Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chương dao động cơ vật lý lớp 12 nâng cao

178 8 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 06:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ NGÂN VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRÊN LỚP HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ” VẬT LÝ LỚP 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http:// www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ NGÂN VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRÊN LỚP HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ” VẬT LÝ LỚP 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận & PPDH môn Vật lý Mã số: 60.14.0111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ THU HIỀN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http:// www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa có cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2015 Học viên Trần Thị Ngân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ, Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban chủ nhiệm thầy cô khoa Vật lý, phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập, thực hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo chuyên ngành Lý luận Phương pháp giảng dạy môn Vật lý, trường Đại học Thái Nguyên, nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc hướng dẫn tận tình chu đáo TS Lê Thị Thu Hiền suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, quý Thầy, giáo tổ Vật lí, trường THPT Cửa Ơng, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhiệt tình giúp đỡ, trao đổi tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình nghiên cứu thực nghiệm đề tài Cuối cùng, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tác giả trình học tập thực đề tài Dù cố gắng luận văn tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý q thầy, giáo bạn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Trần Thị Ngân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên Đối tượng phạm cứu vi nghiên cứu Giả thuyết khoa .2 học Nhiệm vụ nghiên .3 cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp Cấu trúc .4 đề luận tài văn Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRÊN LỚP HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ .5 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Một số nghiên cứu giới 1.1.2 Một số nghiên cứu Việt Nam 1.2 Đánh giá kết Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii học tập học http://www.lrc.tnu.edu.vn sinh 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.2 Mối quan giưa kiêm tra, đanh gia vơi cac ́u tớ cua q trình dạy học 10 1.2.3 Vai trò kiểm tra đánh giá kết học tập trình dạy học 11 1.3 Đánh giá lực học sinh trình dạy học Vật lí trường trung học phổ 12 thông 1.3.1 Đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh 12 1.3.2 Định hướng đổi đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực .14 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv học http://www.lrc.tnu.edu.vn sinh 1.3.3 Đánh giá lực học sinh trình dạy học 15 1.3.4 Các hình thức đánh giá trình 21 1.3.5 Các kĩ thuật đánh giá lớp học sử dụng trình dạy học trường trung học phổ thông 25 1.4 Thực trạng việc vận dụng kĩ thuật đánh giá lớp học đánh giá trình dạy học mơn Vật lí Trường trung học phổ thơng 36 1.4.1 Mục đích, đối tượng, thời gian, địa điểm nội dung điều tra 36 1.4.2 Kết điều tra thực trạng đánh giá kết học tập học sinh trình dạy học môn Vật lý trường trung học phổ thông 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG .39 Chương 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRÊN LỚP HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "DAO ĐỘNG CƠ", VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 40 2.1 Tổng quan nội dung kiến thức chương "Dao động cơ", Vật lí 12 nâng cao 40 2.1.1 Mục tiêu dạy học chương "Dao động cơ", Vật lí 12 nâng cao .40 2.1.2 Xác định mục tiêu cần đánh giá kết học tập học sinh dạy học chương "Dao động cơ" 42 2.1.3 Xác định sai lầm thường gặp học sinh giải tập khó khăn đánh giá kết học tập học sinh dạy học chương “Dao động học”, Vật lí 12 .43 2.2 Lựa chọn số kĩ thuật đánh giá để xây dựng cơng cụ đánh giá lớp học q trình dạy học chương ‘‘Dao động học’’, Vật lí 12 nâng cao 50 2.2.1 Bộ công cụ đánh giá mức độ nhận thức 50 2.2.2 Bộ công cụ đánh giá lực vận dụng học sinh dạy học chương "Dao động cơ" .58 2.2.3 Bộ công cụ tự đánh giá phản hồi trình dạy học 64 2.3 Thiết kế số tiến trình dạy học chương "Dao động cơ" có sử dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn công cụ đánh giá lớp học 65 2.3.1 Thiết kế giáo án “Con lắc lò xo” 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG .73 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 74 3.1 Mục đích thực nghiệm .74 3.2 Đối tượng thời gian, địa điểm thực nghiệm sư phạm 74 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 74 3.2.2 Thời gian địa điểm thực nghiệm sư phạm 74 3.3 Phương pháp thực nghiệm 74 3.3.1 Phương pháp điều tra 74 3.3.2 Phương pháp quan sát 74 3.3.3 Phương pháp thống kê toán học 74 3.3.4 Phương pháp case - study 75 3.3.5 Xây dựng phương thức tiêu chí đánh giá .75 3.4 Nội dung thực nghiệm .76 3.4.1 Tài liệu thực nghiệm sư phạm 76 3.4.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm 76 3.4.3 Chọn mẫu thực nghiệm 77 3.5 Đánh giá kết thực nghiệm 78 3.5.1 Phân tích định tính .78 3.5.2 Phân tích định lượng 79 3.5.3 Quan sát, đánh giá lực nhóm học sinh để kiểm nghiệm tính khả thi đề tài (Case- study) 81 3.5.4 Kết thăm dò giáo viên tính khả thi cơng cụ đánh giá lớp học giáo án biên soạn trình thực nghiệm sư phạm .85 KẾT LUẬN CHƯƠNG .86 KẾT LUẬN 87 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 PHỤ LỤC v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục GIÁO ÁN Bài 7: CON LẮC ĐƠN - CON LẮC VẬT LÍ (Tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức Sau học, HS - Biết cấu tạo lắc đơn - Biết cách thiết lập phương trình động lực học lắc đơn - Nắm vững công thức lắc đơn vận dụng toán đơn giản - Củng cố kiến thức dao đông điêu ̀ hoa học trước gặp lại Kỹ Sau học, HS - Chứng minh lắc đơn dao động điều hòa.Giải tập đơn giản lắc đơn - Rèn luyện kĩ tư toán học để xây dựng phương trình động lực học lắc đơn - Giai thich cac hiên tương thưc tế co liên quan đến hoc Thái độ Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, tư lơgíc II- CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Tranh ve SGK Con lắc đơn (gần đúng) - Phần mềm clodie mô dao động lắc đơn - Chuẩn bị máy chiếu,máy vi tính, phiếu học tập, đề kiểm tra Học sinh: - Ôn lại kiến thức dao động điều hòa III- THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Ôn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp (1 phút) Hoạt động 2: Kiểm tra kiến thức Xác định vấn đề cần nghiên cứu (5phút) ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NỀN SỐ Thời gian: 05 phút Họ tên học sinh: Lớp: Em hoàn thành câu hỏi sau: Câu 1: Phát biểu định nghĩa dao động điều hòa? Viết phương trình dao động điều hòa giải thích đại lượng phương trình? Câu 2: Viết phương trình động lực học lắc lò xo? Viết biểu thức xác định chu kì dao động cuả lắc? HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Cho học sinh làm kiểm tra kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Làm kiểm tra kiến - Thông báo kiểm tra kiến thức không đánh giá thức học sinh mà nhằm mục đích xây dựng kế hoạch học tập - Thu kiểm tra kiến thức nền, yêu cầu học sinh trình - Trình bày kiểm tra bày, học sinh khác nhận xét kiến thức *)Đặt vấn đề: Trong trước, khảo sát dao động tuần hoàn lắc lò xo biết dao -Học sinh nhận thức vấn đề động lắc lò xo dao động điều hòa Liệu cần nghiên cứu dao động lắc đơn có phải dao động điều hòa hay khơng? Bài học hơm giúp trả lời câu hỏi Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo lắc đơn (5 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV sử dụng thí nghiệm hình vẽ 7.1 SGK để giới thiệu cho HS cấu tạo lắc đơn Kết hợp -Cá nhân học sinh quan máy chiếu cho hs quan sát mô dao động sát nêu cấu lắc đơn tạo co lắc đơn - HS xác định VTCB lắc đơn - HS quan sát trả lời câu hỏi -GV kéo vật khỏi VTCB lắc buông tay, yêu cầu HS quan sát cho VTCB? Hoạt động 4: Khảo sát dao động lắc lò xo mặt động lực học (22 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Đặt vấn đề:Khảo sát dao động lắc mặt động - HS nêu được: lực học nghĩa phải xác định lực tác dụng lên Muốn chứng minh lắc lắc, tìm nguyên nhân gây nên chuyển động lắc đơn có dao động điều hồ tìm hiểu xem dao động theo quy luật nào? Nó có phải chứng minh dao động điều hòa hay khơng? toạ độ vật hàm - Dựa vào kiến thức học dao động điều hòa, để sin hay cos theo thời gian chứng minh lắc đơn dao động điều hòa a = -ω2x phải điều gì? (yêu cầu HS thảo luận nhóm) -HS thảo luận nhóm thực theo gợi ý GV - HS thảo luận nhóm đưa biểu thức tính chu kì lắc lò xo hoàn thành câu hỏi C1 SGK GV gợi ý học sinh: + phân tích lực tác dụng? -HS trả lời câu hỏi + Viết phương trình định luật II Niu- tơn? +Đưa biểu a   x  s ,,  Nghiệm thức g pt l định Với   s0 có luật II dạng -HS nắm đặc điểm lực kéo g  s” + 2s =0 l dạng: s  s0 cos t    hoặc:   0 cos t    - GV: Nhấn mạnh lắc đơn dao động điều hòa với -HS thảo luận nhóm trả điều kiện Với   10 0, , F ms 0) lời câu hỏi GV yêu cầu HS đưa cơng thức tính chu kì dao động - HS tiếp thu kiến thức lò đơn ? phân biệt lực kéo -GV dùng phần mềm Clodie cho học sinh quan sát lắc đơn lắc dao động lắc đơn biến thiên li x lò xo theo t GV hỏi: Lực đóng vai trò làm lắc đơn dao động? (GV nhân xét, đánh giá câu trả lời HS) GV kết luận: Lực ln hướng vị trí cân gọi lực kéo Vật dao động điều hòa chịu tác dụng lực kéo có độ lớn tỉ lệ với li độ -Yêu cầu phân biệt lực kéo lắc đơn lắc lò xo ? GV yêu cầu HS trả lời vào phiếu học tập để đánh giá khả phân tch lĩnh hội kiến thức học sinh ĐỀ KIỂM TRA SỐ11 Thời gian:.05 phút Họ tên hsinh: Lớp: Câu hỏi:Em điểm thuận lợi, khó khăn lĩnh hội kiến thức bài: “Con lắc đơn-con lắc vật lí ” Thuận lợi Khó khăn -Chứng tỏ lắc đơn dao động điều hòa -Xác định lực kéo Hoạt động 5: Củng cố học (12 phút) GV sử dụng KTĐG dùng ma trận trí nhớ để ĐG khả lĩnh hội tái kiến thức HS Yêu cầu học sinh làm đề kiểm tra số sau: ĐỀ KIỂM TRA SỐ Thời gian:.05 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Em hoàn thành nội dung bảng ma trận trí nhớ Vật lí sau: Con lắc đơn Phương trình dao động lắc đơn Phương trình động lực học lắc đơn Biều thức tính chu kì dao động Biểu thức tính tần số góc Biểu thức tính tần số dao động Biểu thức lực kéo lắc đơn GV sử dụng KTĐG trưng cầu ý kiến lớp học để ĐG khả vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Yêu cầu HS làm đề kiểm tra số ĐỀ KIỂM TRA SỐ Thời gian:05 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Đề bài:Một giáo sư đai học người Mỹ ngồi nhà xem chương trình TV phát trương trình hạ cánh người xuống Mặt Trăng.Ơng ta phát bên cạnh nhà du hành có vật nặng treo dây cáp lắc lư.Nhờ đồng hồ,ơng ta xác địn gia tốc trọng trường Mặt Trăng Em cho biết ông ta làm nào? Hoạt động 6: Giao tập nhà:(1 phút) - Yêu cầu HS hoàn thiện tập SGK sau học -Yêu cầu hồn thiện phiếu ĐG phản hồi q trình dạy học theo hai đề (20,21) VI - RÚT KINH NGHIỆM: Phụ lục GIÁO ÁN Bài 11: DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC - CỘNG HƯỞNG I MỤC TIÊU Kiến thức Sau học, HS - Biết dao động cưỡng bức; dao động cưỡng có tần số tần số ngoại lực, có biên độ tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực,và phụ thuộc vào chênh lệch tần số riêng tần số ngoại lực, biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào lực cản mơi trường - Nắm tượng cộng hưởng gì, điều kiện để xảy tượng cộng hưởng - Biết tượng cộng hưởng có nhiều ứng dụng thực tế kể vài ứng dụng Kỹ Sau học, HS - Rèn kĩ đưa dự đốn có - Rèn kĩ quan sát GV tiến hành thí nghiệm rút kết luận - Giải thích tương thưc tế có liên quan đến bai hoc Thái độ Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, tư lơgíc II- CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Chuẩn bị hình vẽ 11.1, 11.2.11.3 SGK giấy A0 - GV: chuẩn bị thí nghiệm hình 11.4 để củng cố Nếu không thuận lợi, thông báo kết - Chuẩn bị máy chiếu,máy vi tính, phiếu học tập, đề kiểm tra Học sinh: - HS ôn lại khái niệm dao động, dao động tự do, tần số riêng phần “Dao động tắt dần có phải tự khơng” Bài 10, cột phụ III- THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Ôn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp (1 phút) Hoạt động 2: Kiểm tra kiến thức Xác định vấn đề cần nghiên cứu (5 phút) ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NỀN SỐ Thời gian: 05 phút Họ tên học sinh: Lớp: Em hoàn thành câu hỏi sau: Câu 1: Dao động tự gì? Câu 2: Dao động tắt dần có phải dao động tự không? Nguyên nhân gây dao động tắt dần? Câu 3: Dao động trì gì? Nêu đặc điểm dao động trì? HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Cho học sinh làm kiểm tra kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Làm kiểm tra kiến thức - Thông báo kiểm tra kiến thức không đánh giá học sinh mà nhằm mục đích xây dựng kế - Trình bày kiểm tra kiến hoạch học tập thức - Thu kiểm tra kiến thức nền, yêu cầu học sinh trình bày, học sinh khác nhận xét *)Đặt vấn đề: Trong trước, tìm -Học sinh nhận thức vấn đề hiểu dao động tắt dần dao động trì Bài học cần nghiên cứu hơm tìm hiểu thêm loại dao động nữa, dao động cưỡng tượng cộng hưởng Hoạt động 3: Tìm hiểu dao động cưỡng bức.(10 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV thông báo: - Xét chuyển động vật nặng đứng yên chịu -Cá nhân học sinh quan tác dụng ngoại lực F biến đổi điều hòa theo sát mơ tả chuyển động thời gian: F  F0 cos t Người ta chứng minh vật rằng, chuyển động vật tác dụng ngoại lực -HS nêu nói mơ tả đồ thị hình 11.1 SGK chuyển động vật gồm -GV cho HS quan sát đồ thị giấy A0 yêu cầu mô hai giai đoạn: tả chuyển động vật giai đoạn +) Giai đoạn chuyển tiếp GV thông báo: -Dao động vật giai đoạn ổn dao động hệ định gọi dao động cưỡng bức.Lí thuyết thực chưa ổn định,giá trị cực nghiệm chứng tỏ rằng: đại li độ tăng + Dao động cưỡng dao động điều hòa dần,cực đại sau lớn cực đại trước.Sau đó, giá + Tần số góc dao động cững tần số góc trị cực đại li độ khơng ngoại lực thay đổi,đó giai đoạn + Biên độ giao động cững tỉ lệ thuận với biên độ ổn định.Giai đoạn ổn định ngoại lực phụ thuộc vào độ chênh lệch tần kéo dài ngoại số dao động riêng với tần số lực cưỡng Ngồi lực thơi tác dụng biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào -HS ghi nhớ dao động độ lớn lực cản môi trường cưỡng nắm đặc điểm lực cưỡng - HS lập bảng so sánh khác biệt cung cấp lượng, biên độ tần số dao động cưỡng dao động Hoạt động 4: Tìm hiểu tượng cộng hưởng (12 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN GV nêu câu hỏi vấn đề cần nghiên cứu: HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS quan sát GV tiến hành thí -Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc nghiệm vẽ dạng đồ thị biểu diễn vào tần số góc ngoại lực? phụ thuộc biên độ dao -GV giới thiệu thí nghiệm tượng cộng động cưỡng vào tần số góc, hưởng SGK rút kết luận -GV tiến hành thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát vẽ dạng đồ thị biểu diễn phụ thuộc biên độ vào tần số góc cuả lực cưỡng - Hỏi: Khi biên độ dao động cưỡng đạt giá trị cực đại? -GV thông báo: Khi bên độ dao động cưỡng Hình 11.3 đạt giá trị cực đại, người ta nói có - HS: Biên độ dao động tượng cộng hưởng Điều kiện để có cộng hưởng là: cưỡng đạt giá trị cực đại tần số dao động riêng hệ tần số lực tần số góc ngoại lực cưỡng cưỡng tần số riêng - GV cho HS quan sát hình 11.3 yêu cầu nhận xét hệ dao động Biên độ dao động cưỡng lực cản môi - HS ghi nhận: với trường lớn? ngoại lực tuần hồn ma sát tăng giá trị cực đại biên độ giảm GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi phiếu học tập sau: ĐỀ KIỂM TRA SỐ 13 Thời gian: 05 phút Họ tên học sinh: Lớp: Đề : Em đọc phần mô tả dao động bên trái, nhận diện vấn đề dao động,xem loại dao động sau dao động điều hòa (1),dao động khơng động điều hòa Hệ mơ tả phải dao Nhận diện vấn đề(0) Kết luận (1 0) a.Dao động tắt dần b.Dao động trì d.Dao động cưỡng e Cộng hưởng Hoạt động 5: Phân biệt dao động cưỡng với dao động trì (5phut) GV yêu cầu HS so sánh khác biệt - HS lập bảng so sánh khác biệt cung cấp lượng,về biên độ tần cung cấp lượng,về biên số dao động cưỡng dao động độ tần số dao động cưỡng trì? dao động trì Hoạt động 6: Tìm hiểu ứng dụng tượng cộng hưởng (5phút) GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi: - Kể tên số tác hại tượng cộng - HS đọc SGK trả lời câu hỏi hưởng sống? Nguyên nhân xảy giáo viên tác hại đó? làm để khắc phục tác hại đó.? Củng cố: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi đề kiểm tra: ĐỀ KIỂM TRA SỐ 14 Thời gian:05 Họ tên học sinh: Lớp: Đề : Đọc phần mô tả tượng thực tế bên trái, nhận diện vấn đề tượng cách xác định tượng sau liên qua đến cộng hưởng (X) tượng cộng hưởng (0) Nhận Kết Mô tả diện vấn luận(X 0) đề ĐỀ KIỂM TRA SỐ 15 a.Một cầu bắc qua sông thiết kế đủ vững cho 300 người đồng thời đứng yên cầu Nhưng có trung đội binh có 36 người bước cầu làm b.Một emqua bé nhỏ tuổi cócầu thểsập đung đưa võng chịu động trọngcủa lượng lớn c.Chuyển máyrất bay phản lực d Chiếc túi treo giá đỡ hành lí đột ngột bị dao động mạnh xe chạy đường e.Chuyển động Trái Đất xung quanh Mặt Trời Hoạt động 8: Giao tập nhà: (1 phút) - Yêu cầu HS hoàn thiện tập SGK sau học -Yêu cầu hồn thiện phiếu ĐG phản hồi q trình dạy học theo hai đề (20,21) VI - RÚT KINH NGHIỆM: Phụ lục ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SAU ĐỢT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG “ DAO ĐỘNG CƠ HỌC ” Họ tên: Lớp: Thời gian: 15 phút Câu 1: Đối với dao động tuần hồn, khoảng thời gian ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi A tần số dao động B chu kì dao động C chu kì riêng dao động D tần số riêng dao động Câu 2: Dao động học điều hòa đổi chiều A lực tác dụng có độ lớn cực đại B lực tác dụng có độ lớn cực tiểu C lực tác dụng không D lực tác dụng đổi chiều Câu3: Một vật dao động điều hồ với chu kì T = 2s, 2s vật quãng đường 40cm Khi t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = 20cos(2  t +  /2)(cm) B x = 10cos(  t -  /2)(cm) C x = 10cos(  t+  /2)(cm) D x = 20cos(  t +  )(cm) Câu4: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo khơng ảnh hưởng đến: A Tần số dao động B Vận tốc cực đại C Gia tốc cực đại D Động cực đại Câu 5: Để tính chu kì dao động lắc lò xo treo thẳng đứng, dùng công thức sau đây? A T =  g l B T =  m k C T =  l g D T = 2 k m Câu 6: Con lắc lò xo nằm ngang: Khi vật đứng yên vị trí cân ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 31,4cm/s theo phương ngang để vật dao động điều hoà Biết biên độ dao động 5cm, chu kì dao động lắc A 0,5s B 1s C 2s D 4s Câu 7: Nếu gia tốc trọng trường giảm lần, độ dài sợi dây lắc đơn giảm lần chu kì dao động điều hồ lắc đơn tăng hay giảm lần? A Giảm lần B Tăng lần C Tăng 12 lần D Giảm 12 lần Câu 8: Một lắc đơn có chiều dài l = 2,45m dao động nơi có g = 9,8m/s2 Kéo lắc lệch cung độ dài 5cm thả nhẹ cho dao động Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao dộng Chiều dương hướng từ vị trí cân đến vị trí có góc lệch ban đầu Phương trình dao động lắc A s = 5cos( t  - )(cm) 2 B s = 5cos(  C s = 5cos(2t- )(cm) t  + )(cm) D s = 5cos(2t)(cm) Câu 9: Một em bé xách xô nước đường Quan sát nước xơ, thấy có lúc nước xơ sóng sánh mạnh nhất, chí đổ ngồi Điều giải thích sau nhất? D nước xô bị dao động mạnh B tượng cộng hưởng xảy C nước xơ bị dao động cưỡng D nước xơ dao động tuần hồn Câu 10: Chọn phát biểu sai nói dao động cưỡng A Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hồn B Tần số dao động cưỡng ln tần số riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 10 B A B A C B B D B B Phụ lục MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ... chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc vận dụng kĩ thuật đánh giá lớp học q trình dạy học Vật lí Chương 2: Vận dụng số kỹ thuật đánh giá lớp học dạy học chương "Dao động cơ" , Vật lý lớp. .. mơn Vật lí THPT Từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu: "Vận dụng số kĩ thuật đánh giá lớp học dạy học chương" Dao động cơ" Vật lý lớp 12 nâng cao" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu kĩ thuật ĐG lớp học, ... tập học sinh dạy học chương Dao động học , Vật lí 12 .43 2.2 Lựa chọn số kĩ thuật đánh giá để xây dựng công cụ đánh giá lớp học trình dạy học chương ‘ Dao động học ’, Vật lí 12 nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chương dao động cơ vật lý lớp 12 nâng cao , Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chương dao động cơ vật lý lớp 12 nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay