TUAN 9 lớp 5 năm học 2018 2019

35 11 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 05:04

TUẦN 9: Thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Toán Bài: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân - BTCL: 1, 2, 3, (a, c) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ - Gọi HS lên bảng chữa tập - Nhận xét lại Bài - Giới thiệu bài, ghi đề Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm vào tập - HS lên chữa tập - Lớp nhận xét - Lắng nghe, nhắc lại - HS đọc - HS làm vào bảng phụ, lớp làm vào ô li - Gọi HS nhận xét bạn bảng - HS nhận xét, chữa lớp a 35m 23cm = 35,23m b 51dm 3cm = 51,3dm c 14m 7cm = 14,07m - Yêu cầu HS đổi kiểm tra chéo - HS ngồi cạnh đổi chéo vở, kiểm tra cho - Nhận xét, chốt lại cách viết số đo độ dài dạng STP Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Viết STP thích hợp vào chỗ chấm - GV viết lên bảng: 315cm = … m yêu - HS thảo luận, sau số HS nêu ý cầu HS thảo luận để tìm cách viết 315cm kiến trước lớp thành số đo có đơn vị m 315cm = 3,15 m - Nhận xét, hướng dẫn lại cách làm - Nghe GV hướng dẫn cách làm SGK giới thiệu - Yêu cầu HS làm - HS làm bảng lớp, lớp làm vào ô li - Chữa cho HS 234cm = 200cm + 34cm Lưu ý: Để viết nhanh số đo độ dài = 2m 34cm 34 dạng STP ta dựa vào đặc điểm: 100 Mỗi đơn vị đo độ dài ứng với chữ số = m = 2,34m số đo độ dài Ví dụ: Phân tích 315cm ta được: m dm cm Vậy 315cm = 3,15m Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm 506cm = 500cm + 6cm = 5m 6cm 100 =5 m = 5,06m 34dm = 30dm + 4dm = 3m 4dm =3 10 m = 3,4m - HS đọc - HS làm vào bảng phụ, lớp làm - Yêu cầu HS đổi kiểm tra chéo vào ô li - Gọi HS nhận xét bạn bảng - HS ngồi cạnh đổi chéo vở, kiểm tra lớp - HS nhận xét, chữa 245 1000 km = 3,245km - Nhận xét, chốt lại cách viết số đo độ dài a 3km245m=3 34 dạng STP 1000 Bài b 5km34m= km = 5, 034km - Gọi HS đọc yêu cầu 307 - Chia nhóm, giao nhiệm vụ 1000 - Yêu cầu nhóm báo cáo kết c 307m = km = 0,307km nêu cách làm - HS đọc - HS trao đổi làm tập - Các nhóm dán lên bảng, đại diện nhóm đọc kết nêu cách làm - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, chốt lại kết cách làm a 12,44m = 12 b 7,4dm = Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn dò 44 100 100 c 3,45km = = 3450m dm = 7dm 4cm 450 1000 d 34,3km = 34 = 34300m = 12m 44cm km = 3km 450m 300 1000 km = 34km300m - Lắng nghe Tập đọc Bài: CÁI GÌ QUÝ NHẤT? I MỤC TIÊU - Đọc diễn cảm văn ; biết phân biệt lời người dẫn chuyện lời nhân vật - Hiểu vấn đề tranh luận ý khẳng định qua tranh luận: Người lao động đáng quý (Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) - Giáo dục ý thức kính trọng người lao động II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ SGK - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ - Gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng đoạn thơ em thích "Trước cổng trời" trả lời câu hỏi nội dung - Nhận xét lại Bài - Giới thiệu bài, ghi đề * Luyện đọc - Gọi HS đọc toàn - Chia đoạn: đoạn + Đ1: Từ đầu Sống không? + Đ2: Tiếp thầy giáo phân giải + Đ3: Còn lại - Gọi HS nối tiếp đọc + Lần 1: Gọi HS đọc, GV sửa lỗi phát âm cho HS - Gọi HS đọc phần giải SGK + Lần 2: HS đọc, cho HS giải nghĩa từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp - Gọi HS đọc toàn - Đọc mẫu * Tìm hiểu + Theo Hùng, Quý, Nam quý đời ? - HS lên bảng thực yêu cầu - Lớp nhận xét - Lắng nghe, nhắc lại - HS đọc - HS nối tiếp đọc + Lần 1: Đọc, sửa lỗi phát âm - HS đọc giải SGK + Lần 2: Đọc, giải nghĩa từ khó - HS ngồi bàn luyện đọc - HS đọc - Nghe + Hùng: Lúa gạo quý Quý: Vàng bạc quý Nam: Thì quý + Mỗi bạn đưa lí lẽ để bảo + Hùng cho lúa gạo quý vệ ý kiến ? người sống mà không ăn + Quý cho vàng q người thường nói quý vàng, có vàng có tiền, có tiền mua lúa gạo + Nam cho q người ta thường nói q vàng bạc, có làm lúa gạo, vàng bạc - Ý đoạn gì? - Cuộc tranh luận quý bạn Hùng, Quý, Nam + Vì thầy giáo cho người lao + Vì khơng có người lao động động q ? khơng có lúa gạo, vàng bạc trơi qua cách vơ vị - Nội dung đoạn gì? - Kết luận thầy giáo: Người lao động quý + Hãy chọn tên khác cho văn ? Nêu lí - HS tiếp nối nêu ý kiến em chọn tên + Cuộc tranh luận thú vị + Ai có lí + Người lao động quý - Hãy nêu nội dung bài? - HS nêu, HS khác bổ sung - Chốt lại, ghi bảng: Người lao động - HS nhắc lại quý * Đọc diễn cảm - Yêu cầu HS luyện đọc theo vai Lớp - HS đọc theo vai theo dõi, tìm cách đọc hay - Cả lớp trao đổi, thống giọng đọc cho nhân vật - Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn kể tranh luận Hùng, Quý, Nam + Treo bảng phụ có viết đoạn văn + GV đọc mẫu + Theo dõi GV đọc mẫu tìm cách đọc + Yêu cầu HS tìm cách đọc từ cần hay nhấn giọng + Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm cặp + HS luyện đọc cặp theo vai - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm + Đại diện nhóm thi đọc - Nhận xét tuyên dương nhóm + Các nhóm khác nhận xét bình chọn Củng cố, dặn dò + Em mô tả lại tranh minh hoạ - Tranh vẽ người làm việc tập đọc cho biết tranh Tranh khẳng định rằng: Người lao muốn khẳng định điều ? động quý - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò Lịch sử Bài: CÁCH MẠNG MÙA THU I MỤC TIÊU - Nêu số kiện nhân dân Hà Nội khởi nghĩa giành quyền thắng lợi: + Ngày 19 – – 1945 hàng chục vạn nhân dân Hà Nội xuống đường biểu dương lực lượng mít tinh nhà hát lớn thành phố - Ngay sau mít tinh, quần chúng xô vào chiếm sở đầu não kẻ thù Chiều ngày 19 – – 1945 khởi nghĩa giành quyền Hà Nội tồn thắng - Biết cách mạng tháng nổ vào thời gian nào, kiện kết quả: + Tháng – 1945 nhân dân ta vùng lên khởi nghĩa giành quyền giành quyền Hà Nộ, Huế, Sài gòn + Ngày 19 – trở thành ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám - HS chuẩn : + Biết ý nghĩa khởi nghĩa giành quyền Hà Nội + Sưu tầm số kiện đáng nhớ cách mạng tháng Tám địa phương II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ hành VN - Ảnh tư liệu CMTT.Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ + Thuật lại khởi nghĩa ngày 12/9/1930 Nghệ An? + Trong năm 1930-1931, nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh diễn điều mới? - Nhận xét lại Bài - Giới thiệu bài, ghi đề Hoạt động 1: Thời Cách mạng - Tháng 3/1945, phát xít Nhật hất cẳng Pháp, giành quyền đô hộ nước ta Giữa tháng - 1945, quân phiệt Nhật châu đầu hàng quân đồng minh Đảng ta xác định thời để tiến hành tổng khởi nghĩa giành quyền nước Theo em Đảng ta lại xác định thời ngàn - HS trả lời câu hỏi - HS nhận xét - Lắng nghe, nhắc lại - HS thảo luận để tìm câu trả lời - Dựa vào gợi ý GV để giải thích thời cách mạng: Đảng ta xác định thời ngàn năm có vì: Từ năm 1940, Nhật Pháp đô hộ nước ta tháng - 1945, Nhật đảo Pháp để độc chiếm nước ta năm có cho cách mạng VN? Tháng - 1945, quân Nhật châu - Gợi ý thêm: Tình hình kẻ thù dân thua trận đầu hàng quân đồng minh, tộc ta lúc nào? lực chúng suy giảm nhiều nên ta phải chớp thời làm - Nhận xét chốt lại cách mạng Hoạt động 2: Khởi nghĩa giành quyền Hà Nội ngày 19-8-1945 - Hãy kể lại số kiện khởi - HS làm việc theo nhóm, nhóm nghĩa giành quyền Hà Nội ngày HS, HS kể lại trước nhóm 19 - - 1945 kiện khởi nghĩa 19 - 1945 Hà Nội, HS nhóm theo dõi, bổ sung ý kiến cho - Yêu cầu HS trình bày trước lớp - HS trình bày - Nhận xét chốt lại Hoạt động 3: Liên hệ khởi nghĩa giành quyền Hà Nội với khởi nghĩa giành quyền địa phương - Nêu vấn đề: Nếu khởi nghĩa - HS trình bày trước lớp, lớp theo dõi giành quyền Hà Nội khơng tồn bổ sung ý kiến thắng việc giành quyền - Chiều 19 - - 1945 khởi nghĩa địa phương khác sao? giành quyền Hà Nội toàn thắng - Hà Nội nơi quan đầu não giặc Nếu Hà Nội không giành quyền việc giành quyền địa phương khác gặp nhiều khó khăn + Cuộc khởi nghĩa nhân dân Hà Nội - Cuộc khởi nghĩa nhân dân Hà Nội có tác động đến tinh thần cổ vũ tinh thần nhân dân nước cách mạng nhân dân nước? đứng lên đấu tranh giành quyền + Tiếp sau Hà Nội, nơi - Tiếp sau Hà Nội đến lượt Huế (23 giành quyền? 8), Sài Gòn (25 - 8) đến 28 - 1945, tổng khởi nghĩa thành cơng nước - Em biết khởi nghĩa giành - số HS nêu trước lớp quyền quê hương ta năm 1945? - Kể dựa theo lịch sử địa phương Hoạt động 4: Nguyên nhân ý nghĩa thắng lợi CMTT + Vì nhân dân ta giành thắng + Nhân dân ta giành thắng lợi lợi CMTT? CMTT nhân dân ta có lòng u nước sâu sắc đồng thời lại có Đảng lãnh đạo, Đảng chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng chớp thời ngàn năm có - Thắng lợi CMTT cho thấy lòng + Thắng lợi CMTT có ý nghĩa yêu nước tinh thần cách mạng nào? nhân dân ta Chúng ta giành độc - Kết luận nguyên nhân ý nghĩa lập dân tộc, dân ta khỏi kiếp nơ thắng lợi CMTT lệ, ách thống trị thực dân, phong kiến Củng cố dặn dò - HS suy nghĩ nêu ý kiến + Vì mùa thu 1945 gọi mùa thu cách mạng? + Vì ngày 19 - lấy làm ngày kỉ niệm CMTT 1945 nước ta? - Về nhà: học thuộc tìm hiểu - Nhận xét tiết học, tuyên dương Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập HS, nhóm HS tích cực - Dặn dò Thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Thể dục - ÔN ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI: “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực đ.tác vươn thở, tay chân thể dục phát triển chung - Trò chơi:“Ai nhanh khéo hơn” Biết cách chơi tham gia chơi vào trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường mát - Phương tiện: Còi, vòng tròn trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm em ôn động Đònh lượng 3-5’ Phương pháp tổ chức - Nghe báo cáo phổ biến nhiệm vụ giáo án     GV tác học chơi trò chơi “Ai nhanh khéo hơn” * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,… * Kiểm tra cũ: - Gọi HS tập lại động tác thể dục học B- Phần I- Hướng dẫn kó thuật động tác: Ôn luyện động tác: vươn thở, tay, chân - Toàn lớp tập luyện kó thuật động tác: vươn thở, tay, chân TD phát triển chung - Từng hàng tập lại động tác: vươn thở, tay, chân TD phát triển chung theo nhóm - HS tập cá nhân động tác vươn thở, tay, chân II- Trò chơi:“Ai nhanh khéo hơn” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi C- Kết thúc: -> lần lần 8N - Cho HS khởi động nhanh, gọn trật tự - Nhận xét ghi mức hoàn thành động tác cho HS     GV 25-27’ 15-18’ GV hô hiệu lệnh lần 8N laàn 8N laàn 8N 7-9’ laàn Cho HS tập kết hợp quan sát trực tiếp Giúp HS sửa sai kó thuật động tác em tập sai kó thuật     GV - GV hướng dẫn cách thức qui luật chơi để HS nắm biết cách chơi 3-5’ - - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng thể, để thể mau hồi phục Củng cố: Vừa em ôn động tác gì? (vươn thở, tay, chân) - Nhận xét dặn dò Nhận xét tiết học nhắc nhở em cần tập lại kó thuật học thật nhiều lần nhà./ -> lần -> lần - HS thả lỏng nghỉ ngơi tích cực - Cho HS nhắc lại nội dung vừa tập luyện - Nhận xét giao cho HS tập luyện thêm nhà     GV Toán Bài: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU - Biết viết số đo khối lượng dạng số thập phân - BTCL: 1, 2a, II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ - Gọi HS lên bảng chữa tập - Nhận xét lại Bài - Giới thiệu bài, ghi đề * Ôn tập đơn vị đo khối lượng - Kẻ bảng đơn vị đo khối lượng - HS lên bảng chữa tập - Lớp nhận xét - Lắng nghe, nhắc lại - HS nêu trước lớp, lớp theo dõi nhận xét - Gọi HS viết đơn vị đo khối - HS viết bảng lượng vào bảng + Em nêu mối quan hệ ki - lô 10 gam héc - tô - gam, ki - lô gam HS nêu: 1kg = 10hg = yến yến? (HS trả lời GV viết vào bảng) - Hỏi tương tự với đơn vị? Em nêu mối quan hệ đơn vị đo khối - Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần lượng liền kề nhau? đơn vị bé tiếp liền - Yêu cầu HS nêu mối quan hệ (0,1) đơn vị lớn tiếp liền với tạ, với ki - lô - gam, tạ - = 10 tạ ; với ki lô gam - tấn= 1000kg; - tạ = 100kg - 1kg = 1000 10 = 0,001 10 - Nêu ví dụ: Viết số thập phân thích hợp - tạ = = 0,1 vào chỗ chấm 100 tấn132kg = … 1kg = tạ =0, 01tạ - Cho HS nêu cách làm * Luyện tập Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - HS lớp trao đổi tìm cách làm - số HS nêu cách làm trước lớp, lớp theo dõi nhận xét - Thống cách làm 132 1000 132kg = = 5,132 Vậy 132kg = 5,132tấn - Gọi HS đọc - HS đọc - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng - Gọi HS nhận xét bảng làm - Nhận xét chữa bài, chốt lại cách viết - HS đọc bài, lớp nhận xét số đo khối lượng dạng STP - HS nhận xét, chữa Bài a 562kg = 4,562 - Gọi HS đọc yêu cầu b 14 kg = 3,014 - Yêu cầu HS làm theo cặp c 12 6kg = 12,006 - Gọi HS nhận xét bảng d 500 kg = 0,5 10 bạn có mẹ bị nhiễm HIV Các bạn tỏ cảm thông (Đúng) - Tranh 4: Các bạn tham gia diễn đàn Đây sân chơi có ích Đó thái độ cảm thông chia sẻ (Đúng ) - HS tiếp nối trình bày, lớp - Qua ý kiến bạn, em rút theo dõi nhận xét điều ? + Khơng nên xa lánh + Cần thể cảm thông chia sẻ - Trẻ em cho dù có bị nhiễm HIV có quyền trẻ em Họ cần sống tình yêu thương, san sẻ người Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ ý kiến - Cho HS thảo luận nhóm - Phát phiếu ghi tình cho nhóm - Yêu cầu nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi: Nếu tình em làm gì? + Tình 1: Lớp em có bạn xin chuyển đến Bạn xinh xắn nên lúc đầu muốn chơi với bạn Khi biết bạn bị nhiễm HIV người thay đổi thái độ sợ lây Em làm đó? - HS thảo luận nhóm + Em động viên bạn đừng buồn, người hiểu Em nói với bạn lớp bạn chúng ta, cần có bạn bè, học tập, vui chơi bạn chịu nhiều thiệt thòi Chúng ta nên giúp đỡ bạn HIV không lây qua đường tiếp xúc thông thường + Em nói với bạn HIV khơng lây + Tình 2: Em bạn nhiễm qua đường tiếp xúc Nhưng chơi bịt mắt bắt dê Nam đến xin để tránh chơi bị ngã trầy xước chân chơi Nam bị nhiễm HIV từ tay, Nam chơi trò mẹ Em làm đó? chơi khác - Nhận xét cách giải Củng cố, dặn dò + Chúng ta cần có thái độ người nhiễm HIV gia đình họ? + Làm có tác dụng gì? + Khơng nên xa lánh + Cần thể cảm thông chia sẻ - Để giúp họ có thêm nguồn động viên tinh thần - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Dặn dò 21 Thứ năm, ngày tháng 11 năm 2018 Toán Bài: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dạng số thập phân - HS lớp làm 1, 2, 2.Kĩ năng: Viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dạng số thập phân 3.Thái độ: u thích học tốn, cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Cho HS nhắc lại mối quan hệ đơn vị đo độ dài, khối lương cách viết đơn vị đo khối lượng dạng STP - Cho HS nhắc lại mối quan hệ đơn vị đo diện tích cách viết đơn vị đo khối lượng dạng STP - GV nhận xét - Giới thiệu - ghi bảng Hoạt động học - HS hát - Mỗi hàng số thập phân ứng với đơn vị đo tương ứng - Mỗi đơn vị đo ứng với hàng số thập phân - HS nghe - HS nghe HĐ thực hành: (30 phút) *Mục tiêu: - Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dạng số thập phân - HS lớp làm 1, 2, - HS(M3,4) làm thêm tập (Lưu ý: Sơn, Long, Đắc Anh, Chung,Tùng, Quân lúng túng thực ) *Cách tiến hành: Bài 1: - Bài tập yêu cầu làm gì? - Bài tập yêu cầu viết số đo độ dài dạng số thập phân có đơn vị cho 22 trước - Hai đơn vị đo độ dài tiếp liền - Hai đơn vị độ dài tiếp liền 10 lần lần ? - HS làm bảng, lớp làm 34 - GV yêu cầu HS làm - GV gọi HS chữa bạn a) 42m 34cm = 42 100 m = 42,34m - GV nhận xét HS 29 b) 56,29cm =56 100 m =56,29m c) 6m 2cm = 100 m =6,02m d) 4352 = 4000 m + 352m = 4km 352m = 352 1000 km = 4,352km Bài 2: - GV yêu cầu HS đọc đề hỏi : + Bài tập yêu cầu làm gì? - HS đọc đề trả lời + Bài tập yêu cầu viết số đo khối lượng thành số đo có đơn vị kg - Với hai đơn vị đo khối lượng tiếp liền - Hai đơn vị đo khối lượng tiếp liền thì: lần? + Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé + Đơn vị bé 10 đơn vị lớn - GV yêu cầu HS làm HS làm bảng, lớp làm - GV gọi HS chữa bạn bảng lớp, sau nhận xét HS Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS nêu mối quan hệ ki-lô-mét vuông, héc-ta, đề-ximét vuông với mét vuông - GV yêu cầu HS làm HS làm bảng, lớp làm - GV gọi HS chữa bạn bảng lớp, sau nhận xét HS - Bài tập PTNL học sinh: Bài 4: - Cho HS tự làm chữa - GV quan sát gúp đỡ cần thiết a.500g = kg = 0,5kg b 347g = kg = 0,347kg c 1,5tấn = 1tấn = 1500kg - HS đọc yêu cầu: Viết số đo diện tích dạng số đo có đơn vị m² - HS nêu : 1km² = 000 000m² 1ha = 10 000m² 1m² = 100dm² - HS đọc làm bài: Bài giải 0,15km = 150m Ta có sơ đồ: Chiều dài: | | | | 150m 23 Chiều rộng: | | | Theo sơ đồ, tổng số phần là: + = 5(phần) Chiều dài sân trường hình chữ nhật là: 150: x = 90(m) Chiều rộng sân trường hình chữ nhật là: 150 - 90 = 60(m) Diện tích sân trường hình chữ nhật là: 90 x 60 = 5400(m2) 5400m2 = 0,54ha Đáp số: 5400m2 ; 0,54ha Hoạt động kết nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau Tập làm văn Bài: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản Kĩ năng: Nêu lí lẽ, dẫn chứng bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản 3.Thái độ: Hứng thú việc thuyết trình, tranh luận * GDMT: Hiểu cần thiết ảnh hưởng môi trường thiên nhiên sống người * GDKNS: Có kĩ thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi Bình tĩnh, tự tin tơn trọng người tranh luận II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ bảng nội dung BT1 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động:(5 phút) 24 - Cho HS hát - HS đọc đoạn mở gián tiếp, kết mở rộng cho văn tả đường - GV nhận xét - Giới thiệu - ghi bảng - Hs hát - HS đọc - HS nghe - HS nghe Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản (Giúp đỡ HS chưa mạnh dạn: Sơn, Chung, Hương) * Cách tiến hành: Bài 1: - HS làm việc theo nhóm, viết kết vào bảng nhóm theo mẫu trình bày lời giải Câu a- vấn đề tranh luận: quý đời? Câu b- ý kiến lí lẽ bạn - Ý kiến bạn Hùng: Quý lúa gạo Quý: Quý vàng - HS làm việc theo nhóm - Lí lẽ đưa để bảo vệ ý kiến - Có ăn sống - Có vàng có tiền, có tiền mua lúa gạo - Có làm lúa gạo, vàng bạc + Người lao động quý + Lúa gạo, vàng, quý chưa phải quý Khơng có người lao động khơng có lúa gạo, vàng, bạc, Nam: Quý giờ trơi qua vơ ích Câu c- ý kiến lí lẽ thái độ tranh luận + Thầy tôn trọng người đối thoại, lập luận có tình có lí thầy giáo + Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, + Công nhận thứ Hùng, Quý, Nam nêu đáng q Q, Nam cơng nhận điều gì? - Nêu câu hỏi : Ai làm lúa gạo, vàng, bạc, + Thầy lập luận nào? biết dùng giờ? Rồi giảng giải để thuyết phục HS ( lập luận có lí) - Cách nói thầy thể thái độ - Thầy tôn trọng người tranh luận(là học trò mình) lập luận có tranh luận nào? tình có lí Bài 2: - HS nêu - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - HS thảo luận nhóm - Tổ chức HS thảo luận nhóm - HS trả lời - Gọi HS phát biểu - HS đọc - GV nhận xét , bổ xung Bài 3: - HS trả lời - Gọi HS đọc yêu cầu a) Yêu cầu HS hoạt động nhóm + Phải có hiểu biết vấn đề thuyết trình - Gọi đại diện nhóm trả lời tranh luận - GV bổ sung nhận xét câu 25 + Phải có ý kiến riêng vấn đề thuyết tranh luận b) Khi thuyết trình tranh luận, để tăng + Phải biết nêu lí lẽ dẫn chứng sức thuyết phục bảo đảm phép lịch - Thái độ ôn tồn vui vẻ , người nói cần có thái độ - Lời nói vừa đủ nghe nào? - Tơn trọng người nghe - GV ghi nhanh ý kiến lên bảng - Khơng nên nóng nảy - Phải biết lắng nghe ý kiến người khác - Không nên bảo thủ, cố tình cho ý 3.Hoạt động kết nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2018 Toán Bài: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết viết số đo độ dài, khối lượng dạng số thập phân - HS lớp làm 1, 3, Kĩ năng: Viết số đo độ dài, khối lượng dạng số thập phân 3.Thái độ: u thích học tốn, cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, Bảng phụ kẻ sẵn bảng đơn vị độ dài, khối lượng - HS : SGK, bảng con, 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS nhắc lại mối quan hệ - HS nêu đơn vị đo độ dài khối lượng - Giới thiệu - Ghi bảng - HS nghe HĐ thực hành: (30 phút) *Mục tiêu: - Biết viết số đo độ dài, khối lượng dạng số thập phân 26 - HS lớp làm 1, 3, - HS (M3,4) làm thêm 2,5 *Cách tiến hành: Bài 1: - GV yêu cầu HS đọc đề hỏi : Bài tập yêu cầu làm gì? - Bài tập yêu cầu viết số đo độ dài dạng số thập phân có đơn vị mét - GV yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào - GV gọi HS nhận xét làm bạn bảng, sau chữa a) 3m6dm = 10 m = 3,6m Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét HS Bài 4: - GV yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét chữa 4dm = 10 m b) = 0,4m c) 34m5cm = 34,05m d) 345cm = 3,54m - HS đọc yêu cầu - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp a) 42dm 4cm = 42 10 dm = 42,4dm b) 56cm 9mm = 56,9mm c) 26m 2cm = 26,02m - HS đọc - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp a) 3kg5g = 1000 kg = 3,005kg b) 30g = 1000 kg = 0,030kg c) 1103g = 1000g + 103g = 1kg 103g = Bài tập PTNL học sinh Bài 2: - Cho HS đọc làm - GV hướng dẫn cần thiết 103 1000 kg = 1,103kg - HS làm bài: Đơn vị đo Đơn vị đo 3,2 Bài 5: - Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ nêu viết số thích hợp vào chỗ chấm 0,502 2,5 27 0,021 - HS làm Túi cam cân nặng: a) 1,8kg b) 1800g Hoạt động kết nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau Luyện từ câu Bài: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ĐẠI TỪ I MỤC TIÊU - Hiểu đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) câu để khỏi lặp - Nhận biết số đại từ thường dùng thực tế (BT1,2); bước đầu biết dùng đại từ để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bài tập 2, viết sẵn bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ - Gọi HS lên bảng đọc đoạn văn tả cảnh đẹp quê em nơi em sinh sống - Nhận xét lại Bài - Giới thiệu bài, ghi đề Bài - Gọi HS đọc yêu cầu tập + Các từ tớ, cậu dùng làm đoạn văn ? - HS lên bảng thực yêu cầu - Lớp nhận xét - Lắng nghe, nhắc lại - HS đọc + Các từ tớ, cậu dùng để xưng hô Tớ thay cho Hùng, cậu thay cho Quý Nam + Từ dùng để làm gì? + Từ Nó dùng để thay cho chích bơng câu trước - Kết luận: Các từ tớ, cậu, đại từ - HS lắng nghe Từ tớ, cậu dùng để xưng hô, thay 28 cho nhân vật truyện Hùng, Quý Nam Bài - Gọi HS đọc yêu cầu tập + Đọc kĩ câu + Xác định từ in đậm thay cho từ + Cách dùng có giống cách dùng - Gọi HS phát biểu - HS đọc - HS ngồi bàn trao đổi thảo luận để hoàn thành tập - HS tiếp nối phát biểu + Từ thay cho từ thích Cách dùng giống tránh lặp từ + Từ thay cho từ quý Cách dùng giống tránh lặp từ câu - Kết luận: Từ vậy, đại từ dùng thay cho động từ, tính từ câu cho khỏi lặp lại từ + Qua tập, em hiểu đại - HS tiếp nối phát biểu từ? - Dùng để thay cho danh từ, động + Đại từ dùng để làm gì? từ, tính từ câu cho khỏi lăp lại từ * Ghi nhớ - HS đọc Cả lớp đọc thầm thuộc - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ lớp - HS tiếp nối đặt câu - Yêu cầu HS đặt câu * Luyện tập Bài - HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS đọc từ in đậm - HS đọc từ: Bác, Người, Ông Cụ, Người, Người, Người đoạn thơ + Những từ in đậm dùng để Bác + Những từ in đậm dùng để ai? Hồ + Những từ ngữ viết hoa nhằm + Những từ ngữ viết hoa nhằm biểu lộ thái độ tơn kính Bác biểu lộ điều gì? - GV nêu từ ngữ in đậm dùng để Bác Hồ để tránh lặp từ Bài - HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Dùng bút chì gạch chân đại - HS làm bảng phụ, lớp làm vào tập từ dùng ca dao - Kết đại từ là: mày, ông, tôi, 29 diệc, tơi, ơng, + Bài ca dao lời đối đáp với + Bài ca dao lời đối đáp nhân ai? vật ông với cò + Các đại từ mày, ơng, tơi, dùng để + Các đại từ dùng để xưng hơ, mày làm gì? cò, ơng người nói, tơi - Nhận xét, kết luận lời giải cò, diệc Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - Yêu cầu HS làm theo cặp - HS ngồi bàn trao đổi, thảo luận, làm theo hướng dẫn - Viết lại đoạn văn sau thay - Yêu cầu HS đọc đoạn văn hoàn - HS đọc đoạn văn chỉnh - HS nối tiếp trả lời - Nhận xét, kết luận lời giải Củng cố dặn dò + Thế đại từ? Người ta dùng đại - Dùng để thay cho danh từ, động từ có tác dụng gì? từ, tính từ câu cho khỏi lặp lại từ - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò HS Tập làm văn Bài: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I MỤC TIÊU - Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ, dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản ( BT1, BT2) - Giáo dục ý thức tơn trọng thuyết trình, tranh luận KNS: + Thể tự tin (nêu lí lẽ, dẫn chứng cụ thể thuyết phục, diễn đạt gãy gọn, thái độ bình tĩnh tự tin) + Lắng nghe tích cực (lắng nghe tơn trọng người tranh luận) + Hợp tác (Hợp tác luyện tập thuyết trình tranh luận) GDMT: Liên hệ cần thiết ảnh hưởng môi trường thiên nhiên sống người II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ + Em nêu điều kiện cần có - HS trả lời câu hỏi muốn tham gia thuyết trình, tranh 30 luận vấn đề đó? + Khi thuyết trình, tranh luận người nói phải có thái độ nào? - Nhận xét đánh giá Bài - Giới thiệu bài, ghi đề Bài - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS đọc phân vai truyện - Lớp nhận xét - Lắng nghe, nhắc lại - HS đọc - HS đọc phân vai (người dẫn chuyện, Đất, Nước, Khơng khí, ánh sáng) + Các nhân vật truyện tranh luận + Các nhân vật truyện tranh luận vấn đề gì? vấn đề: Cái cần xanh? + Ý kiến nhân vật + Ai tự cho cần đối nào? với xanh - Ghi nhanh ý sau lên bảng + Đất: Có chất màu ni + Đất nói: tơi có chất màu để ni lớn Khơng có tôi, sống + Nước: Vận chuyển chất màu để ni + Nước nói: Nếu chất màu khơng có nước vận chuyển có lớn lên khơng? + Khơng khí: Cây cần khí trời để sống + Khơng khí nói: Khơng có khí trời tất cối chết rũ + Ánh sáng: Làm cho cối có màu + Ánh sáng nói: Thiếu ánh sáng xanh khơng thể có màu xanh Khơng có màu xanh gọi xanh được! - Ý kiến em vấn đề - HS phát biểu theo suy nghĩ nào? em - Kết luận: Đất, Nước, Không khí, Ánh - HS lắng nghe sáng điều kiện quan trọng xanh Nêu thiếu điều kiện xanh không phát triển - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, - HS tạo thành nhóm trao đổi, nhóm HS để mở rộng lí lẽ dẫn thảo luận đưa ý kiến chứng cho nhân vật Mỗi HS đóng viết vào phiếu vai nhân vật để nói, trình bày em xưng tơi - Gọi nhóm lên đóng vai nhân vật - nhóm đóng vai tranh luận, lớp Đất, Nước, Khơng khí, ánh sáng tranh theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến luận trước lớp (Ghi nhanh ý kiến HS lên bảng) - Yêu cầu nhóm khác bổ sung thêm 31 cho bạn + Như mơi trường có ảnh hưởng ntn đến đời sống chúng ta? - GD ý thức BVMT Bài - Gọi HS đọc yêu cầu + Bài tập yêu cầu thuyết trình hay tranh luận? + Bài tập yêu cầu thuyết trình vấn đề gì? - Yêu cầu HS làm cá nhân - Gợi ý: Với yêu cầu này, em nhập vai trăng hay đèn mà em tìm lí lẽ dẫn chứng dựa vào hiểu biết người thấy cần thiết trăng đèn - Gọi HS viết vào bảng phụ dán lên bảng, đọc GV HS nhận xét, sửa chữa - Gọi HS lớp đọc - Nhận xét, sửa chữa - Đất, nước, khơng khí, ánh sáng quan trọng với đời sống - HS đọc trước lớp + Bài tập yêu cầu thuyết trình + Về cần thiết trăng đèn ca dao - HS suy nghĩ làm vào tập, HS làm vào bảng phụ - HS dán bài, đọc bài, HS khác nhận xét, bổ sung - HS đọc VD: Đèn trăng vô quan trọng sống Đây hai nhân vật toả sáng vào ban đêm Trăng soi sáng khắp nơi Trăng làm cho sống thêm tươi đẹp Nhưng đừng mà coi thường đèn Trăng sáng vào ngày tháng có phải luồn vào mây Còn đèn nhỏ bế nhung có ích Đèn soi sáng cho người quanh năm Hưng đèn đừng mà coi thường trăn Đèn khơng thể sáng khơng có dầu, có điện Trong sống đèn trăng quan trọng cần thiết Củng cố dặn dò + Khi thuyết trình, tranh luận ta cần ý điều ? + Phải hiểu biết vấn đề - Nhận xét tiết học + Phải có ý kiến riêng - Dặn dò + Phải có dẫn chứng + Phải biết tôn trọng người tranh luận 32 Khoa học Bài: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI I MỤC TIÊU - Nêu số quy tắc an tồn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại Nhận biết nguy thân bị xâm hại - Biết cách phòng tránh và.ứng phó có nguy bị xâm hạị KNS: + Kĩ phân tích phán đốn tình có nguy bị xâm hại + Kĩ ứng phó ứng xử phù hợp rơi vào tình có nguy bị xâm hại + Kĩ tìm giúp đỡ bị xâm hại II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình minh hoạ SGK/38, 39 - Phiếu học tập ghi sẵn số tình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ + Những trường hợp tiếp xúc không bị lây nhiễm HIV? + Chúng ta nên có thái độ người nhiễm HIV gia đình họ? Theo em cần phải làm vậy? - Nhận xét lại, đánh giá Bài - Giới thiệu bài, ghi đề Hoạt động 1: Khi bị xâm hại - Yêu cầu HS đọc lời thoại nhân vật hình minh hoạ 1, 2, SGK/38 + Các bạn tình gặp phải nguy hiểm gì? - HS lên bảng trả lời câu hỏi nội dung cũ - Lớp nhận xét - Lắng nghe, nhắc lại - HS tiếp nối đọc nêu ý kiến trước lớp + Tranh 1: Nếu đường vắng bạn gặp kẻ xấu cướp đồ, dụ dỗ dùng chất gây nghiện, … + Tranh 2: Đi vào buổi tối đêm, đường vắng bị kẻ xấu hãm hại, gặp nguy hiểm khơng có người giúp đỡ,… + Tranh 3: Bạn gái bị bắt cóc, bị hãm hại lên xe người lạ, … - Đó số tình mà bị xâm hại Ngồi tình trên, em kể thêm tình 33 dẫn đến nguy xâm hại mà em biết? - Trẻ em có nguy bị xâm hại cao, em trai bị xâm hại thể chất: Bị đánh đập bị xâm hại tinh thần: doạ nạt Đặc biệt em gái có nguy bị xâm hại tình dục: Sự đụng chạm gây bối rối, khó chịu, chí sợ hãi Chúng ta thảo luận để rút cách xử lí trường hợp bị xâm hại - Chia lớp thành nhóm, nhóm HS - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận tìm cách phòng tránh bị xâm hại (Gợi ý : Em làm trường hợp nêu trên?) - Gọi nhóm trình bày Hoạt động 2: Ứng phó với nguy bị xâm hại - Chia HS thành nhóm theo tổ - Đưa kịch cho nhóm yêu cầu HS xây dựng lời thoại để có kịch hay, nêu cách ứng phó trước nguy bị xâm hại Sau diễn lại tình theo kịch - Gọi nhóm lên đóng kịch Hoạt động : Những việc cần làm bị xâm hại - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi + Khi có nguy bị xâm hại, phải làm gì? + Trong trường hợp bị xâm hại phải làm gì? + Theo em tâm sự, chia sẻ với bị xâm hại? - Xung quanh em có nhiều người đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ em lúc khó khăn Các em chia sẻ, tâm để tìm kiếm giúp đỡ gặp chuyện lo lắng, - HS nhận đồ dùng học tập hoạt động nhóm Ghi lại việc nên làm để phòng tránh bị xâm hại - Đại diện nhóm đọc phiếu, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS hoạt động tổ theo hướng dẫn - Các nhóm lên đóng kịch, HS nhận xét, bình chọn nhóm diễn hay - N.1: Phải làm có người lạ tặng quà cho ? - N.2: Phải làm có người lạ muốn vào nhà - N.3: Phải làm có người trêu ghẹo mình? - HS ngồi bàn trao đổi, thảo luận cách ứng phó bị xâm hại + Khi bị xâm hại, phải nói với người lớn để chia sẻ hướng dẫn cách giải quyết, ứng phó + Bố mẹ, ơng bà, anh chị, giáo, chị TPT, cơ, dì, chú, bác, … - HS lắng nghe 34 sợ hãi, bối rối, khó chịu,… Củng cố dặn dò + Để phòng tránh bị xâm hại, phải làm gì? - HS nêu - Gọi HS nêu lại kĩ sống giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò - Lắng nghe 35 ... bảng, lớp làm 34 - GV yêu cầu HS làm - GV gọi HS chữa bạn a) 42m 34cm = 42 100 m = 42,34m - GV nhận xét HS 29 b) 56 ,29cm =56 100 m =56 ,29m c) 6m 2cm = 100 m =6,02m d) 4 352 = 4000 m + 352 m = 4km 352 m... quyền Hà Nội ngày 19- 8- 194 5 - Hãy kể lại số kiện khởi - HS làm việc theo nhóm, nhóm nghĩa giành quyền Hà Nội ngày HS, HS kể lại trước nhóm 19 - - 194 5 kiện khởi nghĩa 19 - 194 5 Hà Nội, HS nhóm... chữa 4dm = 10 m b) = 0,4m c) 34m5cm = 34,05m d) 345cm = 3 ,54 m - HS đọc yêu cầu - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp a) 42dm 4cm = 42 10 dm = 42,4dm b) 56 cm 9mm = 56 ,9mm c) 26m 2cm = 26,02m - HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 9 lớp 5 năm học 2018 2019, TUAN 9 lớp 5 năm học 2018 2019, - Tranh vẽ mọi người đang làm việc. Tranh khẳng định rằng: Người lao động là quý nhất.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay