HOẠT ĐỘNG DẠY TRẺ TỰ KỶ PHẦN 2

137 21 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 01:10

- Bạn treo đồ để mâm tường nhà bếp để bàn cho bữa ăn xế (cách cho trẻ xem việc sử dụng sản phẩm giúp trẻ ước muốn làm xong ngày mai) Hình 4.3 - Đan V - PHỐI HỢP MẮT-BÀN TAY Sự phối hợp khả điểm yếu quan trọng trẻ tự kỷ.Vì điều quan trọng đặc biệt xem mức độ phát triển liên quan tất tập phối hợp mắt -bàn tay Kể trẻ có khả tốt vận động tinh, khả phối hợp mắt bàn tay trẻ mức độ tương đối thấp vấn đề nhận thức Phần lớn tập vận động tinh nhắm vào việc dạy trẻ nắm bắt thao tác đồ vật Sự phối hợp mắt -bàn tay có mục đích phối hợp khả với khả nhận thức Ví dụ việc cầm bút chì bột màu dùng để vẽ nguệch ngoạc cách lộn xộn tập vận động tinh Nhưng việc sử dụng bút chì bột màu để tơ bên đường viền vẽ hình vẽ đơn giản đòi hỏi phối hợp kỹ vận động tinh nhận thức, thuộc lọai tập phối hợp mắt -bàn tay Những tập nhận thức, vận động tinh, phối hợp mắt -bàn tay mô tả tài liệu liên kết chặt chẽ, độc giả không nên nghĩ mức độ phát triển trẻ loại chức Thường xảy trẻ có khả vận động tinh tương ứng từ đến tuổi khả nhận thức phối hợp mắt -bàn tay tuổi Vậy việc đánh giá xác mức độ chức trẻ Lĩnh vực quan trọng việc thiết lập chương trình giáo dục cá nhân cho phù hợp Những tập sau mẫu cho nhiều hoạt động mà ta dựa vào để cải thiện phối hợp mắt -bàn tay trẻ Vậy, phát triển kỹ phối hợp mắt -bàn tay nghiêm túc điểm quan trọng mức độ thích nghi trẻ 120 - CHUẨN BỊ XẾP THÀNH CHỒNG Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, - TUỔI BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, - TUỔI Mục đích: Tăng làm chủ đặt đồ vật Mục tiêu: Xếp chồng hộp 70 Dụng cụ: Hộp nhỏ ngũ cốc (rỗng đầy), giỏ quần áo Tiến trình: - Bạn để hộp ngũ cốc giỏ quần áo ngồi đất với trẻ - Lấy hộp giỏ đặt xuống đất sau lấy hộp khác đặt chồng lên hộp thứ 71 - Lặp lại việc tất hộp chồng lên Sau làm đổ ngạc nhiên la lên - Lượm hết tất hộp bỏ chúng vào giỏ - Sau bắt đầu lại tập, sau đặt hộp thứ xuống sàn, bạn đưa hộp thứ hai cho trẻ giúp trẻ chồng lên - Lặp lại tập giảm dần trợ giúp bạn trẻ lấy tất hộp giỏ chồng lên mà khơng cần trợ giúp sau làm ngã xuống hết 121 – CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ GHÉP HÌNH – I Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, - TUỔI CẢM NHẬN THỊ GIÁC, - TUỔI Mục đích: Cải thiện cách lấy đồ vật thả mục tiêu Mục tiêu: Để vật hộp rỗng Dụng cụ: đồ hộp rỗng (khá lớn để đựng đơi tất tròn, ví dụ hộp cà phê), đơi tất Tiến trình: - Xếp hộp thẳng hàng bàn trước mặt trẻ Đặt đơi tất cuộn tròn vào hộp giày cạnh trẻ - Lấy đôi tất bạn cho trẻ làm để đôi tất rớt vào hộp - Hướng dẫn bàn tay trẻ tìm hộp giày, lấy đôi tất đưa đôi tất đến hộp gần bỏ vào - Lặp lại tập hộp có đơi tất - Giảm dần trợ giúp bạn trẻ bắt đầu tự làm tập Quan sát trẻ tỉ mỉ xem có phần tập gây vấn đề cho trẻ –lấy tất, di chuyển tất lên phần hộp bỏ tất vào - Nếu trẻ cảm thấy khó khăn phần đó, bạn hướng dẫn trẻ cách làm điệu Khi tất đôi tất nằm hộp, bạn cất dụng cụ thưởng trẻ 122 – CƠNG VIỆC CHUẨN BỊ GHÉP HÌNH – II Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, -1 tuổi VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, -1 TUỔI CẢM NHẬN THỊ GIÁC, - TUỔI Mục đích: Cải thiện cầm nắm đồ vật thả mục tiêu Mục tiêu: Để hạt chuỗi ô trống đồ đựng trứng giấy cứng Dụng cụ: Đồ đựng trứng giấy cứng, 12 hạt chuỗi to (hoặc hạt dẻ) Tiến trình: 72 - Gỡ bỏ phần hộp đựng trứng đặt phần hộp trứng (với chỗ trống) trước mặt trẻ Đặt hạt chuỗi trước trẻ cho trẻ chỗ trống hộp đựng trứng Bạn nói: “ Con bỏ vào” - Bạn khen trẻ liền thưởng trẻ trẻ cố gắng lấy hạt chuổi bỏ vào hộp trứng Nếu trẻ tỏ không hiểu, bạn hướng dẫn bàn tay trẻ cầm hạt chuỗi đặt vào lỗ bỏ trứng - Lặp lại tập tất hạt chuỗi đặt vào lỡ hộp trứng - Bạn giảm dần trợ giúp trẻ tự bỏ hạt chuỗi vào chỗ trống Lúc đầu bạn phải chỗ trống để hướng dẫn ý trẻ Khi trẻ quen dần tập, bạn nói “con đặt vào” đừng Bạn quan sát xem trẻ định vị mắt vị trí trống bỏ hạt chuỗi vào khơng 123 - CỌC NHỎ ĐỂ VÒNG Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, - TUỔI Mục đích: Cải thiện phối hợp mắt-tay làm chủ vận động tinh Mục tiêu: Xỏ vòng cọc nhỏ khơng trợ giúp Dụng cụ: Cọc nhỏ để vòng (đồ chơi) Tiến trình: - Đặt cọc nhỏ trước mặt trẻ vòng cho trẻ Bạn nói: “con nhìn này” cho trẻ cách đưa vòng vào cọc Bạn lấy vòng đưa vòng vào lại bạn chắn trẻ quan sát bạn - Đưa cho trẻ vòng thứ hai bạn nói: “con bỏ vào” Bạn hướng dẫn bàn tay trẻ để đưa vòng vào cọc - Bạn lặp lại tập vòng chồng lên Khen trẻ sau vòng bỏ vào thưởng trẻ vòng xếp vào (Bạn chắn trẻ thấy tất vòng bạn đưa vòng cho trẻ để trẻ biết trẻ phải làm lần nữa) 124 - XẾP CHỒNG HÌNH KHỐI Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, - TUỔI Mục đích: Cải thiện phối hợp mắt-tay làm chủ vận động tinh Mục tiêu: Xếp chồng khối không trợ giúp Dụng cụ: khối gỗ cạnh cm Tiến trình: - Đặt hình khối bàn trước trẻ Khi bạn chắn trẻ ý, bạn cho trẻ cách chồng hình khối để xây tháp - Gỡ hình khối xuống để vào vị trí cũ Bạn đặt hình khối trước trẻ, lấy tiếp hình khối thứ hai, bạn nói: “con đặt lên” bạn chồng hình khối lên thứ (bạn chắn trẻ nhìn bạn bạn chồng hình khối thứ hai lên) - Bạn cầm bàn tay trẻ, giúp trẻ lượm hình khối thứ ba, bạn nói “con đặt lên” bạn hướng dẫn bàn tay trẻ để hình khối thứ ba lên hai hình khối trước - Lặp lại tiến trình với hình khối thứ lần bạn nói “con đặt lên” bạn lên khối thứ ba (bạn tạo cho trẻ điều kiện để tự chồng khối lên bạn giúp trẻ trẻ lúng túng) - Khi tất hình khối chồng lên, tập chấm dứt trẻ nhận phần thưởng - Lặp lại tập trẻ chồng hình khối khơng trợ giúp 125 - HÌNH KHỐI TRONG LỌ Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi CẢM NHẬN THỊ GIÁC, -2 TUỔI Mục đích: Cải thiện làm chủ vận động tinh ý Mục tiêu: Để hình khối lọ Dụng cụ: Bình chứa có đục lỗ nắp nhựa, hình khối, mâm để lựa chọn Tiến trình: - Đặt bình chứa bàn bạn trẻ Đặt hai hình khối vào mâm chọn lựa đặt bên bình chứa mâm - Chỉ hình khối mâm nói “con bỏ vào bên trong” Nếu cần, bạn cầm bàn tay trẻ hướng dẫn trẻ lấy hình khối bỏ vào lỗ nắp bình chứa -Rồi bạn hình khối mâm lặp lại tiến trình (bạn chắn trẻ quan sát bàn tay bạn bạn hình khối) - Bạn thay đổi mâm qua mâm để trẻ phải di chuyển mắt để thấy bạn Hình 5.1 – Lọ có dạng đơn giản 126 - MIẾNG VÁN CÓ LỖ Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, -2 TUỔI CẢM NHẬN THỊ GIÁC, -2 TUỔI Mục đích: Cải thiện khả điểu khiển vật đến mục tiêu xác định Mục tiêu: Lồng cọc nhỏ miếng ván có lỗ khơng trợ giúp Dụng cụ: Miếng ván có lỗ đơn giản (ta làm cọc nhỏ cách cắt cán chổi khúc có chiều dài miếng ván cắt lỗ nắp hộp giày) Tiến trình: - Đặt miếng ván có lỗ bàn trước trẻ Bạn thao tác bàn tay trẻ để tách tất cọc nhỏ rải bàn - Bạn cầm ngón trỏ trẻ giúp trẻ tìm lỗ miếng ván Bạn cọc nhỏ, lỗ nói “con cắm cọc vào lỗ” Bạn giúp trẻ làm cọc thứ giảm dần trợ giúp bạn - Sau giúp trẻ cắm cọc thứ nhất, bạn giúp trẻ nhổ cọc cắm lại vô - Lặp lại tiến trình với cọc - Khi trẻ quen cắm cọc vào lỗ, bạn hiệu “con cắm cọc vào lỗ” mà không cọc không lỗ - Bạn thưởng trẻ tất cọc cắm vào ván Hình 5.2 – Hộp giày làm miếng ván có lỗ 127 - HỘP ĐỰNG BÚT CHÌ Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, -2 TUỔI CẢM NHẬN THỊ GIÁC, -2 TUỔI Mục đích: Cải thiện thao tác đồ vật di chuyển kiểm soát đến mục tiêu Mục tiêu: Để bút chì lỗ hộp đựng viết khơng trợ giúp Dụng cụ: Đồ hộp (nước trái cây, rau cải, súp, v,v…), bìa cứng, bút chì Tiến trình: - Làm hộp đựng bút chì đơn giản cách đục cắt lỗ miếng giấy cứng hình tròn bạn tơ màu lên hộp (bạn đảm bảo lỗ lớn để bỏ bút chì vào dễ dàng) - Đặt hộp đựng bút chì bút chì trước trẻ Bạn chắn trẻ quan sát bạn bạn để bút chì vào lỗ - Đưa cho trẻ bút chì thứ hai bạn hướng dẫn bàn tay trẻ nói “con để bút chì vào lỗ” Bạn khen trẻ liền - Bạn đưa bút chì thứ ba, lỗ trống nói “con bỏ vào” Bạn giúp trẻ cần - Khi trẻ quen bỏ bút chì vào lỗ, bạn ngưng lỗ xem trẻ có biết tìm lỗ trống để cắm bút chì khơng Hình 5.3 – Hộp cắt ngắn dùng đựng viết chì 128 - TƠ MÀU Phối hợp mắt-bàn tay, vẽ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, -2 TUỔI BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, -2 TUỔI Mục đích: Cải thiện làm chủ bàn tay phát triển kỹ tô màu Mục tiêu: Vẽ đường bút chì đường viền lớn Dụng cụ: Bút chì bột màu, giấy, bút phớt nét to Tiến trình: - Với bút nét to, bạn vẽ hình tròn hình vng giống tờ giấy Kẻ đường viền dày, đậm thấy rõ - Bạn đặt tờ giấy bút chì bột màu trước trẻ - Bạn lấy bút chì bột màu kẽ vài nét bên đường viền - Đưa cho trẻ bút chì thứ hai nói “đến phiên con”, bạn cầm nắm bàn tay trẻ, giúp trẻ cầm bút chì nguệch ngoạc đường viền vài giây - Khen trẻ lấy tờ giấy thứ - Bạn đưa tờ giấy thứ hai lặp lại tiến trình Lúc đầu trẻ khơng hiểu phải tô màu bên đường viền Bạn tiếp tục vẽ đường nét phía đường viền sử dụng bàn tay bạn để trì nét vẽ trẻ phía đường viền - Giảm dần việc cầm bàn tay trẻ trẻ bắt đầu tơ cách có trật tự - Thưởng trẻ trẻ xong tờ Hình 5.4 – Đường viền đậm để tô màu đơn giản 129 - XÂU HẠT – I Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, PHỐI HỢP HAI BÀN TAY, - TUỔI Mục đích: Cải thiện phối hợp mắt-tay hợp tác hai bàn tay Mục tiêu: Một tay cầm cọc xỏ hai hạt chuỗi vào cọc nhỏ Dụng cụ: Cọc nhỏ, hạt chuỗi Tiến trình: - Làm suốt hình thoi cách cột cọc nhỏ vào bánh xe đặt nằm bàn, cọc nhỏ đứng thẳng lên Đưa cho trẻ hạt chuỗi (bạn đảm bảo hạt chuỗi phù hợp với que) hướng dẫn bàn tay trẻ đẩy hạt chuỗi vào que - Bạn lấy hạt chuỗi thứ hai cầm hạt chuỗi cho trẻ thấy rõ lỗ Sau đưa cho trẻ hạt chuỗi vừa nói “con xỏ hạt chuỗi vào” vừa que (chỉ giúp trẻ cần) - Khi có hạt chuỗi suốt hình thoi, để bên lấy suốt hình thoi thứ hai Lần bạn thử để trẻ xỏ hai hạt chuỗi khơng trợ giúp bạn - Khi trẻ có khả xỏ dễ dàng hạt chuỗi que với bánh xe đặt nằm bàn, bạn giúp bàn tay trẻ cầm suốt hình thoi, bàn tay hướng dẫn để hạt chuỗi vào suốt hình thoi - Lúc đầu, bạn phải giúp hai bàn tay trẻ, trẻ cầm suốt hình thoi, bạn giảm dần trợ giúp bạn - Lặp lại tập trẻ cầm suốt hình thoi xỏ hai hạt chuỗi 130 - XÂU HẠT – II Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, PHỐI HỢP HAI BÀN TAY, - TUỔI Mục đích: Cải thiện phối hợp mắt-tay hợp tác hai bàn tay Mục tiêu: Xâu hai hạt chuỗi nạo ống điếu không trợ giúp Dụng cụ: Nạo ống điếu, hạt chuỗi Tiến trình: - Khi trẻ có khả xâu hai hạt chuỗi đồ vật vững suốt hình thoi đồ chơi (xem tập 129), bạn thay đồ vật mềm dẽo rắn nạo ống điếu - Chỉ cho trẻ cách cầm đồ nạo ống điếu bàn tay sử dụng bàn tay lượm hạt chuỗi đẩy chúng vơ đồ nạo ống điếu - Sau đưa cho trẻ đồ nạo ống điếu giúp trẻ cầm tay Giúp trẻ đẩy hạt chuỗi vào đồ nạo ống điếu Khi trẻ để ngắn hai hạt chuỗi, bạn để dụng cụ qua bên thưởng trẻ (giảm trợ giúp bạn trẻ hiểu ta mong đợi nơi trẻ) 131 - XÂU HẠT – III Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, PHỐI HỢP HAI BÀN TAY, - TUỔI Mục đích: Cải thiện phối hợp mắt-tay hợp tác hai bàn tay Mục tiêu: Xâu năm hạt chuỗi sợi dây nơ không trợ giúp Dụng cụ: Dây buộc (hoặc tất khúc dây dài mỏng dây da), hạt chuỗi Tiến trình: - Khi trẻ có khả xâu hai hạt chuỗi đồ nạo ống điếu (xem tập 130), bạn thay dụng cụ mềm dẻo sợi dây giày - Bạn làm nơ đầu sợi dây để hạt chuỗi không rớt đầu Trước tiên cách xâu hạt chuổi giây (bạn chắn trẻ quan sát bạn lúc bạn minh họa) Bạn hướng dẫn trẻ bàn tay cầm sợi dây, bàn tay cầm hạt chuỗi Giúp trẻ đặt đầu sợi dây vào lỗ hạt chuỗi bạn di chuyển bàn tay trẻ để trẻ cầm đầu sợi dây vừa lú kéo hạt chuỗi phía nơ - Lặp lại tập hạt chuỗi xỏ vào dây Lúc đầu bạn phải tiếp tục hướng dẫn trẻ suốt trình làm tập Bạn nhớ trẻ phải học riêng rẽ tay trước sử dụng phối hợp hai tay - Lặp lại tập trẻ xâu hạt chuỗi không trợ giúp 132 - KẸP PHƠI ĐỒ Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, - TUỔI KỸ NĂNG NHẬN THỨC, KẾT HỢP, - TUỔI Mục đích: Cải thiện di chuyển đồ vật hướng đến mục tiêu, khả kết hợp rắn rỏi tay Mục tiêu: Kẹp kẹp phơi đồ nơi định đồ hộp Dụng cụ: kẹp phơi đồ nhựa (màu sắc khác được), đồ hộp Hình 5.5 – Kẹp quần áo kẹp hộp Tiến trình: - Khi trẻ có khả kẹp kẹp quần áo vào hộp không trợ giúp (xem tập 111), bạn bắt đầu dạy trẻ kẹp vào nơi xác định ngồi hộp - Vẽ ngơi phía bên ngồi xung quanh hộp để trẻ kẹp (nếu bạn làm tập để phối hợp màu sắc, bạn vẽ màu với màu kẹp quần áo) - Đưa cho trẻ kẹp quần áo, bạn ngơi nói “con kẹp lên trên” Nếu trẻ thử kẹp vào nơi khác hộp, bạn lại lần lặp lại “con kẹp lên trên” Nếu trẻ lúng túng, bạn hướng dẫn bàn tay trẻ phía ngơi - Khi trẻ có khả kẹp kẹp lên ngơi khơng trợ giúp, bạn nói “con kẹp lên” không cử Bạn xem trẻ có khả tìm ngơi trống để kẹp vào không 133 - CHUẨN BỊ VẼ: VẼ BẰNG NGĨN TAY Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ, - tuổi VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, - TUỔI BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, -2 TUỔI Mục đích: Cải thiện làm chủ bàn tay phát triển khả chuẩn bị cho hình vẽ Mục tiêu: Vẽ đường dĩa gạo lứt bột với ngón tay Dụng cụ: Khn bánh kem, đường (hoặc tất chất có hạt gạo lứt bột) Tiến trình: - Rắc bột lên khn tới độ dày khoảng ½ cm Hành vi: Trẻ rời bàn đột ngột thường xuyên Can thiệp: - Đặt bàn làm việc bạn ghế trẻ cho lưng trẻ gần góc tường Giữ trẻ ngồi vào ghế trẻ cách cài giây nịt vào vùng thắt lưng lưng ghế Bạn đưa dụng cụ cho trẻ để trẻ làm việc Khen trẻ trẻ bắt đầu làm việc - Nếu trẻ khóc giận, bạn quay ghế trẻ lại để trẻ nhìn vào góc tường trẻ bình tĩnh (khơng phút) Rồi quay trẻ lại cho trẻ bánh kẹo trẻ bắt đầu làm việc - Khi trẻ chấp nhận ngồi học không giận không đứng lên, bạn bỏ giây nịt xuống ghế không gài Lý thành công: Sự cưỡng giây nịt nhắc trẻ phải ngồi Điều cắt đứt hành động nhanh xung động Xoay trẻ vào tường dạy trẻ việc giận không thay đổi nội quy không nhận nhiều ý Đưa cho trẻ vật dụng làm công việc dễ động viên trẻ ngồi Giây nịt đặt ghế, dù khơng cần để cưỡng bức, dùng để nhắc nhở thị giác nội quy phải ngồi thời gian làm việc B – 22 HÀNH VI PHÁ HỦY Hành vi: Tiếng động thường xun tiếng kêu chói tai để tự kích thích Can thiệp: - Cậu trai lớn (18 tuổi) cậu khơng hiểu lời giải thích dài Cậu học kiểm sóat tiếng động tự kích thích cậu ta kinh nghiệm hậu khó chịu lặp lại - Bạn đem theo đè lưỡi mà đầu quấn băng dính Mỗi cậu làm tiếng động, bạn đặt đè lưỡi hàm trẻ nói: “Khơng tiếng động” - Khi cậu hiểu điều xảy cậu gây tiếng động, bạn máy để báo cho cậu phải ngừng Lý thành công: Cậu khơng thích người ta đặt đè lưỡi vào miệng cậu khơng ngăn việc khơng chống đối Máy thu hút ý cậu vị trí rối loạn miệng cậu Tiếng động ngưng máy đặt Cha mẹ người dạy áp dụng can thiệp cách liên tục tuần Cậu học lặp lại bắt đầu tự chủ hành vi cậu họ phòng với cậu B – 23 LẶP LẠI Hành vi: Tiếng động vang lặp lại Can thiệp: - Khi trẻ bắt đầu gây tiếng động, bạn hướng trẻ, đặt ngón tay bạn đơi mơi bạn nói “sụt” giúp trẻ bắt chước cử bạn (Bạn đảm bảo ngón tay trẻ ấn môi trẻ.) - Nếu trẻ tiếp tục gây tiếng động bạn thả tay trẻ ra, bạn đặt túi lớn giấy đầu trẻ (phủ xuống vai) vài giây Bạn lấy túi tiếp tục tập - Nếu trẻ bắt đầu làm lại, bạn báo cho trẻ cử “sụt” bạn cần, bạn lại đặt túi lớn giấy đầu trẻ Lần thứ bạn giữ túi giấy lâu chút không 15-20 giây Lý thành công: Mặc dù túi rộng đủ cho khơng khí ánh sáng, túi tăng khối lượng tiếng động để trẻ có ý thức tiếng động trẻ làm Cùng lúc trẻ khơng thể thấy khơng biết người khác phản ứng với tiếng động trẻ Tiến trình làm trẻ khó chịu trẻ nhanh chóng học cách làm chủ tiếng động trẻ túi sẵn sàng sử dụng Túi để thời gian ngắn chúng tơi khơng muốn trẻ qn túi lại đầu trẻ trẻ bắt đầu hành vi tự kích động B – 24 LẶP LẠI Hành vi: Dính với đồ vật Trẻ hét sợi dây chuyền yêu thích bị lấy Can thiệp: - Bạn phải gỡ sợi dây chuyền để trẻ sử dụng đơi bàn tay để làm tập Cho trẻ làm từ từ giai đọan: 1/ Để tay trái trẻ cầm sợi dây chuyền tay phải trẻ đặt que 2/ Để sợi dây chuyền phía bề mặt bàn tay trái bạn giúp trẻ giữ miếng ván đặt que lòng bàn tay trái 3/ Để sợi dây chuyền cổ tay trái 4/ Quấn sợi dây chuyền quanh cổ tay trái trẻ vòng lúc bạn bắt đầu tập miếng ván đặt que 5/ Từ sợi dây chuyền đó, bạn làm cho trẻ vòng trẻ ngồi làm tập Lý thành công: Khi di chuyển sợi dây chuyền từ từ đến nơi thích hợp thân thể trẻ, bạn trấn an trẻ cách cho trẻ trẻ giữ sợi dây chuyền trẻ không kinh hãi Như trẻ làm tập nhanh chóng quên mối bận tâm sợi dây chuyền B – 25 LẶP LẠI Hành vi: Dính với đồ vật Trẻ lúc mang theo xe tải nhỏ màu đỏ Can thiệp: Bạn đặt mâm đỏ miếng giấy vuông đỏ bàn trước mặt trẻ hũ bong bóng xa phòng trước mặt bạn Bạn dạy trẻ từ từ đặt xe miếng giấy vng đỏ trước làm bể bong bóng 1/ Bạn nâng nhẹ bàn tay trẻ với xe đến miếng giấy vuông đỏ Bạn giữ bàn tay trẻ bạn thổi bong bóng để trẻ làm bể 2/ Bây giờ, bạn thả bàn tay trẻ cầm xe trẻ cầm que để bạn thổi 3/ Bạn di chuyển miếng giấy vuông đỏ xa trẻ (khoảng 10cm) bạn thổi trở lại bong bóng 4/ Sau bạn di chuyển miếng giấy vng xe khoảng 20cm để trẻ ngồi vùng làm việc Bạn để tập ngắn (xếp hình) trước mặt trẻ trẻ làm xong, bạn để trở lại xe ngang tầm với trẻ Cuối bạn bảo trẻ để xe miếng giấy vng để tất tập làm xong Lý thành cơng: Vì xe tải trẻ có vị trí “đặc biệt” buổi học, nên trẻ luôn biết xe đâu Trẻ không lo lắng gia tăng khoảng cách thời gian dài xa cách vật thân u trẻ, khơng trẻ biết tìm đâu mà trẻ biết trẻ có B – 26 LẶP LẠI Hành vi: Bám chặt cách ấu trĩ – trẻ bám chặt lâu nơi cổ mẹ trẻ, rút chân lên ta để trẻ xuống đất từ chối Can thiệp: - Một trẻ trai lớn để ta ẵm bồng em bé, đương nhiên bạn cho trẻ tiếp xúc tình cảm Vì trẻ q cương khơng thay đổi dễ dàng thói quen trẻ, bạn phải làm thay đổi - Bạn làm được: 1/ từ chối ẵm bồng trẻ, 2/ dạy trẻ trò chơi xã hội hóa để cung cấp tiếp xúc tình cảm Ví dụ, trẻ đứng lên để bồng, bạn ngồi cạnh trẻ trường kỷ đất ôm trẻ vào cánh tay bạn Sau bạn bng trẻ dạy trẻ chơi “đi học về” Bạn hát, cười, khen trẻ vuốt ve trẻ Sau bạn giúp trẻ chơi vài giây với đồ chơi ưa thích trước rời trẻ Khi trẻ từ chối muốn bạn bế trẻ, bạn đừng nhấc trẻ lên Bạn đưa bàn tày cho trẻ choàng cách tay bạn qua vai trẻ - Nếu trẻ không chịu đi, bạn để kệ trẻ bỏ Sau bạn quay lại thử lần - Bạn động viên trẻ đến với bạn cách đưa đồ chơi bánh kẹo để dụ trẻ Lúc đầu trẻ khổ sở bạn tiếp tục không ẵm trẻ, trẻ hiểu nội qui thay đổi Lý thành công: Mặc dù trẻ bối rối vài ngày, trẻ thích thú trò chơi “đi học về” hài lòng khơng bám víu Trẻ có khả chơi vài phút với đồ chơi trẻ sau mẹ trẻ Trẻ sẵn sàng bên cạnh mẹ trẻ thấy điều trẻ thích mục tiêu Cách bám víu ấu trĩ phần thói quen cũ phần khơng khả nghĩ điều khác để làm B – 27 THIỂU NĂNG Hành vi: Không khả nhìn người nói chuyện với họ Can thiệp: - Bạn bắt đầu cho trẻ làm quen nhìn bạn lúc tập ngôn ngữ biểu cảm (khi bạn đặt câu hỏi “cái gì?”, “ai ?” “ở đâu ?” qua hình) Bạn hình cho trẻ nói: “Con nói cho biết chơi bóng?” Sau bạn lật hình lại để trẻ khơng nhìn thấy lặp lại “Nói cho biết” - Khi trẻ trả lời cách nhìn xuống nhìn đâu đâu, bạn lặp lại lần “nói cho biết” quay nhẹ gương mặt trẻ phía bạn - Bao lâu trẻ trả lời khơng nhìn bạn, bạn không khen thưởng lúc đầu ngắn - Mỗi lần trẻ nói với bạn điều “Đi chơi…nữa…” v,v… bạn không phản ứng theo yêu cầu trẻ Bạn nhắc lại cho trẻ nội qui cách sờ nhẹ vào má trẻ trẻ không hiểu bạn không phản ứng theo yêu cầu trẻ Lý thành công: Khi quay hình ngược lại bạn làm phật ý sở thích tự nhiên trẻ nhìn xuống Việc làm chậm lại lời khen phần thưởng tác động đến trẻ để phát triển thói quen – thói quen nhìn người Sự lặp lại thời gian dạy cấu trúc giúp phát triển thói quen này, sau suốt ngày bạn dựa hành vi B – 28 THIỂU NĂNG Hành vi: Nắm bắt dụng cụ cách theo Can thiệp: Bạn đặt dụng cụ bạn cho khơng có dụng cụ bổ sung bàn để trẻ nắm bắt Bạn có mâm để lựa chọn tầm tay trẻ Bạn cầm tay bánh kẹo, đậu phộng nho khô Bạn lặp lại giai đọan sau việc lựa chọn chấm dứt 1/ Bạn nói “bàn tay để dưới” bạn đợi cho trẻ để đơi tay dưới, trẻ bình tĩnh nhìn bạn 2/ Bạn đặt đồ vật bàn nói: “Con đặt vào đi” Nếu đồ vật đặt mâm đúng, bạn cầm bàn tay trẻ để trẻ không lấy lại đồ vật Bạn nói: “Đặt rồi” sau “bàn tay để dưới” 3/ Khi trẻ đặt bàn tay lên đầu gối, bạn cho trẻ bánh kẹo khen trẻ “làm việc tốt” Lý thành công: Trẻ học kiểm sốt bàn tay trẻ ta nói trẻ làm điều trẻ khơng làm khác – không đồ chơi để sờ không bánh kẹo để ăn – trước trẻ ý kiểm sốt đơi bàn tay trẻ Khi trẻ học điều đó, lệnh “bàn tay để dưới” trở nên đủ để ngăn chặn việc cầm nắm cách mạnh bạo lúc làm tập B – 29 THIỂU NĂNG Hành vi: Thiếu sáng kiến, trẻ mong đợi khiêu khích cách thụ động Can thiệp: - Bạn đặt gần bạn hũ xà cho trẻ mâm với hai hạt chuỗi sợi dây Bạn giúp trẻ xâu hạt thứ Kích thích trẻ xâu hạt thứ hai, bạn nói “xong” Để hạt chuỗi qua bên cho trẻ bong bóng để thổi - Lặp lại điều cách dùng hai hạt chuỗi khác Bây bạn khơng kích thích trẻ xâu hạt thứ hai nhắc trẻ “Trước tiên làm xong, sau bong bóng” - Khi trẻ xâu hai hạt mà khơng cần kích thích, bạn thêm hạt để trẻ có hạt chuỗi xâu khơng cần kích thích Lý thành cơng: Bắt đầu cơng việc ngắn đơn giản, trẻ nhanh chóng học trẻhoạt động ưa thích bong bóng mà khơng cần nhiều cố gắng Trẻ phát triển thói quen tiến hành kích thích mà trẻ quen khơng thực bong bóng khơng xảy trước trẻ tự định làm điều MỨC PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG Tuổi phát triển từ - tuổi Lĩnh vực liên Hoạt động quan Số Trang Bắt chước Cảm nhận Gõ cách bắt chước (2 thìa, lọ) Bước đầu bắt chước âm (khơng dụng cụ) Nói trước âm cách bắt chước (không dụng cụ) Bắt chước họat động gây tiếng ồn (không dụng cụ) Đặt đồ chơi để khám phá (sách nhỏ, đồ chơi ưa thích đồ ăn) Theo dõi mắt (3 chén nhỏ, phần thưởng thức ăn) Tìm kiếm vật rơi (chén nhỏ, khối màu) Tìm phần thưởng tách (tách, phần thưởng nhỏ thức ăn) Phản ứng với tiếng động quen thuộc (chuông nhỏ tạo âm thanh) Phối hợp thính giác (khơng dụng cụ) Vận động Đi học (vỗ tay không dụng cụ) tổng quát Tự ngồi không trợ giúp (không dụng cụ) Đưa tay để nắm bắt đồ vật (dây, thú nhồi nhỏ, đồ chơi khác) Vận động Cầm thìa (thìa) Thăm dò hộp (hộp bầng giấy cứng, vật thường tinh dùng nhà cỡ trung bình) Nắm bắt đồ vật (chén nhỏ, 10 đồ vật nhỏ) Phát triển việc nắm bắt ngóng tay(đất sét) Phối hợp Chuẩn bị xếp thành chồng (hộp nhỏ ngũ cốc, giỏ quần mắt - bàn tay áo) Công việc chuẩn bị ghép hình I (4 hộp kim lọai rỗng, đôi tất) Công việc chuẩn bị ghép hình II (đồ đựng trứng giấy cứng, 12 hạt chuỗi to) Kỹ Nhận biết tên trẻ (không dụng cụ) nhận thức Chỉ đồ vật yêu thích(bánh kẹo đồ chơi yêu thích) Đến sau lệnh lời(không dụng cụ) Tự ngồi sau yêu cầu lời (3 ghế) Trò chơi ngừng tiếp (khơng dụng cụ) Nhận biết hình ảnh trẻ gương Kỹ Bước đầu luyện âm(lọ bóng bóng xà phòng) lời Âm phụ âm(hình ảnh chó, bò vịt) Phối hợp âm (khơng dụng cụ) Câu cảm đơn giản (trái bóng) Những từ (bóng,bít quy, búp bê) 28 29 30 31 32 33 51 52 53 94 95 96 97 120 121 122 159 160 161 162 163 164 191 192 193 194 195 Tự lập Xã hội hóa Ăn thức ăn có hình dạng ngón tay(thức ăn hình dạng ngón tay) Uống tách (tách lớn nhựa, nước trái ưa thích) Đùa vui (khơng dụng cụ) Cù lét (con rối thú nhồi bông) Trò chơi cúc cu (khăn tắm lớn) 226 227 245 246 247 Tuổi phát triển từ - tuổi Lĩnh vực liên Hoạt động quan Sờ phần thân thể cách bắt chước Bắt chước (không dụng cụ) Vỗ tay cách bắt chước (không dụng cụ) Cử động cánh tay cách bắt chước (không dụng cụ) Bắt chước cách sử dụng đồ vật gây tiếng động (2 đồ chơi bóp, chng nhỏ, còi, hộp kích cỡ trung) Những tập môi cách bắt chước (gương) Vẽ nguệch ngoạc cách bắt chước (bút chì lớn, giấy) Bắt chước cử thường ngày tự lập (lược, găng tắm, bàn chải đánh răng) Cầm nắm đồ vật túi cách bắt chước (chén túi, đồ vật thường dùng nhà) Bắt chước tiếng động đồ vật (3 đồ chơi đồ vật thường dùng nhà) Vẽ đường ngang cách bắt chước (3 viết chì bột màu, tờ giấy, mâm phân loại) Số 10 11 12 13 14 Tìm kiếm vật dụng ưa thích (hộp kích cỡ trung, cặp đồ vật thường dùng) Trò chơi úp mở (3 tách khác nhau, tách giống nhau, phần thưởng thức ăn) Sao chép cách xếp hình khối (4 khối, bìa cứng giấy, bút phớt nét to) 34 Vận động Chụp bóng (bóng cao su nhựa kích cỡ trung) tổng quát Bước lên bước qua chướng ngại vật đơn giản (hộp giày, ghế đẩu, tự điển lớn, hộp sữa giấy) 54 Cảm nhận 35 36 55 Trang Vận tinh Chặng đường có chướng ngại vật đơn giản (đồ đạc, dây thừng) Lượm đồ chơi sàn nhà (thú nhồi bơng, hình khối, bóng, hộp nhỏ) Khối lớn (4 hộp giày, giấy màu) Lên bậc thang (bậc thang, dây thừng, bút chì) Lăn bóng – I (bóng) Lăn bóng – II (bóng) Đi khơng trợ giúp (gậy, dây thừng) Đi bên lùi lại (đồ chơi có dây kéo) Sờ ngón chân (khơng dụng cụ) Mở tủ ngăn kéo (đồ chơi nhỏ, đồ đạc có ngăn kéo) 56 động Xúc đường thìa (thìa, đường, chén) Lượm đồng tiền xu (đồng tiền xu, bình càphê có nắp nhựa) Mở nắp vật chứa (hộp giày, hộp diêm quẹt lớn, bình càphê có nắp nhựa, hộp nữ trang, phần thưởng thức ăn) Trò chơi cho lấy (2 hộp kích cỡ trung, đồ vật kích cỡ hình dáng khác nhau) Đẩy nút đồ chơi (con rối lò xo, hộp nhạc) Cởi tất (tất lớn, chai nhựa, phần thưởng thức ăn) Xếp giấy (giấy) Bắt đầu tơ màu (2 bút chì bột màu to, giấy, hộp nhỏ) 98 99 57 58 59 60 61 62 63 64 65 100 101 102 103 104 105 Phối hợp Cọc nhỏ để vòng (đồ chơi: cọc nhỏ để vòng) mắt - bàn tay Xếp chồng hình khối (4 khối cạnh 5cm) Để hình khối lọ (bình càphê có nắp nhựa, khối, mâm để xếp) Miếng ván có lỗ (cán chổi, hộp giày) Hộp đựng bút chì (lọ, bìa cứng, bút chì bột màu) Tơ màu (bút chì bột màu, giấy, bút phớt nét to) 123 124 125 Kỹ Kết hợp đồ vật thường dùng – I (4 cặp đồ vật giống nhau, hộp nhỏ) nhận thức Kết hợp đồ vật thường dùng – II (4 cặp đồ vật giống nhau, hộp lớn) Kết hợp hình ảnh đồ vật (5 đồ vật thường dùng, hình ảnh tương ứng) Lựa chọn đơn giản (2 mâm để lựa, bút chì, hạt chuỗi) 165 126 127 128 166 167 168 Định vị dễ dàng đồ vật (4 đồ vật thường dùng) Học tên thành viên gia đình (đồ vật thơng thường nhà) Câu có động từ danh từ (bóng) 169 170 171 Kỹ Chào tạm biệt (khơng dụng cụ) Nói tên trẻ (gương) lời Tiếng động quen thuộc (xe hơi, máy bay, chó nhồi bơng, mèo nhồi bơng) Động từ (hình ảnh người làm họat động khác nhau) Kể tên thành viên gia đình (hình) Hát (khơng dụng cụ) Thêm (phần thưởng thức ăn) 196 197 198 Tự lập An thìa (thìa) Cầm thìa cách (thìa) Uống tách (tách khơng bể) Tự cởi quần áo: tất (tất lớn, chai hũ đậy kín) 228 229 230 231 Xã hội hóa Trò chơi cưỡi ngựa (ngựa gỗ) “Nựng nịu” (khơng dụng cụ) Trò chơi tương tác với xe tải (xe tải, phần thưởng thức ăn) 248 249 250 199 200 201 202 Tuổi phát triển từ - tuổi Lĩnh vực liên Hoạt động quan Bắt chước cử động bàn tay (hạt chuỗi, dây) Bắt chước Bắt chước dùng đất sét Sờ hai phần thân thể cách bắt chước (không dụng cụ) Bài tập hàm cách bắt chước (không dụng cụ) Bắt chước sử dụng dụng cụ (thìa gỗ, bình, bóng, đất sét) Trò chơi búp bê cách bắt chước (2 búp bê, khăn lau tay nhỏ, miếng vải, thìa nhỏ, tách nhỏ, hộp nhỏ) Bắt chước tiếng động thú vật (đồ chơi thú Số 15 16 17 18 19 20 Trang hình ảnh thú) 21 Cảm nhận Phân biệt hình vẽ (giấy, bút phớt nét to bút chì bột màu) Phân biệt nguồn tiếng động (3 cặp nguồn tiếng động) Hộp có lỗ (hộp giày, đồ vật có chiều kích hình dạng khác nhau) Vận động Đứng chân (2 ghế, gậy) Đá bóng (2 ghế, trái bóng) tổng qt Đứng đầu ngón chân (khơng dụng cụ) Nhảy (dây, miếng xốp) Trò chơi ky (bóng, thùng đựng sữa rỗng) Ném túi (2 túi, hộp giấy) Vận tinh động Bong bóng xà phòng (hũ bong bóng xà phòng) Mở nắp lọ (3 lọ nhỏ, phần thưởng thức ăn) Bài tập ngón tay (khơng dụng cụ) Kéo dây (đồ chơi biết nói ta kéo sợi dây) Bài tập bàn tay (miếng xốp, bóng cao su mềm) Kẹp phơi đồ (6 kẹp phơi đồ nhỏ nhựa, hộp giày) 37 38 39 66 67 68 69 70 71 106 107 108 109 110 111 Phối hợp Xâu hạt – I (cọc đồ chơi, hạt chuỗi) mắt - bàn tay Xâu hạt – I (nạo ống điếu, hạt chuỗi) Xâu hạt – III(dây buộc, hạt chuỗi) Kẹp phơi đồ (6 kẹp phơi đồ nhựa, lọ) Chuẩn bị vẽ: vẽ ngón tay (dĩa đựng bánh, đường) 129 130 131 132 133 Kỹ Kết hợp hình ảnh (hình ảnh tương tự khơng giống nhau) nhận thức Phân biệt thức ăn nước uống (minh họa thức ăn nước uống sách báo) Hiểu câu (4 đồ vật thường dùng) Sự hiểu biết dễ cảm nhận chức (thức ăn, quần áo, đồ chơi) Kết hợp hình dạng (bìa cứng dày, bút phớt nét to màu đen) Nhận dạng dễ cảm nhận thú vật (3 thú nhồi thường dùng) 172 Kỹ Đề nghị từ (cầu thang, xe ba bánh, bóng) Con muốn ? (3 cặp đồ vật thường dùng nhà) lời Sở hữu (đồ vật thuộc thành viên gia 203 204 205 173 174 175 176 177 Tự lập Xã hội hóa đình) Trò chơi có-khơng (2 hộp nhỏ, từ đến đồ vật thường dùng nhà) Kể tên vật (thú vật nhồi bơng hình ảnh thú vật) Kể tên đồ vật (đồ vật thường dùng nhà) Hiểu câu (bìa cứng, hình ảnh người bận rộn hoạt động quen biết) An nĩa (nĩa nhựa) Phân biệt ăn với khơng ăn (thức ăn, đồ vật khơng ăn được) Tự mặc quần áo: áo len dài tay cao cổ (áo len dài tay áo sơ-mi) Tự mặc quần áo: quần dài (quần dài) Học giữ vệ sinh (bô nhỏ) Tự lau rửa (găng tắm, xà bông) Cài nút áo – I (bìa cứng, vải, nút to) 206 Giúp đỡ người khác (khăn, giỏ rác) Chơi trốn tìm (khơng dụng cụ) Chơi búp-bê (búp-bê, bàn chải tóc, găng tắm, lược) Chơi hình khối hợp tác 251 252 253 254 207 208 209 232 233 234 235 236 237 238 Tuổi phát triển từ - tuổi Lĩnh Hoạt động Số vực liên Bắt chước Trò chơi bàn tay có tính âm nhạc (khơng dụng cụ) Bắt chước mức độ cao việc nặn đất sét (đất sét) 22 23 Cảm nhận Sao chép việc xây dựng hình khối (10 khối) Lựa chọn hình dạng (giấy dày bìa cứng màu) Phân biệt kích cỡ hình dạng (giấy, bìa cứng, hồ, kéo) Ghép hình – I (hình ghép đơn giản miếng) Ghép hình – II (hình ghép đơn giản miếng) Phân biệt màu sắc (8 đồ vật khác màu, mâm để chọn lựa) Kết hợp màu sắc (khối màu, giấy màu kết hợp) Cảm nhận loạt âm (không dụng cụ) 40 41 42 43 44 45 46 47 Trang Vận động Leo lên thang cách đổi chân (cầu thang) Chặng đường với chướng ngại vật khó khăn trung bình tổng qt (ghế, chổi, hộp, đồ đạc, dây thừng) Nhảy ếch (không dụng cụ) Nhảy nhót (khơng dụng cụ) Bài tập thăng (không dụng cụ) Tự lăn (không dụng cụ) Đi dải ruy băng (ruybăng) Vận tinh động Vẽ ngón tay (đồ vật thường dùng nhà) Đồ chơi giấy xếp (giấy màu) Cắt kéo (kéo, giấy) Phối hợp Đồ chơi xây dựng (Meccano-Lego) mắt - bàn Nặn đất sét – I (đất sét, đồ vật thường dùng) tay Nặn đất sét – II (đất sét, hình ảnh đồ vật thường dùng) Phần toàn thể (giấy màu, giấy trắng, bút chì bột màu, kéo, bột) Kẹp (kẹp, đồ đựng trứng giấy cứng, đồ vật nhỏ) Vẽ: đường ngang (giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to) Vẽ: hình tròn (giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to) 72 73 74 75 76 77 78 112 113 114 134 135 136 137 138 139 140 Kỹ Kết hợp khối (khối màu) Ghép cặp đồ vật (hộp kích cỡ trung, cặp đồ vật nhận thức để phối hợp) Sắp xếp hình ảnh loại (hình ảnh đồ vật thường dùng) Chọn lựa theo chức (hộp để lựa chọn, đồ vật thường dùng) Nhận dạng dễ dàng màu sắc (khối màu, hạt chuỗi, giấy) Tìm vật giấu (đồ vật thường dùng nhà) 178 179 Kỹ Kích cỡ (2 đồ vật giống kích cỡ khác nhau) Nam nữ (hình ảnh tạp chí) lời Phía phía (3 tách, phần thưởng thức ăn) Trả lời câu hỏi “hoặc…hoặc” (đồ vật thường dùng nhà) Đối thoại cấu hóa (hình ảnh tạp chí, hạt chuỗi, tách) 210 211 212 180 181 182 183 213 214 Diễn đạt tin ngắn lời (không dụng cụ) Số nhiều (đồ vật thường dùng nhà) Tự lập Xã hội hóa 215 216 Cài nút áo – II (áo len có nút to) Rót nước (hũ nhỏ, ly nhựa trong, bình chứa nước trái cây, thức ăn có màu) Tự đánh (bàn chải đánh răng, kem đánh răng) 239 240 Tương tác với rối (2 rối bàn tay) Trò chơi giả vờ (khơng dụng cụ) Lau bàn (mâm, miếng xốp, khăn giấy) Trò chơi cho nhận (hộp lớn, đồ chơi nhỏ, phần thưởng thức ăn) Dọn bàn: chén, bát, thìa, nĩa, dĩa 255 256 257 258 241 259 Tuổi phát triển từ - tuổi Lĩnh vực liên Bắt chước Hoạt động Bắt chước cử động thú vật (3 thú nhồi bơng hình ảnh thú vật) Trò chơi nắn tượng (hình ảnh người nhiều đứng khác nhau) Bắt chước hoạt động phần (không dụng cụ) Bắt chước thay đổi vận tốc khối lượng âm (2 thìa, xoong) Trò chơi đô-mi-nô (đô-mi-nô, thẻ đánh dấu) Cảm nhận Sao chép loạt hình dạng vẽ (giấy màu, giấy trắng, hồ) Vận động Ném bóng xuyên qua vỏ xe (vỏ xe cũ, dây thừng nặng, bóng cỡ trung) tổng quát Tâng bóng (bóng lớn biển) Nhào lộn phía trước (khơng dụng cụ) Đi voi (khơng dụng cụ) Đi với củ khoai tây (thìa lớn, củ khoai tây nhỏ) Thăng sàn gỗ (miếng ván, viên gạch, khối bê-tông) Vận động Bù loong đai ốc (bù loong đai ốc, mâm để chọn lựa) tinh Bông tuyết (giấy mỏng, kéo) Phơi quần áo (kẹp phơi đồ, găng tắm, dây thừng, giỏ) Số 24 25 26 27 48 49 79 80 81 82 83 84 115 116 Trang 117 Phối hợp Cắt kéo (giấy, kéo, bút phớt nét to) mắt - bàn Cắt hình ảnh (an-bom tơ màu, kéo, bút chì bột màu) tay Miếng ván có bù loong – I (miếng ván, đai ốc bù loong giống nhau) Miếng ván có bù loong – II (miếng ván, đai ốc bù loong kích cỡ khác nhau) Giấy cứng để buộc dây (giấy cứng dày, giây cột giày) Viết chữ hoa (giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to) Hình vẽ: vẽ hình tròn hình vng (giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to) Hình vẽ: chữ thập đường chéo (giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to) Hình vẽ: khn thủng (giấy cứng dày, bút chì bột màu, giấy) Hình vẽ: chuyển đổi hình thể thành hình ảnh (giấy, bút chì bột màu) Viết tên chữ in (giấy màu, giấy trắng, bút chì bột màu) Hình vẽ: bổ sung hình ảnh đơn giản (giấy, bút chì bột màu) Hình vẽ: hình thể hình vẽ (giấy, bút chì, bút phớt nét to 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Kỹ Cái khơng chỗ nó? (2 hộp kích cỡ trung, đồ vật thường dùng) nhận thức Sắp xếp hình ảnh theo thứ tự thời gian – I (trình bày hoạt động biết) Ghép phần thân thể (giấy màu, kéo, giấy bìa cứng) Trái nghĩa tính từ (thức ăn, giấy, bút phớt nét to) 184 185 186 187 Kỹ Nêu tên hình dạng (miếng ván giấy cứng cắt theo dạng hình học) lời Diễn đạt lợi ích đồ vật (4 đồ vật thường dùng nhà) Khái niệm thời gian (hình ảnh tượng trưng hoạt động biết) Đếm (hình khối) Nêu màu sắc (khối màu) Kể câu chuyện – I (truyền hình) 217 Tự lập 242 Tự mặc quần áo nhanh (đồng hồ báo thức, đồng hồ treo 218 219 220 221 222 Xã hội hóa tường) Chuẩn bị bữa ăn qua loa (thức ăn đơn giản, dụng cụ nhà bếp) Công việc nhà (khăn lau tay, đồ ăn, mâm để đồ ăn) Trò chơi giả vờ – mức độ trung bình (thú nhồi bơng) Trò chơi “tơi cần gì?” (khăn giấy, áo len đan, lược) 243 260 261 262 Tuổi phát triển từ 5- tuổi Lĩnh Hoạt động vực liên Cảm nhận Đọc nhìn thấy (phiếu, dải ruy-băng, từ in) Vận động Chặng đường với chướng ngại vật khó (đa dạng) Đánh với gậy bóng chày (bóng to mút, ruy-băng,s tổng quát dây thừng gậy) Đi xe cút kít (khơng có dụng cụ) Kéo vật nặng (dây thừng, hộp to, đồ vật sử dụng trọng lượng) Kéo dây (dây thừng) Con rối lò xo (khơng dụng cụ) Nhảy dây (dây thừng) Nhảy cò cò (phấn ruy-băng, túi sỏi) Thăng xà gỗ mức độ khó (miếng ván, hộp, đồ vật nhỏ) Số 50 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Vận tinh động Đinh ấn – I (12 đinh ấn, miếng ván lie) Đan miếng tròn để bàn (giấy thủ công) 118 119 Phối hợp Đinh ấn – II (đinh ấn, miếng ván lie, giấy màu) mắt - bàn Viết số (giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to) tay Mê cung (giấy, bút chì bột màu, bìa nhựa trong) Vẽ người (giấy, bút chì bột màu) Vẽ đồ vật thuộc lọai xác định (giấy, bút chì bột màu) Kỹ Sắp xếp hình ảnh theo thứ tự thời gian – II (sách hình thẻ hình liên tiếp) nhận thức Hiểu câu hỏi (hình ảnh đồ vật thẻ hình liên tiếp) Giới từ (bút chì bột màu, giấy) 154 155 156 157 158 Kỹ Kể câu chuyện – II (sách truyện minh họa đơn giản) lời 223 188 189 190 Trang Khái niệm thời gian (giấy bìa cứng, bút phớt nét to, hình ảnh tượng trưng thói quen thường ngày) Ngày tuần (giấy bìa cứng, bút phớt nét to, hình ảnh tượng trưng thói quen thường ngày) 224 Tự lập Tắm cách độc lập (mảnh ruybăng đỏ xanh) 244 Xã hội hóa Vẽ cách độc lập (giấy, bút chì bột màu) Vẽ cách độc lập sau lệnh viết (giấy, bút chì bột màu) “Tơi chơi với đồ chơi tơi” (đồ dùng thành viên gia đình, hộp giày, hình thành viên gia đình) Trả lời điện thọai (đồ chơi, điện thoại) Thực cách độc lập lệnh viết (hộp giày, giấy, bút chì) 263 264 225 265 266 267 ... khác trước trẻ giúp trẻ phối hợp miếng đầu Chỉ cử cho trẻ để trẻ tự đặt miếng thứ Chỉ giúp trẻ trẻ lúng túng - Khi trẻ thêm miếng thứ không trợ giúp, cho trẻ tự phối hợp miếng - Cuối trẻ thành... giúp bạn trẻ bắt đầu tự làm tập Quan sát trẻ tỉ mỉ xem có phần tập gây vấn đề cho trẻ –lấy tất, di chuyển tất lên phần hộp bỏ tất vào - Nếu trẻ cảm thấy khó khăn phần đó, bạn hướng dẫn trẻ cách... tạo cho trẻ điều kiện để tự chồng khối lên bạn giúp trẻ trẻ lúng túng) - Khi tất hình khối chồng lên, tập chấm dứt trẻ nhận phần thưởng - Lặp lại tập trẻ chồng hình khối khơng trợ giúp 125 - HÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG DẠY TRẺ TỰ KỶ PHẦN 2, HOẠT ĐỘNG DẠY TRẺ TỰ KỶ PHẦN 2

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay