NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NHÀ XÃ HỘI HỌC M.WEBER

6 11 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 00:54

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NHÀ HỘI HỌC M.WEBER Tiểu sử vắn tắt Max Weber( 1864-1920) người Đức, sinh gia đình đạo tin lành miền đông nam nước Đức,ông tôn vinh cha đẻ hội học tơn giáo Ơng học luật, giảng dạy Heideberg chu du khắp Châu Âu nhiều năm thành viên phái đoàn Đức hội nghị Versaille( 1918) M.Weber xem nhà hội học lớn hồi đầu kỉ 20 Các tác phẩm tiêu biểu Các cơng trình nghiên cứu Weber tập trung vào việc hợp lí hóa ngành hội học tơn giáo Chính quyền học Ơng đóng góp đáng kể cho ngành kinh tế học Tác phẩm tiếng ông Nền đạo đức Tin lành tinh thần chủ nghĩa tư ( Die protestantische Ethik und der Geist des Kaptialismus) Đánh dấu khởi đầu loạt khảo cứu ông ngành hội học tôn giáo Trong tác phẩm này, Weber lập luận tôn giáo nhân tố quan cấu thành dị biệt văn hóa phương Đơng phương Tây nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc điểm triết lí Kháng Cách khổ hạnh, xem nhân tố giúp phát chiển chủ nghĩa tư bản, hệ thống hành chính, khái niệm nhà nước pháp quyền phương Tây Trong tác phẩm quan trọng khác, politik ais Beuf ( Chính trị nghề chuyên môn), Weber định nghĩa nhà nước thực tế độc quyền hành xử quyền pháp định, định nghĩa xem khái niệm mấu chốt ngành khoa học trị đương đại Những nghiên cứu quan trọng ông nhắc đến với tên chung " Luận đề Weber" Ngồi ra,còn số tác phẩm tiêu biểu khác như: Tôn giáo Ấn Độ(1916-1917), hội học Tôn giáo( 1912), Tôn giáo Trung Quốc( 1913), Kinh tế hội( 1909), "Tính khách quan" khoa học hội danh sách cộng đồng( 1903) Những đóng góp M Weber cho ngành hộc học a Đối tượng nghiên cứu: Theo ông hội học khoa học hành động hội, mà có tới kiểu hành động: + Hành động hợp lý theo giá trị + Hành động theo tập quán + Hành động truyền thống + Hành động tình cảm Nhiệm vụ nhà hội học tìm hiểu ý nghĩa hành động người có hành động Đối với ơng, thực kinh nghiệm vô tận, không nhà khoa học bao quát hết Khoa học phải chọn lựa kiện xây dựng khái niệm Đối với khoa học nhân văn, theo ông khơng thể có liên hệ nhân quả, nhà hội học tổ chức kiện có sở để lý giải hợp lý hành động hội Sự lý giải thực qua việc xây dựng mơ hình lý tưởng, sở tập hợp đặc trưng thực lịch sử riêng biệt b Lý thuyết * Khái niệm: Hành động hội hành động chủ thể gắn cho nghĩa chủ quan đó, hành động có tính đến hành vi người khác, định hướng tới người khác, đường lối, q trình * Phân loại: + Hành động lý truyền thống: Hành động tuân thủ thói quen, nghi lễ, phong tục, tập quán truyền lại từ đời qua đời khác + Hành động lý công cụ: Hành động thực cân nhắc, tính tốn, lựa chọn cơng cụ, phương tiện, mục đích cho thuận tiện + Hành động lý giá trị: Hành động thực thân hành động( mục đích tự thân) + Hành động cảm, xúc cảm: Hành động theo trạng thái cảm xúc tình cảm bộc phát gây mà khơng có cân nhắc, xem xét, phân tích mối quan hệ cơng cụ, phương tiện mục đích hành động * Nghiên cứu tôn giáo + Luận văn " Nền đạo đức Tin lành tinh thần chủ nghĩa tư bản", biên thảo phân tích Tơn giáo Trung Hoa: Khổng giáo Lão giáo, tôn giáo Ấn Độ, hội học Ấn giáo Phật giáo, Do Thái giáo cổ đại + Ba luận đề Weber gồm có: ảnh hưởng ý thức tơn giáo hoạt động kinh tế, mối quan hệ phân tầng hội tôn giáo đặc điểm văn minh phương Tây + Weber coi tôn giáo nguồn lực cốt lõi hội Mục tiêu Weber tìm nguyên nhân giải thích khác biệt đường phát triển nên văn hóa Phương Đơng Phương Tây mà khơng đánh giá hay phê bình văn hóa Tuy nhiên mong muốn Weber tìm cách giải thích yếu tố trội văn minh phương Tây + Weber tin giá trị tôn giáo kháng cách ( thần học Calvin) có ảnh hưởng lớn đến cải cách hội, phát triển hệ thống kinh tế Châu Âu Hoa Kỳ, nên chúng nhân tố tạo nên phát triển hội học tôn giáo rốt tập trung vào khía cạnh đặc trưng văn hóa phương Tây suy giảm niềm tin ma thuật hay gọi tỉnh ngộ giới( disenchaltment of the World) theo Weber + Weber xây dựng mơ hình biến đổi tơn giáo chung Theo hội có xu hướng chuyển từ ma thuật đến đa thần ( politheism) tới phiếm thần, độc thần, cuối độc thần đạo đức Nguyên nhân dẫn tới thay đổi chun mơn hóa bắt nguồn từ ổn định kinh tế vai trò ngày phức tạp linh mục Khi hội trở nên phức tạp phân nhóm, hệ thống thánh thần từ mà phát triển theo, quyền lực hội dần tập trung hóa, quan niệm thánh thần ngày trở nên phổ biến đón nhận * Phân tầng hội Lĩnh vực kinh tế khơng đóng vai trò định phân chia giai cấp tầng lớp hội hội tư đại Giai cấp tập hợp người có chung hội sống điều kiện kinh tế thị trường Hai tình giai cấp: + Tình giai cấp thứ nhất: tư sản- chủ vốn đầu tư tư sản- chủ tài sản cho thuê mướn kiếm lời + Tình giai cấp thứ 2: người bán sức lao động thô sơ, người bán sức lao động tay nghề, người bán sức lao động tay nghề dịch vụ * Những đặc quyền người có địa vị Trong tất mục tiêu thực tiễn, phân tầng địa vị độc hành với độc quyền lý tưởng hàng hóa vật chất hội theo cách mà gọi tiêu biểu Ngoài danh dự địa vị đặc biệt, tạo khoảng cách độc đáo số lại loại độc quyền vật chất Những ưu tiên danh dự bao gồm đặc quyền mặc trang phục đặc biệt, bị cấm kị người khác mang vũ khí Vai trò định lối sống đanh dự địa vị có nghĩa nhóm địa vị người đặc biệt quy ước hội * Đảng phái Vị trí đích thực giai cấp nằm vòng trật tự kinh tế, vị trí nhóm người có địa vị lại nằm vòng trật tự hội" đảng phái" ln song song với " độc quyền" Hoạt động đảng phái hướng đến nắm bắt quyền lực hội, nói cách khác, hướng việc gây ảnh hưởng hoạt động cộng đồng, dù có ý đồ đảng cộng đồng hội hóa, nghĩa có trật tự hợp lý sẵn sàng củng cố * Thống trị Định nghĩa: Thống trị đạt phục tùng từ mệnh lệnh định Như thống trị giả định kỳ vọng lẫn Từ hình thức thống trị Weber phân tích từ góc độ động dẫn đến thống trị Có loại thống trị: + Thống trị truyền thống: thống trị thói quen tập tục truyền thống quy định, dựa lòng tin vào tính hợp pháp linh thiêng trật tự quyền uy xác lập từ lâu + Thống trị uy tín thiên phú: thống trị dựa khiếu phi thường người thủ lĩnh khiến họ bật hẳn tất người khác( khiếu có nhờ tự nhiên cấp đấng tối cao) + Thống trị hợp lý: thống trị suy tính lợi ích làm sở người ta phục tùng lãnh đạo hoàn toàn chức Khơng có việc thống trị túy loại hình thống trị d.Phương pháp nghiên cứu - Lý giải trực tiếp: nắm bắt nghĩa hành động thông qua quan sát trực tiếp đặc điểm, biểu - Lý giải gián tiếp: giải thích, giảng giải động cơ, ý nghĩa sâu xa hành động qua việc hình dung tình huống, bối cảnh hành động KẾT LUẬN Weber đưa quan niệm cách giải độc đáo với vấn đề lý luận phương pháp nghiên cứu khoa học hội học Weber xây dựng quan điểm lý luận hội học đặc thù sở ý tưởng sử học, kinh tế học, luật học nghiên cứu lịch sử so sánh TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Sinh Huy - hội học Đại cương - Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội (1997) 2.http://vi.wikipedia.org/wiki/Max_Weber#T.C3.A1c_ph.E1.BA.A9m MỤC LỤC ẢNH Nguyên tác tiếng Đức Politik als Beruf Nguyên tiếng Đức tác phẩm Đạo đức Kháng Cách tinh thần Chủ nghĩa tư ... cứu khoa học Xã hội học Weber xây dựng quan điểm lý luận Xã hội học đặc thù sở ý tưởng sử học, kinh tế học, luật học nghiên cứu lịch sử so sánh TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Sinh Huy - Xã hội học Đại... ông xã hội học khoa học hành động xã hội, mà có tới kiểu hành động: + Hành động hợp lý theo giá trị + Hành động theo tập quán + Hành động truyền thống + Hành động tình cảm Nhiệm vụ nhà xã hội học. .. nghiệm vô tận, không nhà khoa học bao quát hết Khoa học phải chọn lựa kiện xây dựng khái niệm Đối với khoa học nhân văn, theo ơng khơng thể có liên hệ nhân quả, nhà xã hội học tổ chức kiện có
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NHÀ XÃ HỘI HỌC M.WEBER, NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NHÀ XÃ HỘI HỌC M.WEBER

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay