THANG DO HANH PHUC CHU QUAN

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 00:51

THANG ĐO PHỔ SƯC KHỎE TINH THẦN (Mental Health Continuum- MHC) ĐỂ ĐO HẠNH PHÚC CHỦ QUAN Tác giả Keyes (1998, 2002) Theo Keyes (2002) hạnh phúc chủ quan nhận thức đánh giá cá nhân sống mình, trạng thái cảm xúc, chức tâm lý xã hội thân Theo cách hiểu Keyes, hạnh phúc (well-being) có thành tố: hạnh phúc cảm xúc, hạnh phúc tâm lý hạnh phúc xã hội  Hạnh phúc cảm xúc (Emotional well –being): thể qua loạt dấu hiệu trạng thái cảm xúc tích cực sống Hạnh phúc cảm xúc đo trạng thái cảm xúc dương tính hài lòng với sống  Hạnh phúc tâm lý (Psychological well-being) thể chấp nhận, hài lòng với thân; mối quan hệ tích cực với người khác; phát triển cá nhân; mục tiêu sống; làm chủ môi trường xung quanh, tự chủ Người hạnh phúc mặt tâm lý người hài lòng với hầu hết thân, có mối quan hệ ấm áp tin tưởng, tin thân phát triển thành người tốt hơn, có định hướng sống, làm chủ mơi trường nhằm thỏa mãn nhu cầu làm chủ định thân  Hạnh phúc xã hội (Social well –being) thể hài lòng với mối quan hệ liên cá nhân với môi trường xã hội xung quanh TronHạnh phúc xã hội đánh giá qua tiêu chí mang tính cơng khai xã hội như: gắn kết xã hội; hòa nhập xã hội; chấp nhận xã hội;và đóng góp xã hội Con người cảm thấy hạnh phúc mặt xã hội họ thấy vận hành xã có ý nghĩa hiểu được; xã hội có tiềm cho người phát triển; cảm thấy họ thuộc cộng đồng chấp nhận; cảm thấy họ chấp nhận phần lớn xã hội; cảm thấy đóng góp cho xã hội  CÁCH TÍNH TỐN ĐIỂM SỐ CỦA THANG ĐO  item 1, 2, = cảm nhận hạnh phúc mặt cảm xúc  item 4, 5, 6, 7, = cảm nhận hạnh phúc mặt xã hội  item 9, 10, 11, 12, 13, 14 = cảm nhận hạnh phúc mặt tâm lý Cần tính điểm trung bình yếu tố (hạnh phúc cảm xúc, hạnh phúc xã hội hạnh phúc tâm lý) điểm trung bình thang đo (tổng hợp yếu tố) ĐTB cao, mức độ biểu hạnh phúc chủ quan cao ... phúc cảm xúc, hạnh phúc xã hội hạnh phúc tâm lý) điểm trung bình thang đo (tổng hợp yếu tố) ĐTB cao, mức độ biểu hạnh phúc chủ quan cao ... CÁCH TÍNH TỐN ĐIỂM SỐ CỦA THANG ĐO  item 1, 2, = cảm nhận hạnh phúc mặt cảm xúc  item 4, 5, 6, 7, = cảm nhận hạnh phúc mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: THANG DO HANH PHUC CHU QUAN, THANG DO HANH PHUC CHU QUAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay