TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC RAVEN CHO TRẺ

16 6 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 00:23

MỤC LỤC TRẮC NGHIỆM RAVEN Lịch sử hình thành – thiết kế Các phiên test Raven Cách thực .8 Cách tính điểm .8 Ưu – Nhược điểm 14 Một số lưu ý 14 TRẮC NGHIỆM RAVEN Lịch sử hình thành – thiết kế John C Raven Nhà tâm lý học người Anh Sinh: 28 tháng 6, 1902, Luân Đôn, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Mất: 10 tháng 8, 1970 Trắc nghiệm khn hình tiếp diễn chuẩn J.C Raven ( nhà tâm lý học người Anh) xây dựng Trắc nghiệm này lần ông mô tả vào năm 1936, chỉnh lý và bổ sung vào năm 1947 và 1956 Để xây dựng nên test, Raven trải qua trình thực nghiệm, xem xét, chỉnh lí cơng phu Khi xây dựng thang năm 1936, Raven thấy có hạn chế định Chẳng hạn, trẻ nhỏ, người thiểu năng, qua cao tuổi giải đc phần A và B hay bài dễ C – D Tuy số lí nào họ chọn đáp án 1947: Raven sửa lại item gốc B8 phần nhỏ để đảm bảo độ khó dần và hoàn chỉnh phạm vi vấn đề Đồng thời, Raven chuẩn bị thêm thang dẫn xuất để sử dụng cơng trình thử nghiệm và nghiên cứu so sánh 1956: item năm 1938 đc xếp lại cho hợp lý Đồng thời “dẫn xuất” 1947 đc chỉnh lý, cho trẻ em giai đoạn lâm sàng, cho đối tượng người lớn có mức độ trí tuệ trung bình và trung bình Trắc nghiệm này xây dựng sở lý thuyết: - Thuyết tri giác hình thể tâm lý học Gestal: Theo thuyết này, bài tập xem là chỉnh thể định, bao gồm loạt thành phần có liên hệ qua lại lần nhau.Họ cho rằng, hình ảnh tri giác là Gestal, có nghĩa là cấu trúc hoàn chỉnh Theo hình ảnh tri giác có xu có hình ảnh trọn vẹn Khi tri giác bài tập diễn đánh giá toàn bài tập, sau nảy sinh tri giác có tính phân tích Sau yếu tố tách lại đưa vào hình ảnh hoàn chỉnh, góp phần phát chi tiết thiếu hình vẽ VD: Nhìn hình tam giác thiếu góc tạo hình ảnh hình tâm giác có cạnh và góc => đồng cấu trúc bên ngoài – cấu trúc vật lý với cấu trúc bên – cấu trúc tâm lý  Dựa vào quan điểm này, Raven thấy rằng: Có thể đưa loạt bài tập là chỉnh thể định bao gồm nguyên tố tạo thành chỉnh thể Lý thuyết này mang tính định hướng xây dựng trắc nghiệm, chưa là sở cho trắc nghiệm raven - Thuyết tân phát sinh Spearman (gestal mới): Là sở trắc nghiệm Raven q trình tri giác vật nào chia làm pha theo quy luật tân phát sinh o Quy luật 1: Sự nắm bắt toàn hoàn chỉnh khn hình – Trí giác khái quát toàn vật o Quy luật 2: vạch mối quan hệ thành phần – Tri giác chi tiết cục nhằm phát tính chất vật tính liên tục, tính trọn vẹn, giống và khác phận, chi tiết, thay đổi liên tiếp cấu trúc, thay đổi vị trí, phân giải cấu trúc lớn thành cấu trúc phận o Quy luật 3: dựa sở nguyên tắc mối liên hệ thành phần và toàn thể xác lập từ Diễn phục hồi phần thiếu khn hình – Tri giác tổng thể vật lần  Nhận thức vật không là tri giác đơn mà phải tham gia tích cực tư duy, ý….Vì thực chất tư lúc này là trình cấu trúc lại hình ảnh tri giác giải nhiệm vụ tri giác Raven cho rằng: Nếu nguyên lý hình thành tri giác, lý trí spearman mà xây dựng trắc nghiệm để phát triển khả người quan sát và tư tức thời, thơng qua liên hệ hình ảnh tri giác với việc tư cấu trúc lại hình ảnh cho phù hợp cấu trúc tổng thể vật Tuy nhiên, ơng cho rằng, trí tuệ cá nhân dựa vào khả tri giác mà có nhiều yếu tố khác chi phối Các phiên Trắc nghiệm Raven là trắc nghiệm phi ngơn ngữ, dùng để đo lực tư bình diện rộng Những lực là: Năng lực hệ thống hóa, nằng lực tư logic và lực vạch mối liên hệ tồn vật tượng Trắc nghiệm cho phép san mức độ nào ảnh hưởng trình độ học vấn và kinh nghiệm sống người nghiên cứu Trắc nghiệm Raven có phiên và phiên mở rộng: tập trung vào phiên màu và đen – trắng Phiên đen trắng dành cho người lớn từ 14 - 65 tuổi và phiên màu dành cho trẻ em 16 tuổi và người lớn 65 tuổi Trắc nghiệm Ravens có ba phiên và phiên mở rộng Trắc nghiệm Raven tiêu chuẩn (Progressive Matrices tiêu chuẩn): Đây là phiên ban đầu ma trận, lần xuất vào năm 1938 Cuốn sách gồm năm (A, B, C, D, E ), có 12 mục (ví dụ, A1 đến A12), mục nằm tập hợp ngày càng khó hơn, đòi hỏi nhiều lực nhận thức để mã hóa và phân tích thơng tin Tất mục trình bày mực đen trắng 2.Phiên Raven màu (Progressive Matrices màu): Được thiết kế cho trẻ em, người già, và người có khó khăn học tập trung bình nặng , thử nghiệm này bao gồm A và B từ trắc nghiệm tiêu chuẩn, với 12 bài chèn vào hai, AB Hầu hết mục trình bày màu để làm cho kiểm tra trực quan kích thích cho người tham gia Tuy nhiên, vài bài cuối B thiết lập trình bày đen - trắng, theo cách này, chủ đề vượt mong đợi thử nghiệm, chuyển đổi sang C, D, và E trắc nghiệm tiêu chuẩn nới lỏng TN Raven nâng cao (Progressive Matrices nâng cao) : Các phiên tiên tiến ma trận có 48 mục, tập có 12 bài, tập thứ có 36 bài Mục trình bày mực đen trắng, và ngày càng trở nên khó khăn tiến độ thực thơng qua tập Các mục này thích hợp cho người lớn và thiếu niên thơng minh mức trung bình Phiên mở rộng ma trận Năm 1998 song song với phiên ma trận tiêu chuẩn và màu, ma trận mở rộng giới thiệu Các phiên mở rộng thử nghiệm song song xây dựng là giải pháp trung bình cho câu hỏi giống hệt cho phiên Phiên mở rộng ma trận công bố để kiểm tra niên và người lớn Test Raven thiết kế theo kiểu phi ngôn ngữ để giảm thiểu thành kiến khác biệt ngơn ngữ tạo để đo trí thơng minh Bạn có 45 phút để giải 60 bài kiểm tra Số điểm IQ tính sở tiêu thống kê với độ tuổi bạn Nội dung trắc nghiệm khn hình tiếp diễn Phiên đen – trắng dành cho người lớn: Trắc nghiệm gồm 60 bài tập, chia làm phần A, B, C, D, E, phần sau phức tạp phần trước Trong phần gồm 12 bài tập và xếp từ dễ đến phức tạp phần trắc nghiệm cấu tạo theo nguyên tắc sau: - Phần A: tính liên tục, trọn vẹn cấu trúc Các bài tập đòi hỏi người làm phải bổ sung phần thiếu khn hình Kết thực cho phép đánh giá trình tư phân biệt yếu tố cấu trúc và vạch mối liên hệ chúng, đồng hóa phần thiếu và đem đối chiếu với mẫu bài tập =>ĐO tri giác khái quát nghiệm thể - Phần B: Sự giống nhau, tính tương đồng cấu hình Phần bài tập này đòi hỏi người làm phân biệt yếu tố để tìm giống (tương tự) cặp hình.=> đo khả phân tích tư để tìm mqh giống và tương đồng sv htg - Phần C: Tính tiếp diễn, logic biến đổi cấu trúc Phần bài tập này đòi hỏi người làm phân biệt yếu tố để tìm giống (tương tự) cặp hình => Đo khả khái quát hóa, trừu tượng hóa để suy diễn logic Tức là tư theo kiểu toán học - Phần D: Sự thay đổi logic vị trí hình Nhóm bài tập dựa vào đổi chỗ hình, đổi chỗ này xảy theo chiều nằm ngang theo chiều dọc - Phần E: Sự chia tách hình tổng thể thành hình phận Người làm phải dự phân tích, chia tách hình toàn thể thành phận Đây là nhóm bài tập phức tạp Muốn giải được, thân chủ nghiên cứu phải huy động đến tư phân tích và tổng hợp Phiên trắc nghiệm Raven màu dành cho trẻ em: Được thiết kế cho trẻ em, người già, và người có khó khăn học tập trung bình nặng , trắc nghiệm này bao gồm phần A và B từ bài trắc nghiệm tiêu chuẩn, với phần gồm 12 bài chèn vào hai phần A và B, gọi là phần AB Hầu hết mục trình bày màu để làm cho kiểm tra trực quan hơn, dễ nhìn cho người làm - Cách thực Phiên Raven đen – trắng Hướng dẫn: “Anh (chị) quan sát hình này Ở (chỉ vào hình lớn trang A1) có phần bị thiếu Anh (chị) tìm số hình hình phù hợp để ghép vào chỗ thiếu này và nói cho tơi biết là hình số mấy” - Nếu người bệnh chưa hiểu, giải thích và nhấn mạnh yếu tố phù - hợp Tránh để người bệnh định hướng kích thước hình Sau hiểu cách làm khơng giải thích thêm Nếu có tượng vội vàng dẫn đến trả lời sai, điều chỉnh nhịp - độ câu hỏi dạng như: “Anh (chị) vừa nói là hình số mấy?” (Mặc dù khơng hạn chế thời gian song với nhịp độ bình thường, toàn trắc nghiệm thực khoảng thời gian từ 20 đến 30 phút, là mức độ chấp nhận đại đa số.) Cách tính điểm Mỗi bài tập điểm Bảng điểm a Cách tính điểm quy đổi IQ theo phần tram Đánh giá ổn định hoạt động cá nhân Có thể đánh giá ổn định hoạt động cá nhân cách lấy điểm bài tập trừ điểm trung bình kì vọng tổng điểm tương đương với tổng điểm cá nhân Điểm trung bình kì Nếu điểm cá nhân sai lệch nhiều điểm tổng khơng coi là có gá trị thực với tư cách là ước lượng ổn định cho khả tri tuệ 4.1 chung người Quy đổi theo bảng 4.2 Quy đổi IQ theo Wechsler Theo cơng thức tính ban đầu lập lên là: Trong đó, MA là tuổi trí tuệ, quy từ bảng trắc nghiệm CA là tuổi thực tế, tính tháng theo thời gian sinh Tuy nhiên số đặc điểm Về sau nhiều cách tính khác đề nghị Như cách tính Wechsler trắc nghiệm dành cho trẻ em và người lớn sử dụng điểm IQ chuyển hóa Đây là loại điểm IQ chuyển đổi từ điểm số trắc nghiệm người sang loại thang đo tiêu chuẩn Tháng có điểm trung bình 100 và độ lệch chuẩn 15 Cơng thức tính: IQ = 100 + 15Z Trong Z là điểm biến đổi từ điểm số bài trắc nghiệm và tính theo cơng thức Trong và là điểm trung bình và độ lệch chuẩn bài làm nhóm đại diện 10 VDu: Khảo sát test Raven nhóm học sinh khoảng 2000 em đại diện cho hsinh lớp HCM thu điểm trung bình là 35.5; Độ lệch chuẩn là 11.4 học sinh là 48 điểm, IQ Tuấn là: Z = (48 – 35.5)/11.4 = 1.096 IQ = 100 – 15 * 1.096 = 116 Đối chiếu với bảng số trí tuệ theo Wechsler, 1981 + Về số trí tuệ IQ (theo Wechsler, 1981) 130: thơng minh Từ 120- 129: thơng minh Từ 110-119: trí tuệ trung bình Từ 90-109: trí tuệ trung bình Từ 80-89: trí tuệ trung bình Từ 70-79: trạng thái ranh giới Dưới 70 : trí tuệ bị khuyết tật + Phân loại chậm phát triển ( theo ICD – 10, 1992) Từ 50-69: chậm phát triển mức độ nhẹ Từ 35-49: chậm phát triển mức độ vừa Từ 20-34: chậm phát triển mức độ nặng Dưới 20: chậm phát triển mức độ trầm trọng 4.3 Theo phần trăm Sau đối chiếu điểm kì vọng, ta tiếp tục đối chiếu điểm với điểm chuẩn % (theo nhóm tuổi chuẩn) với mức độ sau: Mức độ Đánh giá Nhận xét KQ I Rất tốt ≥ 95% II Tốt ≥ 75% III TB 25% - < 75% + TB KQ TB cộng so với tuổi 11 _ TB KQ TB cộng so với tuổi IV Yếu ≤ 25% V Rất yếu ≤ 5% Số loại có trí tuệ cao tổng cá nhân nằm khoảng 95% và 95% số người tuổi họ Số rõ ràng mức trung bình khả trí tuệ điểm tổng người nằm khoảng từ 75% đến 75% Số “Trí tuệ trung bình” điểm tổng người nằm khoảng 25% - 75% 3+, điểm người nằm 50% 3-, điểm người nhỏ 50% Số 4, “Dưới mức trung bình khả trí tuệ” điểm người nằm 25% 4-, Nếu điểm cá nhân khoảng 10% và 10% Số “Thiểu trí tuệ” điểm cá nhân nằm khoảng 5% và 5% nhóm tuổi Ưu nhược điểm Ưu điểm 12 - Trắc nghiệm dùng cho cá nhân cho nhóm, việc thực tương đối đơn giản, tốn kém, sử dụng rộng rãi giới - Thời gian thực thường không bị hạn chế, tùy theo nhịp điệu làm việc vốn có thân chủ nghiên cứu - Các bài tập không sử dụng ngôn ngữ nên không bị vướng việc chuyển ngữ , khác biệt VHXH đối tượng nghiên cứu - Việc xử lí kết đơn giản, tính điểm theo bách phân quy đổi IQ Khuyết điểm - Tuy sử dụng rộng rãi song chưa có chuẩn nước - Chỉ cho biết kết cuối mà khơng cho biết q trình đến kết nên có trường hợp may mắn chọn tư Không phản ánh chất và xu hướng phát triển trí tuệ cá nhân - Không phân biệt rõ ràng trẻ em người lớn khoảng mức độ trí tuệ cao => Để đánh giá cách xác lực trí tuệ chung phải dùng bổ sung phưng pháp khác Điểm lưu ý - Nói cho cùng, chưa có chuẩn chung, sử dụng thống nước Để có chuẩn phải tốn nhiều công sức và tiền bạc Mặc dù khơng có chuẩn chung song có nhiều nghiên cứu mang tính chất thích ứng và kết qủa cho thấy sử dụng - Kết xem là đủ độ tin cậy chênh lệch loạt bài không vượt và tổng chênh lệch không vượt nhiên, lâm sàng, 13 có chênh lệch lớn so với phân bố chuẩn nên có khảo sát cần thiết để xác định nguyên nhân - Các nghiệm pháp trắc nghiệm chủ yếu là hệ thống bài tập hướng tới số yếu tố định trí tuệ, bỏ qua nhiều yếu tố tâm lý khác Vì vậy, kết trắc nghiệm tốt chưa hẳn là đảm bảo chắn cho trẻ thành công tình tương ứng - Chủ yếu đo lường yếu tố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tư duy, yếu tố dễ thay đổi & phát triển trình hoạt động và học tập trẻ Vì vậy, sử dụng trắc nghiệm thiếu thận trọng dễ dẫn đến đánh tráo đối tượng nghiên cứu Trắc nghiệm sử dụng tràn lan tạo tượng “nhờn” nghiệm thể Nếu lạm dụng => Phương hại đến phát triển trí tuệ - Test Raven nhằm đo số trí tuệ Tuy nhiên khơng nên rập khn cách máy móc, để mặc cho khách thể làm sau có hướng dẫn Cần phải theo dõi tiến trình thực khách thể Nếu thấy khách thể bắt đầu làm sai đặt câu hỏi để làm sáng tỏ nguyên nhân: tập trung hay chưa hiểu rõ cách làm Khi câu hỏi đưa mức độ khác nhau: - Anh vừa nói là hình số mấy? (Khơng phải là khơng nghe thấy câu trả lời mà hỏi lại là nhằm xác định xem khách thể có tập trung hay khơng và lần họ có dịp xem lại lựa chọn mình) - Theo anh là hình số 5? Đã chưa? (Vừa là câu hỏi lại vừa là gợi ý mức độ nhẹ Nếu khách thể lựa chọn lại xác câu trả lời bài tập lại tiếp tục Nếu lại lựa chọn sai này nên đưa câu hỏi-gợi ý) - Anh xem lại xem, có lẽ hình chưa đâu - Tại anh lại lựa chọn hình 14 Như câu hỏi đóng vai trò trợ giúp Trợ giúp cho khách thể thực bài tập song thực chất là trợ giúp nhà tâm lý lâm sàng có thêm thơng tin số khía cạnh tâm lý khách thể Như trường hợp trên, việc cụ thể đáp án giúp nhà tâm lý đánh giá xem liệu khách thể có khả vận dụng hiểu biết để làm tiếp hay khơng, họ có khả tự phê phán thân (nhận thấy làm sai) hay lại quay phê phán thực nghiệm Trong trường hợp vậy, phương pháp vượt ngoài trắc nghiệm thông thường và nhà tâm lý cần có đủ kĩ để xử lí kết thu 15 BIÊN BẢN KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM RAVEN Họ và tên: Phạm Thị Thủy Giới tính: Nữ Trường: Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn Thới gian bắt đầu: 20h30 Tuổi: 21 Khoa: Báo Chí Thời gian kết thúc: 21h12 Tổng thời gian: 40 phút CÁC LOẠT BÀI TẬP A B C D E STT Trả Trả Trả Trả Trả Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm lời lời lời lời lời 3 6 1 1 3 2 1 3 6 5 1 1 1 10 3 11 4 1 12 2 Tổng 12 Tổng 10 Tổng 11 Tổng Tổng Tổng số điểm: 48 Chỉ số IQ: 108 Sai số: 0; -1; +1; 0; 16 ... Phiên trắc nghiệm Raven màu dành cho trẻ em: Được thiết kế cho trẻ em, người già, và người có khó khăn học tập trung bình nặng , trắc nghiệm này bao gồm phần A và B từ bài trắc nghiệm. .. Phiên đen trắng dành cho người lớn từ 14 - 65 tuổi và phiên màu dành cho trẻ em 16 tuổi và người lớn 65 tuổi Trắc nghiệm Ravens có ba phiên và phiên mở rộng Trắc nghiệm Raven tiêu chuẩn (Progressive... thuyết này mang tính định hướng xây dựng trắc nghiệm, chưa là sở cho trắc nghiệm raven - Thuyết tân phát sinh Spearman (gestal mới): Là sở trắc nghiệm Raven q trình tri giác vật nào chia làm
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC RAVEN CHO TRẺ, TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC RAVEN CHO TRẺ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay