TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRÍ TUỆ KABCII

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 00:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQGHN KHOA TÂM LÝ HỌC Môn học: ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRÍ TUỆ KABC-II (Kaufman Assessment Battery for Children) I Lịch sử K-ABC phát triển vào cuối năm 1970 đầu năm 1980 xuất lần năm 1983 Trong khoảng thời gian mà trắc nghiệm trí tuệ Wechler- Binet thịnh hành lúc Khác với WISC-IV; WAIS-IV, K-ABC trắc nghiệm thiết kế dựa lý thuyết trí tuệ Được phát triển từ lý thuyết bênh học thần kinh Sperry KABC tập trung vào quy trình giải vấn đề Về trắc nghiệm K-ABC thời điểm chiều mặt văn hóa, thiếu đánh giá đắn văn hóa ngồi văn hóa người da trắng Cùng với trắc nghiệm K-ABC có số trắc nghiệm phát triển Stanford- Binet, Woodcook,… Các thử nghiệm phát triển Alan S Kaufman Nadeen L Kaufman vào năm 1983 sửa đổi vào năm 2004 Các thử nghiệm dịch áp dụng cho nhiều quốc gia, chẳng hạn phiên tiếng Nhật K-ABC nhà tâm lý học Nhật Bản bao gồm Tatsuya Matsubara, Kazuhiro Fujita, Hisao Maekawa, Toshinori Ishikuma KABC đặc biệt ý đến số nhu cầu thử nghiệm nổi, chẳng hạn sử dụng với nhóm khuyết tật, ứng dụng vấn đề khả học tập, phù hợp với văn hóa ngơn ngữ dân tộc thiểu số K-ABC ban đầu phát triển từ lý thuyết bệnh học thần kinh Luria năm 1966, 1970, 1973 , K-ABC tập trung vào quy trình giải vấn đề Ấn thứ hai (K-ABC-II) xuất năm năm 2004, biện pháp quản lý cá nhân có khả xử lý nhận thức trẻ em thiếu niên độ tuổi từ 3-18 Như với KABC gốc, KABC-II công cụ dựa lý thuyết Tuy nhiên KABC-II khác khuôn khổ thử nghiệm cấu trúc khái niệm Trong KABC có đồng thời / cách tiếp cận xử lý KABCII kết hợp hai mơ hình lý thuyết riêng biệt Các KABC-II có tảng lý thuyết kép: Cattell-Horn-Carroll (CHC) mơ hình tâm lý khả mở rộng thu hẹp, lý thuyết bệnh học thần kinh Luria Phương pháp CHC phương pháp hữu ích việc phân loại khả nhận thức riêng biệt Có số sửa đổi quan trọng KABC-II Điểm đặc biệt K-ABC II khoảng tuổi mở rộng, phát triển thêm tảng lý thuyết mở rộng 8 số 16 trắc nghiệm (subtest) ban đầu tìm thấy KABC-II 10 subtests giới thiệu subtests gỡ bỏ: Cửa sổ đặc biệt (Magic Window), Trí nhớ khơng gian y (Spatial Memory), Chuỗi hình ảnh (Photo series) Ma trận tương tự (Matrix Analogies) subtests giữ lại: Hình tam giác (Triangles), Nhận diện khn mặt (Face Recognition) Hoàn thiện cấu trúc (Gestalt Closure) Và subtests thêm vào: Tư khái niệm (Conceptual Thinking), Đếm khối hình (Block Counting) Vượt chướng ngại vật (Rover) Khả tiếp thu (The Learning Ability) giống Thang lập kế hoạch (the Planning Scale) Quy mô kiến thức tạo thành từ hai subtest gốc (ý nghĩa từ vựng câu đố) bổ sung lời kiến thức Với KABC-II, giám định viên chọn mơ hình lý thuyết để làm theo Nền tảng lý thuyết Luria CHC Đánh giá kiến thức thu Tính điểm thập Loại trừ đánh giá kiến Chỉ số trình thần kinh thức thu thập (Mental Processing Index MPI) Bao gồm kiến thức thu Chỉ số trí thơng minh kết thập tinh trí thơng minh xã hội (Fluid-Crystallised Index - FCI) Mơ hình Luria: Được dùng nhiều mà trẻ sống mơi trường song ngữ • • • • Nếu văn hóa khơng có sắc riêng đứa trẻ ảnh hưởng đến kiến thức thu nhận phát triển ngôn ngữ trẻ Nếu trẻ có triệu chứng, chẩn đốn có rối loạn ngôn ngữ (biểu cảm, tiếp nhận, hỗn hợp) Nếu trẻ bị chẩn đốn tự kỉ Nếu trẻ bị điếc lãng tai • Nếu người đánh giá có cam kết vững với phương pháp Luria tin kiến thức thu phải loại trừ khỏi điểm số nhận thức Mơ hình CHC: Được sử dụng hầu hết trường hợp • Nếu trẻ chẩn đốn khơng biết đọc, khơng biết viết, khơng biết làm tốn • Nếu trẻ bị thiểu năng, tăng động • Nếu trẻ có khiếu • Nếu có rối loạn cảm xúc hay hành vi II Cơ sở lý luận • Lý thuyết thần kinh tâm lý Luria Gồm: - Kích thích ý –(có tương quan) (cấu trúc não – bảng 1.3 ) - Sử dụng giác quan phân tích mã hóa lưu trữ thơng tin (có tương quan) - (cấu trúc não – bảng 1.3 ) (2) - Lập trình hành vi kế hoạch (có tương quan) - (cấu trúc não – bảng 1.3 ) (3) Nhấn mạnh liên kết yếu tố việc hình thành hành vi phức tạp vận hành não(Naglieri…) Cần kết hợp kích thích thị giác thính giác, để nắm bắt mối liên kết (2) (3), KABC-II có đánh giá q trình kích thích (mà khơng có phân tích, mã hóa lưu trữ thơng tin, mà có giải vấn đề để thành cơng thực định não (excutive functioning) CHC Trong lý thuyết Luria dựa nghiên cứu lâm sàng CHC đa dạng mặt nghiên cứu CHC phương pháp đánh giá tâm lí dựa số liệu, đối lập vs nguồn gốc lâm sàng Luria Nguồn gốc CHC có lý thuyêt cuối 1990 • Lý thuyết Raymon Cattell chỉnh sửa mở rộng John Horn • Lý thuyết John Carroll lý thuyết bắt nguồn từ lý thuyết g-factor Spearman Đều đưa kết luận thống dải mức độ khả nhận thức.=> CHC Thứ bậc Tầng III (phổ thông) Số lượng khả Tầng II (rộng) Tầng I (hẹp) 70 Miêu tả Được tạo dựng tảng yếu tố phân tích Liên hệ gần giống vs lý thuyết Horn khả mở rộng có mối tương quan tương đối vs lý thuyết tri thông minh Gardner Được xếp thàng bậc khả mở rộng III Mô tả KABC-II trắc nghiệm đánh giá trình khả nhận thức trẻ trẻ vị thành niên lứa tuổi từ tuổi tháng đến 18 tuổi 11 tháng Được chia làm giai đoạn (3 tuổi, 4-6 tuổi, 7-18 tuổi) KABC-II cung cấp từ đến thang tùy thuộc vào giai đoạn tuổi phương pháp giải thích nhà lâm sàng chọn tiến hành tuổi • • 4-6 tuổi • • • 7-18 tuổi • • thang đo Đo lường tổng quát khả năng, bao gồm subtests (MPI) subtests (FCI) thang đo (Luria) thang đo (CHC) MPI, FCI, NVI Học tập/Glr, Tuần tự/Gsm, Đồng nhất/Gr mơ hình, Kiến thức/Gc với CHC thang đo (Luria) thang đo (CHC) MPI, FCI, NVI • Học tập/ Glr, Tuần tự/Gsm, Đồng nhất/Gr, Lập kế hoạch/Gf Kiến thức/Gc Sự khác khái niệm chung KABC-II CHC – FCI Luria – MPI Dựa theo khả khái quát Tương quan với khả học tập, (broad abilities) trình giải thích, khả lên kế hoạch FCI phương pháp đo lương khả MPI phương pháp đo lường khả xử nhận thức chung KABC-II từ quan lý thần kinh chung KABC-II từ điểm CHC bao gồm thước đo kiến quan điểm Luria khơng có thức nhận (khả tổng hợp) thước đo kiến thức thu nhận Thang KABC-II Học tập/Glr Tuần tự/Gsm Đồng thời/Gv Lên kế hoạch/Gf Mơ hình Luria Mơ hình CHC Khả lưu trữ lâu dài Khả học tập khôi phục (Glr) Phản ánh trình liên quan đến Lưu trữ khôi phục hiệu phần (1) (2) (3), đặt vị trí thơng tin đặc biệt với phần ý- tập trung học phần (1), cần đến q trình mã hóa phần (2) với chiến thuật học tập lưu trữ thơng tin phần (3) Xử lý Trí nhớ ngắn hạn (Gsm) Đánh giá chức mã hóa Tiếp nhận lưu giữ thơng để giải vấn đề, mà tin để sử dụng thời gian ý tưởng liên hệ cách gần.( vài giây sau) tuyến tính với ý tưởng có trước Xử lý đồng thời Xử lý thị giác (Gv) Đánh giá chức mã hóa Tri giác, lưu trữ, xử lý thơng phần (2) để có giải pháp phù tin suy nghĩ với đặc hợp, cần kết hợp (2) điểm thị giác (3) để tăng tính phức tạp kích thích Khả lên kế hoạch Suy luận linh hoạt (Gf) Đánh giá khả định Giải vấn đề liên hệ mật thiết với phần (3), dựa vào khả lý luận Kiến thức (Gc) nhiên theo Reitan (1988), phương pháp quy nạp phần (3) không liên quan đến phương pháp loại suy khả hoạt động, cảm nhận hay chức nói nào, mà hồn tồn cho chức phân tích, lên kế hoạch tổ chức hành vi (khơng mơ hình Luria) Khả kết tinh (Gc) Chứng minh độ rông sâu kiến thức nhận từ văn hóa cá nhân Mơ tả subtests KABC-II: Đồng nhất/Gv - - - - - Hình tam giác: Với hầu hết item, trẻ lắp ráp khối tam giác (1 mặt màu xanh dương mặt khác màu vàng) để phù hợp với hình ảnh; Với item đơn giản hơn, trẻ lắp ráp khối nhựa màu sắc thành cấu trúc nhà đánh giá đưa Nhận dạng khn mặt: Trẻ tập trung vào hình ảnh hai khuôn mặt giây sau chọn khn mặt chụp góc khác nhau, hình ảnh nhiều người Đếm khối hình: Các trẻ đếm xác số lượng khối hình ảnh với nhiều chồng khối, số khối ẩn Tư khái niệm: Trẻ xem - hình chọn hình khác với hình lại; nhiều item đưa hình ảnh có ý nghĩa khác sử dụng hình ảnh trừu tượng Vượt chướng ngại vật: Trẻ di chuyển chó đồ chơi đến chỗ để xương thông qua đồ với nhiều ô vuông bàn cờ có chướng ngại vật (những đá hay khúc gỗ) cho chó đến chỗ để xương nhanh nhất, bước Hồn thiện cấu trúc: tưởng tượng, trẻ hoàn thiện vẽ dấu mực hoàn chỉnh phần gọi tên (hay mô tả) chủ đề hành động vẽ hình Tuần tự/Gsm - - - Trật tự từ: Trẻ vào chuỗi hình chiếu chủ đề mà nhà đánh giá đưa ra; item khó bao gồm tập giao thoa (gọi tên màu sắc) kích thích phản ứng Nhắc lại số: Trẻ nhắc lại dãy số nhà đánh giá nói với chúng, dãy có đến số; số dùng phải số có chữ số, ngoại trừ số 10 thay cho số để đảm bảo tất số âm ti Chuyển động tay: Trẻ làm theo xác chuỗi động tác gõ vào bàn với nắm tay, lòng bàn tay hay cạnh tay nhà đánh giá Lập kế hoạch/Gf - - Lập luận khuôn mẫu (7-8): Trẻ thấy loạt tác nhân kích thích hình thành mơ hình logic, tuyến tính, thiếu tác nhân kích thích; trẻ hồn thành mơ hình cách chọn phương án từ 4-6 lựa chọn cuối trang (hầu hết tác nhân trừu tượng, hình khối, số item dễ sử dụng tác nhân kích thích cụ thể có ý nghĩa) Hoàn thành câu chuyện : Trẻ thấy dãy hình ảnh kể câu chuyện, số hình ảnh bị thiếu Trẻ đưa cho tập hình ảnh, chọn hình ảnh cần để hoàn thành câu chuyện, để hình thiếu vào vị trí dãy Học tập/ Glr - - - - Atlantis: Nhà đánh giá dạy cho trẻ tên vô nghĩa cho hình ảnh kỳ lạ cá, động vật có vỏ cứng thực vật; trẻ thể học việc vào hình ảnh (lấy từ hàng loạt hình ảnh) gọi tên Atlantis Delayed: Trẻ thể trì hỗn nhớ lại cặp liên kết học sớm khoảng 15-25 phút Atlantis cách vào hình ảnh cá, thực vật động vật có vỏ nhà đánh giá gọi tên Học câu đố hình vẽ: Nhà đánh giá dạy trẻ từ khái niệm liên quan đến riêng câu đố hình vẽ (bức tranh), sau trẻ “đọc” to từ câu tạo thành từ câu đố hình vẽ Rebus Delayed: Trẻ thể trì hỗn nhớ lại cặp liên kết học sớm 15-25 phút Rebus “đọc” từ câu tạo thành từ câu đố hình vè Kiến thức/Gc - - Câu đố: Nhà đánh giá cung cấp đặc điểm khái niệm cụ thể khái niệm lời trừu tượng, trẻ phải vào (item đầu) gọi tên (item sau) Từ vựng biểu cảm: Trẻ đưa tên vật mô tả Kiến thức từ ngữ: Trẻ chọn từ dãy có hình ảnh hình tương ứng với từ vựng hay trả lời câu hỏi thơng tin nói chung KABC-II có hai bộ: Bộ mở rộng Bộ mở rộng cung cấp subtest bổ sung để gia tăng độ rộng cho khái niệm đo bản, bổ sung cho giả thuyết, tìm điểm tương đồng khác biệt kiến thức ban đầu trì hỗn nhớ lại kiến thức trẻ Điểm có subtest bổ sung khơng đóng góp vào điểm chuẩn trẻ thang đo KABC-II (trừ thang đo Phi ngơn ngữ đặc biệt) Cấu trúc thang đo KABC-II cho giai đoạn tuổi 4-6 tuổi khác với cấu trúc cho trẻ 7-18 tuổi, thành phần subtest cho tuổi 4, khác nhau, phản ánh thay đổi phát triển nhanh chóng nhận thức mức khoảng tuổi Ngồi có thay đổi nhỏ cho lứa tuổi 7-12 so với 13-18 Trong hai trường hợp, thành phấn subtest khác liên quan đến thang đo Đồng nhất/Gv Điểm chuẩn điểm nâng cao KABC-II KABC-II có điểm toàn thể, MPI FCI, hai điểm chuẩn với điểm trung bình 100 độ lệch chuẩn (SD) 15 Tuy nhiên, có hai điểm tổng tồn thể dùng để tính giải thích cho trẻ em thiếu niên, trẻ đánh giá theo mơ hình Luria hay CHC nhà đánh giá chọn cho cá nhân Giống MPI FCI, Chỉ số phi ngôn ngữ KABC-II điểm chuẩn với điểm trung bình 100 SD 15 Năm thang KABC-II thềm vào cho giai đoạn 4-18 tuổi, thang có điểm trung bình 100 SD 15 (những MPI FCI dùng cho giai đoạn tuổi) Tất subtest KABC-II có điểm trung bình 10 SD Điểm chuẩn subtest góp phần tạo nên thang đo, điểm nâng cao subtest mở rộng khơng (trừ thang đo phi ngôn ngữ đặc biệt) IV Ứng dụng Được sử dụng để đánh giá trẻ tuổi học thành niên Được dùng để đánh giá tâm lý lâm sàng, làm tảng cho sách giáo dục KABC hữu dụng cho đánh giá tích cực cho dân mỹ gốc phi, dân mỹ gốc Dùng để nhận biết trẻ thiểu trí tuệ, kết hợp với phương thức đánh giá phi truyền thống sáng tạo, đánh giá tài trẻ, đánh giá chức thần kinh tâm lý riêng biệt Dùng để đánh giá khả thành tích trẻ có khó khăn học tập ngồi nhận biết điểm mạnh yếu cá nhân hoạt động nhận thức Ứng dụng lâm sàng - Thang đo Phi ngôn ngữ (gồm trẻ khiếm thính, điếc, tự kỉ, rối loạn lời nói ngơn ngữ) Đánh giá chậm phát triển trí tuệ Đánh giá ADHD Xác định khuyết tật học tập Đánh giá khác biệt dân tộc Những tiêu chuẩn tình trạng kinh tế xã hội Tích hợp KABC-II KTEA-II Bộ đánh giá đối lập với KABC-II (bởi Dawn P.Flanagan) V Đánh giá Ưu nhược điểm tiến hành tính điểm KABC-II • • • • Ưu điểm Những item mẫu thực hành diễn đạt theo ngôn ngữ mẹ đẻ trẻ Nếu trẻ không hiểu item mẫu thực hành, nhà đánh giá giải thích cụ thể theo ngơn ngữ thích hợp Nó có hướng dẫn người đánh giá ngắn đơn giản giúp đứa trẻ dễ hiểu yêu cầu tập Tính chủ quan hạn chế tính điểm nên dễ dàng cho nhà • • • • Nhược điểm Tính điểm cho subtest Atlantis, Rebus Delayed đòi hỏi tập trung cẩn thận tránh lỗi biên chép Những quy tắc thay đổi từ subtest đến subtest khác gây nhầm lẫn Trẻ có khả khó khăn việc hiểu item ngữ pháp Rebus Mẫu hồ sơ khơng ghi lại tính tốn thang đo Delayed Rebus Tuy nhiên, mẫu hồ sơ sửa • • • • đánh giá Cấu trúc khung vẽ đơn giản hóa q trình tiến hành Hầu hết subtest thể hai dạng nghe nhìn, làm tăng khả hiểu thơng tin Mẫu hồ sơ dùng mã màu sắc để dễ tiến hành tính điểm Tính điểm giải thích máy tính sử dụng ngau sau KABC-II ASSIST có hiệu lực đổi lần in thứ hai cho phép tính điểm chuẩn Delayed Recall (Mark Daniel, giao tiếp cá nhân, May 3, 2004) Ý kiến cá nhân - KABC-II sử dụng rộng rãi với nhiều văn hóa, nhiều ngơn ngữ khác Các trắc nghiệm đa dạng, phong phú, bao quát nhiều mặt KABC-II sử dụng có hiệu lĩnh vực tâm lý học lâm sàng, tâm lý học giáo dục tâm lý học thần kinh KABC II chủ yếu tiếp cận đến trẻ cộng đồng thiểu số trẻ mẫu giáo Khơng cứng nhắc KABC test khác thiên vị thành viên da trắng ... Dùng để nhận biết trẻ thiểu trí tuệ, kết hợp với phương thức đánh giá phi truyền thống sáng tạo, đánh giá tài trẻ, đánh giá chức thần kinh tâm lý riêng biệt Dùng để đánh giá khả thành tích trẻ có... ngơn ngữ) Đánh giá chậm phát triển trí tuệ Đánh giá ADHD Xác định khuyết tật học tập Đánh giá khác biệt dân tộc Những tiêu chuẩn tình trạng kinh tế xã hội Tích hợp KABC-II KTEA-II Bộ đánh giá đối... năm 1983 Trong khoảng thời gian mà trắc nghiệm trí tuệ Wechler- Binet thịnh hành lúc Khác với WISC-IV; WAIS-IV, K-ABC trắc nghiệm thiết kế dựa lý thuyết trí tuệ Được phát triển từ lý thuyết bênh
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRÍ TUỆ KABCII, TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRÍ TUỆ KABCII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay