TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC GMAT

19 4 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 00:13

Môn: Đánh giá tâm học GMAT (Graduate Management Admission Test) MỤC LỤC I Lược sử hình thành II Mô tả trắc nghiệm Viết phân tích Tư tích hợp 2.1 Phân tích biểu đồ 2.2 Phân tích hai phần 2.3 Phân tích bảng 2.4 Phân tích liệu đa nguồn Định lượng 3.1 Câu hỏi tính toán 3.2 Câu hỏi đủ - thiếu liệu Ngôn ngữ 4.1 Câu hỏi tư phản biện 4.2 Câu hỏi đọc hiểu 10 4.3 Câu hỏi sửa lỗi câu 10 III Cách thực phân tích kết 10 Cách thực 10 1.1 Cấu trúc kì thi: 10 1.2 Hình thức thi 10 1.3 Cách đăng ký quy định 11 Cách tính điểm 11 2.1 Phần Ngôn ngữ Định lượng 11 2.2 Đánh giá Viết phân tích 15 2.3 Tư tích hợp 15 IV Ứng dụng .16 V Đánh giá chung 16 Ưu điểm 16 Nhược điểm 17 So sánh GRE – GMAT 17 I Lược sử hình thành Năm 1908, lần chuyên ngành Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh mở trường Kinh tế Harvard, nhiên phải đến năm 1954 kỳ thi tuyển sinh đầu vào cho chuyên ngành tổ chức Vào năm 1953, trường kinh tế khác Mỹ hợp tác với công ty ETS(Education Testing Service) – công ty tạo trắc nghiệm SAT GRE –với mong muốn phát triển trắc nghiệm chuẩn hóa nhằm đánh giá lựa chọn thí sinh nước có khả phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành kinh tế Ban đầu, trắc nghiệm gọi ATGSB - Trắc nghiệm đầu vào dành cho chuyên ngành thạc sĩ kinh tế (Admissions Test for Graduate Study in Business) Năm 1954, lần kì thi sử dụng trắc nghiệm tiến hành.Khi đó, có khoảng 900 thí sinh trường kinh tế tham gia làm trắc nghiệm, có 10 trường chấp nhận kết này.(Trong đó, năm 2008, kì thi GMAT tổ chức 250 000 lần 90 quốc gia kết gửi tới 900 trường kinh tế.) Năm 1957, nghiên cứu độ hiệu trắc nghiệm lần tiến hành Năm 1961, câu hỏi dạng Đủ - thiếu kiện thêm vào trắc nghiệm nhằm đánh giá khả phân tích vấn đề định lượng thí sinh Năm 1970, GBAC - Hội đồng tuyển sinh chuyên ngành kinh tế bậc sau đại học (The Graduate Business Admission Council) hình thành bao gồm 30 trường đào tạo bậc sau đại học Năm 1976, trắc nghiệm đổi tên thành GMATTrắc nghiệm tuyển sinh dành cho bậc học thạc sĩ (Graduate Management Admission Test), Hội đồng tuyển sinh chuyên ngành kinh tế bậc sau đại học (GBAC) đổi tên thành GMAC -Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học ngành Quản (Graduate Management Admission Council ) Năm 1994, phần Viết phân tích bổ sung vào trắc nghiệm nằm đánh giá khả tư phản biện thể quan điểm thí sinh Năm 1997, hình thức tiến hành trắc nghiệm thay đổi Hình thức tiền hành giấy bút hồn tồn thay hình thức trắc nghiệm máy tính – CAT (computerized adaptive test) Ngồi ra, thay đổi quan trọng độ dài thời gian trắc nghiệm thay đổi từ tiếng 25 phút năm 1954 tới tiếng năm 1994 kéo dài tiếng30 phút từ năm 1997 tới ngày II Mô tả trắc nghiệm Trắc nghiệm gồm phần, tiến hành 30 phút Viết phân tích Analytical writing assessment Số lượng câu hỏi Bài luận Loại câu hỏi  Phân tích ý kiến tranh biện Thời gian Tiêu chí lường Điểm thi 30 phút đo Khả tư phản biện trình bày quan điểm 0-6, khoảng cách 0.5 điểm Tư tích Định lượng hợp Integrated Quantitative reasoning Ngơn ngữ 12 Câu hỏi  Phân tích liệu đa nguồn  Phân tích biểu đồ  Phân tích hai phần  Phân tích bảng 30 phút Khả đánh giá thơng tin trình bày nhiều định dạng từ nhiều nguồn khác 1-8, khoảng cách điểm 37 Câu hỏi  Các câu hỏi đủ - thiếu liệu  Các câu hỏi tính tốn 41 Câu hỏi  Đọc hiểu  Tư phản biện  Sửa chữa câu 75 phút Kỹ phân tích liệu đưa kết luận thơng qua việc sử dụng kỹ toán học 0-60, khoảng cách 10 điểm 75 phút Khả đọc hiểu tài liệu, tư đánh giá các ý kiến biện luận, sửa chữa tư liệu 0-60, khoảng cách 10 điểm Verbal Viết phân tích Phần Viết phân tích câu hỏi luận nhằm đánh giá khả phân tích viết chủ đề cụ thể.Trong phần này, kiến thức cụ thể chủ đề bàn luận không quan trọng mà cần trọng đến khả phân tích đánh giá, đưa kết luận.Bạn cung cấp chủ đề tranh luận yêu cầu phân tích lập luận đằng sau chủ đề đó, sau đưa lập luận mang tính phản biện.Như vậy, người làm trắc nghiệm cần đánh giá xem liệu chủ đề tranh luận đưa có đắn hay không, xem xét vấn đề chưa trọng tìm kiếm luận điểm để củng cố tranh luận Ví dụ: Ý kiến sau xuất tạp chí kinh doanh xuất hàng tháng: “Phần lớn công ty đồng ý với quan điểm rằng, nguy thương tích lao động ngày cao, nên số tiền lương trả cho nhân viên nên tăng thêm Chính này, cơng ty tăng cường biện pháp an toàn lao động, họ nhận lợi ích mặt kinh tế: thay phải trả lương cho nhân viên cơng ty tiết kiệm số tiền đó” Hãy đánh giá ý kiến trên.Trong đó, thể rõ ý kiến bạn mức độ chặt chẽ lập luận Tư tích hợp Bốn loại câu hỏi tư tích hợp đánh giá khả phân tích tổng hợp liệu để giải vấn đề phức tạp đánh giá khả sau:  Tổng hợp thông tin cung cấp văn bản, số, biểu đồ  Đánh giá thông tin liên quan từ nguồn khác  Sắp xếp thơng tin để tìm mối liên hệ chúng giải vấn đề liên quan tới  Kết hợp giả lập thông tin từ nhiều nguồn khác để giải vấn đề phức tạp Về câu hỏi phần Tư tích hợp  Cần phải trả lời xác tất phần câu hỏi để nhận điểm  Tất lựa chọn trả lời cho câu hỏi hình  Cần phải đưa câu trả lời cho tất phần câu hỏi trước chuyển sang câu hỏi  Một đưa câu trả lời, quay lại thay đổi câu trả lời  Đáp án trả lời câu hỏi không hỗ trợ việc trả lời câu hỏi khác  Trong tập hợp liệu có nhiều câu trả lời khác Việc trả lời sai câu hỏi không thiết ảnh hưởng tới việc trả lời câu hỏi khác dù câu hỏi dựa liệu giống 2.1 Phân tích biểu đồ Câu hỏi phần bao gồm biểu đồ với hai câu hỏi lựa chọn liệu biểu đồ Cả hai câu hỏi cung cấp với nhiều đáp án lựa chọn để hoàn thành câu Biểu đồ đa dạng, từ biểu đồ Venn đến biểu đồ đường, cột Một số biểu đồ đặc biệt phức tạp, ví dụ phần biểu đồ thể phần khác biểu đồ đó.Vì thí sinh cần đọc phần tóm tắt bên biểu đồ trước trả lời câu hỏi Theo GMAC, phần tóm tắn thường 300 từ Thí sinh nên dành khơng q 2.5 phút để hồn thành phần Ví dụ: Hãy phân tích biểu đồ hình ảnh biểu đồ lựa chọn đáp án từ lựa chọn để hồn thành câu 2.2 Phân tích hai phần Các dạng câu hỏi phần đa dạng, bao gồm cơng thức tốn học, câu hỏi tư dựa liệu văn Mỗi vấn đề bao gồm câu hỏi Điều đặc biệt phần lựa chọn có định dang sẵn Mỗi vấn đề nên hoàn thành 2.5 phút Mỗi vấn đề có hai ẩn số mà thí sinh cần phải giải Ở cột giá trị, số câu trả lời (con số câu nói) liệt kê Bên cạnh cột giá trị hai cột tương ứng với hai ẩn số thí sinh phải ấn nút để lựa chọn giá trị tương ứng với ẩn số 2.3 Phân tích bảng Phần bao gồm số dạng bảng khác nhau, thường kèm với đoạn văn ngắn, câu hỏi liên quan Ba câu hỏi đặt dạng có – khơng, – sau, dạng khác đưa lựa chọn 50- 50 Đồng thời có menu cho phép thí sinh xếp lại lọc liệu bảng dựa điều kiện khác Điều giúp cho thí sinh tiết kiệm thời gian bảng có nhiều điều kiện liệu 2.4 Phân tích liệu đa nguồn Vấn đề phần thường có tabs thơng tin cần phải đọc Các câu hỏi xây dựng dạng đóng với nhiều lựa chọn dạng có – khơng liên quan đến liệu tabs Thơng thường câu trả lời có nhờ cách kết hợp liệu từ tabs khác Phần nhằm đánh giá khả lọc thông tin cần thiết, kết hợp so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác Định lượng Phần nhằm đánh giá khả tính tốn, số học hình học Rất nhiều câu hỏi tốn học có trình độ trung học phổ thơng, nhiên thí sinh cần phải chắn họ kiến thức khái niệm, định luật công thức Trong phần này, thí sinh khơng phép sử dụng máy tính, cần phải tập tính nhẩm Phần đánh giả khả tư phản biện Thời gian để làm phần 75 phút có 37 câu hỏi, có nghĩa trung bình cần dánh phút cho câu hỏi Các câu hỏi đa dạng độ khó thời gian cần để giải câu hỏi Thông thường khoảng 33 số 37 câu hỏi chấm điểm, câu khác câu hỏi mẫu sử dụng để thử nghiệm cho kì thi sau Trong phần có hai loại câu hỏi câu hỏi tính tốn ( 20-24 câu) câu hỏi đủ-thiếu kiện (13-17 câu) 3.1 Câu hỏi tính tốn Các câu hỏi phần câu hỏi lựa chọn vấn đề toán học Một nửa số câu hỏi tính tốn, nửa lại đại số hình học Về đại số, thí sinh cần chuẩn bị phân số, số thập phân, số âm số dương, cách tính trung bình phần trăm Về hình học, cần trọng kiến thức góc tam giác, tính chu vi diện tích đa giác, tính đường kính bán kính hình tròn Mỗi câu hỏi có đáp án để lựa chọn Ví dụ: Nếu u> t, r > q, s > t t > r đáp án sau đúng? I u > s II s> q III u> r A B C D E Chỉ I Chỉ II Chỉ III I II II III Đáp án: E 3.2 Câu hỏi đủ - thiếu liệu Đây dạng câu hỏi đặc biết GMAT Các câu hỏi bao gồm cơng thức tốn học đại số hình học tương tự phần tính tốn Tuy nhiên điểm đặc biệt thí sinh khơng thực phải giải cơng thức Thay vào đó, thông tin kèm theo hai giả thiết chứa thơng tin liên quan đên cơng thức Sau đó, câu hỏi đưa là, để giải vấn đề đó, liệu giả thiết chứa đủ liệu chưa, giả thiết hai chưa đủ số liệu chưa, hay cần giả thiết để giải cơng thức Nói cách khác, thí sinh cần chý ý thời thông tin cần thiết để giải công thức Thông thường câu trả lời đưa mà khơng cần đến việc tính tồn thực Mỗi câu hỏi phần có phương án lựa chọn Ví dụ: Một công ty nhà đất nhận hoa hồng 6% cho việc bán nhà, giá bán nhà bao nhiêu? (1) Giá bán trừ tiền hoa hồng công ty nhà đất $84 600 (2) Giá bán 250% giá mua ban đầu $36 600 A B C D E Một giả thiết đủ, giả thiết khơng đủ Một giả thiết đủ, giả thiết khơng đủ Phải có hai giả thiết đủ Mỗi giả thiết đủ Cả giả thiết điều không đủ Đáp án: D Ngôn ngữ Hiện phần cuối trắc nghiệm, bao gồm 41 câu hỏi giới hạn 75 phút Khoảng 37 câu chấm điểm Không giống trắc nghiệm khác SAT hay GRE, phần ngôn ngữ GMAT không trực tiếp đánh giá khả từ vựng Thay vào tư vựng nâng cao đặt văn vấn đề Đọc hiểu, Tư phản biện, Chữa câu Khác với phần Định lượng thí sinh yêu câu lựa chọn câu trả lời xác, phần Ngơn ngữ thường u cầu cung cấp câu trả lời hợp nhất, thay cung cấp câu trả lời xác Để tìm kiếm câu trả lời tốt phải dựa chủ yếu vào q trình loại thơng tin Mục tiêu phần Ngôn ngữ đánh giá khả hiểu văn bản, đánh giá thông tin sửa lỗi câu tuân thủ nguyên tắc viết tiếng Anh 4.1 Câu hỏi tư phản biện Câu hỏi tư phản biện thường bắt đầu với thông tin ngắn kèm theo sau câu hỏi thơng tin GMAT phân loại câu hỏi phần thành loại: xây dựng thông tin, đánh giá thông tin xây dựng kế hoạch hành động Câu hỏi xây dựng ý kiến tranh luận thường hỏi việc thơng tin củng cố luận điểm vững chưa Câu hỏi đánh giá ý kiến tranh luận yêu câu thí sinh nhận yếu tố củng cố bác bỏ ý kiến tranh luận hỏi phương pháp sử dụng để tranh luận Câu hỏi xây dựng kế hoạch hành động yêu cầu thí sinh đánh giá tính đắn hiệu kế hoạch Ví dụ: Chi phí sản xuất đài nước Q chi phí sản xuất đài Y 10% Kể sau cộng chi phí vận chuyển thuế, phí nhập từ nước Q sang nước Y thấp phí sản xuất đài nước Y Dữ liệu trên, đúng, ủng hộ tốt cho ý kiến sau đây: A Chi phí lao động nước Q thấp nước Y 10% B Nhập đài từ nước Q sang nước Y giảm 10% việc làm nước Y C Thuế nhập đài từ nước Q sang nước Y thấp chi phí sản xuất đài nước Y 10% D.Phí vận chuyển đài từ nước Q sang nước Y cao chi phí sản xuất đài nước Y 10% E Quy trình sản xuất đài nước Q ngắn nước Y 10% Đáp án: C 10 4.2 Câu hỏi đọc hiểu Các đoạn văn sử dụng phần khơng q 350 từ, chí ngắn Sau đoạn văn ln có câu hỏi lựa chọn, thường từ đến câu, dựa theo độ dài đoạn văn Đề tài đoạn văn đa dạng, khoa học xã hội, vật lý, sinh học, vấn đề liên quan đến kinh tế marketing, quản nhân Thí sinh khơng cần thiết phải có kiến thức liên quan 4.3 Câu hỏi sửa lỗi câu Câu hỏi sửa lỗi câu câu với phần gạch chân Thí sinh hỏi liệu phần gạch chân xác chưa, cung cấp lựa chọn để sửa lại câu Thí sinh khơng chọn đáp án xác nhất, mà chọn đáp án khiến cho câu trở nên rõ nghĩa III Cách thực phân tích kết Cách thực 1.1 Cấu trúc kì thi Nội dung thi Viết phân tích Tư tích hợp Nghỉ tự chọn Định lượng Nghỉ tự chọn Ngôn ngữ Tổng thời gian Thời lượng 30 phút 30 phút 10 phút 75 phút 10 phút 75 phút 50 phút 1.2 Hình thức thi Khơng giống kì thi khác với câu hỏi giống cho tất thí sinh, kì thi GMAT phần thi Quantitative Verbal áp dụng thể thức Computer Adaptive Test Computer adaptive test gì? Phần thi tốn ngơn ngữ thực máy tính Sau câu hỏi đầu tiên, câu hỏi đưa theo 500 cấp độ khó dễ khác Nếu thí sinh trả lời câu hỏi khó Nếu trả lời sai câu hỏi dễ Câu hỏi thường có độ khó trung bình Nếu thí sinh trả lời đúng, hệ thống máy tính nhận định lực thí sinh mức trung bình Như câu hỏi đưa để đo xem họ mức trung bình nhiều hay Cho nên, thí sinh trả lời sai câu hỏi khơng có nghĩa họ trở mức trung bình, để đánh giá thí sinh, mà thay vào máy tính nhận hai liệu là: “năng lực 11 thí sinh mức trung bình”, “khơng mức trung bình q nhiều (khơng q xuất sắc)” Các câu hỏi lấy từ kho câu hỏi khổng lồ gửi đến cho thí sinh phụ thuộc vào số điểm tăng giảm Các câu hỏi cập nhật thường xuyên để tránh bị lộ Vì thí sinh trải qua kì thi với câu hỏi khác nhau, điểm thi không phụ thuộc vào số câu mà phụ thuộc vào mức độ khó dễ câu trả lời 1.3 Cách đăng ký quy định Có thể đăng kí thi trực tuyến trang MBA.com Lệ phí thi $250 điểm bạn có giá trị vòng năm Trước thi, bạn chọn trường để gửi điểm tới trường đó, từ trường thứ sáu trở bạn phải trả thêm mức phí $28 trường Quy định: Máy tính, vở, đồng hồ bị cấm mang vào phòng thi Thí sinh khơng phép mang giấy nháp Thay vào đó, bạn phát nháp bút Cách tính điểm Mỗi bảng điểm GMAT bao gồm điểm: điểm phần nhỏ điểm tổng (bằng điểm phần định lượng ngơn ngữ cộng lại) Đồng thời bảng điểm có điểm phần trăm, có phần trăm số người tham gia thi có điểm thấp bạn Điểm phần trăm thống kê dựa số lượng người tham gia thi ba năm gần Điểm tổng bao gồm điểm phần ngôn ngữ phần định lượng cộng lại với thang 200-800 điểm với khoảng cánh 10 điểm.Phần viết phân tích tư tích hợp cho điểm độc lập khơng ảnh hưởng đến điểm tổng Số liệu thông kê cho thấy Mỹ trường hàng đầu có mức điểm GMAT trung bình từ 700 trở lên, trường hàng đầu châu Âu châu Á mức điểm trung bình thấp 700 chút Bên cạnh điểm GMAT, việc tuyển sinh trường dựa vào tiêu chí đánh giá khác.Ví dụ Harvard, điểm GMAT trung bình dành cho tuyển sinh 730 cho khóa học năm 2015, điểm thấp nhát 550 2.1 Phần Ngơn ngữ Định lượng Để tính điểm hai phần này, GMAT sử dụng thuật tốn để tính điểm dựa tiêu chí:  Số câu hỏi trả lời khoảng thời gian cho phép  Số câu hỏi trả lời xác  Đặc điểm (độ khó) số câu hỏi trả lời Trong q trình thí sinh làm kì thi, thuật tốn liên tục tính tốn điểm thí sinh dựa câu hỏi thí sinh trả lời.Số lượng câu trả lời lớn thuật tốn 12 nhận nhiều liệu thí sinh từ đưa điểm với độ xác ngày cao Điểm trung bình phần Định lượng 37, điểm trung bình phần Ngơn ngữ 27.6.Ở phần Định lượng, điểm 50.ở phần Ngơn ngữ, điểm 44 Cách đổi từ thang 0-60 phần Định lượng phần Ngôn ngữ sang thang 200800 điểm tổng V 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Q % 36% 41% 43% 48% 54% 56% 59% 64% 67% 69% 74% 79% 81% 84% 30 24% 470 480 490 500 500 510 520 530 530 540 550 560 560 570 32 28% 480 490 500 500 510 520 530 530 540 550 560 560 570 580 33 31% 500 500 510 520 530 530 540 550 560 560 570 580 580 580 34 33% 500 510 520 530 530 540 550 560 560 570 580 580 590 600 35 35% 510 520 530 530 540 550 560 560 570 580 580 590 600 600 36 38% 520 530 530 540 550 560 550 570 580 580 590 600 610 610 37 42% 530 530 540 550 560 560 570 580 580 590 600 610 610 620 38 44% 530 540 550 560 560 570 580 580 590 600 610 610 620 640 39 46% 540 550 560 560 570 580 580 590 600 610 610 620 630 640 40 50% 550 560 560 570 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 41 52% 560 560 570 580 580 590 600 610 610 610 620 640 640 650 42 54% 560 550 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 650 43 58% 570 580 580 590 600 610 610 610 630 640 640 650 660 670 44 61% 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 680 45 66% 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 46 68% 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 47 70% 600 610 610 620 630 640 640 650 650 660 670 680 690 690 48 76% 610 610 620 630 640 640 650 660 670 680 680 690 690 700 49 81% 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 13 50 89% 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 710 710 720 51 97% 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720 720 V 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Q % 88% 90% 93% 96% 96% 97% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 30 24% 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 31 25% 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 32 28% 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 33 31% 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 34 33% 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 35 35% 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 36 38% 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 37 42% 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720 38 44% 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720 720 39 46% 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720 720 730 40 50% 650 660 670 680 680 690 690 700 710 720 720 730 740 41 52% 660 670 670 680 690 690 700 710 720 720 730 740 750 42 54% 670 670 680 680 690 700 710 710 720 730 740 750 750 43 58% 670 680 690 690 700 710 720 720 730 740 750 750 760 44 61% 680 690 690 700 710 720 720 730 740 750 750 760 770 45 66% 690 690 700 710 720 720 730 740 740 750 760 770 780 46 68% 690 700 710 720 720 730 740 750 750 760 770 780 780 47 70% 700 710 720 720 730 740 750 750 760 770 780 780 790 48 76% 710 710 720 740 740 750 750 760 760 780 780 790 800 49 81% 720 730 740 740 750 750 760 770 780 780 780 780 800 50 89% 720 730 740 750 750 760 770 770 780 790 800 800 800 51 97% 730 740 750 750 760 770 780 780 790 800 800 800 800 14 Bảng quy đổi điểm Hàng biểu thị điểm Định lường, bên phải điểm phần trăm phần Định lượng.Cột biểu thị điểm Ngôn ngữ, bên điểm phần trăm phần ngơn ngữ Điểm phần trăm Sau hồn thành kì thi, thí sinh định xem có muốn giữ điểm họ hay không Những người định giữ điểm xem điểm tổng với điểm phần Người người lựa chọn không giữ điểm kết thi họ bị xóa Giá trị thực sư điểm GMAT định điểm phần trăm Điểm tổng dao động từ 200 đến 800 điểm, khoảng nửa thi sinh có điểm từ 400 đến 600 Điểm Điểm phần trăm 800 99% 750 98% 700 89% 650 77% 600 61% 550 45% 500 31% 450 20% 400 12% 350 6% 300 3% 250 2% 200 0% Điểm phần trăm năm 2011- 2013 Số mẫu: 782 462 Điểm trung bình: 547.35 2.2 Đánh giá Viết phân tích Thang điểm phần 0-6.0 với khoảng cách 0.5 điểm.Bài luận chấm hai lần, hai giám khảo độc lập điểm cuối phần điểm trung bình.Ít hai giám khảo giảng viên khoa trường đại học cao đẳng đào tạo để đánh giá lực cụ thể mà GMAC mong muốn thể luận Theo GMAC, phẩm chất: chất lượng ý tưởng đưa ra, khả xếp ý tưởng, khả sử dụng luận điểm ví dụ, ngữ pháp độ dễ hiểu 15 Giám khảo thứ hai thành viên khoa khác phần mềm máy tính Phần mềm hệ thống xây dựng để đánh giá 50 đặc điểm mặt cấu tạo ngôn ngữ, bao gồm xếp luận điểm, đa dạng cú pháp, phân tích vấn đồ Trong trường hợp hai điểm đưa khác điểm có giám khảo thứ đánh giá cho điểm lại luận đó.Thơng thường khơng có điểm 0, trừ trường hợp câu trả lời hoàn toàn khơng có ý nghĩa, khơng liên quan tới đề tài đưa thí sinh bỏ trống AWA Score Percentile 6.0 92 5.5 81 5.0 60 4.5 44 21 3.5 13 3.0 2.5 0.5-2.0 0 Dữ liệu năm 2011-2013 Số mẫu: 782.462 Điểm trung bình: 4.34 2.3 Tư tích hợp Thang điểm phần từ 1-8 với khoảng cách điểm Bởi phần đánh giá lực kết hợp dạng liệu khác nên hệ thống tính điểm yêu cầu thí sinh phải trả lời tất câu hỏi liên quan tới vấn đề cụ thể nhận điểm cho vấn đề Score Percentile 92 81 67 52 37 25 12 16 Score Percentile Dữ liệu năm 2012-2013 Số mẫu: 388 019 ĐIểm trung bình: 4.33 IV Ứng dụng Theo GMAC, GMAT đánh giá khả viết phân tích lực giải vấn đề, đồng thời tiếp cận đánh giá độ đầy đủ liệu, logic kĩ tư phản biện cần thiết cho ngành kinh doanh quản thành công GMAT đăng ký quyền GMAC Hơn 5900 chương trình đào tạo 2100 sở đào tạo sau đại học học viện sử dụng GMAT tiêu chí tuyển sinh cho chương trình họ Các trường sử dụng GMAT phần trình tuyển sinh bao gồm chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị đa dạng, bao gồm thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ kế toán, thạc sĩ tài Kì thi GMAT cơng nhận kì thi tiêu chuẩn 112 nước khắp giới V Đánh giá chung Ưu điểm  Đảm bảo công bằng: GMAT coi trắc nghiệm dành cho trường kinh tế mà người tham dự khơng kể xuất thân văn hóa học thuật Vì vậy, dù số lượng người chọn GRE thay GMAT tăng, GMAT trắc nghiệm thay nhờ nỗ lực để đảm bảo tính cơng thúc đẩy đạo đức nghề nghiệp tích cực ngành kinh tế học o Những người soạn câu hỏi cho trắc nghiệm đào tạo chuyên sâu để tránh đưa chủ đề câu hỏi thiên vị làm khó nhóm thí sinh cụ thể o Trước câu hỏi đưa vào kỳ thi, chúng đánh giá lại chuyên gia độ tin cậy Nếu chuyên gia nhận thấy thiên vị nhạy cảm câu hỏi, câu hỏi xem xét lại lượng bỏ o Trước câu hỏi đưa ra, chúng hỏi thử nghiệm kỳ thi GMAT câu hỏi khơng tính điểm Thay vào đó, câu trả lời thí sinh chuyển thành liệu để phân tích Và câu hỏi đáp ứng điều kiện cụ thể chúng đưa vào kỳ thi tính điểm 17  Phản ứng nhanh nhạy với nhu cầu khách hàng: Bằng cách giữ mối liên kết chặt chẽ với trường kinh tế thí sinh, GMAC ln nỗ lức để cung cấp trắc nghiệm đánh giá mang tính chủ quan dành cho trường kinh tế Dù hình thức tiến hành nội dung trắc nghiệm thay đổi nhiều mục đích GMAT giữ nguyên, đánh giá kỹ cần thiết cho thành công trường kinh tế  Độ tin cậy Độ tin cậy xếp tăng dần thang 0-1, biểu thị độ tin cậy thấp cao GMAT có độ tin cậy trung bình tương đối cao: - Điểm tổng: 0.92 - Điểm Ngôn ngữ: 0.89 - Điểm Định lượng: 0.90  Độ hiệu lực Điểm trắc nghiệm GMAT coi yếu tố dự đốn tương đối xác điểm sinh viên năm chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị Sự tương quan độ hiệu lực đo thang 0-1, trắc nghiệm tuyển sinh thường đạt mức 0.4 Dựa vào 400 nghiên cứu 20 năm, độ tương quan trung bình điểm GMAT điểm chuyên ngành Quản trị sau đại học 0.48, cao nhiều độ tương quan điểm trung bình đại học điểm chuyên ngành Quản trị sau đại học (0.30) Các tốt để đo lường mức độ thành công thí sinh kết hợp liệu từ điểm GMAT điểm trung bình đại học (0.53) Nhược điểm  Để thực kì thi GMAT cần có q trình chuẩn bị kĩ lưỡng, tốn thời gian, công sức tiền bạc  Kết đánh gia chưa thực khách quan ý kiến đánh giá chun gia có tính chủ quan  Chỉ có giá trị với chuyên ngành kinh tế nên đối tượng khách thể tương đối giới hạn So sánh GRE – GMAT Thí sinh Lệ phí thi Thời gian Các thức tiến hành GRE GMAT - 655 000 - 250 000 - Bất kỳ muốn học - Những thí sinh có thạc sỹ học mong muốn học trường kinh tế trường kinh tế $195 $250 Cả năm Áp dụng hình thức thi máy tính Ở nơi khơng Chỉ có hình thức thi 18 Câu hỏi ngơn ngữ Câu hỏi tốn Thời lượng Thang điểm đáp ứng điều máy tính kiện để tổ chức kì thi máy tính, hình thức thi giấy tiên hành lần/năm Tập trung vào từ vựng Tập trung vào ngữ pháp Dễ GMAT Khó GRE Được sử dụng máy Khơng sử dụng tính máy tính tiếng 45 phút tiếng 30 phút 260 – 340 200 – 800 Điểm tương ứng với 326 điểm phần trăm: 90% 700 19 ... đại học Năm 1976, trắc nghiệm đổi tên thành GMAT – Trắc nghiệm tuyển sinh dành cho bậc học thạc sĩ (Graduate Management Admission Test), Hội đồng tuyển sinh chuyên ngành kinh tế bậc sau đại học. .. người chọn GRE thay GMAT tăng, GMAT trắc nghiệm thay nhờ nỗ lực để đảm bảo tính cơng thúc đẩy đạo đức nghề nghiệp tích cực ngành kinh tế học o Những người soạn câu hỏi cho trắc nghiệm đào tạo chuyên... hành trắc nghiệm thay đổi Hình thức tiền hành giấy bút hoàn toàn thay hình thức trắc nghiệm máy tính – CAT (computerized adaptive test) Ngoài ra, thay đổi quan trọng độ dài thời gian trắc nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC GMAT, TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC GMAT, Tư duy tích hợp, III. Cách thực hiện và phân tích kết quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay