nhân đơn thức đa thức

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 23:18

B̉i 1: ƠN TẬP NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I MỤC TIÊU Kiến thức: Củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Kĩ năng: Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức Thái độ: - HS tích cực, chủ động quá trình học tập - HS có thái độ cẩn thân trình bày bài Định hướng phát triển lực: Năng lực học tập độc lập, lực phát hiện va giải vấn đề, lực ghi nhớ II CHUẨN BỊ GV: giáo án, SGK, SBT, phấn HS: SGK, SBT, ghi, bài tập, dụng cụ học tập III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Nội dung bai học a, Hoạt động 1: Nhắc lại nội dung kiến thức - Phát triển lực ghi nhớ, lực trình bày vấn đề - GV :Hãy nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức b, Hoạt động 2: Luyện tập - Phát triển lực phát hiện và giải quyết vấn đề, lực học tập độc lập, lực ghi nhớ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bai tập - GV đưa yêu cầu bài - HS nêu cách giải và thực Bài 1.Thực hiện phép tính: toán hiện bài toán x( x − x − 3) - GV yêu cầu HS lên a) bảng chữa bài và HS dưới 3    −2 x + y − xy ÷ ( −4 xy ) lớp nhận xét   - GV chữa bài và chốt đáp b) án ( x − x + 3) ( x − ) c) d) (x-2)(x2+3x-1) e) (x+3)(2x2+x-2) Giải 2 x( x − x − 3) a) = x − 14 x − x 3    −2 x + y − xy ÷ ( −4 xy )   = −8 x y + 3xy − 28 x y b) (x − x + 3) ( x − ) = x3 − x + 11x − 12 - Gv yêu cầu HS đọc đề bài bài - GV: Để rút gọn biểu thức ta thực hiện các phép tính nào? - GV Yêu cầu HS làm bài vào vở, HS khác nhận xét bài - GV chữa bài và chốt đáp án c) d) (x-2)(x2+3x-1) = x3+ 3x2 – x - 2x2- 6x+2 = x3+ x2 -7x+2 e)(x+3)(2x2+x-2) =2x3+x2 - 2x+6x2+3x-6 =2x3+7x2+x-6 - HS: Ta nhân đơn thức với đa thức trước rồi phá ngoặc - HS làm bài vào vở, HS lên bảng làm bài Bài 2.Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: a) A=5x(4x2- 2x+1) – 2x(10x2 5x - 2) với x= 15 b) B = 5x(x-4y) - 4y(y -5x) với x= −1 − ; y= Giải - Gv yêu cầu HS đọc đề a) A = 20x3 – 10x2 + 5x – 20x3 bài bài +10x2 + 4x=9x - GV: Để chứng minh biểu thức có giá trị không phụ ⇒ Thay x=15 A= 9.15 =135 thuộc vào biến ta làm thế b) B = 5x2 – 20xy – 4y2 +20xy nào? = 5x2 - 4y2 - GV Yêu cầu HS làm bài - HS: Ta thu gọn biểu thức 2 vào vở, HS khác nhận đó −4  −1   −1  B =  ÷ −  ÷ = − = xét bài     - GV chữa bài và chốt đáp Bài Chứng minh các biểu thức án sau có giá trị không phụ thuộc - HS làm bài vào vào giá trị của biến số: - Gv yêu cầu HS đọc đề bài bài - GV gợi ý: số chẵn liên tiếp kém bao nhiêu? - GV Yêu cầu HS làm bài vào vở, HS khác nhận xét bài - GV chữa bài và chốt đáp án a) (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) b) (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7 Giải a)(3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) = 6x2 – 10x + 33x – 55 – 6x2 – 14x – 9x – 21 = -76 Vậy biểu thức có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của biến số b) (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7 = 2x2+3x-10x-15-2x2+6x+x+7 - HS: Hơn kém đơn =-8 vị Vậy biểu thức có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của biến số - HS làm bài vào - Gv yêu cầu HS đọc đề bài bài - GV Yêu cầu HS làm bài vào vở, HS khác nhận xét bài - GV chữa bài và chốt đáp án - HS làm bài vào Bài 4.Tìm số chẵn liên tiếp, biết rằng tích của hai số đầu ít tích của hai số cuối 32 đơn vị Giải Gọi số chẵn liên tiếp là: x; x+2; x+4 (x+2)(x+4) – x(x+2) = 32 x2 + 6x + – x2 – 2x =32 4x = 32 x=8 Vậy số cần tìm là : 8;10;12 Bài 5.Tìm số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tích của hai số đầu ít tích của hai số cuối 146 đơn vị Giải - Giáo viên nêu bài toán - GV: Nêu cách làm bài toán - Cho học sinh làm theo nhóm - Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt - Các học sinh khác cùng Gọi số cần tìm là : x , x+1, x+2 , x+3 Ta có : (x+3)(x+2)- x(x+1) = 146 x2+5x+6-x2-x=146 4x+6 =146 4x=140 làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung - HS trình bày cách làm - HS lên bảng làm bài - Giáo viên nêu bài toán - GV: Nêu cách làm bài toán - Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt - Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung - Giáo viên nhận xét, nhắc các lỗi học sinh hay gặp - Giáo viên nêu bài toán - GV: Nêu cách làm bài toán - Giáo viên hướng dẫn - Gọi học sinh lên bảng làm - Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung - Giáo viên nhận xét x=35 Vậy số cần tìm là: 35; 36; 37; 38 Bài 6.Tính : a) (2x – 3y) (2x + 3y) b) (1+ 5a) (1+ 5a) c) (2a + 3b) (2a + 3b) d) (a+b-c) (a+b+c) e) (x + y – 1) (x - y - 1) Giải a) (2x – 3y) (2x + 3y) = 4x2 - 9y2 b) (1+ 5a) (1+ 5a) = 1+10a+25a2 c) (2a +3b)(2a+3b) = 4a2+12ab+9b2 Học sinh :lấy đa thức d) (a+b-c) (a+b+c) nhân với rồi lấy kết =a2+2ab+b2-c2 quả nhân với đa thức còn e) (x + y – 1) (x - y - 1) lại =x2-2x+1-y2 - HS làm bài Bài 7.Tính : a) (x+1)(x+2)(x-3) b) (2x-1)(x+2)(x+3) Giải - Ta phá ngoặc vế trái rồi a) (x+1)(x+2)(x-3) thu gọn biểu thức và giải =(x3 +3x+2)(x-3) =x -7x-6 tìm x b) (2x-1)(x+2)(x+3) =(2x-1)(x2+5x+6) =2x3+9x2+7x-6 Bài 8.Tìm x ,biết: a)(x+1)(x+3)-x(x+2)=7 b) 2x(3x+5)-x(6x-1)=33 Giải a)(x+1)(x+3)-x(x+2)=7 x2+4x+3-x2-2x=7 2x+3=7 x=2 b) 2x(3x+5)-x(6x-1)=33 6x2+10x-6x2+x=33 11x=33 x=3 c, Hoạt động 3: Củng Cố (5 phút) -Nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức -Nhắc lại các dạng toán và cách làm ... =2x3+7x2+x-6 - HS: Ta nhân đơn thức với đa thức trước rồi phá ngoặc - HS làm bài vào vở, HS lên bảng làm bài Bài 2.Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: a) A=5x(4x2- 2x+1)... 1+10a+25a2 c) (2a +3b)(2a+3b) = 4a2+12ab+9b2 Học sinh :lấy đa thức d) (a+b-c) (a+b+c) nhân với rồi lấy kết =a2+2ab+b2-c2 quả nhân với đa thức còn e) (x + y – 1) (x - y - 1) lại =x2-2x+1-y2... 6x2+10x-6x2+x=33 11x=33 x=3 c, Hoạt động 3: Củng Cố (5 phút) -Nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức -Nhắc lại các dạng toán và cách làm
- Xem thêm -

Xem thêm: nhân đơn thức đa thức, nhân đơn thức đa thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay