Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel thành động cơ lưỡng nhiên liệu diesel ethanol

156 11 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 23:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  NGUYỄN THÀNH BẮC NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG DIESEL THÀNH ĐỘNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL-ETHANOL LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT KHÍ ĐỘNG LỰC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  NGUYỄN THÀNH BẮC NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG DIESEL THÀNH ĐỘNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL-ETHANOL Chuyên ngành: Kỹ thuật khí Động lực Mã số: 62520116 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT KHÍ ĐỘNG LỰC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS PHẠM MINH TUẤN TS TRẦN ANH TRUNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi, Nguyễn Thành Bắc, xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng hướng dẫn GS.TS Phạm Minh Tuấn TS Trần Anh Trung Các số liệu kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác! Hà Nội, tháng 01 năm 2018 TẬP THỂ HƯỚNG DẪN Người hướng dẫn Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh GS.TS Phạm Minh Tuấn TS Trần Anh Trung Nguyễn Thành Bắc i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Đào tạo Sau đại học, Viện khí Động lực Bộ môn Động đốt cho phép thực đề tài nghiên cứu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Xin cảm ơn Viện Đào tạo Sau đại học Viện khí Động lực hỗ trợ giúp đỡ suốt trình tơi thực luận án Tơi xin chân thành cảm ơn GS.TS Phạm Minh Tuấn TS Trần Anh Trung hướng dẫn tơi tận tình chu tơi thực hồn thành luận án Tôi xin chân thành biết ơn thầy, Bộ mơn Phòng thí nghiệm Động đốt - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giúp đỡ dành cho điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận án Tơi xin chân thành biết ơn Bộ mơn Phòng thí nghiệm Động đốt - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải giúp đỡ dành cho điều kiện thuận lợi để thực thực nghiệm băng thử động Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Ôtô thầy Khoa hậu thuẫn động viên tơi suốt q trình nghiên cứu học tập Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, phản biện, thầy, hội đồng đồng ý đọc duyệt góp ý kiến q báu để tơi hồn chỉnh luận án Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bạn bè, người động viên khuyến khích tơi suốt thời gian tham gia nghiên cứu thực nghiên cứu Hà Nội, ngày … tháng 01 năm 2018 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Bắc ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xvi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ xviii MỞ ĐẦU i.Mục đích nội dung nghiên cứu đề tài ii.Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài iii.Phương pháp nghiên cứu đề tài iv.Ý nghĩa khoa học đề tài v.Ý nghĩa thực tiễn đề tài vi.Điểm luận án vii.Bố cục luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Vấn đề thiếu hụt lượng ô nhiễm môi trường 1.2.Nhiên liệu thay 1.2.1.Nhiên liệu thay dạng khí 1.2.1.1.Khí thiên nhiên nén (CNG-Compressed Natural Gas) 1.2.1.2.Hyđrơ khí giàu hyđrơ 1.2.2.Nhiên liệu thay dạng lỏng 1.2.2.1.Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG - Liquefied Petroleum Gas) 1.2.2.2.Than hóa lỏng (CTL-Coal To Liquid) khí hóa lỏng (GTL -Gas To Liquid) 1.2.2.3.Dimethyl Ether (DME) 1.2.2.4.Biodiesel 1.2.2.5.Ethanol 1.3.Đặc điểm nhiên liệu ethanol 1.3.1.Các tính chất vật lý hóa học ethanol 1.3.1.1.Tính chất vật lý ethanol 1.3.1.2.Tính chất hóa học ethanol 1.3.2.Tình hình sản xuất ethanol giới Việt Nam 1.3.2.1.Tình hình sản xuất sử dụng ethanol giới 1.3.2.2.Tình hình sản xuất sử dụng ethanol Việt Nam 10 1.4.Nghiên cứu ứng dụng ethanol cho động đốt 11 1.4.1.Nghiên cứu ứng dụng ethanol cho động xăng 11 1.4.1.1.Tình hình nghiên cứu nước 11 1.4.1.2.Tình hình nghiên cứu nước ngồi 12 1.4.2.Nghiên cứu ứng dụng ethanol cho động diesel 13 1.4.2.1.Tình hình nghiên cứu nước 13 1.4.2.2.Tình hình nghiên cứu nước ngồi 14 a) Sử dụng hỗn hợp diesel-ethanol hòa trộn sẵn 14 b) Ethanol phun trực tiếp 15 c) Ethanol phun đường ống nạp 15 1.5.Phương pháp xây dựng mơ hình động 17 1.6.Phương pháp xây dựng mơ hình điều khiển 19 1.7.Nội dung nghiên cứu 22 1.8.Kết luận chương 23 iii CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐỘNG SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL-ETHANOL LÀM VIỆC THEO THỜI GIAN THỰC 25 2.1.Đặt vấn đề 25 2.2.Mơ hình trao đổi khí 26 2.3.Mơ hình hệ thống cung cấp lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol 27 2.4.Mơ hình động học 29 2.5.Mơ hình ma sát 30 2.6.Mơ hình truyền nhiệt 33 2.7.Mơ hình cháy 34 2.7.1.Cơ sở lựa chọn mô hình cháy 34 2.7.2.Mơ hình cháy 35 2.8.Tính tốn áp suất xy lanh 39 2.9.Tính tốn mơ men cơng suất động 40 2.10.Xác định hệ số dư lượng khơng khí tỷ lệ ethanol thay 41 2.11.Kết luận chương 41 CHƯƠNG ĐỘNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL-ETHANOL VÀ MƠ HÌNH MƠ PHỎNG 42 3.1.Đặt vấn đề 42 3.2.Đối tượng nghiên cứu 42 3.3.Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu 43 3.4.Trang thiết bị nghiên cứu 45 3.4.1.Băng thử tính động lực cao (AVL APA 100) 46 3.4.2.Thiết bị cung cấp, đo tiêu hao nhiên liệu diesel kiểu khối lượng AVL 733S điều khiển nhiệt độ nhiên liệu diesel AVL 753 46 3.4.3.Thiết bị cung cấp điều khiển nhiệt độ dung dịch làm mát động AVL 553 47 3.4.4.Thiết bị phân tích khí xả AVL CEB-II 48 3.4.5.Bộ điều khiển vòi phun ethanol 48 3.4.6.Cảm biến áp suất xy lanh AVL QC33C 50 3.4.7.Thiết bị đo áp suất xy lanh AVL 620 Indiset 51 3.4.8.Cảm biến kích nổ 51 3.4.9.Cảm biến lambda LSU 4.9 52 3.5.Qui trình chế độ thực nghiệm động 52 3.6.Xác định thông số đầu vào mơ hình động 55 3.6.1.Quy luật phối khí 55 3.6.2.Lưu lượng khí qua xupáp nạp thải 56 3.6.3.Áp suất xy lanh 57 3.6.4.Đặc tính bơm cao áp vòi phun ethanol 61 3.7.Phân tích số liệu thực nghiệm xây dựng mơ hình động 63 3.7.1.Xác định hệ số lưu lượng dòng khí qua xupáp 64 3.7.2.Xác định tốc độ tỏa nhiệt 64 3.7.3.Xác định thời điểm bắt đầu cháy, khoảng thời gian cháy phần nhiên liệu cháy66 3.7.4.Mô hình hóa hệ thống nhiên liệu 70 3.7.5.Xây dựng mô hình động 71 3.8.Đánh giá độ tin cậy mơ hình 72 3.8.1.Đánh giá lưu lượng không khí nạp 72 3.8.2.Đánh giá áp suất xy lanh 74 3.8.3.Đánh giá mô men công suất động 78 3.8.4.Đánh giá tốc độ động chế độ ổn định chuyển tiếp 83 3.9.Bộ điều khiển động lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol mơ hình mơ 90 3.9.1.Sơ đồ tổng quan điều khiển 91 iv 3.9.2.Thuật toán điều khiển 91 3.9.2.1.Mô men yêu cầu 92 3.9.2.2.Lượng phun diesel ethanol chế độ ổn định 93 3.9.2.3.Điều khiển giới hạn hệ số  chế độ chuyển tiếp 95 3.9.2.4.Xác định vị trí tay ga thời gian phun ethanol 96 3.9.3.Đánh giá mơ hình điều khiển mơ hình động 96 3.9.3.1.Đánh giá mơ hình điều khiển mơ hình động chế độ ổn định 96 3.9.3.2.Đánh giá điều khiển mô hình động chế độ chuyển tiếp 97 3.10.Kết luận chương 99 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 100 4.1.Đặt vấn đề mục tiêu thực nghiệm 100 4.2.Phạm vi nghiên cứu thực nghiệm 100 4.3.Điều kiện nghiên cứu thực nghiệm 100 4.4.Phương pháp thực nghiệm 100 4.5.Kết thực nghiệm chế độ ổn định 101 4.5.1.Ảnh hưởng tỷ lệ ethanol thay đến nhiệt tỏa 101 4.5.2.Mối quan hệ tỷ lệ ethanol thay tốc độ động 102 4.5.3.Ảnh hưởng tỷ lệ ethanol thay đến suất tiêu hao lượng 102 4.5.4.Xác định tỷ lệ ethanol thay lớn 104 4.5.5.Ảnh hưởng tỷ lệ ethanol thay đến hệ số dư lượng khơng khí  105 4.5.6.Ảnh hưởng tỷ lệ ethanol thay đến tiêu hao nhiên liệu 107 4.5.7.Ảnh hưởng tỷ lệ ethanol thay đến phát thải động 110 4.5.7.1.Phát thải HC 110 4.5.7.2.Phát thải CO 111 4.5.7.3.Phát thải NOx 113 4.5.7.4.Phát thải CO2 114 4.5.7.5.Phát thải smoke 115 4.6.Kết thực nghiệm chế độ chuyển tiếp 116 4.6.1.Tốc độ động 116 4.6.2.Mô men động 117 4.6.3.Công suất động 118 4.6.4.Suất tiêu hao lượng 118 4.6.5.Hệ số dư lượng khơng khí  119 4.6.6.Phát thải động 120 4.6.6.1.Phát thải HC 120 4.6.6.2.Phát thải CO 120 4.6.6.3.Phát thải NOx 121 4.6.6.4.Phát thải CO2 121 4.7.Kết luận chương 122 KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO 126 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 133 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải Đơn vị a Tham số bậc hai hàm đáp ứng bậc hai mơ hình bơm cao áp - A Diện tích tức thời thành buồng cơng tác xy lanh m2 A/F Tỷ lệ khơng khí nhiên liệu lý thuyết - A/Fdie Tỷ lệ khơng khí nhiên liệu diesel - A/Feth Tỷ lệ khơng khí nhiên liệu ethanol - Ahp Diện tích đỉnh piston Tham số mơ hình cháy Wiebe tương ứng với giai đoạn cháy - APP Độ mở bàn đạp chân ga (accelerator pedal position) % AVL Tập đồn AVL- Cộng hòa Áo - AVL 553 Thiết bị cung cấp dung dịch làm mát điều khiển nhiệt độ dung dịch làm mát động hãng AVL - AVL 620 Indiset Thiết bị đo áp suất xy lanh hãng AVL - AVL 733S Thiết bị dùng để cung cấp, đo tiêu hao nhiên liệu hãng AVL - AVL 753 Thiết bị điều khiển nhiệt độ nhiên liệu hãng AVL - AVL APA 100 Phanh điện hãng AVL - AVL Boost Phần mềm mô phát triển động đốt tập đoàn AVL sản xuất - AVL CEB-II Thiết bị phân tích khí xả hãng AVL - AVL QC33C Cảm biến áp suất xy lanh hãng AVL - b Tham số bậc hàm đáp ứng bậc hai mơ hình bơm cao áp - B Đường kính piston m B10 Diesel pha cồn với tỷ lệ cồn 10% % m2 vi B5 Diesel pha cồn với tỷ lệ cồn 5% % Biodiesel Nhiên liệu biodiesel - BMEP Áp suất ích trung bình động BSEC Suất tiêu hao lượng c c1 c2 c3 c4 Tham số bậc không hàm đáp ứng bậc hai mơ hình bơm cao áp Hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào hình dạng xéc măng Hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào tăng thêm ma sát xéc măng khí thiếu dầu bôi trơn Hệ số thực nghiệm tính đến ảnh hưởng thay đổi chiều dày màng dầu nghiêng piston Hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào cam bề mặt dẫn động N/m2 MJ/kW.h - c5 Hệ số thực nghiệm - c6 Hệ số thực nghiệm - CAN Mạng CAN - CD Hệ số tổn thất dòng khí qua xupáp - Cf Hệ số lưu lượng dòng khí qua xupáp - CHR Nhiệt tỏa J CLP Vị trí tay ga bơm cao áp (control lever position) % CNG Khí thiên nhiên nén (Compressed Natural Gas) - CO Mơnơxit cácbon ppm CO2 Cácboníc ppm CR Hệ thống nhiên liệu Comman Rail - CTL Than hóa lỏng (Coal To Liquid) - d1  d13 Các hệ số xác định phương pháp tối ưu dùng để xác định động học điều tốc bơm cao áp - vii Das Đường kính chốt piston mm Dcb Đường kính cổ biên trục khuỷu mm delta Khoảng thời gian cháy độ Diesel Nhiên liệu diesel - Diesel RK Phần mềm mô phát triển động đốt Nga sản xuất - diesohol Diesel pha cồn - diff Giai đoạn cháy khuếch tán nhiên liệu diesel - Dmb Đường kính cổ trục trục khuỷu DME Nhiên liệu Dimethyl Ether dmin/dt Tốc độ thay đổi lượng khí nạp kg/s dmout/dt Tốc độ thay đổi lượng khí thải kg/s p Độ chênh lệch áp suất trước sau cửa nạp thải mmH2O dp/dt Tốc độ thay đổi áp suất N/m2.s dQhr/dt Tốc độ tỏa nhiệt theo thời gian J/s dQht/dt Tốc độ nhiệt truyền cho vách xy lanh theo thời gian J/s dQht/dθ Tốc độ nhiệt truyền cho vách xy lanh theo góc quay trục khuỷu J/rad dQhti/dθ Tốc độ cháy giai đoạn J/độ dt/dθ Đạo hàm thời gian theo góc quay trục khuỷu s/rad dU/dt Tốc độ biến thiên nội nhiệt độ khí thay đổi J/s Dv Đường kính nấp xúp páp m dV/dt Tốc độ thay đổi thể tích cơng tác xy lanh m3/s d/dt Gia tốc góc trục khuỷu rad/s2 viii mm - 10000 90 80 1000 70 60 50 100 40 30 10 20 10 Suất tiêu hao lượng (MJ/kW.h) Độ mở chân ga (%) 100 10 15 20 25 30 35 Thời gian (s) BSEC_WI Độ mở chân ga yêu cầu 40 45 BSEC_WO Hình 4.27 Suất tiêu hao lượng chế độ chuyển hai trường hợp không phun phun ethanol BSEC_WI- Suất tiêu hao lượng trường hợp phun ethanol; BSEC_WO- Suất tiêu hao lượng trường hợp không phun ethanol 4.6.5 Hệ số dư lượng khơng khí  100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 12 λ Độ mở chân ga (%) Kết hệ số dư lượng không khí  chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun khơng phun ethanol thể Hình 4.28 10 0 10 15 20 25 30 Thời gian (s) Độ mở chân ga yêu cầu λ_WI 35 40 45 λ_WO Hình 4.28 Hệ số dư lượng khơng khí  chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun không phun ethanol _WI- Hệ số dư lượng không khí  trường hợp phun ethanol; _WO- Hệ số dư lượng khơng khí  trường hợp khơng phun ethanol Qua Hình 4.28 cho thấy hai trường hợp phun khơng phun ethanol chế độ chuyển tiếp hệ số  lớn 1,2 Giá trị hệ số  thỏa mãn cho động diesel làm việc bình thường theo điều kiện hệ số  Trong trường hợp phun ethanol lượng nhiên liệu diesel ethanol ECU tự động điều khiển theo thuật tốn điều khiển trình bày Chương đảm bào hệ số  lớn 1,2 119 4.6.6 Phát thải động 4.6.6.1 Phát thải HC 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1500 1250 1000 HC (ppm) Độ mở chân ga (%) Kết phát thải HC chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun khơng phun ethanol thể Hình 4.29 750 500 250 0 10 15 20 25 30 35 Thời gian (s) HC_WI Độ mở chân ga yêu cầu 40 45 HC_WO Hình 4.29 Phát thải HC chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun không phun ethanol HC_WI- Phát thải HC trường hợp phun ethanol; HC_WO- Phát thải HC trường hợp khơng phun ethanol Qua Hình 4.29 cho thấy phát thải HC cao so sánh với trường hợp không phun ethanol Đồng thời phát thải HC tỷ lệ thuận với độ mở chân ga mô men động ngược lại Điều động D4BB sử dụng buồng cháy ngăn cách nên tồn nhiều vùng thể tích chết, màng lửa khơng lan tràn đến nơi nên HC tăng 4.6.6.2 Phát thải CO 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 3500 3000 2500 CO (ppm) Độ mở chân ga (%) Kết phát thải CO chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun khơng phun ethanol thể Hình 4.30 2000 1500 1000 500 0 10 15 20 25 30 35 Thời gian (s) CO_WI Độ mở chân ga yêu cầu 40 45 CO_WO Hình 4.30 Phát thải CO chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun không phun ethanol CO_WI- Phát thải CO trường hợp phun ethanol; CO_WO- Phát thải CO trường hợp khơng phun ethanol 120 Qua Hình 4.30 cho thấy phát thải CO lớn so sánh với trường hợp khơng phun ethanol, kết nhiên liệu ethanol bay thu nhiệt làm giảm nhiệt độ nhiệt độ cháy nhiều vùng buồng cháy khơng đủ cao để oxy hóa CO thành CO2 CO tăng 4.6.6.3 Phát thải NOx 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 250 Vùng B Vùng C 200 Vùng A 150 NOx (ppm) Độ mở chân ga (%) Kết phát thải NOx chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun khơng phun ethanol thể Hình 4.31 100 50 0 10 15 20 25 30 35 Thời gian (s) NOx_WI Độ mở chân ga yêu cầu 40 45 NOx_WO Hình 4.31 Phát thải NOx chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun khơng phun ethanol NOx_WI- Phát thải NOx trường hợp phun ethanol; NOx_WO- Phát thải NOx trường hợp khơng phun ethanol Qua Hình 4.31 cho thấy chế độ chuyển tiếp thay đổi độ mở chân ga, vùng mô men động nhỏ (vùng A C) phát thải NOx nhiều điều vùng tải nhỏ, vùng mô men động lớn (vùng B) phát thải NOx so sánh với trường hợp không phun ethanol 4.6.6.4 Phát thải CO2 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 140000 Vùng E 120000 100000 Vùng F Vùng D CO2 (ppm) Độ mở chân ga (%) Kết phát thải CO2 chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun khơng phun ethanol thể Hình 4.32 80000 60000 40000 20000 0 10 15 20 25 30 35 Thời gian (s) CO2_WI Độ mở chân ga yêu cầu 40 45 CO2_WO Hình 4.32 Phát thải CO2 chế độ chuyển tiếp hai trường hợp phun không phun ethanol 121 CO2_WI- Phát thải CO2 trường hợp phun ethanol; CO2_WO- Phát thải CO2 trường hợp khơng phun ethanol Qua Hình 4.32 cho thấy chế độ chuyển tiếp thay đổi độ mở chân ga, vùng mô men động nhỏ (vùng D F) phát thải CO2 nhiều hơn, vùng mô men động lớn (vùng E) phát thải CO2 so sánh với trường hợp không phun ethanol Điều trường hợp phun ethanol điều khiển theo mô men yêu cầu (đã trình bày phần thuật tốn điều khiển Chương 3), tăng ga lượng nhiên liệu cấp nhiều để đạt mô men yêu cầu nên phát thải CO2 lớn trường hợp không phun ethanol 4.7 Kết luận chương Tại chế độ tải khác 50%, 75%, 100% tốc độ động ổn định 2000 vg/ph tăng tỷ lệ ethanol thay từ khơng phun ethanol thì: - Thời điểm đạt đỉnh áp suất không thay đổi, tốc độ tỏa nhiệt tăng, thời điểm bắt đầu cháy muộn đi, góc cháy trễ tăng lên, nhiệt tỏa khơng đổi; - Mô men công suất động sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol đảm bảo trì gần động sử dụng nhiên liệu diesel gốc sai lệch trung bình khơng q 1,19%; - Suất tiêu hao lượng giảm tăng tải Cụ thể, 50% tải tăng trung bình 5,48%, 75% tải giảm trung bình 0,04%, đặc biệt 100% tải giảm trung bình 5,37%; - Tỷ lệ ethanol thay tải tải thấp cao tải cao Cụ thể: tỷ lệ ethanol thay lớn đạt 60,09% chế độ 50% tải, 49,12% chế độ 75% tải 38,19% chế độ 100% tải xét theo tiêu chí kích nổ; - Hệ số dư lượng khơng khí  lớn 1,2 cho thấy đảm bảo điều kiện làm việc bình thường động diesel xét theo tiêu chí này; - Lượng diesel tiêu thụ tương đương giảm tăng tải ngược lại so với trường hợp không phun ethanol Cụ thể 50% tải tăng trung bình 4,46% , 75% tải tăng trung bình 0,56%, đặc biệt tải cao 100% giảm trung bình 5,56% - Phát thải HC CO tăng, chế độ tải nhỏ tăng nhiều chế độ tải lớn 100% tăng Trong khí phát thải CO2 giảm tất chế độ tải, đặc biệt chế độ tải cao 100% CO2 giảm trung bình 6,25%; - Ở vùng tải thấp hàm lượng NOx không tăng, nhiên vùng tải cao 100% lượng NOx tăng nhanh Trong phát thải smoke giảm, đặc biệt chế độ 100% tải phát thải smoke giảm trung bình đạt 28,19% Tại chế độ tải 50%, 75%, 100% theo tốc độ động với tỷ lệ ethanol thay thay đổi so với trường hợp chạy diesel gốc chế độ thì: - Tỷ lệ ethanol thay giảm dần tăng tốc độ động chế độ tải khác nhau, tải cao tỷ lệ ethanol thay giảm Cụ thể: 50% tải tỷ lệ ethanol thay 60,09% tốc độ 1000 vg/ph 41,36% tốc độ 3500 vg/ph; 75% tải tỷ lệ ethanol thay 54,52% tốc độ 1000 vg/ph 33,77% tốc độ 3500 vg/ph; 100% tải tỷ lệ ethanol thay 39,19% tốc độ 1000 vg/ph 9,29% tốc độ 3500 vg/ph - Sai số trung bình mơ men cơng suất động lớn 1,38% tất chế độ tải toàn dải tốc độ động với tỷ lệ ethanol thay khác nhau; 122 - Suất tiêu hao lượng giảm tăng tải ngược lại toàn dải tốc độ động Cụ thể: 50% tải tăng trung bình 10,81%, 75% tải tăng 2,16%, đặc biệt tải cao 100% giảm 14,98% Như vậy, hiệu thay tải cao lớn tải thấp - Hệ số dư lượng khơng khí  lớn 1,2 đảm bảo điều kiện làm việc bình thường động diesel xét theo tiêu chí này; - Lượng diesel tiêu thụ tương đương giảm tăng tải ngược lại so với trường hợp không phun ethanol Cụ thể: 50% tải tăng 10,09%, 75% tải tăng 1,59% đặc biệt tải 100% giảm 15,49% - Phát thải HC, NOx, CO2 tăng so với trường hợp khơng phun Phát thải CO giảm trung bình 39,33% toàn dải tốc độ động chế độ tải 100% - Smoke giảm toàn dải tốc độ động chế độ tải khác Đặc biệt 100% tải giảm nhiều 64,92% 1000 vg/ph, giảm 12,92% 3000 vg/ph, giảm trung bình 38,99% tồn dải tốc độ động Tại chế độ chuyển tiếp so sánh trường hợp phun ethanol với trường hợp khơng phun ethanol thì: - Động làm việc ổn định khơng tượng đột biến mô men tốc độ động - Hệ số  lớn 1,2, đảm bảo không xảy tượng khói đen - Các thành phần khí thải chế độ chuyển tiếp tương đồng với giá trị chế độ ổn định, khơng đột biến bất thường tăng giảm tốc 123 KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận chung: Đề tài đưa phương pháp sở khoa học chuyển đổi động diesel sang sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol, áp dụng linh hoạt cho động phổ biến Việt Nam nhằm tăng tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu sinh học Với kết sau: - Đã chuyển đổi thành công động diesel D4BB sang chạy lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol với tỷ lệ ethanol thay tối ưu đảm bảo giữ nguyên mô men động sử dụng nhiên liệu gốc với sai lệch trung bình khơng q 1,19% Động làm việc ổn định, khơng xảy kích nổ chế độ tải khác toàn dải tốc độ động cơ, đồng thời đảm bảo hệ số  lớn 1,2 tương đương động nguyên - Tại tốc độ độ động 2000 vg/ph chế độ tải 50%, 75%, 100% cho thấy tỷ lệ ethanol thay tải thấp lớn tải cao Cụ thể: tỷ lệ ethanol thay lớn đạt 60,09% chế độ 50% tải, 49,12% chế độ 75% tải 38,19% chế độ 100% tải xét theo tiêu chí kích nổ - Lượng diesel tiêu thụ tương đương giảm tăng tải ngược lại so với trường hợp không phun ethanol Đặc biệt tải 100% giảm trung bình 5,56% tốc độ động 2000 vg/ph, giảm trung bình 15,49% tồn dải tốc độ động - Suất tiêu hao lượng giảm tăng tải Đặc biệt tải 100% giảm trung bình 5,37% tốc độ động 2000 vg/ph, giảm trung bình 14,98% toàn giải tốc độ động - Phát thải HC, CO, CO2, NOx tăng Tuy nhiên smoke giảm nhiều tất chế độ tải khác toàn dải tốc độ động Đặc biệt tải 100% smoke giảm trung bình đạt 28,19% tốc độ động 2000 vg/ph, giảm trung bình 38,99% tồn dải tốc độ động - Tại chế độ chuyển tiếp so sánh trường hợp phun ethanol với trường hợp khơng phun ethanol thì: Động làm việc ổn định khơng tượng đột biến mơ men tốc độ động Hệ số  lớn 1,2, đảm bảo khơng xảy tượng khói đen Các thành phần khí thải chế độ chuyển tiếp tương đồng với giá trị chế độ ổn định, đột biến bất thường tăng giảm tốc - Trên sở phương pháp mô trực tiếp đối tượng: + Xây dựng mơ hình động lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol phần mềm matlab simulink Kết cho thấy sai số mô men cơng suất động mơ hình thực nghiệm nhỏ 1,53% chế độ tải 50%, 75%, 100% toàn dải tốc độ động với tỷ lệ ethanol thay khác + Xây dựng mơ hình điều khiển phối hợp lượng nhiên liệu diesel ethanol xét đến ảnh hưởng điều tốc phù hợp với chế độ làm việc khác động đảm bảo giới hạn hệ số dư lượng khơng khí  lớn 1,2, với sai lệch hệ số  trung bình mơ hình thực nghiệm tồn dải tốc độ động đạt 1,17% Đồng thời động khơng kích nổ + Kết so sánh mơ với thực nghiệm đảm bảo tin cậy khẳng định tính đắn mơ hình cách tiếp cận Hướng phát triển: Phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn phòng thí nghiệm Nhằm đưa nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, cần thiết phải bổ sung nghiên cứu sau: 124 - Thử nghiệm bền động thử nghiệm trường để đánh giá khả làm việc động lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol thời gian dài môi trường thực tế - Mở rộng áp dụng động diesel đời tích hợp hệ thống EGR, tăng áp đường nạp, hệ thống nhiên liệu CR, … - Đánh giá ảnh hưởng góc phun sớm đến tính kính tế, kỹ thuật phát thải động 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1].Lê Anh Tuấn, (2012) "Nhiên liệu thay dùng cho động đốt trong: Tiềm năng, sản xuất sử dụng Việt Nam", Hội nghị toàn quốc ngành nhiệt lần thứ II [2].Trần Thanh Hải Tùng, (2006) "Đề tài cấp trường: Nghiên cứu ứng dụng hôn hợp cồn – xăng tối ưu cho xe gắn máy động kỳ", Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng [3].Truy cập ngày 11-04-2015, trang web http://www.thegioidaunhon.vn/vn/detail/news/tinh-hinh-nghien-cuu-va-san-xuat-nhienlieu-sinh-hoc-tren-the-gioi-va-viet-nam/1265 [4].Truy cập ngày 12-04-2015, trang web http://hiephoisanvietnam.org.vn/chi-tiettin/hoi-thao-ve-thuc-trang-va-phuong-huong-phat-trien-nganh-ethanol-tai-viet-nam-ngay14-11-2014/page:2 [5].Đinh Thị Ngọ Nguyễn Khánh Diệu Hồng, (2008) "Nhiên liệu trình xử lý hóa dầu", Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [6].Phạm Minh Tuấn, (2013) "Lý thuyết Động đốt trong", Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội [7].Phạm Minh Tuấn, (1999) "Động đốt trong", Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội [8].Lê Danh Quang, (2014) "Nghiên cứu ảnh hưởng phụ gia nhiên liệu sinh học E10 D5 đến tiêu kinh tế kỹ thuật động cơ", Luận án Tiến sĩ - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội [9]."Quyết định việc phê duyệt "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025" Số 177/2007/QĐ-TTg", (2007) [10]."Quyết định: Về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống", (2012) (Số 53/2012/QĐ-TTg) [11].Nguyễn Tất Tiến, (2003) "Nguyên lý động đốt trong", Nhà xuất Giáo dục [12].Phạm Hữu Truyền, (2014) "Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ nhiên liệu sinh học bioetanol sử dụng động xăng", Luận án Tiến sĩ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, - [13].Lê Anh Tuấn, (2012) "Nghiên cứu khả tương thích động nổ hệ cũ sử dụng xăng sinh học tỷ lệ etanol E100 lớn 5%"(Đề tài cấp Nhà nước thuộc Đề án Nhiên liệu sinh học mã số 06/HĐ-ĐT.06.11/NLSH) [14].Lê Anh Tuấn Trần Anh Trung, (2015) "Nghiên cứu phát triển cơng nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động xăng nhằm nâng cao hiệu sử dụng nhiên liệu giảm phát thải cho động cơ", Bộ Khoa học Công nghệ [15].Nguyễn Tường Vi, (2014) "Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay động diesel hành"Luận án Tiến sĩ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội [16].Vũ Thành Trung, Nguyễn Đình Tuấn Nguyễn Hoàng Vũ, (2015) "Nghiên cứu xác định hệ số khối lượng quay phục vụ việc mô động lực học chuyển động xe hyundai starex"(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cơng nghệ tồn quốc khí lần thứ IV Tp Hồ Chí Minh, - 11) Tiếng Anh 126 [17].Truy cập ngày 22-04-2015, trang web http://www.mathworks.com/help/signal/ref/spectrum.music.html?refresh=true [18].Truy cập ngày 3-11-2016, trang web https://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_petroleum_gas [19].Truy cập ngày 14-11-2016, trang web https://www.avl.com/boost [20].O Le Corre A Bilcan, M Tazerout, A Ramesh and S Ganesan, (2001) "Characterization of the LPG – Diesel dual fuel combustion"(Society of Automotive Engineers, Inc) [21].Osman M.M Abdel-Rahman A.A., (1997) "Experimental investigation on varying the compression ratio of SI engine working under different ethanol–gasoline fuel blends", Int J Energy Res [22].Abdulrahman Al-Saadi and Ishak Bin Aris Abdulwahab A, (2015) "CNG-Diesel Dual Fuel Engine"(IEEE) [23].Qin Zhang Alan C Hansen, Peter W.L Lyne, (2005) "Ethanol–diesel fuel blends - a review"(Bioresource Technology 96 277–285) [24].G H A Alla, (2002) "Computer Simulation of a Four Stroke Spark Ignition Engine"(Energy Conversion and Management) [25].Bang-Quan He, (2004) "Homogeneous Charge Combustion and Emissions of Ethanol Ignited by Pilot Diesel on Diesel Engines"(SAE paper No 01-0094) [26].Richard L Bechtold, (1997) "Alternative Fuels Guidebook - Properties, Storage, Dispensing, and Vehicle Facility Modifications", SAE International [27].Naveen Kumar Bhupendra Singh Chauhan, Shyam Sunder Pal and Yong Du Jun, (2010) "Experimental studies on fumigation of ethanol in a small capacity Diesel engine"(Elsevier Ltd) [28].Bosch, (2016) "Lambda sensor LSU 4.9"(Bosch) [29].Marko Kegl Breda Kegl, Stanislav Pehan, (2013) "Green diesel engines", Springer-Verlag London [30].Yuli Brown, (1978) "United States Patent 4,081,656 Mar 28", USA [31].A Bilcan C Garnier, O Le Corre and C Rahmouni, (2005) "Characterisation of a syngas-diesel fuelled CI engine"(SAE World Congress Detroit, Michigan) [32].D.T Hountalas C.D Rakopoulos, A.P Koutroubousis and T.C Zannis, (2002) "Application and evaluation of a detailed friction model on a DI diesel engine with extremely high peak combustion pressures", SAE TECHNICAL PAPER SERIES(SAE TECHNICAL PAPER SERIES) [33].Jerald A Caton, (2016) "An introduction to thermodynamic cycle simulations for internal combustion engines", John Wiley & Sons, Ltd [34].Prathan Srichai Chinda Chareonphonphanich, (2009) "Flame Propagation of BioEthanol in a Constant Volume Combustion Chamber"(SAE paper No 32- 0113) [35].Evangelos G Giakoumis Constantine D Rakopoulos, (2009) "Diesel engine transient operation principles of operation and simulation snalysis", Springer-Verlag London Limited 127 [36].Czerwinski J, (1994) "Performance of HD-DI-diesel engine with addition of ethanol and rapeseed oil", SAE Paper 940545 [37].C D Rakopoulos D A Kouremenos, D T Hountalas and T K Zannis, (2001) "Development of a detailed friction model to predict mechanical losses at elevated maximum combustion pressures", SAE TECHNICAL PAPER SERIES(SAE World Congress Detroit, Michigan) [38].Dennis N Assanis Dohoy Jung, (2001) "Multi-Zone DI Diesel Spray Combustion Model for Cycle Simulation Studies of Engine Performance and Emissions"(SAE 2001 World Congress Detroit, Michigan March 5-8) [39].Bachchan Singh E.A Ajav, T.K Bhattacharya, (1999) "Experimental study of some performance parameters of a constant speed stationary diesel engine using ethanoldiesel blends as fuel", Biomass and Bioenergy(17(4): 357-365) [40].Bechtold RL Eugene EE, Timbario TJ, McCallum PW, (1984) "State-of-the-art report on the use of alcohols in diesel engines", SAE Paper 840118 [41].Enrico Corti Fabrizio Ponti, Gabriele Serra, Matteo De Cesare, (2017) "Common rail multi-Jet diesel engine combustion model development for control purposes"(World Congress Detroit, Michigan April 16-19) [42].Vittorio Ravaglioli Fabrizio Ponti, Davide Moro, Gabriele Serra, (2010) "Common rail multi-jet Diesel engine combustion development investigation for MFB50 onboard estimation"(SAE International 01-2211) [43].Charbel Saad Fadila Maroteaux, Fabrice Aubertin, (2015) "Development and validation of double and single Wiebe function for multi-injection mode Diesel engine combustion modelling for hardware-in-the-loop applications"(Elsevier Ltd) [44].Christian Felsch, (2009) "Combustion modeling for diesel engine control design", Shaker Verlag [45].C D Rakopoulos and E G Giakoumis, (2006) "Review of thermodynamic diesel engine simulations under transient operating conditions"(SAE World Congress Detroit, Michigan April 3-6) [46].C.D Rakopoulos and E.G Giakoumis, (2009) "Diesel Engine Transient Operation", Springer-Verlag London Limited [47].Christian Schwarz Günter P Merker, Gunnar Stiesch, Frank Otto,, (2006) "Simulation of combustion and pollutant formation for engine-development", SpringerVerlag Berlin Heidelberg [48].Savage LD Hayes TK, White RA, Sorenson SC, (1988) "The effect of fumigation of different ethanol proofs on a turbo-charged diesel engine", SAE Paper 880497 [49].J J Moskwa and J K Hedrick, (1992) "Modeling and Validation of Automotive Engines for Control Algorithm Development"(Transactions of the ASME, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control) [50].Chen R.H Hsieh W.D., Wu T.L., and Lin T.H, (2002) "Engine performance and pollutant emission of an SI engine using ethanol–gasoline blended fuels"(Elsevier Science Ltd) [51].Hyundai, (2009) "Automotive diesel engines catalogue"(Perez Wholesale Distributor, Inc) 128 [52].John B.Heywood, (1988) "Internal combustion engine fundamentals", New York McGraw-Hill, Inc [53].Paweł Woś Kazimierz Lejda, (2012) "Internal combustion engines", Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia [54].Lars Nielsen Lars Eriksson, (2014) "Modeling and control of engines and drivelines", John Wiley and Sons Ltd [55].Pham Minh Tuan Le Anh Tuan, (2009) "Impacts of gasohol E5 and E10 on performance and exhaust emissions of in-used motorcycle and car: a case study in VietNam"(Journal of science & technology) [56].Yang Jian-guang Lu Xing-cai, Zhang Wu-gao and Huang Zhen, (2004) "Effect of cetane number improver on heat release rate and emissions of high speed diesel engine fueled with ethanol–diesel blend fuel"(Elsevier Ltd) [57].Al-Hasan M, (2003) "Effect of ethanol–unleaded gasoline blends on engine performance and exhaust emissions", Energy Conversion and Management [58].O Haddad M Abu-Qudais, M Qudaisat, (2000) "The effect of alcohol fumigation on diesel engine performance and emissions"(Elsevier Science Ltd) [59].Robert Kee Martin Murtagh, Geoffrey McCullough, Charles Stuart, Conor Bradley, Stephen Trimble, Matthew Allen, Chenyao Chen, Alan Kolkemo and Drew Reichenbach, (2013) "Development and validation of a forklift truck powertrain simulation"(SAE International) [60].MathWorks, (2015) "Simulink Design Optimization User's Guide", The MathWorks, Inc [61].MathWorks, (2011) "Simulink Design Optimization Getting Started Guide", The MathWorks, Inc [62].Mohamed H Morsy, (2015) "Assessment of a direct injection diesel engine fumigated with ethanol/water mixtures"(Energy Conversion and Management 94 406–414) [63].Miyamoto N Murayama T, Yamada T, Kawashima J, Itow K, (1982) "A method to improve the solubility and combustion characteristics of alcohol diesel fuel blends.", SAE Paper 821113 [64].Yakup Sekmen Mustafa Koỗ, Tolga Topgul, Huseyin Serdar Yucesu, (2009) "The effects of ethanol–unleaded gasoline blends on engine performance and exhaust emissions in a spark-ignition engine", Elsevier Ltd [65].Rezeka SF and Henein NA, (1984) "A new approach to evaluate instantaneous friction and its components in internal combustion engines"(SAE Paper No 840179) [66].Pham Huu Tuyen, Nguyen The Luong, Vu Khac Thien, Luong Duc Nghia, (2013) "An Experimental Study on the Performance and Emissions of Diesel Engine Fuelled by Ethanol-Diesel Blends"(The 3rd International Conference on Sustainable Energy) [67].Setiapraja H Ogawa H, Nakamura T, (2010) "Improvements to Premixed Diesel Combustion with Ignition Inhibitor Effects of Premixed Ethanol by Intake Port Injection", SAE Technical Paper 01-0866 [68].Orhan Durgun, Mustafa Kurt, and Zehra S ahin, (2014) "Experimental investigation of improving diesel combustion and engine performance by ethanol fumigation-heat release and flammability analysis"(Elsevier Ltd) 129 [69].Frans Theunissen Orlando Volpato, Vicente Pimenta, Luis Vergineli, (2010) "Control System for Diesel-Ethanol Engines"(XIX Congresso e Exposiỗóo Internacionais de Tecnologia da Mobilidade Sóo Paulo, Brasil 05 a 07 de outubro) [70].Ismet Celikten Ozer Cana, Nazım Usta, (2004) "Effects of ethanol addition on performance and emissions of a turbocharged indirect injection Diesel engine running at different injection pressures"(Energy Conversion and Management 45 2429–2440) [71].Z Mouloungui P Satge´ de Caro, G Vaitilingom,J.Ch Berge, (2001) "Interest of combining an additive with diesel–ethanol blends for use in diesel engines"(Fuel, Vol 80, 565-574) [72].Yogesh V Aghav P.A Lakshminarayanan, (2010) "Modelling diesel combustion", Springer Science + Business Media B.V [73].P.K Sahoo L.M Das, (2009) "Combustion analysis of jatropha, karanja and polanga based biodiesel as fuel in a diesel engine"(Fuel 88 994–999) [74].Carlos Adolfo Finol Parra, (2008) "Heat transfer investigations in a modern diesel engine"Department of Mechanical Engineering University of Bath [75].Di Martino Raffaele, (2005) "Modelling and simulation of the dynamic behaviour of the automobile", PhD thesis in Mechanical Engineering, University of Salerno [76].C.D Rakopoulos, Giakoumis, E.G and Hountalas,D.T, (1998) "Experimental and simulation analysis of the transient operation of a turbocharged, multicylinder idi diesel engine"(Vol 21, pp 317-332) [77].C.D Rakopoulos, Giakoumis, E.G., Hountalas, D.T and Rakopoulos, D.C, (2004) "The effect of various dynamic, thermodynamic and design parameters on the performance of a turbocharged diesel engine operating under transient load conditions"(SAE Paper No 01-0926) [78].Konrad Reif, (2014) "Diesel Engine Management", Springer Fachmedien Wiesbaden [79].Peter Eckert Reza Rezaei, Joern Seebode, Kai Behnk, (2012) "Zero-dimensional modeling of combustion and heat release rate in DI diesel engines"(SAE 01-1065) [80].Seokhwan Lee Seungmook Oh, Young Choi, Kern-Yong Kang, Junho Cho, Kyoungok Cha, (2010) "Combustion and emission characteristics in a direct injection LPG/Gasoline spark ignition engine"(SAE International) [81].S.S Shamsi, (1980) "Development of a real-time digital computer simulation of a turbocharged diesel engine"(SAE Paper No 800521) [82].James G Speight Sunggyu Lee, Sudarshan K Loyalka, (2007) "Handbook of alternative fuel technologies", Taylor & Francis Group [83].P J Yoon and M Sunwoo, (2001) "A Nonlinear dynamic modeling of SI Engines for Controller Design"(International Journal of Vehicle Design) [84].Talal F Yusaf and Mushtak Talib, (2003) "Experimental Investigation for the Design of ECU for A Single Cylinder Engine Using Dual-Fuel (CNG-Diesel)"(AsiaSENSE) [85].Anh-Trung Tran, (2012) "Design and Control of Semi-Direct Injection Spark Ignition Engine Fuelled by LPG", Thesis - National Taipei University of Technology [86].Davide Moro Vittorio Ravaglioli, (2011) "MFB50 On-Board Evaluation Based on a Zero Dimensional ROHR Model" 130 [87].Vladimir Gavrilov Vladimir Zhukov, Sergei Sokolov, Aleksandr Zhelezniak and Aleksandr Bordiug, (2017) "Control System of Gas and Dual Fuel Engines of Generating Units by Way of Accuracy Increasing of Load Allocation"(IEEE) [88].T.D.M Lanzanova W.M Ambrós, J.L.S Fagundez, R.L Sari, D.K Pinheiro, M.E.S Martins, N.P.G Salau, (2015) "Experimental analysis and modeling of internal combustion engine operating with wet ethanol"(Elsevier Ltd) [89].N Watson, Marzouk, M, (1977) "A non-linear digital simulation of turbocharged diesel engines under transient conditions"(SAE Paper No 770123) [90].ChunHua Zhang and JieChao Jiang Wei Zhao, (2011) "Simulation research on the accuracy control of the mixing ratio of CNG and diesel in CNG/diesel dual-fuel engine based on Proteus"(IEEE) [91].Menard H Weidmann K, Fleet test, (1984) "Performance and emissions of diesel engine using different alcohol fuel blends", SAE Paper 841331 [92].D.E Winterbone, Thiruarooran, C and Wellstead, P.E, (1977) "A wholly dynamic model of a turbocharged diesel engine for transfer function evaluation"(SAE Paper No 770124) [93].World Fuel Ethanol Production Truy cập ngày 02-08-2016, trang web http://www.afdc.energy.gov/data/10331 [94].World Fuel Ethanol Production Truy cập ngày 02-08-2016, trang web http://ethanolrfa.org/resources/industry/statistics/#1454098996479-8715d404-e546 [95].Chen R-H Wu C-W., Pu J-Y., and Lin T-H, (2004) "The influence of air – fuel ratio on engine performance and pollutant emission of an SI engine using ethanol – gasoline blended fuels", Atmospheric Environment [96].Hongming Xu, (2001) "Some critical technical issues on the steady flow testing of cylinder heads"(Society of Automotive Engineers, Inc) [97].Ding Yu, (2011) "Characterising Combustion in Diesel Engines", VSSD [98].Sozen A Yucesu H.S., Topgu T., and Arcakliog E, (2006) "Comparative study of mathematical and experimental analysis of spark ignition engine performance used ethanol – gasoline blend fuel", Applied Thermal Engineering [99].Chieh-Han Wu Yuh-Yih Wu, Bo-Chiuan Chen, Hsien-Chi Tsai, (2009) "New charging model imparting the valve timing for real-time simulation"(Proceedings of ASME Internal Combustion Engine Division) [100].H S Soliman Z H Kodah, M A Qudais, and Z A Jahmany, (2000) "Combustion in a Spark-ignition Engine"(Applied Energy) [101].Guoming G.Zhu Zongxuan Sun, (2015) "Design and control of automotive propulsion systems", CRC Press [102].Truy cập ngày 13-11-2016, trang web http://www.diesel-rk.bmstu.ru/ [103].Zbigniew Pajączek Andrzej Kowalewicz, (2003) "Dual fuel engine fuelled with ethanol and diesel fuel", Journal of KONES Internal Combustion Engines, vol.10, No1-2 [104].AVL Group, (2000) "AVL Pressure Sensors QC33C"(A-8020 Graz, Austria) [105].AVL Group, (2013) "AVL Pressure sensors for combustion analysis"(A-8020 Graz, Austria) 131 [106].AVL Group, (2009) "AVL fuel balance"(A-8020 Graz, Austria) [107].Richard Stobart Olivier Grondin, Houcine Chafouk, Jean Maquet, (2004) "Modelling the compression ignition engine for control: review and future trends", SAE International [108].Woodward, (2015) "MotoHawk ECM‐0565‐128‐0702‐C", Woodward, ed [109].Yasufumi Yoshimoto, (2010) "Combustion characteristics of a dual fuel diesel engine with natural gas (Study with fatty acid methyl esters used as ignition fuels)", SAE International 132 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Bắc (2013) - “Đánh giá tính làm việc phát thải độc hại động diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu cồn-diesel phương pháp phun đường nạp hòa trộn” - Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Giao thơng vận tải - ISSN: 1859-4263 - Tr 20  24 Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nguyễn Đức Khánh (2014) “Đánh giá tính làm việc phát thải độc hại động diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol cách cung cấp ethanol vào đường nạp” - Tuyển tập cơng trình Hội nghị Khoa học học Thủy khí tồn quốc năm 2014 - ISSN 1859-4182 – Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ - Tr 35  41 Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung (2015) – “Xác định tỷ lệ ethanol thay lớn cho động diesel” – Tạp chí Khoa học cơng nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - ISSN 1859-3585 – Tr 83  85 Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung (2015) – “Nghiên cứu đánh giá trình cháy động diesel idi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol” - Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học học Thủy khí tồn quốc năm 2015 - ISBN 978-604913-473-9 - Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ - Tr 31  38 Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Bắc (2015) – “Nghiên cứu mơ q trình hình thành hỗn hợp động lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol phần mềm ansys ice” Tuyển tập cơng trình Hội nghị Khoa học học Thủy khí tồn quốc năm 2015 - ISBN 978-604-913-473-9 - Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ - Tr 404  414 Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung (2015) – “Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tiêu kinh tế, kỹ thuật phát thải động diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol” - Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cơng nghệ tồn quốc khí lần thứ IV Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2015 - ISBN: 978-604-733690-6 - Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Tr 372  378 Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung (2016) – “Nghiên cứu xây dựng mơ hình cháy động diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol” - Tạp chí khí Việt Nam -ISSN 0866-7056 - Tr 27  32 133 ... tài: Nghiên cứu chuyển đổi động diesel thành động lưỡng nhiên liệu diesel- ethanol Đề tài tập trung nghiên cứu điều khiển cung cấp ethanol cho động diesel chuyển đổi sang sử dụng lưỡng nhiên liệu. .. NGUYỄN THÀNH BẮC NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ DIESEL THÀNH ĐỘNG CƠ LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL- ETHANOL Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực Mã số: 62520116 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC... học chuyển đổi động diesel sang sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel- ethanol nhằm tăng tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu sinh học Việt Nam: - Đã chuyển đổi thành công động diesel D4BB sang sử dụng lưỡng nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel thành động cơ lưỡng nhiên liệu diesel ethanol , Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel thành động cơ lưỡng nhiên liệu diesel ethanol , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL-ETHANOL LÀM VIỆC THEO THỜI GIAN THỰC, CHƯƠNG 3. ĐỘNG CƠ LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL-ETHANOL VÀ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG, CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay