tiết dạy vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột định luật 3 Newton

23 11 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 23:08

bai giang ung dung phuong phap ban tay nan bot trong dạy học chương động lực học chất điểm bài ba định luật Newtonbai giang ung dung phuong phap ban tay nan bot trong dạy học chương động lực học chất điểm bài ba định luật Newtonbai giang ung dung phuong phap ban tay nan bot trong dạy học chương động lực học chất điểm bài ba định luật Newtonbai giang ung dung phuong phap ban tay nan bot trong dạy học chương động lực học chất điểm bài ba định luật Newtonbai giang ung dung phuong phap ban tay nan bot trong dạy học chương động lực học chất điểm bài ba định luật NewtonBài giảng có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN Trung tâm GDNN_GDTX Tiên Lữ TIẾT THAO GIẢNG MÔN VẬT LÝ Gv thực hiện: Trang Đào Lớp : 10A2 Ô it rờ i! ? W ow ! Tại chim bay ? Vật A tác dụng lực lên vật B vật B có tác dụng trở lại A khơng? A B Lực A tác dụng vào B hay lực B tác dụng vào A lớn hơn? BA ĐỊNH LUẬT NIWTON(T2) III Định luật III NewTon Sự tương tác vật Biểu vật có lực tác dụng lên vật ? Bị biến dạng, thu gia tốc Làm để biết A tác dụng lên B B có tác dụng trở lại A hay không? Sự tương tác vật THẢO LUẬN NHÓM: A tác dụng lên B B có tác dụng trở lại A khơng ? Dự đốn Phương án thí nghiệm Kết luận Kết luận: A TƯƠNG TÁC B Sự tương tác vật Trong tương tác hai vật , mối liên hệ hai lực mà hai vật tác dụng lên ? Sự tương tác vật THẢO LUẬN NHĨM: Tìm hiểu mối liên hệ hai lực mà hai vật tác dụng lên nhau? Dự đoán Cách tiến hành TN Kết luận Định luật III Newton Phát biểu nội dung định luật ? Viết biểu thức định luật ? -có phải bóng tác dụng vào tường, tường khơng tác dụng vào bóng khơng? Nói cách khác, lực có xuất đơn lẻ khơng? -Bóng đập vào tường, tường đứng yên Nói cách khác,lực phản lực, có cân không? Lực tác dụng lên xe lớn ? Tại có xe hỏng có xe lại khơng ? Vì trứng vỡ khơng phải đá vỡ trứng đập vào đá ? Tại chim bay ? Cánh chim tác dụng lực vào gió gió tác dụng trở lại cánh chim làm chim bay Khi trên mặt đất ta làm để tiến lên phía trước ? Tại cá bơi nước? Vây cá tác dụng vào nước lực nước tác dụng lại vây cá đẩy cá tới Mặt mặt bàn nằm ngang Chỉ các lực tác dụng lên vật, lực tác dụng lên bàn, cặp lực trực đối, cặp lực cân bằng? Nhiệm vụ: Từ Định luật III Niwton mở rộng cho sống, người tác động vào thiên nhiên thiên nhiên tác động trở lại với người Vậy e tìm dẫn chứng cho biết người cần bảo vệ thiên nhiên nào? ... vật tác dụng lên nhau? Dự đoán Cách tiến hành TN Kết luận Định luật III Newton Phát biểu nội dung định luật ? Viết biểu thức định luật ? -có phải bóng tác dụng vào tường, tường khơng tác dụng vào... chim bay ? Vật A tác dụng lực lên vật B vật B có tác dụng trở lại A không? A B Lực A tác dụng vào B hay lực B tác dụng vào A lớn hơn? BA ĐỊNH LUẬT NIWTON(T2) III Định luật III NewTon Sự tương tác... tác dụng vào nước lực nước tác dụng lại vây cá đẩy cá tới Mặt mặt bàn nằm ngang Chỉ các lực tác dụng lên vật, lực tác dụng lên bàn, cặp lực trực đối, cặp lực cân bằng? Nhiệm vụ: Từ Định luật
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết dạy vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột định luật 3 Newton, tiết dạy vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột định luật 3 Newton

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay