báo cáo thực tập tại cty xây dựng

138 19 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 22:57

BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TOÁN - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG Nhóm sinh viên thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập trước hết em xin gửi đến quý thầy, cô giáo khoa KẾ TỐN – KIỂM TỐN trường Đại học Cơng Nghiệp TPHCM lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gởi đến Tăng Thị Thanh Thủy, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban Cơng Ty TNHH Xây Dựng Bảo Phượng Trang, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập công ty Cuối em xin cảm ơn anh chị phòng tài kế tốn Cơng Ty TNHH Xây Dựng Bảo Phượng Trang giúp đỡ, cung cấp số liệu thực tế để em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đồng thời nhà trường tạo cho em có hội thưc tập nơi mà em yêu thích, cho em bước đời sống thực tế để áp dụng kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ bổ ích việc kế tốn để giúp ích cho cơng việc sau thân Vì kiến thức thân hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện chun đề em khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ q cơng ty Sinh viên 8|Page NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2017 Giáo Viên Hướng Dẫn NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2017 Giáo Viên Phản Biện NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Bảo Phượng Trang Xác nhận sinh viên: Trần Ngọc Thanh Tuyền Ngày sinh: 11/06/1995 Lớp: ĐHKT9C Mã số sinh viên: 13020881 Ngành: Kế Toán Hệ: Đại Học Khoa: Kế Tốn - Kiểm Tốn Trường: Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM Thời gian thực tập: Trong thời gian hai tháng thực tập Công ty TNHH Xây Dựng Bảo Phượng Trang, sinh viên Trần Ngọc Thanh Tuyền có ý thức chấp hành nội quy công ty, cố gắng học hỏi, hăng hái nghiên cứu tìm hiểu hoạt động, tổ chức đơn vị tài liệu phục vụ cho việc hoàn thiện báo cáo thực tập Những nội dung trình bày báo cáo thực tập sinh viên Trần Ngọc Thanh Tuyền phù hợp với tình hình đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 04 năm 2017 Ký tên đóng dấu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Chương GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG .1 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG TY 1.1.1 Giới thiệu chung công ty .1 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 1.1.3 Chức nhiệm vụ công ty .2 1.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY 1.2.1 Cơ cấu chung 1.2.2 Cơ cấu phòng tài kế tốn 1.3 CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY 1.3.1 Hình thức kế tốn áp dụng công ty .7 1.3.2 Hệ thống tài khoản 1.3.3 Chính sách kế toán Chương THỰC TẾ CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG .1 2.1 KẾ TOÁN TIỀN MẶT 2.1.1 Chứng từ sử dụng 2.1.2 Tài khoản sử dụng 2.1.3 Sổ sách kế toán sử dụng 2.1.4 Tóm tắt quy trình kế tốn tiền mặt 2.1.5 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 2.2 KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 2.2.1 Chứng từ sử dụng 2.2.2 Tài khoản sử dụng 2.2.3 Sổ sách kế toán sử dụng 2.2.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng 10 | P a g e 2.2.5 2.3 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU .5 2.3.1 Chứng từ sử dụng: 2.3.2 Tài khoản sử dụng: 2.3.3 Sổ sách kế toán sử dụng 2.3.4 Tóm tắt quy trình kế tốn nợ phải thu 2.3.5 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 2.4 KẾ TOÁN GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ 2.4.1 Chứng từ sử dụng 2.4.2 Tài khoản sử dụng 2.4.3 Số sách kế toán sử dụng 2.4.4 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 2.5 KẾ TỐN CƠNG CỤ, DỤNG CỤ 10 2.5.1 Chứng từ sử dụng 10 2.5.2 Tài khoản sử dụng 11 2.5.3 Sổ sách kế toán sử dụng 11 2.5.4 Tóm tắt quy trình kế tốn cơng cụ, dụng cụ 11 2.5.5 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 11 2.6 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 12 2.6.1 Chứng từ sử dụng 12 2.6.2 Tài khoản sử dụng 12 2.6.3 Sổ sách kế toán sử dụng 13 2.6.4 Tóm tắt quy trình kế tài sản cố định .13 2.6.5 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 13 2.7 KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ 15 2.7.1 Chứng từ sử dụng 15 2.7.2 Tài khoản sử dụng 15 2.7.3 Sổ sách kế toán sử dụng 15 2.7.4 Tóm tắt quy trình kế tốn nợ phải trả .15 2.7.5 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 15 2.8 KẾ TỐN HÀNG HĨA .17 10 11 | P a g e 2.8.1 Chứng từ sử dụng 17 2.8.2 Tài khoản sử dụng 17 2.8.3 Sổ sách kế toán sử dụng 17 2.8.4 Tóm tắt quy trình kế tốn hàng hóa .17 2.8.5 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 17 2.9 KẾ TOÁN TIỀN VAY NGẮN HẠN 19 2.9.1 Chứng từ sử dụng 19 2.9.2 Tài khoản sử dụng 19 2.9.3 Sổ sách kế toán sử dụng 20 2.9.4 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 20 2.10 KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 21 2.10.1 Chứng từ sử dụng 21 2.10.2 Tài khoản sử dụng 21 2.10.3 Sổ sách kế toán sử dụng 22 2.10.4 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 22 2.11 KẾ TỐN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 23 2.11.1 Chứng từ sử dụng 24 2.11.2 Tài khoản sử dụng 24 2.11.3 Sổ sách kế toán sử dụng 24 2.11.4 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 24 2.12 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC 26 2.12.1 Chứng từ sử dụng 26 2.12.2 Tài khoản sử dụng 26 2.12.3 Sổ sách kế toán sử dụng 26 2.12.4 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 27 2.13 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 28 2.13.1 Chứng từ sử dụng 29 2.13.2 Tài khoản sử dụng 29 2.13.3 Sổ sách kế toán sử dụng 29 2.13.4 Tóm tắt quy trình kế tốn .30 2.13.5 Một số nghiệp vụ minh họa công ty 30 11 12 | P a g e 2.14 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ .31 2.14.1 Chứng từ sử dụng 31 2.14.2 Tài khoản sử dụng 31 2.14.3 Sổ sách kế toán sử dụng 31 2.14.4 Tóm tắt quy trình kế tốn .31 2.14.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 32 2.15 KẾ TỐN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC 34 2.15.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 34 2.15.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài .35 2.16 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 36 2.16.1 Chứng từ sử dụng 37 2.16.2 Tài khoản sử dụng 37 2.16.3 Sổ sách kế toán sử dụng 37 2.16.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty 37 2.17 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 39 2.17.1 Chứng từ sử dụng 39 2.17.2 Tài khoản sử dụng 40 2.17.3 Sổ sách kế toán sử dụng 40 2.17.4 Tóm tắt quy trình kế tốn .40 2.17.5 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 40 2.18 KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 41 2.18.1 Đối tượng tập hợp chi phí 41 2.18.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 42 2.18.3 Chứng từ sổ sách sử dụng 42 2.18.4 Tài khoản sử dụng 42 2.18.5 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty 42 2.18.6 Hạch tốn thực tế chi phí sản xuất chung .44 2.18.7 Tính giá thành 45 2.19 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 47 2.19.1 Tài khoản sử dụng 47 2.19.2 Sổ sách sử dụng .47 12 Sơ đồ 2.6.1: Quy trình kế tốn tăng tài sản cố định b Kế toán giảm tài sản cố định Nếu TSCĐ sau thời gian sử dụng lâu dài, bị hư hỏng trạng thái không sử dụng Bộ phận quản lý lập Tờ trình xin lý TSCĐ đưa cho TGĐ duyệt Sau Tờ trình chuyển xuống phòng Kế Tốn Kế toán TSCĐ xem lại Nguyên giá, Khấu hao trích báo lại giá trị lại cho Hội đồng giá Hội đồng giá họp mời khách hàng muốn mua lại TSCĐ để họ tham gia đấu giá Sau Hội đồng giá định bán TSCĐ mức giá phù hợp, Hội đồng giá gửi thông báo trúng thầu cho khách hàng yêu cầu Phòng kế tốn lập Bộ hồ sơ lý Căn vào hồ sơ đó, phận quản lý bán TSCĐ lấy Hóa Đơn Kế tốn TSCĐ ghi giảm TSCĐ SVTH: TrầnNgọc Thanh Tuyền - 13020881 Sơ đồ 2.6.1: Quy trình kế tốn giảm tài sản cố định VI Kế toán nợ phải trả Kế tốn tốn dựa vào hợp đồng hóa đơn GTGT lập bảng theo dõi chi tiết công nợ đối chiếu công nợ với nhà cung cấp Nếu số dư nợ lập Uỷ nhiệm chi Phiếu chi chuyển lên cho giám đốc ký duyệt Nhận phiếu chi ký nhận từ thủ quỹ giấy báo nợ từ ngân hàng, tiến hành nhập liệu lưu trữ Giám đốc nhận ủy nhiệm chi phiếu chi từ kế toán toán, xem xét ký duyệt Nếu ủy nhiệm chi chuyển phiếu ký cho ngân hàng, phiếu chi duyệt chuyển cho thủ quỹ Nhận phiếu chi ký duyệt từ giám đốc, tiến hành chi tiền ký xác nhận chuyển phiếu chi cho kế toán toán tiến hành lưu trữ nhập liệu Ngân hàng SVTH: TrầnNgọc Thanh Tuyền - 13020881 10 nhận ủy nhiệm chi ký từ giám đốc, tiến hành lập giấy báo nợ chuyển cho kế toán toán nhập liệu lưu trữ Sơ đồ 2.7: Quy trình kế tốn nợ phải trả VII Kế tốn hàng hóa Khi khách hàng có nhu cầu yêu cầu bảng báo giá từ phận kinh doanh Sau nhận bảng giá khách hàng lập đơn đặt hàng gửi đến phòng kinh doanh Dựa vào đơn đặt hàng phận kinh doanh lập lệnh giao hàng gửi đến phận kho phòng kế tốn Phòng kế tốn nhận lệnh giao hàng nhập liệu in phiếu xuất kho gồm liên sau ghi sổ nhật ký chung, sổ bảng kê bán hàng (liên lưu phòng kế tốn với phiếu xuất kho theo số chứng từ, liên chuyển đến phận kho với lệnh giao hàng) SVTH: TrầnNgọc Thanh Tuyền - 13020881 11 Bộ phận kho nhận lệnh giao hàng phiếu xuất kho tiến hành kiểm tra, giao hàng Sơ đồ 2.8: Quy trình kế tốn hàng hóa VIII Kế tốn lương khoản trích theo lương Cuối tháng, phòng nhân theo dõi, lập bảng tốn lương bảng chấm cơng gửi cho giám đốc/ kế toán trưởng ký duyệt Giám đốc/ kế tốn trưởng kiểm tra, ký duyệt bảng chấm cơng bảng toán lương chuyển cho kế toán tốn Kế tốn tốn dựa vào bảng chấm cơng bảng toán lương ký duyệt, tiến hành lập phiếu chi, trình lên giám đốc/ kế tốn trưởng ký duyệt Thủ quỹ nhận phiếu chi từ Giám đốc/ kế toán trưởng ký tiến hành chi tiền, chuyển phiếu chi ký cho kế toán toán nhập liệu lưu trữ SVTH: TrầnNgọc Thanh Tuyền - 13020881 12 Sơ đồ 2.13: Quy trình kế tốn tiền lương IX Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ Bộ phận kinh doanh nhận Đơn đặt hàng duyệt chuyển qua Bộ phận kho Bộ phận kho dựa vào Đơn đặt hàng duyệt lập Phiếu xuất kho trình lên Giám đốc ký duyệt tiến hành xuất kho Chuyển Phiếu xuất kho ký duyệt cho Kế tốn Cơng nợ Kế tốn cơng nợ dựa vào Phiếu xuất kho duyệt tiến hành lập hóa đơn bán hàng Liên giao cho khách hàng, liên liên nhập liệu lưu trữ SVTH: TrầnNgọc Thanh Tuyền - 13020881 13 Sơ đồ 2.14: Quy trình kế tốn doanh thu bán hàng X Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Phòng kế tốn nhận hóa đơn GTGT hàng hóa sau kiểm tra, đối chiếu số tiền, nội dung, ngày tháng Nếu có sai sót trả lại cho nhà cung cấp u cầu điều chỉnh xuất lại chứng từ Nếu sai sót nhập liệu vào phần mềm kế toán lưu Cuối tháng tổng hợp, kết chuyển hết vào tài khoản vào đẻ xác định kết kinh doanh lập báo cáo Sơ đồ 2.17: Quy trình kế tốn chi phí quản lý doanh KẾ TỐN CHI PHÍ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP Bộ phận kế tốn Bắt đầu NCC Hóa đơn GTGT Kiểm tra đối chiếu Hóa đơn GTGT kiểm tra Nhập liệu vào máy tính SVTH: TrầnNgọc Thanh Tuyền - 13020881 Kết chuyển cuối kì để xác định KQKD 14 N BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS Tăng Thị Thanh Thủy CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG PHỤ LỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2015 (TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015) MỤC LỤC KẾ TOÁN TIỀN MẶT KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG .8 KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU 15 KẾ TOÁN GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ 21 KẾ TỐN CƠNG CỤ, DỤNG CỤ .26 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 34 KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ 39 KẾ TOÁN HÀNG HÓA 47 KẾ TOÁN TIỀN VAY NGẮN HẠN .71 KẾ TOÁN TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 75 KẾ TỐN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC .76 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC 80 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG .85 KẾ TỐN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 86 KẾ TỐN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC 88 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 93 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP .98 KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 106 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS Tăng Thị Thanh Thủy CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG PHỤ LỤC SỔ SÁCH KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2015 (TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015) MỤC LỤC SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ 55 SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN (627) .56 SỔ TỔNG HỢP XUẤT - NHẬP - TỒN 57 BẢNG KÊ CHỨNG TỪ PHIẾU XUẤT .65 BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THI CÔNG 70 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS Tăng Thị Thanh Thủy CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG PHỤ LỤC BÁO CÁO THUẾ QUÝ I NĂM 2015 (TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015) MỤC LỤC TỜ KHAI THUẾ GTGT BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO - BÁN RA BẢNG KÊ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG .21 TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN .25 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ThS Tăng Thị Thanh Thủy CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2015 (TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015) MỤC LỤC BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ .9 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.itsolution.com.vn/kien-thuc-doanh-nghiep/245-ke-toan-tien-guingan-hang.html http://ketoan68.com/quy-trinh-ke-toan-tien-gui-nganhang/n20170107071751403.html http://niceaccounting.com/HTTK/1/131.html http://niceaccounting.com/HTTK/3/331.html http://tuvan.webketoan.vn/Tai-khoan-333-Thue-va-cac-khoan-phai-nop-nhanuoc_50.html http://tuvan.webketoan.vn/TK-242-Tai-khoan-242-Chi-phi-tra-truoc_911.html http://ketoanthienung.com/cach-hach-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theoluong.htm http://chungchiketoan.org/cac-muc-thue-suat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.html http://daotaoketoanacvina.com/huong-dan-lap-bang-can-doi-tai-khoan-qd-48/ 10 http://daotaoketoanacvina.com/huong-dan-lap-bang-can-doi-ke-toan-theo-qd48/ 11 http://daotaoketoanacvina.com/huong-dan-lap-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinhdoanh-qd-48/ 12 http://daotaoketoanacvina.com/huong-dan-lap-bao-cao-luu-chuyen-tien-te/ 13 http://daotaoketoanacvina.com/huong-dan-lap-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinhqd48/ 14 http://unesco.com.vn/chi-tiet-kien-thuc/234/166/QD-48-Huong-dan-lap-thuyetminh-bao-cao-tai-chinh.html 15 http://hocketoanthuehcm.edu.vn/thong-bao/cach-lap-to-khai-thue-gtgt-theomau-01-gtgt.html 16 Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp phần II, NXB Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM ... - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG Nhóm sinh viên thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo. .. đề báo cáo thực tập lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban Cơng Ty TNHH Xây Dựng Bảo Phượng Trang, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt q trình thực. .. tìm hiểu hoạt động, tổ chức đơn vị tài liệu phục vụ cho việc hồn thiện báo cáo thực tập Những nội dung trình bày báo cáo thực tập sinh viên Trần Ngọc Thanh Tuyền phù hợp với tình hình đơn vị Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại cty xây dựng, báo cáo thực tập tại cty xây dựng, GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG, 2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY, 3 CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY, THỰC TẾ CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG, 3 KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU, 10 KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC, 13 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, 14 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, 15 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC, 16 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN, 18 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, 20 CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO THUẾ, NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ, III.4 MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHƯỢNG TRANG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay