CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING VINCOM

31 14 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 22:51

VINCOM SECURITY Team building 2016 NỘI DUNG THÁCH THỨC GIẢI PHÁP KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BÁO GIÁ PHẦN I - THÁCH THỨC NỘI DUNG YÊU CẦU Số lượng thành viên tham gia: 1600 (300 người/đợt) Địa điểm dự kiến: Sæm Sơn, Thanh Hóa Kịch game Team building Budget dự kiến: PHẦN II - GIÂI PHÁP Thiết kế kiện Bộ thiết kế chuyên nghiệp, mang tính khâ dụng cao; nång tæm thương hiệu Vincom Security Kịch bân Game Team Building Sáng täo, gắn kết tinh thæn đồng đội, täo hội cho thành viên thể kỹ khâ tiềm èn Với 300 người tham gia, chỳng tụi xuỗt xồy dng thnh i; vi trọm game Mi i s thi ỗu lổn lt hoc bc thm chn trọm thi ỗu liờn tc PHẦN II - GIÂI PHÁP CHI PHÍ Chúng tơi giải tất vấn đề nhằm mục đích tốt hơn, CHUYÊN NGHIỆP hơn, với mức chi phí TIẾT KIỆM CẠNH TRANH dành cho Qúy khách! PHẦN III - KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016 GIÂI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI DỰA THEO YÊU CẦU BAN TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT CÁC CHẶNG GAME VỚI CHỦ ĐỀ: VINCOM SECURITY- CHINH PHỤC ĐỈNH VINH QUANG, VỚI CÁC NỘI DUNG SAU: KHỞI ĐỘNG TRẠM 1: VÀO ĐƢỜNG CHINH PHỤC TRẠM 2: GIAN NAN KHÔNG NẢN TRẠM 3: NGƢỜI DẪN LỐI TRẠM 4: ĐỒNG LÕNG CHUNG SỨC/ CHUNG MỘT MỤC TIÊU TRẠM 5: CHINH PHỤC ĐỈNH VINH QUANG NHẰM ĐỀ CAO TỐI ĐA TINH THẦN ĐỒNG LÕNG CHUNG SỨC, XUYÊN SUỐT CÁC TEAM BUILDING GAME, THÀNH TÍCH CỦA MỖI ĐỘI CHƠI SẼ ĐƢỢC TÍNH DỰA TỔNG THỜI GIAN “VƢỢT QUA CÁC THỬ THÁCH” CỦA MỖI ĐỘI ĐỘI CHIẾN THẮNG – LÀ ĐỘI CÓ VƢỢT QUA THỬ THÁCH TRONG TỔNG SỐ LƢỢNG THỜI GIAN NGẮN NHẤT PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 Tập trung khởi động Các thành viên tập trung, tham gia trò chơi khởi động vui nhộn tiến hành chia đội để bắt đỉu chương trình PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 Màu cờ sắc áo - Đội chơi phát áo lưới đồng phục vật dụng cỉn thiết để sáng täo cho đội c theo tiờu chỗm im ca ban t chc - Sau hoàn thành, đäi diện đội present cờ slogan thể tinh thæn đội PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 Vũ điệu sôi động - Đội chơi lắng nghe nhạc sôi động ban tổ chức có thời gian phút để tập luyện điệu dân vũ thể cá tính riêng đội theo tiêu chí chấm điểm ban tổ chức - Đội chơi bốc thăm thứ tự biểu diễn đối kháng ban tổ chức chấm điểm PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 NẤC THANG THĂNG TIẾN LUẬT CHƠI - Mỗi đội thành viên nam, thành viên nữ tham gia chơi Đội chơi nhận dụng cụ tre - Các thành viên nam sử dụng tre để nõng lổn lt thnh viờn n t im xuỗt phát đích - Cách tính điểm: tổng thời gian đội chơi hồn thách Ý NGHĨA - Trò chơi đưa thơng điệp: để đät thành công công việc, làm mà cỉn có giúp đỡ thành viên / phận khác công ty PHẦN III - KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016 BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN ( phối hợp đồng đội) LUẬT CHƠI - Mỗi đôi 4-5 thành viên tham gia chơi Mỗi lượt i thi ỗu i khỏng vi - i chơi đứng vào Hai đội thi ỗu búng chuyn di nc theo lut thi ỗu quc t - Cỏch tớnh im: chia cp ỗu vũng loọi, i nhỗt vũng loọi ỗu chung kt Mi hip thi ỗu cú thi gian l 10 í NGHA - Thể thao ln hột động đặc trưng thể tinh thỉn đồng đội, phối hợp - Bóng chuyền cng l mụn th thao rỗt phự hp t chức cho chương trình du lịch teambuilding täi biển PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 TRẠM 3: NGƯỜI DẪN LỐI * Chọn game đề xuất PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 ĐOÀN TÀU LEADERSHIP LUẬT CHƠI - Mỗi lượt đội tham gia chơi - Các đội chơi xếp thành hàng dọc, ngoại trừ đội trưởng đứng cuối hàng, thành viên đội phải bịt mắt - Đội trưởng đứng cuối hàng, ngậm chanh miệng, dùng tín hiệu đơi tay vỗ lên vai người đứng trước để tín hiệu cách thức di chuyển Các thành viên truyền tin theo cách để đồng đội đầu hàng di chuyển vượt chướng ngại vật theo quy định BTC; Ý NGHĨA - Hợp tác phát triển tiêu chí hàng đầu nhà lãnh đạo để mở đường tới thành cơng Trò chơi đòi hỏi thành viên phải phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng để tiến đích - Trò chơi nhấn mạnh vào yếu tố giao tiếp hiệu thành viên, yếu tố đạo đơn giản hiệu người đội trưởng PHẦN III - KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016 NHỊP CẦU LEADERSHIP Luật chơi: - Mỗi đội nhận dụng cụ gỗ dụng cụ hỗ trợ (trụ gỗ tương đương) - Đội trưởng đội phó cỉm “Thư tín” tay, dùng vật dụng để vượt qua “đỉm lỉy” (một không trống có/khơng có chướng ngäi vật) Trong trình chơi, thành viên chäm chân xuống “đỉm lỉy” có nghĩa phäm quy đội chơi phâi thực läi từ đæu -Vượt qua đæm læy xong, đội trưởng/ đội phó tiếp tục đưa Thư tín trao cho đồng đội, để người chơi tiếp tục vượt qua chướng ngäi vật cän mang Thư tín v ớch thi gian nhanh nhỗt - Cỏch tớnh điểm: tổng thời gian đội chơi hoàn thách Ý nghĩa: - Trò chơi đòi câ đơi vừa phâi đồn kết vừa phâi có Tư chiến thuật cực nhäy bén Quá trình chơi phát sinh tình tưởng khơng thể vượt qua đội chơi vượt qua nhờ vào yếu tố “teamwork” PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 TRẠM 4: ĐỒNG LÒNG CHUNG SỨC/ CHUNG MỘT MỤC TIÊU Trong đua, địa hình, địa thế, nghĩa rộng môi trường ngành nghề„ vai trò người lãnh đäo vơ thiết yếu Chặng Game hướng đến thử thách tinh thỉn làm việc nhóm huy leader V vi i cú thnh tớch tt nhỗt, Game phép “cứu” tối đa người bị loäi để tiếp tục chơi tiếp chặng Game sau Đội có thành tích tốt thứ Nhì, phép cứu tối đa thành viên * Chọn game đề xuất PHẦN III - KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016 KANGOROO ĐỒNG ĐỘI LUẬT CHƠI  Mỗi đội thành viên tham gia chơi  Đội chơi nhận ống phao, người chơi đứng thành hàng thẳng sau kẹp ống phao vào chân, tay chäm sau gáy  Khi có hiệu lnh xuỗt phỏt ca trng ti, i chi nhanh chúng di chuyển đích (trong q trình di chuyển cắm cờ, vượt qua chướng ngäi vật )  Chú ý: q trình di chuyển khơng làm rơi ống phao, không sử dụng tay giữ ống phao  Hình thức tính điểm: tổng thời gian đội chơi hoàn thách PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 CHUNG MỘT MỤC TIÊU LUẬT CHƠI  Mỗi đội 10 thành viên nam thành viên nữ tham gia chơi  Các thành viên nam dùng phao ghép läi để đưa người nữ lên väch giới hän  Trên tay người nữ cæm trái bóng khổng lồ ném vào rổ đích, sau quay trở để thực lượt ném  Thành tích đội chơi tính tổng thời gian đội chơi hồn thành lượt ném trúng bóng vào rổ Ý NGHĨA  Để thành cơng kinh doanh cỉn phâi có nỗ lc ca cõ mt th, tỗt cõ cỏc thnh viên cố gắng mục tiêu chung Mỗi trái bóng ném trúng rổ thể mục tiêu chinh phục PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 TRẠM 5: CHINH PHỤC ĐỈNH VINH QUANG PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 CHINH PHỤC NH VINH QUANG Tỗt cõ cỏc i chi tr vị trí tập trung, nơi đặt núi lớn đỉnh có dán sticker mang thơng điệp Ban Lãnh Đäo  Mỗi đội cử thành viên, thành viên trang bị dụng cụ hỗ trợ: nón bâo hiểm, găng tay, đai bâo hiểm Các thành viên läi hỗ trợ việc giữ dây an tồn bên Sau có hiệu lệnh trọng tài, thành viên đội nhanh chóng leo lờn nh nỳi git lỗy nhng sticker mang thơng điệp Ban Lãnh Đäo  Kết thúc trò chi, hp sticker ca tỗt cõ cỏc i chi läi täo thông điệp tổng thể mà Ban Lãnh Đäo muốn gửi đến thành viên  Thành quâ cuối vô ý nghĩa khơng phâi täo riêng hay riêng đội chơi câ, khơng phâi trò chơi đối kháng Nó täo chung sc v quyt tõm ca tỗt cõ cỏc thnh viờn Và cá nhân vừa có ý chí riêng vừa có nhìn hướng mục tiêu chung tập thể, điều mà Ban Lãnh Đäo mong muốn thực PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 CÁC DỤNG CỤ GAME CHUYÊN NGHIỆP ĐỀ XUẤT KHÁC PHẦN IV - KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN IV - KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KỊCH BẢN GALA Ý NGHĨA GALA NIGHT 18h00 – 18h05 Phát biểu Khai mạc 18h05 – 18h10 Hoạt cảnh Khai tiệc - Tiết mục KEY MOMENT đặc biệt 18h10 – 18h15 Video nhìn lại hành trình Team building buổi chiều 18h15 – 18h30 Game sân khấu 18h30 – 19h00 Cuộc thi “Vincom Security Got Talents” – Văn nghệ CBCNV 19h00 – 19h05 Trao giải Team Building 19h05 – 19h20 Văn nghệ chuyên nghiệp 19h20 – 19h30 19h30 – 19h45 Bốc thăm trúng thưởng Trao giải, Bế mạc Tiễn khách BÁO GIÁ Q KHÁCH VUI LỊNG XEM FILE ĐÍNH KÈM ... phự hp t chc cho cỏc chng trình du lịch teambuilding täi biển PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 TRẠM 3: NGƯỜI DẪN LỐI * Chọn game đề xuất PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 ĐOÀN TÀU LEADERSHIP... - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016 Tập trung khởi động Các thành viên tập trung, tham gia trò chơi khởi động vui nhộn tiến hành chia đội để bắt đỉu chương trình PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016... Video nhìn lại hành trình Team building buổi chiều 18h15 – 18h30 Game sân khấu 18h30 – 19h00 Cuộc thi Vincom Security Got Talents” – Văn nghệ CBCNV 19h00 – 19h05 Trao giải Team Building 19h05 –
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING VINCOM, CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING VINCOM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay