tài lieu đào tạo altium

35 19 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 22:26

Chương II: lever2 I,Khởi động phần mềm tạo project Để khởi động phần mềm bạn chon START\All program\Altium Designer Giao diện phần mềm hình ảnh I,Khởi động phần mềm tạo project Tạo project phụ vụ thiết kế ta làm sau :File\NEW\Project\PCB Project Chú ý số file mặc định việc thiết kế PrjDoc : file định dạng project giúp liên kết file với SchDoc: file nguyên lý PCBDoc: file mạch in PCBLIB: file thư viện foodprint SCHlib: file thư viện nguyên lý Ta nhìn sang bên trái thấy ô project tạo I,Khởi động phần mềm tạo project Sau khí có file Project ta tiến hành add file nguyên lý file vẽ mạch in vào ta làm sau: click chuột phải chọn ADD NEW TO PROJECT\ shemantic PCB Chú ý: Shemantic Là file chứa nguyên lý bạn thiết kế nguyên lý PCB mạch in, thành bạn thiết kế lưu trử, gửi cho đơn vị gia công khác Shemantic Library thư viện nguyên lý linh kiện bạn tạo coppy II,Thiết kế mạch nguyên lý File nguyên lý tạo mặc định sheet1.SCHDOC chọn file\save ALL để lưu đặt tên project bạn, lưu ý tất file nguyên lý, mạch in, project linh kiện phải chung folder tránh trường hợp nhầm lẫn không update linh kiện Nối dây linh kiện, xếp… Các tool hỗ trợ đánh tên linh kiện… Khu vực vẽ nguyên lý thiết kế mạch Khung tên vẽ Lấy linh kiện thường dung II,Thiết kế mạch nguyên lý Trong trình thiết kế diện tích thiết kế ngun lý khơng đủ bạn tăng thêm cách chọn Design\ document options phím tắt D O Trong cửa sổ document options bạn click vào Use curstom style thay đổi ô curstom wiDth curstom height kích thước vẽ ngun lý bạn mở rọng nhân OK để chấp nhận thay dổi III,ADD thư viện linh kiện Chọn Designe\Browse Library… Trong thư viện mặc đinh altium có nhiều thư viện altium cài đặt vào bạn ý thư viện Miscellarneous devices.intlib Miscellarneous connecter.intlib thư viện chứa linh kiện điện tử jact kết nối linh kiện bạn add thêm thư viện khác mà altium hỗ trợ cách chọn libraries\intstall dấu tích cho phép thư viện chọn, trường hợp khơng có bạn cài thêm thư viện cách chọn install v tìm đến đường dẫn chứa thư viện linh kiện bạn IV,tạo khung tên vẽ Ngồi bạn ADD thư viện mà bạn tạo hay dùng thư viện có linh kiện mà altium chưa update cách làm tương tự V,Thiết kế nguyên lý Sau bạn chỉnh sửa khung tên vẽ cho chuyên nghiệp, thêm thư viện linh kiện để tiến hành vẽ mạch nguyên lý ta tiến hành sau: chọn thư viện bạn cần sử dụng linh kiện Ô compoment cho phép bạn tìm kiếm tên linh kiện, cho phép bạn nhìn thấy nguyên lý linh kiện, ô cho phép bạn thấy foodprint kích thước kiểu chân linh kiện, linh kiện giống với linh kiên thật V,Thiết kế nguyên lý Sau bạn chọn linh kiện chọn nút place… bên góc phải hình, di chuyển linh kiện khu vực nguyên lý để vẽ, xếp vị trí linh kiện mạch tương ứng Lấy linh kiện đầu linh kiện có hình chữ thập bạn nhấn phím TAB click đúp chuột trái vào linh kiện bàn phím xuất Component properties V,Thiết kế nguyên lý Trong ô component properties bạn quan tâm đến Lấy linh kiện đầu linh kiện có hình chữ thập bạn nhấn phím TAB click đúp chuột trái vào linh kiện bàn phím xuất Component properties bạn ý ô Designator tên linh kiện bạn tự nhập tên linh kiện vào Ơ Parameters… cho phép bạn nhập giá trị linh kiện vào ví dụ điện trở 10K, tụ 10nF… Tại ô value, ô bên Models cho phép bạn lựa chọn foodprint loại linh kiện ngun lý khác kích thước sau bạn ấn OK VII,Đặt luật mạch in (lever 3) Các luật bạn cần quan tâm là, khoảng cách dây với nhau, khoảng cách dây với via, kích thước đường dây, layer via, cài đặt khoảng cách an toàn dây chọn Electrical\Clearance\clearance Minimum clearance khoảng cách tối thiểu đường mạch via, đường mạch với đường mạch, thường chọn 0.6mm với mạch thông thường VII,Đặt luật mạch in (lever 3) Cài đặt độ rộng đường mạch : Routing\Width|Wtidth Max Width giá trị lớn đường mạch bạn đặt tùy ý, giá trị preferrend width giá trị đường mạch thường vẽ, thường chọn = 0.8~1mm tùy vào mạch VII,Đặt luật mạch in (lever 3) Cài đặt chế độ vẽ mạch lớp hay nhiều lớp Routing\Routing layer thông thường altium để mặc đinh lớp, bạn vẽ mạch tự động altium lớp cho bạn, trường hợp lớp bạn bỏ dấu tích VII,Đặt luật mạch in (lever 3) Cài đặt chế độ vias nối lớp với PCB, điểm vias lớn nhỏ Pad tùy vào mục đích bạn sử dụng cài đặt, cách cài đặt hình ảnh ngồi cài đặt khác phủ đất, cách kết nối chân linh kiện … Bạn tìm hiểu sau VIII,Nối dây mạch in (lever 3) Sau thiết lập cài đặt bạn tiến hành dây mạch in PCB, việc dây mạch in cho PCB có phương pháp, dây thủ cơng hồn tồn tay dây tự động altium tối ưu hóa đường dây tự cho chúng ta, dây tay ta tiến hành sau Place\interactive routing biểu tượng thành cơng cụ, hình dấu cộng bạn click vào chân linh kiện kéo chuột click vào chân lại nối dây đến Khi dây gặp đường lớp không bạn ấn “+” để đổi sang lớp bottom nối ếp tới chân linh kiện VIII,Nối dây mạch in (lever 3) Vẽ mạch tự động để vẽ mạch tự động nhằm tiết kiêm thời gian bạn làm sau: Auto Route\All Nhấn Route All mạch chạy tự động lớp lớp theo luật bạn đặt, nhiên việc dây tự động giúp ngắn thời gian lại việc dây tay đẹp tránh lỗi IX,Phủ Đồng mạch PCB (lever 3) Mục đích Phủ đồng PCB giúp mạch bạn bớt nhiễu, che điểm thiết kế lỗi rộng, dây xấu… Tuy nhiên việc phủ đồng khơng cẩn thận dẫn đến chập dây tín hiệu cách làm sau Khoang khu vực cần phủ đồng ta mạch X,Định dạng mạch PCB (lever 3) Việc định dạng lại mạch giúp bạn kiểm sốt kích thước mạch in để đặt hàng gia cơng, định dạng mạch cho bạn hình dạng mạch mà bạn mong muốn cách làm sau Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Việc tạo thư viện linh kiện altium yêu cầu người tạo phải nắm rõ linh kiện, việc tạo linh kiện giúp ta chủ động việc sử dụng linh kiện hay sử dụng tránh thời gian tìm kiếm: File\ New\ Project\intergated library sau click chuột phải chọn ADD new to project Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Lúc xuất SCH library bên phải nhấn nút ADD ví dụ tạo linh kiện đơn giản NE555 Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Nhấn Place\Pin tạo chân linh kiện, sau bạn nhấn TAB bàn phím để điền ghi Display name: tên ghi chân, Designator: số thứ tự chân, length: độ dài chân Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Làm tương tự với chân lại linh kiện ta được, ta vẽ đường viền cho giống với linh kiện điện tử, lưu ý phải quay chiều chân không nối dây Sau tạo xong bạn click đúp vào linh kiện, ô thông tin linh kiện ra, ô Default designator bắt buộc phải đánh kí hiệu :U+”?”, R+?,L+?,……… sau linh kiện đánh số tự động Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Sau tạo nguyên lý cho linh kiện, ta tiến hành tạo foodprint cho linh kiện, click chuột phải ADD new to project \ PCB Library, tạo linh kiện chọn new bank compoment Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Khi giao diện tạo sau, tạo lỗ chân linh kiện bạn Place\pad phím tắt PP Click đúp vào chân linh kiện ô thông tin xuất Hole size: kích thước lỗ để chân linh kiện thực đặt vừa Size & shape: kích thước phần bao phủ hàn thiếc nắp ráp Layer: lớp chân linh kiện dạng cắm hay dán Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Cách làm tương tự với lỗ chân lại linh kiện, lưu ý cách ký hiệu chân bên nguyên lý foodprint phải tương tự, sua vẽ xong bạn thêm đường bao cho giống với linh kiện ảnh minh họa Sau tạo xong bạn quay lại thư viện nguyên lý chọn ADD foodprint, lựa chọn linh kiện bạn vừa tạo nhấn OK kết thúc bước tạo linh kiện ... mà bạn mong muốn cách làm sau Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Việc tạo thư viện linh kiện altium yêu cầu người tạo phải nắm rõ linh kiện, việc tạo linh kiện giúp ta chủ động việc sử dụng... project Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Lúc xuất SCH library bên phải nhấn nút ADD ví dụ tạo linh kiện đơn giản NE555 Chương III, Tạo thư viện altium (lever 4) Nhấn PlacePin tạo chân linh... đơn vị gia công khác Shemantic Library thư viện nguyên lý linh kiện bạn tạo coppy II,Thiết kế mạch nguyên lý File nguyên lý tạo mặc định sheet1.SCHDOC chọn filesave ALL để lưu đặt tên project bạn,
- Xem thêm -

Xem thêm: tài lieu đào tạo altium, tài lieu đào tạo altium

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay