ĐỀ lớp 1 bùi phượng

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 21:16

ĐỀ TOÁN, tIẾNG VIỆTBài 1: Tính: (1đ) 6 5 7 9 + + 3 1 2 6 ........... . ...... ........ .......... Bài 2:(2 đ ) Tính: 6 + 2 = 9 5 = 4 + 3 6 = 7 3 = 10 + 0 = 3 2 + 8 = Bài 3:(1 đ) Số? a + 25 b 4 + 7 Bài 4: Điền dấu đúng:(3 đ) > < = ? 9 6 + 2 7 8 2 5 + 3 3 + 5 4 8 5 6 7 + 1 9 2 8 + 1Bài 5:(2đ) Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống: Có: 10 cây bút Cho: 3 cây bút Còn: ........cây bút Bài 6:(1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ) Có : ..........................hình tam giác Trường Tiểu học Hợp Châu Họ tên:………………… Lớp 1… Bài 1: Tính: (1đ) + Khảo sát chất lượng tháng 12 Năm học 2018 - 2019 Môn : Toán – lớp Thời gian: 35 phút - Bài 2:(2 đ ) Tính: 6+2 = 7-3 = + - 9-5 = 10 + = Bài 3:(1 đ) Số? a/ +2 4+3-6 = 3-2+8 = -5 b/ -4 +7 Bài 4: Điền dấu đúng:(3 đ) > < = ? 6+2 8-2 5+3 3+5 8-5 7+1 9-2 8+1 Bài 5:(2đ) Điền số phép tính thích hợp vào trống: Có: 10 bút Cho: bút Còn: bút Bài 6:(1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ) Có : hình tam giác Trường Tiểu học Hợp Châu Họ tên:……………………………… Khảo sát chất lượng tháng 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019 Lớp : 1……………………………… Môn : Tiếng Việt – Lớp ( Thời gian làm 35 phút) Câu 1: Nghe – viết (7 điểm) Bài : Cá sấu sợ cá mập (Trang 55 sách TV2 Tập 2) Câu 2: ( điểm) Điền c /k hayq ? bát anh quà uê é, bó ….ue Câu 3: (1 điểm) Đưa tiếng vào mơ hình: khoang qng Câu 4: ( điểm) Tìm tiếng có vần ao khốc bàng Trường Tiểu học Hợp Châu Họ tên:……………………………… Lớp : 1……………………………… Câu 1: Nghe – viết (7 điểm) Khảo sát chất lượng tháng 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019 Môn : Tiếng Việt – Lớp ( Thời gian làm 35 phút) Bài : Cá sấu sợ cá mập (Trang 55 sách TV2 Tập 2) Khách du lich xì xào bảo nhau: Ở bãi tắm có cá sấu - Này, anh chủ khách sạn, bãi tắm cá sấu ? - làm có,chẳng có đâu! .. .Lớp : 1 …………………………… Môn : Tiếng Việt – Lớp ( Thời gian làm 35 phút) Câu 1: Nghe – viết (7 điểm) Bài : Cá sấu sợ cá mập (Trang 55 sách... é, bó ….ue Câu 3: (1 điểm) Đưa tiếng vào mơ hình: khoang qng Câu 4: ( điểm) Tìm tiếng có vần ao khốc bàng Trường Tiểu học Hợp Châu Họ tên:……………………………… Lớp : 1 …………………………… Câu 1: Nghe – viết (7... Lớp : 1 …………………………… Câu 1: Nghe – viết (7 điểm) Khảo sát chất lượng tháng 12 NĂM HỌC: 2 018 - 2 019 Môn : Tiếng Việt – Lớp ( Thời gian làm 35 phút) Bài : Cá sấu sợ cá mập (Trang 55 sách TV2 Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ lớp 1 bùi phượng, ĐỀ lớp 1 bùi phượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay