Toán lớp 5 ÔN GIỮA HK1

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 21:04

Họ tên: Lớp Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp lần chiều rộng chiều rộng 15m (hiệu – tỉ) Một ô tô 100 km tiêu thụ hết 12l xăng Nếu tơ quãng đường 50 km tiêu thụ hết lít xăng? Để lát phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vng có cạnh 30cm Hỏi cần viên gạch để lát kín phòng đó, biết phòng có chiểu rộng 6m, chiều dài 9m ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể) Một mảnh đất có hình vẽ đồ tỉ lệ : 1000 hình chữ nhật với chiều dài 6cm, chiều rộng 2cm Tính diện tích mảnh đất mét vng Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân giá trị theo vị trí chữ số hàng? a) 5,35: Phần nguyên: Phần thập phân: b) 321,80: Phần nguyên: Phần thập phân: c) 1662,54: Phần nguyên: Phần thập phân: d) 0,072: Phần nguyên: Phần thập phân: Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 Đọc số thập phân sau đây: a) 10,5: 28,216: 441,05: 0,587: b) 56,2: 9,021: 29,302: Viết số thập phân có: a) Năm đơn vị, bảy phần mười: b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm: c) Không đơn vị, phần trăm: d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn: Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán hết tiền? 10 Chuyển phân số thập phân sau thành số thập phân, đọc số thập phân đó: 11 Một vòi nước chảy vào bể, đầu chảy vào bể, thứ hai chảy vào bể Hỏi trung bình vòi nước chảy vào phần bể? 12 Một lớp học có 28 học sinh, số em nam 2/5 số em nữ Hỏi lớp học có em nữ, em nam? (tổng – tỉ) 13 Tính a/ 286,34 + 521,85 b/ 516,40 – 350,28 c/ 250,4 – 35 d/ 45,54 – 18 14 Một bếp ăn chuẩn bị cho 36 người ăn 50 ngày Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo chuẩn bị đủ dùng ngày? (Mức ăn người nhau) 15 Một khu vườn hình vng có chu vi 1000m Diện tích khu vườn mét vng? Bao nhiêu héc-ta? 16 Một đội trồng rừng trung bình ngày trồng 1500 thông Hỏi 12 ngày đội trồng thơng ? ... 13 Tính a/ 286,34 + 52 1, 85 b/ 51 6,40 – 350 ,28 c/ 250 ,4 – 35 d/ 45, 54 – 18 14 Một bếp ăn chuẩn bị cho 36 người ăn 50 ngày Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo... đến lớn: 42 ,53 8; 41,8 35; 42, 358 ; 41 ,53 8 Đọc số thập phân sau đây: a) 10 ,5: 28,216: 441, 05: 0 ,58 7: b) 56 ,2: ... trăm: c) Không đơn vị, phần trăm: d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn: Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán hết tiền?
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 5 ÔN GIỮA HK1, Toán lớp 5 ÔN GIỮA HK1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay