Tài liệu học sketchup nâng cao

24 5 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 18:48

Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Chương I Tìm hiểu thêm công cụ Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Trong chương bổ sung thêm kiến thức cách sử dụng công cụ mà bạn biết phần I Hiểu thêm hệ trục tọa độ Như biết bắt đầu với SketchUp khơng gian làm việc SketchUp hiển thị hình người hệ trục tọa độ gồm ba đường thẳng khác màu (trục X-màu đỏ, trục Y-màu xanh trục Z-màu xanh da trời) vng góc với Chú ý: Khi khơng hiển thị hệ trục tọa độ Nếu trường hợp bạn bắt đầu với SketchUp mà hệ trục tọa độ không hiển thị khơng gian làm việc vào trình đơn View menu chính, chọn Axes Hệ trục tọa độ khơng cố định, bạn di chuyển sang vị trí khác, xoay hướng trục khơi phục vị trí ban đầu Vậy thực cách ? Rất đơn giản, bạn việc di chuyển chuột lên ba trục cấu thành nên hệ tọa độ ( trục X, trục Y trục Z) nhấn chuột phải, menu ngữ cảnh xuất cạnh vị trí bạn kích chuột Xem hình 1.1 Hình 1.1: Menu ngữ cảnh xuất kích chuột phải Chọn Place: Khi bạn chọn Place menu ngữ cảnh xuất bạn chuyển sang chế độ sử dụng công cụ Axes menu mở rộng ( xem hình 1.2) Khi bạn thức thao tác giống với cơng cụ Axes nói chương X phần I sách Hình 1.2: Khi chọn Place menu ngữ cảnh Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Nghĩa Bạn phải chọn điểm để làm vị trí gốc tọa độ ( điểm có tọa độ [0;0;0]) Sau chọn hướng cho trục X-màu đỏ, chọn hướng cho trục Y-màu xanh Khi hệ tọa độ chuyển sang vị trí chọn trục tọa độ xoay theo hướng bạn chọn Chọn Move: Khi bạn chon Move menu ngữ cảnh, hộp thoại Move Sketching Context xuất hình 1.3 Hình 1.3: Hộp thoại Move Sketching Context Đây hộp để bạn nhanh chóng di chuyển chinh xác trục tọa độ sang vị trí khác xoay hướng khác so với hệ trục ban đầu Tại khu vực nhập Move: Bạn nhập giá trị vào hộp thoại trục X, Y Z để hệ trục di chuyển xa trục cũ tương ứng giá trị giá trị bạn nhập ( hay hiểu tọa độ tương đối gốc tọa độ so với hệ trục tọa độ cũ - hệ trục hành SketchUp) Ví dụ: Bạn nhập X = 1000 mm, Y = mm ; Z= mm vị trí gốc tọa độ tịnh tiến phía trục X khoảng 1000 mm so với gốc tọa độ cũ Tại khu vực nhập Rotate: Khi bạn nhập giá trị góc vào trục X trục Y Z xoay góc giá trị bạn nhập theo chiều ngược chiều kim đồng hồ so với hướng cũ trục tương ứng mặt phẳng vng góc với trục X qua gốc tọa độ ( nghĩa trục X giữ nguyên hướng cũ, mặt phẳng Y-Z xoay góc so với vị trí ban đầu quanh gốc tọa độ mới) Ngược lại nhập giá trị vào trục Y trục X Z quay, nhập giá trị vào trục Z trục X,Y xoay tương tự Ví dụ: Bạn nhập X = 60 mặt phẳng Y-Z xoay góc 60 so với vị trí ban đầu theo chiều ngược chiều kim đồng hồ Xem hình 1.4 bạn nhập X=1000 mm cho khu vực nhập Move X=60 cho khu vực nhập Rotate Chọn Reset: Bạn chọn Reset bạn di chuyển gốc tọa độ ban đầu tới vị trí xoay hướng trục hệ tọa độ so với ban đầu Khi bạn chọn Reset hệ tọa độ khơi phục vị trí hướng ban đầu mặc định SketchUp Dù Bạn có di chuyển hay xoay lần hệ trục tọa độ chọn Reset hệ tọa độ lại trở vị trí mặc định ban đầu SketchUp Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Hình 1.4: Khi nhập giá trị cho Move Rotate Chọn Align View: Khi bạn chọn Align View menu ngữ cảnh khung nhìn chuyển sang khung nhìn 2D với mặt phẳng X-Y Chọn Hide: Khi bạn chọn Hide menu ngữ cảnh hệ tọa độ hiển thị không gian làm việc SketcUp bị ẩn đi, để khôi phục lại xuất hệ tọa độ bị ẩn vào trình đơn View menu chọn Axes Hình 1.5 thể bạn chọn Hide menu ngữ cảnh Hình 1.5: Khi chọn Hide hệ tọa độ bị ẩn Hộp thoại VCB Chìa khóa để tạo độ xác xây dựng mơ hình SketchUp hộp thoại văn nhỏ đặt góc bên trái cửa sổ SketchUp bạn – bạn xem hình 1.6 Và hộp thoại văn gọi hộp kiểm soát giá trị - Value Control Box, gọi tắt VCB Nếu khơng xuất sổ làm việc SketchUp vào trình đơn Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com View/Toolbars menu chọn Measurements VCB Hình 1.6: Hộp thoại VCB Và số giá trị mà bạn sử dụng để nhập: - Nhập chiều dài xác đoạn thẳng sử dụng cơng cụ Line - Nhập xác kích thước hình chữ nhật sử dụng công cụ Rectangle - Đẩy kéo đối tượng với chiều dài xác sử dụng cơng cụ Push/Pull - Nhập xác số cạnh đa giác sử dụng công cụ Polygon - Nhập xác số cạnh cấu tạo nên đường tròn sử dụng cơng cụ Circle - Nhập tọa độ tuyệt đối tương đối điểm sử dụng công cụ Line, Move - Nhập khoảng cách xác di chuyển đối tượng sử dụng cơng cụ Move - Chia xác đoạn thẳng thành đoạn dài - Tạo xác số mà bạn muốn copy - Xoay đối tượng với góc xác sử dụng công cụ Rotate - Và nhiều thứ khác Và số điều bạn nên hiểu rõ VCB: - Bạn không cần phải bấm vào hộp thoại VCB để nhập giá trị Đây điều quan trọng: Khi bắt đầu nhập giá trị cho hộp thoại VCB, nhiều người cho họ cần phải nhấp vào hộp thoại VCB ( di chuyển chuột kích vào ) trước họ bắt đầu gõ giá trị cần nhập Không, bạn không cần phải làm mà bạn bắt đầu gõ giá trị đó, phím bạn gõ xuất VCB cách tự động Nhấn phím Enter, SketchUp ln ln thực xác giá trị xuất hộp thoại VCB bạn gõ VCB phụ thuộc vào ngữ cảnh nhập Điều có nghĩa giá trị nhập mà kiểm sốt phụ thuộc vào bạn thực vào thời điểm Nếu bạn vẽ cạnh với công cụ Line, giá trị bạn gõ hiểu bạn nhập chiều dàiLength ( nhãn xuất cạnh hộp thoại VCB), bạn xoay đó, biết giá trị nhập góc- Angle Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Bạn nhập đơn vị hộp thoại VCB khác với đơn vị mặc định hộp thoại Model Info: Nếu bạn thiết lập đơn vị mặc định để đo lường hộp thoại Model Info mm ( xem hình 1.7), bạn muốn chiều dài đoạn thẳng mà bạn vẽ 1400 mm bạn cần gõ 1400 nhấn Enter Khi SketchUp hiểu bạn nhập chiều dài cho đoạn thẳng hộp thoại VCB 1400mm Nhưng bạn muốn vẽ với chiều dài 14 feet bạn cần gõ 14’ SketchUp hiểu bạn nhập chiều dài 14 feet thay hiểu 14 mm Điều có nghĩa bạn nhập đơn vị khác mà không cần quan tâm đến đơn vị đo lường thiết lập mặc định hộp thoại Model Info - Nếu đơn vị cần nhập m cần gõ 14m - Nếu đơn vị cần nhập cm cần gõ 14cm - Nếu đơn vị cần nhập feet cần gõ 14’ - Nếu đơn vị cần nhập inche cần gõ 14” Hình 1.7: Hộp thoại Model Info phần thiết lập đơn vị đo lường Chú ý: Hiện hộp thoại Model Info Để xuất hộp thoại Model Info phần thiết lập đơn vị đo lường mặc định, bạn vào trình đơn Window menu chọn Model Info chọn phần Unis để thiết lập mặc định đo lường đơn vị chiều dài – Length Units, đơn vị góc-Angle Units Nhập giá trị hộp thoại VCB để thay đổi số cạnh hình tròn hình đa giác Khi bạn dùng công cụ Circle, Polygon để vẽ vòng tròn đa giác lúc hộp thoại VCB thể giá trị bạn chuẩn bị gõ mặc định hiểu bạn nhập bán kính ( lúc nhãn VCB xuất chữ Radius) cho vòng tròn đa giác Nếu lúc bạn gõ giá trị với chữ “s” nhấn phím Enter SketchUp chuyển sang hiểu bạn thiết lập lại số cạnh vòng tròn đa giác Ví dụ gõ 5s SketchUp hiểu vẽ đường tròn đa giác có số cạnh Thay đổi giá trị nhập gõ để nhập cho hộp thoại VCB Ví dụ bạn vẽ đường tròn với cơng cụ Circle, sau bạn kích chuột vị trí để làm tâm đường tròn lúc hộp thoại VCB thể bạn cần nhập bán kính Nếu bạn gõ 5m SketchUp hiểu vòng tròn cần vẽ có bán kính m lúc bạn lại đổi ý khơng muốn bán kính m mà muốn m, phải làm ? Rất đơn giản bạn cần di chuột khỏi vị trí gõ lại 3m nhấn Enter Bạn thay đổi giá trị nhập gõ miễn phải trước nhấn phím Enter Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Hiểu thêm suy luận vị trí điểm truy bắt Khi bạn di chuyển chuột bên đối tượng khu vực vẽ, bạn nhận thấy đầu bút chì cơng cụ Line ( bạn chọn công cụ Line, trỏ chuột chuyển sang biểu tượng hình bút chì nhỏ màu đỏ) xuất vòng tròn hình chữ nhật nhỏ có màu sắc khác tùy thuộc vào vị trí trỏ chuột đối tượng Những điểm xác định vị trí cụ thể sử dụng để giúp bạn vẽ xác cách cho bạn dấu hiệu trực quan nơi trỏ chuột nằm Tính gọi suy luận điểm truy bắt chìa khóa để sử dụng tính tìm hiểu màu sắc biểu khác hình tròn hình chữ nhật nhỏ Nếu bạn di chuyển trỏ chuột điểm suy luận, Tooltip xuất xác định vị trí điểm suy luận SketchUp định nghĩa điểm suy luận sau: - Endpoint: Điểm cuối xuất bạn di chuột tới đầu đối tượng đoạn thẳng mà bạn hướng tới thể vòng tròn nhỏ màu xanh - Midpoint: Trung điểm xuất xác bạn di chuột tới vị trí trung điểm đối tượng đoạn thẳng mà bạn hướng tới thể vòng tròn nhỏ màu xanh lam (Cyan) - Intersection: Điểm giao xuất di bạn di chuột đến nơi giao đối tượng đặc (solid) với đối tượng khác thể chữ x nhỏ màu đỏ - On Edge: Điểm nằm cạnh điểm xuất bạn di chuyển chuột dọc cạnh đối tượng đoạn thẳng bạn hướng tới mà khơng phải điểm cuối hay trung điểm thể hình vng nhỏ màu đỏ - On Face: Điểm nằm bề mặt điểm xuất bạn di chuột bề mặt đối tượng bạn hướng tới thể hình vng nhỏ màu xanh da trời Hình 1.8: Các vị trí truy bắt điểm Ngồi điểm suy luân cụ thể, đường thẳng suy luận đường lót Đường lót sử dụng để suy luận hiển thị đường nét liền đường nét đứt có màu sắc khác tùy thuộc vào loại đường suy luận Tooltips xuất đường lót suy luận khác nhau, bạn giữ chuột Việc suy luận nhận đường sau: - On Red Axis, On Green Axis, On Blue Axis: Đường lót suy luận song song với trục cụ thể hiển thị đường nét liền có màu tương ứng với trục mà song song trục X màu đỏ, trục Y màu xanh trục Z màu xanh da trời Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com - Perpendicular to Edge: Khi đường thẳng vẽ vng góc với đường thẳng có, đường lót suy luận màu tím hiển thị - Parallel to Edge: Khi đường thẳng vẽ song song với đường thẳng có, đường lót suy luận màu tím hiển thị Mẹo: Khóa hướng đường suy luận Khi xuất đường lót suy luận trên, để khóa hướng bạn cần nhấn giữ phím Shift Hình 1.9: Các đường lót suy luận Mẹo: Khóa hướng nhanh với hướng song song với trục tọa độ Bạn nhanh chóng bắt hướng khóa hướng nhanh cho hướng song song với trục hệ tọa độ Đó nhấn phím mũi tên lên xuống cho trục Z-màu xanh da trời, phím mũi tên sang phải cho trục X-màu đỏ phím mũi tên sang trái cho trục Y-màu xanh Hiểu thêm công cụ Line Đối với công cụ Line sau bạn chọn điểm thứ điểm đầu đường thẳng với điểm thứ hai việc nhập chiều dài cho bạn nhập tọa độ xác cho điểm thứ hai Có hai cách nhập nhập tọa độ tuyệt đối ( tức tọa độ so với hệ trục tọa độ mặc định SketchUp) nhập tọa độ tương đối ( tức tọa độ so với hệ trục tọa độ mặc định di chuyển điểm gốc tọa độ tới vị trí điểm đầu đường thẳng bạn kích chọn) Nhập tọa độ tuyệt đối: Bạn việc gõ [x,y,z] [x;y;z], việc gõ dấu “,” hay dấu “;” ngăn cách tọa độ điểm tùy thuộc vào việc thiết lập đo lường hệ điều hành bạn sử dụng Việc nhập thêm đơn vị xem phần viết VCB Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Nhập tọa độ tương đối: Bạn việc gõ , việc gõ dấu “,” hay dấu “;” ngăn cách tọa độ điểm tùy thuộc vào việc thiết lập đo lường hệ điều hành bạn sử dụng Việc nhập thêm đơn vị xem phần viết VCB Bạn kết hợp thêm với kiến thức việc truy bắt điểm đường lót suy luận nói phần Hiểu thêm cơng cụ Move Move với tọa độ: Đối với công cụ Move sau bạn chọn đối tượng cần di chuyển kích chọn điểm để làm điểm gốc để bắt đầu di chuyển điểm đến ngồi việc nhập chiều dài quãng đường cần di chuyển cho bạn nhập tọa độ xác cho điểm đến Có hai cách nhập nhập tọa độ tuyệt đối ( tức tọa độ so với hệ trục tọa độ mặc định SketchUp) nhập tọa độ tương đối ( tức tọa độ so với hệ trục tọa độ mặc định di chuyển điểm gốc tọa độ tới vị trí điểm đầu đường thẳng bạn kích chọn) Nhập tọa độ tuyệt đối: Bạn việc gõ [x,y,z] [x;y;z], việc gõ dấu “,” hay dấu “;” ngăn cách tọa độ điểm tùy thuộc vào việc thiết lập đo lường hệ điều hành bạn sử dụng Việc nhập thêm đơn vị xem phần viết VCB Nhập tọa độ tương đối: Bạn việc gõ , việc gõ dấu “,” hay dấu “;” ngăn cách tọa độ điểm tùy thuộc vào việc thiết lập đo lường hệ điều hành bạn sử dụng Việc nhập thêm đơn vị xem phần viết VCB Bạn kết hợp thêm với kiến thức việc truy bắt điểm đường lót suy luận nói phần Copy lệnh Move Tạo copy: - Cách thứ nhất: Để copy đối tượng với công cụ Move, bạn chọn công cụ Move Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com cơng cụ nhấn phím Ctrl trước bạn chọn đối tượng cần copy, vị trí trỏ chuột xuất thêm dấu cộng “+” nhỏ biết đối tượng bạn chọn nhân Các bước thực hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng công cụ Line vẽ đường thẳng hình 1.10 Hình 1.10: Vẽ đường thẳng công cụ Line Chọn công cụ Move cơng cụ nhấn phím Ctrl, bên cạnh trỏ chuột xuất dấu “+” nhỏ hình 1.11 Hình 1.11: Chọn cơng cụ Move nhấn phím Ctrl Sau di chuyển chuột tới đối tượng cần copy kích chuột vào điểm đối tượng ( không chọn điểm đầu-End point cạnh đối tượng) Di chuyển chuột xa vị trí tại, vị trí trỏ chuột xuất copy đối tượng chọn có đường thẳng nét đứt nối điểm bạn kích chuột đối tượng ban đầu với điểm tương ứng copy hình 1.12 Khi copy đối tượng Move khỏi vị trí cũ ( gốc) bạn thực việc chèn copy thực công cụ Move Nghĩa điểm gốc đối tượng ban đầu điểm gốc điểm tương ứng copy điểm chèn đối tượng tới vị 10 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com trí ( nghĩa bạn nhập tọa độ, kích chuột vào điểm nhập khoảng cách, khóa hướng) Hình 1.12: Di chuột khỏi vị trí kích chuột - Cách thứ hai: Dùng công cụ Select ( hình mũi tên) qt chọn đối tượng Chọn cơng cụ Move cơng cụ nhấn phím Ctrl Khi vị trí trỏ chuột xuất thêm dấu cộng “+” nhỏ biết đối tượng bạn chọn nhân Cách hay bạn chọn điểm gốc ban đầu cách xác để chèn copy theo ý bạn Các bước thực hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng công cụ Line vẽ đường thẳng hình 1.10 Dùng cơng cụ Select chọn đường thẳng vẽ Chọn công cụ Move cơng cụ, nhấn phím Ctrl Bên cạnh trỏ chuột xuất dấu “+” nhỏ hình 1.13 Hình 1.13: Chọn Move nhấn phím Ctrl Kích chuột làm điểm gốc để chèn copy di chuyển chuột xa vị trí kích chuột Khi vị trí trỏ chuột xuất đường nét đứt nối điểm kích chuột tới vị trí trỏ chuột copy đối tượng chọn hình 1.14 11 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Hình 1.14: Di chuột khỏi vị trí kích chuột Khi copy đối tượng Move khỏi vị trí cũ ( gốc) bạn thực việc chèn copy thực cơng cụ Move Nghĩa vị trí trỏ chuột điểm chèn đối tượng tới vị trí ( nghĩa bạn nhập tọa độ, kích chuột vào điểm nhập khoảng cách, khóa hướng) Tạo nhiều copy theo hàng hay dãy: Công cụ Move cho phép bạn tạo loạt copy từ gốc theo dãy hàng copy cách * Sau dùng công cụ Move để copy tạo bạn cần gõ số lượng copy với chữ “x” ký hiệu “ * ” đằng trước đằng sau bạn tạo loạt theo hàng dãy nối tiếp với ban đầu khoảng cách khoảng cách từ ban đầu tới gốc Ví dụ nhập 2x x2 *2 2* bạn tạo ( kể ban đầu) Các bước thực hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng công cụ Line vẽ đường thẳng hình 1.15 Hình 1.15: Vẽ đường thẳng song song với trục Z 12 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Sử dụng công cụ Select quét chọn đối tượng cần copy ( cách copy công cụ Move thứ hai – bạn làm cách thứ nêu trên) Chọn công cụ Move cơng cụ nhấn phím Ctrl Kích chuột lên điểm cuối đường thẳng di chuyển chuột khỏi vị trí tại, gõ “1m” để tạo cách gốc 1m hình 1.16 Hình 1.16: Tạo cách gốc 1m Gõ 5x x5 *5 5* nhấn phím Enter Ta khoảng cách ban đầu với gốc cách 1m, xem hình 1.17 Và khoảng cách từ gốc tới bên phải 1m*5= m Hình 1.17: Tạo cách 1m Mẹo: Tăng thêm hay giảm số lượng Nếu số lượng chưa xác bạn tăng lên hay giảm số lượng cách nhập số Ví dụ để tăng thêm thành bạn cần gõ tiếp 7x x7 7* gõ *7 hộp thoại VCB * Sau dùng công cụ Move để copy tạo bạn cần gõ số lượng copy với ký hiệu “ / ” đằng sau đằng trước bạn tạo loạt theo hàng dãy nằm khoảng ban đầu với gốc vị trí chúng Ví dụ nhập 5/ /5 bạn tạo ( kể ban đầu) khoảng cách gốc 1/5 khoảng cách từ gốc tới 13 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com ban đầu Các bước thực hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng cơng cụ Line vẽ đường thẳng hình 1.15 Sử dụng công cụ Select quét chọn đối tượng cần copy ( cách copy công cụ Move thứ hai – bạn làm cách thứ nêu trên) Chọn công cụ Move cơng cụ nhấn phím Ctrl Kích chuột lên điểm cuối đường thẳng di chuyển chuột khỏi vị trí tại, gõ “5m” để tạo cách gốc 5m hình 1.18 Hình 1.18: Tạo cách gốc m Gõ 5/ /5 nhấn phím Enter Ta khoảng cách gốc cách 5m/5=1m, xem hình 1.19 Hình 1.18: Tạo cách 1m Mẹo: Tăng thêm hay giảm số lượng Nếu số lượng chưa xác bạn tăng lên hay giảm số lượng cách nhập số Ví dụ để tăng thêm thành 10 bạn cần gõ tiếp 10/ /10 hộp thoại VCB, tạo 10 khoảng cách chúng 0,5 m 14 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Hiểu thêm công cụ Rotate Công cụ Rotate ngồi chức dùng để xoay đối tượng bạn sử dụng để copy Cũng cơng cụ Move, sử dụng cơng cụ Rotate có cách để copy Cách thứ chọn công cụ Rotate nhấn phím Ctrl cách không hay nên hướng dẫn cách thứ hai dùng cơng cụ Select ( hình mũi tên) quét chọn đối tượng Chọn công cụ Rotate cơng cụ nhấn phím Ctrl Khi vị trí trỏ chuột xuất thêm dấu cộng “+” nhỏ biết đối tượng bạn chọn nhân Các bước thực hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng công cụ Circle cơng cụ Line vẽ vòng tròn đường thẳng hình 1.19 Hình 1.19: Vẽ vòng tròn đường thẳng Dùng cơng cụ Select chọn đường thẳng vẽ Chọn công cụ Rotate cơng cụ, nhấn phím Ctrl Bên cạnh trỏ chuột xuất dấu “+” nhỏ hình 1.20 biết đối tượng bạn chọn nhân Hình 1.20: Chọn cơng cụ Rotate nhấn phím Ctrl 15 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Kích chọn vào tâm đường tròn để làm tâm quay Rồi kích chọn vào điểm cuối đường thẳng để thiết lập cạnh đầu góc xoay ta hình 1.21 Hình 1.21: Chọn tâm xoay cạnh đầu góc xoay Nhập góc xoay chọn điểm khác làm cạnh thứ hai góc xoay Ta tạo với gốc góc tâm xoay góc bạn nhập góc bạn tạo Xem hình 1.22 Hình 1.22: Tạo từ gốc Tạo nhiều copy xoay quanh điểm: Công cụ Rotate cho phép bạn tạo loạt copy từ gốc, xoay quanh điểm tạo với góc * Sau dùng công cụ Rotate để copy tạo bạn cần gõ số lượng copy với chữ “x” ký hiệu “ * ” đằng trước đằng sau bạn tạo loạt xoay quanh điểm nối tiếp với ban đầu, góc tạo góc ban đầu với gốc Ví dụ nhập 2x x2 *2 2* bạn tạo ( kể ban đầu) Các bước thực hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng công cụ Circle cơng cụ Line vẽ vòng tròn đường thẳng 16 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com hình 1.19 Dùng cơng cụ Select chọn đường thẳng vẽ Chọn công cụ Rotate cơng cụ, nhấn phím Ctrl Bên cạnh trỏ chuột xuất dấu “+” nhỏ hình 1.20 biết đối tượng bạn chọn nhân Kích chọn vào tâm đường tròn để làm tâm quay Rồi kích chọn vào điểm cuối đường thẳng để thiết lập cạnh đầu góc xoay ta hình 1.21 Nhập góc xoay cách gõ 30 nhấn phím Enter Ta tạo với gốc góc tâm xoay 300 Xem hình 1.23 Hình 1.23: Bản tạo với gốc góc 300 Gõ 5x x5 *5 5* nhấn phím Enter Ta xoay chung quanh tâm xoay góc tạo với gốc 300 ( góc tạo ngồi bên trái gốc 300*5=1500), xem hình 1.24 Hình 1.24: Tạo Mẹo: Tăng thêm hay giảm số lượng Nếu số lượng chưa xác bạn tăng lên hay giảm số lượng cách nhập số Ví dụ để tăng thêm thành bạn cần gõ tiếp 7x x7 7* gõ *7 hộp thoại VCB 17 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com * Sau dùng công cụ Rotate để copy tạo bạn cần gõ số lượng copy với ký hiệu “ / ” đằng sau đằng trước bạn tạo loạt xoay quanh điểm chúng nằm khoảng ban đầu với gốc vị trí chúng Ví dụ nhập 5/ /5 bạn tạo ( kể ban đầu) góc tạo 1/5 góc tạo gốc với ban đầu Các bước thực hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng công cụ Circle cơng cụ Line vẽ vòng tròn đường thẳng hình 1.19 Dùng cơng cụ Select chọn đường thẳng vẽ Chọn công cụ Rotate cơng cụ, nhấn phím Ctrl Bên cạnh trỏ chuột xuất dấu “+” nhỏ hình 1.20 biết đối tượng bạn chọn nhân Kích chọn vào tâm đường tròn để làm tâm quay Rồi kích chọn vào điểm cuối đường thẳng để thiết lập cạnh đầu góc xoay ta hình 1.21 Nhập góc xoay cách gõ 150 nhấn phím Enter Ta tạo với gốc góc tâm xoay 1500 Xem hình 1.25 Hình 1.25: Bản tạo với gốc góc 1500 Gõ 5/ /5 nhấn phím Enter Ta góc tạo 150 /5=300, xem hình 1.24 Mẹo: Tăng thêm hay giảm số lượng Nếu số lượng chưa xác bạn tăng lên hay giảm số lượng cách nhập số Ví dụ để tăng thêm thành 10 bạn cần gõ tiếp 10/ /10 hộp thoại VCB, tạo 10 góc tạo 1500/10=150 Hiểu thêm công cụ Push/Pull Giả sử ta yêu cầu dựng mơ sau , làm cách để thực ? Bạn dựng hai hình lập phương xếp chồng chúng lên hay dựng hình lập phương vẽ đường bao quanh ? Khơng cần thiết để làm cơng cụ Push/Pull có chức tạo khối riêng rẽ liên tục từ bề mặt 18 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Các bước thực hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng cơng cụ Rectangle vẽ hình chữ nhật hình 1.26 Hình 1.26: Vẽ hình chữ nhật Sử dụng cơng cụ Push/Pull để kéo hình chữ nhật thành hình lập phương hình 1.27 Hình 1.27: Dựng thành hình lập phương 19 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Nhấn phím Ctrl vị trí trỏ chuột xuất dấu + nhỏ hình 1.28 Hình 1.28: Khi nhấn phím Ctrl Di chuyển chuột lên bề mặt khối lập phương tiếp tục kéo lên để tạo hình lập phương thứ hai nằm bên hình lập phương thứ hình 1.29 Hình 1.29: Tạo thành hình lập phương thứ hai Hiểu thêm công cụ Follow Me Công cụ Follow Me tự động kéo bề mặt chạy theo tất cạnh thuộc bề mặt khác bạn nhấn giữ Alt sử dụng công cụ Follow Me Các bước thực hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng công cụ Rectangle, Push/Pull Line để dựng lên hình giống hình 1.30 Chọn cơng cụ Follow Me cơng cụ Nhấn giữ phím Alt Kích lên bề mặt mà bạn muốn kéo bề mặt tạo đường thẳng chéo với đỉnh khối lập phương di chuyển chuột vào bề mặt có cạnh bạn cần kéo theo, đường dẫn tự động chạy theo cạnh bề mặt hình 1.31 20 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Hình 1.30: Dựng khối lập phương có đường thẳng bề mặt ngồi bên phải Hình 1.31: Kích vào bề mặt cần kéo di chuyển chuột lên mặt khối lập phương Hình 1.32: Sản phẩm sau kích chuột 21 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Hiểu thêm cơng cụ Tape Measure Cơng cụ Tape Measure ngồi chức dùng để đo chiều dài, khoảng cách, tạo đường hướng dẫn có chức Scale ( phóng to hay thu nhỏ kích thước đối tượng) Khả Scale công cụ Tape Measure tất chiều, cạnh thay đổi với tỉ lệ Cách thự hiện: Bắt đầu với SketchUp Sử dụng cơng cụ Rectangle, Push/Pull để dựng lên hình giống hình 1.33 với kích thước dựng dài x rộng x cao 6m x 3m x 4m Hình 1.33: Khối lập phương 6m x 3m x 4m Sử dụng cơng cụ Select qt chọn tồn hình lập phương Chọn cơng cụ Tape Measure cơng cụ kích vào điểm cuối của cạnh rộng hình 1.34 Hình 1.34: Sử dụng cơng cụ Tape Measure kích điểm cuối Di chuột tới điểm cuối lại cạnh rộng ( cạnh dài 3m) ToolTip xuất có nhãn 3m hình 1.35 Kích chuột vào điểm 22 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Hình 1.35: Di chuột tới điểm cuối lại cạnh Khi bạn kích chuột hộp thoại VCB hiển thị giá trị 3m Bây bạn gõ 1,5m Nhấn Enter hộp thoại hình 1.36 Hộp thoại hỏi bạn có muốn thay đổi kích thước đối tượng chọn khơng Hình 1.36: Một hộp thoại xuất Kích nút Yes để đồng ý, ta hình 1.37 Hình 1.37: Sau chọn nút Yes 23 Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Khi bạn dùng cơng cụ đo kích thước để đo thấy kích thước khối lập phương lúc 3m x 1,5 m x m, nghĩa kích thước cạnh thay đổi với tỉ lệ 3m/1,5m= Điều có nghĩa với cơng cụ Scale bạn phải nhập tỉ lệ mà bạn muốn thay đổi, với Tape Measure bạn cần nhập kích thước SketchUp tự động tính tỉ lệ để thay đổi đồng loạt Hiểu thêm Component Như bạn biết sau bạn tạo từ gốc component bạn chỉnh sửa component ( kể gốc) đồng loạt chúng thay đổi theo component mà bạn sửa Đây tính hay đơi bất tiện có lúc bạn muốn chỉnh sửa component số chúng mà không muốn chúng đồng loạt thay đổi SketchUp cung cấp cho bạn tính hay để thực việc trên, kích chuột phải lên component mà bạn định sửa chữa, menu ngữ cảnh xuất hình chọn Make Unique Sau bạn chỉnh sửa component tùy ý mà component khác không thay đổi theo 24 ... -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com Trong chương bổ sung thêm kiến thức cách sử dụng công cụ mà bạn biết phần I Hiểu thêm hệ trục tọa độ Như biết bắt đầu với SketchUp khơng gian làm việc SketchUp. .. trí hướng ban đầu mặc định SketchUp Dù Bạn có di chuyển hay xoay lần hệ trục tọa độ chọn Reset hệ tọa độ lại trở vị trí mặc định ban đầu SketchUp Chương I -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.com... hình SketchUp hộp thoại văn nhỏ đặt góc bên trái cửa sổ SketchUp bạn – bạn xem hình 1.6 Và hộp thoại văn gọi hộp kiểm soát giá trị - Value Control Box, gọi tắt VCB Nếu khơng xuất sổ làm việc SketchUp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu học sketchup nâng cao, Tài liệu học sketchup nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay