Hop dong quyen chon chung khoan phai sinh

46 9 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 18:02

hop dong quyen chon chung khoan phai sinh, bai giang hop dong quyen chon ĐỊNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN Ths Nguyễn Văn Quý LOGO Edit your company slogan I TỔNG QUAN VỀ QUYỀN CHỌN  Khái niệm  Quyền chọn cơng cụ tài mà người nắm giữ quyền mua bán tài sản sở với giá xác định vào thời gian định tương lai  Quyền chọn mua  Quyền chọn bán  Phân loại  Quyền chọn kiểu Châu Âu: Thực quyền chọn vào ngày đáo hạn  Quyền chọn kiểu Mỹ: Thực quyền chọn lúc ngày đáo hạn LOGO I TỔNG QUAN VỀ QUYỀN CHỌN  Trong hợp đồng quyền chọn, người mua quyềnquyền (nhưng khơng có nghĩa vụ) mua (hay bán):  Một số lượng xác định đơn vị tài sản sở  Tại hay trước thời điểm xác định tương lai  Ở mức giá xác định thời điểm thỏa thuận hợp đồngQuyền nghĩa vụ hợp đồng:  Người mua quyền có quyền: Thực khơng thực quyền mua (hay bán) tài sản sở  Người bán quyền có nghĩa vụ: Nếu người mua thực quyền mua (hay bán), người bán quyền buộc phải bán (hay mua) tài sản sở  Quyền chọn có giá trị người nắm giữ Do vậy, để có quyền chọn, người mua phải trả cho người bán khoản phí hay gọi giá quyền chọn LOGO CÁC LOẠI QUYỀN CHỌNQuyền chọn mua trao cho người mua (người nắm giữ) quyền chọn quyền (nhưng nghĩa vụ) mua tài sản sở vào thời điểm hay trước thời điểm tương lai mức giá xác định  Quyền chọn bán trao cho người mua (người nắm giữ) quyền chọn quyền (nhưng nghĩa vụ) bán tài sản sở vào thời điểm hay trước thời điểm tương lai mức giá xác định  Đối với quyền chọn mua, ta có người mua quyền chọn mua người bán quyền chọn mua Đối với quyền chọn bán, ta có người mua quyền chọn bán người bán quyền chọn bán  Quyền chọn mua hay chọn bán kiểu Châu Âu thực vào ngày đáo hạn không thực trước ngày  Quyền chọn mua hay chọn bán kiểu Mỹ thực vào lúc hết ngày đáo hạn LOGO MUA QUYỀN CHỌN MUA LOGO BÁN QUYỀN CHỌN MUA LOGO MUA QUYỀN CHỌN BÁN LOGO BÁN QUYỀN CHỌN BÁN LOGO CÂN BẰNG CHỌN MUA – CHỌN BÁN LOGO GIỚI HẠN GIÁ TRỊ QUYỀN CHỌN MUA LOGO II ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN LOGO II ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN Mơ hình Black-Scholes có cổ tức LOGO II ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN Ví dụ: Xét quyền chọn mua kiểu Châu Âu với khoản cổ tức trả vòng tháng tháng tới Giá trị cổ tức nhận lần 500 VNĐ Giá cổ phiếu 40.000 VNĐ, giá thực quyền chọn 40.000 VNĐ Biết thêm mức dao động giá cổ phiếu 30%/năm, lãi suất phi rủi ro 9%/năm, thời gian đến đáo hạn quyền chọn tháng LOGO III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Các chiến lược gồm quyền chọn cổ phiếu  Chiến lược 01: Mua cổ phiếu bán quyền chọn mua cổ phiếu LOGO 5/30/2018 35 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Các chiến lược gồm quyền chọn cổ phiếu  Chiến lược 01: Mua cổ phiếu bán quyền chọn mua cổ phiếu  Phòng ngừa rủi ro giảm giá cổ phiếu (giảm lỗ phí bán quyền)  Thích hợp cho cổ phiếu tương đối ổn định Kết cục ST ≤ X ST > X Cổ phiếu ST ST Quyền chọn mua C -(ST – X)+C Tổng kết cục ST+C X+C LOGO 5/30/2018 36 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Các chiến lược gồm quyền chọn cổ phiếu  Chiến lược 02: Bán khống cổ phiếu mua quyền chọn mua cổ phiếu LOGO 5/30/2018 37 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Các chiến lược gồm quyền chọn cổ phiếu  Chiến lược 02: Bán khống cổ phiếu mua quyền chọn mua cổ phiếu  Phòng ngừa rủi ro tăng giá cổ phiếu Kết cục ST ≤ X ST > X Cổ phiếu -ST -ST Quyền chọn mua -C ST-X-C Tổng kết cục -[ST+C] -[X+C] LOGO 5/30/2018 38 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Các chiến lược gồm quyền chọn cổ phiếu  Chiến lược 03: Mua cổ phiếu mua quyền chọn bán cổ phiếu LOGO 5/30/2018 39 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Các chiến lược gồm quyền chọn cổ phiếu  Chiến lược 03: Mua cổ phiếu mua quyền chọn bán cổ phiếu  Phòng ngừa rủi ro giảm giá cổ phiếu sở  Thích hợp cho cổ phiếu có biến động giá mạnh Kết cục ST ≤ X ST > X Cổ phiếu ST ST Quyền chọn bán -P+X-ST -P Tổng kết cục X-P -P+ST LOGO 5/30/2018 40 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Các chiến lược gồm quyền chọn cổ phiếu  Chiến lược 04: Bán quyền chọn bán bán cổ phiếu sở LOGO 5/30/2018 41 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Các chiến lược gồm quyền chọn cổ phiếu  Chiến lược 04: Bán quyền chọn bán bán cổ phiếu sở Kết cục ST ≤ X ST > X Cổ phiếu -ST -ST Quyền chọn bán -[X-ST]+P P Tổng kết cục P-X P-ST LOGO 5/30/2018 42 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Chiến lược dàn trải – Spreads  Chiến lược dàn trải chiến lược thiết lập vị hai quyền chọn kiểu, quyền chọn mua quyền chọn bán LOGO 5/30/2018 43 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Chiến lược dàn trải giá lên-Bull spreads Lợi nhuận Lợi nhuận S X1 X2 ST T X1 X2 Cùng quyền chọn bán Cùng quyền chọn mua LOGO 5/30/2018 44 III MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG QUYỀN CHỌN  Chiến lược dàn trải giá xuống - Bear spreads Lợi nhuận Lợi nhuận X1 X2 ST X1 X2 ST Cùng quyền chọn bán Cùng quyền chọn mua LOGO 5/30/2018 45 vanquy@ssc.gov.vn Cứ đến LOGO ... 5/30/2018 24 II ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN  Định giá trung lập rủi ro  Giả thiết NĐT không tăng tỷ suất sinh lời kỳ vọng khoản đầu tư để bù đắp cho việc tăng rủi ro khoản đầu tư  Đặc tính • Lợi suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hop dong quyen chon chung khoan phai sinh, Hop dong quyen chon chung khoan phai sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay