Hop dong tuong lai chung khoan phai sinh

54 9 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:59

bài giảng về hợp đồng tương lai phái sinh của thầy Quý ĐỊNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Ths Nguyễn Văn Quý LOGO Edit your company slogan I TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI          Hợp đồng kỳ hạn hợp đồng mua hay bán: Một số lượng xác định đơn vị tài sản sở Tại hay trước thời điểm xác định tương lai Với mức giá xác định thời điểm thỏa thuận hợp đồng Các loại hợp đồng kỳ hạn phân theo tài sản sở: Hợp đồng kỳ hạn hàng hóa Hợp đồng kỳ hạn lãi suất Hợp đồng kỳ hạn số cổ phiếu Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối LOGO I TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  Hai bên hợp đồng kỳ hạn LOGO I TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  Hai bên hợp đồng kỳ hạn LOGO I TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI     Hợp đồng tương lai hợp đồng kỳ hạn chuẩn hóa Loại tài sản sở chi tiết kỹ thuật tài sản sở Số lượng tài sản hợp đồng Hợp đồng tương lai thỏa thuận hai bên tham gia việc mua bán tài sản thời điểm định tương lai với giá xác định trước  Hợp đồng tương lai mua bán sàn giao dịch tập trung  Khi xác lập trạng thái hợp đồng tương lai, hai bên bán bên mua phải ký quỹ vào tài khoản bảo chứng theo quy định sàn giao dịch  Hợp đồng tương lai tính hàng ngày theo giá thị trường (marking to market daily) Lãi lỗ hàng ngày cộng/trừ vào tài khoản bảo chứng bên LOGO I TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  Hai bên hợp đồng tương lai LOGO ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO 5/30/2018 ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO 5/30/2018 ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO 5/30/2018 ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO 5/30/2018 IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Ví dụ: Nhà đầu tư nhận khoản tiền 200.000.000 VNĐ vào tháng 09 dùng số tiền để đầu tư vào cổ phiếu Hiện đầu tháng 05 nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro tăng giá cổ phiếu mua HĐTL số tháng 09 Giả sử danh mục cổ phiếu nhà đầu tư hướng đến có số Beta 1,3 HĐTL số VN-Index tháng 09 giao dịch mức 950 điểm với hệ số nhân hợp đồng 100.000 VNĐ Xác định số lượng HĐTL nhà đầu tư cần mua? LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 4.1 Giao dịch hạn chế chênh lệch giá Giao dịch hạn chế chênh lệch giá việc thực giao dịch kiếm lời từ sai lệch định giá thị trường  Giao dịch hạn chế chênh lệch giá sử dụng HĐTL thị trường giao  Giao dịch hạn chế chênh lệch giá sử dụng thị trường HĐTL LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 4.1 Giao dịch hạn chế chênh lệch giá  Giao dịch hạn chế chênh lệch giá sử dụng thị trường HĐTL thị trường giao  Nếu giá HĐTL giao dịch cao giá hợp lý Chiến lược sử dụng mua tài sản sở theo tỷ trọng cấu thành số bán HĐTL số tương ứng  Nếu giá HĐTL giao dịch thấp giá hợp lý Chiến lược sử dụng bán khống tài sản sở theo tỷ trọng số sở giữ vị mua HĐTL số tương ứng LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 4.1 Giao dịch hạn chế chênh lệch giá  Giao dịch hạn chế chênh lệch giá sử dụng thị trường HĐTL thị trường giao Ví dụ: Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm N, số VN-Index mức 930 Lãi suất phi rủi ro 6%/năm Tỷ lệ chi trả cổ tức bình quân năm số 2,5%/năm Giá giao dịch thực tế HĐTL kỳ hạn 167 ngày mức 975 Giả sử nhà đầu tư có 10 tỷ VNĐ Tính thành hoạt động Arbitrage? Biết số nhân hợp đồng 100.000 VNĐ Một năm có 365 ngày Giá HĐTL đáo hạn 167 ngày giá giao sau giao dịch mức 955 LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 4.1 Giao dịch hạn chế chênh lệch giá  Giao dịch hạn chế chênh lệch giá sử dụng thị trường HĐTL  Nhà đầu tư kỳ vọng HĐTL khác có biến động giá theo mang lại kết lợi nhuận khác Nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận dựa khác biệt LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 4.1 Giao dịch hạn chế chênh lệch giá  Giao dịch hạn chế chênh lệch giá sử dụng thị trường HĐTL  Giả sử, nhà đầu tư Việt Nam tin thị trường cổ phiếu Việt Nam vượt trội so với thị trường cổ phiếu Nhật Bản Chiến lược lúc thực mua HĐTL VN-Index bán HĐTL Nikkei 225 với thời gian đáo hạn Giả định HĐTL số VN-Index giao dịch mức 1.108 điểm với hệ số nhân 100.000 VNĐ HĐTL số Nikkei 225 giao dịch mức 20.000 điểm với hệ số nhân 1.000 JPY Xác định thành chiến lược trên? Cho biết tỷ giá VNĐ/JPY 194 LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 4.3 Chiến lược kinh doanh túy Căn vào dự báo thị trường chung để xác định mức tăng hay giảm số thị trường Từ chiến lược:  Dự báo thị trường chung giảm: Bán HĐTL số  Dự báo thị trường chung tăng: Mua HĐTL số LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 4.3 Chiến lược kinh doanh xoay vòng LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO IV CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO vanquy@ssc.gov.vn Cứ đến LOGO ... TƯƠNG LAI  LOGO II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  LOGO II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  LOGO II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  Định giá hợp đồng tương lai có... TƯƠNG LAI  Hai bên hợp đồng tương lai LOGO ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO 5/30/2018 ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO 5/30/2018 ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LOGO... đồng tương lai trái phiếu LOGO III ỨNG DỤNG ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  Định giá hợp đồng tương lai trái phiếu LOGO III ỨNG DỤNG ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI  Định giá hợp đồng tương lai trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hop dong tuong lai chung khoan phai sinh, Hop dong tuong lai chung khoan phai sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay