4 hoat dong bu tru va thanh toan CKPS thay tuan

39 13 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:45

hoat dong bu tru va thanh toan cua chung khoan phai sinh, ly thuyet hay. CHUYÊN ĐỀ: HOẠT ĐỘNG TRỪ THANH TOÁN TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN PHÁI SINH Người trình bày bày:: PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TS TRẦN QUỐC TUẤN Hồ Chí Minh – 2018 NỘI DUNG A KHÁI QUÁT VỀ ĐỐI TÁC TRỪ TRUNG TÂM (CCP) CƠ CHẾ TRỪ, THANH TOÁN CKPS I Sơ lược lịch sử hình thành, vai trò chức CCP II Mơ hình thành viên III Cơ chế trừ, toán IV Quản lý rủi ro B GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG BTTT TRÊN THỊ TRƯỜNG CKPS OTC I Đặc điểm II Hoạt động trừ toán III Rủi ro xu cải cách I- SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH , VAI TRỊ CHỨC NĂNG CỦA CCP 6/19/2018 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CCP Các mốc lịch sử chính:  Thời kỳ cổ đại trung cổ: Sản phẩm phái sinh hình thành với phương thức tốn đơn giản thủ công  Năm 1873, CBOT (Chicago Board of Trade) định thực việc đánh giá khả toán thành viên, thành viên bị nghi ngờ khả toán Đồng thời CBOT áp dụng chế ký quỹ ban đầu ký quỹ thay đổi với quy định chặt chẽ thời gian thực Thành viên không nộp ký quỹ thời gian quy định bị coi khả toán; SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CCP  Năm 1883, CBOT thành lập Trung tâm trừ với chức trừ để tính tốn nghĩa vụ ròng thành viên, phục vụ cho việc tính ký quỹ tốn hợp đồng Tuy nhiên chưa phải CCP theo nghĩa thực trường hợp có TV bị khả tốn, CCP khơng có trách nhiệm toán khoản lỗ phát sinh cho TV bị liên đới;  Năm 1925, CBOT thành lập Công ty trừ giao dịch (Board of Trade Clearing Corporation - BOTCC) với chức đầy đủ CCP đồng thời yêu cầu TV phải mua cổ phần BOTCC Với chế liên đới, chia sẻ rủi ro có lợi ích gắn bó mật thiết với CCP thơng qua vai trò cổ đơng khiến cho thành viên cẩn trọng giao dịch tuân thủ nghiêm túc quy định quản lý rủi ro 6/19/2018 2- VAI TRÒ CỦA CCP TRÊN TTCK • Là người bán tất người mua người mua tất người bán • Đảm bảo việc tốn giao dịch trường hợp bên giao dịch ban đầu (giao dịch gốc) không thực nghĩa vụ tốn 3- CHỨC NĂNG CỦA CCP  trừ ròng nghĩa vụ toán: làm giảm khối lượng giá trị giao dịch cần tốn, giảm chi phí rủi ro cho thị trường  Bảo lãnh toán: - Quản lý kiểm soát việc chuyển giao tài sản - Thực nghĩa vụ liên quan đến giao dịch trường hợp TVBT khả toán Quản lý rủi ro: Xây dựng áp dụng biện pháp, chế, quy trình phòng ngừa rủi ro tồn diện  HIỆU QUẢ CỦA TRỪ ĐA PHƯƠNG QUA CCP Thanh tốn khơng qua CCP Thanh tốn qua CCP Thành viên A Thành viên A 10 20 20 CCP 10 Thành viên B 10 Thành viên C Thành viên B 10 Thành viên C Tổng giá trị toán: 20 Tổng giá trị toán: 60 Giảm 2/3 VÍ DỤ NHẬT BẢN 2013 Giá trị Khối lượng 100%: 4.019 triệu cổ phiếu 100%: 3.457 tỷ yên Giảm 79,6% Giảm 94,6% 20,4%: 818 triệu CP 5,4%: 185 triệu yên Giao dịch gốc Sau trừ Giao dịch gốc Sau trừ Ghi chú: Giá trị khối lượng tốn bình qn/ngày (nguồn NRI Nhật Bản) Một số nguyên tắc hoạt động theo khuyến nghị IOSCO - - - - - Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động CCP phải đầy đủ toàn diện; Hệ thống quản trị quản lý rủi ro đầy đủ có hiệu lực; + Ký quỹ (tiền tài sản chấp) Trong cần xác định tiêu chí tài sản chấp hệ số chiết khấu (hair cut) phù hợp + Kiểm soát rủi ro khả toán phát sinh từ TVBT Xác định rõ ràng nguyên tắc toán: + Cơ chế xác định nghĩa vụ toán bên liên quan rõ ràng (cách xác định giá toán cuối ngày, giá toán cuối cùng, phương pháp thay cần thiết…) + Việc toán tiền nên thực qua NHTW điều kiện cho phép; + Xác định rạch ròi nghĩa vụ CCP TVBT toán chuyển giao vật chất (nếu TVBT giao bị khả chuyển giao tạm thời, CCP có trách nhiệm tìm kiếm tài sản sở (TSCS) giao cho TVBT bên nhận hay cho phép lùi thời hạn chuyển giao, chờ TVBT bên giao tìm kiếm đủ TSCS chuyển giao…) Cơ chế xử lý trường hợp khả tốn: + Cần có quy định rõ ràng, cụ thể chế cho phép CCP có hành động nhanh chóng xảy KNTT; + Khả nhận biết vị tài sản ký quỹ chi tiết đến NĐT để tách biệt chuyển giao vị cần thiết; Tiêu chí thành viên: + Rõ ràng cơng khai phép TV thị trường tiếp cận dịch vụ CCP cách công bằng; + Cần có chế kiểm sốt rủi ro phát sinh từ TV gián tiếp NCM… Minh bạch: CCP cần có quy định rõ ràng, cung cấp đủ thơng tin để thành viên thị trường đánh giá rủi ro, mức phí chi phí khác phát sinh tham gia vào giao dịch CKPS 10 CÁC LỚP PHÒNG VỆ RỦI RO CHO CCP Vốn chủ sở hữu CCP Quỹ dự phòng rủi ro toán Quỹ trừ Ký quỹ Giới hạn vị Giám sát tiêu chí TVBT 25 PHỊNG NGỪA RỦI RO ĐỐI TÁC Tính vào chi phí hoạt động CCP Các nguồn vốn hợp pháp CCP Tính vào chi phí hoạt động CCP Quỹ dự phòng CCP Phần đóng góp TVBT khác Quỹ trừ (các TVBT khác) Phần đóng góp TVBT khả toán Quỹ trừ (TVBT khả TT) TVBT khả toán Ký quỹ TVBT khả TT 26 B- GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TRỪ THANH TOÁN CKPS OTC I – ĐẶC ĐIỂM CỦA CKPS OTC - Các HĐTL OTC thường Hợp đồng không chuẩn hóa, khơng giao dịch khớp lệnh SGD thị trường có tổ chức mà thực theo phương thức thỏa thỏa thuận song phương thông qua hệ thống điện thoại, fax tổ chức môi giới - Các HĐTL OTC thường thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng đơn lẻ tùy biến, linh hoạt có tính bảo mật cao - Quy mô thị trường CKPS OTC phát triển mạnh mẽ trước khủng hoảng tài năm 2008 Tính đến năm 2008 tổng giá trị HĐTL CKPS OTC toàn cầu khoảng 680 nghìn tỷ USD, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001-2008 535%, bình quân 33,68%/năm Do khủng hoảng tài nên tốc độ phát triển có chững lại tính đến tháng 6/2014 giá trị danh nghĩa HĐTL OTC tồn cầu vào khoảng 691 nghìn tỷ USD 28 II- Mơ hình tổng qt trừ toán CKPS OTC Đại lý kinh doanh CKPS Đối tác Đặt lệnh Hệ thống xác nhận thủ công điện tử Điện tử Thủ công Xác nhận điện tử (Marketwire, Icelink…) Xác nhận văn Báo cáo trừ ICE, CME, LCH, IDCG… Trung tâm sở liệu thông tin 29 Giao dịch toán CKPS OTC - Giao dịch HĐTL OTC thường nhiều thời gian phải đàm phán điều khoản khác biệt Theo LCH.Clearnet (Anh), cuối năm 2009, có đến 45% HĐTL CKPS OTC liên quan đến lãi suất trừ qua LCH.Clearnet (Anh), hầu hết HĐTL khác trừ song phương; Theo khảo sát ISDA (International Swap and Derivatives Association), năm 2013, khoảng 65% HĐTL OTC yêu cầu ký quỹ Hoạt động toán HĐTL OTC thường hai bên thỏa thuận, tốn định kỳ ngày đáo hạn hai Chuẩn bị tài liệu phê chuẩn nội Thực giao dịch Hai bên thỏa thuận tiến hành giao dịch qua điện thoại, fax qua đại lý Đối với HĐ chuẩn hóa thực qua hệ thống giao dịch điện tử Nhập lệnh vào hệ thống nội Đàm phán thông qua điện thoại, fax Hoặc qua hệ thống điện tử đại lý Đàm phán điều khoản khác biệt Khởi tạo tài liệu thể toàn điều khoản HĐ Cách 1: Một bên khởi tạo gửi cho bên Bên gửi rà soát đề nghị thay đổi … Cách 2: Mỗi bên tự khởi tạo tài liệu gửi cho nhau, điều khoản trùng khớp giao dịch coi khớp Xác nhận giao dịch Hai bên gửi xác nhận giao dịch cho thông qua điện thoại, fax 30 SO SÁNH HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIAO DỊCH CKPS Đặc điểm OTC OTC trừ qua CCP Giao dịch tập trung Giao dịch Song phương Song phương Tập trung trừ Song phương Tập trung Tập trung Đối tác Bên mua/bán CCP CCP Đặc điểm sản phẩm Tùy biến Chuẩn hóa khoản Chuẩn hóa khoản Đối tượng tham gia Tất Đại lý/TVBT có uy tín TVBT Độ quan trọng hoạt động tạo lập thị trường Cao Cao Thấp Ký quỹ Theo thỏa thuận song phương Quy định thống Quy định thống đắp rủi ro VCSH VSCH ký quỹ VCSH ký quỹ Độ minh bạch Thấp Cao Cao 31 III- RỦI RO XU THẾ CẢI CÁCH TRONG GD CKPS OTC Rủi ro hoạt động giao dịch CKPS OTC: - Sự không minh bạch thơng tin khiến quan quản lý khó tiếp cận có đánh giá xác mức độ ảnh hưởng đến kinh tế TTCK; - Rủi ro gia tăng kèm với việc sử dụng ký quỹ giao dịch yếu quản lý rủi ro Đại lý khiến cho việc nắm giữ tài sản ký quỹ dẫn tới rủi ro khoản, pháp lý, hoạt động… - Các Hợp đồng CKPS OTC dễ vấp phải vấn đề pháp lý liên quan tới cách diễn giải điều khoản Hợp đồng… Một số vấn đề khác cần quan tâm: - Nhiều Hợp đồng dư thừa chồng chéo, đối tác thường tham gia HĐ khác để trừ chấm dứt HĐ cũ Điều làm cho quan quản lý không nhận biết rủi ro tiềm ẩn có tính hệ thống xảy xuất phát từ phá sản bên - Lợi ích mơ hình trừ tốn qua CCP rõ ràng nhiên loại CKPS trừ qua CCP có tính chuẩn hóa cao Do việc trừ toán cho CKPS OTC gặp nhiều khó khăn; 32 III- RỦI RO XU THẾ CẢI CÁCH TRONG GD CKPS OTC Xu thế: - Mọi giao dịch phải báo cáo với Trung tâm thông tin giao dịch (Trade repositories) Các Hợp đồng tập trung bị áp mức vốn yêu cầu (đối với ngân hàng) cao hơn, áp dụng mức yêu cầu ký quỹ tối thiểu - Hoạt động trừ toán CKPS OTC chuyển dần từ song phương sang trừ toán qua trung tâm trừ, đặc biệt qua CCP ưu điểm rõ ràng theo định hướng quan quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro thị trường Theo G20, HĐ CKPS OTC chuẩn hóa phải trừ qua CCP 6/19/2018 33 Một số CCP lớn giới Loại Hợp đồng CKPS Tên Quốc gia Lãi suất Tín dụng LCH Clearnet.Ltd Anh ICE Clear Europe Anh x ICE Clear Credit Mỹ x CME Group Mỹ x CME Clearing Europe Anh x Eurex Clearing AG Đức x LCH Clearnet SA Pháp CDCC x Cổ phiếu Khác x x x x x x x x x x Canada x Nasdaq OMX Stockholm Thụy Điển x SGX Asiaclear Singapore x JSCC Nhật Bản x Nguồn: DB Research 2013 x Ngoại hối x x x x 34 PHỤ LỤC 6/19/2018 35 BẢNG 1: VỊ TRÍ CỦA CCP TRÊN TTCKPS GIAO DỊCH SỞ GIAO DỊCH Chuyển lệnh THÀNH VIÊN Đặt lệnh NHÀ ĐẦU TƯ GIAO DỊCH T/b nghĩa vụ ký quỹ T/b nghĩa vụ ký quỹ TRỪ NHÀ ĐẦU TƯ/HOẶC THÀNH VIÊN KHÔNG THÀNH VIÊN CCP Nộp ký quỹ THANH TOÁN TRỪ Nộp ký quỹ Chỉ thị TRUNG TÂM LƯU Ký tốn [THANH TỐN CHỨNG KHỐN] Chỉ thị NGÂN HÀNG THANH TỐN tốn [THANH TỐN TIỀN] TRỪ CCP 36 BẢNG 2: VAI TRỊ CỦA CCP TRÊN TTCK Thanh tốn khơng qua CCP DVP A D Thanh tốn qua nhiều đối tác Rủi ro đối tác khó kiểm sốt DVP DVP DVP DVP DVP DVP B DVP DVP DVP C DVP E DVP F DVP Thanh toán qua CCP A B DVP DVP DVP C DVP CCP DVP D E CCP trở thành đối tác trung tâm cho tất giao dịch toán CCP đảm bảo khả toán cho tất thành viên DVP F 37 BẢNG 3: CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI CCP Có chế hỗ trợ tốn khẩn cấp Hệ thống QLRR tồn diện hiệu CCP Tiềm lực tài mạnh Hệ số tín nhiệm cao 38 BẢNG 4: MINH HỌA VỊ THẾ ĐĨNG TRƯỚC NGÀY ĐÁO HẠN a Đóng vị thế: 39 ... Giảm 2/3 VÍ DỤ NHẬT BẢN 2013 Giá trị Khối lượng 100%: 4. 019 triệu cổ phiếu 100%: 3 .45 7 tỷ yên Giảm 79,6% Giảm 94, 6% 20 ,4% : 818 triệu CP 5 ,4% : 185 triệu yên Giao dịch gốc Sau bù trừ Giao dịch gốc... HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIAO DỊCH CKPS Đặc điểm OTC OTC bù trừ qua CCP Giao dịch tập trung Giao dịch Song phương Song phương Tập trung Bù trừ Song phương Tập trung Tập trung Đối tác Bên mua/bán CCP... Trung tâm sở liệu thông tin 29 Giao dịch toán CKPS OTC - Giao dịch HĐTL OTC thường nhiều thời gian phải đàm phán điều khoản khác biệt Theo LCH.Clearnet (Anh), cuối năm 2009, có đến 45 % HĐTL CKPS
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 hoat dong bu tru va thanh toan CKPS thay tuan, 4 hoat dong bu tru va thanh toan CKPS thay tuan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay