đồ án thiết kế điều hoà không khí VRV

59 25 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:31

Mục Lục: Lời Cảm Ơn Nhận Xét Của GVHD Nhận Xét Của Giáo Viên Hội Đồng Bảo Vệ 10 CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 11 1.1 Vai trò hệ thống điều hòa khơng khí… 11 1.1.1 Vai trò điều hòa khơng khí tới đời sống người:… 11 1.2 Phân loại hệ thống điều hồ khơng khí:… .18 CHƯƠNG 2: CHỌN THƠNG SỐ TÍNH TỐN 23 2.1 Giới thiệu cơng trình 23 2.1.2 Thơng số tính toán khảo sát 24 2.1.2.1 Thơng số ngồi trời:… 24 2.1.2.2 Thông số bên phòng:… .25 2.2.1 Xác định lượng nhiệt thừa QT: 26 2.2.1.1 Nhiệt máy móc thiết bị điện tỏa Q1:… 26 2.2.1.2 Nhiệt tỏa rừ nguồn sáng nhân tạo Q2:… 27 2.2.1.3 Nhiệt người tỏa Q3:… 27 2.2.1.4 Nhiệt sản phẩm mang vào Q4:… 28 2.2.1.5 Nhiệt tỏa từ bề mặt thiết bị nhiệt Q5:… 29 2.2.1.6 Nhiệt xạ mặt trời vào phòng Q6:… 29 Bảng kết tính tốn tổn thất nhiệt cho phòng… 37 2.2.2 Xác định lượng ẩm thừa WT: .37 2.2.2.1 Lượng ẩm người tỏa W1:… .37 2.2.2.2 Lượng ẩm bay từ sản phẩm W2:… 38 2.2.2.3 Lượng ẩm bay đoạn nhiệt từ sàn ẩm W3:… 38 2.2.2.4 Tổng lượng ẩm thừa WT:… .38 2.2.3 Kiểm tra đọng sương vách: 39 3.1.2 Lựa chọn sơ đồ điều hòa khơng khí 41 3.2 THIẾT LẬP VÀ TÍNH TỐN 42 3.2.1Giới thiệu sơ đồ 42 Xác định điểm nút đồ thị I – d:… 43 3.3 Lựa chọn máy thiết bị… .46 3.3.1.2 Tính chọn miệng thổi miệng hút… .47 3.3.2 Lựa chọn máy điều hòa thiết bị khác… .48 3.3.2 Tính chọn tháp giải nhiệt :… 49 3.3.4 Bơm nước lạnh bơm nước giải nhiệt :… 49 Chương 4:TÍNH TỐN LẮP ĐẶT MÁY VÀ HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI 51 4.1 Thiết kế lắp đặt máy… 51 4.1.1 Thiết kế, bố trí thiết bị… 51 4.1.2 Tính tốn đường ống nước… 51 4.2 Thiết kế hệ cấp gió tươi… 57 4.2.1 Thiết kế đường ống gió cho phòng Hội trường… 57 4.2.2 Thiết kế đường ống gió cho phòng làm việc… .60 Đường ống cấp gió tươi… 61 Lời Cảm Ơn Đầu tiên, em xin gửi lời cám ơn đến quý Thầy – Cô giảng dạy công tác khoa Điện – Điện Tử trường đại học Tôn Đức Thắng _những người cung cấp trang bị kiến thức cần thiết để em hồn thành phần đồ án Qua đây, em xin chân thành cảm ơn Thầy Đinh Hoàng Bách _người tận tình hướng dẫn,giải đáp thắc mắc giúp đỡ em nhiều để em hồn thành mơn học Cuối cùng, em xin kính chúc q Thầy – Cơ gia đình thật nhiều sức khỏe – bình an – thành cơng hạnh phúc Sinh viên : Nguyễn Văn Tuấn Đồ Án 3: Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Khơng Khí GVHD: Ts Đinh Hoàng Bách Nhận Xét Của GVHD ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Giáo Viên Hướng Dẫn Ts Đinh Hoàng Bách SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Trang Đồ Án 3: Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Khơng Khí GVHD: Ts Đinh Hồng Bách Nhận Xét Của Giáo Viên Hội Đồng Bảo Vệ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… GIÁO VIÊN HỘI ĐỒNG SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Trang 10 Đồ Án 3: Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Khơng Khí GVHD: Ts Đinh Hồng Bách CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 1.1 Vai trò hệ thống điều hòa khơng khí 1.1.1 Vai trò điều hòa khơng khí tới đời sống người: Mơi trường khơng khí có ảnh hưởng lớn đến người hoạt động Mơi trường khơng khí tác động lên người q trình sản xuất thơng qua nhiều nhân tố, nhân tố sau ảnh hưởng nhiều nhất: - Nhiệt độ khơng khí t, 0C; - Độ ẩm tương đối , %; - Tốc độ lưu chuyển khơng khí ,m/s; - Nồng độ bụi khơng khí Nbụi ,%; - Nồng độ chất độc hại Nz , %; - Nồng độ ôxy khí co2 khơng khí; N02 , NCO2 , %; - Độ ồn Lp, dB 1.1.1.1 Ảnh hưởng nhiệt độ: Nhiệt độ yếu tố gây cảm giác nóng lạnh người Cơ thể người có nhiệt độ xấp xỉ 370C Trong q trình vận động thể người luôn thải môi trường nhiệt lượng Q toả Lượng nhiệt thể toả phụ thuộc vào cường độ vận động Vì để trì thân nhiệt thể thường xuyên trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh hai hình thức: - Truyền nhiệt: Là hình thức thải nhiệt môi trường chênh lệch nhiệt độ thể mơi trường Q trình truyền nhiệt thực theo phương thức dẫn nhiệt, toả nhiệt đối lưu xạ Nhiệt lượng trao đổi theo dạng gọi nhiệt hiện, ký hiệu qh - Toả ẩm: Khi hình thức truyền nhiệt thơng thường khơng đáp ứng đòi hỏi thải nhiệt, thể bắt đầu thải mồ hôi Các giọt mồ hôi thải môi trường mang theo nhiệt lượng lớn, khơng bề mặt da, giọt nước tiếp tục bay nhận nhiệt lượng bề mặt da, góp phần hạ thân nhiệt Nhiệt lượng trao đổi hình thức toả ẩm gọi nhiệt ẩn, ký hiệu qa SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Trang 11 Đồ Án 3: Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Khơng Khí GVHD: Ts Đinh Hồng Bách Mối quan hệ nhiệt lượng thải hai hình thức truyền nhiệt toả ẩm thể phương trình sau đây: Qtoả = qh+qa - Nhiệt hiện: Truyền nhiệt từ thể người vào môi trường xung quanh ba hình thức: dẫn nhiệt, đối lưu xạ Nhiệt q h phụ thuộc vào độ chênh lệnh nhiệt độ thể môi trương xung quanh môi trường t = tct-tmt, tốc độ chuyển động dòng khơng khí nhiệt trở - Nhiệt ẩn: Toả ẩm xảy phạm vi nhiệt độ nhiệt độ môi trường cao, cường độ vận động lớn toả ẩm nhiều Theo đồ thị tiện nghi, nhiệt độ hiệu thích hợp nằm khoảng 2029 0C, độ ẩm tương đối khoảng 3070% 1.1.1.2 Ảnh hưởng độ ẩm tương đối: Độ ẩm tương đối có ảnh hưởng lớn đến khả mồ vào khơng khí Q trình xảy 10 Zb < mg/m3 Zb< 0,6 mg/m3 10 < 1,2
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án thiết kế điều hoà không khí VRV, đồ án thiết kế điều hoà không khí VRV, 3 Lựa chọn máy và thiết bị., TÍNH TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI, 1 Thiết kế lắp đặt máy, 2 Thiết kế hệ cấp gió tươi, Đường ống cấp gió tươi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay