Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 9-1-0001-0066

77 0 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:00

m at ntr u bi olo gie ze ;w ww y.o rg/ rar ylib ww bi od ive rsi t CHLAMYDOPIIORI TRUNCATI Lib rar yh tt p ://w CUM eri tag e DASYPODE GYMNURO COMPARATUM EXAMEN ANATOMICUM ive rsi t yH AUCTOKE eB iod JOSEPHO HYRTL, lD DEK SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE IN A5I 13 OCTOUEU lSä-1 e, M A) ;O rig ina VOKGELEGT ow nlo ad fro m Th CAESAREO-REGIAE SCIENTIARUM ACADEMIAE MEMBRO y( Ca mb rid g PROOEMIUM oo eZ suburbiis iuliospita ara relictis, in , tiv sedibus log armorumque strepitu perterritae Musae, avitis quaererent refugia, Anatomia nostra liumiles squalentesque (ctuum, lustro abhinc, seditiosis elamoribus pridem of erexit, et cujus augusta tecta , tanto avo dignus Nejyos, um cbirurgis castrensibus instituendis Co mp suos lares, in niagnificum transtulit palatium, qiiod Divi Imperato?-is, Joseplii Secundi, dementia, Austriae imperium teuere bonus quisque laetatur, facultatis medieae, urbe exulis, asylum esse voluit Mu se quem nunc of the In liunc portum delati, ubi nullam amplius procpllam ratem nostram vexaary non solum demandatam nobis anatoniiae Lumanae provinciam exeolere Omnibus nervis allaboravimus verum etiam anatomiam comparatam, quam renovatus studiorum , rL ibr turam fore sj)eravimus tM ay , ty, Er ns medieorum ordo nostrae curae nuperrime commisit, quantum in nobis erat promovere, adornare, augere mascule adnisi sumus Neque studio neque sumptibus pepereimus ut museum zooto, , Un incboatum, rapidissima incrementa caperet et anatomiam comparamat, rd faustis auspiciis ive rsi , micum, Ha rva divinam profecto scientiam, tamdiu apud nostrates neglectam — Quatuor enim annorum praeterlapso, laboris nostri fructus adeo exuberarunt, ut anatomiae comparatae ed nondum fefcllit Dig itis spatio — Eventus sjjcm nostram non conteniptu habitam, ex cathedra by the profitendi, copia praesto esset et objectorum millia cxccderet, praeparatorum numero locus fere tbesaurus tria deficeret Etenini, praeter indigenorum animalium turbam, exotica quoque speeimina numero- sissima, ex diversis, et indies crescenti ad antipodes usque, orbis terraquei plagis congessimus, sceleta corum, internorum organorum varios apparatus curatissime elaboravimus per familias zoologicas , disposuimus, et ad practicum usum ita accomodavimus objectorum raritatem, sive elegantiam spectet, anatomicum, Vindobonensi simile aut secundum Denkschriften der nuilliem.-naturw Cl IX Bd facile , ut quilibet aequus concedat, existere rerum uuUum apud Ut pauca ex ajjte arbiter, sive exteros multis, quae et museum ad mammalia Josejihits Hyrtl inter afferam , — rarissima Mouotrematum Edentatorum genera, — Pacliydermata cuncta, quae portentoriim prineipatum Balaenarum monstra , tenet, quae Clilamydopliorus — ferax Africa nutrit, Simiarum Prosimiarum novissimum coetum, aiiatomicis liaeteuus et ntr u — ad unum omnia Marsupialium novae HoUandiae genera, — Abyssiniae feras nume.bi olo gie ze io-uotum, et , m at pertinent scenam producere, alfaque sexcenta silentio praeterire juvabit, quoruni tum seeleta, tum internorum organorum praeparata anatomica solerter et nitide exaravimus Avium elassi, quae, a Trochilo pygmaeo ad Struthionem usque, desertorum gigantem, pretiosissima amplectitur o-enera, Apteryx australis et Menura superba insigni ornamento sunt Amphibi(^rum proteiformis et braneliiata, ww bi od ive Ex CheloniisDennatochelydem, Pelusium; ex Batrachiis Asterodactylum Americae genera visa scclcta Sauriorum et Opliidiorum utriusque tum plane non , Indiae, mirantibus offert spectatoribus nominasse Daetyletliram, Sirenem, , yh tt p ://w tum parum cognita Staurotypum, Clielydram, Amphiuma, et liisce affinia — Quid donique de piseibus dieam, qua Titan sufficiet surgit caditque congregatis? inter quos magnifica Lib rar , Gymnarehi, Lepidosirenis nigris liabitata colonis Meroe nobis suppeditavit, — et Heterotis seeleta, eri tag e mundus rsi t ylib rar y.o rg/ ;w ww rosas in Enoplosum, Kurtum, Tauriclitliym, Cuchiam, Eataburam, aliosque rarissimos, aurea Chersonesus transmisit Unius hominis vires, etiamsi voluntati pares, tanto ojieri absolvendo non sufficere, hoc non dubium est, et museum nostrum a splendido, quod tetigit, perfectionis culmine multum fro m Th eB iod ive rsi t yH - virorum clai'issimorum, penes nostram cathedram Prosectoris munere defunctorum, nlo ad abesset, nisi et ipsius Imperatoris rig ina praebuerit In mediis hisce strenuis conatibus, bonorum Summi gratiosa suffragia, nobis ad majora et graviora praestanda e, M omnium, manus A) ;O administrationibus, auxiliares lD ow gratissima officia laboris partem praestiterint, et studiosorum lecta eohors, in taediosis sceletorum Ca mb rid g incitamento erant Mu se um of Co mp ara tiv eZ oo log y( Quae quum ita sint, ne tanto labore parti fructus nobis solum maturuisse videantur, in animum induximus, rariora musei nostri objeeta zootomica, inclytae scientiarum Academiae fastis tradere, et tabularum ad vivum expressarum ornameuto illustrare Horum agmen dueat Clilamydopliori trimcati examen anatomicum, cum Dasypodum cognata familia comparatum Reliqua, quae postmodum proditura sunt, testes erunt, nos nihil non tentasse, quod ad scientiae anatomicae incrementum, et ad scholae nostrae medicae florem augendum, utile et proficuüm nobis of the videbatur in museo nostro zootomico, pridie Nonarum Octobris anni MDCCCLIV Dig itis ed by the Ha rva rd Un ive rsi ty, Er ns tM ay rL ibr ary Datum Vindobonae, Josephus Hyrtl m at ntr u bi olo gie ze ;w ww y.o rg/ rar ELENCHUS yh tt p ://w ww bi od ive rsi t ylib REllUM Lib rar (^iPUT PHIMUM yH Caiula g Reliqua, cDuHguratioiiein aiiiiiialis spec- Descriptio testae dorsalis Qoxendicis chlamys eB § Th S taiitia chlaniydis s § Judiciuin de loco, S m »Speciniini.s uostri historia seorsiiii considerata in A) ;O rig ina lD ow nlo v? § iod ( rsi t Vitae geiuis, patria, nonien ive Jlistoria liteiaria fro S 'lilaiiiydophori ad i; eri tag e ZÖOLOGIA rid g e, M CAPUT SECUNDUM log y( Ca mb OSTEOLOGIA Dig itis ed by the Ha rva rd Un ive rsi ty, Er ns tM ay rL ibr ary of the Mu se um of Co mp ara tiv eZ oo Đ quem Chlamydopliorus systemate zoologico occupat Jo sep h Inteini latoris Facies anterior Facies posterior b Exteini § lateris 31 Musculi cruris n Kegio anterior b Regio posterior ;w ww bi olo gie ze BO Musculi fenioris et \H'd\- m at a Musculi duniuni § '29 § a b Musculi nianus 28 ntr u g u s JI 1/ rtl ylib rar y.o rg/ CAPUT QUARTUM § Cavum 32 linoua, oris, ww bi od ive rsi t SPLANCHNOLOGIA u-laiuhilae salivales, Lib rar respiratoria 37 T.arynx b Trachea, e Pulmones 35 Situs viscerum abdominalium § 36 e Hepar d Panereas intestinalis et lien uro-genitale a Organa uropoetica b Vagina c Uterus d Ovaria et Mammae Th digerentia lD ow nlo ad fro m Organa Tubus eB § Ventrienlu? h Systema eri tag e a yH Organa rsi t 34 ive 33 Dantes g iod § yh tt p ://w fauces, et pharvnx n ANGIOLOGIA Ca mb rid g e, M A) ;O rig ina CAPUT QUINTUM § 39 Arcus aortae Carotis § 40 § 42 Arteria cruralis § 43 Arteria hypogastrica § 44 log 38 y( Cor § Systema venosuui eZ oo Arteria subclavia CAPUT SEXTUM of the Mu se um of Co mp ara tiv 41 Aorta thoracica et abdominalis ay rL ibr ary SYSTKMA NP:KV0SUM ET ORGANA SENSUUM tM 45 Cerebruni Er ns § itis ed by the Ha rva rd Un ive 47 Medulla spinalis ejusijue nervi Dig § rsi ty, § 46 Nervi cerebrales § 48 Oi-gana sensuuui n h c Organon Organon Organon visus auditus olfactus y.o rg/ ;w ww bi olo gie ze ntr u m at Chlamydophorus truncatus Lib rar yh tt p ://w ww bi od ive rsi t ylib rar CAPUT PRIMUM yH eri tag e ZOOLOGIA 1iod ive rsi t Đ fro m Th eB HISTORIA LITERARIA CHLAMYDOPHORL nlo exauien ow eiiju.s Etenim bina solummodo exemplaria, eaque exenterata, aceingo, innotuere lD me et ina aiiatoraicum pretiosissimo maiiimalivim specimine, ad ad IjLactemis pauea tantiun de rarissimo A) ;O rig cultrum anatomiciim experta, praeter pellis exuvjas eonditas, et compagis osseae mutilata e, M residua, paucissima, ne dieara nulla, dedere spolia Ununi in liistoriao naturalis museo, quod rid g — alterum, quod Europa zoologieae Londinensis vidit, Soeietatis Ca mb Philadelphiis est, asservatur; quorum primam ani- oo meritissimus anatomiae eomparatae Philadelphiis professor, aetate prior, eZ Rieardus Harlan, log y( oolleetos thesauros auxit Scriptores autoptae pariter nonnisi bini fuere ara tiv malis descriptionem zoologicam, triginta abhine annis, in Annalibus Noveboraeensibus') publiei formam habitumque externum, nee non osseum eapitis syntagnia ieonibus exprimi curavit'^), quorum non nimium curata et nitida exaratio talem animalis aspectum oculis obvertit, qualis ad cognoscendos ejus charaeteres zoologicos aptissimus erat Idem auetor in affinitates, quae inter novum animal et cognatas manimalium familias intercedunt, sedulo inquirens Ineuni inter Edentata apte assignavit, eique nomen Chlamypliori truncati tribuit rL ibr ary of the Mu se um of Co mp juris feeit, Guilielmus Yarrell, tM ay Triennio postHarlani laborem elapso, Diei-itis ornatissimus vir, alterum de animale nostro traetatum stolae, ad inelytae Soeietatis zoologieae Londinensis Secretarium lueem directae^) aperto dolens, in sceleto construendo operam Un manu edidit, sub forma epi- Viscerum absentiam suam colloea\dt, ossium rd in specimine rudi ive rsi ty, Er ns in in zoologiels rebus multis by the Ha rva formas brevi calamo adumbravit, stylo nimis fugaci delineavit*), et aliquantulas de partibus interioribus residms, de lingua utpote, de museulis dorsalibus, de bursis analibus observationes, ed medium itis in protulit Dig verborum parcissimus 'j ' Description of a new Genus New-York Vol II Mammiferous Quadrupeds of the Order Edentata, secundum, 1826, continet Versionen! •) Lib ä) On cit ejus in the Lib vernaculam Okenius publicavit (Isis, 1830, Heft, pag 423) Tab XIX, XX, XXI 1830, cit Annais of the Lyceum of Natural History of — Hüne traetatum, verbotenus recusum, Diarii Soeietatis zoologieae Londinensis volumen the Osteology of the Chlamyphorus truncatus Zoologieal Journal Vol III (Isis, *J of Part the second, 1825 Tab Heft, pag 926), et XVI et XVII Heusinger (Zeitschrift für organische Physik 1828 In Ungarn nostratem verterunt Heft, pag 124) Okenius Jos4phi(,s Ilyrtl Ipsemet ego sceleton, a Yarrellio depictum, et in museo zoologico Horti Eegü Londiid unum serio vituperans, neiLsis asservatum, oominus examinavi, nee satis mirari potui; adhuc insimt, ablata stantissimum et revera iniieum liujus musei cimmcllum, formam quam tamen ossium iuduisse, an ex incuria aut nimia festinantia acciderit, nescio; sit, despei'aret id An eonsulto solum sperans, hanc rar factum defeetu, in pelle liaerentium resti- non y.o rg/ tutione caute peragenda corrigere, gregarius quisque anatomicus ita pacto prae- membrorinn exti'emorum ;w ww enriosam, ne dicam ridicidam, tristi fuisse, et tali ntr u pelle, cui bi olo gie ze niamium pedumque ossa, una cum m at — quadam manu brevi deletam iri Nihil amplius per quinque lustrorum spatium, de Chlamyphoro visum vel auditiun fuit Autoribus zoologicis, post varia incassa conamina, novum animal ex opposita orbis terraquei plaga adsciscere, spes adeo deficere coepit, ignotam ejus oeconomiam repetito examine investigandi, ut nihil agendum restiterit, quam eruditionem suam ex binis fontibus eitatis haurire et, ex libris tantimi sapientes, alieua verba ex charta in papyrum furtivo calamo transscribere, ijuod nonnullis adeo perperam suecessit ut ob malum idiomatis angli coneeptum, et versionem pejorem, complures eosque graves commisserint errores Hoc vituperium, ut Deos minorum artis perita ylib anatomicae Anglorum inustam maculam, ww bi od ive rsi t dexteritati yH eri tag e Lib rar yh tt p ://w , iod ive rsi t , eB gentium missos faciamus, ipsum Cavierwn tangit scientiae nostrae jjrineipem, qui Chlamyphori tribuit dentes ad nonnisi octo ab anglis seriptoi'ibus nume- dum in scriptis origiualibus soliun- ow nlo scutis osseis construi ait, ina lD coriaceae duritiei mentio injiciatur, et nescio quibus amplius nugis de caudao in abdomine Neque desunt compilatorum scripta pervolventes tristes rig delectetur aliorum lapsus, qui partim erroribus scatentia A) ;O insertione , partim authenticas protographorum paginas consulentes, quadrata rotundis, iniquo eonsortio promiscuerunt rid g vera dum e, M modo , fro rentur, — chlamydem dorsalem m decem binis maxillis utnnx(|ue Th , Ca mb falsis, eodem onoma- y( Versiones, quae ut supra annotavimus, in Germaniae diariis zoologicis continentur, oo log solum laudis serius etymologis germanis carpere licuit, cpiod laesae eZ vitio laborant, et id ara tiv topoeseos crimen, aptioris denominationis selectu, Chlamydophori loco Clilamyphori inquam, nomen „Gürtel maus" tribuerint, quod, quum Chlaviydojjliorus a muribus, quantum aera lupinis, distct, in „Schildwurf" apte mutatum fuit VITAE GENUS, PAlTvLV, NOMEN Er ns tM ay rL ibr ary of the Mu se um of Co mp expiaverint, et vernaculum ty, Quod ive rsi vitae gemis, victum, mores, et propagationem animalis attinet, nihil plane scimus, Guilielmus Colesberry, primum Chlamydophori specimen Museum Philadelphicum in accejjtis retulit, sequentia pauca, quae hie repetere non incongruum puto, communicanda habuit: Animal novi orbis Un cbartis committere operae pretium valeret Certus quidam rd quod by the Ha rva cui Dig itis ed indigena, Piclüciago Indis vocatur, interiorem, et a litore dissitissimam reipublicae Chilensis provinciam, quae Ouyo audit, inhabitat, et in vicino urbis Mendozae campo vivum captum quod versus orientem vergit, sita est, iuter 33**, 25' latitudinis et 69**, 47' longitudinis gradus Subterraneam degit vitam, qualemTalpa nostra, prolemque suam sub chlamyde dorsali abscondere, et ab aggredientium injuriis defendere solet Paucis hisce onmia continentur, quae de vivendi modo a teste oculato unico narrata legimus fidt Mendoza in eo Andnmi declivi, — — Si conjecturis indulgere fas est, sive chlamyde dorsali Autoehthonum Chilensium vox „Pic/iiciago" a paludamento depromta esse videtur, dum ex Molinae circa Dasypodes chilenses relatis (!hla)iiiiil(ij)liorm trwicatus horum aiiiinaliuiii, soiito dorsali munitorum, generibus, ab indigonis tribiii Ceteruni Chlamydophorus in ipso natali suo solio perrarum animal esse videtur, dum, etiaiusi f'requeiitcs Europaeornm navig-atioues ad illas oras dirigantur, itineratores uon pauci in reinotissimas et accessu difficiles Audium fauees penetraverint, quin imo nostraliabeamus, iiomen Plclü variis tium coloniae in iiiterioribus reipublicae Gliilensis provinciis floreant, tarnen temporis monientum, nihil de animalis anatomia vel ad nostras aures pervepariter accusanda veniunt, animalis fodientis vita, et subterranea ejus liabitaeula, rar diurnam fugiens Chlamydojdiorus, a paucis ;w ww liistoria naturali ylib visus, a nullo eaptus fuerit Lib rar eri tag e SPECIMINIS NüSTRI HISTORIA yh tt p ://w ww bi od ive rsi t cur, liieom ad praesens nsque y.o rg/ nerit Solitaria bi olo gie ze ntr u m at coiiipertiiin rsi t yH Quae quum ita sint, Leetor benevolus facile perspiciet, quonam gaudio perculsus fuerim, dum in itinere Monaehium instituto apud amicum meimi praedileotuni J (Temminger, Medicinae doctorem, et celeberrimi Pro'fessoris A Wagner amanuensem, pulcherrimum Chlainydf>pliori exemplar, non evisceratum, thorace etabdomine iutegris, spiritu vini egregie conservatmii, reperiissem, quod benigne intervcntui medici cujusdam, lume temporis inValle paradisea (Lusitani Valparaiso vocant) artem suam exercentis, debiüt Cremminger examen ejus anatomieum instituere, et monograpliieam descriptionem edere in animo liabuit, quam ob rem enixe rogatus, ut suum nobis committeret thesaurum, nullis donec tandem lenociniis flecti potuit, precibus cedens, animalculum iteratis nostris rid g verborum e, M A) ;O rig ina lD ow nlo ad fro m Th eB iod ive , y( Ca mb nobis venale tradiderit, et pellem siecatam alterius speciminis, cujus possessione Monacensis tiv arduum, laborem incubui, cujus summa et Co mp pellem intaminatam ara in gratissimum, etiamsi integram conservare, et difficultas eo internorum organorum apparatus varios: se vasa, viscera, nervosque summa, qua Mu musculos, ossa, um of rediit, eZ sueta liberalitate pro tempore adjunxerit Extemplo commodum augendum, oo log Medicinae Doctor Scliucli gloriatur, ad investigationis anatomicae perfectione spem nostram non decejjit anatomica Quidquid ary injectionum felicitas, et technicae administrationis prompta habitudo ibr disseetionis subtilitas, potest, of the enucleare Si qidd recte video, eventus suscepti laboris fieri modo proposito nostro excidisse, non solum speramus, tM rsi ty, Er ns verum etiam penitus confidimus ay rL praestare valent, praestitisse, neque ullo rd Un ive § the Ha rva DESCEIPTIO CHLAMYDIS DOESALIS II, Fig brare , interna Chlamydophori penetralia lustrari ordiamur, Dig Antequam itis ed by Tab habitura corporis , et reliqua externa, quae zoologi curare formam ejus paucis adum- solent, succincte enarrare, ex enim divitum palatia aut regias arces lustraturi, in limine ante vestibulum commorantes, externum aedificii splendorem, columnarum nostris partibus esse censemus Uti pedem figunt, et, ordines, statuas, porticus, ceterumque priusquam cultrum arripere, animalcuK formam et luxum areliitectoiiicum mirari solent, ita nos quoque, extispicium instituere placeat, zoologica quaedam, quae externam attinent, praefaturi sumus Josephus Hyrtl Corpus animalis pusillum et est, Talpam nostratem longitudine atque ambitu aequat m at Dorsalis ejus facies, a rostri apice usque ad truncatam corporis basim, tegmine duriusculo ntr u munitur, quod ex scutulis corneis, minutis, reetangulis vel quadratis, in series vel zonas trans- sequentem imbrieatim tantisper ;w ww — Singidae scutulorum transversae y.o rg/ pallii de quo agitur, loricam vel thecam potius aemulet intercedente textu membranaceo, in firmaiu ww bi od ive corporis peripheriam ambit, et variis locis vario modo cum subjacentibus In capite nimirum tabularum vel scutulorum zonae, substratis calvariae ossibus imprimis ossis frontalis tuberibus praegrandibus , iis Lib rar eommode a pilosa cute sublevari, quin imo marginibus rsi t ita ut tota testa dorsalis inverti possit (Tab.I, Fig 2), et inferiorem ejus faciem obtutui praesentet, quae sur- subtili, iod ive siiin actis cum ut quasi suam mobilitatem penitus perdant In dorso, chlamydis scutula, non confluunt, sed intercedente interstitio vacuo, eidem tantum eri tag e subjacente corio piloso adeo tenaciter innituntur , yH confluere videantur, ideoque incumbunt, rigidam testam colligantur, quae rsi t quam dimidiam stratis cohaeret cum flexilitate yh tt p ://w plus cum et , series, rar chlamys vestem Harlanus curiosuni hoc velamentum chlamydem inepte ad instar amplam et plicatam denotet; scutum dorsale vero, tegat ylib dum vocavit, bi olo gie ze versas dispositis, ita constructum apparet, ut quaevis series antecedens, margine suo postico, membranula obducitur, cui tabulae durae ita ut squaraae matricibus inseruntur, et cujus originem ab integumento communi derivare facile contingit Juxta medianam enim spinae dorsi lineam ligamenta quaedam a cute dorsali ad testae incumbentis membranulam inferiorem continuantur, quae retinaculorum vices agunt, et procul dubio vasis sanguiferis, nutriendo munimento dorsali destinatis, viam sternunt Ad posticum trunci finem, chlamys dorsalis super nates, non uti in Dasypodibus paullatim decurvatur, sed praecipiti descensu, angulum rectum formante, in planum verticale delabitur (Tab 11, Fig 3, 4), in cujus margine inferiori mediana incisura semilunaris deprehenditur, quae caudae exitum ad fro m Th eB glabra, albida, molli, pellucida et depili oo ossiuni tiv attingit, a iscliii certis Co mp cum sed eZ quidem non clunes subjectos distat, haec loricae pars, dorsali multo ara admittit Yerticalis log y( Ca mb rid g e, M A) ;O rig ina lD ow nlo , quorum of Mu se praebeat, cui fortassis animal erecto trunco — et confei'ruminatur eommode , ut in- et satis insidere posset, praeprimis si extremitatum posteriorum plantae, ad aequilibrium servandum of the cauda positrorsuni extensa, ita hoc pacto superiiciem quasi truncatam um et omnis mobilitatis expers, pilosa cute potius modico spatio interposito quibusdam processibus validis tegrantem pelvis partem constituere videatur, amplam crassioi', durior, et rL ibr ary Totum quantum hocce tegmen dorsale pilis caret, excepta antica et marginum lateralium, ubi pili.recti, albicantes, ad dimidium poUicem longi, cooperaturae essent tM ay postica portione ty, Er ns obliqua directione deorsum et postrorsum vergentes, serie longitudinali unica dispositi propul- margo hemisphaericus , cujus ope testa dorsalis in verticale coxendicis planum ive rsi lulant Pariter Un semicireulari Corona pilorum brevium, confertorum, rigidiusculorum, in tabularum et rd reflectitiu", rva zonarum germinantium, ornatur et innnobilis capitis chhimys quinque solummodo tabularum seriebus transversis by iSessilis the Ha interstitiis ed Duo priores quatuor tabulas, reliqui tres quinque praesentant Tabulae scriei primae, Dig itis constat et tertiae paulum ab invicem distantes minoris ambitus et formae irregularis sunt, ad quadrangiüarem accedentis Tabulae quartae seriei rhombeae, prominulae et majores; quintae denique quadratae, maximae, marginibus anterioribus tumidis, gibborum ad instar eminentibus secundae insigniuntur , , Dorsum nasus unico scuto munitur, curto et praeduro, narium angustarum marginem praebot, et cum rcdiqua theca frontali quod simul superiorem non committitur inter- jacente cutis tractu angustiori, pilis scutulisque penitus destituto Priores quinque clilamydis zonae, et quatuor ultiuiae sese ita excipiunt, ut margines earum mutuo committantur attactu, non auteni, Chlamydopliorus truncatus suo postico, sequentis earum mobilitas iufumbimt, ea ratione, ut quaevis zona pvaecedens margine , marginem anteriorem imbricatim quae thecae dorsalis modo abbreviationem modo elongationem , ntr u resultet quaedani tegat, et tali paeto obsequiosa m at in mediis, imbricatim sibimet iiti bi olo gie ze admittit Prima quatenus singulae earmn Tlieea dorsalis mobilis viginti quatuor seriebus vel zonis transversalibus componitur rar Scutula zonae primae dorsalis, numero Septem, a reliquis deprehendantur vel ideo differunt, noduli minoi'es, inter tabulas majores inter- et rsi t serti, liinc illinc sed utraque ylib tabularum syntaxi quasi oonnivet, ww bi od ive series fortuita y.o rg/ , ;w ww secunda series eatenus irregulärem praesentant dispositionem tabulae, modo majores, modo minores, non symmetrieo consortio juxtaponmitnr et quod tuberculorum irregularium formam mentiantur, et a zonae frontalis In sequentibus zonis, inorescente earum extensione transversali Lib rar quadratis minoribus, juxtapositis consistunt scutorum numerus ad viginti quatuor augetur; , — mobilitate gaudent Scuta earum yH duodeviginti decresoit Zonae tres ultimae nulla fere profundiorum interpolatione ad crassitie, a reliquis differunt , ive rsi t superticie gibbera, et sulcorum dirimentium in tribus ultimis eri tag e sfutis yh tt p ://w posticae tuberculis sulco profundiori separentur Tertia, quarta et quinta zona dorsalis sedecim m Th eB iod Exuvias siccatas alterius individui, quas ad manus habeo, examinans, numerum zonarum dorsaliuni quidem eundem deprehendi, numerum vero scutorum unius zonae, eorumque formam fro magnitudinem, variare, compertum habui Etenim in zonis dorsalibus mediis scuta viginti sex numerare licuit, et in quinque anticis, numero supra commemorato tria quatuorve scutula accediscrimen, minoris sane dignitatis, ab aetate juveni animalis pendere ina Quod rig dere observavi lD ow nlo ad et Ca mb , sinistrorsum bifurcatam fuisse, quam rem, ad naturae hisus nullius momenti relegare, minime haesito of Co mp ara tiv eZ oo mere curiosam zonam quartam dextrorsum, sextam y( testae dorsalis rid g certum esse duco Praeterea tarnen non eommemorare non possum, in siccato specimine log fluere, e, M A) ;O videtur, cujus scutula minora, labentibus annis, et obsolescentibus interstitiis, in majora con- Tab II Fig et ary of the Mu se um UOXENDR'IS CHLAMYS SEORSLM CÜNSIDEKATA ay rL ibr Postrema chlamydis pars, quae ad perpendiculum super coxendicem descendit, zonis sex ive moveri potest, ideoque imbricata zonarum (^oaptatio in simplicem rva rd fatiscit est suprema et maxima inter zonas concentricas , viginti scutis, — infima, quae the Extima, id situ Ha juxtapositiouem modo Un extendi, neque ullo rsi ty, Er ns tM semicircularibus concentricis eonstat, quae in marginis inferioris incisura supra allata, punctum suum centrale habent Tota haec tegminis pars, osseae duritiei est, neque tantillum flecti, neque Dig itis ed by incisuram semilunarem marginis inferioris immediate ambit, sex scutis c ( iiMikschrilton der matheiii.-natnrw Cl IX Hd Jo s ep h u II y r 1 .s- The the tnmcated (^xtreinity of the outer covoring necessity of presei-ving this outer covering rendered a division of these portions of bone neeessary, and from the partieular form of the part, this was attended with some hazard, but was ultimately aceomplished without injury, the boues beeing cut through as near to, and as parallel with, the inner surface of the bi olo gie ze ntr u m at entire, would admit." plates, as their confined Situation hisce elucescit, Yarrellium coxendieis chlamydem ossi saoro quasi superinduetam, ;w ww Ex rar y.o rg/ eique osseis vinculis adstrictam esse sibi ünxisse Vincula ossea itaque serra fregit Quodsi vero ad ea animadvertere placeat, quae in repandum derit Minime enim Chlamydis ischii yh tt p ://w — enormibus 16 § , bene 17 de pelvis et mutuo et , in discum quantum errorem anglus scriptor incimera continuatio truncatam corporis partem constituit, confluentibus, dicturi sumus, lucido patebit, in dorsalis , Sjihaeroma pelvis nobis dicto Lib rar quae osseo potius disco rsi t praeprimis de tuberibus ossium et ww bi od ive fundamento osseo ylib fecisse sibi visus est et , — constat, cui testae dorsalis tenera eri tag e prolongatio postice tenacissime adhaeret, antice vero cutis pilosae, a clunibus ad sphaeroma Ut brevi dicam, ossea compages sphaeromatis inter cutem proprie sie dictam et Stratum ejus corneum quasi invaginatur Haec vero cutis non pelvi incumbit, sed a clunium cute, juxta sphaeromatis fidcra (videsis § 17) ad ipsum sphaeroma prolongatur Attencorneum unum, cutaneum tione et dexteritate summa opus erat, ut indumenta sphaeromatis, eB iod ive rsi t yH reflexae, plaga obducitur fro — a fundamento ad osseo, illaesa aufferre potuerim , quod post multa incassa tentamina, , nlo alterum m Th — A) ;O rig ina lD ow nonnisi praevia incisiono per raarginem sphaeromatis inferiorem facta, tandem ex voto successit C A i: D A oo log y( Ca mb rid g e, M §.6 I et II ara tiv eZ Tab Co mp Praeter tniiunm cauda quoque animalis duro um of proi'sus destitutum aspectu et attactu suo, gymnuri nudam investit illo corneo amieitur involucro, quod, integumento simile quod est, caudam of the Caudae rigidae longitudo, a sphaeromatis incisura ad apicem usque commensurata, poUicem aequat pilis castoris, Mu se vel melius Dasyjiodis coriaceo et sesqui- quod coram , ibr ary Figura ejus spatulam aemulat Directio in utroque specimiue hane directionem , Er ns tarnen credere tM ay rL habeo, antrorsum, versus ventrem infimum inflexa tendit, neque majori vi facile mutatur Nollem , antrorsum aduncam , naturalem esse , quae ne dicam impedimenta pararet , ; si foret , subter- — quam ob rem ive rsi ty, raneo animalis pi'ogressui multa incommoda , phaenomenon, rd rva eo majori jure, dum pellis conditura, vel alcoholis actione in aliis quoque animalibus, similis produetum esse, suspicari partium j^rominentium, vel ipsarum Ha licet, Un insolitum hocee et asservandis animalium cor- by the extremitatum flexurae, simili causa produci, quilibet in condiendis itis ed poribns practice versatus, saepe saepius compertum habebit Dig Superior et angustior caudae pars prisma quadrilaterum quidquam compressum reprae, , sentat, cujus basis, duas circiter lineas crassa, incisura chlamydis amplectitur, et cujus ambitus inferiora versus ([uidquam imminuitur cujus hititudo quatuor, et obtusam , , donec in planum ovale quod excedit, linearum modice sursum reflexam dorsalem componentium vestigia cutanea , , in convergunt est , spatulae aemulum expandatur, cujusque margines crenati in apicem Ceterum scutulorum vel laminarum thecam integumento caudae quoque facile reperies , excepta plica quae basim caudae superne cum niargine incisurae semilunaris conjungit Chlamydophonis truncatus 63 novemcincto esse consiiescunt, cujus os tympaniciim Hierum aünulum repraesentat Promontosua et elatissima , j)'ii"te foramen rotunditm exhibct, Foramen ovale longuni , bi olo gie ze , tjanpani ntr u cum membrana tympani angulum rectum efficiat sed aiigustum membranae tj^mpani obversimi Superior cujus area ita posita est, ut m at rium primo Cochleae gyro corrcspondet maxima gym- paries ampliori foramine aditum ad antrum accessorium*) praebot, in quo caput mallei et — crura ejus subtilissima, gracillima, in ipso cautissimo stapedem movendi ylib nis ovalis congrua, Basis stapedfs formae forami- differunt y.o rg/ formam pygmaeam, nuUo modo rar nuri ossibus, praeter ;w ww incudis pars delitescunt Malleus, incus, et stapes Clilamydopliori ab iisdem Dasypodis cavum ut canalis semicircularis superior et posterior in externus vero in eavo tympani, retro fenestram ovalem, quod parum excedit gyros canalis dignosci queat rite offert aniplitndine sua pone foramen rotuii- conspicuos yH eri tag e dum et — Lib rar Cochlea duos, promineant, cranii yh tt p ://w ditur, ww bi od ive rsi t conatu, frangenda Labyrinthus ossi petroso insculptus, substantia ossea parcissima ita custo- innuimus, notabili gaudet evolutionis gradu Labyrinthus Th olt'actus, uti suju-a jani m Organon eB iod ive rsi t ORCrANON OLFACTUS (! fro ethmoidei tantam in se recludit cellularum mire complicatarum copiam , ut Ariadnes iilo nlo ad ossis ina media partes integrantes et communi gaudet, i e ossis lacrymarum modo extrorsum volvuntur nasali pertunditur, qui intra binas log y( infcrioris a ductu Ca mb in laminam superiorem et inferiorem divergit, quae spirali Pedunculus conchae ethmoidei constituunt pcdunculo unico maxillae superiori rid g Inferior forma herbivoris animalibus insidet, et rig Superior tres adsunt txiberum cavi narium provincia libere communicare A) ;O Conchae cum suprema e, M trontalium cavitates sufficiet, lD ow revera opus habeas ad descriptionem graphicam earum moliendam Idnotasse Yomer ara intograntem ossis etlnnoidei pnrtionem constituere videtur ejusque in \ariis Edentatorum familiis habitu, invenies in nostro Je organo auditus Interno opeic majori; se , Mu Plura de hoc antro itis ed by the Ha rva rd Un ive rsi ty, Er ns tM ay rL ibr ary of the Vergleichende anat Untersuchungen über das innere Gehörorgan Prag 1845, pag Dig ') um of Co mp anterior! termlnatur tiv eZ oo hujus pedunculi laminas horizontali dü'ectione antrorsum tendit, et in ipsa apertura narium 'il Juaejjhua ILyrtl rsi t ylib rar y.o rg/ ;w ww bi olo gie ze ntr u m at (54 yh tt p ://w ww bi od ive EXPLICATIO TABILAKUM eri tag e Glilaiiiydopliorum repraesentat, a latere aspectiim qualem Pt laasiiituiliiu' iiaturali ileliiifatuni Naturae an i'.-tiiim TABULA 05 • Chlainydophiirua truufufa-s osseiiin CliUmydophoi-i a latere compositus, cranii apertum Maxiila inferior „ lit (j „ semiannulum inferiorem obvertens a Atlas, i cum semiannuli Idem, Öecunda, rar Fornix caivariae, internam monstrans paginani , lit y.o rg/ Cavum /j ylib lit ;w ww Caput, inferiorem faeiem obvertens a rsi t lit mcatiis auditoriiis e.vteiiiub luiigissiuuis, tribus tubis osseis tertia, et quarta lit a Facies inferior lit b Facies superior lit c, c ww bi od ive Wem ;i et fruntaliii, superioris piano articulari epistropheo obvpr.so vertebra mutuo runflueutes colli yh tt p ://w „ Tubera visuiii dignoseuntur Plana articularia gemiiia, quoruni opc scmiannulus inferior quartae colli vertebrac quintae congreditur Prima secunda liiniborum vertebra, a „ it fro Magnitudinis augmentum fere diipluni ad y eB Processus mammillares Processus accessorii Th a h m lit lit — latere visa Imubali.s ostendiiiit nlo Prima vertebra 10 Pelvis ciun spliaeromate iscliii, cujus fulcra distinetc visuntur „ 11 Spliaeromatls ]iosterior facies ., 12 Pelvis ina rig cum spliaeromate desiiper visa cum A) ;O Pülveos spliaeromate inferior aspcctus e, M I.'i V ara tiv Situs visceriun abdominalium Chlamydopliori lit a Ventriculus vacuus et contractus lit b Hepar multilobatum versus superiora reclinatum, Co mp ut vasa portae et vosicula felh-a melius distinrpiantur Pancreas lit e, e Mu (7 se Lien lit the lit c um of Fig eZ oo log y( TABULA Ca mb rid g „ lD „ ow „ et rsi t et tertia „ planis vertebrae colli iod Secunda siiuilibus yH vertebra supcrfieicm inferiorem oculis praesentans cum ive lumborum , Lib rar „ rite bi olo gie ze Caput eri tag e I'"ig ntr u m at IV of Intestinum tenue ary ibr Crassuni intestinum tM Arcus aortae, cum tribus ramis b Vena cava lit f Trachea n lit b rsi ive Un rd liujus ieonis iintiiralibus rva Dimensiones Parotis duplo majores Glandula buccalis Glandula submaxillaris itis lit c salivales cardiiialibiis inosculatione veiiae azygeae the lit cum Ha Glandulae anterior, Er ns o lit ty, lit by A g Viscera thoracis, per se clara ed „ i rL lit „ Coecum geminum ay lit./ d lit e „ ' Alveus musculosus, qui ductus exeretorios glandulae submaxillaris Dig lit Perforatio musculi mylohyuidei per ductum rei-ipit Wliartniiiaiiiim Systema genitale femininum Cblamydopliori lit a Vagina aperta lit b Uterus lit c Orificiinn urethrae in fundo vaginae supra ostlum uteri patcii> lit 1?, il lit e, e Ovaria Tubae Fallopianae cum Dcnkxlirifti'ii der inatlu'ni.-natur\v (1 infuiulibulo fimbriato IX Itil ^ 66 llyrtl lA.s li 'Iduinydqjkurus triincatws ( Sy'sti'uia ^iropoi'ticuii} ('lilniuyilcpUrn-i Kencs Ken dexliT per lonniiui iüvisus ii, /i h Ueiies sucoentui-iatl lit r '- l'retoi'cs, lit ,1 II est uf r.'iialis >irn|,li-x jorisiiici |).i|iillii Vc'iitriciiliis ot tuhus intestiiiali. 'A Systeuia genitalf t'emininum Oasypoilis ww bi od ive rsi t Cofciini gemiiiuiu DasypiMlis setusi naturali niagiiitudiiM' .sctu.si Clituris praelonga Veiitrieuhl.'; Clilamyilnijlioi-i Intorinra laryngis naturali ilimonsioiic yh tt p ://w n tM ay rL ibr ary of the Mu se um of Co mp ara tiv eZ oo log y( Ca mb rid g e, M A) ;O rig ina lD ow nlo ad fro m Th eB iod ive rsi t yH eri tag e Lib rar ('lilaii]yilii|ilinri Er ns ty, rsi ive Un rd rva Ha the by ed itis Dig ;w ww Dasyiimlis gyimiuri (eiiiljryonisj lit VI ylib .bi olo gie ze ntr u Vcsif-a iiniiaria TABULA Fig- possit m at lit lit y.o rg/ ö p rar Fig -liise ed itis by the Ha rd rva ty, rsi ive Un ary ibr rL ay tM Er ns of the um se Mu of ad nlo ow lD ina rig A) ;O e, M rid g Ca mb y( log oo eZ tiv ara Co mp m fro rsi t ive iod eB Th eri tag e yH Lib rar rsi t ww bi od ive yh tt p ://w rar ylib y.o rg/ //>/ Dctiksrhnrifr! d k Akiiil, Ay^ / bi olo gie ze ;w ww ntr u m at ('Iil;iiuvil(i|ili(iriis Dig Ilvril Iniiicaliis U lulh n i d.Wisscnsrli uialliiMii n.tlrim ri.IMiii, ISf)» färben «rdr, i iL k k Hoi'-u I .r Stiifltsilrrirki'n-i Dig ed itis by the Ha rd rva ty, rsi ive Un ary ibr rL ay tM Er ns of the um se Mu of ad nlo ow lD ina rig A) ;O e, M rid g Ca mb y( log oo eZ tiv ara Co mp m fro rsi t ive iod eB Th eri tag e yH Lib rar rsi t ww bi od ive yh tt p ://w rar ylib y.o rg/ bi olo gie ze ;w ww ntr u m at ('Iil;iiiiv(l(i|iiiiiriis TaK Inim.iliis II ? f'// m at Ilvril .bi olo gie ze ntr u rmW^x rar y.o rg/ ;w ww 'IV1\V}J /€mmY ^H'l rig ina lD ow nlo ad fro m Th eB iod ive rsi t yH eri tag e Lib rar yh tt p ://w ww bi od ive rsi t ylib />// / Ha Fir/ Fi// S F,// rsi t yH eri tag e Lib rar yh tt p ://w ww bi od ive rsi t ylib rar y.o rg/ ;w ww bi olo gie ze ntr u m at /u/ IiiukjIijs nlo ad fro //// ./ e, M A) ;O rig ina lD ow ^^^-^^ /vy m um of Co mp ara tiv eZ oo log y( Ca mb rid g f '' Ha rva rd Un ive rsi ty, Er ns tM ay rL ibr ary of the Mu se /n/ /:/ the ///z Dig i'«a**«w5i> itis ed by /'U/.// /•-^ -;''%*^ /^.# f) Ltlli.ii,i.t'ji[l.ii ilniksHiiirii'H (I, k Akail.il Ui.s.srnscli tthilliriii iiiiliirw l'l l\!!(l IS.i,> .^Mr i.J.k.k llnr-M.StaiUtdvurlifrn Dig ed itis by the Ha rd rva ty, rsi ive Un ary ibr rL ay tM Er ns of the um se Mu of ad nlo ow lD ina rig A) ;O e, M rid g Ca mb y( log oo eZ tiv ara Co mp m fro rsi t ive iod eB Th eri tag e yH Lib rar rsi t ww bi od ive yh tt p ://w rar ylib y.o rg/ bi olo gie ze ;w ww ntr u m at ed itis by the Ha rd rva ty, rsi ive Un ary ibr rL ay tM Er ns of the um se Mu of ad nlo ow lD ina rig A) ;O e, M rid g Ca mb y( log oo eZ tiv ara Co mp m fro rsi t ive iod eB Th Dpnkst'hrirtcn d eri tag e r yH ri s ^ rsi t ww bi od ive ^ ^-^ yh tt p ://w rar ylib y.o rg/ ntr u >^*^^^^l^.bi olo gie ze ;w ww ^"/ / Lib rar m at ('iil;iiii\(lii|ilii)nis Dig Ilvril Iniiiraliis Tai: V Lilh u k Akad iLWisserisili inathcra naturw n.IXBil ISä;) Farbpn
- Xem thêm -

Xem thêm: Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 9-1-0001-0066, Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 9-1-0001-0066

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay