Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 70-0097-0137

49 3 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 16:58

iez en tru BOUGAINVILLEA, PHAEOPTILUM, COLIGNONIA bio log I m at MONOGRAPHIE DER NYCTAGINACEEN org /; w ive rsi tyl ibr ary ANTON HKIMERL bio d Dr ww VON DER SITZUNG AM MÄRZ 29 1900.; yH eri tag IN iod ive rsi t (VORGELEGT eL ibr ary htt p:/ /w ww (Mit Tafeln und Textßguren.) Th eB Die Untcrfamilic der Mirabileen umfasst folgende vier Tribus: Bocrhaavünae, BoiigainviUeiiiac, die Monographie der übrigen noch ausstehenden ow nlo a monographischen Bearbeitung eingehend behandelt; demnächst lD soll folgen, sobald eine Reihe noch zweifelein- werden konnte Zo o log y( Ca mb rid ge , gereiht und neu beschriebener Formen auf ihren systematischen Wert geprüft und entsprechend MA hafter alter ); O rig i na Mirabeleen-Tribus, sowie der anderen Unterfamilien der vorliegenden in df rom Abrouiinae und CoUgnoiiUnae Hie\on sind die BougainviUeinae und Colignoniiuae Weise; m of Co mp ara t ive \Vu' charakterisieren die Boiigaiuvillciuac in folgender the Mu se u TRIBUS: BOUGAINVILLEINAE.' 17, Niiclitiiige z d Choisy in Nat Pnanzenl' 155 subordo Bougainvilleac rL // De Cand Prodromus Mh'abileae subtrib IL Boiigainvilleaeac ns I XIll, 11, 427, Bentham-Hooker 43i) fil., Er tribus tM ay Nyclagiiiacearnm ibr ary of Heimeil, Beiträge Genera III, Mirabilcac Un / BoiigaliiTiUciiiac et Coligiioiiüiiac rd tribus ive rsi ty, plant Hc\mer\, 27, I*, 28 (p p.) the Ha rva III, Nat Pflanzenf et ' (-'hoisy Dig ovulo ovarii cavittitem non cxplente Fructus genuinus laterali, aucta itis modo seiuncta, limbi lobis induplicato-valvatis Antherae punctatis Germen ovario ellipsoideo v.oblongo, stylo.d= elongato, strictione v altero culatis V ed by Perianthii pars inferior (ovarium includens) a parte superiore limbove nee consistentia diversa,nec con- ± coriacea inclusus Anthocarpia peranthio supero N'amc zu c Ehren des.Weltumseglers Louis Antoine de 437 und insbesondere bei Pfeiffer, Numenel Denkschriften der malhcm.-naturw Cl LXX lad 1, I' ou,e;ai n vi in parte inferiore perianthii, demum II e ; pollinis granulis minoribus, reti- stigmate papilloso, die v apicali v demum modice marcescente diutius coronata, celluüs verschiedenen Selireibweisen desselben sind bei 493 zusammenc;estellt 13 Anton Hcinicrl, 98 Embryo cotyledonibus miicilaginosis in superficie deflcientibus farinosum f latissimis, siibaequalibiis, perispermiiim omnino amplectentibus Frutices, arbusculae arbores hemisphaerae australis, plerumque in America (rarissime v crescentes, saepe spinescentes, alternantibus foliis saepius eleganter maioribus, fasciculatis, floribus v Africa) in bracteatis BOUGAINVILLEA (Genera Buillon emend Ileinicrl, Nat Pllanücnr Histoire des plantes IV, 51; in: I Bcitiäye 30 '37, c 263 llorale Schmidt, ff"; 451 general (sed sur l'embryogenie et Flora Brasil XIV, Flores hermaphroditi Fig (rarissime bracteis v 4) ww ± uniuscuiusque f coroUina, saepe v iod ive rt (rarissime 4) angulato, lobis limbi in gemmis inflores- in cum floris supra q altera), subtereti nervis plurimis v 101 costa f induplicato-valvatis, denique in limbum aequalibus subpatulis, ad lanceolatis, loborum partibus lateralibus commissuras formantibus; comlD percurso ow nlo a df rom (rarissime 4) lobatum cito ampliata, tubo (in sectione transversa) II, glabra ad hirta, hypocrateri- consistentia paulo crassiore, extus actinomorpha (solilm facie bracteae adpressa paulum magis applanata Th eB formia, yH eri tag ± Perianthia Vol IX, 3, membranaceis, non raro pulchre rsi t fulcrantis connato ser nat., saepius ternatim (raro binatim) amplis, coloratis, eleganter rcticulato-\-enosis, persistentibus fulcrati, pedicello mediana bracteae sciences d eL contcrti, et Duchartre, Observations sur c; Eichler, Blütendiagramme htt v ibr ary specialem centiam Maout basin minus accurata); des Nyctaginces, Annales singulatim inter bracteas V floris incorrectae); parte 351, Tab 82; Baillon II, bio log quoad 24, pro Tab 216; Schnizlein, III, org /; w (sed figurae ive rsi tyl ibr ary rm-ganogenie 21— 26 Tab 104, Fig II, Traite fruct bio d Iconographia Decaisne, Gaertner, de friictuum structura confer: et ww habitu, florum /w De Tricycla Auetor multor et p:/ Syn.: Boitgainvillca iez en tru ill) (Jussieu)' m at I ); O rig i na circiter ovato-triangularibus ± emarginatis, consistentia tenuiore saepequc MA missuris induplicatis, lobis =h brevioribus, dein expansis, rid ge , etiam colore a lobis paulo firmioribus diversis, angulis (rarissime 4) tubi perianthii in loborum nervös inferior denique modice aucta, paulum elongata, apice parte Ca mb medianos excurrentibus; perianthiorum pars cum log y( superiore tubi non v&vo spiraliter eleganter torta limboque marcescente saepius variabili, 5— Zo o ara t (rarissime solum 4, v ultra unum circulum semper exacte f 8, nunquam usque aliformibus 10), numero in una eademque specie disposita, dz inaequilonga, longiora of in distincte dein prominentibus, v ive vix v typice mp Stamina Co =b coriacea, angulis lobis C(jnniventibus diu coronata, se u f Mu usculum connatis, antheris tam longis quam the circiter latis, fundum utrinque f in anniilum faucem perianthii w tuhulum bre\'i- medio dorsi- aequale excisis, in ary of subsemicircularibus, laterale sed paulum introrsum dehiscentibus Pollinis granula minora, ibr fixis, thecis capillaribus basi circum germinis m circiter attingentia, tilamentis magnitudine quoad speciem — 40 \i.), globosa, episporio eleganter reticulato v areolato, cetcrum tM ay rL variabili (27 Er ns punctulato Germen unum basin versus breve medianonervata, magis convexa, facie ventrali magis rectiuscula, Ha filiformi ad subclavato, rectiusculo e facie ventrali carpelli emergente, v v le\'e ± rfc V crasse v compresso, per totam longitudinem v si>lum superiore parte papillis Ovulum camptcjtro- longo, crasso, ex ovarii basi prope suturam x'entralem Oriente, micropyla infera Anthocarpia disposita et stylum saepe vix attcnuato, hyalinis, elongatis, maioribus fimbi'iato et stigmatoso, papillis d= unilaterale dispositis pum, funiculo lex'iter curvato, in tubo perianthii incluso, Dig ± distincte vulgo by the unilaterali, ed ;!r in itis stylo ohlongo ad cllipsoideo, a lateribus rd Un stipitiforme angustatum, ovario circiter facie dorsali rva non raro ive rsi ty, (rarissime rudimcnto alterius carpelli instriictiim) (ut cognita) oblongo-ellipsoidea, fusiformia, ternata et papyracea, glabra 'Diiginvilldca cum v hirta, bractca connata, exalata, obovoidea, J ussieu inter bracteas singulatim nervata ad prominenter costata, nee viscosa, nee humectatione mucilaginosa Cominersun« apud v coriacea raro Mouo,i^raphic der Nyctai^iiuicccn Fructus btegens, basi ± anthocarpid arctius inclusus, cavitatem eins in magis convexula quam pra.ebens, apice rotundus, facie dorsati distinctis, vertice gerens, embryonis una axi facie costato (ut cognitum) adhacrente, sed facile ab testa (rhaphis) lineis percursa, pericarpio embryone hamatim incurvo, perispermium farinosum, ^b frequens, solvenda, illo duabus rufobrunnea, tenui, umninci ampleclente, cotyledonibus latissime ± ad subcordatis, arcte incumbentibus, ellipticis m at Semen pinnatinervatis, externn paululum maiure, axi rectiusculo v distincte tru f rudimentum sub ventrali, styli membranaceo, suturis minus pericarpio eximie tenui, rhaphidinphoro, prominente v omnino v mainre parte eandem t'ormam quam anthocarpium unilaterale et breve stipitatim angustatus, circitcr levissime curvato, subcylindrico, basi leve proiez en I) cognitus) (ut 99 I saepe spinosae, — Blanco, Flora Choisy Filipp 307, Blume) Pisoiiiü cxcclsa gerentes, spectabilibus 438; sec Kew c Hon rr/nr/c? unbedingt 7a\ BougainviUea Der Blütenbau eL mit Bai ist punkten gleich; so dass nur das Kennzeichen überbleibt, dass Gattung eine dreiblütige rsi t letztere Th eB ist, HauptPartial- welche nun durch Befunde an den neuen Arten; modesta sehr an Wert, da hier nicht allzu selten neben dreiblütigen Inflorescenzen rom B gewissermaßen verarmte vorkommen, manche typische Bougainvilleen, df Malmeana und \-erliert nur aus Blüten (und die ow nlo a B Kennzeichen drei Hochblättern getragen wird Dieses iod ive inflorescenz besitzt, bei ersterer aber eine Reduction derselben auf eine Blüte eingetreten von den allen in yH eri tag Wir rechnen ibr ary htt p:/ /w ww bio d I foliorum fasciculos v autem saepius quoad colorem minus coloratis, floribus ipsis (Species exclusa: BougainviUea racemosa Index alternifoliatae v org /; w non raro pulchre ive rsi tyl ibr ary Plantae lignosae Americanae, bracteis ww bio log minente, acutiusculo '1 Da Bracteen) bestehen B B bcrberidifolia, ebenfalls Kurztriebe mit Blattbüschel bilden und ); O rig i na lD z überdies sich auch in der Blattanatomie der Gattung Tricycla sehr nähern, da sich endlich auch das geographische rid ge , MA Areal dieser Gattung einfach an das von BougainviUea anschlie(3t, so erscheint die endgiltige Vereinigung Der morphologische Aufbau Ca mb beider gerechtfertigt unserer Gattung bietet eine Reihe interessanter log y( in wenig gewürdigter Einzelheiten.' Ich beginne mit der Schilderung der Verhältnisse und bis ive Zo o für B glabra, in '^/r, Stellung mp ara t lebend untersucht werden konnte Die schlanken, ruthenförmigen, grünen Endzweige tragen jetzt welche der Blattachsel trifft se u In man vor allem eine sehr kleine, dicht filzige Achselknospe Mu gekrümmten, spitzen Dorn {K und ihr einen kurzen, D in P1g 1) Diese Dornen ver- the und meist gleich über m Blattstellung erscheint of Co freudiggrüne Laubblätter, welche gelegentlich so genähert sind, dass hin und wieder eine opponierte grưßern sich späterhin beträchtlich und verholzen, besonders bei der nahe ver- Fig i- ibr ary of vorstellen; Klimmhaken kräftige rL sie hiemit ausgerüstet, sind und tüchtige eine beide Arten imstande, nach Er ns Bewehrung wo spcctabilis, ay B tM wandten und ganz ansehnliche Bäume rsi ty, der bekannten Art der Spreizkletterer Gesträuche \-on Un ive zu überwuchern, so dass z.B blühende Erythrinen 10—12;» Hohe in blühenden Bougainvilleen überladen sind the reichlichst itis Dig Das Schicksal der Achselknospe (K) (selten auch Blüten) tragenden Seitenäste, welche denselben man nicht; trifft ist verschieden, häufig verkümmert fast Eine kurze Notiz bei IC sie, oder wächst zu einem Kurztriebe aus; gewöhnlich aber entwickeln sich aus ihr die Verzweigungsmodus weiter führen Exemplare, die nirgends Kurztriebe tragen, holzenden Kurztriebe im Herb ed Berol.) Blätter (Notiz by der Ha rva rd Brasilien noch bis zu den äußersten Wipfeln mit den wundervollen Festons Eine Gesetzmäßigkeit existieit hierin dann solche mit durch die später ver- knorrigen und verbogenen Hauplzweigen, solche mit reichlicher Entwicklung ich 1er, Jahrbuch des l;ün bot Clarlens zu Berlin I ISI 13* /** All toll Hl' im er/ 100 neuer Langtriebe ist dass dadurch eine und dieselbe Art ganz verschiedenen Habitus erhalten kann, u s vv.; leicht einzusehen Der Dorn, ein metamorphosierter Zweig, Triebe genau über die Blattmediane; das Blatt in die da aber späterhin die Blattstiele oft Drehungen ausführen, um günstige Lichtlage zu bringen, so weichen dann die Medianen beider von einander ab Entwickeln sich aus der Achselknospe (KJ Seitenäste, so eine wohl an den Enden der jugendlichen fällt Abdrängung des Dornes wobei sich der Zweig ungefähr ein, — offenbar ebenfalls tritt in die aus Platzmangel Blattmediane Gewöhnlich stellt und Blattgrund knapp übereinander; öfters ist m at stehen, wie wir schon erwähnten, Dorn, Achselknospe — cm Länge zwischen Dorn und (Climats, geologie etc du und Dorn Petiolus Bresil Blattgrund vorhanden sein; 624 ive rsi tyl ibr ary Anordnung zwischen ww dann entwickeln sich auch, wie Liais angibt in serialer bio log ff), bis zu drei Knospen org /; w Ausnahmsfällen kann eine Entfernung von iez en tru aber auch ein ganz deutlicher Zwischenraum vorhanden, indem der Dornzweig etwas höher entspringt In Blüht nun der Zweig, so bleibt zumeist die Knospe (Kj klein; der Dorn verlängert sich aber und die Primäraxe der daher etwas über dem Blattgrund hervorkommenden bio d bildet ist (Fig 2), oder bei weiterer, und zwar ww entweder auf eine (dreiblütige) Partialinflorescenz beschränkt welche Inflorescenz, Auszweigungen die dreiblütigen Partialinflorescenzen tragen, ibr ary letzte htt p:/ /w typisch dichasialer Verzweigung, ein ziemlich ansehnliches und mäßig reichblütiges Dichasium, dessen darstellen kann — B peruviana) wegen — kleinblättrige oder corymbösem Habitus Betrachten wir noch etwas die rsi t der oft reducierten Laubblätter unbeblätterte ansehnliche Rispe von traubigem oder iod ive eine unterwärts blattragende, oberwärts Die Gesammtheit und yH eri tag eL dieser seitlichen hiflorescenzcn bildet dann bei B.glabra (und ebenso bei B spectabilis rom Th eB aus den Blattvvinkeln hervortretenden seitlichen hiflorescenzen Wie Fig Fig zeigt, sind am Primärstiele Fig of Co mp ara t ive Zo o log y( Ca mb rid ge , MA ); O rig i na lD ow nlo a df Fig rsi ty, Er ns tM ay rL ibr ary of the Mu se u m ^n^ rd Un ive gewöhnlich zwei Vorblätter eine the ist {a, ß) unscheinbare, hinfällige Schüppchen entwickelt; aus als Verzweigung Veränderung by zweigungen) Ha rva derselben findet die weitere in An der Stelle, wo o und dem Winkel ß stehen (und ebenso an allen Ver- der Beschaffenheit der Inflorescenzachse (D) zu bemerken; und späterhin verholzt, ist während der obere Theil (D[) zarter, krautig Beide itis ed der untere Theil (D^J steif absteht statt Dig gliedern sich zur Fruchtzeit an der bezeichneten Stelle von einander ab; D^ persistiert dann als ein Doin,der sich aber von den gewöhnlichen, nicht blühenden Dornen (D) durch grưßere Länge, Fehlen der Krümmung und stumpfes Ende unterscheidet bei B.glabra beobachteten Falles, (Fig wo D und D^): Inflorescenzdorn Die Fig gibt das es im Verlaufe der dichasialen Schema eines Verzweigung ausnahmsweise zur Aus- bildung von ansehnlichen, gestielten Vorblättern kam, welche durch Färbung, Consistenz und Nervatur an die Bracteen der Blüten erinnerten seltener grün, laubblattähnlich ; Sowohl gewöhnlich sind sie sehr klein, schuppenähich und hinfällig, oder bei dieser Art als bei B spectabilis Grad der dichasialen Verzweigung ungemein, und es können und B pcntviaiia wechselt der die dreiblütigen Partialinflorescenzen Achsen der Nyctaginacecu Mfli!(\i;'rci/i/iic Ordnuns; beschließen; stets (relativ) erster bis fünfter ist eine einseitige Förderung der Sprosse zu erkennen, schon im Knospenzustandedie anderen Sprosse die einen übertreffen oft wo beobachteten Variationen wären vor allem die Fälle anzuführen, astes abortiert, und so der Eindruck 101 I einer Dichotomie entsteht, dann Von doppelt an Grưße fast die Endblütengruppc die Fälle weiteren (1) des Priman- von sympodialer Verzweigung, durch Ausbleiben der geminderten Sprosse Unsere Figuren die —5 zeigen durch Punkllinicn die Stellen angedeutet, an denen nach Abgliederung des zart bleibenden Stieles der Partial- Pig von dem verho'zten und persistierenden Verzweigungssysteme erfolgt Da die Anthocarpe m at inflorescenz zugehörigen der iez en log mit bleibenden bio bekannt ww — tru — wie für B patagouica, bei der die die dem centralen Anthoam Grunde zusammenhängen und ebenfalls als wodurch zur Basis, sich die /w p:/ htt ibr ary auch von der Spitze zuletzt Stiel eL gemeinschaftliche spaltet sich Partialinflorescenz yH eri tag Nicht selten ww hautartigen Bracteen mit Flugapparate dienen der gut eignet Componenten (Bractee + Blüte) ihre in Th eB eben geschilderten Aufbau schließt sich die s/z>/to/a insbesonders rom ow nlo a df Gesetzmäßigkeit zu entwickelt werden; so zeigte z ohne inich, wenn auch gegen finden, Zweig ein B bemühte Ich ); O rig i eine Z), in Fig 5) die MA Formen (D und Partial- »Inflorescenzdornen™ sind Erfolg, der in Zweigenden Anordnung zumeist Blüten acropetaler Folge nach 7^ einen Inflorescenzdorn, dann in rid ge , beider am Ende abgestumpften tragenden) dornähnlichen, späterhin hier ausgezeichnet entwickelt lD inflorescenzen Grisebachiana in der Var langen Dornen gewöhnlicher Art und die (meist sehr verarmte oft na gut an; die nadelscharfen, welche iod ive dann ebenfalls vom Winde fortgeführt werden Dem auflöst, rsi t carp dies gilt Wind durch den bio d Ebenso fast die Verbreitung für ive rsi tyl ibr ary das Ganze ein relativ leichtes Gebilde, das bildet sich org /; w Bractee bei der Section EubougainviUca vereint sind, so dem Blühen y( Ca mb gewöhnliche, nicht blühende Dornen, nun Inflorescenzdornen, dann noch einen sterilen Dorn, ein anderer Inflorescenzdornen, gewöhnliche, blütentragende Dornen die Zo o log u s w Sowohl Knospe (K) im Blattwinkel können zu Seitenzweigen gewöhnlicher Art auswachsen; geht der Ast aus der Knospe hervor, so wie es für B glabra geschildert wurde Dornen allein als meistens of interessanteren Bildungen möchte ich die durch unsere Figuren m Von Co mp ara t ive die anführen Fig zeigt uns den typischen Dorn (D) ziemlich weit se u vom Mu ein Verhalten, das hier the — gewöhnlich ist — dargestellten Fälle Pi^, of Stützhiatte (L) abgerückt und ß als rL ibr ary und zwischen Dorn fDJ und Knospe (KJ noch einen Beispross (Z) ty, Er ns tM ay dornigen Zweig ausgebildet, der einen kleinen Laubzweig (Z'J seitlich abgibt In Fig trägt der Dorn (DJ bloß eine scharf abgegliederte Par- Un Spitzen reduciert, wodurch Dichasiums (D.,) sind zu die nicht eben seltenen, an der Ha Dornen entstehen Gelegentlich the Spitze gegabelten rva rd scharfen ive rsi tialinflorescenz; die sterilen Seitenzweige des man bei B glabra und insbesonders bei B Umkehrung der geschilderten Inflorescenzentwick- lung, nämlich sondern in den Fall, itis Dig spcdabilis eine Art ed by trifft dass die Dornen keine Inflorescenzträger sind, gewöhnlicher Weise auftreten, dagegen die Inflorescenzen aus der unter befindlichen Knospe (K in unseren Figuren) entspringen; es kann sich auch aus dieser Knospe ein kurzer Blütenzweig entwickeln, der ohne weitere Blattentwicklung trägt, die in 7r, Stellung dichasiale Inflorescenzen ganz mit den aus den Dornzweigen hervorgehenden übereinkommen Tj'pisch ist würdige Verhalten bei B pcniviaita ausgebildet, wenigstens soweit es das schöne Bild Equinoxiales (I, dem Dorn dieses merk- in den Plantes Tab 49) und die wenigen, aber vorzüglich erhaltenen Zweigstücke dieser seltenen Pflanze Anilin Hei in er I 102 , im Herb, ßoissier erkennen lassen Die erwähnte Tafel zeigt unter dem zierlichen Inflorescenzen seitlich in treuer langen Dorne entspringend, während scharfspitzen, Region des endständigen Corymbus die Dornbildung unterdrückt sowohl der Dorn bei B peruviana beobachteten Fall an, dass trugen, so dass ist als die in der Als Abnormität führe ich den einmal Achselknospe unter ihm hTfloresccnzen nun zwei Blütenstände übereinander aus derselben Blattachsel hervortraten eben geschilderten Typus, wobei die Inflorescenz aus der Achselknospe oder dem aus Dem übrigen Bougainvilleen an So tragen die vorliegenden alle warzenähnlich vorspringende, der Achselknospe entsprechende Kurztriebe, tru iiifcsta iez en Zweige von B ihr m at hervorgehenden Kurztriebe entspringt, gehören älteren Darstellung an drei Internodien die hiezu die Zeichnung der B berbcridifolia auf Taf (dichasiale) Verzweigung des Arten An einem und demselben Zweige können auftreten, In der That variieren auch die schon Bezug auf die Häufigkeit der Bedornung p:/ /w specfabilis, in ibr ary ungemein möchte hier noch eines Befundes Erwähnung machen, welchen manchmal einige Bougainvil- aus dem Formenkreise der B siipitata, insbesondere die von Rusby und Britton unter Nr 1123 Cochabamba, leg Bang) ausgegebenen Exsiccaten zeigen Man trifft an den Langtrieben der Zweigenden von mehr eiförmiger Blätter Gestalt, an den reichbeblätterten Kurztrieben der älteren Zweig- am solche von rhombischlanzettlicher Form, also zweierlei Blattformen rom partien Th eB (Bolivia, iod ive rsi t yH eri tag eL Ich df leen den übrigen htt besprochenen Arten, insbesondere B gJabra und B ist! ww auf die Reichhaltigkeit der Bewehrung bei Dornen wie geringes Gewicht bei den Arten von lehrt, zu legen eine weitere II); noch dieser bei hiebei streckenweise kräftige, lange an anderen Internodien spurlos fehlen: ein Verhalten, das i?c)7/^'iz/;/v/7/'pro c setaceis 3^5 nnii lg., (norendi tempore capillares, glabri genere maiuscula, staminibus perigonium subduplo supe- the Perianthia rva rd \ö vulgo graciles, ive Umbellulae ns prominenter coniunctis ed by rantibus«; ceterum ignota ( Upper Valley of the Rimac, near Tamboraque, c 9000' above the sea«) Dig itis Patria sec Ball: Peruvia, Anhang Icli kann dieser Art und leider trotz der trefflichen, mir vorliegenden ihre Zeichnung des Originalexemplares Beziehung zu den im Vorhergehenden beschriebenen die Stellung drei Arten nicht befriedigend ins Aufschluss, so Klare bringen Die Originalbeschreibung gibt über die Blütenverhältnisse ungenügenden Pröbchen von dass ich eigentlich mehr nach dem Habitus die Einreihung in diese Section vornahm Ein Anton Heimcrl, 134 Blüten, das ich erhielt, trug auch nicht zur Aufklärung bei, da der Erhaltungszustand derselben ein unge- nügender war Trotzdem glaube ich,dass es der so auffallende quirlige Verzvveigungstypus rechtfertigt, wenn ich die Pllanze an die C ovalifolia anreihe, welche ähnliche Inflorescenzverhältnisse besitzt APTERON Heimcrl m Beiträge 32 Anthocarpia quinquepartita typi'ce pyriformia, f ' exalata, bio log Periantliia iez en tru m at § II non scandentes, ww foliis tenuibus rhaphidiarum org /; w Plantae herbaceae, (uerisimi/e) perennes, quinquangulata plerumque ive rsi tyl ibr ary utriculis frequentissime onustis, in statu sicco itaque sub lente stholis albidis ww bio d dense instructis /w Colignonia parviflora Choisy Chnisy, 439 quoad dcscriplioncni c (e.Kcl GoiiJot) citatimi eL ibr ary htt p:/ Herbacea usque c diu Th eB ex icone rom et elongatus, patet) df firmior, internodiis authentico ^incompleto specimine ex (ut Kunth), ramosissima, glaberrima bimetralis (ex brunneolus ad lutescens, leve nodosus, distincte striatus, ow nlo a Caulis iod ive rsi t yH eri tag Syn Abronia parvißora Kunthl, Nova genera II, 216, Tab 128; Tricratus parvißorns Sprengel, Systema I, 536 lg., vix gracilis, ad nodos foliis modice decrescente foliatus, inflorescentiis partialibus oppositis v in MA valde inaequalia, sursum modice diminuta, — et consistentia subimmutata ramulum bracteantia, (ut videtur) mp ara t membranaceas, coloratas mutata, superiora (quae solum adsunt) breve : 28— 45 min), m in foliis se u solum in basi latissime rotundata, Mu utrinque sed inprimis in inflorescen- non v ea usque l'/aP'*^ 'o"" acutiuscula, herbacea, subtus pauIo pallidiora ad subglauces- of nervis secundariis ary ibr prominentibus rL tM Umbellulae Er ns graciles, hemisphaericae, multiflorae (sec (primum ty, firmioribus c —9 utrinque, 8— 10 7;n« lg.), Kunth solum 12— erectopatentibus, glabris löflorae), modice densae, suffultae; florum pedicelli ive rsi pedunculis c anastomosis frequentibus areol;\tim (nee prominenter) coniunctis ay et bracteas petiolum gracilem citissime contracta, antice centia, glaberrima, integra, inprimis infra distincte pinnatonervata, arcuatis, in sicco leviter in ovata ad ovato-orbicula- the summis bracteisque paululum in et latissime laminam aequante petiolo of Co sub dimidio latissima (30— 45 »»»/ giore, ± densifloris, ramulis mb Ca y( verticillo (spurio) log uno eodemque inde — forma ive hinc in Zo o Folia ria, apice caulis subumbellatim ordi- erectopatentibus, semel ad bis iterum spurie verticillatim ramificatis, multi ac tenuibus sed siibrigidulis, glabris tiis v rid ge , natis, et ); O rig i na lD compluribus, verticillum spurium formantibus onustus, etiam in statu iuniore glaber, usque ad apices {2—'6min lg.), rd Un erectiusculi, breves alba, «n» lg., parte inferiore subcyathiformi, maiore Ha rva Perianthia (ex Kunth) capillares, glaberrimi by the angulata, lobis ellipticis ad obovoideo-oblongis (2 Germen itis ed filamentis usque (cum carpophoro vix mate dense ramoso, 0-5 mm in Anthocarpia fructusque Columbia, In C 2-5mm Dig Stamina »in pnn'ißoyn lg., 7;/;k lg.) mm lg., antheris vix usque mm 1 ;;/;;/ lt.), \ nun \g.), leve apice rotundatis, uninerviis lt ovario minuto, subgloboso, stylo o\"arium aequante, stig- diam ignota Andibus Papayanensibus prope Querchu« (Humboldt) iiobis ignota (c Monographie der Nyctaginacccn Colignonia glomerata Griscbach l'laiitac Lorcntzianac 39, Symbolac ad floram Argcntinam 39 (Cunfcr ctiam; Lorciilz, Argciiliiüen 138.) Planta herbacea, superne usque ad apices ramiflcationum decrescente brunnescentcs, distincte sed v solum et oppositifoliati, ceterum leviter et brevissime puberuli, — vero sympodium formantes — modice inaequalibus in inflorescentiis glabri, frequenter et superne singulis, alternatini unilaterale oblique- ad erectopatentibus, ww v frequenter ultra ramificatis, ulterioribus gracilibus, tenuibus, umbellulas gracillimas Folia dz org /; w ramorum versus anisoplwUa, v usque ad ultimas ramificationes regione floraü uno alterove folio omnino v partim decolorato, albido, distincte inprimis apices f immutata v in bio d et consistentia capitula dichasiale v inferiora late ovata ad ovatodeltoidea, obtusa p:/ submembraq^ceo, albescente sed forma immutata immixto, ww forma ± ive rsi tyl ibr ary conferta gerentibus eodem modo /w ± sum- dz regulariter ramis in inferiore caulis parte non raro log dichasiale ramosi ad ramosissimi binatis, lutescentes lg., statu sicco) striatuli, in inferiore parte saepius foliis ternatis, (in mis novellis foliisque inevolutis (spurie) subglabra bio instructi, an usque 14 elongati, -nz graciles, internodiis leviter nodulosi, (v ultra?), m at Caules sine dubio perennans, metralis tru h!, iez en Grisebac 135 I c laminam inferiorum —9 v tenuia, supra obscure ad saturate viridia, infra pallidiora ad glaucesrsi t margine undulata, inprimis in utrinque, arcuatis, in sicco infra leviter prominentibus et anastomosis frequentibus eledf ow nlo a lD na MA mb 2-3;;/;« viridescentia) glaberrima, lg., dein magis obli- primum patentes parte inferiore subcyathiformi (0'5 aut vix y( (? vix ad oblongis )//;;/ lt.), cupula valde brevi, carpophorum aequante, filamentis e perianthio vix exserta, inter se — nun antheris usque ^J^mniM lg., —1 """ 'V4 nun Mu '5 lg.) ovario minuto, subgloboso, stylo ovarium aequante, stig- 't- ibr globoso-turbinata ad f pj'riformia (3—4;;/;// lg., 2—2-5»/;// lt.), brunnesccntia ad atra, rL Anthocarpia ary mate dense ramosissimo, V2 — the carpophoro of Germen (cum se u m subaequilongis, ellipticis apice subcucullatis et obtusis ad rotundatis, uninerviis ive lg., Staminaö haud expansis, Zo o log vix angulata, lobis dein modice patentibus ad erectiusculis, 2nnn pedun- rid ge , saepius minutissimi, ara t lg.), erectiusculis, elongatis), pedicelli striolatis 8— ISflorae, mp '5 vulgo Co (I nun latae, dein zh pendentes ad nutantes, vix elongati, tenuissimi, glabri lg.), Perianthia usque ad 50 nun raro subrefractis, glabris suffultae; florum Ca — mm 20—30 inni, (denique ad — m;» of (1 gracillimae ad dz glomeruliforme contractae, ); O rig i Umbellulae culis capillaribus nervis infra distincte pinnatonervata, ganter areolatim (nee prominenter) coniunctis, rhaphidiarum utriculis frequentissimis dense que patentibus ad circ brevissime in peti- rom secundariis levissime v foliorum petiolo Th eB integra glabra, m;n), ad plo breviore, basi obtusissima ad subrotunda, vix olum gracilem contracta, herbacea, dz centia, 32— 105 ; yH eri tag aequante, superiorum ea usque WZ«; eL 40— 90 latissima (folia infima iod ive dimidio ibr ary htt ad rotunda, superiora saepius ovatolanceolata et paulum ad distincte acutiuscula (raro etiam obtusa), sub ns tM ay tenue coriacea, opaca, supra dimidium latissima, apice subrutundata ad obtusissima, basin valde anguslam versus attenuata, perianthii lobis conniventibus, subindistinctis clausa, obtuse quinquangulata, ty, Er angulis areis inter angulos dz irreguläre et parce transverse rugulosis ad Un ive rsi modice prominentibus, paulum undulatis, nun — lg., Ha {2 -5 ;;/;// lt.) atrobrunneus, the Fructus rva rd sulcatis late pyriformis ad subglobosus, basi stipitiforme Embryo solum 0-5 ;///;/ latus, circa -/.j perispermii ed by angustatus, apice rotundatus, pericarpio tenuissimo Dig itis cingens Var a typica m Syn F'lantii culo ad f 8— C glonwnitü Griseb.! habitu debili, Oaccido, 18 sessilibus v ;;/;;/ c foliis tenuissimis Umbellulae pi-imuni brc\-ibsime stipitatae (dein pedun- clongato), minulissimac, brevissime stipitatis (stipite f capitulifonnes, '5 ;;/;;/ lg.) solum Perianthia ;;//;/ ;;//// latae, lg lloribus (Ut anthocarpiis) Stamina minuta c nun ]g Anton Hciincrl, 136 Germen uiui stigmate Q-öinui lg., diam., valde contractu Anthocarpia in nun lg., nun Fructus lt SLibglobosus Tucuman Argentina: Cuerta de Anfama 894) — Lorentz See Hieronymus et Nähe der Cienega« (Lorentz der in Cienega (Lorentz pr den Alisowäldern der -in 725); Siambon (Lorentz 313, 754); Hieronymus et c: »Schattengevvächs der Alisoregion der subtrop Formation; Staude mit weiò- gefleckten Blọtternô -ửnun log bio ww dense in diam., bio d Rusby Britton et distr ww Boliv a umbrosis 2700 — 3000 w« 1—2 Stamina mm lg Germen nun usque Auun lg., 2- 699); Sorata »8000 ft.« (Rusby (Mandon 1007); Tunari, 3000;;/, htt in silvulis /w 2705); Sorata ad rivulos, p:/ Yungas (Bang, Plantae »viciniis lg ramificato Anthocarpia Fructus dz pyriformis Bolivia: Kuntze); sine (Bang indicat ult Plantae Boliv a Rusby et Britton editae 1772) rsi t yH eri tag eL (O usque '^l^nun stigmate lg., nun Perianthia paululum maiora, usque lg.) primum 12—18 nun, ?,inni latae, floribus (ut anthocarpiis) breviter sed distincte sti- ibr ary lt lg.), usque nun pitatis (stipite usque non capituliformes, ive rsi tyl ibr ary bOnun dein 20 tenuibus Umbellulae longius stipitatae (stipite foliis org /; w Planta habitu paulo firmiore, iez en tru m at Var b boliviana m Syn Colignonia ^lonicrata Th eB iod ive Colignonia acutifolia nov m in: Szyszyl'owicz, Plantae Peruvianae C de coli Planta herbacea, Gaules na sine dubio pcrennans, lD metralis, in partibus vetustis glabriuscula 8—11 cm lg., luteo-brunnescentes, distincte nodulosi, MA elongati, tenuiores, internodiis ? ); O rig i Jelski, Nr ow nlo a df rom var uciitifoUa sp rid ge , sicco) angulati et sulcati, inprimis inferne foliis (spurie) verticillatis (ad mb versus ramorum apices modice decrescente (in statu inter se inaequalibus et oppositifoliati, inprimis versus apices Ca et adolescentibus, in glomeruldrum pedunculis modice dense pilis brunneolis, brevis- Zo o foliis y( superne ramificationum, in log instructi, 3—8), valde mp sympodiale frequenter of paulo lirmioribus, florum glomerulis partim (spurie) ex axillis ramilicati, ramis autem brevio- foliorum superiorum modice diminuto- m ribus, ut in specie praecedente dichasiale et Co codem modo ara t ive simis adpressis puKcrulcnto-puberuli, ceterum inferne, nodis solum diutius miuLite hirtulis cxceptis, f glabri, Mu se u rum orientibus, partim versus apices ramulorum dichasia parva, subaphylla, d= contracta formantibus altero non raro ad triplo bre- of the Folia inprimis ad ultimas ramilicationes versus valde anisophylla, unum omnino rediictum, summa ary V : ay tM ns — 105 nun 25 — 70 ;;/;;;), ty, 50 ceterum conformes mutata, reliqua ovatolanceolata, inferioribus (folia infima laminam subaequante, v subrotundata v obtusata, saepe paulum, in foliis summis distincte in petiolum attenuata, anticc longius attenuata ad distincte breviterque acuminata, acutiuscula ad rva rd Un glabrum f ± sub dimidio latissima in foliis inferioribus ive rsi basi saepius asymmetrica tenuiorem, petiolo plerumque laminae dimidium, cum (?), Er foliis rL ibr vius in intlorescentüs saepius in bracteas lanceolatas, albescentes ed eodem modo utrinque, itis 8—10 brevissime hirtulis exceptis ut in f infra pallidiora v viridi-glaucescentia, adulta nervis glabra, inprimis infra distincte pinnatonervata, nervis secundariis specie praecedente gracillime coniunctis, rhaphidiarum utriculis Dig c et by parcissime the Ha acuta, herbacea, modice tenuia, supra saturate viridia, minus conspicuis, frequentibus Umbellulae glomeruliformc floribus usque 25 30—45 mm tissimi (\'ix contractae, subglobosae, in singulis capitulis, circ (3 ;;;;// latae, multi- et \'alde densiflorae, pedunculis tenuibus, filiformibus (primum 15 — 25/;/;;^ lg., denique ad elongatis), erecti.s, dein rigide patentibus, brevissime puberulis suffultae; florum pedicelli nun Perianthia lg.), (? minu- firmiores, parce hirtuli alba) nun lg., in basi parcissime hirtula, parte inferiore subcyathiformi (ad distincte angulata, lobis oblongis, dein crectopatentibus (1 ö — nun lg., c ;//;;/ It), nun obtusis, iminer\'iis lg.), Monographie der Stamina Germen (cum dense ramoso, Yo 2-5 filamentis subaeqiiilongis carpophoro wm Anthocarpia f lg.) ;;/;;/ Nyctagiiiaceeii mm lg., ceterum 137 ut in C glomerata ovario obovoideo, minuto, stylo ovarium subaequante, stigmate lt pyriformia (3 — 3'5 vix lg., ;;;/»? mm sordide griseobrunnea, tenue coriacea, lt.), opaca, siipra dimidium latissima, apice subrotundata, basin angustam versus attenuata, perianthii lobis apicalibus indistinctis coronata, obtuse quinquangulata, Embryo ut in specie pra,ecedente It.) m at mm dimidium fructus circ tru 1-5 totum perispermium cingens (C de Jelski); sine indicatione loci specialis (Matthews 3122) Dig itis ed by the Ha rva rd Un ive rsi ty, Er ns tM ay rL ibr ary of the Mu se u m of Co mp ara t ive Zo o log y( Ca mb rid ge , MA ); O rig i na lD ow nlo a df rom Th eB iod ive rsi t yH eri tag eL ibr ary htt p:/ /w ww bio d ive rsi tyl ibr ary org /; w Peruvia, Cutero log f lg., bio aequans, ;;/;;/ iez en Fructus (2'5 nis areis inter ww it paulum prominentibus, angulis angulos leviter gibbulosis Denkschriften der m.ilhem.-naturH- Gl L.\.X Bd jo latitudi- ed itis Dig by the rd rva Ha ty, rsi ive Un rL ay tM ns Er ary ibr of the m se u Mu of ive ara t mp Co rid ge , mb Ca y( log Zo o MA lD na ); O rig i rom df ow nlo a rsi t iod ive Th eB ibr ary eL yH eri tag htt p:/ ww /w m at tru iez en log bio ww org /; w ive rsi tyl ibr ary bio d I ed itis Dig by the rd rva Ha ty, rsi ive Un rL ay tM ns Er ary ibr of the m se u Mu of ive ara t mp Co rid ge , mb Ca y( log Zo o MA lD na ); O rig i rom df ow nlo a rsi t iod ive Th eB Tafel ibr ary eL yH eri tag htt p:/ ww /w m at tru iez en log bio ww org /; w ive rsi tyl ibr ary bio d m at tru iez en log bio ww org /; w ive rsi tyl ibr ary Tafel (Corumbä, Brasilien, Malme) rsi t Gr c Gcrmcn iod ive Perianthröhre, flach gelegt Th eB (-/j) (*/,) df rom C/j) a Perianthsaum, ausgebreitet b Perianthröhre, flachgelegt c Androcccum und Gynaeccum d Diagramm ow nlo a Zweig der Boitgainvillea berberidifolia forma oblongibracleala Nat Ciimming) na lD (*/j) Gr (Bolivien, ); O rig i (^/j) mb rid ge , MA (Vi)- y( Ca Zwcigstiick von Boiigainvillea bcrbeyidifolia forma cyclobntcteaia Nat Gr (Bolivien, Valle Grande, Blüte mit Bractee der Boiigainvillea modesla Cli), (Bolivien, b Germen Zo o log a rd Un ive rsi ty, Er ns tM ay rL ibr ary of the Mu se u m of Co mp ara t ive (-"^/j) rva Ha the III Fig IV Blüte b by II und Bractee a ed Fig Zweig der Bougainvülea Malmeana Nat itis Fig I Dig Fig yH eri tag eL ibr ary htt p:/ /w ww bio d I La Paz, Bang) d'Orbigny) ed itis Dig by the rd rva Ha ty, rsi ive Un rL ay tM ns Er ary ibr of the m se u Mu of ive ara t mp Co rid ge , mb Ca y( log Zo o MA lD na ); O rig i rom df ow nlo a rsi t iod ive Th eB ibr ary eL yH eri tag htt p:/ ww /w m at tru iez en log bio ww org /; w ive rsi tyl ibr ary bio d A.Heimerl: Mono9ra|)liic ilor Nvetiiöinacecii Denkschriften d kais Taf.I a üei.v \.Hennerlii.W.liepoiai.Lilli W'.Liepoldt ''"l^ Ajisl v Akad d Wiss math uatunv Classe, Bd LXX TUIiaimwarlli Wii ed itis Dig by the rd rva Ha ty, rsi ive Un rL ay tM ns Er ary ibr of the m se u Mu of ive ara t mp Co rid ge , mb Ca y( log Zo o MA lD na ); O rig i rom df ow nlo a rsi t iod ive Th eB ibr ary eL yH eri tag htt p:/ ww /w m at tru iez en log bio ww org /; w ive rsi tyl ibr ary bio d ed itis Dig by the rd rva Ha ty, rsi ive Un rL ay tM ns Er ary ibr of the m se u Mu of ive ara t mp Co rid ge , mb Ca y( log Zo o MA lD na ); O rig i rom df ow nlo a ibr ary eL yH eri tag II rsi t iod ive Th eB Tafel htt p:/ ww /w m at tru iez en log bio ww org /; w ive rsi tyl ibr ary bio d m at tru iez en log bio ww org /; w ive rsi tyl ibr ary Tafel eL ibr ary htt p:/ /w ww bio d II III Th eB Fig Blütenzweig derselben Varietät (Groß-Namaland, Schinz) Nat Gr Fruchtzweig der (Namaqualand, Belik) Nat Gr var chloroptiUi ); O rig i na lD Fig IV rom II Originalexcmplar der var typica Blühender und blattragender Zweig der var inlercedeiis (Originalexemplar des Ph Hcimciiii df Fig vom iod ive Fruchttragendes Zweigstück (etwas vergr.) I ow nlo a Fig rsi t yH eri tag Phaeoptilum spinosum Radlk var cliloroptihi von der Radicularseite Ca Same der Zo o (Fleck 278a) ive (3/j) ara t Jugendliche Zwitterblüte geöffnet itis ed by the Ha rva rd Un ive rsi ty, Er ns tM ay rL ibr ary of the Mu se u m of Co mp Ausnahmsfall der Entwicklung von zwei Gcrmina Dig e ('-/i) log rfj— ^3 Embrj'O der var chloroptila (V^) / der Seite (^j) v mb Frucht der var chloroplüa von vorn und y( c rid ge , MA a Unreife Frucht mit dem Staminodienkranz aus einer weiblichen Blüte &,, &2 Reife ('']) (Fleck 867) (3/j), (Fleek 867) Engler) Nat Gr ed itis Dig by the rd rva Ha ty, rsi ive Un rL ay tM ns Er ary ibr of the m se u Mu of ive ara t mp Co rid ge , mb Ca y( log Zo o MA lD na ); O rig i rom df ow nlo a rsi t iod ive Th eB ibr ary eL yH eri tag htt p:/ ww /w m at tru iez en log bio ww org /; w ive rsi tyl ibr ary bio d A.Heimerl: AVono'ii-^ipliic doi- On.v ,\.HciiueTl u V Lii'iiiiUi l.iii' V NvcliKÜiuufcu Taf.U liciii'U' Denkschi-il'lend.kais.Akad.d Wiss malh natunv Ciasso, Bd LXX LUK Alis! V 'riiBaiumarUi V'icil ... grenzen sie oder ragen etwas Epidermis der Blattoberseite hinein, auf der anderen Seite dringen die längsten derselben zur Epidermis der Unterseite vor Diese merkwürdigen, Denkschriften der mathem.-naturw... zusammen, sondern schließen einen Winkel miteinander Fig 7); die Rückennaht des Ovars kommt dabei the Mu in seitlich und Der zu liegen ist entweder auf der Griffel ary of entspringt stets der flacheren... als Verzweigung Veränderung by zweigungen) Ha rva derselben findet die weitere in An der Stelle, wo o und dem Winkel ß stehen (und ebenso an allen Ver- der Beschaffenheit der Inflorescenzachse
- Xem thêm -

Xem thêm: Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 70-0097-0137, Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 70-0097-0137

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay