Đồ án tốt nghiệp DH: Website tin tức công nghệ

69 60 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 16:53

Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tin tức review công nghệ (source + báo cáo)Cung cấp cho bạn đọc các tin tức về công nghệ, thế giới công nghệ luôn được cập nhật liên tục, các bài viết đánh giá về các sản phẩm công nghệ hay các phần mềm mới ra mắt. Ngoài ra thì website còn cung cấp cho bạn đọc các bài viết, các tư vấn hữu ích về thiết bị số, các sản phẩm số, hay các thiết bị công nghệ mà các bạn chưa hiểu rõ về nó, website của em sẽ giải đáp các thắc mắc đó qua các bài viết, đánh giá hay tư vấn để người dùng có thể có những thông tin hữu ích hơn khi sử dụng hoặc khi có sự lựa chọn mua sản phẩm công nghệ nào mới.Khi có sản phẩm mới ra, nhiều bạn đọc phân vân về sản phẩm đó như thế nào không biết có nên mua hay không.Các giải đáp thắc mắc đó sẽ được thể hiện trên website qua các bài viết, các đánh giá cụ thể về sản phẩm đó để bạn đọc có sự lựa chọn sang suốt cho mình trước khi mua sản phẩm nào đó. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN PHẠM HẢI ĐĂNG XÂY DỰNG WEBSITE ĐÁNH GIÁ VÀ TƯ VẤN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HƯNG YÊN - 2018 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN PHẠM HẢI ĐĂNG XÂY DỰNG WEBSITE ĐÁNH GIÁ VÀ TƯ VẤN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOÀNG QUỐC VIỆT HƯNG YÊN - 2018 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ MỤC LỤC MỤC LỤC DANH SÁCH HÌNH VẼ DANH SÁCH BẢNG BIỂU DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .10 1.1 Lý chọn đề tài 10 1.2 Mục tiêu đề tài .10 1.3 Giới hạn phạm vi đề tài 11 1.4 Nội dung thực .11 1.5 Phương pháp tiếp cận 11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12 2.1 Tổng quan hệ quản trị sở liệu .12 2.1.1 Định nghĩa 12 2.1.2 Các khả hệ quản trị sở liệu .12 2.1.3 Đặc điểm hệ quản trị sở liệu 13 2.1.4 Kiến trúc hệ quản trị CSDL .15 2.2 Ngơn ngữ lập trình ASP.Net .16 2.2.1 Giới thiệu Asp.Net .16 2.2.2 Các thành phần Asp.Net 19 2.3 Tổng quan Linq to SQL 22 2.3.1 Linq gì? .22 2.3.2 Linq to SQL gì? 23 2.3.3 Mơ hình hóa CSDL dùng Linq to SQL 23 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 2.3.4 Lớp Datacontext 25 2.3.5 Sử dụng Linq to Sql ASP.NET 25 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG THỰC HIỆN .26 3.1 Khảo sát đặc tả yêu cầu 26 3.1.1 Khảo sát thực tế 26 3.1.2 Đặc tả yêu cầu 26 3.2 Phân tích chức hệ thống 29 3.2.1 Yêu cầu hệ thống 29 3.2.2 Biểu đồ UseCase .30 3.2.3 Biểu đồ 42 3.2.4 Biểu đồ lớp hệ thống 46 3.3 Thiết kế sở liệu hệ thống 47 3.3.1 Bảng phân mục .48 3.3.2 Bảng loại tin 48 3.3.3 Bảng tin tức .49 3.3.4 Bảng người dùng .50 3.4 Thiết kế giao diện .51 3.4.1 Giao diện trang chủ 51 3.4.2 Giao diện trang loại tin tức .52 3.4.3 Giao diện trang chi tiết tin tức 53 3.4.4 Giao diện trang tìm kiếm .54 3.4.5 Giao diện trang quản lý người dùng 55 3.4.6 Giao diện trang quản lý loại tin .56 3.4.7 Giao diện trang quản lý tin tức 58 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 3.4.8 Giao diên trang quản lý phân mục 60 3.4.9 Giao diện trang đăng nhập 61 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN .62 4.1 Kết đạt đề tài 62 4.2 Hạn chế đề tài 62 4.3 Hướng phát triển đề tài 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .64 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm cơng nghệ DANH SÁCH HÌNH Hình Ba mức trừu tượng liệu 13 Hình 2 Các thành phần hệ quản trị CSDL .15 Hình Quá trình biên dịch Asp.net 17 Hình Tạo sở liệu Linq to Sql 24 Hình Linq to Sql Classes 24 YHình Use case mức tổng quát .33 Hình Biểu đồ use-case quản lý phân mục 34 Hình 3 Biểu đồ Use-case quản lý loại tin .36 Hình Biểu đồ Use-case quản lý tin tức 38 Hình Biểu đồ use case quản lý người dùng 40 Hình Biểu đồ chức quản lý phân mục 42 Hình Biểu đồ chức quản lý loại tin 43 Hình Biểu đồ chức quản lý tin tức 44 Hình 3.9: Biểu đồ chức quản lý người dùng 45 Hình 10 Biểu đồ lớp hệ thống 46 Hình 11 Mơ hình liệu quan hệ 47 Hình 12 Giao diện trang chủ Website 51 Hình 13 Giao diện trang loại tin tức 52 Hình 14 Giao diện trang chi tiết tin tức 53 Hình 15 Giao diện trang tìm kiếm tin tức 54 Hình 16 Giao diện trang quản lý danh sách người dùng 55 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm cơng nghệ Hình 17 Giao diện trang thêm người dùng 55 Hình 18 Giao diện trang sửa người dùng .56 Hình 19 Giao diện trang quản lý loại tin .56 Hình 20 Giao diện trang thêm loại tin 57 Hình 21 Giao diện trang sửa loại tin 57 Hình 22 Giao diện trang quản lý tin tức 58 Hình 23 Giao diện trang thêm tin tức 59 Hình 24 Giao diện trang sửa tin tức .59 Hình 25 Giao diện trang quản lý phân mục 60 Hình 26 Giao diện trang sửa phân mục 60 Hình 27 Giao diện trang đăng nhập .61 DANH SÁCH BẢNG B Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ Y Bảng Các yêu cầu chức 29 Bảng Các kí hiệu mơ tả 30 Bảng 3 Bảng danh sách Actor 31 Bảng Danh sách use case .32 Bảng Bảng phân mục 48 Bảng Bảng loại tin 48 Bảng Bảng tin tức .49 Bảng Bảng người dùng .50 10 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 3.3.4 Bảng người dùng Bảng Bảng người dùng STT Tên trường idnguoidung taikhoan matkhau tenhienthi Kiểu liệu Int varchar(50) Varchar (10) nvarchar(50) Ràng buộc Khóa Mơ tả Mã người dùng Tên đăng nhập Mật đăng nhập Tên hiển thị quản trị viên đăng nhập vào hệ NgaySinh SDT QueQuan trangthai Datetime thống Ngày sinh quản nchar(13) trị viên Số điện thoại liên hệ nvarchar(255) với quản trị viên Quê quán quản bit trị viên trạng thái quản trị viên có quyền truy cập hệ thống hay không 55 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 3.4 Thiết kế giao diện 3.4.1 Giao diện trang chủ Cho phép người dùng xem tin tức nhất, slideshow, tin đánh giá gần đây, tư vấn bật, hỏi đáp di động, hỏi đáp máy tính, tìm kiếm tin tức mà người dùng quan tâm mà hệ thống cung cấp đến bạn đọc cách nhanh, hiệu Hình 12 Giao diện trang chủ Website 56 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 3.4.2 Giao diện trang loại tin tức Cho phép người dùng xem tin tức tin tức loại như: máy tính bảng, điện thoại di động, tivi, bảo mật số, kinh doanh, âm thanh, máy tính cung cấp đến người dùng tin tức cập nhật, tin tức bạn đọc quan tâm nhiều Khi muốn xem chi tiết tin tức , người dùng click vào tin tức để chuyển đến trang chi tiết sản phẩm Hình 13 Giao diện trang loại tin tức 57 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 3.4.3 Giao diện trang chi tiết tin tức Khi người dùng nhấn xem chi tiết tin tức, hệ thống chuyển sang trang chi tiết tin tức để nắm bắt thông tin tin tức mà người dùng quan tâm Người dùng xem thêm tin tức loại với tin tức xem, xem tin cập nhật, quan tâm nhiều Hình 14 Giao diện trang chi tiết tin tức 58 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm cơng nghệ 3.4.4 Giao diện trang tìm kiếm Khi người dùng sử dụng website, muốn có tìm kiếm tin tức mà người dùng quan tâm đến Tin tức hiển thị gần tuyệt tin tức mà người dùng tìm Nếu trang trạng thái trắng tức khơng có tin tức websie giống với tên tin tức mà người dùng tìm kiếm Hình 15 Giao diện trang tìm kiếm tin tức 59 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 3.4.5 Giao diện trang quản lý người dùng Cho phép người quản trị xem thơng tin người dùng có hệ thống: có khả thêm, xóa, sửa thành viên quản trị Hình 16 Giao diện trang quản lý danh sách người dùng Hình 17 Giao diện trang thêm người dùng 60 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm cơng nghệ Hình 18 Giao diện trang sửa người dùng 3.4.6 Giao diện trang quản lý loại tin Cho phép người quản trị xem thông tin loại tin có hệ thống Quản trị viên có khả thêm, xóa, sửa loại tin theo phân mục tin Hình 19 Giao diện trang quản lý loại tin 61 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm cơng nghệ Hình 20 Giao diện trang thêm loại tin Hình 21 Giao diện trang sửa loại tin 62 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 3.4.7 Giao diện trang quản lý tin tức Cho phép người quản trị xem thông tin tin tức có hệ thống Quản trị viên có khả thêm, xóa, sửa tin tức theo phân mục loại tin Hình 22 Giao diện trang quản lý tin tức 63 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm cơng nghệ Hình 23 Giao diện trang thêm tin tức Hình 24 Giao diện trang sửa tin tức 64 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 3.4.8 Giao diên trang quản lý phân mục Cho phép người quản trị xem thơng tin phân mục có hệ thống Quản trị viên có khả thêm, xóa, sửa phân mục cho loại tin tức Hình 25 Giao diện trang quản lý phân mục Hình 26 Giao diện trang sửa phân mục 65 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ 3.4.9 Giao diện trang đăng nhập Cho phép người dùng có quyền hệ thống đăng nhập vào hệ thống quản trị để thực nghiệp vụ mà người quản trị có khả thực Hình 27 Giao diện trang đăng nhập 66 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN CHƯƠNG 5: Kết đạt đề tài Sau thời gian nghiên cứu phát triển, em hoàn thành mục tiêu ban đầu đề đề tài.Em thực nghiên cứu đề giải pháp thiết kế web tảng ASP.NET hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu SQLServer bao gồm giải pháp thiết kế sở liệu, tổ chức liệu Host, giải pháp tùy biến giao diện trang web Em thiết kế trang web cung cấp cho người dùng đọc, đánh giá hay tin tức công ghệ thông tin lĩnh vực di động, laptop hay viễn thông… Thiết kế trang quản trị để cập nhật, sửa đổi thông tin viết đánh giá hay tin tức website Ngồi sản phẩm đạt em học thêm nhiều kiến thức, kỹ lâp trình web, có thêm kĩ phân tích, thiết kế website theo ý tùy biến cho phù hợp.Biết cách tổ chức, phân chia để làm sản phẩm dự kiến để kịp tiến độ đề ra.Khơng có thêm kiến thức ngơn ngữ lập trình phổ biến hữu ích ASP.NET CHƯƠNG 6: Hạn chế đề tài Hệ thống website dừng lại giải module hệ thống tin tức, đánh giá chưa có nhiều module tiện ích cho người dùng như: Thống kê lượt truy cập theo tháng, thăm dò ý kiến, hỏi đáp hay tìm kiếm… Hệ thống chưa có trợ giúp ngữ cảnh cho người dùng cấu hình tạo website Hệ thống chưa có chun mơn hóa cao nhiều phần hạn chế cách thêm sửa loại ti phân mục, thành phần website 67 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ CHƯƠNG 7: Hướng phát triển đề tài Trong thời gian nghiên cứu thực đề tài, em vạch hướng phát triển đề tài sau: Xây dựng thêm Control làm phong phú việc tùy biến giao diện website Bổ sung Module hỗ trợ cho website phản hổi thông tin bạn đọc với việc đăng nhập Facebook để bình luận, phản hồi ý kiến viết, đánh giá hay tin tức Ngồi cho thêm quảng cáo vào hai bên hay giao diện cho website thêm phần sinh động hơn, đa dạng phong phú Nghiên cứu triển khai đề tài theo hướng chuyên mơn hóa cao giúp người quản trị dễ dàng sử dụng quản lý website 68 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Dương Kiều Hoa, TS.Tôn Thất Hòa An, Phân tích thiết kế hệ thống với UML [2] Phạm Hữu Khang, Lập trình ASP.NET 2.0 Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất Lao động Xã hội, 2005 [3] Nguyễn Văn Quyết, Giáo trình Cơng nghệ Web Ứng dụng Hưng Yên, Việt Nam: Khoa CNTT - UTEHY, 2010 [4] Phạm Hữu Khang, Đồn Thiện Ngân, Lập trình ASP.NET, Nhà xuất Lao động Xã hội, 2004 [5] Phạm Cơng Ngơ, Lập trình C# từ đến nâng cao, Nhà xuất giáo dục, 2008 [6] Nguyên Trần Quế, Nguyễn Mạnh Sơn, Phân thích hệ thiết kế hệ thống thông tin 69 ... tích thiết lập website chuyên biệt để cung cấp viết, đánh giá công nghệ, sản phẩm công nghệ - Xây dựng website có chức chứa viết, đánh giá tin tức công nghệ vàc sản phẩm công nghệ nay, cập nhật... hiểu mua sản phẩm đó, hay tìm hiểu cơng nghệ Do website chuyên biệt tin tức, đánh giá công nghệ mới, sản phẩm công nghệ số cần thiết nhu cầu cập nhật tin tức 3.1.2 Đặc tả yêu cầu - Từ trạng thực... THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOÀNG QUỐC VIỆT HƯNG YÊN - 2018 Xây dụng website đánh giá tư vấn sản phẩm công nghệ Xây dụng website đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp DH: Website tin tức công nghệ, Đồ án tốt nghiệp DH: Website tin tức công nghệ, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CHƯƠNG 3: NỘI DUNG THỰC HIỆN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay