đề KIỂM TRA học kì 1 lớp 5 môn địa, sử

62 22 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 15:54

KIỂM TRA HỌC NĂM 2017 – 2018 MÔN: Lịch Sử & Địa Lý – Lớp Thời gian làm 40 phút A PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) I LỊCH SỬ: (3điểm) Khoanh tròn vào chữ ý Câu 1: (0.5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm: A năm 1862 B năm 1858 C năm 1859 D năm 1860 Câu 2: (0.5 điểm) Sau băn khoăn, cân nhắc lệnh vua ý dân, Trương Định định: A Tuân lênh vua giải tán nghĩa bình, nhận chức Lãnh Bình An Giang B Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu mộ nghĩa quân đánh Pháp C Ở lại nhân dân chống giặc phong “Bình Tây Đại ngun sối” D Trương Định quê Quảng Ngãi để xây dựng lượng chống quân xâm lược Câu 3: (0.5 điểm) Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước vào thời gian nào? A Ngày 5/6/1911 ; B Ngày 6/5/1911 ; C Ngày 15/6/1911; D Ngày 16/5/1911 Câu 4: (0.5 điểm) Sau cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước khó khăn nào? A Giặc đói, giặc ngoại xâm ; B Giặc dốt, giặc dói C Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm D Giặc ngoại xâm , giặc dốt Câu 5: (1 điểm) Hãy đánh mũi tên nối nhân vật, địa điểm, thời gian lịch sử với tên chiến dịch II ĐỊA LÍ: (3 điểm) Câu 1:(0.5 điểm) A Đà Nẵng; Trung tâm công nghiệp lớn nước ta là: B Hà Nội; C Thành Phố Hồ Chí ; D Hải Phòng Câu 2:(0.5 điểm) Phần đất liền nước ta giáp với nước ? A Trung Quốc ; Lào ; Thái Lan ; Cam-pu-chia B Trung Quốc ; Lào ; Cam-pu-chia C Thái Lan ; Cam-pu-chia; Lào D Trung Quốc ; Thái Lan ; Cam-pu-chia Câu 3:(0.5 điểm) Loại hình vận tải có vai trò quan trọng việc chun chở hàng hoá nước ta là: A Đường bộ; B Đường sắt; Câu 4:(0.5 điểm) Nước ta có: A 45 dân tộc B 54 dân tộc C Đường thủy; C 55 dân tộc D Đường hàng không D 57 dân tộc Câu 5: (1 điểm) Hãy nối ý cột ( A ) với ý cột ( B ) cho phù hợp A B trung tâm công nghiệp lớn nước a) Đường ta b) Lúa gạo loại trồng nhiều nước ta c) Nội thương hoạt động mua bán nước vận chuyện hàng hóa nhiều d) Thành phố Hồ chí Minh B PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) I LỊCH SỬ: (2điểm) Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng đề nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam? Câu : Hãy nêu lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh? II ĐỊA LÍ: (2điểm) Câu 1: Nước ta có dân tộc? Dân tộc có số dân đơng sống chủ yếu đâu? Các dân tộc người sống chủ yếu đâu Câu 2: Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò sản xuất đời sống ? ——— HẾT ———ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI A PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) I LỊCH SỬ: (3điểm) Mỗi câu trả lời ghi 0.5 điểm, riêng câu5: điểm Câu Chiến dịch Việt Bắc: Năm 1947 – Bắc Kạn Ý B C A C 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Chiến dịch Biên giới: Năm 1950 – La Văn Cầu ( Đúng ý 0,25 đ ) II ĐỊA LÍ: (3điểm) Câu a –4 Ý C B A 0.5đ 0.5đ 0.5đ B c –3 ; ; b–2 d–1 0.5đ ( Đúng ý 0,25 đ ) B PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) Mỗi câu trả lời ghi điểm I LỊCH SỬ: (2điểm) Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng đề nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam? Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng đề nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam là: – Phát triển tinh thần yêu nước – Đẩy mạnh thi đua – Chia ruộng đất cho nông dân Câu : Hãy nêu lại lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh? Trả lời: “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, phải nhân nhượng Nhưng nhân nhượng, thực dân Pháp lấn tới Vì chúng tâm cướp nước ta lần nữa! Khơng! Chúng ta hi sinh tất định không chiu nước, định không chịu làm nô lệ ” II ĐỊA LÍ: (2điểm) Câu 1: Nước ta có dân tộc? Dân tộc có số dân đông sống chủ yếu đâu? Các dân tộc người sống chủ yếu đâu? Trả lời: Nước ta có 54 anh em dân tộc chung sống với Dân tộc kinh có số dân đơng sống chủ yếu đồng bằng, ven biển Các dân tộc người chủ yếu sống vùng núi cao nguyên Câu 2: Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò sản xuất đời sống ? Trả lời: Đặc điểm vùng biển nước ta là: Không đóng băng; miền Bắc miền Trung hay có bão Biển có vai trò sản xuất đời sống: Biển điều hòa khí hậu, nguồn tài ngun lớn (Cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm …) đường giao thông quan trọng Ven biển có nhiều nơi du lịch nghỉ mát, hấp dẫn Ề KIỂM TRA HỌC LỚP MƠN TỐN Câu 1: (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Chữ số số thập phân 169,156 có giá trị là: Câu 2: (1điểm) Số có giá trị với 0,08? A 0,800 B 8,00 C 0,80 D 0,080 Câu 3: (1 điểm) Ghi kết vào chỗ chấm 5,1 x 100 = ………………… = ………………… 0,456 x 1000 777,8 : 100 = ………………… 23,78 : 1000 = ………………… Câu 4: (1 điểm) Viết kết thích hợp vào chỗ chấm 34m 29cm = ……………………dm 4,5 km2 = …………………….ha 5tấn kg = ………… 15 phút = ………………giờ Câu 5: (1điểm) Viết số 5,7 ; 6,02 ; 4,23 ; 4,32 ; 5,3 theo thứ tự từ bé đến lớn …………………………………………………………………………………………………………………… ……… Câu 6: (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 18,5cm Diện tích hình chữ nhật là: A 4,625 cm2 B 46,25 cm2 C 462,5 cm2 D 4625cm2 Câu 7: (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Một đàn gà có 16 gà trống 34 gà mái Tỉ số phần trăm số gà trống số gà đàn là: % B 32 % Câu (1điểm) 5,67 + 7,89 A 3,2 C 33% D 320% Đặt tính tính: 38,56 – 27,29 56,78 7,8 75,52 : 3,2 Câu 9: (1điểm) Một người gửi tiết kiệm 40 000 000 đồng với lãi suất 0,5% tháng Hỏi sau tháng số tiền gửi tiền lãi bao nhiêu? Câu 10 (1điểm) Tính cách thuận tiện TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC Câu (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A 2017 B 2,17 C 2,170 D 2,017 Câu (1 điểm) Viết vào chỗ chấm a/ Ba đơn vị, phần trăm bảy phần nghìn, viết là: ……………………………… b/ 235,56 đọc là:……………………………………………… ……………………………………………… Câu (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Lớp 5A có 12 học sinh nữ 16 học sinh nam Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh nam là: A 100% B 75% C 50% D.25% Câu Đặt tính tính 75,8 + 249,19 57,648 – 35,37 2,58 x 1,5 Câu (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Câu (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số tự nhiên lớn để: 2,8 x x < là: 17,4: 1,45 A x = B x = C x = D x = Câu (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu (1 điểm): người đắp xong đoạn đường ngày Hỏi muốn đắp xong đoạn đường ngày phải cần người ? Câu (1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng chiều dài 7,5m người ta dành 30% diện tích trồng hoa lại trồng rau Tính diện tích đất trồng rau? Câu 10 (1 điểm): Nước biển chứa 4% muối Cần đổ thêm vào gam nước lã vào 400g nước biển để tỉ lệ muối dung dịch 2% TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN Phần 1: Trắc nghiệm (7 điểm) Câu (MĐ1-1 điểm): Giá trị chữ số số 269,78 (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng): A đơn vị B phần mười C chục D phần trăm Câu 2(MĐ1-1 điểm): Số có giá trị với 0,08 (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)? A 0,800 B 8,00 C 0,80 D 0,080 Câu (MĐ1-1 điểm): Tìm chữ số x, biết : 5,6×1 > 5,689 (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng): A.x=9 B.x=7 C.x=1 D.x=0 Câu (MĐ2-1 điểm: Điền số thích hợp vào chỗ trống: a) 13m 5dm = ……………m b) 6m2 12dm2 = …………m2 Câu 6.(MĐ3-1 điểm): Sắp xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Câu 7(MĐ4-1 điểm): Một hình tam giác có diện tích 15 cm2 Nếu độ dài đáy chiều cao tương ứng tăng gấp đơi diện tích tam giác lúc là(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng): A 15 cm2 B 30 cm2 45 cm2 D 60 cm2 Phần 2: Tự luận (6 điểm) Câu 8(MĐ2-1 điểm): Đặt tính tính: a) 455,6 + 63,15 b) 15,62 5,8 Câu 9(MĐ3-1 điểm): Tìm x: a) 3,56 + x = 71,4 + 11,3 b) 6,9 x = 112,3 – 14,32 Câu 10 (MĐ3-1 điểm): Một cửa hàng bán 248 kg gạo nếp tẻ, số gạo tẻ chiếm 45% Hỏi cửa hàng bán kg gạo nếp? —— HẾT ——– KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Khoa học - Lớp Thời gian: 40 phút I Khoanh tròn chữ ( A, B, C D ) trước câu trả lời Câu (1 điểm) Để bảo vệ sức khoẻ thể chất tinh thần tuổi dậy cần? M1 A Thường xuyên tắm giặt, gội đầu thay quần áo B Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao C Thường xuyên tụ tập bạn bè để chơi D Uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, chất gây nghiện Câu (1 điểm) Sốt xuất huyết bệnh truyền nhiễm do: M1 A sinh trùng gây B Một loại vi rút có máu gia súc, chim, chuột, khỉ,… gây C Một loại vi rút muỗi vằn truyền trung gian gây bệnh D Do loại vi khuẩn gây Câu (1 điểm) Để xây tường, lát sân người ta sử dụng vật liệu nào? M1 A Gạch B Ngói C Thủy tinh D Sắt Câu (1 điểm) Các đồ vật làm đất sét nung gọi gì? M1 A Đồ gốm B Đất sét C Đồ sành D Đồ sứ II Tự luận Câu (1,5 điểm) Điền từ (hợp tử, thụ tinh, phôi, bào thai, em bé) vào chỗ chấm câu cho phù hợp M2 Trứng gọi Hợp tử phát triển thành thành Bào thai nuôi dưỡng lớn lên bụng mẹ Sau khoảng tháng .sẽ sinh Câu (1 điểm) Nêu tính chất cao su? M2 Câu (2,5 điểm) Chúng ta nên dùng thuốc nào? Khi mua thuốc cần ý điều gì? Hãy nêu tác hại việc dùng thuốc không đúng? M3 Câu (1 điểm) Em nêu việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thơng đường bộ? M4 Đáp án hướng dẫn giải môn Khoa học lớp học Mỗi câu điểm Câu Câu Câu Câu B C A A Sự dụng lượng Số câu Số điểm Sự sinh sản thực vật động Số câu vât 1 0,5 0,5 1 1 1,5 0,5 0.5 2,5 Số câu 1 Số điểm 0,5 2,5 Số điểm Môi trường tài nguyên thiên nhiên Mối quan hệ môi trường Số câu người Số điểm Tổng Số câu Số điểm 1 0,5 1,5 0,5 3 2.5 3 1,5 1.5 1,5 1,5 Đề thi học lớp mơn khoa học số I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7, điểm) Khoanh vào chữ đặt trước ý nhất: Câu Sự chuyển thể xảy trình cất nước? A Nóng chảy đơng đặc B Nóng chảy bay C Bay ngưng tụ D Đông đặc ngưng tụ Câu Sự biến đổi hoá học xảy trường hợp đây? A Hoà tan đường vào nước B Thả vôi sống vào nước C Dây cao su bị kéo dãn D Cốc thuỷ tinh bị rơi vỡ Câu Nguồn lượng chủ yếu sống Trái Đất gì? A Mặt trời B Mặt trăng C Gió D Cây xanh Câu Để tránh lãng phí điện, bạn cần ý điều gì? A Chỉ sử dụng điện cần thiết B Tắt thiết bị sử dụng điện khỏi nhà C Tiết kiệm điện đun nấu, sưởi, (ủi) quần áo D Cả ý Câu Các quan sinh dục quan sinh dục đực thực vật có hoa là: A Đài hoa nhụy hoa B Cánh hoa bao phấn C Nhụy nhị D Cả ý Câu Ở giai đoạn trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất? A Trứng B Sâu C Nhộng D Bướm Câu Con vật đẻ nhiều lứa? A Voi B Chó C Vịt D Lợn Câu Hổ thường sinh sản vào mùa nào? A Mùa xuân mùa hạ B Mùa đông mùa xuân C Mùa thu mùa đông D Mùa hạ mùa thu Câu Mơi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng đời sống người? A Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí, B Cung cấp tài nguyên thiên nhiên dùng sản xuất đời sống C Là nơi tiếp nhận chất thải sinh hoạt, trình sản xuất hoạt động khác người D Cả ý II PHẦN TỰ LUẬN (2, điểm) Câu Nêu ứng dụng lượng gió đời sống sản xuất địa phương em? Câu Nêu ngun nhân làm nhiễm khơng khí nước? Câu Để góp phần bảo vệ mơi trường xung quanh, em cần phải làm gì? HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: KHOA HỌC LỚP I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,5 điểm) Học sinh chọn 2, ý câu khơng điểm câu Câu Ý C B A D C B D A D Điểm 1 0,5 1 0,5 0,5 II PHẦN TỰ LUẬN ( 2,5 điểm) Câu (1 điểm) (Nêu ứng dụng, ứng dụng 0,2 điểm) Ứng dụng lượng gió đời sống sản xuất địa phương em là: Thả diều, phơi quần áo, ngồi hóng mát trời nóng, rê thóc, phơi thóc, Câu (0,5 điểm) Nguyên nhân làm nhiễm khơng khí nước nhà máy, xí nghiệp, cơng ti khu cơng nghiệp thải khói bụi nước thải Câu (1 điểm) (Mỗi ý 0,5 điểm) Để góp phần bảo vệ mơi trường xung quanh, em cần phải làm việc sau: - Tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc bảo vệ xanh trường, gia đình nơi cơng cộng -.Bỏ giấy rác vào thùng rác, vệ sinh nơi quy định Chăm làm tổng vệ sinh dọn dẹp cho môi trường xung quanh MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP Mạch kiến thức, Sự biến đổi chất Số câu số điểm Mức 1+2 TNKQ TL Mức TNKQ TL Mức TNKQ Tổng TL TNKQ Số câu 1 Số điểm 1,0 1,0 2,0 Sử dụng Số câu 2 TL lượng Số điểm 1,5 1,0 1,5 1,0 Sự sinh sản thực vật Số câu 1 Số điểm 1,0 1,0 Sự sinh sản động vật Số câu Số điểm 1,0 1,0 2,0 Môi trường tài nguyên Số câu 1 Số điểm 1,0 1,0 Mối quan hệ môi trường người Số câu 2 Số điểm 1,5 1,5 Tổng Số câu 2 Số điểm 5,5 2,0 1,5 1,0 7,5 2,5 Đề thi học lớp mơn khoa học số I Trắc nghiệm: (7,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: (1 điểm) Để sản xuất muối biển từ nước biển, người ta sử dụng phương pháp nào? A Lọc B Lắng C Chưng cất D Phơi nắng Câu 2: (1 điểm) Nguồn lượng chủ yếu sống Trái đất gì? A Mặt trời B Mặt trăng C Gió D Cây xanh Câu 3: (0,5 điểm) Hợp tử phát triển thành gì? A Hạt B Quả C Phơi D Cây Câu 4: (1 điểm) Hiện tượng đầu nhụy nhận hạt phấn nhị gọi gì? A Sự thụ phấn B Sự thụ tinh C Sự sinh sản Câu 5: (1 điểm) Khi hổ sống độc lập? A Từ tháng đến năm rưỡi B Từ hai tháng đến năm rưỡi C Từ năm rưỡi đến hai năm tuổi D Từ hai năm đến hai năm rưỡi tuổi Câu 6: (0,5 điểm) Lồi hươu có tập tính sống nào? A Theo bầy đàn B Từng đôi C Đơn độc D Riêng rẽ Câu 7: (0,5 điểm) Tài nguyên thiên nhiên gì? A Là cải người làm để sử dụng cho lợi ích thân cộng đồng B Là cải có sẵn mơi trường tự nhiên người khai thác sử dụng chúng cho lợi ích thân cộng đồng C Cả hai ý Câu 8: (1 điểm) Mơi trường tự nhiên có vai trò quan trọng đời sống người? A Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi B Cung cấp tài nguyên thiên nhiên để người sử dụng đời sống, sản xuất C Là nơi tiếp nhận chất thải sinh hoạt, trình sản xuất hoạt động khác người D Tất ý Câu 9: (0,5 điểm) Môi trường tự nhiên cung cấp cho người gì? A Thức ăn, nước uống B Nước dùng sinh hoạt, công nghiệp C Chất đốt (rắn, lỏng, khí) D Tất ý Câu 10: (0,5 điểm) Môi trường tự nhiên nhận từ hoạt động người gì? A Nước tiểu, phân, rác thải B Khí thải, khói C Nước thải sinh hoạt, nước thải cơng nghiệp D Tất ý II Tự luận: (2,5 điểm) Câu 1: (0,5 điểm) Hiện tượng đầu nhụy nhận hạt phấn nhị gọi gì? Câu 2: (1 điểm) Em có nhận xét màu sắc, hương thơm hoa thụ phấn nhờ gió, nhờ côn trùng? Câu 3: (1 điểm) Kể tên số thành phần môi trường? ĐÁP ÁN BÀI KT KHOA HỌC LỚP HỌC I Trắc nghiệm: (7,5 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Đáp án Điểm D A C A C A B D D D 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm II Tự luận: (2,5 điểm) Câu 1: (0,5 điểm) Hiện tượng đầu nhụy nhận hạt phấn nhị gọi thụ phấn Câu 2: (1 điểm) - Hoa thụ phấn nhờ trùng: Thường có màu sắc sặc sỡ hương thơm, mật hấp dẫn côn trùng - Hoa thụ phấn nhờ gió: Khơng có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ khơng có Câu 3: (1điểm) Môi trường bao gồm thành phần tự nhiên thành phần người tạo (nhân tạo) - Thành phần tự nhiên địa hình, khí hậu, sinh vật (thực vật, động vật, người), nước, khơng khí - Thành phần người tạo làng mạc, thành phố, công trường, nhà máy, Đề thi học lớp môn khoa học số Câu 1: (1,0 điểm) (M1) Chất lỏng có đặc điểm gì? A Khơng có hình dạng định, chiếm tồn vật chứa B Có hình dạng định, nhìn thấy C Khơng có hình dạng định D Cả đáp án Câu 2: (1,0 điểm) (M3) Có cách để tách chất khỏi hỗn hợp? Lấy ví dụ Câu 3: (1,0 điểm) (M2) Tài nguyên thiên nhiên gì? A Là cải người làm để sử dụng cho lợi ích thân cộng đồng B Là cải có sẵn môi trường tự nhiên người khai thác sử dụng chúng cho lợi ích thân cộng đồng C Cả hai ý Câu 4: (1,0 điểm) (M4) Em cần làm đề phòng tai nạn sử dụng chất đốt sinh hoạt? Câu (1,0 điểm) (M1) Trong sinh sản thực vật có hoa, bầu nhụy phát triển thành: Nội dung Đúng/Sa i a Quả chứa hạt b Phôi nằm hạt c Hạt phấn d Noãn Câu 6: (0,5 điểm) (M1) Điền từ thích hợp vào chỗ cho phù hợp - Đa số loài vật chia thành hai giống Giống đực có quan sinh dục đực tạo Con có quan sinh dục tạo - Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi Hợp tử phân chia nhiều lần phát triển thành .mang đặc tính bố mẹ Câu 7: (0,5 điểm) (M3) Nội dung Đúng/Sai a Nước bị ô nhiễm do: Nước thải từ nhà máy, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi xuống ao hồ b Thuyền buồm hoạt động nhờ sử dụng lượng pin mặt trời c Hổ loài thú ăn thịt, sống đơn độc, sống thành đơi vào mùa sinh sản, mùa xn mùa hạ d Các lồi hoa thụ phấn nhờ trùng thường có màu sắc sặc sỡ, hương thơm hấp dẫn côn trùng Câu 8: (1,0 điểm) (M2) Nội dung a Tài nguyên trái đất vô tận, người Đúng/Sai việc sử dụng b Tài nguyên trái đất có hạn nên người phải sử dụng tiết kiệm c Tài nguyên thiên nhiên hết có lại người sử dụng khơng cần tiết kiệm d Cả ý Câu 9: (0,5 điểm) (M3) Nội dung Đúng/Sai a Tài nguyên thiên nhiên khơng có sẵn tự nhiên b Tài ngun thiên nhiên cải có sẵn mơi trường tự nhiên c Tài nguyên có nhiều thiên nhiên dùng thoải mái d Cả ý Câu 10: (1,0 điểm) (M2) Môi trường tự nhiên nhận từ hoạt động người gì? A Nước tiểu, phân, rác thải B Khí thải, khói C Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp D Tất ý Câu 11: (0,5 điểm) (M3) Yếu tố làm ô nhiễm nước Đúng/Sa i a Khơng khí b Nhiệt độ c Chất thải d Ánh sáng mặt trời Câu 12: (0,5đ) (M3) Vì phải bảo vệ môi trường? Nêu việc cần làm để bảo vệ môi trường? Đáp án đề thi học mơn Khoa học lớp Câu 1: A Câu 2: • Có nhiều cách để tách chất khỏi hỗn hợp như: Sàng, sảy, lọc, làm lắng, • Ví dụ: Dùng dần để dần gạo, tách gạo với sạn, Câu 3: B Câu 4: Để phòng tránh tai nạn sử dụng chất đốt ta cần có ý thức đun nấu xong cần quét dọn ngăn nắp khóa ga cẩn thận Câu 5: a S b S c S d S Câu 6: Điền vào chỗ trống Đực cái, tinh trùng, trứng, thụ tinh, thể Câu 7: a Đ b S c Đ d Đ Câu 8: a S b Đ c S d S Câu 9: a S b Đ c S d S Câu 10: D Câu 11: a S b S c Đ c S Câu 12: Khơng khí nước bị nhiễm gây nhiều bệnh có hại đến sức khỏe cho người động vật ảng ma trận đề thi cuối học mơn Sử - Địa lớp Mạch kiến thức, Số câu số điểm Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc đấu Số câu tranh thống nước nhà (1954 - 1975) Mức Mức Mức Mức TN TN TN TN TL TL TL Câu số 1, Số điểm Câu số Số điểm 2đ 1đ Số câu 1 Câu số Số điểm 0,5 đ 1đ Số câu Câu số Số điểm 0,5 đ Châu Đại Dương, Châu Số câu Nam Cực đại dương TN TL 1đ 1đ 1đ 1đ Châu phi, Châu Mĩ TL Xây dựng chủ nghĩa xã hội Số câu nước (1975 đến nay) Việt Nam, Châu Á, Châu Âu Tổng 3đ 1,5 đ 0,5 đ 1 Câu số Số điểm 1,5 đ 1,5 đ 2 Tổng số câu 15 Tổng số 2 10 Tổng số điểm điểm điểm 2,5 điểm 2,5 điểm 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Môn: Lịch sử - Địa lý Thời gian: 40 Phút Lớp: Em khoanh vào chữ trước ý đúng: I - Lịch sử: (5 điểm) Câu 1: Địa phương nơi tiêu biểu phong trào "Đồng khởi"? (0,5 điểm) A Sài Gòn B Hà Nội C Bến Tre D Cần Thơ Câu 2: Đường Trường Sơn có tên gọi khác là: (0,5 điểm) A Đường Hồ Chí Minh biển B Đường số C Đường Hồ Chí Minh D Đường Hồ Chí Minh không Câu 3: Điền từ ngoặc đơn thích hợp với chỗ trống: (2 điểm) (Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cờ đỏ vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh) Quốc hội định: lấy tên nước .; định Quốc huy; Quốc ; Quốc ca ; Thủ Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên Câu 4: Dựa vào nội dung học, nói: "Ngày 25 - - 1976 ngày vui nhân dân ta" (1 điểm) Câu 5: Tại nói: "Ngày 30 - - 1975 mốc quan trọng lịch sử dân tộc ta ? (1 điểm) II - Địa lí: (5 điểm) Câu 1: Trung tâm công nghiệp lớn nước ta là: (0,5 điểm) A Hà Nội B Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội C Đà Nẵng D Cà Mau Câu 2: Khu vực Đông Nam Á sản xuất nhiều lúa gạo vì: (1 điểm) A Có nhiều đồng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc sơng lớn ven biển B Có nhiều đất đỏ ba dan C Địa hình chủ yếu đồi núi Cao Nguyên D Có nhiều đất đỏ ba dan Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn ven biển Câu 3: Dân cư châu Phi chủ yếu người: (0,5 điểm) A Da trắng B Da vàng C Da đen D Cả ý Câu 4: Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống thông tin sau: (1,5 điểm) "Lục địa Ơ-xtrây-li-a có khí hậu ., thực vật động vật độc đáo Ơ-xtrây-lia nước có kinh tế châu Đại Dương Châu Nam Cực châu lục giới." Câu 5: Trên trái đất có đại dương ? Đó đại dương nào? Đại dương có diện tích độ sâu trung bình lớn nhất? (1,5 điểm) Đáp án hướng dẫn giải môn Sử - Địa lớp Môn lịch sử Câu Ý C C Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 3: Điền từ ngoặc đơn thích hợp với chỗ trống ý 0,5 điểm: (2 điểm) (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cờ đỏ vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh) Quốc hội định: lấy tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; định Quốc huy; Quốc cờ đỏ vàng; Quốc ca tiến quân ca; Thủ đô Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên Thành phố Hồ Chí Minh Câu 4: "Ngày 25 - - 1976 ngày vui nhân dân ta" vì: (1điểm) Ngày 25 - - 1976, nhân dân ta vui mừng, phấn khởi bầu cử Quốc hội chung cho nước Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống Câu 5: Tại nói: "Ngày 30 - - 1975 mốc quan trọng lịch sử dân tộc ta? (1 điểm) Ngày 30 - - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Đất nước thống độc lập Mơn: Địa lí Câu Ý B A C Điểm 0,5 0,5 điểm điểm điểm Câu 4: Điền chỗ trống 0,5 điểm: (1,5 điểm) "Lục địa Ơ-xtrây-li-a có khí hậu khơ hạn, thực vật động vật độc đáo Ơ-xtrây-li-a nước có kinh tế phát triển châu Đại Dương Châu Nam Cực châu lục lạnh giới." Câu 5: Trên trái đất có đại dương? Đó đại dương nào? Đại dương có diện tích độ sâu trung bình lớn nhất? (1,5 điểm) Trả lời: Trên trái đất có đại dương Đó đại dương: Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương Thái Bình Dương đại dương có diện tích độ sâu trung bình lớn ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Môn: Lịch sử & Địa lí Thời gian: 40 Phút Năm học: 2017 – 2018 I - Lịch sử: (5 điểm) Câu 1: Qn giải phóng tiến cơng vào Sứ qn Mĩ Sài Gòn Tết Mậu Thân năm: (0,5 điểm) A 1966 B 1967 C 1968 D 1969 Câu 2: Lá cờ cách mạng bay Dinh Độc Lập, đất nước thống vào phút lịch sử nào?(0,5 điểm) A 11 30 phút ngày 30-4-1973 B 11 30 phút ngày 30-4-1974 C 11 30 phút ngày 30-4-1975 D 11 30 phút ngày 30-4-1976 Câu 3: Hãy chọn điền từ ngữ sau vào chỗ trống đoạn văn cho thích hợp: (2 điểm) (thống nhất; nhân dân; bầu cử, nước) Ngày 25 - - 1976, ta vui mừng, phấn khởi Quốc hội chung cho Kể từ đây, nước ta có Nhà nước Câu 4: Ta mở đường Trường Sơn vào thời gian nào? Mục đích gì? (1 điểm) Câu 5: Tại nói: “Ngày 30 - - 1975 mốc quan trọng lịch sử dân tộc ta? (1 điểm) II - Địa lí: (5 điểm) Câu 1: Đặc điểm địa hình nước ta là: (0,5 điểm) A 1/4 diện tích đồi 1/4 diện tích đồng B 3/4 diện tích đồi 1/4 diện tích đồng C 1/4 diện tích đồi 3/4 diện tích đồng D 3/4 diện tích đồi 3/4 diện tích đồng Câu 2: Các nước láng giềng Niệt Nam là: (0,5 điểm) A Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc B Ấn Độ, Cam-pu-chia, Lào C Trung Quốc, Lào, Thái Lan D Ấn Độ, Lào, Trung Quốc Câu 3: Dân cư châu Phi chủ yếu người: (0,5 điểm) A Da trắng B Da vàng C Da đen D Cả ý Câu 4: Hãy chọn điền từ ngữ sau vào chỗ trống đoạn văn cho thích hợp: (2 điểm) (có đại dương; độ sâu; Ấn Độ Dương; Thái Bình Dương) Trên trái đất là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, .và Bắc Băng Dương .là đại dương có diện tích trung bình lớn Câu 5: Vì khu vực Đơng Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo? (1,5 điểm) Đáp án hướng dẫn chấm đề thi học mơn Sử - Địa lớp A Môn Lịch sử Câu Ý C C Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 3: Hãy chọn điền từ ngữ sau vào chỗ trống đoạn văn cho thích hợp: (2 điểm) (thống nhất; nhân dân; bầu cử, nước) Ngày 25 - - 1976, nhân dân ta vui mừng, phấn khởi bầu cử Quốc hội chung cho nước Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống Câu 4: Ta mở đường Trường Sơn vào thời gian nào? Mục đích gì? (1điểm) Ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn Đây đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực, cho chiến trường, góp phần to lớn vào nghiệp giải phóng miền Nam Câu 5: Tại nói: “Ngày 30 - - 1975 mốc quan trọng lịch sử dân tộc ta? (1 điểm) Ngày 30 - - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Đất nước thống độc lập B Môn: Địa lí Câu Ý B A C Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 4: Hãy chọn điền từ ngữ sau vào chỗ trống đoạn văn cho thích hợp: (2 điểm) (có đại dương; độ sâu; Ấn Độ Dương; Thái Bình Dương) Trên trái đất có đại dương là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương Thái Bình Dương đại dương có diện tích độ sâu trung bình lớn Câu 5: Vì khu vực Đơng Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo? (1,5 điểm) Trả lời: Khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo vì: Có đồng rộng lớn, đất đai phù sa màu mở Khí hậu gió mùa nóng ẩm Người dân cần cù có nhiều kinh nghiệm lao động sản xuất BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI Mạch kiến Số thức, câu Mức Mức Mức Mức Tổng số điểm TN Xây dựng CNXH miền Bắc đấu Số tranh thống câu đất nước (19541975) Số điểm TN TL TN TL 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 Số điểm Tổng TL Việt Nam, Số Châu Á, châu câu Âu Châu Đại Dương, châu Số Nam Cực câu đại dương TN Số điểm Số điểm TL Xây dựng CNXH Số nước (từ câu 1975 đến nay) Châu Phi, Số châu Mĩ câu TL TN 1 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1 Số điểm 1.0 1.0 Số câu 3 Số điểm 3.0 3.0 1.0 2.0 1.0 6.0 4.0 ài 1: Viết số thập phân có: (1,5 điểm) a.Ba chục, ba đơn vị, bốn phần mười: ………………… b.Không đơn vị, năm phần mười, hai phần trăm: ………………… c.Một nghìn, ba trăm, năm đơn vị, tám phần trăm, bảy phần nghìn: ………………… d.Ba trăm, tám đơn vị, hai phần trăm: ………………… Bài 2: Nêu giá trị chữ số số sau: (1 điểm) a.24,506; .; b 658,72; c 87,057; ; d 57,805; Bài 3: Điền dấu < , > , = thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 65,3…………….65,299 ; 39,5…………….39,500 27,229……………27,35; 25,1…………… 24,987 Bài 4: Một mảnh vườn hình vng có cạnh 200 m Hỏi diện tích mảnh vườn mét vng? Bao nhiêu hécta? (1,5 điểm) Bài 5: Viết số thập phân thích hợp chỗ chấm: (2 điểm) 45 dm= ……………….m; 37cm6 mm = …………………cm; 6000m =……………ha 5,3467 ha=……………dam2 Bài 6: Một bếp ăn dự trữ đủ số gạo cho 30 người ăn 40 ngày, thực tế có 15 người ăn Hỏi số gạo dự trữ đủ ăn ngày? (Mức ăn người nhau) (2 điểm) Bài 7: Tìm số tự nhiên A bé thỏa mãn điều kiện: A > 2013,2013 (1 điểm) Đáp án biểu điểm Bài 1: 1,5 điểm (đúng câu a, b 0,25 điểm),(đúng câu c, d 0,5 điểm) a.33,4 ; b 0,52 ; c 1305, 087 ; d 308,02 Bài : điểm ( câu 0,25 điểm) a Năm phần mười; b Năm chục; c Năm phần trăm; d Năm phần nghìn Bài 3: điểm ( câu 0,25 điểm) 65,3 > 65,299 ; 39,5 = 39,500 27,229 < 27,35; 25,1 > 24,987 Bài 4: 1,5 điểm Giải: Diện tích mảnh vườn là: 200 x 200 = 40000 (m2) 40000 m2 = Đáp số: (0,5 đ) 40000 mét vuông hécta (0,5 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) Bài 5: điểm (đúng câu 0,5 điểm) 45 dm= 0,45 m; 6000m = 0,6 37cm6 mm = 37,06cm; 5,3467 ha= 534,67 dam2 Bài 6: điểm Giải Số người ăn hết gạo ngày: 30 x 40 = 1200 (người) (1 đ) Số ngày 15 người ăn đủ số gạo dự trữ đó: 1200 : 15 = 80 (ngày) (0,75 đ) Đáp số : 80 ngày (0,25đ) Có thể HS giải cách tìm tỉ số Giải 30 người gấp 15 người số lần: 30 : 15 = (lần) (1 đ) Số ngày 15 người ăn đủ số gạo dự trữ đó: 40 x = 80 (ngày) Đáp số : 80 ngày (0,75 đ) (0,25đ) Bài 7: điểm Số tự nhiên A > 2013,2013 dãy số tự nhiên từ 2014, 2015, 2016, 2017,… Vậy: Số tự nhiên A bé là: 2014 ... Tuổi dậy trai, gái là: (SGK / 15 ) M1 A Con trai 12 đến 15 tuổi, gái 10 đến 13 tuổi B Con trai 13 đến 17 tuổi, gái 10 đến 15 tuổi C Con trai 13 đến 17 tuổi, gái 10 đến 13 tuổi D Con trai 13 đến 27... 06 /12 /2 017 13 :54 pm Đề kiểm tra cuối học kì lớp mơn khoa học năm học 2 017 2 018 trường tiểu học Trần Thới 2, Cái Nước có đáp án chi tiết Đề thi học kì lớp môn Khoa học 2 017 - 2 018 TH Trần Thới ĐỀ BÀI... 2,0 Số câu 1 2 Số điểm 2,0 1, 5 1, 5 2,0 3,0 2 Số câu Số điểm 3,0 2,0 3 ,5 1, 5 5,0 5, 0 Đáp án đề thi học kì lớp mơn Khoa học - Đề I TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Câu: 1, 2,3,4 ,5 (khoanh ý cho 1 ) Câu Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề KIỂM TRA học kì 1 lớp 5 môn địa, sử, đề KIỂM TRA học kì 1 lớp 5 môn địa, sử

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay