giáo án KIDSMART nhom chu cai a, a, a

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 14:13

GIÁO ÁN KIDSMARTTUẦN 07: CHƠI TRONG NGÔI NHÀ VĂN HỌC VÀ CHỮ VIẾTCHƠI TRONG CĂN PHÒNG: NHÓM CHỮ CÁI A, Ă, ÂCHỦ ĐỀ GIA ĐÌNHMNHNGGIOUWNGCNXMGFGSDHXMZVVGDGFHJCBGXCFGHXCVHDBVHBFJHBCHVBXNBCHC FGBCBXBNMRQTWUEIEOKVMNCNCBCVCVNVMB,BMKBNKJJCFHBGXCBC GIÁO ÁN KIDSMART TUẦN 07: CHƠI TRONG NGÔI NHÀ VĂN HỌC VÀ CHỮ VIẾT CHƠI TRONG CĂN PHÒNG: NGƯỜI BẠN NGỘ NGHĨNH Đối tượng: Lớp 5T A3 Ngày soạn: 22/10/2018 Ngày dạy: 26/10/2018 Người dạy: Nguyễn Thị Thúy I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức: - Trẻ biết chọn chữ a, ă, â có từ Kỹ : - Trẻ có kỹ thao tác với chuột máy - Kỹ nhận biết chữ a, ă, â - Phát triển khả quan sát, ghi nhớ cho trẻ Giáo dục : - Trẻ chơi ngoan đoàn kết với bạn, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi II CHUẨN BỊ Chuẩn bị trẻ - Phòng máy Kismart - Giáo án Địa điểm: - Phòng học kidsmart III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Hoạt động cô Ổn định tổ chức – Trò chuyện Hoạt động trẻ - Cơ trẻ hát “Gia đình Gấu” - Trẻ hát - Các vừa hát hát điều gì? - Gia đình Gấu - Gia đình Gấu gồm ai? - Gấu bố, Gấu mẹ, Gấu - Gia đình gồm ai? - Trẻ trả lời - Con có u thương bố, mẹ khơng? - Có ạ! => Giáo dục trẻ ngoan ngỗn, lời bố mẹ, - Trẻ lắng nghe giuos đỡ mẹ công việc nhà Giới thiệu : - Hôm cô khám phá - Trẻ lắng nghe nhà văn học chữ viết HappyKid làm quen với nhóm chữ a, ă, â nhé1 Hướng dẫn: - Để khám phá nhà văn học chữ Happy Kid, nhấp chuột vào biểu tượng - Trẻ nghe vè làm theo cô nhà văn học chữ Happy Kid Sau hướng dẫn chọn biểu tượng nhóm chữ A, B, C nhé! - Vào phòng nhóm chữ cái, chọn nhóm chữ a, ă, â - Màn hình hiển thị nhóm chữ a, ă, â nhiều hình ảnh từ cho sẵn - Chúng nhấp chuột vào hình ảnh góc hình hiển thị chữ có từ cho sẵn + đọc từ cho sẵn Chúng quan sát xem từ cho sẵn có chữ a, hay ă, hay â di chuyển hình ảnh chọn vào chữ có từ cho nhé! VD: Hình ảnh thằn lằn, thấy hiển thị từ thằn lằn có chữ ă, di chuyển thằn lằn thả vào có chữ ă - Cứ chữ hết, hình hiển thị nhóm từu - Để khỏi trò chơi chọn biểu tượng mũi tên góc bên trái hình - Bây chơi phòng - Trẻ ln phiên chơi nhóm chữ a, ă, â nhé! máy nhóm chơi - Cơ bao qt, hướng dẫn, động viên trẻ chơi - Nhận xét – tuyên dương Củng cố - Giáo dục - Nhắc lại nội dung trẻ vừa hoạt động - Trẻ nhắc lại tên hoạt động - Giáo dục trẻ Kết thúc: - Cơ tun dương trẻ ngoan, có ý thức - Trẻ lắng nghe học, nhắc nhở nhẹ trẻ chưa ngoan BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG PHT GV Hoàng Thị Nhạn Nguyễn Thị Thúy ... nhóm chữ a, ă, â nhiều hình ảnh từ cho sẵn - Chúng nhấp chu t vào hình ảnh góc hình hiển thị chữ có từ cho sẵn + đọc từ cho sẵn Chúng quan sát xem từ cho sẵn có chữ a, hay ă, hay â di chuyển hình... chữ Happy Kid, nhấp chu t vào biểu tượng - Trẻ nghe vè làm theo cô nhà văn học chữ Happy Kid Sau hướng dẫn chọn biểu tượng nhóm chữ A, B, C nhé! - Vào phòng nhóm chữ cái, chọn nhóm chữ a, ă,... Giáo dục trẻ ngoan ngỗn, lời bố mẹ, - Trẻ lắng nghe giuos đỡ mẹ công việc nhà Giới thiệu : - Hôm cô khám phá - Trẻ lắng nghe nhà văn học chữ viết HappyKid làm quen với nhóm chữ a, ă, â nhé1 Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án KIDSMART nhom chu cai a, a, a, giáo án KIDSMART nhom chu cai a, a, a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay