TUAN 9 dủ

45 38 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2018, 22:00

Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 TOÁN- Tiết 41 : Luyện tập I Mục tiêu: - Cách viết số đo độ dài dạng số thập phân trường hợp đơn giản - Giáo dục ý thức vận dụng thực tế II – Đồ dùng dạy học : - Giáo án điện tử III Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ/TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ĐD 1/5p Kiểm tra cũ: - HS nghe để xác định nhiệm vụ Slides1 - GV gọi HS lên bảng yêu tiết học cầu HS làm tập GV nhận xét cho điểm - HS lên bảng làm bài, - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm HS lớp theo dõi vào tập nhận xét - HS chữa bạn, HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra lẫn 2/2p Giới thiệu - Luyện tập Slides2 3/32p Hướng dẫn luyện tập Bài 1: Viết số thập phân thích - HS đọc yêu cầu Slides3 hợp vào chỗ trống: - HS làm vào vở, HS chữa - GV yêu cầu HS đọc nêu bảng yêu cầu đề - GV gọi HS - Chữa – nhận xét chữa bạn bảng lớp, - HS đọc đề trước lớp sau nhận xét cho điểm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm HS vào - HS chữa bạn, HS lớp đổi Bài 2: Viết số thập phân thích chéo để kiểm tra hợp vào chỗ trống: ( Tiến hành giống 1) Bài 3: Viết số đo sau dạng số thập phân có đơn vị Km - GV nhắc HS cách làm tập tương tự cách làm tập Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống - GV nhận xét cách mà HS đưa NTH: Ngô Thị Thúy Hiền - HS đọc thầm đề SGK - HS trao đổi tìm cách làm - số HS trình bày cách làm Trường TH Thanh Lương Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 4/1p - GV yêu cầu HS làm tiếp phần lại - GV chữa yêu cầu HS đổi chéo để kiểm tra lẫn Củng cố & dặn dò: - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau Slides4 Rút kinh nghiệm : NTH: Ngô Thị Thúy Hiền Trường TH Thanh Lương Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 TẬP ĐỌC- Tiết 17 : Cái quý ? I Mục tiêu: 1.Đọc lưu lốt,diễn cảm tồn bài;biết phân biệt lời người dẫn chuyện lời nhân vật(Hùng,Quý,Nam,thầy giáo) Nắm vấn đề tranh luận (Cái quý nhất?) ý khẳng định bài(Người lao động quý nhất) II – Đồ dùng dạy học : - Giáo án điện tử Tranh minh hoạ đọc SGK III Các hoạt động dạy học: TT/TL 1/5p 2/2p 3/10p Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ: ĐD Slides1 - Đọc thuộc lòng câu thơ em thích Trước cổng -1 HS đọc trả lời câu hỏi -1 HS đọc nêu nội dung trời (?)Trong cảnh vật -Nhận xét ,đánh giá miêu tả,em thích cảnh vật nào?Vì sao? -Nêu nội dung thơ Giới thiệu bài: Slides2 (Theo sách giáo viên trang 183) Giáo viên giới thiệu ghi Cái quý đầu lên bảng Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài: Slides3 a) Luyện đọc: * HĐ1: Đọc thành tiếng -Chia thành phần SGV: +Lượt : đọc sửa lỗi phát âm ngắt nghỉ cho HS +Lượt : đọc giải nghĩa từ khó +Lượt : đọc hay - HS đọc thầm phần giải để hiểu từ khó - Đọc tốt lượt -Nhận xét cách đọc * HĐ2: HS luyện đọc theo cặp - 2- cặp HS đọc - Đọc NTH: Ngô Thị Thúy Hiền - lượt HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc Trường TH Thanh Lương Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 * HĐ3: GV đọc diễn cảm toàn - Cả lớp ý theo dõi, nhận (giọng phân biệt lời người dẫn xét chuyện lời nhân vật) - HS ý lắng nghe 4/15p Tìm hiểu bài: Slides4 * Đọc phần 1,2 trả lời câu hỏi sau: -1 HS đọc -HS trả lời,lớp nhận (?)Theo Hùng,Quý,Nam,cái quý xét,bổ sung đời gì? -HS nêu lí lẽ bạn,chú ý (?)Mỗi bạn đưa lí lẽ chuyển câu hỏi thành câu khẳng định để bảo vệ ý kiến mình? *Đọc thầm phần 3,trả lời câu hỏi: (?)Vì thầy giáo cho người lao động quý nhất? * Đọc lướt Chọn tên gọi khác cho văn,nêu lí em chọn tên gọi  GV chốt lại nội dung -HS nêu lí lẽ thầy giáo,nhấn mạnh cách lập luận có tình có lí thầy giáo - HS trả lời theo ý kiến riêng Hướng dẫn đọc hay 5/7p Slides5 -Mời HS đọc lại theo cách phân vai (GV uốn nắn để HS thể giọng đọc nhân vật) - Chọn phần luyện đọc: Nam,thầy giáo) - HS lắng nghe + GV đọc mẫu - Từng tốp HS đọc +Từng cặp HS luyện đọc - Xung phong đọc cá nhân +Luyện cá nhân 6/1p - HS đọc lại theo cách phân vai(người dẫn chuyện,Hùng,Quý, Slides6 Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét tiết học -Nhắc HS ghi nhớ cách nêu lí lẽ,thuyết phục người khác tranh luận nhân vật truyện Bài sau:Đất Cà Mau Rút kinh nghiệm : NTH: Ngô Thị Thúy Hiền Trường TH Thanh Lương Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 Tập đọc - Tiết 18: ĐẤT CÀ MAU I Mục tiêu: 1.Đọc lưu loát,diễn cảm toàn bài,nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm,làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau tính cách kiên cường người Cà Mau Hiểu ý nghĩa văn:Thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường người Cà Mau II – Đồ dùng dạy học : - Giáo án điện tử -Tranh minh hoạ đọc SGK -Bản đồ Việt Nam;tranh,ảnh cảnh thiên nhiên,con người mũi Cà Mau III Các hoạt động dạy học: TT/TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ĐD 1/5p A Kiểm tra cũ: Slides1 2/2p 3/25p - Đọc chuyện Cái quý -2 HS đọc trả lời câu (?)Theo Hùng,Quý,Nam quý hỏi đời gì?Mỗi bạn đưa lí lẽ để bảo vệ ý kiến mình? -Nhận xét ,đánh giá (?)Vì thầy giáo cho người lao động quý nhất? Giới thiệu bài: Đất Cà Mau Slides2 (Theo sách giáo viên trang 190) Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài: Slides3 *GV đọc diễn cảm toàn bài;xác định -HS ý lắng nghe đoạn bài;hướng dẫn HS thực yêu cầu luyện đọc,tìm hiểu bài,đọc diễn cảm theo đoạn a) Đoạn 1:(Từ đầu đến dông) * HĐ1: Luyện đọc, giải nghĩa từ khó:phũ - lượt HS đọc.Lớp nhận xét Slides4 -HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung HĐ2: Tìm hiểu nội dung: Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: (?)Mưa Cà Mau có khác thường? -HS trả lời theo ý kiến -Hãy đặt tên cho đoạn văn -Từng tốp HS luyện đọc -Xung phong đọc nhân NTH: Ngô Thị Thúy Hiền Trường TH Thanh Lương Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 *HĐ3:Đọc diễn cảm:GV uốn nắn để HS đọc giọng(hơi nhanh,mạnh) b)Đoạn2:(từ Cà Mau đất xốp đến - lượt HS đọc kết hợp giải thân đước…) nghĩa từ.Lớp nhận xét *HĐ1:Luyện đọc ;giải nghĩa từ khó: phập phều,hằng hà sa số,cơn thịnh nộ *HĐ2:Tìm hiểu nội dung: Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: (?)Cây cối Cà Mau mọc sao? -Thảo luận nhóm 4,đại diện nhóm phát biểu.Lớp nhận xét,bổ sung (?)Người Cà Mau dựng nhà cửa -HS trả lời theo ý kiến nào? -Hãy đặt tên cho đoạn văn *HĐ3:Đọc diễn cảm:GV uốn nắn HS nhấn mạnh từ ngữ gợi tả -Từng tốp HS luyện đọc -Xung phong đọc cá nhân -3 lượt HS đọc kết hợp giải nghĩa từ Lớp nhận xét c)Đoạn 3:(phần lại) *HĐ1:Luyện đọc ;giải nghĩa từ khó:sấu cản mũi thuyền,hổ rình xem hát *HĐ2:Tìm hiểu nội dung: Đọc thầm đọc trả lời câu hỏi: -HS trả lời,lớp nhận (?)Người dân Cà Mau có tính cách xét,bổ sung -HS tự đặt tên đoạn theo suy nào? nghĩ - Em đặt tên cho đoạn nào? -Từng tốp HS luyện đọc *HĐ3:Đọc diễn cảm:GV uốn nắn HS -Xung phong đọc cá nhân đọc giọng(tự hào,khâm phục) * Thi đọc diễn cảm toàn -Nêu ý nghĩa - HS thi đọc diễn cảm -Trả lời theo hiểu biết 3.Củng cố,dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn HS chuẩn bị cho tuần Ôn tập học kì I Rút kinh nghiệm,bổ sung: 4/1p Slides5 NTH: Ngô Thị Thúy Hiền Trường TH Thanh Lương Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 Toán- Tiết 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I- MỤCTIÊU : Giúp học sinh ôn : - Bảng đơn vị đo khối lượng - Quan hệ đơn vị đo liền kề quan hệ số đơn vị đo khối lượng thường dùng - Luyện tập viết số đo khối lượng dạng số thập phân theo đơn vị đo khác II – Đồ dùng dạy học : - Giáo án điện tử III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1/ 5’ Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ : - Chữa - Chữa 4( phần b,d ) - GV chữa , nhận xét Hoạt động học sinh - HS lên bảng chữa - HS lên bảng chữa 2/ 5’ Giới thiệi mới: - Nêu lại đơn vị đo khối lượng - HS nêu học từ lớn đến bé ? Gv đưa bảng kẻ sẵn - Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp bao - HS lên bảng điền nhiêu lần đơn vị liền sau ? - Mỗi đơn vị khối lượng dài phần đơn vị liền trước nó? - GV nêu tên mới, ghi đầu - HS ghi 3/8 Ví dụ: a) Ví dụ 1: - Gv ghi bảng : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 5tấn 132kg = ….tấn - Gv ghi SGK b) GV đưa số VD : 8tấn 3tạ = … 8kg 23 g =… kg 8tấn 4yến =… ( yêu cầu HS đổi kết , bỏ qua bước đổi phân số thập phân) 4/20’ Thực hành : * GV hdẫn * Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống NTH: Ngơ Thị Thúy Hiền ĐD Slides1 Slides2 Slides3 - HS nêu cách làm -HS làm bảng Chữa bài- Nhận xét - HS nêu yêu cầu HS làm vào - HS lên bảng chữa Trường TH Thanh Lương Slides4 Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 - GV cho HS nêu miệng cách làm cụ thể sốphép đổi 5/1p - số HS nêu miệng cách đổi * Bài : Viết số đo sau dạng - HS đọc đề phân tích số thập phân - HS lên bảng chữa - GV cho HS làm phần a - Lưu ý viết số đo đơn vị kg - HS đọc đề - 1HS lên bảng chữa * Bài : - HS đổi miệng - GV ghi tóm tắt đề : ngày /1 : kg thịt 30 ngày / : ? kg thịt - Đáp án : 1,62 thịt Củng cố- Dặn dò: - Nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng mối quan hệ đơn vị đo - GV đưa số đo khối lượng số vật yêu cầu HS đổi - GV nhận xét tiết học Slides5 Slides6 Slides7 Rút kinh nghiệm bổ sung: NTH: Ngô Thị Thúy Hiền Trường TH Thanh Lương Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 Tốn- Tiết 43: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : Giúp học sinh ôn : - Bảng đơn vị đo diện tích - Quan hệ số đơn vị đo diện tích thường dùng - Luyện tập viết số đo diện tích dạng số thập phân theo đơn vị khác II – Đồ dùng dạy học : - Giáo án điện tử III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TT/TL 1/5’ 2/5’ Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ : - Chữa ( phần b) - Nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng nêu mối quan hệ đơn vị đo - GV chữa , nhận xét .Giới thiệu mới: - Nêu lại đơn vị đo diện tích học từ lớn đến bé ? * GV đưa bảng kẻ sẵn - Mỗi đơn vị đo diện tích gấp lần đơn vị liền sau ? - Mỗi đơn vị diện tích phần đơn vị liền trước nó? ( khắc sâu : đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị liền sau 0,01 đơn vị liền trước nó) - GV vào mới, ghi đầu Hoạt động học sinh ĐD Slides1 - HS lên bảng chữa - HS nêu miệng Slides2 - HS nêu - HS lên bảng điền - HS nêu, cho ví dụ - HS nêu , cho ví dụ - HS ghi 3/13p Ví dụ: a) Ví dụ 1: - GV ghi bảng : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 3m 5dm = … m - số HS nêu cách làm - GV ghi SGK ( GVcần nhấn mạnh 1dm = 5dm = m nên 100 m2 ) 100 b) Ví dụ : - Tương tự VD ( Đổi kết , bỏ qua bước đổi phân số NTH: Ngô Thị Thúy Hiền - HS lên bảng làm, lớp làm vào Trường TH Thanh Lương Slides3 Trường TH Thanh Lương GV: Ngô Thị Thúy Hiền KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN Ngày dạy: Thứ … / / /201 thập phân ) 4/16p nháp Thực hành: * Bài :Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống - Gv yêu cầu HS đọc lại số sau đổi Slides4 - HS nêu YC * GV hdẫn , HS làm * Bài : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống - 2HS lên bảng chữa - GV cho HS xác định mối quan hệ km 1km = 100 - HS thảo luận nhóm phần (a) tự làm phần (b); (c) Slides5 a) Vì = 10 000m2 nên 1m2 = 1000 ha; 1654m2 = 1654 ha= 0,1654 10000 Vậy 1654 m2= 0,1654 5/1p - HS nêu miệng * Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống - Yêu cầu HS tự làm thống kết Slides6 Củng cố- Dặn dò: - Nêu lại bảng đơn vị đo diện tích mối quan hệ đơn vị đo? - GV nhận xét tiết học Slides7 Rút kinh nghiệm bổ sung: NTH: Ngô Thị Thúy Hiền 10 Trường TH Thanh Lương 5/9p 6/2p cần phải làm gì? Kết luận: SGV tr 81 Vẽ bàn tay tin cậy *Mục tiêu: HS liệt kê danh sách người tin cậy, chia sẻ, tâm sự, nhờ giúp đỡ bị xâm hại * Cách tiến hành: Bước 1: GV hướng dẫn lớp làm việc cá nhân Bước : Làm việc theo cặp Bước : Làm việc lớp Kết luận :SGK tr39 Củng cố, dặn dò : - Đọc lại học tr 39 - Xem trước sau - Nhận xét tiết học Slides6 - HS làm BT tr 34 - HS trao đổi với bạn bên cạnh - Vài HS nói “bàn tay tin cậy”của mìnhvới lớp Slides7 Rút kinh nghiệm,bổ sung : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Địa lí- Tiết : I-Mục tiêu : Các dân tộc , phân bố dân cư - Biết sơ lược phân bố dân cư Việt Nam : + Việt Nam nước có nhiều dân tộc , người kinh có số dân đông +Mật độ dân số cao dân cư tập trung đông đúc đồng ven biển thưa thớt vùng núi + Khoảng 3/4 dân số Việt Nam sống nông thôn - Sử dụng bảng số liệu đồ , biểu đồ , lược đồ dân cư mức đơn giản để nhận biết số đặc điểm phân bố dân cư - Có ý thức tơn trọng, đồn kết dân tộc II Đồ dùng dạy - học - Giáo án điện tử - Tranh ảnh số dân tộc, làng đồng bằng, miền núi đô thị Việt Nam - Bản đồ mật độ dân số Việt Nam III- Hoạt TTT/TL 1/5p động dạy - học Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ : - Năm 2004 nước ta có dân ? Số dân nước ta đứng thứ khu vực Đông Nam Á - Dân số tăng dẫn đến hậu ? Giới thiệu bài: 2/2p Các dân tộc , phân bố dân cư Tìm hiểu bài: a) Các dân tộc 3/1p * Hoạt động (làm việc lớp): - Yêu cầu HS dựa vào tranh ảnh, kênh chữ SGK trả lời câu hỏi sau: + Nước ta có dân tộc ? + Dân tộc có số dân đơng ? sống chủ yếu đâu? Các dân tộc người sống chủ yếu đâu ? + Kể tên số dân tộc người nước ta - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV kết luận b) Mật độ dân số *Hoạt động (làm việc lớp): - GV yêu cầu HS, dựa vào SGK cho biết mật độ dân số gì? - GV yêu cầu HS quan sát bảng mật độ dân số trả lời câu hỏi mục2 SGK - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV kết luận c) Phân bố dân cư * Hoạt động (làm việc lớp): - GV yêu cầu HS quan sát lược đồ mật độ dân số, tranh ảnh làng đồng bằng, (buôn) miền núi trả lời câu hỏi mục SGK - GV yêu cầu HS dựa vào SGK vốn hiểu biết thân cho biết : Hoạt động học sinh ĐD Slides1 HS trả lời Slides2 Slides3 - Một số HS trả lời - Một số HS khác nhận xét, bổ sung - 1- HS Bản đồ vùng phân bố người Kinh ; dân tộc người Slides4 - Một số HS trả lời - HS khác nhận xét, bổ sung Slides5 - Một số HS trả lời - HS khác nhận xét, bổ sung - 1- HS đồ dân cư nước ta chủ yếu sống thành thị vùng đông dân, thưa dân hay nơng thơn ? Vì ? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV kết luận * Hoạt động (làm việc lớp): - Yêu cầu HS rút kết luận chung - 1-2 HS nêu đọc kết luận SGK Slides6 4/2p CỦNG CỐ DẶN DÒ : - GV nhắc lại nội dung - Nhận xét học - HS nhà chuẩn bị sau Slides7 Rút kinh nghiệm,bổ sung : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Đạo đức- Tiết 9: Tình bạn (tiết1) I Mục tiêu: Học xong HS biết: - Bạn bè cần phải đoàn kết , thân , giúp đỡ lẫn , khó khăn hoạn nạn - Thực đối xử tốt với bạn bè xung quanh sống ngày - Thân ái, đoàn kết với bạn bè II.Đồ dùng dạy học: - Giáo án điện tử - Bài hát Lớp đoàn kết, nhạc lời Mộng Lân - Đồ dùng để đóng vai theo truyện Đơi bạn sgk III Các hoạt động dạy học chủ yếu: TT/TL Hoạt động giáo viên 1/5p 2/2p 3/7p Kiểm tra:(3 phút) - Nêu việc em làm để thể lòng biết ơn tổ tiên ? Giới thiệu bài: (1 phút) Hoạt động 1: Hoạt động lớp Hoạt động học sinh ĐD - Cả lớp hát Lớp chúng Slides1 ta đoàn kết - HS trả lời - HS khác nhận xét bổ sung Slides2 Slides3 4/8p 5/9p 6/1p - Bài hát nói lên điều ? - Lớp có vui khơng? - Điều xảy xung quanh khơng có bạn bè? - Trẻ em có quyền tự kết bạn khơng? Em biết điều từ đâu? * GV kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung truyện Đôi bạn GV đọc lần truyện Đôi bạn - nhóm nhóm bạn lên đóng vai theo nội dung truyện - HS bên nhận xét - Cả lớp thảo luận câu hỏi Slides4 SGK - số em đại diện trả lời - HS đọc BT2 GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi - HS làm việc cá nhân SGK - HS trao đổi nhóm đơi - HS trình bày, HS khác nhận * GV kết luận xét, bổ sung Hoạt động 3: Làm tập 2, SGK Slides5 - Nêu cách ứng xử tình giải thích lí do? -HS liên hệ tình bạn - Em làm bạn bè đẹp lớp, trường tình tương tự chưa? Hãy kể -2-3 HS đọc ghi nhớ trường hợp cụ thể?  GV nhận xét kết luận cách ứng xử phù hợp tình Slides6 Củng cố, dặn dò - Hãy nêu số biểu tình bạn - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ đẹp ? - Sưu tầm truyện, ca dao, tục ngữ, thơ, hát, chủ đề Tình bạn - Đối xử tốt với bạn bè xung quanh _ Rút kinh nghiệm,bổ sung : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Tập làm văn- Tiết 17: : Luyện tập thuyết trình , tranh luận I- Mục tiêu: - Nêu lí lẽ , dẫn chứng bước đầu biết diễn đạt gãy gọn , rõ ràng thuyết trình , tranh luận vấn đề đơn giản - Có thái độ bình tĩnh, tự tin, tơn trọng người khác tranh luận, diễn đạt lời nói ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch II- Chuẩn bị: - Giáo án điện tử - Bảng phụ ghi sẵn BT3 III- Hoạt động dạy học: TT/TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ĐD 1/5p 2/2p 3/32p Kiểm tra cũ: - Gọi HS đọc phần mở bài, kết cho văn tả cảnh Giới thiệu bài: Luyện tập thuyết trình , tranh luận - GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học - Giải nghĩa từ: thuyết trình, tranh luận Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1/91 HS đọc yêu cầu nội dung tập - HS đọc phân vai Slides1 - Thảo luận nhóm đơi - Nối tiếp trình bày, bổ sung ý kiến Slides2 Slides3 - Yêu cầu HS đọc phân vai Cái - HS nối tiếp đọc quý nhất? - Làm việc nhóm 4, trao đổi, đóng vai - Nêu câu hỏi yêu cầu HS bạn Hùng, Quý, Nam nêu ý kiến trả lời nhóm - Chốt lại ý kiến (SGK) - HS trình bày * Khi thuyết trình, tranh luận vấn đề đó, ta phải có ý - HS đọc yêu cầu kiến riêng, biết nêu lí lẽ để bảo vệ ý kiến cách có lí có tình, thể tơn trọng ngời đối thoại Bài tập - HS làm việc cá nhân, HS làm Slides4 - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu bảng phụ - GV phân tích ví dụ giúp HS hiểu mở rộng thêm lí lẽ - HS tiếp nối phát biểu ý kiến dẫn chứng - Thái độ ôn tồn,vui vẻ; lời nói vừa đủ nghe; tơn trọng người nghe; khơng nên nóng nảy; phải biết lắng nghe ý kiếncủa người khác; không nên bảo - GV lớp nhận xét, bổ thủ, cố tình cho ý kiến sung Bài tập a- HD: đọc kĩ câu hỏi câu trả lời cho, đánh dấu vào điều kiện cần có tham gia tranh luận, sau xếp chúng theo thứ tự ưu tiên 1,2 3,… Slides5 - Nhận xét, kết luận lời giải (SGV/194) - - GV ghi nhanh ý kiến lên bảng 4/1p Củng cố, dặn dò: - Nhắc HS có ý thức rèn luyện kĩ thuyết trình, tranh luận - Đọc trước sau Slides6 Rút kinh nghiệm,bổ sung : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tập làm văn- Tiết 17: : Luyện tập thuyết trình , tranh luận I- Mục tiêu: - Nêu lí lẽ dẫn chứng , bước đầu diễn đạt gãy gọn , rõ ràng thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản - Trình bày ý kiến cách rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe để thuyết phục người vấn đề môi trường II- Chuẩn bị: - Giáo án điện tử - Kẻ sẵn khun bảng hệ thống (như SGV/198) III- Hoạt động dạy-học: TT/TL 1/5p 2/2p 3/32p Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: - Nêu điều kiện cần có muốn tham gia thuyết trình, tranh luận vấn đề đó? - Khi thuyết trình, tranh luận người nói cần có thái độ nào? Giới thiệu bài: Luyện tập thuyết trình , tranh luận - GV nêu mục đích, u cầu tiết học Hướng dẫn luyện tập Bài 1/93 - GV giúp HS nắm vững yêu cầu - Hướng dẫn tìm hiểu truyện: + Các nhân vật truyện tranh luận vấn đề gì? + ý kiến nhân vật nào? - GV ghi nhanh vào bảng kẻ sẵn SGV/ 198 + Ý kiến em vấn đề nào? Hoạt động học sinh ĐD Slides1 - HS trả lời - \- Nhận xét Slides2 Slides3 - HS đọc yêu cầu - HS đọc phân vai, lớp đọc thầm - Cái cần xanh? - Ai tự cho người cần +đất:… + khơng khí:… + nước:… + ánh sáng:… - HS nêu ý kiến Lưu ý: Phải tìm lí lẽ, dẫn chứng mở rộng, phát triển để nói rõ ý kiến nhân vật Mỗi HS đóng vai nhân vật để nói, trình bày phải xưng - GV ghi nhanh ý kiến mở rộng HS vào bảng Bài2 - Bài yêu cầu thuyết trình hay tranh luận? - Thuyết trình vấn đề gì? - Thảo luận nhóm 4, viết ý kiến vào giấy nháp - Lưu ý: (như SGV/199) - HS làm vào vở, HS làm bảng - nhóm đóng vai tranh luận, lớp theo dõi, nhận xét - HS đọc yêu cầu Slides4 - Thuyết trình - Thuyết trình cần thiết trăng đèn ca dao - Đọc bài, lớp nhận xét 4/1p - Chấm điểm số bài, nhận xét Củng cố, dặn dò: - Nói lại thuyết trình cho người thân nghe - Chuẩn bị ơn tập học kỳ - Slides5 Rút kinh nghiệm,bổ sung : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… HƯỚNG DẪN HỌC TỐN I,Mục tiêu : - Hồn thành -HS ơn t viết số đo độ dài đo khối lượng dạng số thập phân II,Chuẩn bị : - Gv soạn ,hs ghi,giấy nháp III,Các hoạt động dạy học chủ yếu TG 10p 28p Hoạt động dạy 1.Hoàn thành Bài luyện thêm * Bài 1- Gọi HS nêu YC - Gọi 1hs lên bảng ,lớp viết vào - Gv nhận xét đánh giá * Bài - Gọi HS nêu YC - HS làm tập - Gv củng cố ,nhận xét làm hs * Bài tập - Gọi HS nêu YC - HS lên bảng, lớp làm tập vào Hoạt động học - HS tự hoàn thành - HS thực yc a) 43m 27cm = 43,27 m b) 8dm 3cm =8,3 dm c) 4dm 3mm =4,03dm - HS thực theo YC a) 67 520kg = 67,520 tÊn b) 562kg c) 45kg = 5,62t¹ = 2,045 tÊn - HS thực yc a) 63cm = 0,63 m 63 2 cm =0,0063 m b) 2m 3cm = 2,03 m 2m2 3cm2 = 2,0003m2 c) 345m = 0,345km 345m2 =0,0345 3.Củng cố dặn dò :2’ Nhận xét tiết học - Nhắc hs chuẩn bị sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT I, Mục tiêu - Hoàn thành - -Giúp HS ôn lại số kiến thức học văn tả cảnh II, Hoạt động dạy học TG Hoạt động dạy Hoạt động dạy 10p 1,Hoàn thành - Học sinh tự hoàn thành TLV - HS đọc 28p Bài luyện thêm * Bài - Yêu cầu HS đọc nội dung, yêu cầu - HS làm tập vào + Đoạn a mở theo kiểu trực tiếp giới thiệu đường định tả đường mang tên Nguyễn Trường Tộ + Đoạn b mở theo kiểu gián tiếp nói đến kỉ niệm tuổi thơ với cảnh vật quê hương giới thiệu đường định tả + Mở theo kiểu gián tiếp sinh động hấp dẫn - HS đọc - Lớp nhận xét * Bài - Gọi HS nêu yêu cầu nội dung - Làm tập vào + Giống nhau: + Khác nhau:? Em thấy kiểu kết hấp dẫn người đọc * Bài - HS nêu yêu cầu - HS tự làm - Gọi HS đọc đoạn mở - GV nhận xét ghi điểm - Phần kết thực tương tự C Củng cố dặn dò(3’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS hoàn thành + Kiểu kết mở rộng hay hơn, hấp dẫn - HS đọc - HS làm vào - HS đọc SINH HOẠT LỚP TUẦN I, Mục tiêu - Giúp HS biết ưu khuyết điểm tuần phương hướng hoạt động tuần 10 II, Nội dung: 1.Giáo viên nhận xét mặt hoạt động tuần a, Đạo đức: - Nhìn chung b,Học tập: chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập - ý thức học - Ngồi lớp lớp ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng c, Các hoạt động khác - Thể dục - Vệ sinh cá nhân: - Vệ sinh lớp học - Thực nội quy nề nếp đội đề d) Bình xét thi đua tổ - Các tổ bình xét thi đua, GV cắn cờ thi đua cho tổ Phương hướng hoạt động tuần 10 - Phát huy ưu điểm đạt Khắc phục khuyết điểm - Thi đua giành nhiều hoa điểm 10 - Thi đua thực tốt nề nếp đội, lớp nhà trường đề HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC I, Mục tiêu - HS biết đọc nhẫn giọng từ ngữ thơ Trước cổng trời Biết đọc phân vai Cái quý Biết chọn ý trả lời theo yêu cầu tập Nắm cách đọc bài: Đất Cà Mau II, Đồ dùng dạy học - GV: Giáo án, sách BTCCKTKN - HS: Vở, sách BTCCKTKN, đồ dùng môn học III, Hoạt động dạy học TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1, Luyện đọc hay a) Bài: Trước cổng trời Bài 1- T34 - Gọi HS đọc YC - HS đọc nối tiếp YC - Cho HS đọc thầm nhóm - HS đọc nhóm - HS thi đọc - HS thi đọc - GV nhận xét đánh giá Bài 2- T34 - Gọi HS đọc YC - em đọc YC - GVHD, YCHS thảo luận nhóm đơi - HS thực YC làm - GV theo dõi giúp đỡ - Đại diện hai nhóm trình bày, - Gọi nhóm trình bày nhóm khác NX bổ xung + Khoanh tròn vào ý a C, Thiên nhiên hoang sơ hoà quyện người chất phác - GVNX đánh giá b) Bài: Cái quý Bài 1-T35 - HS luyện đọc theo YC - Gọi HS đọc YC - Gọi HS đọc - GVNX đánh giá Bài – T 35 - em đọc YC - Gọi HS đọc YC - HS thực YC - GVHD, YCHS thảo luận nhóm đơi làm - Đại diện hai nhóm trình bày, - GV theo dõi giúp đỡ nhóm khác NX bổ xung - Gọi nhóm trình bày + Khoanh tròn vào ý a C, Vì người lao động làm tất khơng để phí - GVNX đánh giá 3, Củng cố dặn dò: HƯỚNG DẪN HỌC TỐN I, Mục tiêu - Hồn thành - HS biết đổi đơn vị đo độ dài đo khối lượng dạng số thập phân học II, Đồ dùng dạy học - GV: Giáo án, sách BTCCKTKN - HS: Vở, sách BTCCKTKN, đồ dùng môn học III, Hoạt động dạy học TG Hoạt động dạy Hoạt động học 10p 1, Hoàn thành - Tự hoàn thành 28p 2, Bài luyện thêm * Bài tập - Gọi HS nêu YC - HS nêu yc - Gọi HS lên bảng làm bài, lớp làm - HS lên bảng-lớp làm tập tập vào vào Kết đo Số đo m dm cm mm 72,19dm 4,070m - GVNX đánh giá 90,3cm 8,15dm Bài tập - Gọi HS nêu YC - Gọi HS lên bảng làm bài, lớp làm - HS nêu yc tập vào - Cho HS điền bi vo v Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a) 58 892 kg = 58,892 tÊn - GVNX đánh giá b) 409 kg = 0,409 tÊn Bài tập c) 632kg 206g =632,206 kg - Gọi HS nêu YC - Gọi HS lên bảng làm bài, lớp làm tập vào - HS nêu yc - GVNX đánh giá - GVNX đánh giá 3, Củng cố dặn dò: 2’ - Chuẩn bị sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HƯỚNG DẪN HỌC TỐN ƠN LUYỆN TỪ VÀ CÂU I, Mục tiêu - Hồn thành - Giúp học sinh ơn lại số vốn từ thiên nhiên học II, Hoạt động dạy học TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1, Hoàn thành Bài luyện thêm * Bài - HS đọc yêu cầu - HS tự làm - Gọi HS lên bảng làm Tự hoàn thành SGK - HS nêu yêu cầu - HS làm vào - 3HS lên làm + Bạn Nga cao lớp + Mẹ thường mua hàng VN chất lượng cao + Bố nặng nhà + Bà nội ốm nặng + Cam đầu mùa + Cơ ăn nói ngào dễ nghe + Tiếng đàn thật - GV nhận xét * Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS làm tập vào - HS trình bày Đáp án: + Những từ thể so sánh: xanh mặt nước mệt mỏi ao + Những từ thể nhân hoá: mệt mỏi ao rửa mặt sau mưa / dịu dàng / buồn bã/ trầm ngâm nhớ tiếng hót bầy chim sơn ca / ghé sát mặt đất/ cúi xuống lắng nghe để tìm xem chim én bụi hay nơi + Những từ khác tả bầu trời: nóng cháy lên tia sáng lửa / xanh biếc/ cao - GV nhận xét kết luận 2, Củng cố dặn dò : 3’ Chuẩn bị sau ... biến biểu tình ngày 12 /9/ 193 0 - Trong thời kỳ 193 0 - 193 1 thông xã Nghệ - Tĩnh diễn điều mới? Giới thiệu Cách mạng mùa thu Quyết định khởi nghĩa giành quyền: - Cuối năm 194 0, nhân dân ta phải... giành quyền Hà Nội? - Hãy tường thuật lại khởi nghĩa giành quyền ngày 19/ 8/ 194 5 Hà Nội - GV chốt lại ghi bảng: + Ngày 19/ 8/ 194 5 Hà Nội giành quyền - Nêu ý nghĩa khởi nghĩa giành quyền Hà Nội ?... sao? - Vì đến tháng 8/ 194 5 Đảng Bác Hồ lệnh toàn dân khởi nghĩa - GV chốt lại ghi bảng: + Thời ngàn năm có một, Đảng Bác Hồ lệnh toàn dân khởi nghĩa Cuộc khởi nghĩa ngày 19/ 8/ 194 5 Hà Nội - GV treo
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 9 dủ , TUAN 9 dủ , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay