Giới thiệu và phân tích các hình thức trả lương trong doanh nghiệp FDI công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp donjin (hàn quốc)

40 28 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2018, 14:01

Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu định tính 4.2 Nghiên cứu định lượng .5 Bố cục đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm tiền lương 1.2 Các hình thức trả lương cho người lao động .6 1.2.1Trả lương theo thời gian 1.2.2 Trả lương theo sản phẩm 1.3 Một số quy đinh tiền lương doanh nghiệp 14 1.3.1 Quy định mức tiền lương tối thiểu 14 1.3.2 Quy định thời gian lao động 14 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRONG CƠNG TY TNHH DONGJIN VIỆT NAM .19 2.1 Tổng quan công ty Dongjin Việt Nam 19 2.1.1 Giới thiệu .19 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 19 2.1.3 Cơ cấu tổ chức tình hình nhân 20 2.1.4 Hình thức trả lương cơng ty DongJin 22 2.2 Phân tích hình thức trả lương cơng ty TNHH DongJin Việt Nam .23 2.2.1 Phân tích thang bảng lương cơng ty DongJin Việt Nam .23 2.2.2 Quy trình tính lương 26 Chương 3: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG CƠNG TY DONGJIN VIỆT NAM .35 3.1 Đánh giá thực trạng hình thức trả lương công ty TNHH Dongjin Việt Nam 35 3.1.1 Ưu điểm: 35 3.1.2 Nhược điểm: 36 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hình thức trả lương cơng ty Dongjin Việt Nam 36 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 1: BẢNG LƯƠNG .40 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NHÓM 41 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế vận hành theo chế thị trường, cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp trở nên phức tạp hơn, nhà điều hành doanh nghiệp cần nghiên cứu sáng tạo phương pháp thu hút nhân lực có chất lượng để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững Điều có nghĩa doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư vào người Nguồn nhân lực đóng vai trò định, đầu tư cho nhân lực đồng nghĩa với đầu tư cho phát triển, thành bại doanh nghiệp công cụ việc đầu tư nguồn nhân lực sách tiền lương Tiền lương khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng kết lao động mà họ cống hiến cho doanh nghiệp Đối với người lao động, tiền lương nguồn thu nhập họ, nguồn để tái sản xuất sức lao động tác động lớn đến thái độ người lao động sản xuất, trả lương nhiều họ cảm hạnh phúc công việc giúp họ chun tâm làm tốt cơng việc Còn phía doanh nghiệp, tiền lương đóng vai trò quan trọng việc kích thích người lao động phát huy khả lao động sáng tạo họ, làm việc tận tụy, có trách nhiệm cao cơng việc Từ nâng cao suất lao động, đồng thời tiết kiệm chi phí, hạ giá thành làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Doanh nghiệp FDI nhân tố thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thay đổi cấu lao động, giúp chuyển giao công nghệ nâng cao lực quản lý kinh tế, quản trị… Để trở thành nhân tố quan trọng hẳn doanh nghiệp FDI xây dựng sách quản lý hiệu quả.Và số sách quan trọng làm để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng Quy định lương, thưởng đãi ngộ mối quan tâm hàng đầu người lao động Đánh trúng tâm lý đó, từ gia nhập thị trường Việt Nam, doanh nghiệp FDI đưa sách tiền lương thị trường, linh hoạt So với sách tiền lương doanh nghiệp Nhà nước nhiều bất cập doanh nghiệp FDI dễ dàng thu hút, lưu giữ phát triển nguồn nhân lực hơn, đặc biệt đặc biệt đội ngũ trẻ có trình độ chuyên môn lao động quản lý Nhận biết tầm quan trọng tiền lương doanh nghiệp FDI nên định thực đề tài giới thiệu phân tích hình thức trả lương doanh nghiệp FDI Để chi tiết sát thực chúng tơi sử dụng phân tích số liệu doanh nghiệp FDI cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Donjin (Hàn Quốc)công ty hàng đầu sản xuất Motor Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu lập nhằm giới thiệu số hình thức trả lương thường sử dụng DN FDI thị trường Việt Nam Mỗi hình thức áp dụng cho đối tượng nào, điều kiện có ưu điểm hay khuyết điểm Thơng qua cơng ty Dongjin, có nhìn rõ nét thực trạng trả lương DN FDI Làm để lập bảng lương cho công ty Trong cách lập bảng lương cơng ty có vần đề hay khơng, từ đánh giá đề số kiến nghị nhằm hồn thiện lương cho cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các hình thức trả lương DN FDI, cụ thể công ty Dongjin 3.2 Phạm vi nghiên cứu Bài nghiên cứu tiến hành nghiên cứu hình thức trả lương, tập trung vào hình thức Bài nghiên cứu chọn đối tượng cụ thể công ty Dongjin nghiên cứu công ty sử dụng hình thức trả lương nghiên cứu sâu hình thức trả lương Phương pháp nghiên cứu Tiến hành nghiên cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng 4.1 Nghiên cứu định tính  Phương pháp vấn trực tiếp: Nhóm vấn nhân viên nhân công ty Dongjin Qua đó, hiểu sâu cách tính lương, quản lý lương cơng ty  Phương pháp họp nhóm: Nhóm tiến hành nhiều buổi họp nhóm, gồm tất thành viên nhóm Họp nhóm thống dàn ý, nội dung giải vấn đề thắc mắc nội nhóm 4.2 Nghiên cứu định lượng  Thông qua số liệu thông tin bảng lương, hệ số lượng…cùng qua trình nghiên cứu sơ đồ tổ chức, chế độ lương công ty, nhóm đưa kết luận sâu tình hình quản lý lương nhân viên cơng ty Dongjin Bố cục đề tài Đề tài gồm phần:  Mở đầu: Giới thiệu tổng quan đề tài  Chương 1: Cơ sở lý luận tiền lương hình thức trả lương doanh nghiệp  Chương 2: Phân tích thực trạng hình thức trả lương công ty trách nhiệm hữu hạn DongJin  Chương 3: Đánh giá số kiến nghị nhằm hồn thiện hình thức trả lương cơng ty trách nhiệm hữu hạn Dongjin Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương giá sức lao động hình thành qua thỏa thuận người sử dụng lao động lao động, phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động thị trường Chức tiền lương:  Chức tái sản xuất sức lao động  Chức khuyến khích  Chức thước đo phân phối  Chức hình thành tập hợp cầu có khả tốn 1.2 Các hình thức trả lương cho người lao động 1.2.1 Trả lương theo thời gian 1.2.1.1 Khái niệm: Đây hình thức trả lương mà nhân viên trả lương theo thời gian làm việc: giờ, ngày, tuần, tháng năm Tiền lương mà người lao động nhận tính tốn dựa mức sở mức tiền lương xác định cho công việc, với điều kiện họ phải đáp ứng tiêu chuẩn thực công việc tối thiểu xây dựng trước Theo sở tiền lương tính dựa hai yếu tố bản: Một mức tiền lương xác định cho công việc Hai lượng thời gian làm việc thực tế Đó hai cớ sở để tính tiền lương theo thời gian cho người lao động 1.2.1.2 Áp dụng: Tiền lương thời gian thường sử dụng rộng rãi số loại công việc lao động không lành nghề công việc khó tiến hành định mức xác chặt chẽ, tính chất cơng việc trả lương theo sản phẩm không đảm bảo chất lượng sản phẩm Hình thức thường áp dụng cho cán công nhân viên chức, quản lý, y tế giáo dục, sản xuất dây chuyền tự động, nơi mà chi phí tính tốn kết lao động lớn có mơi trường lao động nguy hiểm 1.2.1.3 Các hình thức cụ thể trả lương theo thời gian: a Trả lương theo thời gian túy Khái niệm: Đây hình thức chi trả cho thời gian làm việc, áp dụng cho công việc khó xác định chất lượng lao động Ví dụ: giáo viên, bác sĩ, cơng chức nhà nước Có ba loại lương theo thời gian túy lương theo giờ, theo ngày theo tháng Cách tính lương: TLTT = LCBcv x T Trong đó: LCBcv = TLMin DN x HSCV TLTT: Tiền lương thực tế mà người lao động nhận LCBcv: Lương cấp bậc công việc người lao động T: Thời gian thực tế làm việc người lao động TLMin DN: Tiền lương tối thiểu doanh nghiệp HSCV: Hệ số công việc Ưu điểm: Cách tính lương tương đối dễ tính, dễ hiểu dễ chấp nhận Người lao động yên tâm làm việc tiền lương trả cố định không phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hay kết cá nhân Tiền lương phụ thuộc vào thâm niên công tác Thâm niên cao tiền lương nhiều Nhược điểm: Hình thức trả lương mang tính bình qn, không đem lại động lực thúc đẩy nâng cao hiệu suất công việc người lao động, tiền lương không gắn liền với hiệu quả, khơng khuyến khích việc quản lý thời gian hiệu quả, khơng khuyến khích người lao động tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí doanh nghiệp để nâng cao hiệu suất Nhà quản trị khơng kiểm sốt chất lượng lao động Đối với lao động hồn thành tốt cơng việc hay cố gắng vượt tiêu cách trả lương không thỏa mãn b Trả lương theo thời gian có thưởng: Khái niệm: Đây hình thức ngồi tiền lương cố định có thêm khoản thưởng Gần 80% doanh nghiệp nước phát triển áp dụng hình thức với định mức sản phẩm Hình thức trả lương thường áp dụng cho lao động quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ cho cơng nhân làm việc khâu sản xuất đòi hỏi đạt chất lượng tuyệt đối Cách tính lương: TLTT = LCBcv x T + Tiền thưởng Trong đó: LCBcv = TLMin DN x HSCV TLTT: Tiền lương thực tế mà người lao động nhận LCBcv: Lương cấp bậc công việc người lao động T: Là thời gian thực tế làm việc người lao động TLMin DN: Tiền lương tối thiểu doanh nghiệp HSCV: Hệ số công việc Ưu điểm: Ngồi ưu điểm dễ tính dễ hiểu, giúp người lao động an tâm làm việc, hình thức trả lương khuyến khích người lao động tập trung vào cơng việc, chăm lo hồn thành tốt cơng việc, khuyến khích đạt suất cao Hình thức trả lương phát huy tối đa hiệu trường hợp cần khối lượng sản phẩm định thời gian ngắn Nhược điểm: Hình thức gây tình trạng tiêu cực người lao động tập trung vào cơng việc thưởng, cơng việc khơng khuyến khích thưởng bỏ bê Hoặc gây bất mãn người lao động so sánh chênh lệch mức thưởng với không thỏa mãn c Trả lương theo thời gian thả nổi: Khái niệm: Đây hình thức trả lương mà tháng người lao động trả mức lương khác nhau, tăng lên giảm xuống phụ thuộc vào biến số định chẳng hạn doanh thu, lợi nhuận, lợi tức, suất lao động… giới hạn lương thả quy định tăng lên khơng hạn chế Cách tính lương phụ thuộc vào doanh nghiệp chọn biến số để làm trả lương cho người lao động Ưu điểm: Khuyến khích người lao động nỗ lực để đem lại mức lương cao đồng thời đem lại doanh thu, lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Nhược điểm: Khơng tính hết khác biệt cơng việc, đem lại áp lực cho nhân viên không đạt tiêu khiến nhân viên đạt tiêu lâu dần trở nên tự thỏa mãn, không cố gắng 1.2.2 Trả lương theo sản phẩm 1.2.2.1 Khái niệm Hình thức trả lương theo sản phẩm chế độ tiền lương trả theo đơn vị sản phẩm chi tiết sản phẩm theo đơn giá định Với hh́ình thức này, tiền lương phải trả cho người lao động tính trực số lượng sản phẩm hoàn thành quy cách, phẩm chất đơn giá tiền lương quy định Đây hình thức trả lương áp dụng phần lớn nhà máy xí nghiệp nước ta, doanh nghiệp sử dụng chế tạo sản phẩm 1.2.2.2 Áp dụng Phương pháp áp dụng cho cơng việc có khả tính tốn khối lượng công việc người thực Hoặc cho ngành nghề mang tính đại chúng, số lượng nhiều (ví dụ: Cơng nhân nhà máy) 1.2.2.3 Các hình thức cụ thể trả lương theo sản phẩm a Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp Khái niệm: Là chế độ tiền lương theo sản phấm áp dụng công nhân trực tiếp sản xuất, công việc họ có tính tương đối độc lập Trong trường hợp công nhận hụt mức, hay vượt mức đơn vị sản phẩm làm trả lương định gọi đơn giá sản phẩm tiền lương tăng theo số lượng sản phẩm sản xuất Công thức: L1 = ĐG x Q1 L1: Tiền lương thực tế mà công nhân nhận DG: Đơn giá tiền lương cho sản phẩm Q1: Số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành Tính đơn giá tiền lương: Đơn giá tiền lương mức tiền lương trả cho người lao động họ hoàn thành đơn vị sản phẩm Khi xác định đơn giá tiền lương người ta vào hai nhân tố: định mức lao động mức lương cấp bậc cơng việc - Nếu cơng việc có định mức sản lượng: ĐG = L0/Q - Nếu công việc có định mức thời gian: ĐG = L0 x T 10 - Mức lương ứng với bậc lương chức danh là: Lương = Hệ số lương (ứng với bậc lương) x Lương tối thiểu Lương tới thiểu = 2,350,000 VNĐ/tháng 2.2.2.2 Lương theo ngày cơng Lương theo ngày cơng tính dựa theo bảng công gồm thành phần sau: Lương theo ngày công = Lương tương ứng/26 * (Số ngày công ca ngày + Nghỉ phép năm tháng + Nghỉ lễ) * 100% + (Số ngày công ca đêm*135%) * Lương tương ứng/26 2.2.2.3 Lương tăng ca: Căn vào Điều 97 Bộ Luật Lao động điều chỉnh năm 2012 Công ty Dongjin điều chỉnh cho phù hợp với tình hình vùng cơng việc Ta có lương tăng ca tính theo cơng thức sau (Đơn vị tính (hour)): Lương tăng ca = Số tăng ca ngày thường * Lương bản/(26*8) *150% + Số tăng ca tối ngày thường * Lương bản/(26*8)* 185% + Số tăng ca đêm khuya * Lương bản/(26*8) * 201% + Số tăng ca ngày Chủ nhật * Lương bản/(26*8)*200% + Số tăng ca Đêm CN* Lương bản/(26*8)*260% + Số tăng ca ngày lễ, tết * Lương bản/(26*8)* 300% + Số tăng ca đêm lễ, tết * Lương bản/(26*8)* 390% Trong đó: - Số tăng ca ngày thường: Số tăng ca từ 6h – 18h ngày thường - Số tăng ca tối ngày thường: Số tăng ca từ 18h -22h ngày thường - Số tăng ca đêm khuya: Số tăng ca từ 22h -6h sáng hôm sau - Số tăng ca ngày Chủ nhật: Số tăng ca từ 6h – 18h ngày Chủ nhật - Số tăng ca Đêm CN: Số tăng ca từ 18h Chủ nhật – 6h sáng Thứ - Số tăng ca ngày lễ, tết: Số tăng ca từ 6h – 18h ngày lễ, tết - Số tăng ca Đêm ngày lễ, tết: Số tăng ca từ 18h ngày lễ – 6h sáng ngày 26 2.2.2.4 Các khoản phụ cấp: - Trợ cấp chức vụ: nhân viên có vị trí từ tổ trưởng trở lên có trợ cấp chức vụ Tùy theo vị trí chức vụ cao thấp mà khoản trợ cấp khác Cụ thể mức phụ cấp chức vụ công ty sau:  Manager : 000.000  Manager Assistant : 1.300.000  Supervisor : 900.000  Leader : 00.000  Foreman (Quản đốc) : 400.000  QA (Quality Assurance) : 300.000 - Thưởng chuyên cần: Nhân viên công ty hưởng chuyên cần tháng 130,000 đồng tháng làm đầy đủ xin nghỉ phép ngày việc riêng bệnh nghỉ phép năm tháng - Trợ cấp lại: Nhân viên công ty hưởng trợ cấp lại tháng 120,000 đồng thánh làm đầy đủ Trường hợp làm khơng đầy đủ ngày tháng tính theo tỉ lệ số ngày tháng - Trợ cấp nhà ở: Nhân viên công ty hưởng trợ cấp nhà tháng 400,000 đồng - Các khoản phụ cấp khác: tuỳ theo vị trí làm việc mà số người có tiền Ví dụ : xuất nhập hay công tác, thợ sửa ống nước có phụ cấp thêm… Ta có Tổng khoản phụ cấp : Các khoản phụ cấp = Phụ cấp chức vụ + Thưởng chuyên cần + Trợ cấp lại + Trợ cấp nhà + Các khoản phụ cấp khác (nếu có) 27 2.2.2.5 Các khoản giảm trừ: Các khoản giảm lương bao gồm: - Thuế thu nhập cá nhân : Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập sau trừ giảm trừ gia cảnh (bản thân triệu, người phụ thuộc 3,6triệu), BHXH, BHYT,BHTN khoản thu nhập chịu thuế, tiền thuế TNCN tính theo biểu luỹ tiến phần theo thơng tư số 84/2008/TT-BTC Bộ Tài sau: Bậc Phần thu nhập tính thuế/năm Phần thu nhập tính Thuế suất thuế (triệu đồng) thuế/tháng (triệu đồng) (%) Đến 60 Đến 5 Trên 60 đến 120 Trên đến 10 10 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 Trên 960 Trên 80 35 Ví dụ: Ơng A có tổng thu nhập 15triệu, tiền bảo hiểm 1,5 triệu, khơng có người phụ thuộc ta có: Thuế TNCN =15.000.000-(9.000.000+1.500.000)= 4,500,000*5% = 225,000 - Bảo hiểm y tế: 1.5%* Lương - Bảo hiểm xã hội: 7%*Lương - Bảo hiểm thất nghiệp : 1% * Lương - Tiền Công đoàn 10.000/đoàn viên/tháng 28 - Các khoản giảm trừ khác (nếu có) theo quy định Luật Lao động theo Nội quy lao động công ty thẻ nhân viên, nghỉ việc không trả thẻ BHYT,… Như ta có, tổng khoản giảm trừ lương : Các khoản giảm trừ = Thuế TNCN + Bảo hiểm y tế + Bảo hiễm xã hội + Bảo hiểm thất nghiệp + Tiền cơng đồn + Các khoản giảm trừ khác 2.2.2.6 Lương thực lãnh: Lương thực lãnh người lao động tính sau: Lương thực lãnh (Payment) = Lương theo ngày công + Lương tăng ca + Các khoản phụ cấp – Các khoản giảm trừ 2.2.2.7 Ví dụ thực tế: Để minh họa rõ quy trình tính lương Cơng ty TNHH Dongjin, nhóm xin trình bày quy trình tính lương nhân viên Dương Thị Hải tháng 09 năm 2013, nhân viên phòng Nhân cơng ty Dongjin, có trình độ học vấn Trung cấp với năm kinh nghiệm làm bắt đầu nhận việc công ty Donghin từ tháng 03 năm 2010 Quy trình tính lương ví dụ sau: - Bước 1: Dựa vào mã số nhân viên, ta biết nhân viên Hải vào công ty vào ngày 23/03/2010 Như vậy, ta thấy làm việc Dongjin năm, cô bậc lương với chức danh nhân viên phòng nhân trình độ Dưới Đại học có lương 3,899,000 đồng 29 Bảng bậc lương, hệ số lương - Bước 2: Ta xem bảng chấm công để biết số công nhân viên Hải làm tháng 09 vừa qua Bảng công tháng năm 2013 DongJin Việt Nam Dựa vào bảng công tháng 09 ta thấy, nhân viên Dương Thị Hải có 24 ngày công tháng, tăng ca Chủ Nhật 6h tăng ca vào ngày Lễ Quốc Khánh 02/09 - Bước 3: Từ bảng cơng tháng 09, ta tính tốn khoản Lương theo ngày công Lương tăng ca nhân viên Dương Thị Hải 30  Lương theo ngày công = Lương tương ứng/26 * (Số ngày công ca ngày + Nghỉ phép năm tháng + Nghỉ lễ) * 100% + (Số ngày công ca đêm*135%) * Lương tương ứng/26 Do khơng có cơng vào ca đêm nên Lương theo ngày công nhân viên Hải là: LTNC = (3,899,000/26) * ( 24 + +1) *100% = 3,749,038 đồng  Lương tăng ca = Số tăng ca ngày thường * Lương bản/(26*8) *150% + Số tăng ca tối ngày thường * Lương bản/(26*8)* 185% + Số tăng ca đêm khuya * Lương bản/(26*8) * 201% + Số tăng ca ngày Chủ nhật * Lương bản/(26*8)*200% + Số tăng ca Đêm CN* Lương bản/(26*8)*260% + Số tăng ca ngày lễ, tết * Lương bản/(26*8)* 300% + Số tăng ca đêm lễ, tết * Lương bản/(26*8)* 390% Dựa vào công thức tăng ca bảng cơng ta tính Tiền lương tăng ca nhân viên Hải là: Lương tăng ca = (3,899,000/(26*8)) * * 200% + (3,899,000/(26*8)) * * 300% = 299,293 + 337,413 = 637,336 đồng - Bước 4: Tính khoản phụ cấp Các khoản phụ cấp = Phụ cấp chức vụ + Thưởng chuyên cần + Trợ cấp lại + Trợ cấp nhà + Các khoản phụ cấp khác (nếu có)  Do nhân viên nên Hải khơng có phụ cấp chức vụ  Tháng 09 có tổng 24 ngày làm Hải thưởng chuyên cần 130,000 đồng 31  Trợ cấp lại trung bình 120,000 đồng/tháng (26 ngày) Từ ta tính số tiền trợ cấp lại Hải tháng Trợ cấp lại = (120,000/26) * 24 = 111,000 đồng  Nhân viên Hải hưởng trợ cấp nhà tháng 400,000 đồng  Dựa theo thơng tin tìm được, nhân viên phòng nhân có Dương Thị Hải công ty trợ cấp tháng 1,200,000 đồng để học tiếng Hàn, tháng tương tự Từ ta có Các khoản phụ cấp Hải = 130,000 + 111,000 + 400,000 + 1,200,000 = 1,841,000 đồng - Bước : Tính khoản giảm trừ Ta có: Các khoản giảm trừ = Thuế TNCN + Bảo hiểm y tế + Bảo hiễm xã hội + Bảo hiểm thất nghiệp + Tiền cơng đồn + Các khoản giảm trừ khác Dựa vào nội dung phía bảng công bảng lương Hải ta thấy nhân viên khơng có Thuế TNCN Với mức lương 3,899,000 đồng khoản tiền cho BHYT, BHXH, BHTN Hải 58,000 đồng; 273,000 đồng 39,000 đồng Hải có tham gia Cơng đồn nên bị trừ tiếp 10,000 đồng Hải khơng có khoản giảm trừ khác Từ ta được: Các khoản giảm trừ = 58,000 + 273,000 + 39,000 +10,000 = 380,000 đồng - Bước : Tính lương thực lãnh Hải Ta có: Lương thực lãnh (Payment) = Lương theo ngày cơng + Lương tăng ca + Các khoản phụ cấp – Các khoản giảm trừ Dựa theo công thức số liệu tính tốn trên, ta tính Lương thực lãnh (Payment) nhân viên Dương Thị Hải sau: Lương thực lãnh = 3,749,038 + 637,336 + 1,841,000 - 380,000 = 5,847,400 đồng 32 Bảng lương tháng công ty DongJin Việt Nam 33 Chương 3: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG CƠNG TY DONGJIN VIỆT NAM 3.1 Đánh giá thực trạng hình thức trả lương công ty TNHH Dongjin Việt Nam 3.1.1 Ưu điểm: Thứ nhất, cơng ty Dongjin áp dụng hình thức tính lương theo thời gian phù hợp với đặc tính cơng việc nhân viên sản phẩm Phần lớn người lao động làm việc với máy móc lập trình sẵn nên khó xác định định mức hay chất lượng sản phẩm Thứ hai, đưa cơng thức tính lương với tiêu rõ ràng, hợp lý phần Nhờ người lao động tự tính số lương nhận được, đảm bảo quyền lợi, cơng Các nhà điều hành dễ dàng quản lý xử lý có vấn đề xảy Thứ ba, số liệu tính lương cơng ty Dongjin dựa sở quy định pháp luật Việt Nam hành lương tối thiểu, ngạch lương, bậc lương, phụ cấp,… Các hệ số ngạch, bậc phân chia phù hợp, đảm bảo tính tương đối công cho người lao động tùy vào điều kiện làm việc, tính chất cơng việc, trình độ học vấn,… nhân viên Thứ tư, công ty áp dụng hình thức tính lương theo thời gian thường công ty đảm bảo yếu tố chất lượng sản phẩm độ xác, đại hệ thống dây chuyền, qua cơng ty Dongjin khẳng định ưu cạnh tranh với đối thủ Thứ năm, khắc phục nhược điểm hình thức tính lương theo sản phẩm chạy theo số lượng, không đảm bảo chất lượng tiết kiệm nguyên vật liệu 34 3.1.2 Nhược điểm: Hình thức trả lương cơng ty Dongjin có nhiều ưu điểm không tránh khỏi số nhược điểm sau: Thứ nhất, trường hợp máy móc gặp trục trặc kỹ thuật cơng ty gặp khó khăn việc tính tốn ngày cơng, phía cơng nhân bị thiệt thòi lỗi khách quan ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian làm việc Thứ hai, công ty Dongjin đa số công đoạn sản xuất làm với dây chuyền máy móc lập trình sẵn với thời gian gần cố định Nên công nhân không tự chủ công việc, muốn nâng cao suất để đạt định mức có thưởng khó khăn Dẫn đến khơng khuyến khích người lao động tăng suất làm việc Thứ ba, thu nhập người lao động chưa gắn với kết lao động mà họ đạt thời gian làm việc cơng ty nhìn vào thời gian làm việc mà khơng nhìn vào hiệu làm việc Nhiều người lao động cần có mặt doanh nghiệp mà khơng làm việc, gây lãng phí thời gian có mặt mà khơng làm việc Tuy nhiên nhược điểm khắc phục phần thông qua kết hợp chế độ lương khác thưởng theo chất lượng sản phẩm, theo doanh thu, lợi nhuận, … 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện hình thức trả lương cơng ty Dongjin Việt Nam Là doanh nghiệp FDI hoạt động Việt Nam nên việc thực thi tính lương, trả lương công ty phải theo quy định pháp luật Việt Nam Sau đề xuất mang tính chất tham khảo cho cơng ty TNHH Dongjin Việt Nam nhằm giúp công ty phát huy ưu điểm vốn có khắc phục nhược điểm - Những sách pháp luật Việt Nam lương, lao động (như vấn đề mức lương tối thiểu, lương thai sản, lương thử việc, đau ốm…) cập nhật, thay đổi nên công ty cần nắm bắt thực thi pháp luật, tránh sai sót, ảnh hưởng uy tín, chất lượng cơng ty 35 - Khuyến khích suất làm việc nhân viên cách sách hợp lý, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực, hiệu sản xuất, khiến nhân viên vui vẻ làm viêc hay tăng ca Thông qua hình thức thưởng, phạt, tổ chức hoạt động vui chơi, khuyến khích, động viên, hỗ trợ nhân viên nhằm tạo động lực khuyến khích, phát huy tối đa lực người… - Lắng nghe ý kiến nhân viên thông qua trưng cầu ý kiến nhân viên, để nắm rõ ý kiến, nguyện vọng nhân viên sẵn sàng giải đáp thắc mắc từ nhân viên 36 KẾT LUẬN Để người lao động an tâm gắn bó, phát huy hết khả năng, tinh thần trách nhiệm cơng việc cơng ty TNHH Dongjin Việt Nam doanh nghiệp khác phải có phương pháp quản lý tiền lương hiệu Cụ thể cách tính, hình thức tính mà cơng ty áp dụng phải phù hợp với điều kiện tính chất cơng việc cho nhân viên cơng ty Qua q trình tìm hiểu phân tích trên, cơng ty Dongjin bên cạnh việc tuân thủ quy định trả lương Nhà nước làm sở tự xây dựng hệ thống tính lương phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Hình thức trả lương áp dụng cho người lao động phải khuyến khích họ q trình sản xuất để đem lại hiệu cao hoạt động kinh doanh điều mà nhà điều hành doanh nghiệp quan tâm với Dongjin, hình thức tính lương hành có nhiều ưu điểm chưa phải tối ưu Dongjin doanh nghiệp khác phải nghiên cứu để hồn thiện cách thức trả lương, đầu tư cho người lao động đầu tư cho tương lai doanh nghiệp 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TSKH Phạm Đức Chính, Slide giảng mơn Quản trị nhân lực năm 2013 PGS TS Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2011 Thang, bảng lương cơng ty TNHH Dongjin Việt Nam Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012 Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có thuê mướn lao động Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 tiền lương người lao động làm việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước quan, tổ chức nước quốc tế Việt Nam Luật số 10/2012/QH13 Quốc hội: Bộ Luật Lao Động Các trang web: - http://www.itsolution.com.vn/kien-thuc-doanh-nghiep/261-hinh-thuc-tra-luongtheo-san-pham.html - http://www.quantrinhansu-online.com/chuong-trinh-nhan-su-co-ban/tinh-va-traluong/cac-hinh-thuc-tra-luong/ - http://greensoft.com.vn/2-hinh-thuc-tra-luong-chinh-duoc-ap-dung-trong-doanhnghiep-840/ 38 PHỤ LỤC 1: BẢNG LƯƠNG Bảng lương tháng 9/2013 nhân viên công ty TNHH Dongjin Việt Nam 39 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NHĨM STT Họ tên MSSV Hồng Phạm Kiều Sương K104071238 Võ Lê Anh Tú K104071264 Trần Duy Tuấn K104071266 Lê Ngọc Chúc Vi K104071270 Trương Thị Y Viễn K104071272 40 ... tiền lương doanh nghiệp FDI nên định thực đề tài giới thiệu phân tích hình thức trả lương doanh nghiệp FDI Để chi tiết sát thực sử dụng phân tích số liệu doanh nghiệp FDI cụ thể công ty trách nhiệm. .. Mở đầu: Giới thiệu tổng quan đề tài  Chương 1: Cơ sở lý luận tiền lương hình thức trả lương doanh nghiệp  Chương 2: Phân tích thực trạng hình thức trả lương công ty trách nhiệm hữu hạn DongJin... nhiệm hữu hạn công nghiệp Donjin (Hàn Quốc) – công ty hàng đầu sản xuất Motor Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu lập nhằm giới thiệu số hình thức trả lương thường sử dụng DN FDI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu và phân tích các hình thức trả lương trong doanh nghiệp FDI công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp donjin (hàn quốc) , Giới thiệu và phân tích các hình thức trả lương trong doanh nghiệp FDI công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp donjin (hàn quốc) , Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 3 Một số quy đinh về tiền lương trong doanh nghiệp, Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH DONGJIN VIỆT NAM, 1 Tổng quan về công ty Dongjin Việt Nam, 2 Phân tích hình thức trả lương tại công ty TNHH DongJin Việt Nam, Chương 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY DONGJIN VIỆT NAM, 2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty Dongjin Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay