Quy trình mô tả công việc của trưởng phòng công nghệ sản xuất của nhà máy đạm phú mỹ

27 43 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2018, 13:59

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ĐỀ TÀI MÔN HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC PHÂN TÍCH QUY TRÌNH TẢ CƠNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHỊNG CƠNG NGHỆ SẢN XUẤTNHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ Giáo viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực (Nhóm 8): PGS.TSKH PHẠM ĐỨC CHÍNH TH.S MAI THU PHƯƠNG Phạm Thanh Bình K104071675 Nguyễn Tố Oanh K104071224 Nguyễn Thị Kiều Oanh K104071223 Mai Anh Tài K104071239 Lê Ngọc Vũ K104071274 TP HỒ CHÍ MINH – 2013 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, vai trò tầm quan trọng người tổ chức người, tổ chức thừa nhận Điều khẳng định qua công tác quản lý nhân ngày đặc biệt quan tâm, coi trọng Con người yếu tố mang tính định, có tính sáng tạo, nói: “con người nguồn lực nguồn lực” Tổ chức hình thành nên người, vận hành người, nguồn nhân lực quản lý nguồn lực khác tổ chức, người yếu tố định tồn lên, thành bại tổ chức Tổ chức muốn đạt mục tiêu đề phải gây dựng cho đội ngũ người lao động phù hợp số lượng, chất lượng phải tổ chức quản lý người lao động cách hợp lý, hiệu quả; công tác quản lý nhân phải thực cho khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi nguồn nhân lực Muốn vậy, tổ chức hay doanh nghiệp cần phải thực cho tốt việc phân tích cơng việc để tạo đồng phận cấu doanh nghiệp, đồng thời để đánh giá xác u cầu cơng việc đánh giá lực thực công việc nhân viên Hiện nay, doanh nghiệp phải thích nghi với biến động khơng ngừng thị trường, từ khâu sản xuất, nguồn hàng, giá thành sản phẩm,… đến đội ngũ lao động đặt tình trạng cấp thiết Trong chế sản xuất doanh nghiệp Việt Nam nay, phụ thuộc nhiều vào nguồn lực từ doanh nghiệp, yếu tố quan trọng người, đặc biệt đội ngũ quản lý sản xuất trực tiếp Do đó, vai trò nhân viên sản xuất quan trọng, đặc biệt trưởng phòng sản xuất Để hiểu tìm hiểu rõ cơng việc, trách nhiệm, quyền hạn Trưởng phòng sản xuất vấn đề khác liên quan đến vị trí này, nhóm chúng tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Quy trình tả cơng việc Trưởng phòng Cơng nghệ Sản xuất Nhà máy Đạm Phú Mỹ” Chương 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT TẢ CƠNG VIỆC 1.1 Phân tích cơng việc 1.1.1 Khái niệm Phân tích cơng việc q trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thực công việc phẩm chất, kỹ nhân viên cần thiết phải có để thực tốt cơng việc Khi phân tích cơng việc cần xây dựng hai tài liệu tả công việc tiêu chuẩn công việc mà nội dung cụ thể dược chúng tơi trình bày bên 1.1.2 Ý nghĩa Thứ nhất, phân tích cơng việc cung cấp thông tin yêu cầu, đặc điểm công việc, hành động cần tiến hành thực hiện, thực sao; loại máy máy móc trang bị, dụng cụ cần thiết thực công việc, mối quan hệ với cấp với đồng nghiệp thực công việc Không biết phân tích cơng việc, nhà quản trị khơng thể tạo phối hợp đồng phận cấu doanh nghiệp, khơng thể đánh giá xác u cầu cơng việc, khơng thể tuyển dụng nhân viên cho công việc, đánh giá lực thực công việc nhân viên đó, khơng thể trả lương, kích thích họ kịp thời, xác Thứ hai, phân tích cơng việc cơng cụ hữu hiệu giúp tổ chức, doanh nghiệp thành lập cần có cải tổ thay đổi cấu tổ chức, tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.3 Mục đích Doanh nghiệp thực phân tích cơng việc vị trí có nhiều mục đích mục đích cốt lõi là:  Hiểu rõ nội dung vai trò ý nghĩa phân tích cơng việc Xây dựng hai tài liệu Bản tả cơng việc Tiêu chuẩn  • nghiệp vụ nhân viên Bản tả công việc: - Nội dung liệt kê chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công việc, điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn cần đạt trước - • thực cơng việc Mục đích: Hiểu nội dung, yêu cầu công việc hiểu quyền hạn, trách nhiệm thực công việc Bản tiêu chuẩn công việc: - Bản liệt kê yêu cầu lực cá nhân trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, khả giải vấn đề, kỹ - khác đặc điểm cá nhân thích hợp cho cơng việc Mục đích: Để doanh nghiệp hiểu dạng nhân viên cần để  thực công việc tốt Biết xu hướng phân tích cơng việc quản trị nhân  đại Xác định chức nhiệm vụ mối quan hệ phòng ban, phận máy quản lý 1.2 tả công việc 1.2.1 Khái niệm Bản tả công việc văn liệt kê chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công việc, điều kiện làm việc, yêu cầu, kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn cần đạt thực công việc Bản tả công việc phải viết ngôn ngữ đơn giản, tạo so sánh với công việc khác dễ hiểu người giao người nhận cơng việc Do đặc thù quy mơ, trình độ cách thức tổ chức doanh nghiệp mục đích phân tích cơng việc khác nên thực tế khơng có biểu mẫu thống cho tả cơng việc Tuy nhiên, tả công việc thường có nội dung sau: - Nhận diện cơng việc: tên công việc, mã số công việc, người, cán cấp bậc công việc, nhân viên thực công việc, người giám sát phê duyệt - tả cơng việc Tóm tắt cơng việc: tóm tắt thực chất cơng việc - Các mối quan hệ thực công việc: mối quan hệ người thực công việc với người khác doanh - nghiệp Chức trách nhiệm công việc: nên ghi rõ ràng chức năng, - nhiệm vụ giải thích cụ thể công việc cần thực Thẩm quyền người thực công việc: nên xác định rõ phạm vi quyền - hành định tài nhân Tiêu chuẩn mẫu đánh giá nhân viên thực công việc: rõ công việc thực cần đạt tiêu chuẩn số lượng, chất lượng sản phẩm đơn vị thời gian Ví dụ doanh số bán hàng, chi phí tiêu hao - nguyên vật liệu… Điều kiện làm việc: ghi rõ điều kiện làm việc đặc biệt ca ba, thêm giờ, ô nhiễm, may rủi công việc 1.2.2 Ý nghĩa Bản tả cơng việc có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý nguồn nhân lực đơn vị doanh nghiệp Nó khơng dùng cho người sử dụng lao động mà dùng cho người lao động Bản tả công việc giúp hiểu nội dung yêu cầu công việc hiểu quyền hạn, trách nhiệm thực công việc Đây công cụ để đáp ứng loạt nhu cầu khác như: tuyển dụng, đào tạo phát triển, đánh giá hiệu làm việc, đánh giá nhân viên, xác định giá trị công việc, đánh giá lại cấu tổ chức máy, lương phúc lợi Ngồi ra, Bản tả công việc giúp tổ chức xác định thơng tin liên quan đến tình trạng an tồn sức khỏe cho vị trí cơng việc để có biện pháp ngăn ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro lao động cho nhân viên Bản tả công việc hỗ trợ nhiều cho việc thực hành Luật Lao động doanh nghiệp Chính Bản tả cơng việc góp phần vào việc xây dựng quy trình, sách để định hướng hoạt động mang tính khách quan liên quan đến người đề bạt, thuyên chuyển, bãi nhiệm 1.2.3 Quy trình tả cơng việc Quy trình tả cơng việc quy trình phức tạp, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ ăn ý Phòng nhân phòng ban liên quan Để có tả cơng việc hồn chỉnh, phục vụ tốt cho nhu cầu tuyển dụng cơng ty, tìm người cho cơng việc, đảm bảo suất làm việc cao đồng thời tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cơng ty Nhà nước doanh nghiệp tư nhân lựa chọn thiết lập cho tả công việc phù hợp Tuy nhiên để q trình phân tích cơng việc tả cơng việc hồn chỉnh đầy đủ thơng tin nhìn chung doanh nghiệp Nhà nước tư nhân dựa vào số chuẩn định Một số văn bản, tài liệu quan trọng Nhà nước ban hành có liên quan đến nội dung phân tích cơng việc lập tả công việc là: - Bản phân loại ngành nghề Bản tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức Nhà nước Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công việc Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân Qua tham khảo số công ty nguồn thông tin website, đồng thời dựa tiêu chí khả thi, đơn giản hiệu quả, nhóm chúng tơi xin đưa quy trình tả công việc chung, áp dụng rộng rãi doanh nghiệp sau: Bước 1: Xác định mục đích Xác định mục đích phân tích cơng việc để từ xác định hình thức thu thập thơng tin phân tích cơng việc hợp lý Bước 2: Thu thập thông tin sẵn có Các thơng tin dựa sở sơ đồ tổ chức, văn mục đích, yêu cầu, chức năng, quyền hạn doanh nghiệp phận cấu, sơ đồ quy trình cơng nghệ tả cơng việc cũ (nếu có) Bước 3: Chọn lựa phần việc đặc trưng, điểm then chốt Chọn công việc đặc trưng để thực phân tích cơng việc nhằm làm giảm bớt thời gian tiết kiệm thực phân tích cơng việc tương tự Bước 4: Áp dụng phương pháp khác để thu thập thông tin Tùy theo yêu cầu mức độ xác chi tiết thơng tin cần thu thập, tùy theo loại hình cơng việc khả tài doanh nghiệp sử dụng kết hợp phương pháp thu thập thơng tin phân tích cơng việc sau đây: vấn, câu hỏi quan sát Bước 5: Kiểm tra Các thông tin thu thập cần kiểm tra lại mức độ xác đầy đủ thơng qua nhân viên thực cơng việc vị lãnh đạo giám sát thực công việc Bước 6: Xây dựng tả cơng việc Sau bước kiểm tra kỹ thông tin nhận chấp nhận cấp phòng ban liên quan Phòng Nhân trực tiếp xây dựng tả công việc Sau phác thảo tả cơng việc phát cho nhân viên trực tiếp đảm nhận chức danh để lấy ý kiến bổ sung vấn đề chưa xác thiếu sót để hồn thiện tả công việc Sau thu thập phản hồi, người có chức họp lại để chỉnh sửa thống nội dung thức tả cơng việc Trình lên Ban Giám đốc thông qua ban hành thực đơn vị, doanh nghiệp Chương 2: QUY TRÌNH TẢ CƠNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHỊNG CƠNG NGHỆ SẢN XUẤTNHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ 2.1 Giới thiệu chung Nhà máy Đạm Phú Mỹ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhằm đảm bảo ổn định chủ động cung cấp nguồn phân đạm cho phát triển nông nghiệp, mang lại hiệu tích cực nhiều phương diện kinh tế, xã hội, trị góp phần đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, ngày 20/2/2001 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 166/QĐ-TTg v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ triển khai thực dự án nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ (công văn số 529/CP-CN ngày 14/6/2001) Chủ đầu tư dự án Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Ban Quản lý dự án nhà máy Đạm Phú Mỹ thành lập, thay mặt cho Chủ đầu tư quản lý thực dự án chuẩn bị vận hành nhà máy tiến độ đảm bảo chất lượng Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ thực theo hình thức “Hợp đồng chìa khóa trao tay” EPCC ký kết Petrovietnam với Tổ hợp Nhà thầu Technip Italy S.p.A (Ý) Samsung Engineering (Hàn Quốc) (tổng thầu thiết kế, mua sắm, xây lắp chạy thử nhà máy, Technip đứng đầu) Với Tư vấn trợ giúp quản lý dự án đơn vị SNC – Lavalin Europe Cơ quan cấp chứng Quốc tế Bureau Veritas Quy công suất Nhà máy :  Dự án thực theo hình thức tự đầu tư để xây dựng nhà máy sản xuất phân đạm tổng diện tích đất sử dụng 63 (trong diện tích xây dựng đợt 35 ha)  Sản phẩm nhà máy Urea, ngồi có thêm Ammonia lỏng, chất lượng nhà máy đạt tiêu chuẩn Quốc tế  Nguyên liệu dùng cho nhà máy khí đồng hành Bạch Hổ, Rạng Đơng…, sau nguồn khí bổ sung khí thiên nhiên từ bồn trũng Nam Côn Sơn bể khác thuộc thềm lục địa phía Nam  Nhà máy thiết kế với công suất 2.200 Urea/ngày (tương đương 740.000 tấn/năm) 1.350 Ammonia/ngày (tương đương 422.598 tấn/năm)  Công nghệ: sản xuất Urea Snamprogetti, Ý, sản xuất Ammonia Haldo-Topsoe, Đan Mạch  Thiết bị: nhập Nhà máy Đạm Phú Mỹ đầu tư với tổng mức đầu tư 445 triệu USD, đó:  Vốn tự có: 216 triệu USD  Vốn vay: 229 triệu USD (nguồn nước) Thời gian thực hiện: dự án xây dựng nhà máy Đạm Phú Mỹ triển khai từ tháng 8/2001 đến ngày 21/9/2004 hồn thành chạy thử bàn giao cho Cơng ty Phân đạm Hóa chất Dầu khí trực tiếp quản lý Các mốc phát triển: - 12/03/2001: Khởi công xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ - 01/01/2004: Công ty Phân đạm Hóa chất Dầu khí thức vào hoạt động, với chức nhiệm vụ ban đầu quản lý tham gia điều hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ tổ hợp nhà thầu Technip-Samsung - 21/9/2004: Tổ hợp nhà thầu technip-Samsung bàn giao Nhà máy Đạm Phú Mỹ cho Công ty Phân đạm Hóa chất Dầu khí - Q IV/2004: Lơ hàng đưa thị trường - 15/12/2004: Khánh thành Nhà máy Đạm Phú Mỹ - 31/08/2007: Chuyển thành Cơng ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Dầu khí 10 Phòng  Hành chính: Đội Bảo vệ hồn   Xưởng Sản phẩm  Xưởng Đo lường cầu - Tự động hóa  Phòng KCS  Phòng kỹ thuật  Phòng Cơng nghệ  Xưởng Điện  Xưởng sửa chữa Cơ khí sản xuất 2.2 Xưởng Phụ trợ  Xưởng Gia công   Xưởng Amonia  Xưởng Urê chế tạo Quy trình tả cơng việc Trưởng phòng CNSX thuộc Nhà máy Đạm Phú Mỹ 2.2.1 Quy trình xây dựng tả cơng việc Trưởng phòng Cơng nghệ Sản xuất Phân cơng cơng việc Lưu đồ: Lập hỏi phân tích cơng việc Lập tả chức danh công việc Kiểm tra Phê duyệt 13 Triển khai, thực Bước 1: Phân công công việc Giám đốc nhà máy dựa vào ma trận phân tích chức nhiệm vụ đơn vị để gửi phân cơng cơng việc đến Trưởng phòng CNSX Mục đích phân cơng cơng việc giúp xác định nhiệm vụ, chức năng, khối lượng công việc Trưởng phòng CNSX Bước 2: Lập bảng hỏi phân tích cơng việc Trưởng phòng CNSX có trách nhiệm liệt kê, phân tích cơng việc vị trí đảm nhận vào bảng hỏi phân tích cơng việc chuyển gửi đến Phó Giám đốc sản xuất (cấp quản lý trực tiếp Trưởng phòng CNSX) để rà sốt kiểm tra Bảng hỏi phân tích cơng việc biểu mẫu công ty xây dựng nhằm mục đích thu thập thơng tin từ nhân viên để phân tích cơng việc Bước 3: Lập tả chức danh cơng việc Phó Giám đốc sản xuất có trách nhiệm kiểm tra bảng hỏi phân tích cơng việc thảo luận trực tiếp với Trưởng phòng CNSX để thống nội dung phân tích cơng việc tiến đến lập dự thảo tả chức danh cơng việc Phó Giám đốc sản xuất báo cáo kết dự thảo tả chức danh công việc cho Giám đốc nhà máy để xem xét, đánh giá: • Trường hợp tả chức danh công việc chưa đạt yêu cầu Giám đốc nhà máy yêu cầu Phó Giám đốc sản xuất điều chỉnh, bổ sung lại • dự thảo tả chức danh cơng việc Trường hợp tả chức danh công việc đạt yêu cầu Giám đốc nhà máy chuyển dự thảo tả chức danh công việc cho phận nhân Bước 4: Kiểm tra Bộ phận nhân thực rà soát, kiểm tra lần cuối nội dung đầu vào dự thảo tả chức danh cơng việc: 14 • Trường hợp tả chức danh cơng việc chưa đạt u cầu phận nhân phản hồi lại Giám đốc nhà máy để điều chỉnh bổ sung lại • dự thảo tả chức danh công việc Trường hợp tả chức danh cơng việc đạt u cầu phận nhân phản hồi cho Giám đốc nhà máy biết để chuyển dự thảo tả chức danh cơng việc thành thức Bước 5: Phê duyệt tả chức danh công việc Sau thống nội dung tả chức danh công việc, phận nhân Giám đốc nhà máy ký xác nhận vào tả chức danh cơng việc thức trình lên Tổng Giám Đốc để phê duyệt ban hành Bước 6: Triển khai thực Sau tả chức danh công việc phê duyệt ban hành Phó Giám đốc sản xuất có trách nhiệm: • Phổ biến tun truyền tả chức danh cơng việc cho Trưởng phòng CNSX để hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm hiểu • quan điểm quản trị điều hành người lãnh đạo Sử dụng tả chức danh công việc để: tuyển dụng, đào tạo, phân • cơng cơng việc, đánh giá cơng việc,… Thường xun rà sốt cập nhật, điều chỉnh tả chức danh công việc có thay đổi cấu tổ chức, chức nhiệm vụ đơn vị, phân công công việc cá nhân đơn vị Bộ phận nhân có trách nhiệm giám sát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tả chức danh công việc 2.2.2 Bản tả cơng việc Trưởng phòng Cơng nghệ Sản xuất BẢN TẢ CƠNG VIỆC Chức danh cơng việc: Tên: Trưởng phòng Mã chức danh: Cấp trực tiếp: Phòng ban, Đơn vị: NMPM-PCN-TP Phó Giám đốc Sản xuất Phòng Cơng nghệ sản xuất Mã (ID) phận: Ngạch lương tại: PCN B1.C.13.1 15 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: 04.01.2011 MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA CÔNG VIỆC - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà máy công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu phát triển thiết kế công nghệ - Quản lý phòng CNSX nhằm đảo bảo cơng tác vận hành sản xuất ổn định, an toàn, đạt hiệu suất cao II NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG Nhiệm vụ Các hoạt động Tầm quan trọng Tham mưu cho Giám • Nắm bắt tình hình sản xuất nhà Rất quan đốc nhà máy, Phó trọng máy Giám đốc nhà máy • Tham gia họp cơng tác quản lý kỹ • Chỉ đạo việc thực sản xuất thuật công nghệ, quản lý điều kiện công nghệ, tuổi nghiên cứu phát thọ thiết bị, xúc tác, định mức triển thiết kế công tiêu hao hóa chất chất lượng sản nghệ phẩm • Chỉ đạo việc thực nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu sản xuất nhà máy • Chủ trì điều tra, phân tích cố, đề xuất đạo thực biện pháp xử lý, ngăn ngừa cố • Xét duyệt công tác sáng kiến/ cải tiến khối công nghệ, vận hành Điều hành quản lý • Phân cơng cơng việc cho tổ Rất quan cơng việc Phòng • Nắm bắt tiến độ công việc trọng theo chức Phòng nhiệm vụ • Quản lý mặt hành chính, chun phân cơng mơn, nghiệp vụ nhân viên Phòng • Phối hợp chặt chẽ với Phòng, xưởng chức thuộc Nhà máy triển khai thực công việc có liên quan đến nhiệm vụ giao Tổ chức quản lý, kiểm • Chỉ đạo việc thực cơng tác đào tạo Quan trọng sốt xưởng cơng kiểm tra sát hạch định kỳ cho đội nghệ thực công ngũ vận hành tác vận hành Nhà máy • Chỉ đạo việc ban hành quy trình an tồn, hiệu vận hành, phương án cơng nghệ • Quản lý, đánh giá triển khai sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhà máy • Chỉ đạo chung việc phối hợp I 16 Tham mưu cho Giám đốc nhà máy, Phó Giám đốc sản xuất cơng tác xây dựng thực kế hoạch • • đơn vị sản xuất Chỉ đạo Nhân viên thuộc Phòng xây dựng kế hoạch năm theo giai đoạn Giám sát việc thực kế hoạch đề đưa giải pháp để đảm bảo việc thực kế hoạch Thực công việc theo phân công Ban Giám đốc thuộc phạm vi chức Phòng Quan trọng Thực cơng • Ít quan trọng việc khác theo phân công GĐNM/ PGĐSX III CÁC QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC LIÊN QUAN Nộ Bên Tên tài liệu Ký Ghi i ngoà hiệu i X Các quy trình phương án Nhà máy Xem danh Chức nhiệm vụ đơn vị Nhà mục tài máy liệu Sổ tay vận hành Phòng X Các sách tạp chí chun ngành cơng nghệ hóa học Thơng tin từ trang web Các tài liệu, thông tin liên quan đến công tác quản trị sản xuất IV TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO Báo cáo cho Tần suất Mục đích/nội dung báo cáo Ban Giám đốc Hàng ngày Các báo cáo liên quan đến nhiệm vụ Nhà máy Hàng tháng chức Phòng Hàng quý/đột xuất V TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT • Phó Phòng Điều độ • Phó Phòng cơng nghệTrưởng ca nhà máy, trưởng ca nhà máy dự phòng • Tổ trưởng tổ cơng nghệ, nghiên cứu phát triển, Tổ Định mức, thống kê – KH, đào tạo kiêm chuyên viên KH • Kỹ sư chuyên khu NH3, chuyên khu ure, sản phẩm, chuyên khu phụ trợ • Kỹ sư tổng hợp • Kỹ sư định mức • Kỹ sư đào tạo VI QUYỀN HẠN Quản lý nhân viên Phân công giao việc giám sát nhân viên thuộc phòng Cơng việc Được đề suất cải tiến thông số công nghệ, công suất vận hành nhà máy, kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế Yêu cầu đơn vị phối hợp cung cấp thơng tin tình hình sản xuất để nắm rõ tình hình hoạt động Nhà máy 17 Khác Các quyền khác theo quy định Nhà máy VII QUAN HỆ CÔNG VIỆC Nộ Bên Với phận Cấp/chức danh Mục đích i ngồ liên hệ i X Các đơn vị Nhà Trưởng/phó đơn Trao đổi thông tin máy vị Hợp tác công việc X Các đơn vị TCT Trưởng/phó đơn Trao đổi thơng tin vị Hợp tác cơng việc X Phòng kỹ thuật Quản lý Trao đổi thông tin Nhà quyền, cung Yêu cầu tư vấn cấp hóa chất VIII ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC • Làm việc điều kiện an toàn thoải mái Thỉnh thoảng làm việc điều kiện nóng, ồn, độc hại (khi xuống khu vực sản xuất) • Cơng việc chủ yếu ngồi chỗ thường xuyên làm việc với máy tính IX PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC Loại phương tiện/dụng cụ Mức độ/tần suất sử dụng Xe đạp Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít Máy tính để bàn, máy tính xách tay Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít Máy in, máy photocopy, máy chiếu Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít Điện thoại di động, điện thoại bàn Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít Trang phục BHLĐ Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít X TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG u cầu • Trình độ lĩnh vực liên quan: chuyên ngành Hóa Đại học chung 05 năm • Kinh nghiệm làm việc: lĩnh vực liên quan Trình độ C • u cầu ngoại ngữ: Tiếng anh Kiến thức • Kiến thức chun mơn: o Lý thuyết cơng nghệ hóa học o Lý thuyết dây chuyền công nghệ sản xuất kinh nghiệm vận hành thực tế o Ứng dụng phần mềm tính tốn o Lập dự án Kỹ • Kỹ chun mơn: vận hành nhà máy đạm, tính tốn quy trình hóa học • Kỹ quản lý: Thực nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi phải hiểu rõ mối quan hệ với cơng việc người khác • Kỹ giao tiếp: Khả hiểu rõ người khác tạo ảnh hưởng tới người khác Kỹ thuyết phục, tự tin nhạy cảm quan điểm người khác để tạo ảnh hưởng hành vi, thay đổi quan điểm xem lại vấn đề • Kỹ trình bày • Kỹ tổng hợp vấn đề • Kỹ phân tích suy luận logic • Kỹ sử dụng máy tính: word, excel, 18 powerpoint, phần mềm cơng nghệ hóa học, hệ thống vận hành nhà máy đạm Khả • Sáng tạo • Khả làm việc nhóm Tính cách • Trung thực • Nhiệt tình XI TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HỒN THÀNH CƠNG VIỆC tả kết Tiêu chí đo lường Tiêu chuẩn/định mức Phòng hoạt động • Chất lượng cơng • Số lượng NC qua đợt chức nhiệm vụ việc đánh giá bên liên quan • Xếp hạng thi đua/ đánh giá phòng • Tỷ lệ % hồn thành mục tiêu chất lượng phòng Các thơng tin, quy trình, • Sự phù hợp hệ • Số NC tài liệu công nghệ báo cáo hỗ trợ cho thống tài liệu quản qua đánh giá GĐNM, PGĐSX côngcông nghệ tác quản lý kỹ thuật công nghệ nghiên cứu phát triển thiết kế cơng nghệ Các số liệu, báo cáo, tư • Chất lượng • Tỷ lệ báo cáo bị trả lại vào vấn cho GĐNM, PGĐSX • Thời gian lần trình duyệt cơng tác xây dựng • Số báo cáo lập hạn/ thực kế hoạch tổng số báo cáo lập • Số NC báo cáo Các báo cáo điều độ • Chất lượng • Chính xác 100% sản xuất • Thời hạn • Kịp thời Vận hành cơng nghệ ổn • Chất lượng • Thời gian ngừng máy đột định xuất Kết đào tạo nhân • Chất lượng đào tạo • Tỷ lệ hồn thành KH đào viên tạo nội Sự hài lòng nhân viên • Mức độ hài lòng • Tỷ lệ nhân viên hài lòng/ nhân viên nhân viên khảo sát 19 Chương 3: ĐÁNH GIÁ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH Tổng cơng ty Phân bón Hố chất Dầu khí đơn vị dẫn đầu nước việc thực sản xuất kinh doanh, đem lại nguồn thu lớn cho quốc gia góp phần không nhỏ thúc đẩy nông nghiệp nước nhà ngày phát triển Nhà máy Đạm Phú Mỹ Tổng cơng ty có lịch sử hình thành khơng phải dài, chặng đường gần 10 năm xây dựng phát triển, đặc biệt dìu dắt Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tảng cho phát triển bền vững Từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đến năm năm 2007, Tổng cơng ty thức trở thành cơng ty cổ phần, với thay đổi cấu tổ chức máy làm việc để phù hợp với yêu cầu quy doanh nghiệp Sự chuyển đổi nhiều gây ảnh hưởng đến quy nội dung chức danh công việc, thách thức không nhỏ mà đội ngũ lãnh đạo nhân viên phòng Tổ chức nhân Nhà máy Đạm Phú Mỹ Tổng công ty phải đối mặt Để xây dựng Bản tả Chức danh cơng việc phận Nhân phối hợp với phòng ban cụ thể, mà trường hợp Phòng CNSX, để đưa quy trình tả cách phù hợp, từ xây dựng Bản tả cơng việc hiệu nhất, giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhân tài cho Để giúp Nhà máy Đạm Phú Mỹ hồn thiện quy trình tả cơng việc mình, nhóm chúng tơi xin nhận xét đánh giá Bản tả chức danh công việc Trưởng phòng CNSX Nhà máy Đạm Phú Mỹ, từ đưa ưu khuyết điểm quy trình tả cơng việc Đồng thời nhóm xin đề xuất số hướng giải pháp để khắc phục hạn chế phát huy điểm mạnh quy trình 3.1 Đánh giá Bản tả cơng việc quy trình tả cơng việc 3.1.1 Ưu điểm • Bản tả cơng việc Trưởng phòng CNSX nhìn chung đầy đủ nội dung cần thiết, gồm có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm hoạt động, điều kiện phương tiện làm việc, 20 tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành cơng việc Trưởng phòng • CNSX Nội dung tả cơng việc trình bày rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu theo trình tự logic, giúp người đọc dễ dàng hình • dung tồn tranh cơng việc vị trí Phần “Các quy trình, quy định, hướng dẫn cơng việc liên quan” điểm mạnh tả này, nội dung thiếu, giúp Trưởng phòng CNSX biết nguồn tài liệu, thông tin tham khảo quan trọng thường xuyên sử dụng để hồn thành cơng việc cách khoa học hiệu Đồng thời, nguồn kiến thức quý báu để Trưởng phòng CNSX trau dồi tích luỹ để khơng ngừng nâng cao tay nghềtrình độ quản lý Bản tả cơng việc Trường phòng CNSX có mục “Đánh giá mức độ quan trọng nhiệm vụ, hoạt động” Điều giúp cho Trưởng phòng CNSX biết tầm quan trọng cơng việc mà làm, để xếp cơng việc hợp lý hình dung trình, khoảng thời gian, tần suất cơng việc Từ Trưởng phòng SX thực nhiệm vụ theo trình tự mức độ hợp lý nhằm mang lại hiệu tối ưu cho công việc Những ưu điểm Bản tả cơng việc có nhờ vào việc quy trình xây dựng cách có khoa học Trong nhóm chúng tơi đánh giá quan trọng việc thu thập liệu để xây dựng Bản tả, nằm bước quy trình Ở bước có nhiều phương pháp để thu thập thông tin vấn, sử dụng nhật ký ngày làm việc quan sát nơi làm việc Tuy nhiên công ty trường hợp sử dụng hình thức thu thập liệu thơng qua bảng câu hỏi Bảng câu hỏi đánh giá phương pháp hữu hiệu để thu thập thông tin Bảng liệt kê câu hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước phân phát cho nhân viên điền câu trả lời Ưu điểm phương pháp dễ thực cung cấp thông tin nhanh phương pháp vấn trực tiếp Hơn nâng cao chất lượng thông tin cách 21 cho nhân viên thực mơi trường làm việc quen thuộc mình, từ họ trả lời với thực tế cơng việc khơng phải chịu nhiều áp lực thời gian hạn chế việc giao tiếp trực tiếp Chính vậy, phương pháp sử dụng bảng câu hỏi bao hàm số nội dung phương pháp quan sát nơi làm việc, kết hợp hoàn hảo phương pháp, giúp công ty tiết kiệm thời gian đảm bảo hiệu cao 3.1.2 Những hạn chế • Ở phần “II Nhiệm vụ Hoạt động”, nhiệm vụ chưa xếp cách hợp lý, tạo không liền mạch gây lúng túng • phạm vi thực nhiệm vụ Bên cạnh đó, nhóm chúng tơi nhận thấy Bản tả cơng việc Trưởng phòng CNSX thiếu sót mặt thời gian ca làm việc Trường phòng mục “VIII Điều kiện làm việc” Đây thông tin quan trọng tất nhân viên cơng ty nói chung với Trưởng phòng CNSX nói riêng Dựa vào thơng tin nhân viên biết xác số ngày làm việc để phân bổ thời gian hợp lý Bên cạnh Trưởng phòng CNSX thơng tin đặc biệt quan trọng, tính chất cơng việc họ u cầu việc làm tăng ca trường hợp cần thiết Hơn trường hợp khẩn cấp vận hành nhà máy hay khắc phục lỗi kỹ thuật cơng nghệ, đòi hỏi có giám sát quản lý chặt chẽ Trưởng phòng CNSX họ cần biết rõ để chuẩn bị xếp • cơng việc ngồi Mục “X Tiêu chuẩn trình độ, kiến thức, kỹ khả năng” tả sơ sài, nhìn tổng quát điều kiện chung chung, chưa thể tính chất cơng việc Đặc biệt phần cấp độ, tiêu chuẩn chưa thể cụ thể yêu cầu cho trình độ, kiến thức, kỹ khả Đối với chức danh Trưởng phòng CNSX Nhà máy Đạm Phú Mỹ cần có tiêu cụ thể hơn, xác hơn, thể lực thực 22 Với thiếu sót Bản tả cơng việc, nhóm chúng tơi cho ngun nhân chủ yếu nằm bước xây dựng quy trình tả công việc Việc thống nội dung phân tích cơng việc để tiến hành lập dự thảo tả chức danh cơng việc thay dựa vào thảo luận Phó Giám đốc sản xuất Trưởng phòng CNSX Cơng ty nên tiến hành lấy thêm ý kiến phản hồi từ cấp Trưởng phòng CNSX, Phó phòng, Tổ trưởng, Trưởng ca,… Bởi biết, vị trí Cơng ty ln có mối quan hệ tương tác ba chiều, tương tác với cấp trên, với đồng nghiệp ngang cấp với cấp Công ty nên lấy thêm ý kiền từ cấp có nhiều trường hợp Phó Giám đốc sản xuất khơng nắm hết tình hình phối hợp hoạt động Trưởng phòng CNSX với cấp dưới, dẫn đến thiếu sót thơng tin hay phản ảnh khơng tính chất cơng việc Nếu có ý kiến đóng góp cấp liên quan tả cơng việc đảm bảo tính đầy đủ khách quan 3.2 Một số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế Để quy trình tả cơng việc Trưởng phòng CNSX – Nhà máy Đạm Phú Mỹ hồn thiện hơn, nhóm chúng tơi xin đưa số giải pháp khắc phục hạn chế, từ giúp Bản tả cơng việc đầy đủ thơng tin hơn: • Ở phần “II Nhiệm vụ Hoạt động”, để nhiệm vụ xếp cách hợp lý, tạo liền mạch phạm vi thực nhiệm vụ phần nội dung nhiệm vụ xếp theo thứ tự sau: Các nhiệm vụ có tính chiến lược: 1.1 Tham mưu cho Giám đốc nhà máy, Phó Giám đốc nhà máy công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu phát 1.2 triển thiết kế cơng nghệ Tham mưu cho Giám đốc nhà máy, Phó Giám đốc sản xuất công tác xây dựng thực kế hoạch Công việc tác nghiệp: 2.1 Tác nghiệp với đồng nghiệp, phận khác: 2.1.1 Điều hành quản lý cơng việc Phòng theo chức nhiệm vụ phân công 23 2.2 2.1.2 Tổ chức quản lý, kiểm sốt xưởng cơng nghệ thực 2.1.3 công tác vận hành Nhà máy an tồn, hiệu Tổ chức quản lý, kiểm sốt xưởng công nghệ thực công tác vận hành Nhà máy an toàn, hiệu Tác nghiệp với bên ngoài: 2.2.1 Chủ động liên hệ phối hợp chặt chẽ với Phòng kỹ thuật Nhà quyền, cung cấp hố chất, đảm bảo 2.2.2 • nguồn ngun liệu đầu vào ổn định cho sản xuất Phối hợp với đối tác cung cấp dây chuyền công nghệ việc vận hành sửa chữa máy móc thiết bị Để phần “VIII Điều kiện làm việc” có đầy đủ thông tin ca làm việc Trưởng phòng CNSX cơng ty nên bổ sung thêm phần câu hỏi thời gian ca làm việc Bản hỏi phân tích cơng việc bổ sung thêm q trình rà sốt kiểm tra Phó Giám đốc sản • xuất, Giám đốc nhà máy hay Phòng nhân Để có phần miêu tả tiêu chuẩn hoàn chỉnh hơn, qua tham khảo phận Nhân Tổng cơng ty nhóm kiến nghị xây dựng Khung lực hay Bộ từ điển lực trước xây dựng Bản tả chức danh cơng việc Dựa vào Nhà máy xây dựng hỏi cách đầy đủ tiêu chí tiêu chuẩn lực Trưởng phòng CNSX xây dựng Bản tả chức danh công việc dựa thông tin bổ sung Qua nhóm có nhận xét phòng ban liên quan chưa có phối hợp chặt chẽ bước bước quy trình xây dụng tả chức danh cơng việc Ở bước số 4, Phòng nhân nên phối hợp với phòng CNSX để đưa ý kiến bổ sung kịp thời BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua phần phân tích Quy trình tả cơng việc Trưởng phòng Cơng nghệ Sản xuất Nhà máy Đạm Phú Mỹ, hiểu rõ bước để có Bản tả cơng việc hoàn chỉnh doanh nghiệp cụ thể Bên cạnh đó, nội dung phân tích cần thiết tất bước quy trình, thiếu bước dẫn đến thiếu sót cho Bản 24 tả cơng việc, làm cho nội dung tính chất chức danh cơng việc bị sai lệch, gây hậu khó lường Do tả cơng việc có tính chất đặc thù riêng lĩnh vực ngành nghề chức danh công việc nên mức độ cụ thể chi tiết độ xác thơng tin ln đặt lên hàng đầu Cũng vậy, nhóm xin đưa số lưu ý quy trình xây dựng Bản tả cơng việc để giúp cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung Nhà máy Đạm Phú Mỹ nói riêng hồn thiện Bản tả cơng việc nhằm hạn chế thiếu sót cách tối đa tiết kiệm chi phí thời gian cho doanh nghiệp Thứ nhất, doanh nghiệp cần lưu ý xác định mục đích việc lập Bản tả cơng việc Vì hiểu rõ mục đích vẽ nên tranh tồn cảnh chức danh cơng việc Đây tiền đề để thực bước sau cách đầy đủ hiệu Thứ hai, việc thu thập thông bước quan trọng tồn quy trình Thơng tin thu thập theo nhiều cách, nhóm chúng tơi nhận định cách hiệu doanh nghiệp tổng hợp thơng tin có sẵn văn hướng dẫn hay Bản tả cơng việc cũ, từ phát triển lên cách bổ sung thơng tin thiếu sót Điều tiết kiệm cho doanh nghiệp nhiều thời gian quý báu không phần hiệu Để bổ sung thơng tin thiếu sót doanh nghiệp xây dựng Bản câu hỏi phối hợp với nhân viên thực công việc để đưa điều chỉnh kịp thời dựa vào góp ý họ Đây coi phương pháp hữu dụng cho doanh nghiệp Ngồi ra, để nâng cao tính xác đa dạng thơng tin doanh nghiệp quan sát nơi làm việc hay sử dụng nhật ký làm việc để thu thập thông tin Tuy nhiên hai cách đòi hỏi trình tốn nhiều thời gian Đối với vị trí cấp cao hay cơng việc mang tính chất tỉ mỉ, thủ cơng giai đoạn doanh nghiệp thu thập thơng tin cách vấn trực tiếp Phương pháp cầu kỳ, phức tạp khó thực phương pháp cho kết thông tin đáng tin cậy xác Do tuỳ thuộc vào mục đích 25 vị trí cơng việc cụ thể mà doanh nghiệp chọn cho phương pháp thu thập thông tin phù hợp Thứ ba, doanh nghiệp không nên bỏ qua hay xem nhẹ công tác kiểm tra thông tin thu thập Ở bước cần phối hợp chặt chẽ phòng ban liên quan với Phòng nhân Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên trọng đến mối quan hệ ba chiều, mối quan hệ phòng ban hay cấp bậc ngang hàng , quan hệ với cấp quan hệ với cấp Điều hiểu xét duyệt thơng tin, cần có đóng góp ý kiến chấp thuận cấp trực tiếp lãnh đạo, Phòng Nhân nhân viên cấp Mỗi cấp bậc có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn khác nhau, tổng hợp ý kiến tất cấp nguồn thông tin đảm bảo đầy đủ, cụ thể xác Nếu có phát thiếu sót hay sai lệch thơng tin điều chỉnh kịp thời 26 KẾT LUẬN Theo nhà quản trị học, việc “đặt người” vào “đúng vị trí” yếu tố quan trọng, định 50% thành cơng cơng việc, 50% thành cơng lại phụ thuộc vào nỗ lực “người đặt” Do phân tích cơng việc để từ lập tả công việc điều vô quan trọng Nó mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp Một nhà quản trị tuyển chọn nhân viên, đặt người vào việc khơng biết cách phân tích cơng việc Vậy làm để viết tả công việc tốt? Điều cần phải hiểu tả cơng việc khơng cam kết công việc người quản lý nhân viên, mà sở hướng dẫn để nhân viên thực công việc cách phù hợp nhất, đóng góp vào việc hồn thành kế hoạch hoạt động phận, công ty, tổ chức Thứ hai, cần xây dựng tả công việc theo quy trình hợp lý, khoa học, đầy đủ bước Quy trình tả cơng việc hoàn hảo giúp nhà quản trị tạo tả công việc với nội dung đầy đủ xác chất lượng Một thực tế đáng tiếc quản lý nhân nhiều doanh nghiệp Việt Nam Bản tả công việc thường coi giao việc, chủ yếu liệt kê đầu việc cách sơ sài, dẫn đến tả công việc chưa sử dụng theo vai trò cần có Do đó, doanh nghiệp cần có đầu tư thích đáng cho cơng tác phân cơng cơng việc để tạo đồng phận cấu doanh nghiệp để đánh giá xác yêu cầu công việc đánh giá lực thực nhân viên Trong trình thực đề tài, chúng tơi có hội tiếp xúc trực tiếp với trưởng phòng nhân nhà máy Đạm Phú Mỹ cơng ty Phân bón Hóa chất Dầu khí, có hội tìm hiểu bước xây dựng tả công việc cụ thể Do thơng tin liệu viết trưởng phòng nhân cung cấp Thiết nghĩ điều hữu ích cho cơng việc sau có ý định theo ngành nhân tự lập tả cơng việc cho cấp cách ... khí sản xuất 2.2 Xưởng Phụ trợ  Xưởng Gia công   Xưởng Amonia  Xưởng Urê chế tạo Quy trình mơ tả cơng việc Trưởng phòng CNSX thuộc Nhà máy Đạm Phú Mỹ 2.2.1 Quy trình xây dựng mơ tả cơng việc. .. dung thức mơ tả cơng việc Trình lên Ban Giám đốc thơng qua ban hành thực đơn vị, doanh nghiệp Chương 2: QUY TRÌNH MƠ TẢ CƠNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHỊNG CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT – NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ 2.1 Giới... mơ tả cơng việc Trưởng phòng Cơng nghệ Sản xuất Nhà máy Đạm Phú Mỹ Chương 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT MÔ TẢ CƠNG VIỆC 1.1 Phân tích cơng việc 1.1.1 Khái niệm Phân tích cơng việc q trình nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình mô tả công việc của trưởng phòng công nghệ sản xuất của nhà máy đạm phú mỹ , Quy trình mô tả công việc của trưởng phòng công nghệ sản xuất của nhà máy đạm phú mỹ , Chương 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT MÔ TẢ CÔNG VIỆC, Chương 2: QUY TRÌNH MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT – NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ, Chương 3: ĐÁNH GIÁ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay