Dynamic ads tiếng việt short ver

21 12 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2018, 10:20

Chốt đơn hiệu tăng sale với quảng cáo tiếp thị lại động (Dynamic ads) Cách người dùng mua hàng thay đổi Người dùng dành nhiều thời gian cho mobile Phần nhiều dành cho app 9/10 Số người dùng sở hữu smartphone Với di động, tìm kiếm khơng hành vi chủ đạo người dùng Trong app, họ mong muốn tìm thấy thứ dành riêng cho họ Hành trình mua hàng trải qua nhiều thiết bị 68% 62% of shoppers use Người dùng sử dụng multiple devices when mobile purchasing a product trìnhonline mua hàng Một hành trình mua hàng bình thường Nhìn thấy quảng cáo mobile Xem sản phẩm máy tính Thêm hàng vào giỏ tablet Mua hàng máy tính thiết bị di động Dynamic ads Dựa hành vi người dùng, tự động đưa tới cho họ sản phẩm liên quan dựa tồn catalog bạn thơng qua Facebook, Instagram Audience Network (mạng đối tượng) Khởi điểm: tất sản phẩm bạn Vươn tới người tiêu dùng lúc, nơi Facebook, Instagram and the Audience Network Hướng họ tới trang web để mua hàng Website Mobile app App Store or Google Play Mang tới cho khách hàng sản phẩm họ quan tâm Vươn tới người xem sản phẩm app website bạn Tiếp thị lại sản phẩm tới cho họ qua FB, Insta, Audience Network (mạng đối tượng) Bán thêm, bán chéo để tăng thêm doanh thu giữ chân khách hàng Vươn tới người xem mua sản phẩm app website bạn Tiếp thị sản phẩm tương tự, sản phẩm hỗ trợ kèm thêm qua Facebook, Instagram, Audience Network (mạng đối tượng) Báo cáo thông tin cụ thể tới thiết bị hành trình mua hàng Làm để bắt đầu Đặt Facebook Pixel lên web và/hoặc cài App Event lên app Upload Product Catalog thông qua Business Manager Cài đặt mẫu quảng cáo Một số điểm cần ghi nhớ Kết hợp content_id Facebook Pixel cột “ID” Product Feed • Sử dụng nhiều content_id với nhiều sản phẩm khác Nếu có nhiều kích cỡ cho sản phẩm, sử dụng product_group_ids • Sử dụng Facebook Pixel Helper extension Chrome để check xem bạn set up Pixel chưa fbq('track', 'ViewContent', { content_type: 'product', //either 'product' or 'product_group' content_ids: ['a1234'], //array of one or more product ids in the page value: 16.95, //OPTIONAL, but highly recommended currency: 'USD' //REQUIRED if you a pass value }); 16 Chia đối tượng thành nhóm khác – dựa vào hành vi • Thay đổi mẫu quảng cáo dựa nhóm • Theo dõi mức độ chuyển đổi giá trị chuyển đổi nhóm để tối ưu Bán chéo, bán thêm Tăng thêm giá trị trọn đời khách hàng từ việc bán thêm, bán chéo Một số điểm cần ghi nhớ • Vị trí hiển thị tự động • Rất quan trọng! Hiển thị tự động làm tăng số lượng chuyển đổi với Dynamic Ads • Test điểm tối ưu – click, chuyển đổi (thêm hàng vào giỏ, mua hàng…) • Bid tay thay tự động & ln ln bật quảng cáo Lời khuyên từ Facebook 01 Sử dụng hình ảnh kích thước lớn, 600x600 để đạt hiệu tối ưu 02 Thêm giá vào mẫu quảng cáo làm tăng thêm khả mua hàng 03 Nếu bạn có app, sử dụng deep-link tới app để tối ưu số lượng chuyển đổi 04 Hạn chế thay đổi mẫu quảng cáo, đặc biệt thời gian có nhiều traffic web/app Thank you 21 ... cáo mobile Xem sản phẩm máy tính Thêm hàng vào giỏ tablet Mua hàng máy tính thiết bị di động Dynamic ads Dựa hành vi người dùng, tự động đưa tới cho họ sản phẩm liên quan dựa toàn catalog bạn thông... Vị trí hiển thị tự động • Rất quan trọng! Hiển thị tự động làm tăng số lượng chuyển đổi với Dynamic Ads • Test điểm tối ưu – click, chuyển đổi (thêm hàng vào giỏ, mua hàng…) • Bid tay thay tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Dynamic ads tiếng việt short ver , Dynamic ads tiếng việt short ver

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay