Báo cáo thực hành kế toán tổng hợp và lên các báo cáo trên phần mềm kế toán biframework

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2018, 09:32

Công ty TNHH Công Nghệ Biframework Được thiết kế phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp khác Có giao diện dễ sử dụng chuyên nghiệp với nhiều tiện ích, phần mềm kế tốn Biframework Accounting giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hoạt động kinh tế phát sinh Biframework Accounting đáp ứng hồn tồn chuẩn mực, quy định kế toán VN Đặc biệt Biframework Accounting 14.0 không giới hạn số lượng chi nhánh sử dụng, số lượng người sử dụng thời gian sử dụng *Tính chung Kết nối với nhiều máy tính mạng nội mạng internet thông qua địa IP tĩnh Giúp cho người làm việc từ xa qua mạng internet 2 Quản lý người dùng phân quyền truy cập phạm vi tính liệu đến hình, nút bấm trường liệu Thao tác với liệu dễ dàng excel Import liệu từ file excel định dạng theo chuẩn qui định vào phần mềm cho tất hình Export liệu hình thành file Excel 2003, 2007 Export liệu báo cáo thành file Excel, PDF, Word … Phân trang liệu hiển thị tồn liệu In biểu mẫu, hóa đơn báo cáo sang máy in in dạng PDF Định dạng trang in 10 Gửi e-mail với cách tích hợp với Outllook 11 Tìm kiếm lọc liệu theo nhiều điều kiện sẵn có theo điều kiện người dùng định nghĩa tất hình 12 Giao diện đa ngơn ngữ theo tài khoản người dùng 13 Người dùng tự thay đổi password 14 Lưu lại tồn q trình thao tác liệu người dùng hệ thống 15 Backup phục hồi toàn liệu 16 Quản lý đa công ty đa chi nhánh cho phép hợp liệu để xuất thông tin báo cáo tổng hợp 17 Số chứng từ (số phiếu) tự động nhảy theo format user tự định nghĩa Tính module Kế toán tiền mặt - Cash Accounting: Giúp doanh nghiệp quản lý tốt việc thu chi tiền mặt Mẫu phiếu thu, mẫu phiếu chi, sổ tiền mặt, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền theo mẫu định 15 định 48 Kế toán ngân hàng - Bank Accounting: Quản lý hiệu nghiệp vụ chuyển tiền (Bank Payment), gửi tiền vào tài khoản ngân hàng (Bank Deposit) Có tích hợp đầy đủ mẫu UNC ngân hàng Vietcombank, Agribank, Techcombank, ACB, Vietin Bank, Kế tốn hóa đơn - Invoice Accounting: Giúp người sử dụng quản lý tốt tất các hóa đơn đầu vào (Purchase Invoice) hóa đơn đầu (Sales Invoice) Các mẫu biểu Bảng tổng hợp hóa đơn đầu vào, Bảng tổng hợp hóa đơn đầu theo mẫu phần mềm HTKT Kế toán kho - Inventory Accounting: Cho phép thực tạo quản lý phiếu nhập kho mua, nhập kho trả lại, nhập thành phẩm sản xuất, xuất kho bán, xuất sử dụng, xuất trả lại, xuất sử dụng cho phận quản lý Các mẫu biểu thẻ kho, sổ kho báo cáo nhập xuất tồn theo mẫu qui định Kế toán phải thu - A/R Accounting: Cho phép thực tạo đơn đặt hàng, in hóa đơn, quản lý công nợ phải thu theo đơn hàng, quản lý doanh thu bán hàng quản lý hạn nợ Kế toán phải trả - A/P Accounting: Cho phép thực tạo PO, quản lý công nợ nhà cung cấp theo PO quản lý hạn nợ Giá thành sản phẩm - Product Costing: Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu (BOM) Qui trình sản xuất (Routing) cho sản phẩm để xác định giá định mức (giá chuẩn - Standard Cost) nguyên vật liệu (Material Cost), chi phí nhân cơng (Labor Cost) chi phí sản xuất chung (GL Operation Cost) Cho phép phân bổ chi phí theo nhiều lựa chọn (theo tỷ lệ định mức NVL, theo tỷ lệ chi phí nhân cơng, theo tỷ lệ chi phí SXC, thủ cơng) Các chi phí tập hợp theo loại đối tượng chịu chi phí (Cost Center) giúp cho việc phân bổ xác đến sản phẩm Phương pháp tính giá xuất vật tư, ngun vật liệu tính theo BQGQ, FIFO,LIFO, Đích danh Kế tốn cơng cụ dụng cụ - Tools Accounting: Quản lý nhập mua CCDC, xuất sử dụng định nghĩa kỳ phân bổ tự động cách dễ dàng Kế toán tài sản cố định - Fix Asset Accounting: Quản lý dễ dàng việc nhập mua tài sản, tự chế tạo tài sản, khấu hao tài sản, đánh giá tài sản, chuyển đổi tài sản lý tài sản Các mẫu biểu sổ tài sản cố định, thẻ tài sản, theo qui định Kế toán định kỳ - Periodic Accounting: Cho phép người sử dụng dễ dàng khai báo bút toán kết chuyển định kỳ để phần mềm tự động thực cách nhanh chóng xác Kế tốn chi phí - Cost Accounting: Các chi phí Biframework Accounting quản lý theo đối tượng tập hợp chi phí (Cost Center) theo khoản mục chi phí (Cost Element) Do đó, người sử dụng khơng cần phải mở nhiều tiểu khoản tài khoản chi phí kiểm sốt chi phí đến mục đính chi tiết Kế tốn tổng hợp - General Accounting: Cho phép tạo quản lý phiếu kế tốn khác nhanh chóng Cho phép thêm bớt định nghĩa công thức tiêu mẫu biểu báo cáo tài Kế tốn quản trị - Advanced Accounting: Cho phép tạo theo dõi dòng tiền dự chi, dòng tiền dự thu tình hình lưu chuyển tiền mặt Báo cáo - Reporting: Biframework Accounting có hàng trăm báo cáo kế tốn tài kế tốn quản trị Các biễu mẫu dễ dàng xuất dạng file PDF, Excel, gửi email trực tiếp phần mềm Truycập: www.biframework.com.vn/page/products/id/186/phan-mem-ke-toan-biframeworkaccounting.html ... mặt Báo cáo - Reporting: Biframework Accounting có hàng trăm báo cáo kế tốn tài kế tốn quản trị Các biễu mẫu dễ dàng xuất dạng file PDF, Excel, gửi email trực tiếp phần mềm Truycập: www .biframework. com.vn/page/products/id/186/phan-mem-ke-toan-biframeworkaccounting.html... Kế toán hóa đơn - Invoice Accounting: Giúp người sử dụng quản lý tốt tất các hóa đơn đầu vào (Purchase Invoice) hóa đơn đầu (Sales Invoice) Các mẫu biểu Bảng tổng hợp hóa đơn đầu vào, Bảng tổng. .. sản Các mẫu biểu sổ tài sản cố định, thẻ tài sản, theo qui định Kế toán định kỳ - Periodic Accounting: Cho phép người sử dụng dễ dàng khai báo bút toán kết chuyển định kỳ để phần mềm tự động thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành kế toán tổng hợp và lên các báo cáo trên phần mềm kế toán biframework , Báo cáo thực hành kế toán tổng hợp và lên các báo cáo trên phần mềm kế toán biframework

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay