Tóm tắt luận án tiến si GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG hệ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA sợi QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG

24 56 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 10:14

... sóng quang, lọc khuếch đại CO Bộ xử lý liệu TX Bộ tạo sóng mang quang Bộ xử lý liệu Dữ liệu RX Thu RX ODN RRH RAU Điều chế quang Kênh quang Bộ biến đổi quang điện Bộ biến đổi quang điện Kênh quang. .. suy hao sợi quang tán sắc sợi quang, hệ số kênh quang tính sau: (4.1) h1  exp( L)hCD , đó,  hệ số suy hao sợi quang, L chiều dài sợi quang CS RAU hCD suy giảm cơng suất tín hiệu tán sắc sắc... lại suy hao lan truy n khoảng cách truy n lớn suy hao rẽ nhánh mạng truy cập Việc sử dụng khuếch đại quang cho phép phân phối tín hiệu quang từ CO qua khoảng cách lớn tới BS cho phép tăng số
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận án tiến si GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG hệ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA sợi QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG, Tóm tắt luận án tiến si GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG hệ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA sợi QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn