rối loạn cảm giác tri giác

17 38 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 20:28

đây là bài giảng về bộ môn tâm thần , với nội dung rối loạn cảm giác tri giác do bác sĩ giàu kinh nghiệm công tác tại bệnh viện tâm thần trung ương đã dạy cho chúng mình. và đã tổng hợp thành 1 bài như thế này. các bạn có thể tham khảo rất thực tế RỐI LOẠN CẢM GIÁC TRI GIÁC BsCKII NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP KHÁI NIỆM VỀ CẢM GIÁC, TRI GIÁC CẢM GIÁCCảm giác hoạt động tâm lý đơn giản nhất, mở đầu cho hoạt động nhận thức mở đầu cho đời sống tâm lý người  Khối lượng cảm giác lớn Theo Xetrenop trung bình giây có pha cảm giác thị giác 12 h/ngày có 8000 đơn vị cảm giác qua mắt,  Đối với động vật cảm giác hình thức định hướng cao mơi trường sống  Đối với người cảm giác khởi đầu trình nhận thức KHÁI NIỆM VỀ CẢM GIÁC, TRI GIÁC TRI GIÁC  Quá trình nhận thức hình thành vật tượng với đầy đủ thuộc tính gọi q trình tri giácTri giác q trình tâm lí có khả tổng hợp thuộc tính riêng lẻ tượng vật lại để nhận thức toàn tượng vật  Tri giác hình thành từ cảm giác trình cao khơng đơn giản q trình cộng cảm giác mà trình tổng hợp phức tạp RỐI LOẠN CẢM GIÁC TRI GIÁC Tăng cảm giác:  Đây tượng tăng cảm thụ với kích thích giảm ngưỡng kích thích với kích thích trung bình, nhẹ, BN cho mạnh không chịu VD: BN tổn thương thần kinh tăng cảm giác đau  Ở người bình thường xuất tăng cảm giác thể mệt mỏi, phụ nữ thời kì kinh nguyệt…  Ở BN tâm thần tượng tăng cảm giác biểu ban đầu loạn thần đặc biệt loạn thần cấp thời Giảm cảm giác  Đây tượng giảm cảm thụ với kích thích ngưỡng kích thích tăng lên Do đó, BN khơng Tri giác kích thích nhẹ tri giác mơ hồ, khơng rõ ràng kích thích thơng thường VD: Tri giác cảnh vật xa xôi mơ hồ, phủ sương khói, thức ăn nhạt nhẽo, đèn khơng sáng…  Thường gặp BN Trầm cảm, BN tổn thương đồi thị… RỐI LOẠN CẢM GIÁC TRI GIÁC Loạn cảm giác thể:  Cảm giác thể cảm giác quan nội tạng, khớp…  Bình thường cảm giác truyền từ thụ cảm bên truyền lên qua trung tâm đồi thị lên hồi đỉnh lên Não sử lí thơng tin định đáp ứng khơng đáp ứng với cảm giác  Bình thường người khơng có cảm giác hoạt động nội tạng thể mình, thực chất cảm giác bị che lấp vỏ não hoạt động theo chế chiếm ưu điểm cảm giác thể dạng tiềm thức không bị lộ dạng ý thức  Khi BN bị rối loạn tâm thần cảm giác thể “phóng to” dạng ý thức là: cảm giác đa dạng vơ khó chịu, đau đớn, nặng nề, nóng lạnh, điện giật não…  Thường gặp Trầm cảm, nghi bệnh… RỐI LOẠN CẢM GIÁC TRI GIÁC Ảo tưởng  Là tượng trị giác sai lệch toàn vật tượng có thực tế khách quan  Một người bình thường có ảo tưởng trạng thái mệt mỏi Có loại ảo tưởng: a Ảo tưởng cảm xúc: xuất trạng thái cảm xúc căng thẳng, chờ đợi nghi ngờ b Ảo tưởng lời nói: BN nghe lời nói bị sai lệch Thường gặp trầm cảm c Ảo ảnh kì lạ: Là ảo tưởng thị giác kì lạ, phong phú sinh động đến dồn dập thay lẫn thay hình ảnh có thật bên ngồi, thường xuất ý muốn BN  Thường gặp giai đoạn đầu tâm thần phân liệt, loạn thần cấp… Khái niệm:  Ảo giác Là tượng BN tri giác có thật tượng vật khơng có thực tế khách quan (Tri giác khơng có đối tượng)  Ảo giác BN tri giác có thật cảm giác chủ quan BN có thật, BN tin tưởng hồn tồn chi phối hoạt động, hành vi tác phong cảm xúc người bệnh  Ảo giác xuất khơng theo ý muốn bệnh nhân, thường kèm theo rối loạn tư chi phối chúng củng cố chúng, Ảo giác xuất từ từ dồn dập Phân loại Ảo giác Có thể phân nhiều loại dựa vào kết cấu, giác quan thái độ người bệnh a Theo kết cấu  Ảo giác thơ sơ: khơng có hình ảnh rõ nét, đám khói, ……  Ảo giác phức tạp: Có hình thù rõ ràng, lời nói hình ảnh rõ ràng… b Theo giác quan  Ảo thanh: Tiếng chuông, tiếng vọng từ vũ trụ tiếng người nói chuyện trò…  Vị trí xuất chiếu ảo từ xa gần đầu …  Cường độ thống qua kéo dài xuất ngày đêm Có thể dao động ngày đêm Có ảo xuất có kích thích khác  Đối tượng tiếng nói người quen lạ, giới khác Có thể người nhiều người …  Ảo chi phối không chi phối bệnh nhân như: Ảo lệnh bình phẩm …  Thái độ trước ảo thanh: BN tin vào ảo làm theo khơng nghi ngờ Nhưng BN khó chịu, nghi ngờ ảo … Phân loại Ảo giác  Ảo thị: Thường gặp sau ảo thường kết hợp với ảo Thường gặp hình ảnh người, hình tượng, kích thước đa dạng Có thể ảo thị khơng có hình thù … Có loại ảo thị tự thấy, tự thấy phận thể  Kích thước: Có ảo thị ngun kích thước bình thường Có ảo thị tí hon, ảo thị khơng lồ  Mầu sắc BT nhợt nhạt sặc sỡ chói lóe  Thuộc tính có đầy đủ thuộc tính Có hình ảnh đơn dạng phận như: thấy mắt, tay hay chân…  Có ảo thị mang tính chất nhân tạo tĩnh, động,  Về thái độ ảo thị đa dạng, có say sưa ngắm nhìn có sợ hãi chạy trốn  Ảo khứu: Thường thấy mùi khó chịu, mùi mục nát,… hay với ảo vị  Cường độ khác từ thoang thoảng đến ngột ngạt  Ảo khứu nguồng gốc từ bên bệnh ngồi  Thường có hoang tưởng biến hình thân  Thường gặp loạn thần rượu, bệnh lí ĐK thối triển tuổi già, TTPL hay loạn thần thực tổn… Phân loại Ảo giác  Ảo giác xúc giác: Đa dạng cảm giác giống kim châm, điện giật, sâu bọ bò da  Có ảo giác xúc giác bên ngồi bên  Thường gặp bệnh lí nhiễm khuẩn, đặc biệt loạn thần rượu…  Ảo giác nội tạng: BN cảm thấy cac ổ thể thường ổ bụng có dị vật, sinh vật, nằm yên di chuyển…như: đỉa tai, ếch dầy, chân tay biến đổi, bị sờ mó, ma quỷ nhập vào người Phân loại Ảo giác c Theo thái độ người bệnh  Ảo giác thật: tính chất ảo giác thật, vị trí tồn khơng gian hồn tồn rõ ràng, BN khơng nghi ngờ hồn tồn tin tưởng vào làm theo ảo giác  Ảo giác giả: Tính chất ảo giác thường không rõ ràng, tượng thường mơ hồ tượng cụ thể, BN có cảm giác người khác làm bệnh nhân nghi ngờ phải làm theo (thường gặp TTPL) Phân loại Ảo giác Theo thái độ người bệnh.(tiếp) Dựa vào giác quan, ta lại có ảo giác giác quan giả thật  Ảo thị giả: HẢ giống biểu tượng xuất ý muốn, cảnh tượng luc mê mộng, hình ảnh giống hồi ức tưởng tượng, hình ảnh bệnh hay nhân tạo, hình ảnh thường mơ hồ, hình người thường khơng đầy đủ, bóng người lờ mờ (qi khách), không rõ nam hay nữ, già hay trẻ  Ảo giả: Đây ảo giác giả thức Tính chất thường gặp BN hay nghe thấy tiếng nói đầu, tiếng nói thường chê bai khiển trách BN Thường gặp TTPL Việc điều trị gặp nhiều khó khăn  BN nghe thấy tư vang thành tiếng dẫn đến tư bị bộc lộ, bị đánh cắp, bị làm sẵn, hồi ức làm sẵn, BN định làm tiếng nói đầu nói trước  Ảo giác giả đặc biệt ảo giả thường gặp hội chứng tâm thần tự động (Thường gặp TTPL)  Ảo giác giả vận động: BN có cảm giác có làm cho chân tay vận động BN trạng thái ngồi yên Thường gặp ảo giác giả ngôn ngữ, BN cho quan phát âm miệng, lưỡi có dùng để nói Phân loại Ảo giác d Một số ảo giác đặc biệt  Ảo năng: ảo xuất có âm thật xuất hiện, âm thật ảo biến  Ảo giác dở ngủ, dỏ thức: xuất lúc ngủ thức, xuất ánh sáng lờ mờ bóng tối, ảo giác thường lặp lại với tính chất ám ảnh, định hình Rối loạn tri giác Rối loạn tâmgiác quan: hội chứng rối loạn tổng hợp tri giác giác quan Tri giác sai thực tại: rối loạn BN biết chất vật tượng khơng thay đổi Đối tượng thay đổi vài thuộc tính, khía cạnh VD: Nói đến nhà BN tri giác nhà tri giác sai mầu sắc, hình thức kích thước cự li nhà  Nếu thay đổi vài thuộc tính gọi cảm giác biến hình  Nếu có nhiều thuộc tính thay đổi gọi cảm giác loạn hình  Tri giác sai thực bao trùm tồn cảnh vật xung quanh thấy cảnh vật xung quanh sương mờ biến đổi không ngừng phim ảnh nhìn im lìm tranh Rối loạn tri giác Giải thể nhân cách: BN trí giác đầy đủ quan phận BN tri giác sai lầm sơ đồ thân thể, khơng có tim, phổi, tai sau gáy, chân tay dài ra, to ra, nhẹ bơng, nặng chì, cứng đá hay mền sáp, người mỏng…  Một số trường hợp giải thể nhân cách lại thể khía cạnh đặc điểm tâmcảm xúc, ý nghĩ, tác phong biến đổi, nhân cách thay đổi, ta rồi, người ta thành hai phần, phần phần  Ảo giác sinh dục: BN cảm giác bị hiếp, bị sờ mó trực tiếp hay từ xa Thường kèm theo hoang tưởng bị xâm nhập Tri giác hoang tưởng: kết hợp chặt chẽ tri giác tư duy, hoang tưởng cảm thụ, hoang tưởng dựa vào sai lệch tri giác tư  VD: BN vấp vào ổ gà BN nghĩ huyệt, huyệt để chơn suy chết HỘI CHỨNG GIẢI THỂ NHÂN CÁCH TRI GIÁC SAI THỰC TẠI  Các biểu giải thể nhân cách F48.1: BN cảm thấy không tự suy nghĩ, tưởng tượng khơng phải bị chi phối Cử động tác phong khơng mà trở nên xa lạ thể tách rời khơng bình thường, khơng thiết sống BN ln phàn nàn cảm xúc coi chết  Tri giác sai thực tại: BN cảm giác môi trường xung quanh thay đổi tính chất BN cảm nhận môi trường xung quanh không thực tại, xa xôi, mầu sắc giả tạo không sinh động hay tự động hoá  Hội chứng giải thể nhân cách - tri giác sai thực gặp người bình thường sau mệt mỏi người bị cách li giác quan lâu trường hợp nhà du hành vũ trụ Triệu chứng không tồn lâu không cần can thiệp nhiều  Hội chứng gặp người nghiện ma tuý Cảm ơn theo dõi đồng nghiệp ... Trầm cảm, BN tổn thương đồi thị… RỐI LOẠN CẢM GIÁC TRI GIÁC Loạn cảm giác thể:  Cảm giác thể cảm giác quan nội tạng, khớp…  Bình thường cảm giác truyền từ thụ cảm bên truyền lên qua trung tâm. .. lại với tính chất ám ảnh, định hình Rối loạn tri giác Rối loạn tâm lí giác quan: hội chứng rối loạn tổng hợp tri giác giác quan Tri giác sai thực tại: rối loạn BN biết chất vật tượng khơng thay... bị rối loạn tâm thần cảm giác thể “phóng to” dạng ý thức là: cảm giác đa dạng vơ khó chịu, đau đớn, nặng nề, nóng lạnh, điện giật não…  Thường gặp Trầm cảm, nghi bệnh… RỐI LOẠN CẢM GIÁC TRI GIÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: rối loạn cảm giác tri giác, rối loạn cảm giác tri giác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay