Bài tập nguyên lý kế toán

4 584 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2013, 11:46

Chỉ số tổng hợp khối lượng hàng tiêu thụ trong tháng 2 so với tháng 1 là (%) (lấy 2 sốthập phân):a.102,556 b.102,31 c.101,50 d.102,43Câu 10: Số liệu câu 9, chỉ số tổng hợp giá T2 so với T1 là(%)a.100,67 b.100,43 c.101,45 d.100,57Câu 11: Từ số liệu câu 9, chỉ số giá Fisher được tính là (%)a.101,61 b.102,63 c.100,61 d.100,99Câu 12: Nghiên cứu các chỉ tiêu đo độ biến thiên cho thấy:a.Độ phân tán của các lượng biến so vơi trung bình của chúngb.Độ đồng đều của tổng thể theo tiêu thức nghiên cứuc.a,b đúngd.a,b sai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nguyên lý kế toán , Bài tập nguyên lý kế toán , Bài tập nguyên lý kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn