Đánh giá hiệu quả sản xuất cà phê kinh doanh tại xã ea kao, thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk

57 4 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 16:42

PHẦN MỘT MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trương lớn Đảng nhà nước ta Trong năm qua đạo đắn vấn đề an ninh lương thực nước ta đảm bảo Tuy nhiên việc phát triển nông nghiệp hàng hóa đáp ứng u cầu thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa yêu cầu giai đoạn hội nhập kinh tế giới nước việt Nam ta chưa đáp ứng Cà phê trồng cơng nghiệp, nơng phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh lớn thị trường lại chưa phát huy hết tiềm thực Tây Nguyên vùng có lợi lớn sản xuất cà phê, với diện tích sản lượng cà phê lớn nước Nâng cao hiệu việc sản xuất cà phê vấn đề quan trọng, góp phần cải thiện đời sống người dân nông thôn Tây Nguyên, đẩy mạnh sức cạnh tranh loại sản phẩm thị trường quốc tế Giữa năm 90 kỷ 20, giá cà phê thị trường giới mức cao Thời kỳ giá thị trường giới tăng cao trùng với giai đoạn có thay đổi sách Việt Nam nhằm cải cách kinh tế (“Đổi Mới”), nơng dân giao quyền sử dụng đất ngày nhiều Nhiều nông dân từ chỗ công nhân nông trường trở thành nhà kinh doanh tự chủ Kết việc tăng cường tính tự chủ việc cà phê giá nông dân nhận thấy cà phê mang lại khoản lợi nhuận cao họ đầu tư vào trồng cà phê Cà phê “cây chủ lực” trồng vùng đồi núi vùng canh tác phân tán; sản lượng cà phê tăng gấp gần mười lần khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2001 đạt mức cao với 900.000 vào năm 2001 Tuy nhiên, kể từ năm 2000, giá cà phê liên tục giảm cung vượt cầu thị trường giới, mà chủ yếu sản lượng gia tăng nước sản xuất chi phí thấp hiệu cao Bra-xin Việt Nam Do giá thấp, người ta bỏ nhiều diện tích trồng cà phê vùng canh tác khơng có lợi Việt Nam thay nguyên liệu hay hoa lợi khác Tổng cộng có đến 50.000 héc ta cà phê bị ngừng canh tác Kết sản lượng thu hoạch vụ 2003-2004 ước tính vào khoảng 700.000 tấn, giảm 200.000 so với năm 2001 Mục tiêu đặt ngành cà phê Việt Nam tránh biến động lớn sản xuất xảy ra, đồng thời nâng cao chất lượng cà phê xuất Chiến lược nhằm mục đích tạo sở bền vững cho ngành cà phê Tuy nhiên, đường tiến tới ổn định hóa, ngành cà phê non trẻ Việt Nam phải đương đầu với trở ngại nảy sinh từ tốc độ tăng trưởng nhanh Sản lượng cà phê tăng nhanh tốc độ phát triển sở hạ tầng cần thiết cho việc chế biến, vận chuyển bảo quản Những đầu tư công nghệ vùng trồng cà phê cần đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu nông trại trung tâm chế biến phải nâng lên mức cao Xã Ea Kao Thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đăk Lăk xã lân cận Thành phố có diện tích trồng cà phê lớn, năm qua giá cà phê thị trường dao động mức giá thấp đời sống người trồng cà phê gặp nhiều khó khăn Để xem xét cách cụ thể vấn đề đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế việc sản xuất cà phê tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu sản xuất cà phê kinh doanh xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng sản xuất cà phê xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Đánh giá hiệu sản xuất cà phê xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế việc sản xuất cà phê xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Nội dung nghiên cứu - Tình hình sản xuất cà phê hộ điều tra xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Những khó khăn, thuận lợi trình sản xuất cà phê hộ điều tra xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế việc sản xuất cà phê xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 1.3.2 Địa điểm nghiên cứu Xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 1.3.3 Thời gian nghiên cứu Từ ngày tháng năm 2007 đến ngày tháng năm 2007 PHẦN HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Những vấn đề chung kinh tế trồng Trồng vấn đề đơn giản, cơng đoạn dài kể từ nhỏ đến trưởng thành chết Đối với người nông dân vấn đề lại phức tạp hơn, họ phải quan tâm đến hiệu mang lại Năng suất sản lượng trồng phản ánh hiệu kinh tế việc sản xuất Kinh tế trồng quan tâm đến vấn đề hiệu việc sản xuất lồi trồng Nâng cao hiệu kinh tế trồng việc người sản xuất phải tăng suất, sản lượng chất lượng sản phẩm Điều kích thích nơng dân áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí, tăng suất lao động việc bố trí sản xuất cách hợp lý Cà phê trồng lâu năm nên ln gắn liền với sống người nông dân Tuy nhiên mức ổn định nguồn thu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: Khí hậu, đất đai yếu tố thị trường Những yếu tố nằm kiểm sốt người lại đóng vai trò định đến suất chất lượng cà phê Nông dân người dây chuyền sản xuất cà phê người gánh chịu thiệt hại khủng hoảng giá Họ nắng hai sương với cà phê họ ln người nhận lãi Nâng cao hiệu kinh tế việc sản xuất cà phê vấn đề đáng quan tâm người trồng cà phê 2.1.2 Một số khái niệm 2.1.2.1 Khái niệm hiệu nâng cao hiệu kinh tế * Khái niệm hiệu Hiệu thuật ngữ chung cho tất hoạt động diễn đời sống, dạng vật chất cân đo đếm người ta lấy làm thước đo công việc so sánh hoạt động với hoạt động khác hiệu mang lại Thuật ngữ hiệu dùng rộng rãi khoa học đời sống hàng ngày, từ điển giải thích ngơn ngữ người ta quan niệm “Hiệu kết rõ ràng” * Khái niệm hiệu kinh tế - Hiệu kỹ thuật: Hiệu kỹ thuật số lượng sản phẩm đạt đồng chi phí hay nguồn lực sử dụng vào sản xuất điều kiện kỹ thuật công nghệ áp dụng sản xuất nông nghiệp hộ Hiệu thường phản ánh qua hàm sản xuất Hiệu kỹ thuật có liên quan đến phương tiện vật chất sản xuất, đơn vị nguồn lực dùng vào sản xuất đem lại đơn vị sản phẩm Hiệu kỹ thuật việc sử dụng nguồn lực thể thông qua mối quan hệ đầu vào đầu sản phẩm nông hộ định sản xuất Hiệu kỹ thuật phụ thuộc vào chất công nghệ áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, kỹ người sản xuất - Hiệu phân bổ: Hiệu phân bổ chi tiêu hiệu yếu tố sản phẩm đầu vào tính để phản ánh giá trị sản phẩm thu thêm đồng chi phí thêm đầu vào hay nguồn lực Thực chất hiệu phân bổ hiệu kỹ thuật có tính đến giá đầu vào, đầu gọi hiệu giá Hiệu kinh tế phạm trù kinh tế mà sản xuất đạt hiệu kỹ thuật hiệu phân bổ 2.1.1.2.Ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh tế Việc nâng cao hiệu kinh tế sản xuất nói chung đem lại lợi ích cho người sản xuất kinh tế cho quốc gia Cụ thể việc nâng cao hiệu kinh tế có ý nghĩa sau: - Nâng cao hiệu kinh tế nhằm tiết kiệm nguồn lực vào cho người sản xuất làm giảm giá thành sản phẩm hàng hóa sản xuất ra, hàng hóa cạnh tranh thị trường - Nâng cao hiệu kinh tế làm nâng cao thu nhập cho người sản xuất, nâng cao mức sống dân cư, góp phần cải thiện sống người dân đóng góp vào cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước - Nâng cao hiệu kinh tế làm giảm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm giảm bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng không làm thiệt hại đến lợi ích người sản xuất - Nâng cao hiệu kinh tế làm nâng cao hiệu sử dụng đất 2.2 Cơ sở thực tiễn Một số kết nghiên cứu Tây Nguyên cho thấy tiềm Tây Nguyên lớn, đất đai màu mỡ, tài nguyên nhiều hiệu mang lại sản xuất nơng nghiệp thấp Đời sống bà dân tộc người gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân yếu trình độ, khả áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất hạn chế, chưa khai thác hết tiềm vùng Cây cà phê đóng vai trò chủ đạo điều kiện tự nhiên thuận lợi hiệu việc tiến hành sản xuất loại thấp: suất chưa ổn định, giá bấp bênh Vấn đề đặt cho vùng thời gian tới nâng cao đời sống cho người dân, việc dựa vào lợi sẵn có vùng, nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp đặc biệt sản xuất cà phê Cây cà phê đưa vào Việt nam từ năm 1870, đến đầu kỷ 20 phát triển trồng số đồn điền người Pháp Năm 1930 Việt nam có 5.900 Trong thời kỳ năm 1960-1970, cà phê phát triển số nông trường quốc doanh tỉnh miền Bắc, cao (1964-1966) đạt tới 13.000 song không bền vững sâu bệnh cà phê Arabica yếu tố tự nhiên không phù hợp với cà phê Robusta nên số lớn diện tích cà phê phải lý Cho đến năm 1975, đất nước thống nhất, diện tích cà phê nước có khoảng 13.000 ha, cho sản lượng 6.000 Sau 1975, cà phê Việt Nam phát triển mạnh tỉnh Tây nguyên nhờ có vốn từ Hiệp định hợp tác liên Chính phủ với nước: Liên xơ cũ, CHDC Đức, Bungary, Tiệp khắc Ba lan, đến năm 1990 có 119.300 Trên sở này, từ 1986 phong trào trồng cà phê phát triển mạnh nhân dân, đến có 390.000 ha, đạt sản lượng gần 700.000 Ngành cà phê nước ta có bước phát triển nhanh vượt bậc Chỉ vòng 15-20 năm trở lại đưa sản lượng cà phê nước tăng lên hàng trăm lần Thành tựu ngành cà phê giới ca ngợi tự hào Tuy nhiên vài năm lại kích thích mạnh mẻ giá thị trường, cà phê mang lại cho nhà sản xuất lợi nhuận siêu ngạch Tình hình phát triển cà phê khỏi tầm kiểm soát ngành Nhà nước, mà tăng trưởng nhanh chóng với mức độ lớn có tác động quan trọng việc góp phần đẩy ngành cà phê giới đến thời kỳ khủng hoảng thừa Giá cà phê giảm liên tục đến mức thấp kỷ lục 30 năm lại Người ta hô hào trữ lại cà phê không bán, người ta chủ trương huỷ bỏ hàng loạt cà phê chất lượng Thời đại hoàng kim ngành cà phê qua đi, ngành cà phê bước vào thời kỳ ảm đạm có phần hoảng loạn, đài phát báo chí thường xun đưa tin nơng dân chặt phá cà phê nơi này, nơi khác Có thể nói tình hình chung ngành cà phê tồn cầu tác động lớn đến ngành cà phê nước ta, ngành cà phê đứng thứ nhì giới với quy mô sản xuất không ngừng mở rộng Tình hình thị trường giới tập trung vào thay đổi then chốt kinh tế cà phê giới, cán cân cung cầu vận động giá thị trường Ngoài cà phê Robusta chiếm gần hết diện tích sản lượng ra, Việt Nam thực chương trình mở rộng diện tích cà phê arabica, có chương trình chuyển dịch cấu giống đưa số diện tích cà phê từ Robusta sảng Arabica Hiện cố gắng cải tiến sản lượng chất lượng cà phê, đưa sản phẩm cà phê xâm nhập mạnh vào thị trường giới Trong tháng niên vụ cà phê 2005-2006, nước xuất gần 600.000 tấn, kim ngạch gần 620 triệu USD Trong niên vụ 2005-2006 sản lượng cà phê nước ta vào khoảng 11,5 triệu bao, tương đương với khoảng 740.000 tập trung chủ yếu tỉnh Tây Nguyên Tuy nhiên cà phê Việt Nam chủ yếu cà phê vối, xếp vào loại cà phê chất lượng thấp nên sức cạnh tranh thị trường kém, giá bán thị trường khơng cao Bên cạnh cà phê nhiều bà thường hái cà phê cà phê xanh dẫn đến suất chất lượng cà phê thường thấp ảnh hưởng đến doanh thu người trồng cà phê Việc nghiên cứu tìm giải pháp thích hợp khắc phục tình trạng vấn đề quan trọng nhà nước ta thời gian tới * Vấn đề khủng hoảng giá Hiện nay, giới có khoảng 25 triệu người trồng cà phê Đa số họ sống nước phát triển, trồng cà phê quy mô nhỏ.Trong 10 năm trở lại đây, thị trường cà phê giới tăng lên gấp đôi Cũng thời gian đó, cơng ty chiếm lĩnh thị trường bán lẻ thu khoản lợi nhuận khổng lồ Nhưng vấn đề chỗ: tiền mà người nông dân trả bán cà phê tụt xuống thấp số vốn đầu tư Cũng thập kỷ qua, lợi nhuận mà cà phê mang lại quốc gia trồng cà phê giảm từ mức 1/3 tổng thu nhập xuống 1/10 Khi người bán buôn bán lẻ cà phê tiếp tục thu lợi tiền lãi tiếp tục bị hao hụt Và tất nhiên người nông dân người phải gánh chịu hoàn toàn thiệt hại Nói cách đơn giản hơn, người nơng dân gia đình họ phải tự "bù lỗ" cho việc trồng cà phê Khơng có phương tiện chuyên chở đến tận thị trường tiêu thụ lớn, lại không trang bị hiểu biết cần thiết giá thị trường giới, đại đa số người nông dân dần bị đẩy đến chỗ phải "bán tống bán tháo" sản phẩm cho nhà buôn lọc lõi Trên giới nay, cà phê lâm vào "khủng hoảng thừa", mà người gánh chịu hậu khủng khiếp người nơng dân, sau thị trường cà phê tồn giới Giá người nơng dân trả cho cà phê họ giảm 50% năm trở lại đây, mức thấp suốt 30 năm qua.Cà phê nguồn thu nhập từ xuất nhiều nước phát triển Do đó, nước Uganđa, Haiti, Honđurat Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng khủng hoảng nay: người nông dân bị đất, nhà xuất bị phá sản, toàn kinh tế bị rơi vào trạng thái khủng hoảng Lấy ví dụ: vào năm thập niên 90, giá cà phê tăng vọt thu hút nhiều doanh nghiệp phương Tây đến với ngành sản xuất cà phê Việt Nam, làm cho ngành phát triển vơ nhanh chóng Với khoản vay khổng lồ từ ngân hàng giới (World bank), phủ Việt Nam khối Big Four tạo điều kiện để hàng ngàn nông dân nghèo nước chuyển sảng trồng cà phê Việt Nam nhanh chóng trở thành quốc gia xuất cà phê lớn thứ giới Sáu năm trước, người nông dân Việt Nam thu 2000 đôla từ cà phê xuất Nhưng tại,con số 450 đô la Con số cho thấy nông dân Việt Nam khơng khơng lại mà phải chịu thiệt hại từ việc bán cà phê: tiền mà họ thu vào 60% so với số mà họ phải bỏ Ngân hàng giới Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) khuyến khích nước ý, thành thị trường hoàn toàn tự Điều có nghĩa gì? Trong thị trường tự giá cà phê tự thị trường định đoạt Tình trạng trả giá cà phê thấp cách "thả cửa", khơng tính đến quyền lợi người nông dân lâu dài trở thành sách lược kinh doanh vô đạo đức Kết là, nhiều người nghèo giới bị đẩy vào buộc phải "thương lượng" với người giàu có quyền lực thị trường "mở" Thật khơng ngạc nhiên thấy điều bảo vệ cho quyền lợi người giàu có quyền lực – "Người giàu giàu, người nghèo lại nghèo" Hiện tại, số lượng cà phê sản xuất vượt 80% so với số lượng tiêu thụ Cần phải có hợp tác tất thành viên thị trường cà phê quốc tế để đão ngược tình hình Những nhà máy sản xuất cà phê khổng lồ, quốc gia sản xuất cà phê cần phải giảm lượng sản xuất Các tổ chức Ngân hàng giới IMF cần cho nước sản xuất cà phê biết diễn biến thị trường xu hướng dao động giá cà phê Chúng ta cần phải tìm giải pháp cho thị trường cà phê ổn định, quyền lợi người nơng dân đảm bảo lâu dài Nói cách đơn giản, cần tạo thị trường cà phê dành cho tất người * Những bất cập giá cà phê tăng Giá cà phê Robusta thị trường Luân Đôn lên nhanh nhà đầu tư sức thu mua Vì họ biết sản lượng cà phê tồn trữ nước xuất lớn Brazil, Việt Nam, Colombia khơng nhiều dự kiến Nhiều khách hàng ký trước hợp đồng với giá 1.245 USD/tấn cà phê nhân (đến tháng 7/2005 giao hàng) Tuy nhiên, giá cà phê tăng cao nhiều nông dân Tây Nguyên lại không hưởng lợi, khơng cà phê để bán Tại tỉnh Tây Nguyên, thường đầu tháng 12 hàng năm cà phê thu hái xong, ln Bao cần tiền chủ vườn thỏa thuận giá bán lấy tiền Đại lý dùng cà phê gửi làm vốn quay vòng, đại lý bán sớm trước giá hạ lãi to, giá ngày tăng dễ dẫn đến tình trạng nhiều đại lý khơng trả tiền cho chủ vườn gửi cà phê Còn nhớ, năm 1999, việc giá tăng đột chủ vườn phơi khô, làm chở đến gửi vào kho đại lý thu mua biến làm hàng loạt chủ đại lý phá sản Riêng xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk có chủ đại lý Liên Hương nợ dân nông trường Ea Tung đến trăm triệu không trả phải “ lặn” sảng Chư Sê- Gia Lai làm rẫy Còn chủ đại lý Ngọc Tân phải cầm cố toàn nhà cửa xe cộ hecta trang trại để trả bớt nợ nần Nhiều chủ đại lý huyện Krông Buk- Ea H’leo vướng vào vụ vỡ nợ Cty Xuất nhập Cà phê Gia Lai mà đổ bể dây chuyền, dắt hàng loạt Năm xã này, 90% nơng dân rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười Gia đình ơng Hai Long vừa hái xong bán đổ bán tháo nửa số cà phê để trả nợ với giá triệu/ Đến đầu năm nay, bán nốt số lại với giá 8,5 –9 triệu/ để lấy tiền mua phân bón dầu chạy máy bơm Nay giá cà phê tăng gần lần khơng hạt để bán Thực tế cho thấy giá cà phê lên, nơng dân mừng 70% người trồng cà phê khơng hàng để bán Phần lớn nông dân bán hết cà phê sau thu hoạch với giá 8.500đ-9000đ/ ký áp lực phải trả nợ ngân hàng vào dịp cuối năm sợ bị hái trộm cà phê non… Đã có nhiều ý kiến từ VICOFA giới chuyên gia kinh tế đề nghị Ngân hàng nên dời hạn thu nợ cho nông dân trồng cà phê sảng quý I năm sau, họ tránh tình trạng phải bán ạt lúc giá thấp Như có may bán giá cao Luân Đôn vượt qua mức 1300USD/ Và giá cà phê nước vượt ngưỡng 20 triệu đồng/ tấn.Tuy nhiên, có khoảng 30% người trồng cà phê Tây Nguyên có mức sống giả, có khả trữ cà phê đến Nhận định lý cà phê tăng giá, chuyên gia cho rằng, phân nửa sản lượng cà phê Robusta cung cấp cho thị trường giới Việt Nam (nước xuất Robusta đứng sau Brazil) Mỗi sản lượng cà phê Việt Nam có biến động 10 Do chênh lệch chi phí cơng lao động nhóm hộ dẫn đến chênh lệch hiệu sản xuất công lao động tham gia vào sản xuất: Các hộ nơng dân thuộc nhóm hộ có thu nhập có chi phí cơng lao động thấp nên có giá trị sản lượng/cơng lao động giá trị tăng thêm/cơng lao động tương đối cao, bình quân lao động tham gia vào sản xuất cà phê kinh doanh họ thu 223,28 ngàn đồng giá trị sản lượng 120,48 ngàn đồng giá trị tăng thêm, công lao động tham gia sản xuất cà phê ngày họ thu 120,48 ngàn đồng Đây số tương đối cao với người nông dân, lao động mà có đất cà phê kinh doanh đảm bảo cơng ăn việc làm ổn định thu nhập cho mình, làm nơng trở nên giàu có họ có nhiều đất Đối với hộ nhóm hộ trung bình cơng lao động tham gia vào sản xuất cà phê kinh doanh tạo 200,42 ngàn đồng giá trị sản lượng 113,60 ngàn đồng giá trị tăng thêm, thấp so với nhóm hộ nhung số giữ mức cao Như cơng lao đơng thuộc nhóm hộ trung bình tham gia vào sản xuất cà phê kinh doanh khoản tiền mà họ thu ngày công lao động 113,60 ngàn đồng Đối với hộ nơng dân thuộc nhóm có thu nhập thấp phải bỏ nhiều công để sản xuất nên phần giá trị gia tăng tạo công lao động sản xuất cà phê thấp nhiều so với hai nhóm hộ trên, khoản tiền mà công lao động sản xuất cà phê kinh doanh có 90,09 ngàn đồng, giá ngày công lao động cơng lao động thuộc nhóm hộ thấp nhóm hộ trung bình 7000 đồng thấp hộ gần 30 ngàn đồng Hiện giá cà phê cầm chừng mức giá cao, việc đẩy mạnh phát triển sản xuất cà phê giải pháp việc cải thiện đời sống cho người dân xã, qua đánh giá hiệu kinh tế việc sản xuất cà phê cho thấy người trồng cà phê có lợi nhuận cao không xẩy biến động xấu thị trường Qua việc phân tích suất chi phí sản xuất cà phê hộ nông dân cho thấy rằng, với suất bình quân 3,11 tấn/ha chi phí bình qn cho cà phê 27,81347 triệu đồng mức giá đến 10 ngàn đồng/kg người sản xuất cà phê thu hồi vốn, giá cà phê dao 43 động mức 15000 đồng/kg người sản xuất cà phê yên tâm sản xuất rồi, điều thuận lợi thời gian tới giá cà phê có xu hướng tăng theo dự báo giá cà phê ln dao động mức cao Đây tín hiệu đáng mừng cho người trồng cò phê, kích thích họ đẩy mạnh sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao suất hiệu kinh tế nói chung 4.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế việc sản xuất cà phê 4.3.1 Giải pháp ngắn hạn Kỹ thuật canh tác chăm sóc đóng vai trò quan trọng việc nâng cao suất sản xuất cà phê, người trồng cà phê phải hiểu cách rõ ràng vấn đề có biện pháp chăm sóc hợp lý vào thời điểm thích hợp: - Phân bón tác động trực tiếp đến suất trồng, trình điều tra thấy: hầu hết hộ gia đình thuộc nhóm hộ nghèo bón phân khơng thời điểm khơng loại phân bón cần thiết, họ khơng có tiền mua phân nên mua loại phân cần bón thiếu kiến thức việc Vì việc tạo điều kiện thuận lợi việc cung ứng nguồn vốn đầu tư cho sản xuất cho nhóm hộ việc làm quan trọng cần thiết, điều đòi hỏi cấp, ngành trọng quan tâm tạo điều kiện tốt cho họ vay vốn ngân hàng, bên cạnh xã cần tổ chức lớp học đào tạo trao đổi kiến thức làm ăn cho người dân giúp họ có định hướng đắn việc làm - Năng suất cà phê phụ thuộc vào kỹ thuật cắt tỉa cành thời điểm khác nhau, việc cắt tỉa cành năm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng vụ sau Người trồng cà phê phải trang bị tốt kiến thức từ bắt tay vào sản xuất cà phê - Mặc dù xã có điều kiện thuận lợi việc phát triển hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới nông nghiệp Thế hạn chế hệ thống kênh mương nên phần lớn diện tích trồng cà phê xã phải sử dụng nguồn nước ngầm để tưới, nhiều diện tích cà phê không cung cấp đầy đủ nguồn nước tưới thời điểm quan trọng gây ảnh hưởng trực tiếp đến suất cà phê Chú 44 trọng nâng cấp xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước việc làm quan trọng góp phần thúc đẩy làm tăng ổn định suất cà phê hộ 4.3.2 Giải pháp dài hạn Có nhiều diện tích cà phê xã qua lâu năm nên suất có xu hướng giảm dần Vì cần phải có biện pháp thay diện tích trồng với giống cà phê có suất chất lượng cao hơn, nhằm cải thiện hiệu sản xuất cà phê mùa vụ trồng sau Tiến hành xây dựng hệ thống giao thông thông suốt đến tận rẫy trồng cà phê, nhằm tạo điều kiện thuận lợi công tác vận chuyển yếu tố đầu vào sản phẩm làm dễ dàng Góp phần làm giảm chi phí sản xuất người dân Hiện phần lớn hộ nghèo thiếu đất sản xuất, Nhà nước cấp quyền cần có biện pháp quy hoặch phân bổ nguồn tài nguyên đất cách hợp lý nhằm giải khó khăn cho gia đình thuộc nhóm hộ 45 PHẦN NĂM KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu tình hình sản xuất cà phê hộ nông dân địa bàn xã Ea Kao đưa kết luận sau : Xã Ea Kao Thành phố Bn Ma Thuột xã có hệ thống nguồn tài nguyên nông nghiệp tương đối thuận lợi cho việc phát triển ngành nông nghiệp theo chiều sâu, đặc biệt việc sản xuất cà phê với tổng diện tích gieo trồng cà phê 1,745 có khả đa dạng hóa sản xuất tăng suất trồng Qua nghiên cứu thấy suất sản xuất cà phê hộ trồng cà phê tương đối cao ổn định, bình quân suất cà phê vụ 3,108 tấn/ha, nhóm hộ có chênh lệch khơng cao : Nhóm hộ có suất sản xuất cà phê cao 3,317 tấn/ha, hộ trung bình có suất bình qn 3,053 tấn/ha, hộ thuộc nhóm hộ nghèo có suất 2,944 tấn/ha Giá bán cà phê thực tế nhóm hộ tương đối đồng : Các hộ nơng dân thuộc nhóm hộ có giá bán cà phê bình qn 20 ngàn đồng/kg, hộ thuộc nhóm hộ nghèo có giá bán bình quân 20,02 ngàn đồng/kg, hộ thuộc nhóm hộ nghèo có giá bán cà phê bình quân 19,714 ngàn đồng/kg Sự chênh lệch suất giá bán cà phê nhóm hộ dẫn đến giá trị sản lượng cà phê bình quân/ha nhóm hộ tương đối đồng đều, chênh lệch nhóm hộ nhóm hộ nghèo khoảng triệu đồng/ha Bên cạnh chi phí chi phí đầu tư cho sản xuất cà phê bình qn/ha nhóm hộ lại cao hai nhóm hộ trung bình hộ nghèo nên thu nhập từ cà phê nhóm hộ khơng cao hai nhóm hộ lại : Thu nhập bình qn/ha cà phê nhóm hộ 35,902995 triệu đồng/ha, nhóm hộ trung bình 34,646796 triệu đồng/ha nhóm hộ nghèo 31,694305 triệu đồng/ha 46 Tuy nhiên xét bình quân/hộ lại có khác biệt sau : Do chênh lệch lớn diện tích sản xuất cà phê bình qn/hộ nhóm hộ với nên giá trị sản lượng phần giá trị tăng thêm bình qn/hộ nhóm hộ có chênh lệch rõ rệt : Ở nhóm hộ có giá trị sản lượng cà phê bình quân/hộ 56,777778 triệu đồng thu nhập từ việc sản xuất cà phê năm 30,637222 triệu đồng/hộ, hộ thuộc nhóm hộ trung bình có thu nhập cà phê bình qn/hộ 44,9375 triệu đồng/hộ thu nhập 25,490143 triệu đồng/hộ, hộ thuộc nhóm hộ nghèo có diện tích trồng cá phê thấp nên nguồn thu từ hoạt động trồng cà phê bình quân/hộ thấp hộ năm thu từ hoạt động trồng cà phê 11,914893 triệu đồng/hộ Như nguồn thu từ hoạt động trồng cà phê có chênh lệch nhóm hộ nguyên nhân chủ yếu chênh lệch diện tích đất sản xuất cà phê gây Nếu xét hiệu kinh tế việc sản xuất cà phê thấy : Trong việc sử dụng tiêu đánh giá hiệu kinh tế (GO/IC, VA/IC) tiêu (GO/công lao động, VA/công lao động) thấy : Việc sản xuất cà phê hộ nông dân mang lại hiệu kinh tế, bình quân triệu đồng chi phí mà hộ nơng dân đưa vào sản xuất tạo 2,225 triệu đồng giá trị sản xuất 1,225 triệu đồng giá trị tăng thêm công lao động tham gia vào sản xuất cà phê ngày thu 194,495 ngàn đồng giá trị sản xuất 107,048 ngàn đồng giá trị tăng thêm, điều nói lên giá tiền công người lao động sản xuất lĩnh vực trồng cà phê sản xuất diện tích đất canh tác 194,495 ngàn đồng, số tương đối cao so với thu nhập người dân sống khu vực nơng thơn Các hộ có kinh nghiệm sản xuất cà phê, ý thức đầu tư cho sản xuất tốt, chế quản lý quyền địa tương đối thuận lợi cho cơng tác sản xuất người dân Nguồn lao động dồi cộng với tính cần cù chịu khó, đồn kết giúp đỡ lẫn sản xuất việc trao đổi kinh nghiệm, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất.Vì sản xuất cà phê hộ nông dân đạt hiệu kinh tế nhiên hiệu mang lại chưa thực cao, khơng đồng nhóm hộ, khu vực khác địa bàn xã chưa thật tương xứng với chi phí mà người dân bõ 47 Do hạn chế trình độ lực lượng lao động nông nghiệp, nên khó khăn việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khả nắm bắt thông tin thị trường dẫn đến việc bán sản phẩm chưa thật thời điểm, làm thất thoát nguồn thu cách khơng đáng có Người dân phần lớn thiếu vốn sản xuất, việc đầu tư cho sản xuất chưa kịp thời số hộ có sẵn vốn để sản xuất họ sử dụng nguồn vốn nào, điều xảy nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vốn có trình độ dân trí thấp việc phong tục sản xuất truyền thống mang đậm công tác tiến hành sản xuất hộ gia đình Một đặc điểm dễ nhận thấy sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng lớn điều kiên tự nhiên, thu nhập hộ nơng dân thường bấp bênh có biến động xấu khí hậu thời tiết Xã Ea Kao có điều kiện để việc phát triển hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, hệ thống thủy lợi hạn chế chưa thực tương xứng với tiềm vùng Việc cố xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi tương xứng với tiềm vùng đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp vấn đề quan trọng cấp bách thời gian tới Công tác khuyến nơng xã hạn chế, chưa phục vụ thật tốt cho nhu cầu yêu cầu ngày cao người dân việc cung cấp chưa kịp thời thông tin cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất người dân Bên cạnh sức ép dân số nên khó khăn công tác giải công ăn việc làm cho người dân 5.2 Kiến nghị Để đành giá hiệu việc sản xuất cà phê người ta quan tâm đến tiêu : Sản lượng cà phê, giá trị sản lượng, giá trị tăng thêm chi phí trung gian… Như để nâng cao hiệu kinh tế ta phải tiến hành làm giảm chi phí sản xuất, tăng suất trồng đồng thời cần ý đến chất lượng sản phẩm 48 Trong trình nghiên cứu ta thấy xã Ea Kao có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất cà phê nhiên hiệu mang lại chưa cao lắm, qua q trình phân tích nguyên nhân đưa số giải pháp sau : Trước hết muốn nâng cao hiệu sản xuất cà phê ta cần tiến hành tăng suất cụ thể việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tiến trình độ thâm canh sản xuất, đẩy mạnh công tác giới hóa sản xuất nơng nghiệp, nâng cấp hệ thống thủy lợi cung cấp kịp thời cho công tác tưới tiêu vào thời điểm cần thiết Trong sản xuất cà phê cần đưa vấn đề suất lên hàng đầu, đừng trọng tập trung vào việc phải có nhiều đất sản xuất suất lại thấp Ta sản xuất diện tích đất vừa đủ trọng đầu tư mức sản xuất nhiều đầu tư dẫn đến suất thấp, hiệu kinh tế khơng cao Giá đóng góp phần quan trọng việc nâng cao thu nhập hoạt động sản xuất nói chung, việc xác định thời điểm bán sản phẩm quan trọng, không nên bán sản phẩm vội vàng bán sản phẩm dạng thô với giá thấp trực tiếp làm phần lợi nhuận mà có Khi suất sản xuất cao với giá bán sản phẩm hợp lý làm ổn định thu nhập nâng cao hiệu kinh tế sản xuất cà phê nông hộ Việc nâng cao lực sản xuất người lao động nâng cao suất lao động nâng cao hiệu kinh tế trình sản xuất Vì xã cần có chương trình cụ thể để đào tạo trình độ, lực sản xuất cho lao động nơng nghiệp cho xã Tuy nhiên việc đào tạo phải sở nguồn lực tổng hợp, không trọng đào tạo lao động sản xuất cà phê mà phải kết hợp hình thức làm ăn khác, nhằm giảm sức ép ngành cà phê trồng xã Bên cạnh cần trọng xây dựng hệ thống khuyến nơng thích hợp đầy đủ để đáp ứng nhu cầu cho người dân, hướng dẫn người dân trình sản xuất họ Giúp họ biết cách làm ăn nhằm cải thiện tốt đời sống hộ gia đình xã 49 Cần trọng phát triển ngành sản xuất hàng hóa khác tạo thu nhập thêm cho người trồng cà phê, bên cạnh góp phần giải vấn đề khó khăn vốn sản xuất thời kỳ quan trọng trình đầu tư cho sản xuất cà phê Với biện pháp áp dụng khẳng định vai trò lảnh đạo sảng suốt cán xã nhà Vì để đạt hiệu cao xã cần cố gắng hồn thiện tốt vai trò lảnh đạo mình, định đắn việc đề định sản xuất đường lối xây dựng phát triển kinh tế xã hội nói chung 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thị Ngà Thanh Giáo trình Thống Kê Nơng Nghiệp Nhà xuất Nơng Nghiệp 1997 Hà Văn Sơn Giáo trình Lý Thuyết Thống Kê Nhà xuất Thống Kê 2004 Gs.Ts Nguyễn Thế Nhã- Ts Vũ Đình Thắng Giáo trình Thống Kê Nông Nghiệp Nhà xuất Thống Kê 2002 Trang web: VICOFA- Hiệp hội Cà phê Việt Nam htm Trang web: Cà phê All Ground Up! Cây trồng htm 51 52 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề này, em có hướng dẫn giúp đỡ to lớn tổ chức, đoàn thể, cá nhân trường giúp đỡ Em xin tỏ lòng biết ơn đến: Ban lãnh đạo trường Đại học Tây Nguyên Quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh giảng dạy nhiệt tình giúp đỡ em suốt thời gian học trường Thầy giáo Trần Ngọc Kham tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành chuyên đề Cán nhân dân xã Ea Kao tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt nhiệm vụ suốt thời gian thực tập địa bàn Buôn Ma Thuật, ngày tháng năm 2007 Sinh viên thực Cao Ngọc Thông 53 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 : Tình hình dân số 14 Bảng 3.2 : Tình hình phân bố hộ xã theo loại hình sản xuất 15 Bảng 3.3 : Tình hình sử dụng đất xã 16 Bảng 3.4 : Tình hình giáo dục xã từ năm 2004-2006 .18 Bảng 4.1 : Tình hình dân số lao động hộ điều tra 25 Bảng 4.2 : Diện tích đất bình qn/người hộ điều tra 27 Bảng 4.3 : Cơ cấu diện tích sản xuất cà phê nhóm hộ .28 Bảng 4.4 : Chi phí sản xuất cà phê bình qn/hộ 29 Bảng 4.5 : Chi phí sản xuất cà phê bình quân/ha 30 Bảng 4.6 : Năng suất sản lượng cà phê 33 Bảng 4.7 : Giá trị sản lượng cà phê bình quân/hộ 34 Bảng 4.8 : Giá trị sản lượng cà phê .35 Bảng 4.9 : Ảnh hưởng suất đến giá trị sản lượng cà phê 36 Bảng 4.10 : Ảnh hưởng yếu tố giá đến giá trị sản lượng cà phê 37 Bảng 4.11 : Giá trị sản xuất, chi phí trung gian giá trị gia tăng/hộ 38 Bảng 4.12 : Giá trị sản xuất, chi phí trung gian giá trị gia tăng/ha .39 Bảng 4.13 : Hiệu kinh tế đồng chi phí .40 Bảng 4.14 : Hiệu kinh tế tính cơng lao .42 54 55 PHẦN MỘT MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu .3 1.3.1 Nội dung nghiên cứu 1.3.2 Địa điểm nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu .3 PHẦN HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .4 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Những vấn đề chung kinh tế trồng .4 2.1.2 Một số khái niệm 2.1.2.1 Khái niệm hiệu nâng cao hiệu kinh tế 2.1.1.2.Ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh tế 2.2 Cơ sở thực tiễn .6 PHẦN BA 12 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Đặc điểm địa bàn 12 3.1.1 Điều kiện tự nhiên xã Ea Kao 12 3.1.1.1 Vị trí địa lý 12 3.1.1.2 Địa hình 12 3.1.1.3 Khí hậu thủy văn 13 3.1.1.4 Nguồn nước 13 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .14 3.1.2.1 Tình hình dân số lao động xã .14 3.1.2.2 Tình hình sử dụng đất 16 3.1.2.3 Tình hình y tế, giáo dục 17 3.1.2.3 Công tác lao động xã hội .19 3.1.2.4 Về công tác văn hóa-tuyên truyền , thể dục thể thao .20 3.1.2.5 Cơng tác xố đói giảm nghèo 20 3.1.2.6 Về công tác quốc phòng trật tự an tồn xã hội 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu .22 3.2.1 Phương pháp chung 22 3.2.2 Phương pháp cụ thể 22 3.2.3 Các tiêu nghiên cứu 23 PHẦN BỐN 25 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Thực trạng phát triển sản xuất cà phê hộ 25 4.1.1 Dân số lao động .25 4.1.2 Diện tích sản xuất cà phê nhóm hộ 27 4.1.3 Chi phí sản xuất cà phê hộ .29 4.1.4 Kết sản xuất cà phê nông hộ 33 4.1.4.1 Năng suất sản lượng cà phê 33 4.1.4.2 Giá trị sản lượng cà phê 34 4.1.4.3 Sự ảnh hưởng suất giá đến giá trị sản lượng cà phê 36 56 4.1.4.4 Giá trị sản xuất, chi phí trung gian giá trị gia tăng 37 4.2 Hiệu kinh tế sản xuất cà phê 40 4.2.1 Hiệu kinh tế tính đồng chi phí 40 4.2.2 Hiệu kinh tế tính cơng lao động .42 4.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế việc sản xuất cà phê 44 4.3.1 Giải pháp ngắn hạn .44 4.3.2 Giải pháp dài hạn 45 PHẦN NĂM 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận .46 5.2 Kiến nghị .48 DANH MỤC BẢNG BIỂU 54 57 ... cà phê xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Đánh giá hiệu sản xuất cà phê xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế việc sản. .. sản xuất cà phê xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Nội dung nghiên cứu - Tình hình sản xuất cà phê hộ điều tra xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh. .. sản xuất cà phê tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu sản xuất cà phê kinh doanh xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng sản xuất cà
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sản xuất cà phê kinh doanh tại xã ea kao, thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk , Đánh giá hiệu quả sản xuất cà phê kinh doanh tại xã ea kao, thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay