Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh gỗ của công ty TNHH MTV lâm nghiệp phước an năm 2010 2012

43 7 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 16:37

MỤC LỤC Trang PHẦN THỨ NHẤT MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu .6 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Về địa điểm nghiên cứu 1.4.2 Về thời gian .6 1.4.3 Về nội dung nghiên cứu PHẦN THỨ HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh doanh kinh tế thị trường 2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh gỗ 10 2.2 Cơ sở thực tiễn 11 2.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh gỗ giới 12 2.2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh gỗ Việt Nam 12 2.2.3 Tình hình sản xuất kinh doanh gỗ Đăk Lăk 15 PHẦN THỨ BA ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 17 3.1.1 Sơ lược hình thành phát triển cơng ty 17 3.1.2 Chức nhiệm vụ quyền hạn công ty 18 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 19 3.1.4 Tình hình sử dụng lao động công ty 23 3.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty 25 3.1.6 Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .28 Trang 3.1.7 Những thuận lợi khó khăn công ty .30 3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 3.2.1 Lý chọn địa điểm nghiên cứu 31 3.2.2 Phương pháp vật biện chứng Phương pháp vật lịch sử 32 3.2.3 Phương pháp thu thập tài liệu 32 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 PHẦN THỨ TƯ KẾT QUẢ THẢO LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh gỗ công ty 36 4.1.1 Phân tích tình hình sử dụng đất 36 4.1.2 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh chung 37 4.1.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn 38 4.1.4 Hiệu sử dụng chi phí .40 4.1.5 Hiệu sử dụng nhân lực 41 4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất công ty 42 PHẦN NĂM KẾT LUẬN 43 Trang PHẦN THỨ NHẤT MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Ngay từ buổi đầu bình minh lịch sử, người lấy từ rừng thức ăn chất đốt, vật liệu phục vụ sống, rừng coi nôi sinh môi trường sống người Đến kỷ 17, hệ thống quản lý rừng đời châu Âu, đánh dấu xu hướng việc khai thác tái tạo tài nguyên rừng Khai thác tái tạo tài nguyên rừng ngày phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội đòi hỏi phải có hệ thống quản lý rừng thích hợp Hai trình phát triển ngày cao hình thành ngành lâm nghiệp Ngành lâm nghiệp đời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn xã hội rừng vai trò xã hội rừng thông qua chức quản lý, gìn giữ phát triển rừng Lâm nghiệp ngành sản xuất vật chất đặc biệt Nói đến lâm nghiệp trước hết phải nói đến vai trò rừng kinh tế quốc dân đời sống xã hội Trong luật Bảo vệ phát triển rừng có ghi "Rừng tài nguyên quý báu đất nước, có khả tái tạo phận quan trọng mơi trường sinh thái, có giá trị to lớn kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống nhân dân với sống dân tộc" Có thể tóm tắt số vai trò chủ yếu cung cấp lâm sản, động thực vật, nguyên liệu cho công nghiệp, nguyên liệu cho chế biến thực phẩm, dược liệu chữa bệnh; phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái giữ đất, giữ nước, điều hòa dòng chảy, chống xói mòn, chắn sóng, chắn gió, chống cát bay, làm khơng khí, giảm tiếng ồn, nâng cao giá trị cảnh quan du lịch, dự trữ, bảo tồn nguồn gen quý … Ngành lâm nghiệp ngành kinh tế quan trọng xuất từ lâu đời Việt Nam, đóng góp giá trị khơng nhỏ vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đất nước thông qua xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 11 năm 2012, kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ nước ta đạt 425 triệu USD, tăng 2,9% so với tháng trước tăng 19% so với kỳ năm ngoái Tính đến hết tháng 11/2012, tổng kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 4,2 tỷ USD, tăng 18,9% so Trang với kỳ năm 2011 Mức tăng trưởng đáng ghi nhận giai đoạn 2005-2011, tăng trưởng bình quân năm ngành gỗ 16% Tồn cầu hóa diễn với tốc độ nhanh chóng Đó quy luật tất yếu khách quan Ngày nay, hầu hết quốc gia giới thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác với lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế để chung tay xây dựng giới tốt đẹp, giải vấn đề chung trái đất mà quốc gia riêng lẻ khơng thực Đặc biệt lĩnh vực kinh tế hợp tác ngày cần thiết hết Nó giúp cho nước lưu thơng hàng hóa cách thuận lợi, trao đổi kinh nghiệm, khoa học kĩ thuật, công nghệ sản xuất nâng cao suất lao động tạo sản phẩm có chất lượng cao hơn, giúp cho việc lưu thông nguồn vốn cách dễ dàng Việt Nam sáng tạo, chủ trương triển khai phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm 1990 ngày 11/1/2007, Việt Nam thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bước ngoặt lớn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam có nhiều hội phát triển thị trường, giao lưu học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu từ nước bạn, thách thức lớn doanh nghiệp Việt Nam chịu cạnh tranh mạnh mẽ khốc liệt từ doanh nghiệp nước lẫn nước Để tồn trước cạnh tranh đó, đòi hỏi tất doanh nghiệp cần phải trọng tới toàn khâu q trình sản xuất kinh doanh, phải có bước tiến vượt bậc hoạt động sản xuất kinh doanh cuả Hiệu kinh doanh tiêu chất lượng tổng hợp có ý nghĩa quan trọng kinh tế Đánh giá hiệu kinh doanh q trình so sánh chi phí bỏ kết thu với mục đích đặt dựa sở giải vấn đề kinh tế sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? Do đó, việc nghiên cứu xem xét vấn đề nâng cao hiệu kinh doanh đòi hỏi tất yếu doanh nghiệp trình hoạt động kinh doanh Việc nâng cao hiệu kinh doanh tốn khó mà doanh nghiệp cần phải quan tâm đến, vấn đề có ý nghĩa quan trọng đến tồn phát triển doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có độ nhạy bén, linh hoạt trình hoạt động kinh Trang doanh Hiện nay, có cách để tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, là: + Giảm chi phí đầu vào, giữ nguyên kết đầu ra; + Giữ nguyên chi phí đầu vào, tăng kết đầu ra; + Giảm chi phí đầu vào, đồng thời tăng kết đầu ra; + Tăng chi phí đầu vào, tăng kết đầu tốc độ tăng kết đầu lớn tốc độ tăng chi phí đầu vào Rõ ràng biện pháp thứ lý tưởng nhất, mục tiêu để doanh nghiệp phấn đấu không ngừng Các yếu tố tác động tới chi phí đầu vào: + Giá thành nguyên nhiên vật liệu; + Tiền lương cho người lao động; + Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; Chi phí vốn (tiền lãi vay), khấu hao tài sản cố định; + Các yếu tố khác Các yếu tố tác động tới kết đầu ra: + Sản phẩm (chất lượng, mẫu mã uy tín, giá thành); + Hệ thống kênh tiêu thụ; + Quảng cáo, xúc tiến bán hàng; Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (TNHH MTV) lâm nghiệp Phước An doanh nghiệp quan tâm tới việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá, phân tích q trình hoạt động sản xuất kinh doanh để phát nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sản xuất kinh doanh nhằm khắc phục điểm yếu khai thác cách tối đa tiềm năng, mạnh quan trọng Xuất phát từ thực tiễn vậy, em chọn đề tài “Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An năm 20102012” để làm báo cáo thực tập 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trang - Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An thời gian 2010-2012 - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An thời gian 20102012 - Đề xuất giải pháp đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản phẩm ván dăm công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk Đề tài sâu vào phân tích yếu tố kinh tế, tiêu hiệu kinh doanh tiêu hệ số sinh lời, lợi nhuận công ty 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Về địa điểm nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk 1.4.2 Về thời gian - Số liệu sử dụng đề tài thu thập năm: 2010, 2011 2012 - Thời gian nghiên cứu từ ngày 24/09/2013 đến 24/10/2013 1.4.3 Về nội dung nghiên cứu - Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An năm 2010, 2011 2012 Qua xác định nhân tố ảnh hưởng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An thời gian tới Trang PHẦN THỨ HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm - Công ty TNHH MTV: loại hình cơng ty TNHH tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn điều lệ cơng ty - Hiệu kinh doanh: Có nhiều cách hiểu khác khái niệm hiệu kinh doanh Có quan điểm cho rằng: "Hiệu sản xuất diễn xã hội tăng sản lượng lượng hàng hố mà khơng cắt giảm sản lượng loại hàng hoá khác Một kinh tế có hiệu nằm giới hạn khả sản xuất nó" Thực chất quan điểm đề cập tới khía cạnh phân bổ có hiệu nguồn lực sản xuất xã hội Trên góc độ rõ ràng phân bổ nguồn lực kinh tế cho đạt việc sử dụng nguồn lực đường giới hạn khả sản xuất làm cho kinh tế có hiệu rõ ràng xét phương diện lý thuyết mức hiệu cao mà kinh tế đạt giới hạn lực sản xuất doanh nghiệp Một số nhà quản trị học lại quan niệm hiệu kinh doanh xác định tỷ số kết đạt chi phí phải bỏ để đạt kết Manfred Kuhn cho rằng: Tính hiệu xác định cách lấy kết tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh doanh Quan điểm khác lại cho rằng: Hiệu phạm trù kinh tế, xuất tồn từ xã hội chiếm hữu nô lệ đến xã hội xã hội chủ nghĩa Hiệu kinh doanh thể trình độ sử dụng yếu tố cần thiết tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục đích định Xét bình diện quan điểm kinh tế học khác có nhiều ý kiến khác hiểu hiệu kinh doanh Nhà kinh tế học Adam Smith cho rằng: "Hiệu kết đạt hoạt động kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hoá" Như vậy, hiệu đồng nghĩa Trang với tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh, tăng chi phí mở rộng sử dụng nguồn lực sản xuất Nếu kết có hai mức chi phí khác theo quan điểm doanh nghiệp đạt hiệu Từ quan điểm hiểu: Hiệu sản xuất kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực doanh nghiệp để đạt kết cao hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí cần thiết bỏ thấp Tuỳ theo cách tiếp cận nghiên cứu hiệu sản xuất kinh doanh theo cách phân loại khác nhau, cụ thể: - Hiệu tổng hợp: hiệu chung phản ánh kết thực mục tiêu mà chủ thể đặt giai đoạn định Hiệu tổng hợp gồm: + Hiệu kinh tế: mô tả mối quan hệ lợi ích kinh tế mà chủ thể nhận chi phí bỏ để nhận lợi ích kinh tế theo mục tiêu đặt + Hiệu kinh tế xã hội: hiệu mà chủ thể nhận trình thực mục tiêu xã hội giải việc làm, nộp ngân sách nhà nước, vấn đề môi trường - Hiệu trực tiếp hiệu gián tiếp: + Hiệu trực tiếp: xem xét phạm vi dự án, doanh nghiệp + Hiệu gián tiếp: hiệu mà đối tượng tạo cho đối tượng khác - Hiệu tuyệt đối hiệu tương đối: + Hiệu tuyệt đối: đo hiệu số kết chi phí + Hiệu tương đối: đo tỷ số kết chi phí - Hiệu trước mắt hiệu lâu dài: + Hiệu trước mắt: hiệu xem xét giai đoạn ngắn, lợi ích trước mắt, mang tính tạm thời + Hiệu lâu dài: mang tính chiến lược lâu dài Phân loại hiệu kinh tế sở để xác định tiêu hiệu sản xuất kinh doanh giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 2.1.2 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh doanh kinh tế thị trường Trang Trong trình kinh doanh doanh nghiệp phải ln gắn với thị trường, chế thị trường đặt doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt lẫn Do để tồn chế thị trường cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạt động cách có hiệu Như chế thị trường việc nâng cao hiệu kinh doanh có ý nghĩa vơ quan trọng, thể thơng qua: Thứ nhất: nâng cao hiệu kinh doanh sở để đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Sự tồn doanh nghiệp xác định có mặt doanh nghiệp thị trường, mà hiệu kinh doanh lại nhân tố trực tiếp đảm bảo tồn này, đồng thời mục tiêu doanh nghiệp tồn phát triển cách vững Do việc nâng cao hiệu kinh doanh đòi hỏi tất yếu khách quan tất doanh nghiệp hoạt động chế thị trường Do yêu cầu tồn phát triển doanh nghiệp đòi hỏi nguồn thu nhập doanh nghiệp phải không ngừng tăng lên Nhưng điều kiện nguồn vốn yếu tố kỹ thuật yếu tố khác trình sản xuất thay đổi khn khổ định để tăng lợi nhuận đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu kinh doanh Như vậy, hiệu kinh doanh điều kiện quan trọng việc đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Thứ hai, nâng cao hiệu kinh doanh nhân tố thúc đẩy cạnh tranh tiến kinh doanh Chính việc thúc đẩy cạnh tranh tồn cầu thúc đẩy doanh nghiệp tự tìm tòi,đầu tư tạo nên tiến kinh doanh Chấp nhận chế thị trường chấp nhận cạnh tranh Trong thị trường ngày phát triển cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt khốc liệt Sự cạnh tranh lúc khơng cạnh tranh mặt hàng mà cạnh tranh chất lượng, giá yếu tố khác Trong mục tiêu chung doanh nghiệp phát triển cạnh tranh yếu tố làm doanh nghiệp mạnh lên ngược lại doanh nghiệp không tồn thị trường Để đạt mục tiêu tồn phát triển mở rộng doanh nghiệp phải chiến thắng cạnh tranh thị trường Do doanh nghiệp phải có hàng hố dịch vụ chất lượng tốt, giá Trang hợp lý Mặt khác hiệu kinh doanh đồng nghĩa với việc giảm giá thành tăng khối lượng hàng hố bán, chất lượng khơng ngừng cải thiện nâng cao Thứ ba, mục tiêu bao trùm, lâu dài doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận Để thực mục tiêu này, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo sản phẩm cung cấp cho thị trường Muốn vậy, doanh nghiệp phải sử dụng nguồn lực sản xuất xã hội định Doanh nghiệp tiết kiệm sử dụng nguồn lực có hội để thu nhiều lợi nhuận nhiêu Hiệu kinh doanh phạm trù phản ánh tính tương đối việc sử dụng tiết kiệm nguồn lực xã hội nên đIều kiện để thực mục tiêu bao trùm, lâu dài doanh nghiệp Hiệu kinh doanh cao phản ánh doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm nguồn lực sản xuất.Vì vậy, nâng cao hiệu kinh doanh đòi hỏi khách quan để doanh nghiệp thực mục tiêu bao trùm, lâu dài tối đa hoá lợi nhuận Chính nâng cao hiệu kinh doanh đường nâng cao sức cạnh tranh khả tồn tại, phát triển doanh nghiệp 2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh gỗ 2.1.3.1 Các nhân tố chủ quan * Nhân tố người: Con người nhân tố định cho hoạt động doanh nghiệp Trong thời đại ngày nay, hàm lượng chất xám sản phẩm ngày cao trình độ chun mơn người lao động có ảnh hưởng lớn tới kết hoạt động doanh nghiệp Nhất cán quản lý Họ lao động gián tiếp tạo sản phẩm lại quan trọng họ người điều hành định hướng cho doanh nghiệp, định thành bại doanh nghiệp Trên thực tế, doanh nghiệp có cấu tổ chức máy quản lý khác nhau, trình độ chun mơn cơng nhân có ảnh hưởng khơng nhỏ đến hiệu sản xuất kinh doanh Cơng nhân có tay nghề cao làm sản phẩm đạt chất lượng cao, tiết kiệm thưòi gian nguyên vật liệu, làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, nhân tố người trình độ chuyên mơn có ý nghĩa định tới hiệu sản xuất kinh doanh Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch tỉ mỉ từ khâu tuyển dụng tới việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trìng độ chuyên môn cho người lao động, đội ngũ cán quản lý * Nhân tố vốn: Trang 10 Bảng 3.3 Tình hình kết sản xuất kinh doanh cơng ty năm Đơn vị tính tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 2012/2011 ±∆ % ±∆ % Doanh thu bán hàng va cung câp dịch vụ 5,2 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng 7,74 21,71 2,54 48,85 13,97 180,49 cung cấp dịch vụ 5,2 Giá vốn hàng bán 3,94 Lợi nhuận gộp bán hàng 7,74 7,18 21,71 20,68 2,54 3,24 48,85 82,23 13,97 13,5 180,49 188,02 cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chí phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động 1,26 0,13 0,13 0,07 0,83 0,57 0,13 0,24 0,11 0,61 1,03 1,21 0,79 0,06 1,27 -0,69 0,11 0,04 -0,22 -54,76 0,00 84,62 57,14 -26,51 - 0,46 1,08 0,55 -0,05 0,66 80,70 830,77 229,17 -45,45 108,20 kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước 0,36 0,24 0,13 0,11 -0,26 1,61 0,98 0,63 0,12 0,13 0,03 0,1 -0,62 1,37 0,85 0,52 172,22 570,83 653,85 472,73 0,38 -1,48 -0,95 -0,53 -146,15 -91,93 -96,94 -84,13 thuế 0,47 14 Chi phí thuễ thu nhập doanh nghiệp 0,37 0,23 -0,1 -21,28 -0,14 -37,84 hành 15 Lợi nhuận sau thuế 0,0012 0,36 0,23 -0,0012 -0,13 -100,00 -36,11 0,47 0,0012 -0,11 -23,40 (Nguồn: Phòng kinh tế kế tốn) Căn vào số liệu bảng 3.3 cho thấy tổng doanh thu Công ty tăng đề năm, năm 2011 tăng 2.54 tỷ đồng so với năm 2010 tương ứng với tỉ lệ tăng 48,85%, sang năm 2012 tổng doanh thu cơng ty tăng 13,97 tỷ đồng so với năm 2011 tương ứng với tỉ lệ tăng 180.49% Lợi nhuận sau thuế công ty giảm dần qua năm, năm 2011 giảm so năm 2010 giảm 0.11 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 23.40% năm 2012 so với năm 2011 giảm 0.13 tỷ tương ứng tỷ lệ giảm 36.11% Nhìn vào cấu doanh thu lợi nhuận Cơng ty doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua năm chiếm tỉ trọng lớn,với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điều hoàn toàn hợp lý, để hoạt Trang 29 động sản xuất kinh doanh đạt hiệu bắt buộc Cơng ty phải bỏ lượng chi phí khơng nhỏ, ngồi hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất gỗ, Cơng ty tham gia kinh doanh lĩnh vực (trồng rừng, trồng khai thác mủ cao su, ) nhằm tăng theo khoản thu nhập cho cơng ty 3.1.7 Những thuận lợi khó khăn công ty 3.1.7.1 Thuận lợi - Công ty TNHH thành viên Lâm Nghiệp Phước An quan tâm đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện Krông Păk, nhận hướng dẫn chủ trương, sách phát triển kinh tế, xã hội để cơng ty thực nhanh chóng kịp thời - Đơn vị có bề dày cơng tác trồng rừng – quản lý điều hành sản xuất kinh doanh - Công ty TNHH thành viên Lâm Nghiệp Phước An có trụ sở đóng địa bàn thị trấn Phước An tạo điều kiện thuận lợi giao dịch với quan chức - Đội ngũ công nhân viên kỹ thuật chưa đầy đủ kinh nghiệm tay nghề để sản xuất mặt hàng cao cấp 3.1.7.2 Khó khăn - Hoạt động kinh doanh lâm sản cơng ty ngày khó khăn năm ngần mà đối tác quan trọng Cơng ty Cổ phần tập đồn kĩ nghệ gỗ Trường Thành nợ công ty tỷ hoạt động kinh doanh công ty ngừng trệ làm cho đâu công ty gặp nhiều khó khắn, thời chưa có khả tốn - Diện tích rừng, đất rừng đan xen, manh mún nằm xã thị trấn dẫn đến việc quản lý đất rừng gặp nhiều khó khăn phức tạp - Diện tích rừng, đất rừng lấn chiếm khó khăn cơng tác xử lý để đưa vào quản lý doanh nghiệp - Người dân địa phương không coi việc trồng rừng giữ rừng việc quan trong, ý đến phá rừng làm nương rẫy, canh tác nông nghiệp Trang 30 - Các quan quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng lên diện tích quản lý đơn vị, dẫn đến khiếu nại tranh chấp ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh đơn vị, gây thiệt hại hàng ty đồng diện tích 76 cao su xã Ea Kênh - Việc tiếp cận vốn, vay vốn để phục vụ cho hoạt đông sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn khơng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chấp - Những năm gần lượng dân di cư từ miền bắc vào đông, vấn nạn chặt phá, lấn chiếm rừng làm nương rẫy lớn nên công tác quản lý rừng gặp nhiều khó khăn - Cơng ty TNHH thành viên Lâm Nghiệp Phước An có nhà máy chế biến xuất gỗ nguyên liệu gỗ chế biến chủ yếu thu gom từ bà nông dân địa phương nhà cung cấp địa bàn khác Gỗ rừng tự nhiên không còn, rừng trồng chưa đến kì khai thác, giá cao cung cấp thất thường nên không đáp ứng cơng suất nhà máy, vậy, chi phí sản xuất mức cầm chừng, không tăng công suất được, đó, lợi nhuận khơng cao 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Lý chọn địa điểm nghiên cứu Công ty TNHH thành viên Lâm Nghiệp Phước An doanh nghiệp vững mạnh Tỉnh Đắk Lắk Trong năm gần gỗ tự nhiên ngày cạn kiêt, nguồn nguyên liệu cơng ty bị thiếu Cơng ty kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau: sản xuất-chế biến gỗ, trồng rừng, trồng khai thác mủ cao su Công ty đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản phẩm gỗ Cơng ty sản xuất Để tìm hiểu rõ thêm hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ công ty TNHH thành viên Lâm Nghiệp Phước An, em chọn công ty TNHH thành viên Lâm Nghiệp Phước An làm địa điểm thực tập làm đề tài nghiên cứu cho thực tập tổng hợp 3.2.2 Phương pháp vật biện chứng Phương pháp vật lịch sử a) Phương pháp vật biện chứng Phương pháp vật biện chứng sử dụng để nghiên cứu, xem xét vật tượng mối liên hệ nhiều mặt có hệ thống phát triển chuyển biến từ lượng sang chất Cụ thể đề tài phương pháp vật Trang 31 biện chứng sử dụng để nghiên cứu hiệu sản xuất kinh doanh gỗ công ty b) Phương pháp vật lịch sử Phương pháp vật lịch sử phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích giải thích vấn đề, kiện khứ, đề tài số liệu thu thập năm 2010, 2011, 2012 Mục đích nghiên cứu q trình lịch sử rút nguyên nhân, kết vấn đề phân tích, xu hướng ảnh hưởng kiện khứ đến hoạt động diễn tại, từ dự đốn hoạt động tương lai Công ty 3.2.3 Phương pháp thu thập tài liệu 3.2.3.1 Tài liệu sơ cấp tài liệu thứ cấp a) Thu thập tài liệu thứ cấp Nguồn tài liệu thứ cấp bao gồm thông tin cấu tổ chức, tình hình quản lý sử dụng lao động, tình hình tài sản nguồn vốn, kết kinh doanh… Công ty Các thông tin thu thập qua nguồn tài liệu có sẵn sách, báo, tạp chí, internet….và báo cáo tài năm, chứng từ…tại phòng ban Cơng ty b) Thu thập tài liệu sơ cấp Thu thập tài liệu sơ cấp chủ yếu thông qua việc vấn trực tiếp số cán bộ, công nhân viên Cơng ty tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nguồn tài liệu sơ cấp thu thập phương pháp quan sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh công ty (nhà máy chế biến gỗ, nghiệm thu đất rừng…) 3.2.3.2 Phương pháp phân tích kinh tế Các số liệu sau thống kê phân tích, ta đánh giá hiệu kinh tế từ hoạt động tiêu thụ sản phẩm gỗ công ty thông qua thay đổi tiêu cụ thể Qua ta thấy ảnh hưởng nhân tố tác động lên hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho công ty Phương pháp so sánh: Đây phương pháp chủ yếu phân tích hoạt động kinh doanh, dùng để xem xét đánh giá, so sánh rút kết luận Trang 32 tượng, trình kinh tế Phương pháp sử dụng chủ yếu phần đặc điểm địa bàn phần kết nghiên cứu thảo luận Phương pháp tổng hợp: Qua phương pháp so sánh ta thấy hiệu sản xuất kinh doanh qua năm nghiên cứu, trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chịu tác động nhiều yếu tố theo chiều hướng khác nên phải đánh giá sở tổng hợp ảnh hưởng nhân tố để nhận thức toàn diện đầy đủ thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty 3.2.3.3 Công cụ xử lý số liệu Với lượng số liệu hệ thống bảng biểu tương đối nhiều cần xử lý để đáp ứng yêu cầu đề tài, công cụ chủ yếu sử dụng Microsoft Excel 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, đề tài có sử dụng tiêu sau: - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất tính cơng thức: + Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí + Lãi gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán + Lãi = Lãi gộp – ( Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp) - Chỉ tiêu hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp: Kết đầu ( Tổng doanh thu) Chi phí đầu vào (Tổng chi phí) Ý nghĩa: Cứ đồng chi phí đầu vào tạo đồng doanh thu Hiệu SXKD tổng hợp = - Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu Lợi nhuận sau thuế Doanh thu kỳ Ý nghĩa: Cứ đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận ròng Tỷ suất LN theo DT = * Chỉ tiêu hiệu sử dụng nhân lực: - Chỉ tiêu suất lao động bình quân Doanh thu Tổng số lao động bình quân kỳ Ý nghĩa: Cứ lao động tạo đồng doanh thu NSLĐ bình quân = - Chỉ tiêu tỷ suất tiền lương tính theo doanh thu Tỷ suất tiền lương/DTT = Tổng quỹ lương Doanh thu kỳ Trang 33 Ý nghĩa: Để có đồng doanh thu thuần, doanh nghiệp phải trả đồng tiền lương - Chỉ tiêu mức sinh lời bình quân lao động Lợi nhuận sau thuế Tổng số lao động kỳ Ý nghĩa: Cứ lao động tham gia tạo đồng lợi nhuận Mức sinh lời bình quân LĐ = Chỉ tiêu hiệu sử dụng vốn: - Chỉ tiêu tỷ suất doanh thu vốn kinh doanh Doanh thu Tổng số vốn kinh doanh kỳ Ý nghĩa: Cứ đồng vốn kinh doanh tạo đồng doanh thu Tỷ suất DT/ vốn KD = - Chỉ tiêu số vòng quay vốn lưu động Doanh thu Vốn lưu động kỳ Ý nghĩa: Bình quân kỳ vốn lưu động quay vòng Số vòng quay vốn LĐ = - Chỉ tiêu kỳ thu tiền trung bình Kỳ thu tiền trung bình = Số dư bình quân khoản phải thu Doanh thu bình quân ngày kỳ Ý nghĩa: Thời gian thu tiền bán hàng kể từ lúc xuất giao hàng đến thu tiền ngày - Chỉ tiêu hệ số khả toán thời Vốn lưu động Vốn ngắn hạn kỳ Ý nghĩa: Phản ánh mức độ đảm bảo toán khoản nợ ngắn hạn doanh Hệ số KNTTHT = nghiệp * Chỉ tiêu sử dụng hiệu chi phí: - Chỉ tiêu tỷ suất doanh thu chi phí Doanh thu Tổng chi phí kỳ Ý nghĩa: Cứ đồng chi phí tạo đồng lợi nhuận ròng Tỷ suất DT/CP = Trang 34 PHẦN THỨ TƯ KẾT QUẢ THẢO LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU 4.1 Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh gỗ cơng ty 4.1.1 Phân tích tình hình sử dụng đất Đất đai nguồn tài nguyên vô giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng Cơng ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An phần lớn thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh diện tích mà quản lý Bảng 4.1 Tình hình sử dụng đất cơng ty Đơn vị tính: Hecta Năm Chỉ tiêu 2010 Tổng SL 5472,6 diện tích So sánh 2011 2012 % SL 5472,6 % 100 21,9 1465,4 100 Cao su 1199,64 2006,0 36,6 2166,7 Keo Khác 219,94 4,02 2010/2011 2011/2012 SL % ± 5472,6 1604,8 100 29,3 265,8 26,78 39,5 2308,4 4,86 2,9 141,7 42,18 160,70 2,59 219,94 4,02 219,94 4,02 0 % ± 139,3 % 2,55  Nhận xét: Bảng cho thấy thấy diện tích đất công ty quản lý qua ba năm 5472,6 Diện tích đầt trồng lâu năm chiếm tỷ lệ lớn tổng diện tích đất cơng ty bao, gồm đất trồng cao su keo chiếm 50% tăng qua năm Trong đất trồng cao su chiếm 20% tổng diện tích đất sử dụng doanh nghiệp Cụ thể, diện tích đất trồng cao su năm 2011 tăng 4,86% so với năm 2010 tương ứng tăng 265,84 Năm 2012 tăng 2,55% so với năm 2011 tương ứng tăng 139,37 Đất trồng keo chiếm 30% tổng diện tích đất sử dụng doanh nghiệp Cụ thể, diện tích đất trồng keo tràm năm 2011 tăng 2,94% so với năm 2010 tương ứng tăng 160,7 Năm 2012 tăng 2,59% so với năm 2011 tương ứng tăng 141,7 Trang 35 Diện tích đất sử dụng để trồng gỗ ngày tăng qua năm diện tích đất giao chưa sử dụng lớn, hiệu sử dụng đất chưa cao Nguyên nhân 1700 đất tình trạng bị xâm canh, lấn chiếm người dân địa phương (chủ yếu xã Vụ Bổn), công ty nhờ tới giúp đỡ quyền địa phương họp dân để giải chưa đến thống hai bên 4.1.2 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh chung Bảng 4.2 Hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm So sánh 2011/2010 2012/2011 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 ± % ± % Tổng doanh thu 5,20 7,74 21,71 2,54 48,85 13,97 180,49 Doanh thu 5,20 7,74 21,71 2,54 48,85 13,97 180,49 Tổng chi phí 1,16 1,94 2,15 0,78 67,24 0,21 10,82 Lợi nhuận gộp 1,26 0,57 1,03 -0,69 -54,76 0,46 80,7 HQ SXKD tổng hợp 4,48 3,99 10,10 -0,49 -11,00 6,11 153,09 Tỷ suất lãi 0,09% 0,05% 0,01% -0,04 -48,54 -0,04 -77,22  Nhận xét: Qua bảng số liệu 4.2, ta thấy tình hình hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp công ty sau: + Doanh thu công ty năm tăng trưởng mạnh, cụ thể doanh thu năm 2011 tăng so với năm 2010 tăng 2,54 tỷ đồng, tương ứng tăng 48,85% Doanh thu năm 2012 tăng mạnh so với năm 2011 cụ thể tăng 13,97 tỷ đồng, tương ứng tăng 180,49%, + Lợi nhuận gộp giảm qua năm cụ thể năm 2011 giảm 0,69 tỷ đồng so năm 2010 tương ứng giảm 54,76% Năm 2012 so với năm 2011tăng 0,46 tỷ đồng tương ứng tăng 80,7% Tuy năm 2012 so với năm 2011 có tăng lợi nhuận gộp năm 2012 thấp so với năm 2010 0,23 tỷ đồng Lợi nhuận gộp giảm doanh thu lại tăng mạnh, nguyên nhân khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An hoạt động dựa đơn đặt hàng đối tác lâu năm tập đoàn Trường Thành, đối tác gặp khó khăn, cơng ty lâm vào cảnh nợ nần thu lại khoản tiền bán hàng Công ty tăng khoản dự phòng thu khó đòi làm chi phí tăng cao, lợi nhuận giảm Trang 36 + Hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty có biến đổi mạnh, năm 2011 hiệu sản xuất giảm 0,49 lần so với 2010 tương ứng giảm 11 % Nhưng năm 2012 hiệu sản xuất kinh doanh lại tăng mạnh 6,11 lần so với năm 2011 tương ứng tăng 153,09% + Tỷ suất lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu phản ảnh đồng doanh thu sản xuất kinh doanh có đồng lợi nhuận Chỉ tiêu cao, hiệu hoạt động kinh doanh cao Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận công ty qua năm lại giảm Năm 2011 giảm 0,04 so với 2010, tương ứng giảm 48, 54 %, năm 2012 giảm 0,04 so với 2011 tương ứng giảm 77,22 % 4.1.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn 4.1.3.1 Vốn cố định Trong hoạt động sản xuất kinh doanh việc đổi trang thiết bị yếu tố cần thiết tất doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường Có đổi tài sản cố định sản xuất cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng hàng hoá Bảng 4.3 Hiệu sử dụng vốn cố định Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm So sánh 2011/2010 2012/2011 ± ± Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Lợi nhuận 0,470 0,360 0,230 -0,110 Vốn cố định BQ Hiệu suất sử dụng VCĐ 11,030 18,080 12,11 7,050 0,043 0,020 0,019 -0,023 % % -23,404 -0,130 -36,11 63,917 -53,27 -33,02 -4,61 -5,970 -0,001  Nhận xét: - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Đây tiêu nói lên đồng vốn cố định tạo đồng lợi nhuận năm, thể trình độ sử dụng tài sản cố định, khả sinh lợi tài sản cố định sản xuất kinh doanh Để thấy cụ thể tình hình cơng ty, xem xét số liệu cụ thể: Năm 2011 so với năm 2010 hiệu suất sử dụng vốn cố định giảm 0,023 tương ứng với tỉ lệ giảm 53,27% Năm 2012 so với năm 2011, hiệu suất sử dụng vốn cố định công ty giảm 0,001 tương ứng với tỉ lệ giảm 4,61% Trang 37 Qua việc phân tích số liệu, thấy khó khăn ngành gỗ nói chung cơng ty nói riêng tình hình thị trường tiêu thụ gỗ chững lại Việc kinh doanh theo đơn đặt hàng đối tác, tức phụ thuộc nhiều vào đối tác thời buổi kinh tế khó khăn điều đáng ngại, lợi nhuận công ty từ việc sản xuất vốn cố định giảm mạnh kéo theo hiệu suất sử dụng vốn cố định giảm 4.1.3.2 Vốn lưu động Vốn lưu động biểu tiền giá trị tài sản lưu động sử dụng vào sản xuất kinh doanh vốn lưu động khơng ngừng vận động mang nhiều hình thái khác trình sản xuất Hiệu sử dụng vốn lưu động thể thông qua tiêu: Tỷ suất doanh thu/vốn kinh doanh, tỷ số vòng quay vốn lưu động, kỳ thu tiền trung bình Bảng 4.4 Hiệu sử dụng vốn lưu động Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 ± % 2012/2011 ± % Doanh thu 5,20 7,74 21,71 2,54 48,85 13,97 180,49 Vốn ngắn hạn 25,96 20,56 12,51 -5,40 -20,80 -8,05 -39,15 Tổng vốn kinh doanh 36,98 38,64 24,65 1,66 4,49 -13,99 -36,21 Nợ ngắn hạn 20,67 28,46 12,78 7,79 37,69 -15,68 -55,09 Số dư BQ khoản phải thu 5,30 6,58 3,66 1,28 24,15 -2,92 -44,38 Tỷ suất DT/Vốn KD 0,14 0,20 0,88 0,06 42,45 0,68 339,68 Tỷ số vòng quay vốn LĐ 0,20 0,38 1,74 0,18 87,94 1,36 360,98 Kỳ thu tiền trung bình 367 306 60 -61,00 -16,62 -246,00 -80,39  Nhận xét: Để thấy rõ tình hình này, xem xét tiêu thông qua bảng 4.4: + Tỷ suất doanh thu vốn kinh doanh thể đồng vốn kinh doanh tạo đồng doanh thu, tiêu cao tốt Năm 2011 so với năm 2010, tỷ suất doanh thu vốn kinh doanh tăng 0,06 tương ứng tăng 42,45% Năm 2012 so với năm 2011, tỷ suất doanh thu vốn kinh doanh tăng 0,68 tương ứng tăng 339,68% Ta thấy, tiêu công ty qua Trang 38 năm tăng, dấu hiệu tốt cho thấy công ty sử dụng có hiệu vốn lưu động + Tỷ số vòng quay vốn lưu động thể bình quân kỳ vốn lưu động quay vòng Năm 2011 so với năm 2010, tỷ số vòng quay vốn lưu động tăng 0,18 vòng, tương ứng tăng 87,94% Năm 2012 so với năm 2011, tỷ số vòng quay vốn lưu động tăng 1,36 vòng, tương ứng tăng 360,98% Ta thấy tiêu công ty qua năm tăng, chứng tỏ công ty linh hoạt việc áp dụng sách kinh doanh, làm cho vòng quay vốn nhanh hơn, thuận lợi vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh + Kỳ thu tiền trung bình thể thời gian thu tiền bán hàng kể từ lúc xuất giao hàng đến thu tiền ngày Chỉ tiêu thấp tốt Năm 2011 so với năm 2010, kỳ thu tiền trung bình giảm 61 ngày, tương ứng giảm 16,62% Năm 2012 so với năm 2011, kỳ thu tiền trung bình giảm 246 ngày, tương ứng giảm 80,39% Chỉ tiêu qua năm giảm, giảm mạnh năm 2012, tín hiệu tốt Việc phân tích tiêu cho ta thấy nỗ lực vượt bậc công ty việc thu tiền bán hàng theo đơn đặt hàng đối tác kể từ lúc xuất giao hàng thu tiền, giảm thiểu tối đa việc đối tác chiếm dụng vốn cơng ty 4.1.4 Hiệu sử dụng chi phí Bảng 4.5 Hiệu sử dụng chi phí Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 201 201 Doanh thu 5,20 Tổng chi phí 1,16 Tỷ suất doanh thu chi phí 4,48  Nhận xét: 7,74 1,94 3,99 2012 So sánh 2011/2010 ± % 2012/2011 ± % 21,71 2,54 48,85 13,97 180,49 2,15 0,78 67,24 0,21 10,82 10,10 -0,49 -11,00 6,11 153,09 + Tỷ suất doanh thu chi phí thể đồng chi phí tạo đồng doanh thu Chỉ tiêu cao tốt Trang 39 Dựa vào bảng 4.5, ta thấy: Năm 2011 so với năm 2010, tỷ suất doanh thu chi phí giảm 0,49 tương ứng giảm 11% Năm 2012 so với năm 2011, tỷ suất doanh thu chi phí tăng 6,11 tương ứng tăng 153,09% Tuy tiêu giảm nhẹ năm 2011 so với năm 2010, lại tăng mạnh năm 2012 so với năm 2011, điều cho thấy công ty nhanh chóng chuyển đổi, áp dụng thêm số hình thức kinh doanh gỗ để tăng doanh thu 4.1.5 Hiệu sử dụng nhân lực Trong hệ thống tiêu phản ánh hiệu kinh tế doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu đánh giá hiệu sử dụng nhân lực có ý nghĩa quan trọng đời sống vật chất tinh thần người công nhân cán quản lý bảo đảm đầy đủ họ thực an tâm chuyên tâm với công việc làm từ hiệu làm việc họ nâng cao, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cho tồn cơng ty Ngày nay, doanh nghiệp muốn phát triển ổn định phải có sách đãi ngộ với nhân viên hợp lí, sách đãi ngộ giải vấn đề tiền lương hợp lí Bảng 4.6 Hiệu sử dụng nhân lực Năm So sánh Chỉ tiêu Doanh thu Tổng số LĐBQ Tổng quỹ lương 2010 5,2 81 0,112 0,47 2011 7,74 86 0,157 2012 21,71 84 0,192 2011/2010 ± % -2,55 -48,98 6,17 0,045 40,18 2012/2011 ± % 13,97 180,32 -2 -2,33 0,035 22,29 Lợi nhuận sau thuế Tổng LĐ kì Tỷ suất tiền lương/DTT Mức sih lời BQLĐ 81 0,022 0,006 0,06 0,360 86 0,02 0,004 0,230 84 0,009 0,003 -0,110 -0,001 -0,002 -23,40 6,17 -5,82 -27,86 -0,13 -2 -0,011 -0,001 -36,11 -2,33 -56,40 -34,59 Năng suất LĐ BQ 0,09 0,258 0,026 40,19 0,168 187,17  Nhận xét: Tổng quỹ lương: Tổng quỹ lương tổng tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động Sự biến động tổng quỹ lương yếu tố tổng số lao động tăng, mức lương tăng Để thấy tình hình tổng quỹ lương công ty xem xét số liệu cụ thể bảng 4.6: Trang 40 Năm 2011 so với năm 2010, tổng quỹ lương tăng 0,045 tỷ đồng tương ứng tăng 40,18%; năm 2012 so với năm 2011, tổng quỹ lương tăng 0,035 tỷ đồng tương ứng tăng 22,29% Từ ta thấy tổng quỹ lương tăng qua năm, tín hiệu tốt Nguyên nhân việc tăng tổng quỹ lương mức lương cán công nhân viên tăng lên Tỷ suất tiền lương/Doanh thu thuần: Năm 2011 so với năm 2010, tỷ suất tiền lương/doanh thu giảm 0,001 lần tương ứng giảm 5,82% Năm 2012 so với năm 2011, tỷ suất tiền lương/doanh thu giảm 0,011 lần tương ứng giảm 56,4% Mức sinh lời bình quân lao động: Năm 2011 so với năm 2010, mức sinh lời bình quân lao động giảm 0,002 lần tương ứng giảm 27,86% Năm 2012 so với năm 2011, mức sinh lời bình quân lao động giảm 0,001 lần tương ứng giảm 34,59% Năng suất lao động bình quân: Năm 2011 so với năm 2010, suất lao động bình quân tăng 0,026 lần tương ứng tăng 40,19% Năm 2012 so với năm 2011, suất lao động bình quân tăng 0,168 lần tương ứng tăng 187,17% 4.2 Một số giải pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ Việc thực đổi mơ hình hoạt động từ lâm trường quốc doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên bước biến chuyển lớn, mở hi vọng ngày phát triển lớn mạnh Tuy nhiên, tình hình kinh tế thay đổi theo chiều hướng suy thoái việc chưa có người đứng đầu (giám đốc) điều hành, quán xuyến việc làm cho máy quản lý công việc sản xuất kinh doanh gỗ gặp nhiều khó khăn Một số giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An: - Nhanh chóng bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc để quản lý cơng ty - Hòa giải, đưa giải pháp chung có lợi với người dân xã Vụ Bổn để triển khai kế hoạch khai thác hiệu 1700 đất lâm nghiệp Trang 41 - Đầu tư máy móc thiết bị cho phù hợp với xu phát triển ngành gỗ, ngành có rào cản gia nhập cao nên vấn đề đầu tư khơng lo lắng có nhiều đối thủ tiềm ẩn xuất - Đào tạo công nhân để nâng cao trình độ tay nghề - Đa dạng hóa mặt hàng sản phẩm từ gỗ để đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội - Phát triển thị thường, tìm thêm nguồn tiêu thụ để tránh tình trạng phụ thuộc vào đơn đặt hàng đối tác Trang 42 PHẦN NĂM KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu tìm hiểu, phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An từ năm 2010 tới năm 2012, em nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ công ty chưa đạt hiệu kế hoạch đề Để khắc phục điều này, công ty nên hồn thiện máy quản lý có kế hoạch sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng thay sản xuất phụ thuộc theo đơn đặt hàng Trang 43 ... Cơng ty doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua năm chiếm tỉ trọng lớn,với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điều hồn tồn hợp lý, để hoạt Trang 29 động sản xuất kinh doanh đạt hiệu. .. gian 2010- 2012 - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An thời gian 20102 012 - Đề xuất giải pháp đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản. .. TNHH MTV lâm nghiệp Phước An năm 20102 012” để làm báo cáo thực tập 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trang - Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Phước An thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh gỗ của công ty TNHH MTV lâm nghiệp phước an năm 2010 2012 , Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh gỗ của công ty TNHH MTV lâm nghiệp phước an năm 2010 2012

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay