Nghiên cứu công tác quản trị chất lượng sản phẩm của công ty TNHH một thành viên cà phê 720

63 3 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 16:37

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề này, chúng tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy giáo, Cô giáo khoa Kinh Tế Trường Đại Học Tây Nguyên dạy giúp đỡ chúng tơi q trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, chúng tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy: Nguyễn Văn Đạt tận tình giúp đỡ hướng dẫn suốt trình thực tập hồn thành chun đề Chúng tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV cà phê 720, đặc biệt cô, chú, anh, chị Phòng Kế Tốn, Phòng Xí nghiệp-Dịch vụ, Phòng Tổ chức quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ chúng tơi chun mơn đóng góp ý kiến q báu cho chúng tơi suốt trình thực đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn tới anh, em, bạn bè gia đình động viên khích lệ, giúp đỡ chúng tơi suốt q trình học tập thực chuyên đề Do thời gian kiến thức hạn hẹp nên chun đề khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp, dạy chân thành q Thầy Cơ, bạn sinh viên củng cô cơng ty để tơi có kinh ngiệm q báu việc hoàn thành chuyên đề ĐắkLắk, tháng 11 năm 2013 DANH MỤC CHỬ VIẾT TẮT Stt Chử viết tắt BHXH DN Diễn giải Bảo hiểm xã hội Doanh nghiệp ICO Tổ chức cà phê Quốc tế ISO Tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế KTCB MTV NN&PTNT NVL SD Kiến thiết Một thành viên Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyên vật liệu Sử dụng 10 SQC Kiểm soát chất lượng thống kê 11 12 13 14 15 16 SX SXKD TCN TCVN TNHH TQC Sản xuất Sản xuất kinh doanh Tiêu chuẩn nghành Tiêu chuẩn Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn Kiểm soát chất lượng toàn diện 17 TQM Quản lý chất lượng toàn diện 18 Vicofa Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam Bảng 2.1 Ghi International Coffee Organization Internatinonal Standards Organization Statistical Quality Control Total Quality Control Total Quality Managenment DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Tên bảng Sản lượng cà phê Việt Nam từ mùa vụ 2010/2011 đến mùa vụ Số trang 12 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 Biểu đồ 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 Sơ đồ 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 Hình 2.1 2.2 2.3 2.4 2013/2014 Diện tích trồng cà phê Việt Nam, tính theo vùng Tổng hợp thu sản lượng cà phê năm 2010 Tổng hợp thu sản lượng cà phê năm 2011 Tổng hợp thu sản lượng cà phê năm 2012 Tình hình lao động cơng ty năm 2012 Định lượng phân bón cho 1ha cà phê vối (kg/ha/năm) Lượng tưới nước chu kỳ tưới Tổng hợp chất lượng cà phê công ty(18/12/2010 đến (20/01/2011) Lượng cà phê bị khấu trừ lỗi năm 2010 Thống kê số lượng lỗi cà phê năm 2010 Tổng hợp chất lượng cà phê công ty(21/11/2011 đến (17/02/2012) Lượng cà phê bị khấu trừ lỗi năm 2011 Thống kê số lượng lỗi cà phê năm 2011 Tổng hợp chất lượng cà phê công ty(28/12/2012 đến (22/01/2013) Lượng cà phê bị khấu trừ lỗi năm 2012 Thống kê số lượng lỗi cà phê năm 2012 Tên Biểu đồ Sản lượng cà phê giới từ mùa vụ 2003/2004 đến mùa vụ 2012/2013 (triệu kiện) Chỉ số giá tổng hợp ICO hàng ngày (từ 1/6/2012 đến 5/7/2013) Sản lượng cà phê Việt Nam, tính theo loại (đơn vị 60kg) Biểu đồ Pareto đánh giá chất lượng sản phẩm cà phê (từ 18/12/2010 đến 20/1/2011) Biểu đồ Pareto đánh giá chất lượng sản phẩm cà phê (từ 21/11/2011 đến 17/2/2012) Biểu đồ Pareto đánh giá chất lượng sản phẩm cà phê (từ 28/12/2012 đến 22/1/2013) Tên sơ đồ Cơ cấu máy công ty năm 2012 Cơ cấu máy phòng kế tốn 2012 Quy trình chế biến cà phê Quy trình thực phòng quản lý chất lượng Cơ cấu tổ chức phòng quản lý chất lượng Tên hình Vòng tròn quản lý chất lượng theo ISO 9000 Biểu đồ Pareto Biểu đồ xương cá Biểu đồ kiểm soát 13 16 16 17 24 31 32 38 38 39 40 40 41 42 43 43 Số trang 10 11 13 39 41 43 Số trang 20 22 37 49 50 Số trang 7 2.5 Sơ đồ lưu trình tổng quát MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT : LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu về nội dung 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu về không gian 1.4.3 Phạm vi nghiên cứu về thời gian PHẦN THỨ HAI : TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái quát chung về sản phẩm .3 2.1.1.1 Khái niệm sản phẩm 2.1.1.2 Phân loại sản phẩm .3 2.1.1.3 Các thuộc tính của sản phẩm 2.1.2 Khái quát về chất lượng sản phẩm .4 2.1.2.1 Khái niệm về chất lượng 2.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 2.1.3 Khái quát chung về quản lý chất lượng của sản phẩm 2.1.3.1 Khái niệm về quản lý chất lượng 2.1.3.2 Các công cụ bản quản lý chất lượng .6 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ cà phê thế giới thời gian qua .9 2.2.1.1 Các loại cà phê thế giới .9 2.2.1.2 Tình hình sản xuất cà phê thế giới .9 2.2.1.3 Tình hình tiêu thụ cà phê thế giới .10 2.2.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Việt Nam thời gian qua 11 2.2.2.1 Ở Việt Nam nói chung 11 2.2.2.2 Ở ĐắkLắk nói riêng 14 2.2.3 Tình hình sản xuất cà phê của Công ty 15 2.2.3.1 Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 15 2.2.3.2 Sản lượng cà phê của Công ty qua các năm 16 PHẦN THỨ BA : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .18 3.1 Tình hình của cơng ty .18 3.1.1 Đặc điểm chung của Công ty 18 3.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 18 3.1.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty .20 3.1.1.3 Tổ chức công tác Kế toán 21 3.1.2 Tình hình bản của công ty .23 3.1.2.1 Hiện trạng về tài chính 23 3.1.2.2 Tình hình lao động của Công ty 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 24 3.2.1 Phương pháp chung 24 3.2.2 Thu thập số liệu 24 3.2.3 Phương pháp nghiệp vụ 24 3.2.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thông tin .24 3.2.3.2 Phương pháp thống kê mô tả và thống kê so sánh .24 3.3 Đặc điểm địa bàn 25 3.3.1 Vị trí địa lý 25 3.3.2 Điều kiện tự nhiên .25 3.3.2.1 Khí hậu 25 3.3.2.2 Địa hình .25 3.3.2.3 Đất đai 26 3.3.3 Điều kiện Kinh tế – Xã hội 26 PHẦN THỨ TƯ : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 Thực trạng công tác quản lý chất lượng của công ty 27 4.1.1 Quy trình tái canh cà phê Vối .27 4.1.1.1 Những quy định chung 27 4.1.1.2 Kỹ thuật tái canh cà phê Vối .28 4.1.2 Thực trạng công tác quản lý chất lượng của công ty 36 4.1.2.1 Quy định tiêu chuẩn cà phê nhân xô ROBUSTA của công ty .36 4.1.2.2 Quy trình chế biến cà phê nhân của công ty .37 4.1.2.3 Tổng hợp số lượng chất lượng cà phê của công ty 38 4.2 Nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của Công ty 44 4.2.1 Nguyên nhân khách quan 44 4.2.1.1 Do khí hậu 44 4.2.1.2 Do giống .45 4.2.1.3 Do vườn cà phê già cỗi .45 4.2.1.4 Do sâu bệnh 46 4.2.2 Nguyên nhân chủ quan .46 4.2.2.1 Ở khâu bón phân .46 4.2.2.2 Ở khâu trồng che bóng 46 4.2.2.3 Ở khâu thu hoạch 47 4.2.2.4 Ở khâu phơi xấy 47 4.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty 47 4.3.1 Căn cứ đề giải pháp 47 4.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 48 4.3.2.1 Giải pháp lập phòng quản lý chất lượng 48 4.3.2.2 Giải pháp áp dụng chương trình phát triển cà phê bền vững 50 PHẦN THỨ NĂM : KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHẦN THỨ NHẤT LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Hiện với xu hướng toàn cầu hoá đời sống kinh tế tạo hội thách thức doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đương đầu với cạnh tranh khơng nước mà phải cạnh tranh gay gắt với thị trường quốc tế Với xu hướng chuyển từ cạnh tranh giá thành sang cạnh tranh chất lượng sản phẩm Vì doanh nghiệp muốn tồn đứng vững thị trường phải giành thắng lợi cạnh tranh mà điều có chất lượng sản phẩm doanh nghiệp ngày nâng cao Chỉ có khơng ngừng đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm sản phẩm doanh nghiệp khách hàng tin dùng, uy tín doanh nghiệp nâng lên Với xu hướng giành thắng lợi cạnh tranh chất lượng sản phẩm công tác quản lý chất lượng sản phẩm có tầm quan trọng lớn đến doanh nghiệp Doanh nghiệp hoạt động có hiệu hay khơng? Chất lượng sản phẩm có tốt hay khơng? Giải pháp cho vấn đề chất lượng Doanh nghiệp? để biết điều việc phân tích công tác quản trị chất lượng công cụ biện pháp hữu hiệu nhằm giúp lãnh đạo doanh nghiệp hiểu sâu sắc tình hình chất lượng sản phẩm doanh nghiệp, từ đưa định đắn, phù hợp giúp cho doanh nghiệp ngày phát triển mạnh mẽ Công ty TNHH thành viên cà phê 720 củng không ngoại lệ Với tầm quan trọng việc phân tích cơng tác quản trị chất lượng doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH MTV cà phê 720 nói riêng việc chúng tơi chọn đề tài “Nghiên cứu công tác quản trị chất lượng sản phẩm của công ty TNHH một thành viên cà phê 720” để nghiên cứu điều cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu sở lý luận thực tiễn phân tích cơng tác quản trị chất lượng doanh nghiệp - Tìm hiểu thực trạng công tác quản trị chất lượng công ty, từ phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động sản suất kinh doanh công ty - Qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản suất kinh doanh công ty 1.3 Đối tượng nghiên cứu Tất hoạt động liên quan đến công tác quản trị chất lượng công ty TNHH MTV cà phê 720 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu về nội dung Công tác quản trị chất lượng công ty TNHH MTV cà phê 720 Trong tập trung vào phân tích, nhận xét, đánh giá thực trạng chất lượng sản phẩm cà phê công ty 1.4.2 Phạm vi không gian Báo cáo kiến tập nghiên cứu công ty TNHH MTV cà phê 720, thôn – Xã Cưni – Huyện Eakar – Tỉnh ĐăkLăk 1.4.3 Phạm vi thời gian 1.4.3.1 Thời gian của số liệu nghiên cứu: Số liệu sử dụng báo cáo thu thập năm, từ 2010 – 2012 1.4.3.2 Thời gian nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu từ ngày 23 – 09 – 2013 đến ngày 23 – 10 – 2013 PHẦN THỨ HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái quát chung về sản phẩm 2.1.1.1 Khái niệm sản phẩm “Sản phẩm định nghĩa thứ chào bán thị trường để ý, mua, sử dụng hay tiêu dùng, thỏa mản mong muốn hay yêu cầu” 1 Theo http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m Sản phẩm hình thành từ thuộc tính vật chất hữu hình vơ hình tương ứng với phận cấu thành phần cứng (Hard ware) phần mềm (soft ware) sản phẩm - Phần cứng (Hữu hình) : Nói lên cơng dụng đích thực sản phẩm - Phần mềm (Vơ hình) : Xuất có tiêu thụ mang thuộc tính thụ cảm, có ý nghĩa lớn Cả hai phần tạo cho sản phẩm thoả mãn nhu cầu khách hàng 2.1.1.2 Phân loại sản phẩm Sản phẩm nói chung chia thành hai nhóm lớn: - Nhóm sản phẩm vật chất: Là sản phẩm mang đặc tính hố định - Nhóm sản phẩm phi vật chất: dịch vụ (Dịch vụ kết tạo hoạt động tiếp xúc người cung ứng khách hàng loại hoạt động nội người cung ứng để đáp ứng nhu cầu khách hàng) Vì vậy, sản phẩm hay dịch vụ có chất lượng có nghĩa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điều kiện xác định với chi phí xã hội ảnh hưởng đến mơi trường thấp nhất, kiểm sốt 2.1.1.3 Các tḥc tính của sản phẩm Thuộc tính biểu thị đặc điểm sản phẩm sản phẩm có nhiều thuộc tính khác Ta phân thuộc tính sản phẩm thành nhóm sau: - Nhóm thuộc tính mục đích: Các thuộc tính định cơng dụng sản phẩm, để thoả mãn nhu cầu điều kiện xác định Đây phần cốt lõi sản phẩm làm cho sản phẩm có cơng dụng phù hợp với tên gọi Những thuộc tính phụ thuộc vào chất sản phẩm, yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, cơng nghệ phần cứng sản phẩm - Nhóm thuộc tính hạn chế: Nhóm thuộc tính quy định điều kiện khai thác sử dụng để đảm bảo khả làm việc, khả thoả mãn nhu cầu, độ an toàn sản phẩm sử dụng (Các thơng số kỹ thuật, độ an tồn, dung sai) - Nhóm thuộc tính kinh tế - kỹ thuật: Nhóm thuộc tính định trình độ, chi phí cần thiết để chế tạo sản xuất, tiêu dùng thải bỏ sản phẩm - Nhóm thuộc tính thụ cảm: Đối với nhóm thuộc tính khó lượng hố, chúng lại có khả làm cho sản phẩm hấp dẫn người tiêu dùng Đó thuộc tính mà thơng qua việc sử dụng tiếp xúc với sản phẩm người ta nhận biết chúng thích thú, sang trọng, mỹ quan v v… Nhóm thuộc tính có khả làm tăng giá trị sản phẩm 2.1.2 Khái quát về chất lượng sản phẩm 2.1.2.1 Khái niệm về chất lượng 10 - Về tạp chất số lượng cà phê bị khấu trừ năm 2011 500 kg chiếm 13,3 % tổng số 3.262 kg cà phê bị khấu trừ Tỷ lệ vẩn cao cao năm 2010 (chiếm 12% tổng số 3.220 kg bị khấu trừ) Từ nhận xét đánh giá số liệu hai năm chất lượng cà phê thấy công tác quản trị chất lượng cơng ty hoạt động khơng hiệu dẫn đến tình hình chất lượng cà phê ngày xuống Điều củng cho thấy khâu kỹ thuật chăm sóc cà phê nhiều vấn đề phải giải đặc biệt khâu phơi xấy hạt cà phê c) Năm 2012 Bảng 4.9: Tổng hợp chất lượng cà phê của công ty (từ ngày 28/12/2012 đến 22/01/2013) Nhận tại kho Thời gian nhận 28/12/2012 02/01/2013 10/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 22/01/2013 Tổng Cộng Chưa Trừ bao (kg) 24.560 22.310 22.610 21.780 16.220 20.590 128.07 Số bao (cái) 353 342 348 310 252 323 1.928 Loại bao Đã trừ (kg) Pp Pp Pp Pp Pp Pp 24.518 22.269 22.568 21.743 16.190 20.550 127.838 Độ ẩm (°) 16 15,8 16,2 15,3 15,5 15,6 Tạp chất (%) 2,96 2,39 2,28 2,59 2,43 2,4 Chất lượng nhận Tỷ lệ sàng(%) 16 12 20,7 26,83 30,3 28,57 27 13 83 85,6 93,3 88 90 12 88 92,87 91,97 87,2 89,58 90,36 Tổng trừ (%) 7,43 3,91 4,55 6,14 5,05 4,69 Lượng quy Chuẩn (kg) 22.696 21.397 21.541 20.408 15.372 19.586 121.000 (Nguồn:Phòng Xí nghiệp – Dịch vụ) Với cách tính tỷ lệ trừ chất lượng sau: - Độ ẩm cho phép 15° vượt trừ 100% phần vượt - Tạp chất cho phép 1% vượt trừ 100% phần vượt - Trên sàng 16 cho phép 40%, vượt trừ 3% phần vượt - Trên sàng 12 cho phép 95% vượt trừ 50% phần vượt Ta tính số lượng bị khấu trừ theo bảng 4.10 Bảng 4.10: Lượng cà phê bị khấu trừ lỗi năm 2012 Đơn vị tính: kg Số lượng trừ bị lổi Thời gian Số lượng Tổng Độ Lọt sàn Lọt sàn Tạp chất nhận đã trừ bao trừ ẩm 12 16 28/12/2012 24.518 277 481 858 206 1.822 02/01/2013 22.269 196 309 223 144 872 10/01/2013 22.568 305 288 338 96 1.027 17/01/2013 21.743 80 346 847 62 1.335 18/01/2013 16.190 92 231 440 55 818 22/01/2013 20.550 117 287 480 80 964 49 Tổng cộng 127.838 1.067 1.942 3.186 643 6.838 (Nguồn: “Kết quả xử lý sớ liệu điều tra”) Ta có bảng thống kê sau Bảng 4.11: Thống kê số lượng lỗi cà phê năm 2012 Stt Tên lỗi Số lượng Tổng tích luy % tích luy Lọt sàng 12 3.186 3.186 46,6 Tạp chất 1.942 5.128 75 Độ ẩm 1.067 6.195 90,6 Lọt sàng 16 643 6.838 100 Tổng cộng 6.838 (Nguồn:“Kết quả xử lý số liệu điều tra”) Ta có biểu đồ sau (Ng̀n: “Kết quả xử lý số liệu điều tra”) Biểu đồ 4.3: Biểu đồ Pareto đánh giá chất lượng sản phẩm cà phê (từ 28-12-2012 đến 22-1-2013) Nhận xét: - Năm 2012 xuất lỗi chất lượng cà phê mà năm 2010, 2011 chưa thấy, lỗi lọt sàn 12 lọt sàn 16 không thấy lỗi lọt sàn 13 năm trước xuất Còn lỗi độ ẩm, tạp chất vẩn tồn chưa khác phục sau năm Điều cho thấy công tác quản trị chất lượng công ty không quan tâm mức, phòng ban chức hoạt động không hiệu không giải vấn đề thời gian dài - Tỷ lệ số lượng sản phẩm bị khấu trừ năm 2012 6.838 kg chiếm 5,35% tổng số 127.838 kg cà phê nhận, số cao năm 2011 nhiều ( chiếm 2,3% tổng số 162.620 kg cà phê nhận) Điều cho thấy chất lượng cà phê tụt xuống nhanh, thể qua số sau 50 - Lọt sàng 12 lỗi thấy năm 2012 nhiên chiếm tỷ trọng cao nhất, số lượng cà phê bị khấu trừ lỗi lọt sàng 12 3.186 kg chiếm 46,6% tổng số 6.838 kg bị khấu trừ lỗi - Lỗi tạp chất năm 2012 tăng đột biến 1.942 kg chiếm 28,4% tổng số 6.838 kg bị khấu trừ cao năm 2011 nhiều (chiếm 13,2 % tổng số 3.762 kg bị khấu trừ) - 15,6% tỷ trọng lỗi độ ẩm năm 2012 Tuy có chiều hướng giảm so với năm 2011(chiếm 33,9 % tổng số năm 2011) vẩn cao Đây dấu hiệu tốt - Số lượng cà phê bị lỗi lọt sàng 16 643 kg chiếm 9,4% tổng số bị khấu trừ, lỗi xuất năm 2012 Tuy tỷ lệ chưa cao củng cần phải có biện pháp xử lý lúc đầu để tránh tình trạng tăng đột biến năm sau Kết luận: Qua việc phân tích, so sánh đánh giá số liệu tiêu chất lượng qua năm công ty, cho thấy việc quản lý chất lượng sản phẩm công ty, củng khâu bước việc chăm sóc cà phê cơng ty tồn vấn đề mà cần phải có giải pháp nhanh chóng để giải Nếu khơng chất lượng sản phẩm cà phê cơng ty ngày xuống Điều ảnh hưởng lớn đến cơng ty nói riêng chất lượng cà phê Việt nói chung 4.2 Nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của công ty 4.2.1 Nguyên nhân khách quan 4.2.1.1 Do khí hậu Cây cà phê cơng nghiệp nhiệt đới có yêu cầu sinh thái khắt khe Khi thời tiết thuận hồ cho sản lượng cao ngược lại thời tiết biến đổi thất thường sản lượng chất lượng củng theo mà xuống Về khí hậu nói chung Việt Nam nói riêng tỉnh Đắklắk phù hợp với sinh trưởng phát triển cà phê, cà phê Vối Nhưng năm trở lại biến đổi thất thường khí hậu tồn cầu ảnh hưởng đến khí hậu tự nhiên nước ta Khí hậu trở nên khô hanh hơn, hạn hán xảy thường xuyên vùng đất Tây nguyên lảm ảnh hưởng đến lượng nước tưới cho cây, có năm nguồn nước gần cạn kiệt Điều làm ảnh hưởng lớn đến suất, sản lượng, chất lượng cà phê 4.2.1.2 Do giống Phần lớn diện tích trồng hạt nơng dân tự chọn giống Từ năm 2000 trở trước tồn diện tích cà phê Việt Nam trồng hạt, phần lớn người nông dân tự chọn hạt cách tự phát Do trồng 51 hạt lại không qua quy trình chọn lọc, nhân giống theo chuẩn mực nên tỷ lệ cho suất thấp, hạt bé, bị nhiễm bệnh gỉ sắt vườn chiếm tỷ lệ cao đặc biệt vườn chín khơng đồng làm tăng số lần thu hái, chi phí thu hoạch, chế biến tăng cao ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.Trong năm tới với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp ngày giảm dần, việc thiếu hụt lao động vào thời kỳ thu hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm phải cắt giảm số lần hái Cùng với thiếu hụt lao động chi phí nhân cơng tăng cao, giá vật tư phân bón, xăng dầu v.v có xu hướng ngày tăng làm cho chi phí sản xuất tăng lên, lợi nhuận thu từ sản xuất cà phê ngày giảm sút 4.2.1.3 Vườn cà phê già cỗi Vườn cà phê cơng ty biết trồng vào năm 1988, tức đến vườn cà phê có gần 30 năm tuổi Trong vòng đời khai thác tốt cà phê vòng 20 năm cho suất hiệu cao Tuổi đời cà phê cao dẫn đến suất thấp với chống chọi với sâu bệnh củng bị giảm đi, củng la nguyên nhân lớn tác động đến sản lượng chất lượng cà phê năm gần Nhiều vùng cà phê trồng không vùng quy hoạch Từ 1994 đến nay, giá tăng cao nên người dân nhanh chóng mở rộng thêm nhiều diện tích cà phê Hầu hết diện tích trồng khơng nằm vùng quy hoạch, chủ yếu trồng địa bàn không thích hợp tầng đất nơng, độ dốc lớn, nơi thiếu nguồn nước tưới v.v khơng diện tích đất rừng Do trồng vùng khơng thích hợp nên suất đạt thấp chi phí sản xuất tăng cao, đe dọa đến tính bền vững diện tích cà phê lại mơi trường, nguồn nước bị hủy hoại 4.2.1.4 Do sâu bệnh Củng nguyên nhân khí hậu gần thay đổi thất thường làm cho nhiều loại bệnh lây lan nhanh, tốc độ phát triển nhanh Điều khiến cho khó kiểm sốt bệnh để lại tổn hại lớn cho cà phê Cụ thể hàng năm qua báo cáo lại hộ sản xuất loại bệnh thường hay gặp vườn cà phê : rệp vảy xanh vảy nâu, rệp sáp hại quả, gỉ sắt Như loại bệnh rệp thường chúng lây lan nhanh, chúng phá hoại trực tiếp đến hoa cà phê làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng chất lượng, chí làm chết cà phê khơng phòng trừ chửa trị hiệu 4.2.2 Nguyên nhân chủ quan 52 Đối với cà phê cơng ty hồn tồn hộ gia đình cơng ty làm hợp đồng giao khốn, hộ gia đình nhân tố trưc tiếp tác động đến sản lượng củng chất lượng cà phê Quá trình sản phẩm cà phê bao gồm nhiều khâu, qua khâu có ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến chất lượng cà phê để thấy chúng tác động tới chất lượng sản phẩm tạo ta phân tích ảnh hưởng khâu qui trình sản xuất cơng ty Con người nhân tố trực tiếp tạo định đến chất lượng sản phẩm Chất lượng phụ thuộc lớn vào trình độ chun mơn tay nghề, kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm tinh thần hiệp tác phối hợp thành viên phận doanh nghiệp Tuy nhiên lực lượng lao động trực tiếp tham gia vào trình sản xuất chủ yếu lao động phổ thơng, trình độ kỹ thuật tái canh cà phê hạn chế Và nguyên nhân dẫn ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm cà phê công ty nằm khâu chăm sóc thu hoạch Tuy cơng ty có quy chuẩn kỹ thuật tái canh cà phê vối Bộ NN & PTNN việc áp dụng thực đến hộ gặp nhiều hạn chế 4.2.2.1 Ở khâu bón phân Các hộ gia đình tập trung vào việc dùng phân bón hố học q nhiều mà qn tác dụng phân bón hữu Điều khơng tốt ảnh hưởng đến sản lượng cà phê sau ảnh hưởng mang tính lâu dài 4.2.2.2 Ở khâu trờng che bóng Hiện tình trạng trồng che bóng vườn cà phê cơng ty hạn chế, không quan tâm mức Như biết cà phê vối vốn loại ưa bóng nhẹ, nên cần phải trồng che bóng Việc loại bỏ che bóng có làm cho suất vườn cà phê có tăng lên đồng thời củng làm cho chu kỳ kinh doanh ngắn lại bị kiệt sức nhiều tác động tiêu cực khác.Thực tế cho thấy bị loại bỏ che bóng nên thời gian sinh trưởng phát triển cà phê ngày có xu hướng ngắn lại Thời gian sinh trưởng phát triển cà phê ngắn lại, chín sớm khơng ảnh hưởng đến suất, chất lượng hạt không đủ thời gian để tích lũy chất dinh dưỡng hình thành hợp chất thơm mà đẩy thời gian thu hoạch sớm lên trùng vào tháng gần cuối mùa mưa, gây khó khăn cho việc thu hái, phơi sấy Cũng thu hái sớm làm cho phân hóa mầm hoa sớm, đẩy nhanh chóng rơi vào giai đoạn khơ hạn sớm từ tăng thêm lần tưới nước sớm 4.2.2.3 Ở khâu thu hoạch Các nơi thu hoạch cà phê chưa tuân thủ kỹ thuật thu hoạch cà phê Khi thu hoạch khơng hái xanh non, khơng tuốt cành, không làm 53 gãy cành Sản phẩm thu hoạch phải có tỷ lệ chín đạt từ 95% trở lên tạp chất không 0,5% Nhưng hầu hết không làm 4.2.2.4 Ơ khâu phơi xấy Như biết khâu xủ lý sau thu hoạch đặc biệt khâu phơi, xấy có tầm ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm cà phê Những năm gần khí hậu thay đổi thất thường nên dẫn đến công tác phơi xấy không đảm bảo chất lượng làm cho tỷ lệ cà phê không đạt tiêu chuẩn độ ẩm tạp chất có xu hướng tăng năm 4.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty 4.3.1 Căn cứ đề giải pháp + Căn vào biến động thị trường cạnh tranh trở thành yếu tố mang tính quốc tế đóng vai trò định đến tồn phát triển doanh nghiệp chất lượng sản phẩm trở thành chiến lược quan trọng làm tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp Xu toàn cầu hoá, mở thị trường rộng lớn làm tăng thêm lượng cung thị trường Người tiêu dùng có quyền lựa chọn nhà sản xuất, cung ứng cách rộng rãi + Căn vào việc phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm cà phê nhân cho thấy công tác quản lý chất lượng sản phẩm Cơng ty nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên tỷ lệ phế phẩm lớn mà nguyên nhân chủ yếu công tác quản lý chất lượng chưa quan tâm mức Tóm lại, điều kiện ngày nay, nâng cao chất lượng sản phẩm sở quan trọng cho đẩy mạnh trình hội nhập, giao lưu kinh tế mở rộng trao đổi thương mại quốc tế doanh nghiệp Chất lượng sản phẩm định đến tồn phát triển Doanh nghiệp nói chung Cơng ty nói riêng 4.3.2.Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 4.3.2.1.Giải pháp thành lập phòng quản lý chất lượng a) Mục tiêu giải pháp Ngày nay, đất nước ta bước sang thời kỳ đổi mới, thời kỳ toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế với bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày tăng cao, công ty phải không ngừng cải tiến phát triển để tăng cường sức mạnh nâng cao vị cạnh tranh Một vũ khí sắc bén để chống lại áp lực cạnh tranh xây dựng cho doanh nghiệp hệ thống quản lý chất lượng tồn diện, xây dựng cho 54 nguồn nhân lực có đủ khả thích ứng tốt với mơi trường cạnh tranh khốc liệt, thích ứng với cơng nghệ kỹ thuật Qua việc phân tích thực trạng tình hình quản lý chất lượng Cơng ty TNHH MTV cà phê 720 thấy cơng tác quản lý chất lượng tập trung vào khâu cuối trình sản xuất với nhiệm vụ kiểm tra sản phẩm hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm trách nhiệm phòng Xí nghiệpDịch vụ, khơng có tham gia thành viên Cơng ty, việc thành lập phòng quản lý chất lượng nhằm giải vấn đề tồn Công ty Việc thành lập Phòng quản lý chất lượng với mục tiêu hàng đầu giành nhiều thời gian cho việc phòng ngừa kiểm tra Tạo mối liên kết công tác quản lý chất lượng ban lãnh đạo Cơng ty với phòng ban, thành viên công ty Xây dựng đội ngũ nhân viên làm cơng tác quản lý chất lượng có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chun mơn lĩnh vực chất lượng, am hiểu kỹ thuật, giảm gánh nặng cho Phòng Xí nghiệp - Dịch vụ Tóm lại, việc thành lập Phòng quản lý chất lượng với mục tiêu đạt chất lượng thoả mãn nhu cầu khách hàng cách tiết kiệm Xây dựng mục tiêu cho công tác quản lý chất lượng Công ty là: (1) Coi chất lượng số (2) Định hướng vào người tiêu dùng (3) Đảm bảo thơng tin kiểm sốt q trình thống kê (4) Coi trọng yếu tố người b) Nội dung giải pháp Việc thành lập Phòng quản lý chất lượng với chức sau: - Biên soạn tiêu chuẩn sản phẩm mà Công ty sản xuất - Tổ chức tốt cơng tác phòng ngừa hư hỏng xảy suốt trình quản lý chất lượng - Soạn thảo văn thủ tục tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hố - Nghiên cứu chương trình đào tạo giáo dục, bồi dưỡng tổ chức thực cho đội ngũ cơng nhân viên tồn Cơng ty nhằm giúp họ hiểu tầm quan trọng chất lượng sản phẩm Doanh nghiệp, ảnh hưởng tới họ - Thu thập thông tin, kiến nghị từ người lao động vấn đề chất lượng để nghiên cứu từ tìm biện pháp khắc phục sai sót phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm - Lập mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng hàng năm, hàng quý, hàng tháng 55 - Tổ chức hoạt động có hiệu cơng tác tra, kiểm soát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hố c) Quy trình thực Cơng ty cần xây dựng cấu tổ chức Phòng quản lý chất lượng đủ sức đảm nhiệm tồn cơng việc quản lý chất lượng sản phẩm tồn Cơng ty Để xây dựng phòng quản lý chất lượng ta thực theo qui trình sau: Lập kế hoạch Tổ chức Tuyển dụng Điều khiển Kiểm tra (Nguồn :“kết quả xử lý số liệu điều tra”) Sơ đồ 4.2: Qui trình thực hiện phòng quản lý chất lượng - Lập kế hoạch: Đó việc cần xác định việc thành lập Phòng quản lý chất lượng cơng tác quản lý chất lượng thực sao, tỷ lệ sản phẩm lỗi có khống chế khơng, để đạt cần tổ chức nào, tuyển dụng điều khiển - Tổ chức: Các cách tổ chức phòng phân theo chức công tác quản lý chất lượng Theo chúng tôi, đặc thù Công ty sản xuất nên Phòng quản lý chất lượng tổ chức theo sản phẩm - Tuyển dụng chọn lựa nguồn nhân lực: Căn vào tình hình thực tế Cơng ty việc chọn lựa tuyển dụng nhân viên cho Phòng quản lý chất lượng lấy phần từ Phòng Xí nghiệp - Dịch vụ phần tuyển dụng từ nguồn nhân lực bên ngồi Cơng ty - Bộ máy quản lý chất lượng Công ty phải có trách nhiệm thực chiến lược, mục tiêu, biện pháp quản lý chất lượng xây dựng Cho nên cấu tổ chức Phòng quản lý chất lượng phải lập kế hoạch chi tiết bảng phân công trách nhiệm công việc cụ thể - Điều khiển: Để lãnh đạo tốt cần phải thiết kế công việc hợp lý, đánh giá khen thưởng hợp lý nhằm tạo động lực cho nhân viên phòng cố gắng thực tốt cơng việc giao - Kiểm tra: Đây công tác quan trọng nhằm theo dõi kiểm tra kế hoạch việc thực cơng việc nhân viên Trưởng phòng Phó phòng Chuyên viên chất lượng sp lúa Chuyên viên chất lượng sp cà phê 56 (Nguồn :“kết quả xử lý số liệu điều tra”) Sơ đồ 4.3: Cơ cấu tổ chức Phòng quản lý chất lượng Như thành lập Phòng quản lý chất lượng ta cần nhân viên Trong điều động từ Phòng Xí nghiệp - Dịch vụ người tuyển dụng thêm người Q trình tuyển dụng tiến hành thơng qua q trình tuyển dụng thơng thường Q trình chọn lựa tuyển dụng cần đảm bảo yêu cầu mà vị trí tuyển dụng đảm nhận: - Hiểu rõ qui trình cơng nghệ phân xưởng, hiểu rõ đặc tính kỹ thuật sản phẩm cà phê, am hiểu công nghệ - Có trình độ chun mơn kinh nghiệm lĩnh vực quản lý chất lượng - Có khả thu thập liệu, thu thập ý kiến từ người lao động trực tiếp từ phân tích sai sót trình sản xuất để đưa biện pháp phòng ngừa - Có kiến thức quản lý chất lượng, có kinh nghiệm ngành cà phê - Đã đào tạo quản lý chất lượng khoa chuyên ngành trường - Năng động, sáng tạo công việc, biết xử lý thông tin thu thập để đưa giải pháp nhằm phòng ngừa lỗi 4.3.2.2 Giải pháp pháp áp dụng chương trình phát triển bền vững UTZ CERTIFIED cho cà phê a) Giới thiệu chung Bộ nguyên tắc UTZ CERTIFIED Như biết cuối năm 2008, tỉnh ĐắkLắk có kết khả quan cà phê bền vững có chứng nhận / kiểm tra cụ thể : Chứng nhận Utz (Utz Certified): có cơng ty với tổng diện tích 6.169 ha, sản lượng 15.500 công nhận Và hiên Công ty TNHH MTV cà phê 720 trình tham khảo Bộ nguyên tắc Vậy Bộ nguyên tắc UTZ CERTIFIED gì? UTZ CERTIFIED chương trình chứng nhận tồn cầu, đưa tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh cà phê có trách nhiệm UTZ, có nghĩa tốt tiếng Maya, đem đến đảm bảo chất lượng mặt xã hội môi trường sản xuất cà phê mà thương hiệu người tiêu dùng mong đợi Cà phê UTZ CERTIFIED sản xuất theo tiêu chí Bộ nguyên tắc UTZ CERTIFIED Bộ nguyên tắc UTZ CERTIFIED tiêu chí cơng nhận Quốc tế sản xuất cà phê có trách nhiệm mặt kinh tế, xã hội mơi trường Nó dựa Công ước Quốc tế ILO bao gồm nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt Bên cạnh có văn hướng dẫn, giải thích cụ thể làm để thực tiêu chí Bộ nguyên tắc văn hướng dẫn dành riêng cho nhóm hộ sản xuất 57 b) Nội dung giải pháp Qua q trình phân tích ngun nhân ảnh hưởng đến chất lượng cà phê Công ty qua năm gần Chúng ta tìm nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, áp dụng Bộ nguyên tắc UTZ CERTIFIED vấn đề giải cách cụ thể thơng qua tiêu chí sau: - Giống chủng loại: Người chịu trách nhiệm (người sản xuất, đơn vị chứng nhận hay cố vấn kỹ thuật) chọn giống cà phê phù hợp với hoàn cảnh điều kiện sản xuất địa phương Điều quan trọng cần quan tâm chọn giống + Giống có nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phân bón + Khả chịu bệnh sâu hại + Chất lượng cà phê + Đơn vị chứng nhận có ghi chép/chứng nhận chất lượng giống nêu lồi, số lô đơn vị cung cấp giống + Đối với vườn ươm nội bộ, đơn vị chứng nhận hay người sản xuất cần phải có hệ thống giám sát chất lượng sinh trưởng vườn ươm Hệ thống phải giám sát ghi lại dấu hiệu nhận biết sâu bệnh củng vấn đề rễ xác định mẹ hay vườn gốc.Việc ghi chép phải thực định kỳ sau mổi thời gian xác định + Đối với vườn ươm nội bộ, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng vườn ươm cà phê phải ghi lại + Đối với vườn ươm bên ngoài, vật tư giống mà người sản xuất mua từ ngồi phải khơng có dấu hiệu bị sâu bệnh Khi giống có dấu hiệu nhìn thấy sâu bệnh hại, cần xem xét lý - Sử dụng phân bón: + Người chịu trách nhiệm phân bón phải chứng minh khả tính tốn lượng, thời gian loại phân bón (vơ hữu sử dụng) + Người chịu trách nhiêm phải có kế hoạch bón phân thể văn bản, điều đảm bảo việc sử dụng phân bón hiệu quả, hạn chế việc sử dụng mức nhu cầu khă lưu tồn đất + Người chi trách nhiệm phải chứng minh cân đối nhu cầu dinh dưỡng trồng độ màu đất + Có hướng dẫn cụ thể cho người thực bón phân, khơng sử dụng phân bón phạm vi 5m gần nguồn nước + Người sản xuất hay đơn vị phải có danh sách cập nhật đầy đủ tất loại phân bón sử dụng lưu kho 58 + Tất lần sử dụng phân bón đất vơ hữu , phân bón phải ghi chép lại + Người sản xuất cần bảo dưỡng thiết bị bón phân vô để đảm bảo thiết bị điều kiện sử dụng tốt + Phải cất giữ theo cách, giảm nguy phân bón ngấm vào nguồn nước, bảo quản khu vực phải khơ ráo, sạnh sẽ, khơng có rác, khơng bị rò rỉ - Thu hoạch: + Đảm bảo vệ sinh trình thu hoạch tối quan trọng nhằm hạn chế hình thành nấm mốc tác động tiêu cực lên chất lượng sản phẩm cà phê thành phẩm : Độ ẩm, tạp chất v.v + Phân tích rủi ro vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến hoạt động thu hoạch, dụa phân tích rủi ro để xây dựng triển khai kế hoạch hành động nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trình thu hoạch + Để hạn chế nấm mốc, người sản xuất cần hạn chế việc tiếp xúc cà phê sau thu hái với nguồn nhiểm mốc - Chế biến sản phẩm sau thu hoạch + Người sản xuất phải đảm bảo q trình bảo quản cà phê, có biện pháp quản lý độ ẩm vệ sinh thích hợp Điều củng áp dụng với xưởng xay xát + Người sản xuất phải sử dụng biên pháp đáng tin cật để đo độ ẩm cà phê nhân khô PHẦN THỨ NĂM KẾT LUẬN Với phát triển khoa học kỹ thuật yêu cầu ngày cao trình sản xuất ngành kinh tế, cạnh tranh chế thị trường tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Sản xuất Công ty TNHH MTV cà phê 720 muốn tồn phát triển được, mở rộng thị trường thu hút khách hàng tạo nhiều công ăn việc làm cho cơng nhân u cầu đặt hàng đầu chất lượng sản phẩm phải cải thiện nâng cao Là đơn vị hạch tốn độc lập trực thuộc Tổng Cơng ty cà phê Việt Nam Vinacafe, cơng ty có thành tích đóng góp cho cơng đổi đất 59 nước Đạt thành tích nhờ nỗ lực tồn cơng nhân viên Cơng ty Tuy nhiên, để tồn phát triển kinh tế thị trường, doanh nghiệp cần tìm cho hướng Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới nhằm nâng cao uy tín Cơng ty thị trường Đây điều kiện tiên để doanh nghiệp đứng vững cạnh tranh phát triển Qua việc nghiên cứu, phân tích cơng tác quản trị chất lượng sản phẩm Công ty TNHH thành viên cà phê 720 Chúng rút từ đề tài kết luận sau + Những mặt làm - Khái quát chung tình hình cà phê năm gần Thế giới, Việt Nam Công ty - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chất lượng cà phê Công ty - Tìm nguyên nhân dẫn đến thực trạng - Đưa nhóm giải pháp để hồn thiện tốt cơng tác quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm từ cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty + Những mặt chưa làm - Chưa nghiên cứu ảnh hưởng cấu nguồn vốn đến chất lượng sản phẩm Công ty - Chưa nghiên cứu tình hình chất lượng số loại sản phẩm khác Công ty là: Lúa, tiêu, phân bón - Số lượng cà phê nghiên cứu đề tài thu hoạch thời gian ngắn (khoảng tháng), dó chưa phản ánh cách xác chất lượng cà phê công ty năm + Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu - Nghiên cứu, phân tích chất lượng sản phẩm khác Công ty như: Lúa, tiêu, phân bón - Mở rộng phạm vi không gian nghiên cứu số Doanh nghiệp lân cận như: Nông trường cà phê 721, nông trường cà phê 716 - Nghiên cứu chất lượng sản phẩm Công ty với số lượng lớn hơn, để đánh giá tình hình chất lượng Cơng ty cách xác 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Thanh Long (2005), Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện – Vật tư, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội [2] Lê Thế Phiệt (2009), Bài giảng Quản trị chất lượng, Trường Đại Học Tây Nguyên [3] Lưu Thanh Tâm (2003), Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, NXB Đại Học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh 61 [4] Phan Thăng (2012), Quản trị chất lượng, NXB Hồng Đức [5] Một số trang web http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m http://vietrade.gov.vn/ca-phe/3548-sn-lng-ca-phe-mua-v-mua-v-201314.html http://vietrade.gov.vn/ca-phe/3663-th-trng-ca-phe-th-gii-5-thang-u-nm-2013.html http://timtailieu.vn/tai-lieu/luan-van-phan-tich-tinh-hinh-quan-ly-chat-luong-o-xinghiep-co-dien-vat-tu-va-mot-so-giai-phap-dam-bao-chat-luong-san-4586/ http://spsvietnam.gov.vn/Lists/VBPQ_VN/…/10%20TCN_98_88.pdf 62 63 ... nước, Công ty Cà Phê 720 chuyển đổi sang Công ty TNHH thành viên Cà phê 720 theo luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005 Bộ tài văn hướng dẫn Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Tên công ty : Công ty TNHH thành. .. tượng nghiên cứu Tất hoạt động liên quan đến công tác quản trị chất lượng công ty TNHH MTV cà phê 720 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu về nội dung Công tác quản trị chất lượng. .. lượng công ty TNHH MTV cà phê 720 Trong tập trung vào phân tích, nhận xét, đánh giá thực trạng chất lượng sản phẩm cà phê công ty 1.4.2 Phạm vi không gian Báo cáo kiến tập nghiên cứu công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công tác quản trị chất lượng sản phẩm của công ty TNHH một thành viên cà phê 720 , Nghiên cứu công tác quản trị chất lượng sản phẩm của công ty TNHH một thành viên cà phê 720

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay