Thực trạng việc áp dụng bộ tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty lâm nghiệp quang tín

24 6 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 16:37

Đề tài: " Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 cơng ty Lâm Nghiệp Quang Tín " PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm qua, sách đổi mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế Đảng Nhà nước mang lại thành tựu to lớn phát triển kinh tế – xã hội nước ta, làm thay đổi hình ảnh Việt Nam trường quốc tế Tồn cầu hố kinh tế xu hướng khách quan tạo nhiều hội phát triển cho quốc gia, cho nhiều doanh nghiệp nhiên cạnh tranh thị trường ngày trở nên gay gắt Trong bối cảnh đó mỗi công ty muốn tạo cho chỡ đứng vững chắc thị trường Chính tiềm lực nội công ty định đến sống còn mỗi công ty thị trường, tiềm lực đó đội ngũ công nhân viên có tay nghề kĩ xử lý công việc hiệu Và bên cạnh đó hài lòng nhân viên cơng ty tạo nên tiềm lực cho cơng ty để đủ sức cạnh tranh thị trường Để tạo được tiềm lực đó cơng ty phải có sách thu hút đãi ngộ với nhân viên cơng ty để nhân viên an tâm cơng hiến hết khả trình độ cho cơng việc Bên cạnh đó việc hoạt động xã hội doanh nghiệp cũng trách nhiệm doanh nghiệp xã hội việc làm cần thiết xã hội cần cam kết thực phát triển bền vững nhằm cam kết với người lao động để nâng cao chất lượng sống nhân viên xã hội góp phần thúc đẩy xã hội phát triển Vì doanh nghiệp nước ta xây dựng từng bước áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 vào việc ứng xử doanh nghiệp xã hội Và tiêu chuẩn SA 8000 dần trở thành chuẩn mực cho doanh nghiệp Việt Nam nhất doanh nghiệp nhà nước Và để minh chứng rõ cho điều Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín ví dụ minh chứng cho việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 Công ty việc tuân thủ hiến pháp pháp luật nhà nước lao động để khuyến khích cán công nhân viên công ty nhằm góp phần cải thiện đời sống với người lao động góp phần đóng góp vào phát triển chung xã hội Đó lý nhóm chúng chọn đề tài: “Thực trạng việc áp dụng bộ tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty Lâm nghiệp Quảng Tín” Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu:  Quá trình áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 cơng ty Lâm nghiệp Quảng Tín  Quy định pháp luật Việt Nam lao động (Bộ Luật Lao động, thông tư, nghị định có liên quan,….)  Quy định công ty việc áp dụng SA 8000 Công ty (thoả ước lao động tập thể, nội quy công ty) 2.2 Phạm vi nghiên cứu o Các sách cán cơng nhân viên Công ty o Thoả ước lao động tập thể Công ty o Nội quy làm việc Công ty Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu như:  Phương pháp phân tích: phương pháp sử dụng lý luận để phân tích sách vấn đề nêu lên vấn đề cốt lõi để làm bật điều tồn cũng đạt được  Phương pháp suy luận: phương pháp suy luận có lơgíc dựa liệu có sẵn nhằm xây dựng nên chuỗi liệu có hệ thống lơgíc với đề tài nghiên cứu nhằm tránh sụ trùng lặp chồng chéo số liệu đề tài nghiên cứu  Phương pháp tổng hợp phân tích: phương pháp tổng hợp số liệu cụ thể tài liệu, giấy tờ có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để tổng hợp lại thành cở sở liệu hồn chỉnh phân tích sâu hoàn chỉnh cho đề tài nghiên cứu Cơ sở lý luận và thực tiễn việc áp dụng SA 8000 tại Công ty 4.1 Cơ sở lý luận Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) được hiểu cam kết doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững thông qua việc làm nâng cao chất lượng đời sống người lao động thành viên gia đình họ, theo cách đó có lợi cho doanh nghiệp, cũng phát triển chung xã hội Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải tuân thủ chuẩn mực bảo vệ mơi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, đào tạo phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng,… thực trách nhiệm xã hội thơng qua việc áp dụng Quy tắc ứng xử (CoC) tiêu chuẩn SA8000, ISO 14000,… Điều quan trọng ý thức trách nhiệm xã hội phải kim chỉ nam hoạt động kinh doanh từng doanh nghiệp mọi lĩnh vực, bất kể họ tuân thủ quy tắc ứng xử nào, hay chí thực trách nhiệm xã hội theo quy tắc đạo đức mà họ cho phù hợp với yêu cầu xã hội được xã hội chấp nhận Có rất nhiều định nghĩa khác CSR Mỗi tổ chức, công ty, phủ nhìn nhận CSR góc độ quan điểm riêng, phụ thuộc vào điều kiện, đặc điểm trình độ phát Keith Davis (1973) đưa khái niệm rộng “CSR quan tâm phản ứng doanh nghiệp với vấn đề vượt việc thỏa mãn yêu cầu pháp lý, kinh tế, công nghệ” Trong đó, Carroll (1999) cho rằng CSR còn có phạm vi lớn “là tất vấn đề kinh tế, pháp lý, đạo đức, lĩnh vực khác mà xã hội trông đợi doanh nghiệp mỗi thời điểm nhất định.” Theo Matten Moon (2004): “CSR khái niệm chùm bao gồm nhiều khái niệm khác đạo đức kinh doanh, doanh nghiệp làm từ thiện, công dân doanh nghiệp, tính bền vững trách nhiệm mơi trường Đó khái niệm động được thử thách từng bối cảnh kinh tế, trị, xã hội đặc thù.” Như vậy, chất CSR quan điểm vai trò doanh nghiệp mối tương quan với vai trò nhà nước khiến khái niệm CSR biến đổi, tùy thuộc phạm vi không gian mà còn thời gian nơi tranh luận CSR diễn Một sớ quan điểm về CSR: Chính phủ Anh: “ CSR hành động doanh nghiệp tự nguyện thực hiện, việc tuân thủ quy định pháp lý tối thiểu, nhằm thoả mãn nhu cầu cạnh tranh doanh nghiệp lợi ích tồn xã hội.” Hội đờng doanh nghiệp giới phát triển bền vững: “CSR cam kết liên tục doanh nghiệp đạo đức kinh doanh đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng sống người lao động gia đình họ cũng cộng đồng xã hội” HSBC: “CSR quản lý công việc kinh doanh chúng ta cách có trách nhiệm nhạy cảm, mục tiêu thành công dài hạn Chúng ta không theo đuổi lợi nhuận bằng mọi giá biết rằng thành cơng ngày mai phụ thuộc vào uy tín được chúng ta xây dựng từ hôm nay” Về phương diện quản lý nhà nước, nhiều nước thể chế hoá nội dung CSR vào văn luật quy định khác nhiều hình thức khác Trên bình diện rộng lớn hơn, nỗ lực đưa CSR trở thành thông lệ quốc tế phổ biến trở thành thực Năm 1999, thỏa thuận toàn cầu (Global compact) được Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Kofi Annan đề xuất Diễn đàn kinh tế giới tháng 7/2000 thức mắt Bộ quy tắc ứng xử LHQ trách nhiệm xã hội công ty đa quốc gia (gọi tắt UNGC) Bộ quy tắc này, bao gồm 10 quy tắc đảm bảo tôn trọng nhân quyền, dân sinh, chống lạm dụng trẻ em, lao động cưỡng bức, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng… văn có tính bắt buộc được thừa nhận khung khổ thảo luận thức diễn đàn LHQ Đối với thiết chế khu vực, CSR cũng được Ủy ban châu Âu thức công nhận từ rất sớm: “là việc doanh nghiệp đưa mối quan tâm xã hội môi trường vào hoạt động kinh doanh mối quan hệ họ với cổ đơng mình, sở tự nguyện.” Mơ hình “kim tụ tháp” Carroll: CSR trở nên phổ biến Nhưng có rất nhiều quan điểm khác khái niệm, nội dung phạm vi CSR Trong số đó, mơ hình “kim tư tháp” A Carroll (1999) có tính tồn diện được sử dụng rộng rãi nhất: TỪ THIỆN ĐẠO ĐỨC PHÁP LÝ KINH TẾ Theo đó, CSR bao gồm trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức từ thiện: (i) Trách nhiệm kinh tế - tối đa hóa lợi nhuận, cạnh tranh, hiệu tăng trưởng, điều kiện tiên doanh nghiệp được thành lập trước hết từ động tìm kiếm lợi nhuận doanh nhân Hơn thế, doanh nghiệp tế bào kinh tế xã hội Vì vậy, chức kinh doanh phải được đặt lên hàng đầu Các trách nhiệm còn lại phải dựa ý thức trách nhiệm kinh tế doanh nghiệp (ii) Trách nhiệm tuân thủ pháp luật phần “khế ươc” doanh nghiệp xã hội Nhà nước có trách nhiệm “mã hóa” quy tắc xã hội, đạo đức vào văn luật, để doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu kinh tế khuôn khổ đó cách công bằng đáp ứng được chuẩn mực giá trị mà xã hội mong đợi họ Trách nhiệm kinh tế pháp lý hai phận bản, thiếu CSR (iii) Trách nhiệm đạo đức quy tắc, giá trị được xã hội chấp nhận chưa được “mã hóa” vào văn luật Thông thường, luật pháp chỉ có thể sau để phản ánh thay đổi quy tắc ứng xử xã hội vốn Hơn nữa, đạo đức xã hội tồn khoảng “xám”, đúng- sai không rõ ràng; mà tranh luận xã hội chưa ngã ngũ, chúng chưa thể được cụ thể hóa vào luật Cho nên, tuân thủ pháp luật chỉ được coi đáp ứng đòi hỏi, chuẩn mực tối thiểu mà xã hội đặt Doanh nghiệp còn cần phải thực cam kết luật Trách nhiệm đạo đức tự nguyện, lại trung tâm CSR Ví dụ: ngày nghỉ thứ 7, tiền làm thêm giờ, điều kiện lao động, thông tin cho người tiêu dùng, giá bán thuốc chữa HIV/AIDS, liệu khách hàng, sử dụng nguyên liệu sạch, thực phẩm biến đổi gen, uy tín với đối tác, quan hệ với cộng đồng, cổ đông thiểu số, đối thủ cạnh tranh… vấn đề mở mức độ cam kết phụ thuộc vào trách nhiệm đạo đức doanh nghiệp (iv) Trách nhiệm từ thiện hành vi doanh nghiệp vượt ngồi trơng đợi xã hội, qun góp ủng hộ cho người yếu thế, tài trợ học bổng, đóng góp cho dự án cộng đồng… Điểm khác biệt trách nhiệm từ thiện đạo đức doanh nghiệp hồn tồn tự nguyện Nếu họ khơng thực CSR đến mức độ này, họ được coi đáp ứng đủ chuẩn mực mà xã hội trơng đợi Mơ hình có tính tồn diện khả thi cao, có thể được sử dụng làm khung khổ cho tư sách nhà nước CSR: Thứ nhất, việc đặt trách nhiệm kinh tế làm tảng thỏa mãn nhu cầu lý thuyết “đại diện” quản trị công ty, mà còn giải được hồi nghi tính trung thực chương trình CSR doanh nghiệp Từ đó, vấn đề “vì mình” hay “vì người” khơng còn được đặt nữa, hai mục đích đó tách rời Thứ hai, ranh giới tầng “kim tự tháp” chồng lấn, tác động bành trướng lẫn Việc tuân thủ quy định pháp luật chắc chắn đưa đến chi phí kinh tế cho doanh nghiệp Và quy tắc đạo đức xã hội ngồi luật ln mở rộng (theo trình độ phát triển xã hội), tạo áp lực lên hệ thống pháp luật, bắt buộc nhà làm luật phải bám sát thực tiễn xã hội Hệ chi phí tn thủ PL đới với thị trường Môi trường cạnh tranh cao Thu hẹp lợi nhuận Môi trường cạnh tranh Chuyển vào giá thành Chi phí tuân thủ pháp luật CAO Tái đầu tư giảm Năng lực cạnh tranh giảm Nản lòng doanh nghiệp Tiêu dùng giảm Doanh nghiệp cố giữ vị độc quyền Ngăn cản doanh nghiệp Chi phí tuân thủ pháp luật cao ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Trong môi trường có tính cạnh tranh cao, doanh nghiệp khơng thể tăng giá thành mà thu hẹp lợi nhuận doanh nghiệp để tồn Lợi nhuận bị thu hẹp làm doanh nghiệp mất khoản tái đầu tư, cũng có nghĩa giảm lực cạnh tranh ngành, đồng thời làm mất tính hấp dẫn thị trường đó doanh nghiệp Trong mơi trường tính cạnh tranh còn thấp, doanh nghiệp nắm độc quyền chuyển tồn chi phí sản x́t tăng thêm vào giá thành Do đó, có thể nói khách hàng người trả tiền cho chi phí tuân thủ pháp luật doanh nghiệp, để bảo vệ lợi ích xã hội Giá tăng lên làm giảm lượng tiêu dùng Trong môi trường mà doanh số bị thu hẹp, doanh nghiệp độc quyền cố níu giữ trạng thái thị trường bằng nhiều cách để ngăn cản doanh nghiệp Thứ ba, mối quan hệ từ thiện trách nhiệm xã hội được làm rõ Trách nhiệm từ thiện chỉ “bề tảng băng chìm” CSR Thứ tư, cân bằng lợi ích bên có liên quan được đặt nội dung then chốt quản trị doanh nghiệp Người quản lý doanh nghiệp phải điều hòa lợi ích bên liên quan người lao động, cổ đơng, khách hàng, quyền, cộng đờng, chủ nợ, nhà phân phối, nhà cung cấp, báo chí, nhóm lợi ích, hiệp hội ngành nghề… Mỡi bên liên quan có lợi ích đặc thù mức độ khác trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức, từ thiện doanh nghiệp Cân lợi ích các bên liên quan: Chính quyền C ổ đ ô n g Cộng đồng dân cư Chủ nợ, ngân hàng HĐQT, BGĐ Khách hàng Người lao động Đối tác, bạn hàng Công luận, chúng Đối thủ cạnh tranh Đ 10 4.2 Cơ sở thực tiễn việc áp dụng SA 8000 4.2.1 Khái niệm SA 8000 SA 8000 tiêu chuẩn quốc tế ban hành năm 1997, đưa yêu cầu quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc tồn cầu SA 8000 được Hội đờng cơng nhận quyền ưu tiên Kinh tế thuộc hội đồng ưu tiên kinh tế (CEP) xây dựng dựa Công ước tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Công ước Liên hiệp quốc quyền trẻ em Tuyên bố tồn cầu Nhân quyền Hội đờng cơng nhận quyền ưu tiên Kinh tế tổ chức phi phủ, chuyên hoạt động lĩnh vực hợp tác trách nhiệm xã hội, được thành lập năm 1969, có trụ sở đặt New York Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho công ty mọi quy mô lớn nhỏ nước công nghiệp phát triển nước phát triển Tiêu chuẩn SA 8000 sở cho công ty cải thiện được điều kiện làm việc Mục đích SA 8000 khơng phải để khuyến khích hay chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp, mà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nâng cao nhận thức nhằm nâng cao điều kiện sống làm việc SA 8000 giúp doanh nghiệp đạt được tốt đẹp nhất: đạt được mục tiêu đặt đảm bảo lợi nhuận liên tục Công việc chỉ có thể được thực tốt có môi trường thuận lợi, đời tiêu chuẩn quốc tế SA 8000 để tạo mơi trường đó Thuật ngữ “Trách nhiệm xã hội” tiêu chuẩn SA 8000 đề cập đến điều kiện làm việc vấn đề liên quan như: Lao động trẻ em; Lao động cưỡng bức; An toàn sức khoẻ; Tự hội họp thoả ước lao động tập thể; Kỷ luật; Thời gian làm việc; Sự đền bù Hệ thống quản lý 1.2 Yêu cầu bộ tiêu chuẩn SA 8000 SA 8000 được xây dựng dựa nguyên tắc làm việc công ước ILO Tuyên bố toàn cầu Liên Hợp Quốc Quyền người Công ước Quyền Trẻ em Các yêu cầu tiêu chuẩn bao gồm: Lao động trẻ em: Không có công nhân làm việc 15 tuổi, tuối tối thiểu cho nước thực công ước 138 ILO 14 tuổi, ngoại trừ nước 11 phát triển; cần có hành động khắc phục phát bất cứ trường hợp lao động trẻ em Lao động bắt buộc: Không có lao động bắt buộc, bao gờm hình thức lao động trả nợ hoặc lao động nhà tù, không được phép yêu cầu đặt cọc giấy tờ tuỳ thân hoặc bằng tiền được tuyển dụng vào Sức khoẻ an tồn: Đảm bảo mơi trường làm việc an toàn lành mạnh, có biện pháp ngăn ngừa tai nạn tổn hại đến an toàn sức khoẻ, có đầy đủ nhà tắm nước uống họp vệ sinh Tư hiệp hội quyền thương lượng tập thể: Phản ảnh quyền thành lập gia nhập cơng đồn thương lượng tập thể theo lựa chọn người lao động Phân biệt đối xử: Không được phân biệt đối xử dựa chủng tộc, đẳng cấp, tôn giáo, nguồn gốc, giới tính, tật nguyền, thành viên cơng đồn hoặc quan điểm trị Kỷ ḷt: Khơng có hình phạt thể xác, tinh thần sỉ nhục bằng lời nói Giờ làm việc: Tuân thủ theo luật áp dụng tiêu chuẩn công nghiệp số làm việc bất kỳ trường hợp nào, thời gian làm việc bình thường khơng vượt q 48 giờ/tuần cứ bảy ngày làm việc phải sắp xếp nhất ngày nghỉ cho nhân viên; phải đảm bảo rằng làm thêm (hơn 48 giờ/tuần) không được vượt 12 giờ/người/tuần, trừ trường hợp ngoại lệ hoàn cảnh kinh doanh đặc biệt thời gian ngắn công việc làm thêm nhận được mức thù lao đúng mức PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠNG TY LÂM NGHIỆP QUẢNG TÍN Quá trình hình thành và phát triển công ty Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín tiền thân Lâm trường Quảng Tín được thành lập vào năm 1981 thuộc Liên hiệp nông lâm công nghiệp Gia Nghĩa trực 12 thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn với nhiệm vụ trồng bảo vệ rừng Đến năm 1986 Lâm trường Quảng Tín được chuyển cho UBND Đăk Lăk quản lý với chức bảo vệ phát triển rừng khu vực huyện ĐăkR’Lấp tỉnh Đăk Lăk (cũ) Đến năm 2004 sau có định thành lập tỉnh Đăk Nơng lâm trường Quảng Tín được chuyển đổi cho UBND tỉnh Đăk Nông quản lý với chức bảo vệ phát triển rừng phòng hộ huyện ĐăkR’Lấp Đến tháng 1/2007 Lâm trường Quảng Tín được chuyển đổi thành Cơng ty Lâm nghiệp Quảng Tín với 100% vốn nhà nước với đội ngũ gần 200 cán công nhân viên làm công tác quản lý bảo vệ rừng chế biến lâm sản địa phương Đến ngày 24/11/2009 được chuyển đổi thành công ty TNHH lâm nghiệp Quảng Tín quản lý UBND tỉnh Đăk Nông Lĩnh vực hoạt động Đến Công ty vừa hoạt động lĩnh vực trồng bảo vệ rừng sản xuất sản phẩm từ gỗ được tiêu thụ thị trường địa phương khu vực lân cận Các sản phẩm công ty chủ yếu tập trung vào sản phẩm trang trí nội thất từng bước mở rộng thị trường xuống tỉnh Đông Nam khu vực Nam Trung Bình Dương, thành phố Hờ Chí Minh, Đờng Nai, Bình Thuận, Đà Nẵng… Về lĩnh vưc trồng bảo vệ rừng: Hiện Công ty thực giai đoạn trồng rừng phòng hộ đầu nguồn khu vực thuỷ điện ĐăkR’ Tik tái trồng rừng phủ xanh đồi sau khai thác Hiện Công ty trồng bảo vệ gần 150ha gồm rừng tự nhiên rừng trồng 13 Rừng phòng hộ đầu nguồn công ty triển khai trồng mơi tái trồng rừng Về lĩnh vưc chế biến kinh doanh sản phẩm: Hiện Công ty có phân xưởng sản xuất đồ gỗ với đội ngũ thợ lành nghề 56 công nhân, chuyên sản xuất sản phẩm đồ gỗ nội thất gia đình từng bước được đầu tư máy móc thiết bị cũng mở rộng quy mô sản xuất để cung cấp thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cũng nhu đáp ứng việc mở rộng thị trường tiêu thụ năm tới Những sản phẩm Cơng ty hiện cung cấp thị trường: 14 Bộ bàn ghế vơi thiết kế kiểu dáng xưa khảm trai Các sản phẩm nội thất cao cấp công ty chú trọng sản xuất Phương hướng hoạt động Công ty những năm tới 15 Theo ông Nguyễn Thái Hồ – Giám đốc cơng ty phương hướng hoạt động thời gian tới giai đoạn 2011 – 2014 tập trung chủ yếu mặt như: Về lĩnh vưc sản xuất – kinh doanh: công ty đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp nhằm cung cấp thị trường sản phẩm có chất lượng mà mẫu mã đẹp với nhièu kiểu dáng kích thước khác nhau, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khách hàng địa phương khu vực phủ cận Ngồi cơng ty còn xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm khu vực có nhiều tiềm tỉnh thuộc Đông Nam như: Thành phố Hờ Chí Minh, Bình Dương, Đờng Nai số tỉnh thuộc Nam Trung Đà Nẵng, Bình Thuận… Về cơng tác trờng bảo vệ rừng: Giai đoạn công ty đặt chỉ tiêu trồng 200ha rừng phòng hộ đầu nguồn tái trồng rừng khu vực khai thác xã Quảng Tâm, Đăk Nhau, Đăk Ngo,… triển khai công tác bảo vệ rừng nguyên sinh khu vực rừng quốc gia Nam Cát Tiên Bên cạnh đó Công ty triển khai trồng phủ xanh đồi khu vực xã Hưng Bình, Đăk Sin khơng để xảy tình trạng cháy rừng bị phá hoại rừng khu vực thuộc quản lý kiểm sốt cơng ty Về chính sách trả lương, khuyến khích người lao động: Trong giai đoạn Công ty tiếp tục thực sách thu hút người lao động có trình độ tay nghề cho Cơng ty Thực sách lương, thưởng theo hệ thống thang bảng lương quy chế trả lương trả thưởng kí kết Cải thiện chế độ lương, thưởng có chế độ phụ cấp thích hợp khuyến khích cơng nhân làm việc khu vực vùng sâu, vùng xa Ngồi cơng ty còn có sách giải việc làm với lao động chỗ nhằm giải việc làm cho người dân địa phương doanh nghiệp đóng trụ sở Bên cạnh đó Công ty còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện địa phương hoạt động trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học xây dựng 16 nhà tình thương cho đối tượng sách hộ gia đình nghèo địa phương Sơ đồ hệ thống bộ máy tổ chức công ty GIÁM ĐỐC BAN THANH TRA P KĨ THUẬT P KẾ TOÁN TÀI VU PHÓ GIÁM ĐỐC P HÀNH CHÍNHNHÂN SƯ P KẾ HOẠCH P VẬT TƯ – THIẾT BI P QLBV RỪNG XƯỞNG SẢN XUẤT PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN SA 8000 TẠI CÔNG TY Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty 17 Việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 công ty thể mặt sau: Lao đợng trẻ em: Cơng ty tuyệt đối không thuê mướn hoặc hỗ trợ việc sử dụng lao động trẻ em 15 tuổi Công ty thiết lập trì, áp dụng truyền đạt đến tồn nhân viên công ty cũng bên hữu quan sách cvà quy trình cho việc bù đắp trẻ em được phát làm việc cơng ty (theo quy trình bù đắp lao động trẻ em – QS01) Công ty đảm bảo không có lao động trẻ em lao động trẻ (từ 15 đến 18 tuổi) làm việc học, được hỡ trợ để học bổ túc văn hố hết cấp thời gian tổng cộng cho việc học thời gian làm việc không 10 mỗi ngày Cơng ty khơng bố trí lao động trẻ em lao động trẻ làm việc khu vực nặng nhọc, độc hại hoặc không đảm bảo sức khoẻ Lao động cưỡng bức: Công ty không can dự hoặc hỗ trợ việc sử dụng lao động cưỡng bức lao động tù nhân, lao động thuộc dạng “cải tạo lao động” Tồn nhân viên cơng ty có quyền làm việc tinh thần tự nguyện Công ty không áp dụng hình thức đặt cọc tiền hay giấy tờ tuỳ thân, bằng cấp nhân viên tuyển dụng thức Sức khoẻ và an toàn lao động: Công ty trang bị bảo hộ lao động vật dụng bảo hộ lao động quần áo, trang, găng tay, đèn pin, gậy bảo vệ cho nhân viên Công ty xác định mối nguy hại công việc công ty đưa biện pháp cụ thể nhằm cung cấp môi trường làm việc an toàn đảm bảo sức khoẻ cho người lao động 18 Huấn luyện sức khoẻ an toàn cho toàn nhân viên nhận việc theo định kì 6tháng/ 1lần Cơng ty xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy hệ thống phát tai nạn để phòng tránh tai nạn lao động đáng tiếc ảnh hưởng đến người lao động Ngồi Cơng ty còn có nhóm an tồn viên đội ngũ bác sỹ thường xuyên tuyên truyền an toàn lao động sơ cứu kịp thời có tai nạn xảy Quyền tự hội họp và thương lượng tập thể: Công ty tôn trọng quyền tất nhân viên thương lượng tập thể, thành lập gia nhập cơng đồn theo lựa chọn họ được quy định tron thoả ước lao động tập thể Công ty Công ty tạo điều kiện cho thuận lợi song hành cho việc hội họp, học tập nhân viên với công việc họ Tuyệt đối Công ty không cản trở việc hội họp học tập nhân viên Phân biệt đối xử: Công ty không phân biệt đối xử thuê mướn, trả lương, trả thưởng, hội thăng tiến, huấn luyện, giải chế độ nghỉ việc hoặc nghỉ hưu sở dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác người lao động Công ty không can thiệp vào quyền tự người lao động việc tín ngưỡng nhu cầu khác liên quan đến dân tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác người lao động Cơng ty không phân biệt đối xử với lao động bị HIV/ AIDS tuyệt đối không cho phép bất cứ cá nhân công ty được sử dụng hành vi, cách cư xử cử chỉ, ngôn ngữ tiếp xúc thân thể mà cưỡng bức tinh thần, đe doạ, sỉ nhục, hoặc lợi dụng tình dục hoặc bóc lột lao động công ty Kỷ ḷt: Cơng ty tuyệt đối khơng sử dụng hình thức kỉ luật cúp lương, trừ lương Thời gian làm việc và nghỉ ngơi: 19 Thời gian làm việc công ty được quy định sau: Tất người lao động làm việc theo thời gian thức giờ/ngày Mỡi tuần làm việc 44 giờ/ tuần , chiều thứ bảy hàng tuần ngày Chủ nhật được nghỉ Tùy theo điều kiện tình hình thực tế từng đơn vị, thời gian làm việc được quy định cho phù hợp Quy chế hoạt động Công ty, không vượt giờ/ngày hoặc 44 giờ/ tuần Trường hợp nhu cầu công tác, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động làm thêm không giờ/ ngày không 200 giờ/ năm Thời gian nghỉ ngơi Cơng ty được tính sau: Nghỉ phép năm: Cứ năm làm việc, người lao động làm việc điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày, làm việc điều kiện nặng nhọc, độc hại được nghỉ 14 ngày Người làm việc chưa đủ 12 tháng được tính tương ứng với số tháng làm, cứ tháng được nghỉ ngày Nghỉ việc riêng: Căn cứ vào khoản 1, 2, Điều 78 Bộ Luật Lao động người lao động được quyền nghỉ việc riêng mà được hưởng nguyên lương:  Bản thân kết hôn : nghỉ ngày  Con kết hôn : nghỉ ngày  Bố mẹ (bên chồng, bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, chết: nghỉ ngày  Nghỉ thai sản : 120 ngày (do quan BHXH chi trả)  Ngoài người lao động nữ còn được hưởng thêm chế độ nghỉ ngơi theo Điều 114, 115, 117 Bộ Luật Lao động Nghỉ Lễ, Tết: Công ty quy định thời gian nghỉ Lễ, Tết Thoả ước lao động tập thể sau:  Tết Dương lịch : nghỉ ngày  Tết Âm lịch : nghỉ ngày  Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3AL) : nghỉ ngày  Ngày Chiến thắng (30/4) : nghỉ ngày  Ngày Quốc tế Lao động (1/5) : nghỉ ngày  Ngày Quốc khánh (2/9) : nghỉ ngày Tùy vào tình hình hoạt động đơn vị bố trí làm việc giải nghỉ bù vào ngày khác Sự bù đắp: Công ty đảm bảo rằng mức lương trả cho người lao động tối thiểu theo quy định nhà nước đảm bảo nhu cầu người lao động (nhà ở, ăn uống, mặc, lại….) Thời hạn nguyên tắc nâng bậc lương được áp dụng theo Quy định lương Công ty 20 Tiền lương được toán làm kỳ: ngày 20 ngày 05 hàng tháng Việc trả lương được chi tiết, rõ ràng, đưa đến tận tay người lao động để tiện kiểm tra Ngồi Cơng ty còn có phần thưởng cho người lao động nhân dịp lễ sau:        Tết Dương lịch (1/1) Tết Nguyên đán Ngày Chiến thắng (30/4) Ngày Quốc tế lao động (01/5) Lễ Quốc khánh (02/9), Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3) Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)– Tùy tình hình thực tế mà BCH Cơng Đồn Cơ sở thành viên Công ty tổ chức họp mặt có quà tặng cho em Người lao động Mức thưởng tùy theo kết hoạt động kinh doanh của Công ty Và khoản chế độ gia đình người lao động có ma chay, hiếu hỷ sau:  Bản thân kết hôn: 500.000 đ/trường hợp  Bản thân ốm đau điều trị nội trú, ngoại trú từ 03 ngày trở lên: 200.000đ/ trường hợp  Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng chết, chết: 500.000 đ/trường hợp  Chi cho nguời lao động bị chết 2.000.000đồng/ lần  Chi trợ cấp khó khăn đột xuất 500.000đồng/lần  Chi trợ cấp thêm cho người lao động ốm đau, sinh đẻ: 500.000đồng/lần  Chi trợ cấp thêm cho người lao động nghỉ hưu trí 2.000.000đờng/người Ngồi ra, trường hợp gia đình người lao động gặp khó khăn Ban Chấp hành Cơng Đồn có thể đề x́t chi hỗ trợ khó khăn Những thuận lợi áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 Hiểu được tầm quan trọng việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 vào công tác quản lý Công ty nên việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 có nhiều thuận lợi sau: 21 Ban lãnh đạo công ty chú ý, quan tâm giúp đỡ đến việc thực SA 8000 Công ty nhằm đảm bảo việc thực SA8000 Công ty được diễn thuận lợi hơn, nhằm mang lại hiệu cao Người lao động Công ty hiểu được quyền lợi nghĩa vụ cách đáng nên việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 Công ty được mọi người hưởng ứng thực rất tốt Ngoài việc hướng dẫn chỉ đạo kịp thời tận tình quan chức nên nhiều vướng mắc việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 Công ty được giải kịp thời nhanh chóng nên khơng để xảy tình trạng xây dựng áp dụng nội quy Công ty không phù hợp với pháp luật tiêu chuẩn SA 8000 nhằm đảm bảo lợi ích kịp thời nhanh chóng cho người lao động Những khó khăn gặp phải quá trình thực hiện SA 8000 Tuy được tạo điều kiện giúp đỡ ban lãnh đạo Công ty cũng hưởng ứng nhiệt tình người lao động Công ty nhiên việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 cũng gặp khơng khó khăn trình thực Chủ yếu khó khăn sau: Việc thực tiêu chuẩn SA 8000 cần xây dựng hệ thống giám sát quản lý Tuy công ty còn thiếu nhân lực để thực công việc bên cạnh đó đội ngũ làm công tác còn thiếu yếu kinh nghiệm cũng lực Kinh phí chi cho cơng tác chưa nhiều chưa đồng bộ, nó thể thiếu sót không nhất quán công tác định hướng phát triển Cơng ty, ngồi cơng tác còn diễn chờng chéo thiếu tính đờng Những kết đạt được áp dụng SA 8000 Việc thực tiêu chuẩn SA8000 thu lại được số kết rất khả quan sau: Về Công ty, sau áp dụng tiêu chuẩn SA8000 vào Cơng ty cơng ty thu hút được nhiều lao động có trình độ tay nghề làm việc Công ty, mang lai hiệu kinh tế cao, nâng cao vị Công ty địa phương khu vực lân 22 cận Công ty tham gia nhiều chương trình từ thiện xây dựng quỹ khuyến học cho em cán bộ, công nhân viên công ty nên mức độ thoả mãn cơng hiến cho cơng việc Cơng ty ngày cao Bên cạnh đó, Công ty có mối quan hệ tốt với khách hàng địa phương qua đó xây dựng được hệ thống khách hàng trung thành nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển thương hiệu Về phía người lao động, việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 vào Công ty làm cho người lao động tin tưởng trung thành với Công ty, công việc được đảm bảo, thu nhập ổn định được đãi ngộ với nhiều sách ưu đãi có lợi cho nên ngưởi lao động ngày gắn chặt với quyền lợi lợi ích Cơng ty Ngoài người lao động còn được quan tâm tạo điều kiện tốt nhất công việc cũng sống họ vị mà suất lao động ngày được nâng cao, công nhân không còn tự ý bỏ việc trước Về phía xã hội, Công ty thông qua nhiều hoạt động nhằm nâng cao vị cạnh tranh thị trường Cơng ty đóng góp rất nhiều vào hoạt động xã hội địa phương góp phần giải việc làm cho lao động chỗ nên cũng được xã hội đánh giá cao 23 PHẦN KẾT LUẬN Những giải pháp cho việc áp dụng SA 8000 tại Công ty Qua thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 thuận lợi, khó khăn cũng kết đạt được xin đưa số giải pháp sau: Thứ nhất, đào tạo tuyển người có trình độ lực để thực cơng việc SA 8000 Công ty nhằm giúp cho ban giám đốc thấy được tầm quan trọng việc áp dụng SA 8000 vào công ty tuyên truyền, giải thích cho người lao động hiểu được quyền lợi, trách nhiệm áp dụng SA 8000 vào tổ chức Thứ hai, xây dựng quỹ cho công tác xây dựng áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 vào tổ chức để công tác áp dụng SA 8000 được thực cách đồng nhanh chóng nhằm đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người lao động Công ty Thứ ba, tổ chức nhiều buổi mít tinh, tuyên truyền pháp luật lao động sách pháp luật lao động cũng tiêu chuẩn SA 8000 đến từng người lao động giúp họ hiểu thực được hiệu Kết luận Xã hội ngày phát triển nhu cầu ngày hồn thiện ngày được chú trọng Và doanh nghiệp cũng vậy, ngồi việc sản x́t kinh doanh doanh nghiệp phải chú trọng đến công tác hoạt động xã hội Đó đòi hỏi tương lai việc phát triển bền vững, doanh nghiệp phát triển xã hội mà bỏ qua trách nhiệm xã hội Trong xu hướng phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải vận động theo quy luật hoàn thiện nó để phát triển vững mạnh 24 ... VIỆC ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN SA 8000 TẠI CÔNG TY Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty 17 Việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 cơng ty thể mặt sau: Lao động trẻ em: Công ty. .. dụng tiêu chuẩn SA 8000 Hiểu được tầm quan trọng việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 vào công tác quản lý Công ty nên việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 có nhiều thuận lợi sau: 21 Ban lãnh đạo công. .. Những kết đạt được áp dụng SA 8000 Việc thực tiêu chuẩn SA8 000 thu lại được số kết rất khả quan sau: Về Công ty, sau áp dụng tiêu chuẩn SA8 000 vào Cơng ty cơng ty thu hút được nhiều lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng việc áp dụng bộ tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty lâm nghiệp quang tín , Thực trạng việc áp dụng bộ tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty lâm nghiệp quang tín

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay