Thực trạng áp dụng bộ tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty cổ phần 565

33 11 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 16:37

PHẦN MỞ ĐẦU Trong bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều thử thách việc tìm kiếm thực sách phát triển, nhằm tăng cường khả cạnh tranh trình hội nhập khu vực tiến tới hội nhập toàn cầu Cùng với cơng đổi tồn diện đất nước, thành công việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đặt cho đất nước nhiều vấn đề mơi trường xã hội xúc Chính vấn đề đòi hỏi chủ thể kinh tế, có doanh nghiệp, phải có trách nhiệm để góp phần giải quyết, khơng thân phát triển kinh tế không bền vững phải trả giả đắt môi trường vấn đề xã hội Do trách nhiệm xã hội nói chung nội dung SA8000 xem tiêu chuẩn “ khẳng định giá trị đạo đức” sản phẩm mà doanh nghiệp Việt Nam cần thiết phải trang bị cho “hành trang” hội nhập Tuy nhiên Trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility - CSR) nói chung tiêu chuẩn SA8000 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp lao động nói riêng mẻ nước ta, hầu hết doanh nghiệp lúng túng tiếp cận với chứng SA8000 Không biết doanh nghiệp áp dụng có hiệu hay chưa? Đó băn khoăn chung nhà quản lý Trước hết hiểu biết doanh nghiệp CSR chưa đầy đủ, doanh nghiệp hiểu đơn làm từ thiện mà chưa hiểu việc thực CSR từ doanh nghiệp Việc làm thứ hai tác động đến việc thực CSR doanh nghiệp thiếu nguồn tài chính, kỹ thuật để thực chuẩn mực CSR đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Để minh chứng rõ cho điều chọn đề tài: “Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 công ty Cổ phần 565”, Cơng ty ngồi việc tn thủ hiến pháp pháp luật nhà nước lao động để khuyến khích cán cơng nhân viên cơng ty nhằm góp phần cải thiện đời sống với người lao động góp phần đóng góp vào phát triển chung xã hội PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BỘ TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI SA 8000 1.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội (CSR) Theo Ủy ban thương mại giới phát triển bền vững “Trách nhiệm xã hội” doanh nghiệp cam kết liên tục doanh nghiệp thông qua hoạt động kinh doanh cách cư xử có đạo đức đóng góp phát triển kinh tế cải thiện chất lượng sống lực lượng lao động gia đình họ cộng đồng địa phương tồn xã hội nói chung Doanh nghiệp khơng đơn tổ chức thu lợi nhuận mà cần phải trở thành phần cộng đồng Họ khơng thúc đẩy lợi ích cổ đơng mà hướng tới lợi ích tất bên hữu quan (stakeholders) Từ ngày đầu, có nhiều định nghĩa khác CSR Trong Corporate Responsibility – a critical introduction, Blowfield Murrayđã đề cập số định nghĩa sau: “Một doanh nghiệp có trách nhiệm doanh nghiệp biết lắng nghe nguyện vọng bên hữu quan đáp lại nguyện vọng cách chân thành.” (Báo cáo CSR, Starbuck, 2004) “Với CSR, cam kết hoạt động cách có trách nhiệm xã hội nơi kinh doanh, cân nhu cầu ngày gia tăng bên hữu quan - bao gồm tất người có ảnh hưởng, bị ảnh hưởng, có lợi ích hợp pháp hành động hoạt động công ty.” (Chiquita, www.chiquita.com, ngày 24 tháng năm 2004) “CRS khẳng định doanh nghiệp họ không tập trung gia tăng lợi nhuận mà quan tâm đến nhu cầu nguyện vọng đối tượng liên quan người lao động, khách hàng chí khu vực mà họ phục vụ.” (PricewaterhouseCoopers, www.pwcglobal.com, ngày 24 tháng năm 2004) “CSR cam kết doanh nghiệp nhằm cư xử cách có đạo đức đóng góp phát triển cải thiện chất lượng sống lực lượng lao động gia đình học cộng đồng địa phương nói riêng xã hội nói chung.” (Lord Holme, nguyên giám đốc điều hành công ty Rior Tinto Philip Watts, nguyên chủ tịch công ty Royal Dutch Shell) “CSR khái niệm mà doanh nghiệp kết hợp đến yếu tố môi trường xã hội trình hoạt động doanh nghiệp mối tương tác với bên hữu quan sở tự nguyện.” (Ủy ban Châu Âu, Uỷ ban điều hành đề xã hội nghề nghiệp) Theo mơ hình “Kim tự tháp” A Carroll (1999), CSR bao gồm: Trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức từ thiện (i) Trách nhiệm kinh tế - tối đa hóa lợi nhuận, cạnh tranh, hiệu tăng trưởng, điều kiện tiên doanh nghiệp thành lập trước hết từ động tìm kiếm lợi nhuận doanh nhân Hơn thế, doanh nghiệp tế bào kinh tế xã hội Vì vậy, chức kinh doanh ln phải đặt lên hàng đầu Các trách nhiệm lại phải dựa ý thức trách nhiệm kinh tế doanh nghiệp (ii) Trách nhiệm tuân thủ pháp luật phần “khế ươc” doanh nghiệp xã hội Nhà nước có trách nhiệm “mã hóa” quy tắc xã hội, đạo đức vào văn luật, để doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu kinh tế khn khổ cách cơng đáp ứng chuẩn mực giá trị mà xã hội mong đợi họ Trách nhiệm kinh tế pháp lý hai phận bản, thiếu CSR (iii) Trách nhiệm đạo đức quy tắc, giá trị xã hội chấp nhận chưa “mã hóa” vào văn luật Thơng thường, luật pháp sau để phản ánh thay đổi quy tắc ứng xử xã hội vốn Hơn nữa, đạo đức xã hội tồn khoảng “xám”, đúng- sai không rõ ràng; mà tranh luận xã hội chưa ngã ngũ, chúng chưa thể cụ thể hóa vào luật Cho nên, tuân thủ pháp luật coi đáp ứng đòi hỏi, chuẩn mực tối thiểu mà xã hội đặt Doanh nghiệp cần phải thực cam kết luật Trách nhiệm đạo đức tự nguyện, lại trung tâm CSR Ví dụ: ngày nghỉ thứ 7, tiền làm thêm giờ, điều kiện lao động, thông tin cho người tiêu dùng, giá bán thuốc chữa HIV/AIDS, liệu khách hàng, sử dụng nguyên liệu sạch, thực phẩm biến đổi gen, uy tín với đối tác, quan hệ với cộng đồng, cổ đông thiểu số, đối thủ cạnh tranh… vấn đề mở mức độ cam kết phụ thuộc vào trách nhiệm đạo đức doanh nghiệp (iv) Trách nhiệm từ thiện hành vi doanh nghiệp vượt ngồi trơng đợi xã hội, quyên góp ủng hộ cho người yếu thế, tài trợ học bổng, đóng góp cho dự án cộng đồng… Điểm khác biệt trách nhiệm từ thiện đạo đức doanh nghiệp hoàn toàn tự nguyện Nếu họ không thực CSR đến mức độ này, họ coi đáp ứng đủ chuẩn mực mà xã hội trông đợi 1.1.2 Bộ tiêu chuẩn SA 8000 SA 8000 hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội để hồn thiện điều kiện làm việc cho người lao động doanh nghiệp, trang trại hay văn phòng, Social Accountability International (SAI) phát triển giám sát Hướng dẫn cụ thể để thực hay kiểm tra tiêu chuẩn xã hội theo SA 8000 có sẵn trang chủ tổ chức (SA 8000) SAI đưa chương trình tập huấn SA 8000 tiêu chuẩn làm việc cho nhà quản lý, công nhân nhà kiểm tra tiêu chuẩn xã hội Tổ chức hoạt động vai trò nhà môi giới trung gian để cấp phép giám sát tổ chức kiểm tra sách xã hội nhằm cấp chứng cho người (doanh nghiệp) sử dụng lao động đạt tiêu chuẩn SA 8000 hướng dẫn để doanh nghiệp phát triển phù hợp với tiêu chuẩn tương tác đưa SA 8000 hay "Trách nhiệm xã hội 8000” xây dựng để thúc đẩy doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội tất ngành nghề toàn cầu SA 8000 xây dựng để giúp cơng ty có trách nhiệm xã hội đánh giá phân biệt thân với cơng ty có điều kiện lao động thấp mức chấp nhận Được ban hành lần đầu năm 1997 sửa đổi năm 2001, SA 8000 công nhận rộng rãi công cụ quan trọng để đưa việc thực thi doanh nghiệp quyền người lao động phù hợp với giá trị xã hội – yếu tố sống danh tiếng công ty ngày Tiêu chuẩn công nhận rộng rãi cơng đồn, quan phủ tổ chức phi phủ (NGOs) tiêu chuẩn tốt điều kiện làm việc Các tổ chức công nhận SA 8000 bao gồm Bộ ngoại giao Mỹ, Ủy ban châu Âu tổ chức Ân xá quốc tế SA 8000 dựa Tuyên ngôn thế giơi quyền người, Công ươc quốc tế quyền trẻ em Liên hợp quốc loạt công ước khác Tổ chức lao động quốc tế (ILO) SA8000 bao gồm lĩnh vực sau trách nhiệm giải trình sau: 1.1.2.1 Lao động trẻ em  Khái niệm Trẻ em người 15 tuổi ngoại trừ luật pháp nước sở quy định độ tuổi cao để học hay làm việc; trường hợp độ tuổi cao áp dụng Tuy nhiên, pháp luật nước sở quy định tuổi tối thiểu 14 ngoại lệ theo Quy ước số 138 ILO cho nước phát triển, áp dụng độ tuổi nhỏ Lao động trẻ em công việc làm trẻ em độ tuổi nhỏ độ tuổi nêu trên, trừ có ngoại lệ theo kiến nghị số 146 ILO  Tiêu chuẩn Công ty không trực tiếp hay gián tiếp tham gia sử dụng lao động trẻ em theo định nghĩa Công ty phải thiết lập, soạn thảo văn bản, trì trao đổi mội cách hiệu với nhân viên bên liên quan sách thủ tục để đền bù phát có lao động trẻ em định nghĩa trên, đồng thời cần cung cấp hỗ trợ tương thích để em tham gia học tập trì việc học hết độ tuổi trẻ em theo định nghĩa Công ty cần thiết lập, soạn thảo văn bản, trì trao đổi cách hiệu với nhân viên bên liên quan sách, thủ tục để nâng cao trình độ học vấn cho trẻ em nằm diện kiến nghị số 146 ILO Giờ học cộng với làm việc ngày không vượt 10 tiếng Bất kể hay nơi làm việc, công ty không trẻ em hay nhân cơng trẻ rơi vào tình nguy hiểm, thiếu an tồn hay có hại cho sức khỏe 1.1.2.2 Lao động cưỡng  Khái niệm lao động cưỡng Lao động cưỡng công việc thực người không tự nguyện mà bị đe doạ trừng phạt yêu cầu hình thức trả nợ  Tiêu chuẩn Công ty không trực tiếp hay gián tiếp tham gia hành vi cưỡng lao động, không yêu cầu nhân công phải nộp lại tiền chấp hay giấy tờ tùy thân để vào làm việc cơng ty 1.1.2.3 Sức khỏe an tồn Công ty cần nắm rõ kiến thức hành ngành nghề mình, tình rủi ro cụ thể để đảm bảo môi trường làm việc an tồn, khơng gây hại sức khỏe, đồng thời tiến hành bước thích hợp để ngăn ngừa tai nạn hay tác nhân gây hại sức khỏe chúng có chiều hướng gia tăng q trình làm việc, cách giảm thiểu nguyên nhân gây nguy hiểm thường gặp môi trường làm việc, theo trường hợp thực tế theo cách hợp lý Công ty cần định đại diện máy quản lý cấp cao để chịu trách nhiệm sức khỏe an toàn lao động cho nhân viên, đồng thời có bổn phận thi hành yêu cầu sức khỏe an toàn theo tiêu chuẩn SA 8000 Công ty cần bảo đảm việc tổ chức đặn có ghi nhận lại chương trình huấn luyện sức khỏe an toàn cho nhận viên, đồng thời tái huấn luyện sức khỏe an toàn cho nhân viên nhân viên bổ nhiệm vào vị trí khác Cơng ty cần thiết lập hệ thống phát hiện, phòng tránh hay xử lý mối nguy hiểm tiềm tàng sức khỏe an toàn toàn nhân viên Công ty cần cung cấp cho nhân viên phòng vệ sinh sẽ, nước uống an tồn cần thiết cung cấp phương tiện bảo quản vệ sinh an tồn thực phẩm Cơng ty cần đảm bảo trường hợp có xếp chỗ cho nhân viên tiện nghi phải sẽ, an toàn đáp ứng nhu cầu nhân viên 1.1.2.4 Quyền tự đoàn thể thương lượng tập thể Công ty phải tôn trọng quyền nhân viên việc thành lập tham gia cơng đồn họ tự lựa chọn quyền tiến hành thương lượng, khiếu nại tập thể Trong trường hợp mà quyền tự đoàn thể quyền thương lượng tập thể bị hạn chế luật pháp sở tại, công ty tạo điều kiện cho nhân viên có cách thức tương đương để họ hội họp thương lượng cách tự độc lập Công ty cần đảm bảo đại diện nhân viên không bị phân biệt đối xử đại diện có quyền tiếp xúc với thành viên nơi làm việc 1.1.2.5 Phân biệt đối xử Công ty không tham gia hay ủng hộ việc phân biệt đối xử tuyển dụng, toán lương bổng, tổ chức huấn luyện, thăng chức, cho nghỉ việc hay nghỉ hưu Nếu dựa yếu tố sắc tộc, đẳng cấp, quốc tịch, tơn giáo, khuyết tật, giới tính, quan hệ trị tuổi tác Cơng ty khơng can thiệp vào quyền nhân viên việc tuân thủ đức tin hay tập tục động cơng ty có liên quan đến sắc tộc, đẳng cấp, tơn giáo, giới tính, khuyết tật… Cơng ty cần nghiêm cấm hành vi, bao gồm cử chỉ, ngôn ngữ hành động xâm phạm thể chất có tính chấp cưỡng tình dục, đe dọa, lăng mạ hay lợi dụng 1.1.2.6 Hình thức kỷ luật Cơng ty khơng tham gia ủng hộ việc sử dụng hình phạt xâm phạm thể xác, tinh thần hay vật chất kể việc lặng mạ lời nói 1.1.2.7 Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi Công ty phải tuân thủ luật pháp chuẩn mực công nghiệp thời làm việc Tuần làm việc bình thường phải theo luật định, không vượt 48 Nhân viên phải có tối thiểu ngày nghỉ chu kỳ ngày Mọi công việc làm thêm phải trả mức thù lao cao bình thường hồn cảnh khơng vượt 12 giờ/tuần cho người Khi Công ty tham gia thỏa ước lao động tập thể, đại diện cho lực lượng lao động, qua tự thương lượng với nghiệp đồn, làm việc phụ trội gia tăng thỏa ước để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngắn hạn, đồng thời phải phù hợp với yêu cầu nên 1.1.2.8 Tiền lương Công ty cần đảm bảo trả lương cho tuần làm việc chuẩn mực phải phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu công nghiệp theo luật định phải đủ để đáp ứng nhu cầu nhân viên, đồng thời cung cấp thêm thu nhập cho mục đích sử dụng khác nhân viên Công ty cần bảo đảm khoản cắt giảm từ lương khơng nhằm mục đích kỷ luật chi tiết lương quyền lợi phải ghi rõ ràng cung cấp đặn cho nhân viên Công ty phải bảo đảm lương phúc lợi phải thực theo luật hành, việc chi trả phải thực dạng tiền mặt ngân phiếu tùy theo cách tiện lợi cho nhân viên Công ty cần đảm bảo khơng có loại hợp đồng lao động khơng cơng hay hình thức thử việc không xác đáng thực nhằm mục đích lảng tránh nghĩa vụ nhân viên lao động an sinh xã hội theo luật quy định hành 1.1.2.9 Các hệ thống quản lý Các tổ chức muốn đạt trì chứng cần xây dựng kết hợp tiêu chuẩn với hệ thống quản lý công việc thực tế có tổ chức SA 8000 bao gồm tất vấn đề liên quan tới quyền người lao động có Cơng ước tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Công ước Liên hiệp quốc quyền trẻ em Nó thừa nhận tầm quan trọng việc tuân thủ luật quốc gia, luật hành yêu cầu khác mà công ty thỏa thuận chấp hành Tiêu chuẩn SA 8000 hệ thống thẩm tra công cụ đáng tin cậy, toàn diện hiệu để đảm bảo điều kiện làm việc có tính nhân bao gồm: tiêu chuẩn bao gồm tất quyền quốc tế lao động chấp nhận rộng rãi Thẩm tra tuân thủ cách độc lập chuyên nghiệp: Việc chứng nhận cho điều kiện tiến hành tổ chức chứng nhận Tổ chức trách nhiệm xã hội quốc tế (SAI) công nhận Việc công nhận SAI đảm bảo chuyên gia đánh giá có lực trình độ cần thiết để tiến hành đánh giá tồn diện khách quan Gần có tổ chức công nhận để tiến hành chứng nhận SA 8000 Sự tham gia tất bên liên quan: Có tham gia tất ngành nghề chủ chốt cơng nhân cơng đồn, cơng ty, tổ chức tài trợ xã hội, tổ chức phi phủ phủ hệ thống SA 8000 Khai thác mối quan tâm người tiêu dùng nhà đầu tư: chứng nhận SA 8000 chương trình liên quan tới nghiệp đồn giúp người tiêu dùng nhà đầu tư xác định hỗ trợ công ty cam kết đảm bảo quyền người yếu tố tiêu chuẩn SA 8000 nơi làm việc 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Vấn đề CSR nước phát triển giới Thực tế giới rằng, doanh nghiệp thực tốt trách nhiệm xã hội lợi ích họ khơng khơng giảm mà tăng thêm Những lợi ích mà doanh nghiệp thu thực trách nhiệm xã hội bao gồm giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng giá trị thương hiệu, giảm tỷ lệ nhân viên việc, tăng suất thêm hội tiếp cận thị trường Chúng ta dẫn số ví dụ lợi ích việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Chẳng hạn, doanh nghiệp sản xuất bao bì lớn Ba Lan tiết kiệm 12 triệu la Mỹ vòng năm nhờ việc lắp đặt thiết bị mới, nhờ làm giảm 7% lượng nước sử dụng, 70% lượng chất thải nước 87% chất thải khí Chi phí sản xuất suất lao động phụ thuộc chặt chẽ vào hệ thống quản lý nhân Một hệ thống quản lý nhân hiệu giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí tăng suất lao động đáng kể Chế độ lương, thưởng hợp lý, môi trường lao động an toàn, hội đào tạo chế độ bảo hiểm y tế giáo dục góp phần giảm tỷ lệ nhân viên 10 Ban giám đốc hay người đại diện cơng đồn giải thích thấu đáo đạt thỏa thuận 2.2.5 Khơng phân biệt đối xử Chính sách khơng phân biệt đối xử áp dụng công ty dựa tinh thần tuân thủ quy định Luật lao động Các quy định không phân biệt đối xử dựa chủng tộc, đẳng cấp, tôn giáo, nguồn gốc, giới tính, tật nguyền quan điểm trị thuê mướn, trả lương, phúc lợi, thăng tiến, việc… dựa vào lực làm việc cá nhân người lao động Công ty không đối xử dựa kỳ thị chủng tộc, tín ngưỡng, trị, tơn giáo, giới tính, tình trạng nhân thai sản, sinh lý, tật nguyền hay lý khác không liên quan đến công việc Ngay vào làm việc người lao động phổ biến quy định chung, chế độ lương thưởng, đánh giá…Nếu người lao động có biểu phân biệt đối xử có văn phản ánh lên cấp quản lý hay ban giám đốc, cơng đồn thơng qua người đại diện họp định kỳ công ty giải 2.2.6 Kỷ luật lao động Theo quy định công ty trường hợp vi phạm nội quy, quy chế có hình thức: nhắc nhở; khiển trách; cảnh cáo; kỷ luật; việc tùy vào mức độ phạm lỗi Khơng có hình phạt thể xác, tinh thần sỉ nhục lời nói Doanh nghiệp đảm bảo rằng, khoản khấu trừ vào lương khơng thực với hình thức kỷ luật Các hình thức kỷ luật áp dụng công ty tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định Bộ luật lao động văn hướng dẫn Theo quy định cơng ty 565 quy trình áp dụng hình thức kỷ luật sau:  Xử lý vi phạm kỷ luật lao động: Công ty thành lập hội đồng kỷ luật riêng, người lao động vi phạm nội quy, quy chế ảnh hưởng tới Công ty Hội đồng kỷ luật họp tiến 19 hành kỷ luật người lao động, có tham gia đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở (trừ trường hợp xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách miệng) người bị kỷ luật Việc xem xét xử lí kỷ luật lao động ghi thành biên Người bị kỷ luật, đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở, người có thẩm quyền xử lí vi phạm kỷ luật lao động ký vào biên Đương sự, đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở có quyền ghi ý kiến bảo lưu, khơng ký phải ghi rõ lý  Quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động: Người có thẩm quyền xử lí vi phạm kỷ luật lao động theo hình thức sa thải chuyển cơng việc khác có mức lương thấp định văn ghi rõ thời hạn kỷ luật Khi xử lí kỷ luật theo hình thức sa thải người sử dụng lao động trao đổi trí với Ban chấp hành cơng đồn sở Trong trường hợp khơng trí Ban chấp hành cơng đồn sở báo cáo với Phòng lao động Thương binh xã hội quận Phú Nhuận Sau 30 ngày kể từ ngày báo cáo cho Phòng lao động Thương binh xã hội quận Phú Nhuận, công ty định kỷ luật 2.2.7 Thời gian làm việc nghỉ ngơi Công ty 565 tuân thủ đầy đủ quy định luật lao động thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi:  Thời làm việc: Thời làm việc không ngày 48 tuần - Sáng: Từ 7h30 đến 11h30 - Chiều: Từ 13 đến 17 - Thứ chủ nhật nghỉ 20 Đối với công trường dự án thứ bảy làm việc bình thường Chủ nhật làm việc tăng ca phải đăng ký trước, đảm bảo không tăng ca qua ngày 200 năm  Thời nghỉ ngơi Người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ sau đây: - Tết Dương lịch: ngày 1/1 dương lịch - Tết Nguyên Đán: ngày (một ngày cuối năm ba ngày đầu năm âm lịch) - Ngày chiến thắng: ngày (30/4 dương lịch) - Ngày Quốc tế lao động: ngày (1/5 dương lịch) - Ngày Quốc khánh: ngày ( 2/9 dương lịch) - Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: ngày (10/3 âm lịch) Nếu ngày nghỉ nói trùng vào ngày nghỉ hàng tuần người lao động nghỉ bù vào ngày Người lao động nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương trường hợp sau đây: - Kết hôn: nghỉ ngày - Con kết hôn: nghỉ ngày - Bố mẹ (cả bên chồng bên vợ) chết, vợ chồng chết, chết: nghỉ ngày Đối với người lao động có từ 12 tháng làm việc trở lên nghỉ phép hàng năm: 14 ngày lao động trực tiếp 12 ngày lao động gián tiếp năm nghỉ thêm ngày Đối với người lao động có thời gian làm việc 12 tháng số ngày nghỉ phép năm tính theo tỉ lệ số tháng làm việc thực tế Không sử dụng lao động nữ có thai từ tháng thứ trở lên phụ nữ nuôi nhỏ 12 tháng tuổi làm việc vào ban đêm làm thêm Lao động nữ thời gian nuôi nhỏ 12 tháng tuổi, 21 nghỉ ngày 60 phút thời gian làm việc mà hưởng nguyên lương Công ty chấp nhận cho người lao động nghỉ khơng hưởng lương có lý đáng theo quy định 2.2.8 Tiền lương, tiền thưởng Theo số liệu báo cáo tình hình kết sản xuất thu nhập bình quân người lao động công ty 565 tăng qua năm, năm 2011 là: 6.090.000 đ/tháng Đây số thể năm qua công ty 565 không ngừng nâng cao chất lượng sống cho người lao động gia đình họ Bảng 2.1: Kết sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần 565 qua năm 2008 , 2009, 2010,2011 STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm Năm Năm Năm tính 2008 2009 2010 2011 Doanh thu Tỷ đồng 110,344 170.587 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,642 8,905 9,428 10,563 Tổng số lao động Người 200 250 345 380 Thu nhập bình quân Triệu người lao động đồng 4,02 5,3 5,54 6,09 225,256 286,147 (Nguồn: Phòng Tài Chính – Kế Tốn Công ty Cổ phần 565) Tiền lương làm thêm tính theo quy định hành 150% làm thêm vào ngày thường; 200% làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần 300% làm thêm vào ngày lễ, tết  Phương pháp tính lương Cơng ty xây dựng thang, bảng lương có đăng ký với quan chức quản lý Nhà nước theo quy định Xây dựng công khai định mức lao động cho tồn cơng ty Áp dụng chế độ phụ cấp lương theo quy định • Các hình thức trả lương 22 Cơng ty thực chế độ trả lương như: Lương thời gian, lương sản phẩm tùy theo phận mà công ty áp dụng hình thức lương phù hợp Cơng ty trả lương làm thêm luật lao động, • Chế độ nâng bậc lương Hàng năm công ty có nâng lương cho người lao động thơng qua hội đồng lương Cơng ty có chế độ nâng bậc lương cho công nhân theo thâm niên thời gian làm việc theo quy định • Chế độ bảo hiểm xã hội Thực việc đóng bảo hiểm xã hội theo luật lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất Quy định cụ thể việc toán chế độ ốm đau thời gian người lao động nghỉ nghơi khác hưởng lương Ngoài lương thưởng cơng ty có khoản khác phụ cấp xăng, phụ cấp cơng trình, phí cơng tác tuỳ thuộc vào tình hình thực tế cơng việc Người lao động có từ 12 tháng làm việc trở lên trả lương tháng 13 theo mức lương tháng cuối năm Người lao động có thời gian làm việc 12 tháng lương tháng 13 tính theo tỉ lệ tương ứng với số tháng làm việc thực tế Mức thưởng vào ngày lế, tết tùy vào tình hình sản xuất lợi nhuận cơng ty đánh giá nhân viên xếp hạng Bên cạnh khoản tiền thưởng theo quy định cơng ty 565 áp dụng số hình thức thưởng đột xuất nhằm khích lệ, động viên tinh thần làm việc người lao động như: Thưởng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vượt tiến độ thi công, lao động giỏi, 2.2.9 Hệ thống quản lý thực kiểm tra giám sát Cơng ty kết hợp sách quản lý tiêu chẩn SA 8000 với quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001- 2008, với sách quản lý khác luật lao động, thỏa ước lao động tập thể công ty văn pháp luật khác quan chức có thẩm quyền Nhà nước ban hành Kết hợp chặt chẽ với sách pháp luật có liên quan để vận dụng 23 quản lý tốt nội dung tiêu chuẩn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế cơng ty Cơng ty có ban kiểm sốt nội tiêu chuấn áp dụng SA 8000 tiêu chuẩn chất lượng ISO: 9001-2008 nên luôn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá theo tháng, quý tiêu chuẩn mà áp dụng để phát xử lý khắc phục kịp thời nội dung chưa phù hợp Tiến hành công tác thi đua khen thưởng việc thực nội dung tiêu chuẩn 2.3 Những thuận lợi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 công ty 2.3.1 Thuận lợi Qua 12 năm phát triển trưởng thành cơng ty ngày hồn thiện mặt tổ chức có đội ngũ cán cơng nhân viên có tâm huyết Hình ảnh, uy tín công ty ngày khẳng định Phương thức lãnh đạo sáng suốt đội ngũ cơng nhân viên có trình độ, trách nhiệm, yêu nghề ham học hỏi mạnh lớn công ty Hiện việc thực tiêu chuẩn ISO: 9001-2008 kiểm sốt chất lượng cơng ty trì năm tiền đề việc thực quản lý theo tiêu chuẩn SA 8000 có hiệu định Việc áp dụng SA 8000 doanh nghiệp có thuận lợi cơng ty ln ln phải tuân thủ nguyên tắc điều luật lao động Việt Nam, vốn gần gũi với quy định luật Lao động quốc tế mà SA 8000 lấy làm tảng Việc áp dụng SA 8000 giúp triển khai cụ thể sâu vào khía cạnh hiệu hoạt động quản lý lao động, nên gặp nhiều thuận lợi ủng hộ từ cấp quản lý cơng nhân 2.3.2 2.3.2 Khó khăn Thái độ hờ hững doanh nghiệp Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty 565 nói riêng nhìn nhận SA 8000 24 vấn đề mâu thuẫn với mục tiêu tạo cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận, khơng phù hợp với mục tiêu kinh doanh Một khó khơng công ty mà hầu hết doanh nghiệp không muốn tiết lộ ghi chép tài Ban kiểm sốt nội đánh giá nhiều lúc chưa có tính khách quan, mang tính chủ quan nên khó phát lỗi áp dụng, nên khơng có biện pháp khắc phục hiệu áp dụng chưa đạt Trong thời kỳ khủng hoảng việc khơng có khả chi trả chi phí áp dụng SA 8000 Đó chi phí đánh giá, giám định, chi phí thực thay đổi để áp dụng SA 8000 khó khăn lớn công ty 565 Do quy định đạo đức thực tiêu chuẩn không phản ánh nhu cầu giá trị văn hóa cơng ty Việc dẫn đến khó khăn áp dụng SA 8000 ưu tiên, đặc biệt thời điểm kinh tế xuống dốc Ngay hệ thống SA 8000 hứa hẹn đem lại lợi nhuận cao lâu dài, Công ty không muốn chi cho nhu cầu trước mắt để thực SA 8000 PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN SA 8000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 565 3.1 Về phía quản lý Nhà nước 25 Cần xây dựng hành lang pháp lý bắt buộc doanh nghiệp phải thực thi trách nhiệm xã hội cách đầy đủ nghiêm túc Điều liên quan đến trách nhiệm nhà nước việc tạo môi trường khung pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động Khung pháp lý biện pháp có hiệu lực việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; đồng thời giải pháp hỗ trợ đắc lực cho giải pháp đạo đức, làm cho động đạo đức thường xuyên củng cố ngày có hiệu lực thực tế Cái khó khăn cho Việt Nam nước phát triển nói chung bối cảnh cần phải thu hút đầu tư nước ngồi, đặt nặng mục tiêu mơi trường xã hội doanh nghiệp khó thu hút đầu tư nước ngồi Nhưng khơng đặt mạnh vấn đề trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hậu mơi trường xã hội bù đắp kết tăng trưởng kinh tế, mục tiêu phát triển bền vững khơng thể thực Nâng cao chất lượng quy định pháp luật tăng cường trách nhiệm thực thi luật pháp Tập trung hồn thiện luật tính hiệu lực việc thực thi luật Các trách nhiệm luật (đạo đức, từ thiện), chế tự nguyện cần khuyến khích tương tác doanh nghiệp xã hội Nhà nước nên gián tiếp tác động thông qua chế hiệp hội, mạng lưới cộng đồng, giáo dục, nâng cao ý thức người lao động, người tiêu dùng Thực chương trình truyền thông, giáo dục đào tạo TNXH vào hệ thống giáo dục đào tạo, hệ thống dạy nghề Nâng cao nhận thức tăng cường lực cho doanh nghiệp đối tác liên quan Cần thường xuyên cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật, tiêu chuẩn doanh nghiệp đặc biệt cần tuyên truyền phổ biến cho người lao động biết quy định pháp luật quyền nghĩa vụ nơi làm việc Cần gia tăng nhận thức vấn đề, kiến thức chun mơn vào tính quan trọng việc thực trách nhiệm xã hội cho đối tác có liên quan; nâng cao hệ thống quản lý để tuân theo quy tắc ứng xử quy định pháp luật Tổ chức diễn đàn để trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm hiệu việc thực trách nhiệm xã hội với tham gia 26 nhiều tập đoàn, công ty lớn, đơn vị giám sát độc lập, tổ chức phi phủ nhằm mục đích tiêu chuẩn hoá quy tắc giúp nâng cao hội chia sẻ, học hỏi đối tượng với Tạo điều kiện tiếp cận tra cứu văn pháp lý dễ dàng, văn pháp luật cập nhật thường xuyên, hướng dẫn phương pháp xử lý có xung đột quy tắc ứng xử Khuyến khích sáng tạo thực tốt trách nhiệm xã hội Tạo chế biện pháp khen thưởng thích đáng cho doanh nghiệp thực tốt trách nhiệm xã hội (có thể vật chất giảm thuế tinh thần giới thiệu khách hàng, đưa lên phương tiện thông tin đại chúng, trao tặng danh hiệu…) Bằng phương tiện truyền thông đại chúng, thông tin, tuyên truyền để người hiểu chất vấn đề “trách nhiệm xã hội” quy tắc ứng xử, doanh nghiệp, nhà quản lý, hoạch định sách vĩ mô Trước hết chủ doanh nghiệp trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, phải làm cho họ hiểu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp khơng phải bó gọn cơng tác từ thiện Công tác tuyên truyền, giáo dục quan trọng, tất hành vi người thông qua ý thức người, ý thức họ điều khiển Do đó, vấn đề đặt phải cho việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trở thành động bên chủ doanh nghiệp Việc thực trách nhiệm xã hội trước hết cần xem hành vi đạo đức điều khiển động đạo đức Đây giải pháp bên đạo đức Phát triển phận doanh nghiệp thực tốt quy tắc ứng xử trách nhiệm xã hội tạo đà cho doanh nghiệp khác thực tiến tới việc thực cách toàn diện lĩnh vực tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật ngày tốt Có chế hỗ trợ tài cần thiết cho doanh nghiệp gặp khó khăn q trình thực trách nhiệm xã hội 27 Tăng cường tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật để có biện pháp xử lý kịp thời doanh nghiệp vi phạm giúp cho việc thực thi pháp luật tốt hơn, bảo đảm môi trường cạnh tranh công doanh nghiệp Củng cố khâu yếu hệ thống thực thi soát xét biện pháp chế tài cách xác đáng để đảm bảo hiệu lực luật pháp Xây dựng chế chuẩn hóa, giám sát phối hợp đội ngũ tra đội ngũ chuyên gia đánh giá, công ty đánh giá cấp chứng Cần có nghiên cứu bản, khảo sát thực tế doanh nghiệp thực thực quy tắc ứng xử, để phát thuận lợi rào cản, khó khăn, thách thức, từ khuyến nghị giải pháp xúc tiến thực thời gian tới Có thể thấy, trình thực trách nhiệm xã hội quy tắc ứng xử, doanh nghiệp phí lớn cho đầu tư để cải thiện điều kiện vệ sinh lao động môi trường Trong điều kiện cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp trang trải khoản chi này, nhà nước phải hỗ trợ cho vay từ quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ xúc tiến thương mại… với sách ưu tiên, ưu đãi Hình thành kênh thông tin trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp, cung cấp thông tin cập nhật quy tắc ứng xử; tư vấn cho doanh nghiệp trình thực trách nhiệm xã hội quy tắc ứng xử… Ở vai trò hiệp hội nghề nghiệp (Hội dệt may, Hội giày da, Hội xuất thuỷ sản…) Hội cơng Thương, Văn phòng thương mại công nghiệp Việt Nam, ngành lớn Tăng cường hoạt động thành lập kiện toàn máy tổ chức hoạt động cơng đồn sở Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng luật lao động nghiệp vụ cơng đồn cho cán cơng đồn doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp không thuộc sở hữu Nhà nước Phát hành tờ rơi, tờ bướm áp phích ghi rõ nghĩa vụ, quyền lợi chế độ lương bổng theo quy định pháp luật cho doanh nghiệp người lao động 28 Tiếp tục nâng cao nghiệp vụ tra cho tra viên lao động, tăng cường hệ thống biểu mẫu tra Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm doanh nghiệp không thuộc sở hữu Nhà nước, đặc biệt tra đột xuất giải khiếu kiện Tăng cường kiểm tra, giám sát quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp vấn đề trả lương 3.2 Về phía cơng ty Cơng ty cần nhận thức đắn SA 8000, cần tìm hiểu kỹ tiêu chuẩn coi chiến lược phát triển lâu dài bền vững Từ có đầu tư mạnh mẽ tài thời gian Ban lãnh đạo cần tham gia hội thảo chuyên đề thực trách nhiệm xã hội để từ hiểu sâu vấn đề, có nhìn nhận để có sách phù hợp Cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để người công ty hiểu chất vấn đề “Trách nhiệm xã hội” Ban đánh giá ISO: 9001-2008 SA 8000 cơng ty cần đánh giá kiểm sốt nội thực trạng áp dụng tiêu chuẩn này, để phát lỗi để có biện pháp khắc phục, không nên đánh giá theo ý chủ quan Ban chấp hành cơng đồn cần thường xun theo sát, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cán cơng nhân viên cơng ty Có biện pháp kịp thời giải quyết, điều chỉnh đồng thời tăng tính đồn kết người lao động Tổ chức họp giao ban phòng ban để tăng cường phối hợp cán quản lý phận việc thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc thực nội quy, quy chế tồn cơng ty Cơng ty phải cơng khai minh bạch dân chủ việc thực pháp luật lao động như: nội quy, quy chế, trả lương, khoản lương, hệ thống khuyến khích, phúc lợi tiền thưởng, thảo ước lao động tập thể… PHẦN KẾT LUẬN Trong năm qua, sách đổi mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế Đảng Nhà nước mang lại thành tựu to lớn 29 phát triển kinh tế – xã hội nước ta, làm thay đổi hình ảnh Việt Nam trường quốc tế Tồn cầu hố kinh tế xu hướng khách quan tạo nhiều hội phát triển cho quốc gia, cho nhiều doanh nghiệp nhiên cạnh tranh thị trường ngày trở nên gay gắt Trong bối cảnh cơng ty muốn tạo cho chỗ đứng vững thị trường Chính tiềm lực nội công ty định đến sống cơng ty thị trường, tiềm lực đội ngũ cơng nhân viên có tay nghề kĩ xử lí cơng việc hiệu Và bên cạnh hài lòng nhân viên cơng ty tạo nên tiềm lực cho công ty để đủ sức cạnh tranh thị trường Để tạo tiềm lực cơng ty phải có sách thu hút đãi ngộ với nhân viên cơng ty để nhân viên an tâm cơng hiến hết khả trình độ cho cơng việc Bên cạnh việc hoạt động xã hội doanh nghiệp trách nhiệm doanh nghiệp xã hội việc làm cần thiết xã hội cần cam kết thực phát triển bền vững nhằm cam kết với người lao động để nâng cao chất lượng sống nhân viên xã hội góp phần thúc đẩy xã hội phát triển Vì doanh nghiệp nước ta xây dựng bước áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 vào việc ứng xử doanh nghiệp xã hội Và tiêu chuẩn SA 8000 dần trở thành chuẩn mực cho doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp nhà nước Danh sách thành viên nhóm 9: Phùng Thị Minh Châu Bùi Viết Dương 30 K’Mah Ri Loan La Văn Ninh Hoàng Văn Hải Trương Quốc Văn Trần Văn Nhâm Đinh Thị Như Ý MỤC LỤC Lời mở đầu Phần 31 Cơ sở lý luận tiêu chuẩn trắc nghiệm xã hội SA 8000 1.1 Một số lý luận trách nhiệm xã hội .2 1.1.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội 1.1.2 Bộ tiêu chuẩn SA 8000 1.1.2.1 Lao động trẻ em .6 1.1.2.2 Lao động cưỡng 1.1.2.3 Sức khỏe an toàn 1.1.2.4 Quyền tự đoàn thể thương lượng tập thể 1.1.2.5 Phân biệt đối xử .8 1.1.2.6 Hình thức kỷ luật 1.1.2.7 Thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi .9 1.1.2.8 Tiền lương 1.1.2.9 Các hệ thống quản lý 10 1.2.1 Vấn đề CSR nước phát triển giới 10 1.2.2 Vấn đề CSR Việt Nam .11 Phần Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội lao động SA 8000 công ty Cổ phần 565 .13 2.1 Sơ lược công ty Cổ phần 565 13 2.2 Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 công ty 15 2.2.1 Vấn đề lao động trẻ em .15 2.2.2 Lao động cưỡng 16 2.2.3 Sức khỏe an toàn lao động .16 2.2.4 Tự hiệp hội quyền thương lượng tập thể 18 32 2.2.5 Không phân biệt đối xử .19 2.2.6 Kỷ luật lao động 19 2.2.7 Thời gian làm việc nghỉ ngơi 20 2.2.8 Tiền lương, tiền thưởng .22 2.2.9 Hệ thống quản lý thực kiểm tra giám sát 23 2.3 Những thuận lợi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 công ty 24 2.3.1 Thuận lợi .24 2.3.2 Khó khăn .25 Phần Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc thực SA 8000 công ty Cổ phần 565 26 3.1 Về phía quản lý Nhà nước 26 3.2 Về phía cơng ty 29 Phần kết luận .30 Danh sách nhóm .31 33 ... hội 12 PHẦN 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIỂU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VỀ LAO ĐỘNG SA 8000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 565 2.1 Sơ lược công ty Cổ phần 565 - Tên công ty: Công ty cổ phần 565 (Được chuyển... loại - Công trình hạ tầng, bao gồm cống, rãnh, san lấp mặt • Sơ đồ tổ chức: 14 (Nguồn: Phòng Hành Chính- Nhân Sự Cơng ty Cổ Phần 565) 2.2 Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 công ty Bộ tiêu chuẩn. .. doanh thực tế công ty Công ty có ban kiểm sốt nội tiêu chuấn áp dụng SA 8000 tiêu chuẩn chất lượng ISO: 9001-2008 nên luôn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá theo tháng, quý tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng áp dụng bộ tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty cổ phần 565 , Thực trạng áp dụng bộ tiêu chuẩn SA 8000 tại công ty cổ phần 565

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay