Phân tích tình hình công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV cà phê 721

51 4 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 16:37

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST T Từ viết tắt CB - CNVC - LĐ HĐQT KD KDTH NĐ - CP NLĐ NN & PTNT QĐ - BNN - Diễn giải Cán - Công nhân viên chức - Lao động Hội đồng quản trị Kinh doanh Kinh doanh tổng hợp Nghị định phủ Người lao động Nơng nghiệp & Phát triển nông thôn 10 11 12 13 14 15 16 ĐMDN SX SXKD TC - HC TCT/QĐ TNHH MTV TP.HCM UBNN WTO Quyết định - Bộ nông nghiệp - Đổi doanh nghiệp Sản xuất Sản xuất kinh doanh Tổ chức - Hành Tổng Cơng ty/Quyết định Trách nhiệm hửu hạn thành viên Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 3.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, 2011 ,2012 Công ty TNHH MTV Cà phê 721 18 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ thể lợi nhuận trước thuế Công ty TNHH MTV Cà phê 721 qua ba năm (2010 – 2012) 19 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức Công ty 20 Bảng 4.1: Cơ cấu lao động Công ty TNHH MTV Cà phê 721 .25 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật q trình tồn cầu hố diễn mạnh mẽ, yếu tố cạnh tranh truyền thống doanh nghiệp vốn, nguyên vật liệu, công nghệ, dần trở nên bão hoà thực khơng có ý nghĩa nội doanh nghiệp chưa đảm bảo có lực lượng cán chủ chốt có đầy đủ lực kinh nghiệm để điều hành doanh nghiệp phát triển Thay vào đó, nguồn lực mới, yếu tố cạnh tranh khơng thể thiếu mang tính định đến tồn phát triển doanh nghiệp người – nguồn nhân lực Đặt chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển quốc gia nhiệm vụ hàng đầu nước giới có Việt Nam Và Công ty TNHH MTV Cà phê 721 khơng nằm ngồi xu hướng tồn cầu Trong năm qua, Cơng ty khơng ngừng hồn thiện máy quản lý, ngày nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty, giải công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp khơng nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đạt thành tựu to lớn công tác quản trị nhân nhờ cố gắng nổ lực không ngừng Ban giám đốc tồn cán nhân viên Cơng ty Tuy nhiên công tác quản trị nhân Công ty bộc lộ thiếu sót hạn chế định Với mong muốn hồn thiện cơng tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721, đưa đề xuất, giải pháp thích hợp việc sử dụng nguồn nhân lực cách hiệu nhất, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngày phát triển, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình cơng tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác quản trị nhân doanh nghiệp Đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721, từ xem xét nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721 thời gian vừa qua Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tất mối quan hệ có ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Nội dung Gồm phần: - Phần thứ 1: Mở đầu - Phần thứ 2: Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Phần thứ 3: Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu - Phần thứ 4: Kết nghiên cứu - Phần thứ 5: Kết luận 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu thời gian Số liệu nghiên cứu năm: 2010, 2011, 2012 Đề tài thực từ ngày 24/09/2013 đến ngày 19/10/2013 1.4.3 Phạm vi nghiên cứu không gian Đề tài thực Công ty TNHH MTV Cà phê 721 Địa chỉ: Thôn 11, xã CưNi, Huyện Eakar, Tỉnh Đắk Lắk PHẦN THỨ HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận công tác quản trị nhân doanh nghiệp 2.1.1 Các khái niệm liên quan đến quản trị nhân 2.1.1.1 Tổ chức Tổ chức hệ thống hoạt động hay nỗ lực hai hay nhiều người kết hợp với cách có ý thức Nói cách khác, người ta hợp tác thoả thuận cách thức để phối hợp nỗ lực họ nhằm hồn thành mục tiêu chung tổ chức hình thành 2.1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực Theo định nghĩa Liên hiệp quốc, nguồn nhân lực trình độ lành nghề, kiến thức lực toàn sống người có thực tế tiềm để phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng Nguồn nhân lực theo nghĩa hẹp để lượng hố cơng tác kế hoạch hố nước ta quy định phận dân số, bao gồm người độ tuổi lao động có khả lao động theo quy định Bộ luật lao động Việt Nam (nam đủ 15 đến hết 60 tuổi, nữ đủ 15 đến hết 55 tuổi) Trên sở đó, số nhà khoa học Việt Nam xác định nguồn nhân lực hay nguồn lực người bao gồm lực lượng lao động lao động dự trữ Trong lực lượng lao động xác định người lao động làm việc người độ tuổi lao động có nhu cầu khơng có việc làm (người thất nghiệp) Lao động dự trữ bao gồm học sinh độ tuổi lao động, người độ tuổi lao động khơng có nhu cầu lao động 2.1.1.3 Khái niệm quản trị nhân Mỗi hình thái kinh tế xã hội gắn liền với phương thức sản xuất định, xu hướng quản trị ngày phức tạp với phát triển ngày cao kinh tế xã hội Trên thị trường ngày nay, doanh nghiệp đứng trước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu cung cấp sản phẩm dịch vụ Điều đòi hỏi phải có quan tâm tới chất lượng sản phẩm dịch vụ, tới phương thức Marketing bán hàng tốt quy trình nội hiệu Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo cân tính chất quán sáng tạo Để đạt mục tiêu này, họ dựa vào số tài sản lớn “nguồn nhân lực” 2.1.1.4 Mục tiêu quản trị nhân Sử dụng có hiệu NNL nhằm tăng suất lao động nâng cao hiệu tổ chức Đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa nhân lực cá nhân doanh nghiệp Làm giảm chi phí thời gian, tiền bạc, vật chất, đồng thời hạn chế tối bất mãn cá nhân người lao động Có sách lương thưởng hợp lý, kích thích, động viên cá nhân tổ chức trung thành, tận tâm với doanh nghiệp 2.1.1.5 Các chức quản trị nhân Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực Nhóm chức năg trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với phẩm chất phù hợp với công việc doanh nghiệp Để tuyển người cho việc, trước hết doanh nghiệp phải vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh thực trạng sử dụng nhân viên doanh nghiệp nhằm xác định công việc cần tuyển thêm người Nhóm chức đào tạo phát triển Nhóm chức trọng vào việc nâng cao lực nhân viên, đảm bảo cho nhân viên tròn doanh nghiệp có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hồn thành tốt cơng việc giao tạo điều kiện cho nhân viên phát triển tối đa lực cá nhân Các doanh nghiệp áp dụng chương trình hướng nghiệp đào tạo cho nhân viên nhằm xác định lực thực tế nhân viên giúp nhân viên làm quen với công việc doanh nghiệp Đồng thời, doanh nghiệp thường lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện đào tạo lại nhân viên có thay đổi nhu cầu sản xuất kinh doanh quy trình cơng nghệ, kỹ thuật Nhóm chức đào tạo, phát triển thường thực hoạt động như: hướng nghiệp, huấn luyện, đào tạo kỹ thực hành cho cơng nhân; bồi dưỡng nâng cao trình độ lành nghề cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho cán quản lý cán chuyên mơn nghiệp vụ Nhóm chức trì nguồn nhân lực Nhóm chức này, trọng đến việc trì sử dụng nguồn nhân lực có hiệu nguồn nhân lực doanh nghiệp Chức kích thích, động viên liên quan đến sách hoạt động nhằm khuyến khích, động viên nhân viên doanh nghiệp làm việc hăng say, tận tình, có ý thức trách nhiệm hồn thành cơng việc với chất lượng cao Giao cho nhân viên cơng việc mang tính thách thức cao, cho nhân viên biết đánh giá cán lãnh đạo mức độ hoàn thành ý nghĩa việc hồn thành cơng việc nhân viên hoạt động doanh nghiệp, trả lương cao công bằng, kịp thời khen thưởng nhân viên có sáng kiến, có đóng góp làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh uy tín doanh nghiệp, v.v…là biện pháp hữu hiệu để thu hút trì đội ngũ lao động lành nghề cho doanh nghiệp 2.1.1.6 Vai trò phận quản trị nhân Quản lý sách đề sách liên quan đến tài nguyên nhân doanh nghiệp : Bộ phận quản trị nhân đóng vái trò chủ yếu việc quản lý sách, nhằm đảm bảo sách Nhà nước quy định thực đầy đủ doanh nghiệp Bộ phận quản trị nhân đề giải sách phạm vi doanh nghiệp nhằm thực mục tiêu tổ chức Chính sách nhân thực thông qua việc cố vấn cho người đứng đầu tổ chức việc đề giải vấn đề liên quan đến người doanh nghiệp Tư vấn cho phận nhân doanh nghiệp : Một phận doanh nghiệp có vấn đề cơng nhân bỏ việc, phận có tỷ lệ cơng nhân vắng mặt cao, phận khác có vấn đề thắc mắc chế độ phụ cấp… Trong tất vấn đề trên, người phụ trách nhân nhân viên phận nhân nắm vững sách nhân Nhà nước doanh nghiệp đảm nhận việc giải vấn đề khó khăn cụ thể tư vấn cho người đứng đầu doanh nghiệp giải vấn đề phức tạp Như phận quản trị đóng vai trò tư vấn cho nhà quản trị Cung cấp dịch vụ: Vai trò cung cấp dịch vụ tuyển dụng, đào tạo phúc lợi cho phận khác quản trị nhân sự.Chẳng hạn quan trị nhân giúp đỡ phận khác việc tuyển mộ trắc nghiệm tuyển chọn nhân viên Do tính chất chuyên mơn hóa nên quản trị nhân thực hay tư vấn phần lớn cơng việc nhân có hiệu phận khác đảm nhiệm Thông thường phận khác đứng trực tiếp làm chức quản trị nhân sự, phận khác nhờ phận quản trị nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc quản trị nhân viên.Quyết định việc tuyển chọn nhân việc điều kiện chế thị trường phận chun mơn định, để có đầy đủ thông tin cho việc định phận dịch vụ quản trị nhân cung cấp Kiểm tra nhân viên: Bộ phận quản trị nhân đảm nhận chức kiểm tra quan trọng cách giám sát phận khác đảm bảo việc thực sách, chương trình thuộc nhân đề hay không Kiểm tra thủ tục, kiêm tra phận khác đánh giá thành tích nhân viên có khơng, hay có bỏ sót phần thành tích hay khơng Kiểm tra thơng qua việc đo lường, đánh giá, phân tích đơn khiến nại, tai nạn lao động, kỳ hạn chấm dứt hợp đồng, lý vắng mặt nhân viên, biện pháp kỷ luật, thúc đẩy phận khác quản trị tài nguyên nhân có hiệu hơn.Các kiểm tra phận quản trị nhân phải thực văn thông báo phận kiểm tra biết báo cáo lên nhà quản trị cấp doanh nghiệp 2.1.1.7 Tầm quan trọng phận quản trị nhân Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực: vốn, sở vật chất, tiến khoa học kỹ thuật, người lao động, yếu tố có mối quan hệ mật thiết với tác động lại với Những yếu tố như: máy móc thiết bị, cải vật chất, công nghệ kỹ thuật mua được, học hỏi được, chép được, người khơng thể Vì khẳng định quản trị nhân có vai trò thiết yếu tồn phát triển doanh nghiệp Con người, với khả sáng tạo, lao động cần cù siêng mình, phát minh dụng cụ từ ban đầu thô sơ phát triển công nghệ cao, khoa học kỹ thuật cao ngày phục vụ nhu cầu thân phát triển xã hội Quản trị nhân góp phần vào việc giải mặt kinh tế xã hội vấn đề lao động Đó vấn đề chung xã hội, hoạt động kinh tế nói chung đến mục đích sớm hay muộn cho người lao động hưởng thành họ làm Quản trị nhân gắn liền với tổ chức, quan tổ chức cần phải có phận nhân Quản trị nhân thành tố quan trọng chức quản trị, có gốc rễ nhánh trải rộng khắp nơi tổ chức Quản trị nhân diện khắp phòng ban, cấp quản trị có nhân viên quyền phải có quản trị nhân Cung cách quản trị nhân tạo bầu khơng khí văn hoá cho doanh nghiệp Đây yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp 2.1.2 Những nội dung chủ yếu công tác quản trị nhân tổ chức,doanh nghiệp 2.1.2.1 Phân tích cơng việc Là thu thập thông tin công việc cách hệ thống, nhằm xác định nhiệm vụ thuộc phạm vi cơng việc kỹ năng, lực, trách nhiệm cần thiết để thực cơng việc cách tốt 2.1.2.2 Tuyển dụng Tuyển dụng lao động Tuyển dụng trình tìm kiếm, thu hút ứng cử viên từ nguồn khác đến tham gia dự tuyển vào vị trí trống tổ chức lựa chọn số họ người đáp ứng tốt yêu cầu công việc đặt Các yêu cầu tuyển dụng 10 4.2.1 Nguyên nhân yếu tố khách quan ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân Công ty Bối cảnh kinh tế ảnh hưởng lớn đến quản lý nguồn nhân lực Trong giai đoạn kinh tế phát triển, doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất cần phát triển lao động mới, tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng cán công nhân viên Hơn việc mở rộng sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải tuyển them người có lực, trình độ buộc doanh nghiệp phải tăng lương, tăng phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc để thu hút nhân tài Ngược lại tinh tế suy thối, bất ổn có chiều hướng xuống đòi hỏi doanh nghiệp mặt phải trì lực lượng lao động có tay nghề, mặt khác cần phải giảm chi phí lao động Doanh nghiệp phải cho nhân viên nghỉ việc tạm thời việc, giảm sách phúc lợi yếu tố có liên quan khác: - Do hạn chế trình độ nhân tuyển dụng Vì Cơng ty chuyển từ đơn vị quân đội sang chế tuyển dụng thực từ nhiều năm trước Đa số cán công ty trưởng thành từ thực tế, tự học, tự đào tạo - Do điều kiện vùng sâu, vùng xa, có điều kiện để nâng cao kiến thức mặt Đồng thời thiếu điều kiện tối ưu cho công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 4.2.1.1 Dân số lực lượng lao động xã hội Lao động xã hội bao gồm người có khả lao động, có chưa có việc làm Cơ cấu lao động thể qua tuổi tác, giới tính, trình độ dân trí, hiểu biết tầng lớp dân cư, trình độ học vấn chuyên môn tay nghề nguồn lao động bổ sung… Số lượng cấu lao động xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng, chất lượng cấu nguồn nhân lực Công ty Nước ta trình chuyển đổi kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước Nền kinh tế thoát khỏi lạc hậu chưa phát triển mạnh để trở thành nước công nghiệp Trong dân số phát triển nhanh Lực lượng lao động năm cần làm việc ngày gia tăng Đó vấn đề lớn mà doanh nghiệp cần phải quan tâm Ngoài ra, hiệu công tác quản trị nhân chịu ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng dân số Theo số liệu từ website cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, qua ba năm 37 2010 – 2012, tốc độ tăng dân số bình quân địa bàn tỉnh 1.0962% Dân số tăng nhanh kéo theo nhu cầ sử dụng thực phẩm đồ uống tăng lên, Công ty có sản phẩm cần phải tăng lên Cà phê Lúa Để đáp ứng nhu cầu tăng lên đòi hỏi chun mơn lẫn cố gắng bội phận doanh nghiệp từ cấp lãnh đạo đến nhân viên, kỹ sư đặc biệt Cơng nhân nhận khốn Cơng ty Chính vậy, Cơng ty cần phải quan tâm đến công tác quản trị nhân 4.2.1.2 Luật pháp, chế quản lý Nhà nước Việt Nam Yếu tố bao gồm văn pháp luật có liên quan đến vấn đề lao động, sử dụng lao động, đay khung pháp lý cho Công ty giải vấn đề liên quan người sử dụng lao động người lao động, tiền đề cho Công ty xây dực tiêu chuẩn pháp lý hình thành, cố phát triển nguồn nhân lực Để hoạt động quản trị diễn hiệu Công ty cần trọng thực nghiêm chỉnh số lĩnh vực mà pháp luật nhà nước thường quan tâm để điều chỉnh nhằm bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động như: vấn đề giới tính, lứa tuổi, quy định tiền công, thời gian làm việc, quy định phúc lợi, bảo hiểm, đạo luật quy định mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động… 4.2.1.3 Sự phát triển khoa học kỹ thuật Sự tiến khoa học kỹ thuật yếu tố khách quan ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, cho pháp doanh nghiệp lựa chọn sách sử dụng hay nghiều lao động, từ ảnh hưởng đến quy mô, chất lượng cấu nguồn nhân lực… Chúng ta sống thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa với bùng nổ khoa học kỹ thuật Để đủ sức cạnh tranh thị trường, Công ty phải cải tiến khoa học kỹ thuật, cải tiến trang thiết bị Sự thay đổi ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn nhân lực tổ chức Công ty cần phải bồi dưỡng, đào tạo nhân viên kịp với đà phát triển nhanh khoa học đại Trong bối cảnh đại hội đảng lần thứ XI tiếp tục khẳng định đường đổi theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa để đưa nước ta thành nước công nghiệp năm 2020, khẳng định phát triển khoa học kỹ thuật quốc sách hàng đầu, tảng, động lực đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt nam, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 không ngừng đầu tư, áp dụng 38 cải tiến trang thiết bị máy móc, học hỏi tiến khoa học công nghệ ứng dụng vào công tác quản trị nhân Cơng ty nhằm tối thiểu hóa chi phí hoạt động cơng tác quản trị nhân Công ty, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 4.2.2 Nguyên nhân yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân Công ty Ý thức tự học tập rèn luyện số cán chưa cao Một số cán chưa có chí hướng phấn đấu tự chấp nhận lòng với kết đạt Một số cán lớn tuổi ngại học tập, không chịu khó rèn luyện, hạn chế việc tự phê bình phê bình 4.2.2.1 Quan điểm, phong cách lảnh đạo nhà quản trị Nhà quản trị có nhiệm vụ đề sách đường lối, phương hướng cho phát triển Cơng ty Điều đòi hỏi nhà quản trị ngồi trình độ chun mơn cần phải có tầm nhìn xa, trơng rộng để đưa định hướng phù hợp cho Công ty Thực tiễn sống ln thay đổi, nhà quản trị phải thường xuyên quan tâm đến bầu khơng khí thân mật, cởi mở Cơng ty, phải làm cho nhân viên tự hào Công ty có tinh thần trách nhiệm cơng việc Ngồi nhà quản trị cần phải khóe léo kết hợp hai mặt Công ty Môt mặt tổ chức phải tạo lợi nhuận, mặt khác phải đảm bảo đời sống đầy đủ cho nhân viên Công ty, tạo hội cần thiết để người làm việc tích cực có hội thăng tiến có hội thành công Nhà quản trị phải thu thập số liệu xử lý thông tinh cách khách quan, tránh tình trạng bất cơng vơ lý gây nên thù ghét hoang mang nội Công ty Nhà quản trị đóng vai trò phương tiện thỏa mãn nhu cầu mong muốn nhân viên Để làm điều phải nghiên cứu nắm vững kiến thức quản trị nhân giúp họ học cách tiếp cận nhân viên, lắng nghe ý kiến họ, tìm tiếng nói chung với họ Công tác quản trị nhân Công ty có đạt hiệu mong muốn hay không phụ thuộc nhiều đến quan điểm phong cách lảnh đạo nhà quản trị 4.2.2.2 Sứ mệnh mục tiêu Công ty 39 Mỗi doanh nghiệp đề có sứ mệnh mục tiêu riêng Sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp yếu tố bên ảnh hưởng đến phận chuyên mơn như: sản xuất, kinh doanh, tài chính, marketing quản lý nguồn nhân lực Trong thực tế, phận phòng ban có mục tiêu riêng đề dựa sở sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp Là doanh nghiệp có sứ mệnh mục tiêu cụ thể, đắn, phù hợp với phát triển thị trường, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 thu hút lượng lớn nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao, tận tâm, nỗ lực doanh nghiệp mục têu chung Cơng ty 4.2.2.3 Văn hố Cơng ty Văn hóa daonh nghiệp bao gồm yếu tố triết lý đạo đức kinh daonh, truyền thống, tập qn, thói quen, bầu khơng khí, tâm lý đoàn kết giúp đỡ thành viên tập thể… Các yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu công tác quản trị nhân chúng tạo nên sức mạnh tinh thần thơng qua việc hình thành mơi trường văn hóa nhân văn doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Cà phê 721 doanh nghiệp có bầu khơng khí làm việc tốt, văn hóa cởi mở, chuẩn mực, nhà quản lý nhân viên có mối quan hệ gần gũi, gắn bó, tin tưởng lẫn nhau, truyền thống mở rộng lao động khuyến khích đề sáng kiến giải vấn đề Chính điều thúc đẩy công tác quản trị Công ty ngày cao, góp phần nâng cao hiệu công tác quản trị nhân Công ty 4.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721 4.3.1 Cơ sở giải pháp 4.3.1.1 Có quan điểm đắn cơng tác đánh giá chất lượng đội ngũ cán chủ chốt Công ty Hàng năm làm tốt công tác đánh giá nhận xét cán có chế độ khen thưởng, kỷ luật mức với cán đồng thời thực tốt việc luận chuyển cán ( Theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 luân chuyển cán bộ) để kiểm tra nâng cao lực lãnh đạo điều hành cán lĩnh vực công tác khác 4.3.1.2 Nắm vững quan điểm đảng nhà nước xây dựng đội ngũ cán 40 Xây dựng quy hoạch đào tạo phát triển đội ngũ cán chủ chốt nhiệm vụ thường xuyên trình phát triển lâu dài, cho hệ theo Nhằm thực thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh xây dựng xã hội công dân chủ văn minh Các quan, đơn vị phải thường xuyên làm tốt công tác Quy hoạch, xây dựng cho kế hoạch đào tạo, bồi dưởng cán hàng năm phải thường xuyên làm tốt công tác luân chuyển cán theo định kỳ để nâng cao trình độ nhận thức lực công tác lĩnh vực 4.3.2 Các giải pháp đề xuất 4.3.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý Để nâng cao hiệu hoạt động máy quản lý, Cơng ty cần phải hồn thiện máy quản lý theo hướng đơn giản, gọn nhẹ có hiệu lực để đảm bảo cho hệ thống làm việc tối ưu, mang lại hiệu kinh tế cao cho trình sản xuất, kinh doanh Cơng ty Nội dung hồn thiện máy quản lý gồm: - Hoàn thiện cấu tổ chức máy tức hoàn thiện việc phân chia phong ban chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban cho cấu trở nên tối ưu, tinh giảm, gọn nhẹ, tiết kiệm - Hồn thiện cơng tác cán bộ: Bao gồm hoàn thiện việc tuyển dụng cán bộ, sử dụng cán bộ, di chuyển cán bộ, trả công cho cán phát triển cán - Hoàn thiện chế hoạt động máy: Tức hoàn thiện nguyên tắc hoạt động máy, hoàn thiện phối hợp phận, phòng ban cá nhân nhằm thực chức quản lý Q trình hồn thiện máy quản lý doanh nghiệp Để hoàn thiện máy quản lý doanh nghiệp, trước hết ta cần phân tích đánh giá máy có xem máy đáp ứng yêu câù hay chưa, tối ưu hay chưa Để phân tích máy ta phân tích ba yếu tố là: - Phân tích cấu tổ chức - Phân tích cơng tác cán 41 - Phân tích chế hoạt động máy Từ phân tích ta rút nhận xét ưu, khuyết điểm, tìm ngun nhân từ đưa biện pháp nhằm hoàn thiện máy 4.3.2.2 Nâng cao hiệu công tác tuyển dụng Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực có ý lớn chất lượng lao động phận Cơng ty Do thực tốt cơng tác tuyển dụng sẻ giảm bớt thời gian, chi phí đào tạo, hội để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Mặc dù công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Cơng ty có nhiều đổi nhiều tồn bất cập, ảnh hưởng xấu đến kết hoạt động, sản xuất kinh doanh Công ty Đối với nguồn tuyển dụng: Khi tiến hành tuyển dụng Công ty nên thu hẹp tuyển dụng từ nguồn nội bên Cơng ty Vì nguồn bên em cán công nhân viên Cơng ty có nhiều trường hợp khơng đáp ứng u cầu cơng việc Trong Cơng ty lại bỏ qua nguồn bên ngoài, đội ngũ lao động dồi dào, có trình độ, am hiểu cơng việc Mà q trình tuyển dụng họ khơng tham gia tuyển dụng thi vào nguồn bên ưu tiên nhiều điểm, nên làm thiệt thòi cho nguồn tuyển dụng bên ngồi Do vậy, Công ty nên mở rộng nguồn tuyển dụng Công ty nên tuyển dụng cách công khai vô tư công Và bang cách Công ty thu hút đội ngũ lao động có trình độ, làm tăng uy tín với khách hàng Đối với nội dụng công tác tuyển dụng: Công ty áp dụng số phương pháp tuyển dụng Đó phương pháp vấn thử việc Tuy hai phương pháp có nhiều ưu điểm tốn thời gian chưa chắn đảm đương cơng việc Công ty nên áp dụng phương pháp khác trắc nghiệm, thi tình cơng việc mà cơng ty cần Ngồi cơng tác tuyển dụng cần chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc sau đảm bảo kết công tác tuyển dụng xác: - Trong q trình xét duyệt hồ sơ phải khách quan, vô tư, không thiên vị hay ưu tiên cho thành viên 42 - Trong q trình vấn cần bố trí đội ngũ, hội đồng làm nhiệm vụ phảo có đủ lực, kinh nghiệm công việc tuyển dụng để đưa câu hỏi trọng tâm phù hợp với yêu cầu công việc cần tuyển - Tạo thoải mái, mơi trường vấn thích hợp để đưa người vấn tự tin hơn, thể hết lực, khả năng, am hiểu cơng việc - Sauk hi tuyển dụng, cần xắp xếp để ứng viên có đủ thời gian học việc, làm quen với môi trường đào tạo lâu dài 4.3.2.3 Đổi quan tâm đến sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để có nguồn nhân lực vững mạnh, việc thực tốt cơng tác tuyển dụng phải tập trụng coi trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Hiện nguồn nhân lực Công ty đáp ứng tiêu chuẩn Tuy nhiên chất lượng đội ngũ cán có số hạn chế định Trình độ Đại học đội ngũ cán Cơng ty chiếm tỷ trọng thấp, chưa xây dựng đội ngũ giỏi phận quản lý, chun mơn nghiệp vụ Tính chun nghiệp số cán quản lý chưa cao, kiến thức, kỹ nghiệp vụ quản lý chuyên môn nghiệp vụ chưa đạt yêu cầu Một số cán nhân viên Cơng ty chậm đổi tư duy, thiếu chủ động sáng tạo thực hiên nhiệm vụ Do Cơng ty cần bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, lực quản lý chun mơn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Ngồi ra, Cơng ty cần xác định rõ mục tiêu yêu cầu sách đào tạo cần phải gắn liền với thực trạng doanh nghiệp Do ngồi u cầu kể trên, Cơng ty nên áp dụng giải pháp sau: - Lựa chọn áp dụng sách đào tạo khác với dối tượng khác để nâng cao hiệu công tác đào tạo như: kèm cặp, hướng dẫn chỗ, phiên thay đổi công việc - Gắn liền công tác đào tạo với công tác khác đánh giá thực cơng việc, sách trả lương, thăng tiến cơng việc 4.3.2.4 Hồn thiện, đảm bảo công công tác trả lương cho người lao động 43 Chính sách lương thưởng đảm bảo cho người lao động trả lương xứng đáng với đóng góp mà họ cống hiến cho Cơng ty Một sách trả lương thưởng hợp lý, đảm bảo tính cơng bằng, khoa học sẻ kích thích tinh thần làm việc, khuyến khích người lao động cống hiến cho Cơng ty Ngược lai, sách lương thưởng bất hợp lý gâp bất mãn, khơng hài lòng nhân viên, Cơng ty bị trì truệ, hiệu họ khơng động lực cống hiến cho Cơng ty Chính sách trả lương thưởng cho Công ty chủ yếu thực hiên theo suất lao động chủ yếu, làm cho người lao động làm việc có trách nhiệm hơn, nâng cao suất lao động mang lại hiệu cho công việc Tuy nhiên nên kinh tế thị trường nay, cạnh tranh doanh nghiệp nguồn nhân lực ngày gay gắt phức tạp Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần có sách trả lương thưởng hợp lý nhằm trì thu hút nguồn tài nguyên người quý giá làm việc đơn vị cụ thể sau: - Cần xây dựng chế độ lương sản phẩm phận hưởng lương chức danh như: Đội bảo vệ tài sản chung Hiện hưởng mức lương thời gian có thưởng Với hình thức trả lương này, công nhân chưa thực làm việc với suất hiệu cao, mang tính chất phụ thuộc ỷ lại - Bên cạnh việc thực hiên khen thưởng thường kỳ, Cơng ty nên có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích cao cơng tác sản xuất kinh doanh nhằm kích thích họ trì phát huy thành tích 4.3.2.5 Các sách khen thưởng kỹ luật Kỷ luật lao động điều cần thiết để tránh diều đáng tiếc xảy ra, giúp người lao động hồn thành tốt cơng việc mình, thành tích người lao động có cảm giác thành công lao động Tăng cường kỷ luật lao động dường đồng nghĩa với việc bảo vệ người lao động tốt Để thực tốt công tác Công ty cần phải: - Xây dựng ban hành nội quy, quy chế Công ty, quy trình, quy phạm kỷ thuật bắt buộc người Công ty phải thực tuân thủ Đối với trường hợp vi phạm tùy theo mức độ mà xử phạt từ cảnh cáo, đến cắt chức xa thải 44 - Thường xuyên giáo dục người lao động ý thức trách nhiệm công tác Song song với phương pháp khuyến khích kinh tế, phương pháp hành phương pháp tổ chức giáo dục, Công ty cần phải sử dụng phương pháp tâm lý xã hội vào quản lý nhân nhằm phát huy tính tự chủ sáng tạo người lao động - Hướng dẫn, thảo luận nhằm kiểm điểm tình hình kỹ luật tổ để góp ý, phê bình công nhân hay vi phạm làm việc, không thực tốt biện pháp an toàn lao động - Theo dõi chặt chẽ trình lao động cá nhân, để đánh giá cho người lao động việc chấm công, thi đua khen thưởng nhằm sử dụng tốt hình thức khuyến khích vật chất tinh thần cho người lao động - Phát sớm cần có biện pháp giáo dục, ngăn ngừa kịp thời người lao động có hành vi khơng tốt, làm việc chểnh mảng Đồng thời, tổ chức đoàn thể cần nâng cao việc tạo bồi dưỡng yếu tố kích thích người lao động phát huy tốt nhân tố quản lý để khai thác tận dụng hết khả người lao động nhằm thúc đẩy sản xuất 4.3.2.6 Thực tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán Tiêu chuẩn cán chuẩn mực, quy định yêu cầu phẩm chất, lực cán Để sở đánh giá chất lượng cán để bố trí sử dụng cán bộ, vào yêu cầu thời kỳ mới, tiêu chuẩn cán phải phù hợp với chức lĩnh vực cụ thể Trong đức tài tách rời nhau, đức gốc, tài quan trọng, tài có văn hóa, có chun mơn, tài gắn với giải công việc tổ chức phân công nhiệm vụ Để thực việc tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán phải hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc, tuyển dụng, bố trí nhân phải tôn trọng mô tả công việc tiêu chuẩn người đảm trách công việc 4.3.2.7 Hồn thiện cơng tác quy hoạch cán Phải quy hoạch toàn diện: - Cán quản lý cấp, đặc biệt cán quản trị cấp cao - Cán lãnh đạo Đảng đoàn thể - Quy hoạch cán theo chuyên ngành phụ trách phận 4.3.2.8 Hồn thiện sách nhân 45 Trong đặc biệt ý đến sách cụ thể sau: - Có chế trọng dụng nhân có trình độ, lực qua cơng tác đề bạt, quy hoạch - Có chế độ lương đặc thù ưu đãi đặc biệt nhà quản trị doanh nghiệp tham gia công tác vùng sâu, xa, trọng yếu, nhạy cảm vơ khó khăn - Có sách đãi ngộ đặc biệt cán có lực (mức lương ưu đãi) - Có kế hoạch thu hút nguồn nhân lực sinh viên Đại học hệ qui trường tốt nghiệp có trở lên (có nhiều sách ưu đãi cho đối tượng này) 4.3.2.9 Hoàn thiện phương pháp đánh giá nhân Tác giả đề nghị, công ty cần đánh giá nhân quản trị hai giác độ: - Đánh giá lực - Đánh giá thành tích Có nhiều phương pháp đánh giá, tác giả đề nghị phương pháp đánh giá định lượng Phương pháp thể nội dung, quy trình sau: Bước : Xác định tiêu chuẩn đánh giá Bước : Đánh giá tầm quan trọng nhóm tiêu chuẩn hiệu thực cơng việc (hệ số đánh giá) Bước : Chọn thang đo đánh giá Tốt dùng thang đo bậc Mỗi tiêu chuẩn thường đo lường mức độ (bậc đánh giá) Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Bước : Chọn thang điểm đánh giá Tốt nên dùng thang điểm 100 Bước 5: Xây dựng bảng điểm đánh giá tổng hợp Bước 6: Nhập liệu thực tế nhà quản trị Tính điểm cho bậc tiêu chí nhà quản trị Hàng năm dựa vào kết đánh giá lực thành tích cơng tác đội ngũ cán để thực khen thưởng, kỷ luật kịp thời 4.3.2.10 Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán phân công nhiệm vụ 46 Từ kết đánh giá nhu cầu đào tạo, tác giả đề nghị, năm tới Công ty cần thực kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán cấp với chương trình sau: Chương trình đào tạo Đối với cán quản trị cấp cao + Bồi dưỡng quản trị chiến lược + Đào tạo cao cấp trị cho tất cán quản trị cấp cao + Bồi dưỡng, bổ túc kiến thức, kỹ quản lý lãnh đạo + Nâng cao kiến thức kỹ mềm giao tế quản lý Chương trình đào tạo Đối với cán quản trị cấp trung + Đào tạo trình độ trung cấp lý luận trị cho cán chưa đào tạo + Đào tạo kiến thức kỹ quản lý lãnh đạo + Nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn chun ngành cho cán phụ trách + Đào tạo trình độ trung cấp đại học kinh tế nông nghiệp cho cán thuộc diện quy hoạch hàng ngũ đội trưởng đội sản xuất + Nâng cao kiến thức kỹ mềm + Đào tạo trung cấp lý luận trị Chương trình đào tạo Đối với cán quản trị cấp sơ sở + Đào tạo kiến thức kỹ quản lý cấp tổ đội + Đào tạo thêm lực nắm bắt Tâm lý công nhân nghệ thuật quản lý + Đào tạo sơ cấp, trung cấp nông nghiệp cho cán thuộc diện quy hoạch lâu dài + Đào tạo thêm kiến thức kỹ dân vận + Đào tạo sơ cấp, trung cấp lý luận trị 4.3.2.11 Đáp ứng nhu cầu đào tạo phục vụ chiến lược phát triển cơng ty đa dạng hóa hình thức đào tạo Hàng năm gửi cán quản trị cấp cao đào tạo bổ sung cho đồng chí thiếu trình độ, cấp để đáp ứng với yêu cầu Doanh nghiệp Gửi đào tạo cán quản trị cấp trung nằm diện quy hoạch từ đến năm 2015 tầm nhìn 2020 Gửi đào tạo chuyên viên trường cán quản lý nông nghiệp phát triển nông thôn II TP HCM cho cán có trình độ đại học có mức lương bậc 4/8 bậc lương viên chức quản lý theo quy định Tổng công ty cà phê Việt Nam 47 Đề nghị tổng Công ty Cà phê Việt Nam mở lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán quản trị cấp sở (tổ chức sản xuất) Doanh nghiệp từ năm 2015 tầm nhìn 2020 Tăng cường mở lớp đào tạo cán quản trị cấp sở doanh nghiệp để nâng cao trình độ cho cán tạo nguồn cán kế cận Có chế độ khuyến khích bắt buộc việc cán bộ, tự học, tự nghiên cứu Có sách thu hút sinh viên đại học (hệ quy) sau tốt nghiệp trường công tác Doanh nghiệp 48 PHẦN THỨ NĂM KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay, Việt Nam gia nhập WTO, mở cửa thị trường hội nhập với kinh tế giới, doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chuyển sang công ty cổ phần thời gian khơng xa, nhiệm vụ SXKD bình đẳng phải cạnh tranh gay gắt với Doanh nghiệp nước mà phải cạnh tranh gay gắt với Doanh nghiệp nước Vấn đề cán công tác cán trở thành khâu then chốt toàn nghiệp đổi Đảng Nhà nước Quyết định đến thành bại Doanh nghiệp; Do Doanh nghiệp tự vận động đổi mới, có chọn lọc kế thừa phát huy yếu tố tích cực q trình cơng tác cán công tác qui hoạch, đào tạo phát triển đội ngũ cán cho phù hợp với thực tế Doanh nghiệp cần đổi công tác cán cách đồng mặt từ qui hoạch đào tạo bố trí xếp quản lý chất lượng cán nhận xét phân loại cán Chú ý phát lực trình độ cán bộ, để đưa vào diện quy hoạch, đưa đào tạo trước bổ nhiệm cán Đây nội dung quan trọng để đàotạo đội ngũ cán chủ chốt đủ đức – đủ tài để lãnh đạo, quản lý điều hành doanh nghiệp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ Việc xây dựng đội ngũ cán quản lý Công ty TNHH MTV cà phê 721 có kiến thức chuyên mơn, có kỹ nghiệp vụ, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt đem lại nhiệm vụ SXKD có hiệu Đời sống người lao động nâng lên góp phần xây dựng phát triển kinh tế địa bàn Tây Nguyên, giữ vững quốc phòng an ninh, nghiệp xây dựng phát triển chung đất nước, thực thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Mặc dù cố gắng xuất phát từ nguyên nhân chủ quan trình độ khả nhiều hạn chế vấn đề nghiên cứu dừng lại số cán quản lý Công ty chưa khảo sát Công nhân nhận khốn Cơng ty nên đề tài 49 mang tính chất tương đối khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp, bảo q thầy để đề tài nghiên cứu hoàn thiện 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị kim Dung, (2005), Giáo trình quản trị nguồn nhân sự, NXN thống kê, thành phố Hồ Chí Minh [2] Lê Thị Khánh Ly (2009), Bài giảng quản trị nguồn nhân lực, Khoa quản trị kinh doanh, Trường Đại học Duy Tân [3] Huỳnh Thị Nga (2012), Bài giảng quản trị nguồn nhân lực, Khoa Kinh tế Trường Đại học Tây Nguyên [4] Đỗ Văn Phức (2008), Quản lý nguồn nhân lực Doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật [5] Nguyễn hữu thân, (1995), Giáo trình quản trị nguồn nhân sự, NXB Giáo dục [6] Số liệu báo cáo Tổng kết Công ty TNHH MTV cà phê 721 qua năm số liệu sơ kết năm 2012 51 ... nghiệp Đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721, từ xem xét nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721 thời gian vừa qua Đề... cao hiệu công tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tất mối quan hệ có ảnh hưởng đến cơng tác quản trị nhân Công ty TNHH MTV Cà phê 721 1.4... nghiên cứu đề tài: Phân tích tình hình cơng tác quản trị nhân Cơng ty TNHH MTV Cà phê 721 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác quản trị nhân doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV cà phê 721 , Phân tích tình hình công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV cà phê 721

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay