Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách nhà nước ở việt nam

21 0 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 16:08

Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam I Khái niệm ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước: a) Khái niệm: Theo quan điểm nhà nghiên cứu kinh tế cổ điển: “NSNN văn kiện tài chính, mơ tả khoản thu chi Chính phủ thiết lập hàng năm” Theo nhà kinh tế học dại: “NSNN bảng liệt kê khoản thu, chi tiền giai đoạn định Nhà nước” Theo Luật Ngân sách Nhà nước Việt Nam: “Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán quan Nhà nước có thẩm quyền định thực năm để bảo đảm thực chức nhiệm vụ Nhà nước” Ngân sách nhà nước Quốc hội xem xét định thơng qua tình hình thực ngân sách năm trước, nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm nay, tình hình bội chi ngân sách nhà nước, giải pháp bù đắp bội chi ngân sách, khoản nợ nhà nước đến hạn,v.v Hàm ngân sách đơn giản có dạng sau: B = -G + tY Trong đó: B cán cân ngân sách G chi tiêu ngân sách tY thu ngân sách b) Bản chất NSNN: - Xét phương diện pháp lý: NSNN đạo luật dự trù khoản thu, chi tiền nhà nước khoảng thời gian định, thường năm Đạo luật quan lập pháp quốc gia ban hành - Về chất kinh tế: Mọi hoạt động NSNN hoạt động phân phối nguồn tài nguyên quốc gia Vì vậy, NSNN thể mối quan hệ kinh tế phân phối Đó hệ thống quan hệ kinh tế bên Nhà nước với bên tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tầng lớp dân cư - Về tính chất xã hội: NSNN ln công cụ kinh tế Nhà nước, nhằm phục vụ cho việc thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Từ rút nhận xét: NSNN phản ánh quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ tập trung Nhà nước Nhà nước tham gia phân phối nguồn tài quốc gia nhằm thực chức Nhà nước sở luật định Thâm hụt ngân sách: Thâm hụt ngân sách Nhà nước (hay gọi thiếu hụt NSNN, bội chi NSNN) tình trạng tổng chi tiêu NSNN vượt khoản thu khơng mang tính hồn trả (thu cân đối) NSNN, phần chênh lệch thâm hụt ngân sách Trường hợp ngược lại, khoản thu mà lớn khoản chi gọi thặng dư ngân sách Để phản mức độ thâm hụt ngân sách người ta thường sử dụng tiêu tỉ lệ thâm hụt so với GDP so với tổng số thu ngân sách Nhà nước B=T-G B < : Thâm hụt ngân sách (B hiệu số thu chi) Ví dụ: Thâm hụt Ngân sách Nhà nước năm 2009 155 900 tỷ đồng, tỷ lệ thâm hụt so với GDP 6,9% (theo cách tính Việt Nam) Các loại thâm hụt NSNN: Người ta phân biệt thành ba loại thâm hụt thâm hụt cấu, thâm hụt thực tế thâm hụt chu kì - Thâm hụt ngân sách thực tế: Là thâm hụt số thực tế vượt số thu thực tế thời kì định - Thâm hụt ngân sách cấu: Là khoản thâm hụt định sách tùy biến Chính phủ quy định thuế suất, trợ cấp bảo hiểm xã hội hay quy mơ tiêu cho giáo dục quốc phòng - Thâm hụt ngân sách chu kì: Là thâm hụt ngân sách bị động vận động theo chu kì kinh tế thị trường Thâm hụt chu kì xảy tự động kết chu kì kinh doanh tính hiệu số thâm hụt thực tế thâm hụt cấu Ví dụ kinh tế suy thối, tỉ lệ thất nghiệp tăng GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam dẫn đến thu ngân sách từ thuế giảm xuống chi ngân sách cho trợ cấp thất nghiệp tăng lên Trong ba loại thâm hụt thâm hụt cấu phản ánh kết hoạt động chủ quan sách tài khoá như: định thuế suất, phúc lợi, bảo hiểm Vì để đánh giá kết phải sử dụng thâm hụt cấu Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách: Thâm hụt ngân sách ý muốn phủ nào, mà ngược lại tất phủ hứa hẹn mong muốn đạt tới cân ngân sách Tuy nhiên thực toán hóc búa, mà nguyên nhân chủ yếu bao gồm hai nhóm chính:  Thứ nhất, ngun nhân mang tính khách quan diễn biến chu kỳ kinh doanh, tác động điều kiện tự nhiên, yếu tố bất khả kháng Các khủng hoảng kinh tế dẫn tới tình trạng thâm hụt Khi đất nước lâm vào khủng hoảng , GNP thực tế giảm, khoản thu nhập phủ giảm (thuế doanh thu thu nhập giảm), mà khoản chi chuyển nhượng lại tăng Cụ thể, nước tư bản, mặt để khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân, phủ tiến hành cải cách hệ thống thuế, theo hướng thu hẹp tỷ lệ thuế trực thu, làm cho tổng số thu ngân sách nhà nước giảm mạnh Mặt khác, với việc tăng chi cho nhu cầu xã hội, xây dựng cơng trình cơng cộng, trợ cấp cho doanh nghiệp tư nhân, nghiên cứu khoa học, chi phí qn tăng lên khơng ngừng, q sức chịu đựng ngân sách nhà nước, dẫn đến tình trạng thâm hụt Còn Việt Nam, đặc điểm bật ngân sách nhà nước thời gian qua chịu ảnh hưởng nặng nề hoàn cảnh chiến tranh lâu dài chế quản lý kế hoạch hoá tập trung cao độ Vì ngân sách nhà nước ln gặp phải khó khăn to lớn, trở nên bị động thu, chi cân đối  Thứ hai, nguyên nhân mang tính chủ quan thuộc trình quản lý điều hành NSNN GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Thu ngân sách nhà nước tăng chậm không ổn định, nguồn thu từ nội kinh tế không đủ chi cho hầu hết lĩnh vực kinh tế, xã hội cho sản xuất kinh doanh Chi ngân sách lãng phí, hiệu quả, mà nhu cầu chi tiêu nhà nước ngày tăng Hơn nữa, việc quản lý điều hành ngân sách nhiều hạn chế, thể tất lĩnh vực: Lập định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách, kế toán toán ngân sách Đó nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách Ngồi ra, có trường hợp đặc biệt Lý thuyết cổ điển muốn thăng ngân sách thời kỳ suy thối phải tăng thu phải giảm chi, song hai phương pháp ảnh hưởng tới kinh tế hai “máy hãm” khiến cho kinh tế trì trệ lại trì trệ nặng nề Để tránh ảnh hưởng kìm hãm người ta cố tránh cách cố ý thâm hụt ngân sách, thiếu hụt ngân sách động lực khơi mào cho phục hồi kinh tế cách chi tiêu nhiều Nhưng cách có tác động nguy hiểm đến kinh tế quốc gia, phải thận trọng gây thiếu hụt thâm hụt ngân sách tạm thời phải kiểm soát chặt chẽ giới hạn định Tác động thâm hụt ngân sách nhà nước kinh tế: a) Thâm hụt ngân sách nhà nước vấn đề thoái lui đầu tư Theo “thuyết tương đương” Ricardo có tình trạng thâm hụt ngân sách tiết kiệm dân chúng tăng lên mức thâm hụt Vì khơng ảnh hưởng đến lãi suất không gây trở ngại đầu tư Tuy nhiên, qua thực tế nhiều nước ngân sách nhà nước thâm hụt, chi tăng, thu giảm, GNP tăng lên theo hệ số nhân, nhu cầu tiền tăng theo Với mức cung tiền cho trước, lãi suất tăng lên, bóp ngẹt số đầu tư Kết phần GNP tăng lên bị thâm hụt cao, kéo theo thoái lui đầu tư với quy mô nhỏ ngắn hạn quy mơ lớn dài hạn Từ làm giảm tăng trưởng kinh tế b) Thâm hụt NSNN – nguyên nhân gây lạm phát “ Lạm phát tăng lên mức giá trung bình theo thời gian” Khi ngân sách thâm hụt lớn, phủ in thêm tiền để trang trải, lượng tiền danh nghĩa tăng lên nguyên nhân gây lạm phát Khi giá tăng GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 4 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam lên thâm hụt lại nảy sinh đòi hỏi phải in thêm lượng tiền lạm phát tiếp tục tăng vọt Mà tác hại lạm phát lớn phân phối lại thu nhập cải cách ngẫu nhiên, gây biến dạng cấu sản xuất làm việc kinh tế… Như vậy, nghĩa thâm hụt ngân sách gián tiếp gây tác động làm tổn hại đến kinh tế Tuy nhiên lạm phát có tác động ngược lên thâm hụt ngân sách Với tác động phân phối lại cải cách ngẫu nhiên lạm phát giúp Chính phủ số chừng mực định:  Thứ nhất: Chính phủ có thêm nguồn thu nhập thuế lạm phát  Thứ hai: Chính phủ lợi lạm phát làm cho lãi suất danh nghĩa tăng thân lạm phát Và thân mức thâm hụt ngân sách giảm c) Tác động thâm hụt ngân sách đến cán cân thương mại Hiệu số xuất nhập khoản giao dịch gọi cán cân thương mại Các hoạt động xuất nhập hàng hóa khơng đánh giá thơng qua số lượng mà đánh giá thông qua tỷ lệ trao đổi Tỷ lệ trao đổi tỷ số giá hàng xuất nước giá hàng nhập thân nước Như vậy, giá xuất tăng lên cách tương đối so với hàng nhập cán cân thương mại tăng cường theo hướng tích cực ngược lại ( khối lượng hàng không thay đổi) Như ta phân tích trên, tình trạng thâm hụt ngân sách làm cho lãi suất thị trường tăng, Lãi suất tăng làm cho giá trị đồng nội tệ tăng giá, giá hàng hóa nước theo tăng theo làm giảm lượng hàng xuất Vì thâm hụt ngân sách gây tình trạng nhập siêu: nhập vào lớn xuất ra, việc sử dụng hàng hóa nước bị hạn chế, sản xuất gặp nhiều khó khăn, tác động khơng tới tăng trưởng kinh tế II Thực trạng thâm hụt ngân sách nhà nước: Thực trạng thâm hụt ngân sách: 1.1 Kết thu chi NSNN năm 2010: a Tổng thu NSNN: GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước 461.500 tỷ đồng, kết thực đạt 559.170 tỷ đồng, vượt 21,2% so với dự toán Cụ thể sau:  Thu nội địa từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (khơng kể thu tiền sử dụng đất): Dự tốn thu 271.700 tỷ đồng, kết thực đạt 312.709 tỷ đồng, vượt 15,1% so với dự toán - Khu vực kinh tế quốc doanh: đạt 111.922 tỷ đồng, vượt 12,3% so với dự toán - Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi: đạt 62.821 tỷ đồng, vượt 8,8% so với dự toán - Khu vực kinh tế quốc doanh: đạt 69.925 tỷ đồng, vượt 11,4% so dự toán  Thu tiền sử dụng đất: đạt 41.691 tỷ đồng, vượt 81,3% so với dự toán  Thu từ dầu thô: 69.170 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng thu ngân sách nhà nước, vượt 4,3% so dự toán  Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự tốn thu 95.500 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập 131.500 tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập 36.000 tỷ đồng, tương ứng với kim ngạch xuất dự kiến tăng 6% kim ngạch nhập dự kiến tăng 9%  Thu viện trợ không hồn lại: dự tốn 5.000 tỷ đồng, kết thực đạt 5.500 tỷ đồng, vượt 10% so dự toán b Tổng chi NSNN: Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2010 đạt 671.370 tỷ đồng, tăng 15,3% so với dự toán Kết cụ thể số lĩnh vực chi chủ yếu sau:  Chi đầu tư phát triển: Dự toán chi 125.500 tỷ đồng, kết thực (bao gồm vốn dự kiến bổ sung từ nguồn vượt thu NSNN năm 2010) đạt 172.710 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng chi ngân sách nhà nước 8,7% GDP GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam  Chi trả nợ viện trợ: Dự toán chi 70.250 tỷ đồng, kết thực đạt 80.250 tỷ đồng, tăng 14,2% so với dự toán  Chi phát triển nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành (bao gồm chi điều chỉnh tiền lương phân bổ vào lĩnh vực): Dự toán chi 362.282 tỷ đồng, kết thực đạt 385.082 tỷ đồng, tăng 6,3% so với dự toán 1.2 Kết thu chi NSNN năm 2011: a Tổng thu NSNN: Dự toán thu cân đối NSNN năm 2011 595.000 tỷ đồng; ước năm đạt 674.500 tỷ đồng, vượt 13,4% so với dự toán Kết thực số lĩnh vực thu cụ thể sau:  Thu nội địa: Dự toán thu 382.000 tỷ đồng, ước năm đạt 425.000 tỷ đồng, vượt 11,3% so dự tốn; khơng kể thu tiền sử dụng đất (ước đạt 43.500 tỷ đồng, tăng 13.500 tỷ đồng so dự tốn) vượt 8,4% so dự tốn  Thu từ dầu thơ: Dự tốn thu 69.300 tỷ đồng, ước thu ngân sách từ dầu thô năm đạt 100.000 tỷ đồng, vượt 30.700 tỷ đồng so dự toán  Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu: Dự toán thu 138.700 tỷ đồng, ước tổng thu từ hoạt động xuất nhập năm đạt 205.000 tỷ đồng, vượt 13,4% so dự toán, sau trừ ước chi hoàn thuế giá trị gia tăng 61.000 tỷ đồng, dự kiến thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập năm  2011 đạt 144.000 tỷ đồng, tăng 3,8% so dự toán Thu viện trợ: Dự toán 5.000 tỷ đồng, ước năm đạt 5.500 tỷ đồng, vượt 10% so dự toán b Tổng chi NSNN: GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Tổng chi NSNN năm 2011 ước đạt 796.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với dự toán, tăng 18,6% so với thực năm 2010 Kết cụ thể số lĩnh vực chi chủ yếu sau:  Chi đầu tư phát triển: Dự toán chi 152.000 tỷ đồng, kết thực đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 15,1% so với dự toán  Chi trả nợ viện trợ: Dự toán chi 86.000 tỷ đồng, ước năm đạt 101.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với dự toán  Chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương): Dự toán chi 469.100 tỷ đồng, ước thực chi ngân sách cho lĩnh vực năm đạt 491.500 tỷ đồng, tăng 4,8% so với dự toán Kết thu chi NSNN năm 2012: 1.3 a Tổng thu NSNN: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/12/2012 ước tính đạt 658,6 nghìn tỷ đồng, 88,9% dự tốn năm, đó:  Thu nội địa đạt: 419,1 nghìn tỷ đồng, 84,7% dự toán - Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 133,7 nghìn tỷ đồng, 86% - dự tốn năm Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (khơng kể dầu thơ) 78,4 - nghìn tỷ đồng, 80,2% dự tốn Thu thuế cơng, thương nghiệp dịch vụ ngồi Nhà nước 86 nghìn tỷ đồng, 77,4% dự toán - Thu thuế thu nhập cá nhân 43,1 nghìn tỷ đồng, 93% dự tốn - Thu thuế bảo vệ mơi trường 12,1 nghìn tỷ đồng, 91,4% dự tốn - Thu phí, lệ phí 7,9 nghìn tỷ đồng, 88,5% dự tốn  Thu từ dầu thơ 113 nghìn tỷ đồng, 129,9% dự tốn  Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập 119,5 nghìn tỷ đồng, 77,6% dự tốn b Tổng chi NSNN: Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/12/2012 ước tính đạt 821,2 nghìn tỷ đồng, 90,9% dự tốn năm, đó: GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam  Chi đầu tư phát triển 157,6 nghìn tỷ đồng, 87,5% dự toán (riêng chi đầu tư xây dựng 151,7 nghìn tỷ đồng, 87,2% dự tốn)  Chi phát triển nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm chi thực cải cách tiền lương) ước tính đạt 569,9 nghìn tỷ đồng, 94,8% dự tốn  Chi trả nợ viện trợ 93,8 nghìn tỷ đồng, 93,8% dự toán 1.4 Kết thu chi NSNN năm 2013: a Tổng thu NSNN: Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh tháng đầu năm 356.520 tỷ đồng đạt 43,7% dự toán năm    Trong thu nội địa 236.170 tỷ đồng, 43,3% dự toán - Thu từ khu vực DNNN ước đạt 39,4% dự tốn năm - Thu thuế cơng thương nghiệp dịch vụ nhà nước đạt 42,7% dự toán - Thu thuế thu nhập cá nhân tăng 4,9% dự tốn - Thu thuế bảo vệ mơi trường đạt 40% dự tốn Thu từ dầu thơ 55.430 tỷ đồng, 56% dự toán Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập 61.920 tỷ đồng, 37,2% dự toán b Tổng chi NSNN: Tổng chi cân đối ngân sách tháng đầu năm 448.910 tỷ đồng, 45,9% dự toán  Chi đầu tư phát triển ước đạt 77.920 tỷ đồng, 44,5% dự toán  Chi trả nợ viện trợ ước đạt 52.180 tỷ đồng, 49,7% dự toán  Chi phát triển nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành ước đạt 318.810 tỷ đồng, 48,4% dự toán So sánh thâm hụt ngân sách:  So sánh thâm hụt ngân sách qua năm Như từ kết thu chi ngân sách Việt Nam năm qua ta tổng hợp thành bảng sau: (Đơn vị tính: tỉ đồng) GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 10 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam S T T A Nội dung TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 560.170 605.000 762.900 Ước tính 10 tháng đầu năm 2013 I Thu cân đối ngân sách nhà nước 559.170 595.000 740.500 572.100 Thu nội địa 354.400 382.000 494.600 373.400 Thu từ dầu thô 69.170 69.300 87.000 85.600 Thu từ xuất khẩu, nhập 130.100 138.700 153.900 108.500 Thu viện trợ khơng hồn lại 5.500 5.000 5.000 II Thu chuyển nguồn 1.000 10.000 22.400 B TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 671.370 725.600 903.100 718.800 Chi đầu tư phát triển 172.710 152.000 190.000 128.800 Chi trả nợ viện trợ 80.250 86.000 100.000 80.500 Chi phát triển nghiệp KT-XH, QP, AN, QLNN 385.082 442.100 552.000 509.500 Chi cải cách tiền lương 23.228 27.000 59.300 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 100 100 100 Dự phòng 18.400 21.700 Chi chuyển nguồn 10.000 C BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 111.200 120.600 140.200 Tỷ lệ bội chi so với GDP (cả chi trả nợ gốc) 5,6% 5,3% 4,8% Tỷ lệ bội chi so với GDP ( không gồm chi trả nợ gốc) 2,8% 2,1% 3,1% GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 11 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Qua bảng ta Bội chi ngân sách nhà nước tăng từ 111.200 tỉ đồng (2010) lên 140.200 tỉ đồng (2012) Nhưng tỷ lệ bội chi so với GDP giảm từ 5,6% (2010) xuống 4,8% (2012) Nửa đầu 2013, hoạt động kinh tế nước tăng chậm khiến tình trạng thâm hụt ngân sách Việt Nam trở nên trầm trọng hơn, lên tới 6,1% GDP bao gồm chi trả nợ gốc 4,1% GDP chưa bao gồm chi trả nợ gốc Thâm hụt ngân sách liên tục kéo theo gia tăng nhanh nợ công qua năm Tổng nợ công Việt Nam tăng từ khoảng 40% GDP từ cuối năm 2007 lên tới 57% GDP vào cuối năm 2010 giảm đôi chút vào năm 2011 Cùng thời gian đó, nợ nước ngồi Việt Nam tăng từ 32% lên tới gần 42%GDP Nợ công Việt Nam qua năm (%GDP)  So sánh thâm hụt ngân sách Việt Nam khu vực vài quốc gia giới Đối với nước khu vực Đông Nam Á nước châu Á Theo kết nghiên cứu Ủy ban kinh tế Quốc hội, tranh tổng thể tài khóa cho thấy Việt Nam theo đuổi sách có định GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 12 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam hướng thâm hụt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung bình giai đoạn 20092011, thâm hụt ngân sách Việt Nam thuộc diện cao khu vực Đông Nam Á, khoảng 3,7% GDP Con số lớn gấp lần so với Indonesia, gấp lần Trung Quốc 1,5 lần Thái Lan vào năm 2010 nước châu Á Thâm hụt ngân sách số nước châu Á 2009 - 2010 (%GDP ) Do khả cân đối NSNN năm 2013 khó khăn, Chính phủ báo cáo Quốc hội định giữ tỷ lệ bội chi NSNN năm 2013 năm 2012 4,8% GDP (162.000 tỷ đồng) để có thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển Tuy vậy, tính bội chi loại trừ chi trả nợ gốc, tỷ lệ khoảng 3% GDP, mức trung bình cao so với nước khu vực Đông Nam Á GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 13 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Nguồn: Triển vọng phát triển Châu Á 2013, Bộ Tài Việt Nam Số liệu bội chi Việt Nam tính theo phân loại thống kê tài chính phủ, loại trừ phần chi trả nợ gốc Các quốc gia khu vực châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ Indonesia…) khốn khổ với thâm hụt ngân sách Bộ Tài Trung Quốc dự báo, thâm hụt NSNN nước năm 13,82 nghìn tỷ NDT (2,2 nghìn tỷ USD), tương ứng với thâm hụt 2% GDP, tăng 0,4% GDP so với năm 2012 Để bù đắp vào số thâm hụt ngân sách khổng lồ trên, Chính phủ Trung Quốc cho phép tăng hạn ngạch phát hành trái phiếu phủ từ 250 tỷ NDT năm 2012, lên 350 tỷ NDT năm 2013 Đồng thời, liệt cải cách hệ thống quản lý nợ quyền địa phương GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 14 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Nhiều khả năng, Ấn Độ đảm bảo bội chi 4,8% năm 2013 kế hoạch đề Để đảm bảo cân đối dự tốn thu - chi NSNN, Ấn Độ ln quan tâm củng cố vững tài khóa đất nước Theo Bộ trưởng Bộ Tài Ấn Độ Chidambaram, Ấn Độ tâm giảm thâm hụt NSNN xuống 3% từ đến năm 2017 Thời gian tới, Bộ Tài nước tập trung vào thanh, kiểm tra mở rộng thâm hụt tài khoản vãng lai Indonesia - nước thuộc khu vực Đông Nam Á điển hình thâm hụt NSNN Tính đến ngày 31/5/2013, Indonesia thâm hụt ngân sách lên tới 25,9 nghìn tỷ rupiah, tương đương 2,64 tỷ USD, 0,27% GDP Tháng 6/2013, Chính phủ Indonesia dự báo thâm hụt NSNN nước năm 2013 224,2 nghìn tỷ rupiah, 2,38% GDP Trước đó, Quốc hội Indonesia thông qua Kế hoạch NSNN năm 2013 sửa đổi theo đề nghị Chính phủ Theo đó, mục tiêu bao gồm: thâm hụt ngân sách 2013 mức 2,38% GDP, thu ngân sách 1.502 nghìn tỷ rupiah, chi ngân sách 1.726 nghìn tỷ rupiah; tăng trưởng kinh tế 6,3%; tỷ lệ lạm phá t 7,2% Đối với nước giới Tuy nhiên, báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 trình bày phiên khai mạc Quốc hội sáng 21/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: "Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2013 ước đạt 986.300 tỷ đồng, tăng 0,8% so với dự toán Bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 đạt 5,3% GDP GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 15 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Trong đó, châu Âu, Italia trải qua thời kỳ suy thoái kinh tế tồi tệ lịch sử EC dự báo tốc độ tăng trưởng nước đạt 1,3% năm 2013 0,7% năm 2014 Về NSNN, EC ước tính, thâm hụt NSNN nước năm 2013 2,9% GDP giảm xuống 2,4% GDP năm 2014 Đáng lo ngại nợ công Italia đạt ngưỡng 131,4% GDP năm 132,2% GDP năm 2014 ( 10 quốc gia có mức thâm hụt ngân sách lớn EU: Ireland (32,4%), Hy Lạp (10,5%), Anh (10,4%), Tây Ban Nha (9,2%), Bồ Đào Nha (9,1%), Ba Lan (7,9%), Slovakia (7,9%), Latvia (7,7%), Lithuania (7,1%) Pháp (7%) ) Nguồn: Telegraph Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) đưa dự báo thâm hụt ngân sách nước giảm xuống khoảng 642 tỷ USD năm nay, so với 1.100 tỷ USD tài khóa 2012, nhờ nguồn thu tăng mạnh Như ước tính, thâm hụt ngân sách Mỹ năm tài khóa 2013 giảm xuống 4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với 7% GDP năm 2012 Để trì ổn định ngân sách Chính phủ Liên bang phải nâng trần nợ công nhằm giảm thâm hụt ngân sách Tuy nhiên, nước phải đối mặt với “núi nợ” công vào khoảng 75% GDP, tương đương 16.000 tỷ USD năm tài khóa 2013, gấp đơi năm GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 16 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam 2006 Đáng ý, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ công bố số liệu thâm hụt ngân sách tháng 7/2013 nước lên tới 97,6 tỷ USD Bộ Tài Ngân khố Australia vừa cơng bố Báo cáo Triển vọng tài kinh tế dự kiến, thâm hụt ngân sách Liên bang mức 30,1 tỷ AUD năm 2013 - 2014 dự kiến đạt mức tăng trưởng 2,5% năm Trong đó, theo Bộ trưởng Bộ Tài Liên bang Nga Anton Siluanov, năm nay, thu NSNN nước bị hụt thu khoảng 1.000 tỷ rubles (30 tỷ USD) tổng thu NSNN ước đạt khoảng 13.000 tỷ rubles (400 tỷ USD) Tuy nhiên, theo dự báo Bộ Tài Liên bang Nga, số hụt thu NSNN tiếp tục tăng cao kéo dài vòng năm tới Trong kế hoạch ngân sách Nga dự báo, thâm hụt NSNN nước năm 2014 0,4% GDP, tương đương 327,1 tỷ rubles (tương đương 10 tỷ USD) Dự kiến, tổng thu NSNN Liên bang Nga năm 2014 ước đạt 13.520 nghìn tỷ rubles (409,6 tỷ USD) tổng chi 13.847 nghìn tỷ rubles (419,6 tỷ USD) III Giải pháp cho vấn đề thâm hụt ngân sách: Trước vấn nạn thâm hụt NSNN lan rộng nhiều nước giới, tốn đặt phải tìm cách để giảm thâm hụt NSNN, gia tăng khoản thu từ tiền thuế cắt giảm chi tiêu phủ Giảm thâm hụt ngân sách phụ thuộc vào bối cảnh kinh GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 17 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam tế nước Tuy nhiên, cần tập trung thực giải pháp chủ yếu sau: Thứ nhất, phủ nước cắt giảm triệt để chi tiêu công để giảm thâm hụt NSNN Những năm 1990, Canada liệt cắt giảm chi tiêu công lên tới 20% năm Theo đó, kinh tế Canada tiếp tục tăng trưởng giảm thâm hụt NSNN Trong khủng hoảng khu vực Eurozone, nhiều nước khu vực cắt giảm chi tiêu Chính phủ cố gắng giảm thâm hụt ngân sách Hi Lạp, Ireland Tây Ban Nha thực cắt giảm chi tiêu công Để bù đắp cho việc thâm hụt NSNN, năm 2013, Chính phủ Pháp cam kết cắt giảm 10 tỷ Euro chi tiêu công, 56% tăng trưởng GDP Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý việc cắt giảm góp phần giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này; Thứ hai, tập trung vào khoản thu từ thuế để tăng nguồn thu vào NSNN giảm thâm hụt ngân sách Có kế hoạch cụ thể lộ trình tăng thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm thích hợp Gần đây, Pháp tăng thuế người giàu có đến 70% Đức cân đối ngân sách tập trung vào quỹ bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu cân NSNN năm 2014, 2015 giảm nợ công vào năm 2016; Thứ ba, tăng trưởng kinh tế giải pháp tốt để giảm thâm hụt ngân sách Khi kinh tế tăng trưởng, phủ gia tăng nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp từ cá nhân công ty Bên cạnh đó, phủ nước ban hành sách kích thích tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững Đây coi yếu tố tổn hại đến thâm hụt NSNN nhờ khơng phải cắt giảm chi tiêu công điều chỉnh tăng mức thuế suất; GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 18 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Thứ tư, phối hợp sách kinh tế vĩ mơ, đặc biệt sách tiền tệ sách tài khóa ln đảm bảo minh bạch ổn định, qua tạo đà cho tăng trưởng kinh tế tạo nguồn lực cho đầu tư; Thứ năm, để bù đắp thâm hụt NSNN kích thích phục hồi kinh tế, số nước “bơm tiền” cách kích hoạt ngân sách khoản tiền lớn Ví dụ: Nhật Bản “bơm” 92.610 tỷ Yên (hơn 906 tỷ USD) cho tài khóa 2013 sau có 46,3% ngân sách tài khóa bắt nguồn từ việc phát hành công trái, để thúc đẩy sách kinh tế Thủ tướng Shinzo Abe kết thúc gần thập kỷ giảm phát… Ngồi có giải pháp khác như:  Phát hành tiền để bù đắp bội chi Khi ngân sách nhà nước thâm hụt, Chính phủ tài trợ số thâm hụt cách phát hành thêm lượng tiền sở, đặt biệt trường hợp kinh tế đất nước suy thoái Ngược lại, nhu cầu kinh tế mạnh (sản lượng thực tế cao mức sản lượng tiềm năng) phủ khơng nên tài trợ số thâm hụt cách tăng nhanh lượng tiền sở, kích tổng cầu tăng lên cao đẩy sản lượng thực tế vượt xa mức sản lượng tiềm năng, hậu làm tăng lạm phát  Vay nước vay nước Vay nợ biện pháp chủ yếu để tài trợ thâm hụt ngân sách tất quốc gia giới, biện pháp đa dạng  Tăng thuế tăng nguồn thu khác phủ Nhà kinh tế học Mỹ-Laffer( thập kỷ 70) đồ thị hóa hai tác động trái ngược việc tăng thuế thu nhập tùy theo mức thuế suất áp dụng GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 19 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam Có mức thuế suất tối ưu (t*=50) cho phép nhà nước đạt số thu ngân sách từ thuế lớn Khi thuế suất nằm mức tối ưu này, nâng thuế suất cho phép tăng thu ngân sách Nhưng thuế suất cao mức tối ưu mà lại tiếp tục nâng thuế suất số thu ngân sách giảm Hàm ý đường cong Laffer thuế suất mức cao, giảm thuế suất có lợi thu ngân sách tăng đồng thời lại khuyến khích khu vực tư nhân hăng hái đầu tư  Cắt giảm chi tiêu (kể chi tiêu thường xuyên chi đầu tư phát triển) Cắt giảm nguồn đầu tư tín dụng nhà nước Rà sốt cắt bỏ hạng mục đầu tư hiệu doanh nghiệp nhà nước Cắt giảm chi thường xuyên máy nhà nước cấp Trong đó, ba giải pháp đầu xem giải pháp “cấp tiến” khơng trực tiếp cắt giảm quyền lợi phận xã hội mặt khác lại hướng vào việc tăng nguồn tài dễ triển khai Trong đó, giải pháp thứ tư mệnh danh “bảo thủ” nhằm vào cắt giảm chi tiêu Do đó, giải pháp bị ban ngành, địa phương đơn vị có ngân sách dự kiến bị cắt giảm lên tiếng phản đối, cản trở tìm cách gian lận, đồng thời tổng nhu cầu xã hội bị co hẹp lại GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 20 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 21 ... Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 10 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam S T T A Nội dung TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Năm 2010... Thơi Nhóm Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam dẫn đến thu ngân sách từ thuế giảm xuống chi ngân sách cho trợ cấp thất nghiệp tăng lên Trong ba loại thâm hụt thâm hụt cấu phản... phủ Giảm thâm hụt ngân sách phụ thuộc vào bối cảnh kinh GVHD: Đặng Thị Thơi Nhóm 17 Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách Nhà nước Việt Nam tế nước Tuy nhiên, cần tập trung thực giải pháp chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách nhà nước ở việt nam , Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách nhà nước ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay