Tiểu luận tìm hiểu về công ty tan cang logistics

17 14 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 09:10

Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics MỤC LỤC Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu công ty Tan Cang Logistics Tổng quan Cùng với đường lối đổi hội nhập kinh tế quốc tế, ngành giao nhận ngoại thương bước đường hội nhập với ngành giao nhận giới Một bước phát triển lớn hoạt động giao nhận vận tải đại hoạt động logistics Trong vài thập niên gần logistics phát triển nhanh chóng mang l ại kết qu ả tốt đ ẹp nhiều nước, điển nước Tây Âu, Mỹ, tiếp sau Singapore, Đài Loan Tại Việt Nam, hoạt động logistics phát tri ển mạnh mẽ có bước tiến vượt bậc so với giới 1.1 Logistics gì? Logistics trình lên kế hoạch, áp dụng ki ểm soát lu ồng chuyển dịch hàng hóa hay thơng tin liên quan tới ngun nhiên li ệu v ật tư (đầu vào) sản phẩm cuối (đầu ra) từ ểm xu ất phát t ới ểm tiêu thụ Thuật ngữ logistics sử dụng thức Luật thương mại 2005 Điều 233, Luật thương mại nói rằng: “Dịch vụ logistics hoạt động thương mại, theo thương nhân tổ chức thực nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm th ủ tục h ải quan, thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo th ỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.” Logistics hoạt động tổng hợp mang tính dây chuyền, hi ệu qu ả q trình có tầm quan trọng định đến tính cạnh tranh c ngành cơng nghiệp thương mại quốc gia 1.2 Hiện trạng logistics Việt Nam Theo nguồn Ngân hàng giới (Worldbank) số đánh giá phát tri ển logistics (LPI) Việt Nam vào tháng 9/2011 2,96 Xếp h ạng 53 tổng số 155 quốc gia đánh giá (bằng mức 2010), xếp thứ khối ASEAN Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu công ty Tan Cang Logistics Vietnam's Logistics Performance Index Chỉ số LPI đánh giá tiêu chí: • • • • • • Cơ sở hạ tầng (infrastructure): Những s hạ tầng liên quan đến chất lượng thương mại vận tải (cảng, đường sắt, đường bộ, công nghệ thông tin) Chuyến hàng quốc tế (shipments international): Mức độ dễ dàng thu xếp cho chuyến hàng với giá cạnh tranh Năng lực logistics (competence Logistics): Năng lực ch ất lượng dịch vụ logistics (vd: nhà điều hành vận tải, môi giới hải quan) Tracking & tracing: khả track & trace lô hàng Sự lịch (Timeliness): lịch lô hàng t ới điểm đích Hải quan (customs): hiệu q trình thơng quan, chẳng hạn tốc độ, tính đơn giản, tính dự liệu trước thủ tục Theo số liệu khơng thức, đến năm 2011 Vi ệt Nam có khoảng 1.000 doanh nghiệp thuộc thành phần kinh t ế kinh doanh dịch vụ Logistics Việt Nam Trong số này, tính đến tháng 10 năm 2011, có 133 doanh nghiệp hội viên VIFFAS, gồm 116 h ội viên thức 17 hội viên liên kết Quy mô doanh nghi ệp h ầu h ết đ ều thuộc loại vừa nhỏ Các công ty logistics Việt Nam chia thành ba nhóm chính: (1) Cơng ty nước ngồi với 100% vốn đầu tư nước ngồi cơng ty liên Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics doanh, (2) DN tập đồn nhà nước, (3) cơng ty tư nhân (theo ông Tr ịnh Ng ọc Hiến, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Vinafco) Nhóm thứ - đa phần tập trung vào phân khúc khách hàng toàn cầu họ quốc gia, khách hàng có nhận th ức logistics đầy đủ có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics trọn gói Nhóm thứ hai - chiếm lĩnh gần tồn dịch vụ giao nhận, vận tải nước, phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng ch ủ y ếu mạnh chuyên mảng riêng lẻ Phần lớn lợi nhuận lĩnh vực vận tải vận tải phân phối rơi vào khối doanh nghiệp Nhóm thứ ba – nhóm có nhiều tiềm phát tri ển nh ất tương lai, nhắm vào phân khúc khách hàng tương đồng - công ty tư nhân, c ổ phần thương hiệu mạnh Việt Nam Ở nhóm thứ ba này, c ả nhà cung ứng dịch vụ logistics lẫn người sử dụng dịch vụ thay đổi r ất nhanh nhận thức logistics Khi quyền lợi người làm chủ gắn li ền v ới quyền lợi doanh nghiệp, họ ln tính tốn phương án hi ệu cho hoạt động kinh doanh đặc biệt yếu tố tác động đến chi phí cạnh tranh Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu công ty Tan Cang Logistics Giới thiệu Công Ty TANCANG LOGISTICS 2.1 Tổng quan công ty TANCANG LOGISTICS Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng (TANCANG LOGISTICS) thành lập tháng 03.2007, đơn vị thành viên cơng ty Tân Cảng Sài Gòn TANCANG LOGISTICS hoạt động ch ủ yếu lĩnh vực vận tải đường & đường thủy, xếp dỡ containers, dịch v ụ đại lý hải quan, dịch vụ freight forwarding khai thác depots ch ứa containers rỗng Với đội ngũ 350 nhân viên giàu kinh nghiệm có trình độ chuyên môn cao hi ện tai công ty khai thác sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật đại bao gồm: 07 cẩu bờ, 02 cẩu KE, 02 cẩu khung RTG 6+1, 13 cẩu khung Mijack 3+1, 56 xe nâng, 35 xà lan, h ơn 185 đầu keo Tổng diện tích depots khai thác 260.000 m2 Hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ – công ty đ ến Công ty CP ĐL GNVT XD Tân Cảng có 02 cơng ty trực thuộc đó: • Cơng ty CP DV ĐL Tân Cảng Số M ột hoạt đ ộng chủ y ếu lĩnh vực vận tải dịch vụ Depot • Cơng ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai ho ạt động chủ y ếu lĩnh vực vận tải thuy Tiếp tục phát huy m ạnh nội lực có săn Cơng ty đạt thành công định v ề quy mô l ực Sản lượng x ếp d ỡ trung bình tháng 500.000 Teus, bao gồm containers hàng Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics containers rỗng, sản lượng vận chuyển thực 100.000 Teus/tháng, sà lan chiếm khoảng 40% Cùng với việc phát triển quy mơ đ ịa bàn hoạt động mở r ộng Nếu thời gian trước công ty hoạt động chủ y ếu khu v ực Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai Vũng Tàu đến địa bàn ho ạt đ ộng công ty mở rộng xuống hầu hết tỉnh khu vực ĐBSCL m ột phần lãnh thổ Campuchia Việc mở tuyến vận đường thuy HCM/Cái Mep-C ần Thơ/ Mỹ ThớiCampuchia vào đầu năm 2010 đánh dấu bước phát triển lớn mạnh TANCANG LOGISTICS chiến lược phát tri ển th ị trường Song song với việc mở tuyến vận tải mới, dịch vụ đại lý h ải quan, d ịch vụ freight forwarding m ột lĩnh vực mà TANCANG LOGISTICS tập trung phát tri ển mạnh đạt đ ược nh ững thành tựu đáng kể th ời gian gần Hiện TANCANG LOGISTICS thức gia nhập Hiệp hội hàng hố Quốc tế (WCA) thành viên c Hiệp hội Giao nhận Việt Nam (VIFAS) Tiếp tục phát huy nội lực có săn đa dạng hố ngành nghề nh ằm đáp ứng ngày cao nhu cầu khách hàng, đăc bi ệt khách hàng đóng gạo Vừa qua, TANCANG LOGISTICS đưa vào sử d ụng khai thác 02 b ến đóng rút khu vực Cát Lái Nhơn Trạch, đó: • Bến đóng gạo Cát Lái bố trí hệ th ống băng tải hi ện đại chuyên dụng, lúc xếp dỡ cho sà lan có tr ọng t ải từ 500 – 700 tấn, suất đóng/rút: 80 tấn/giờ/băng tải • Bến đóng gạo Tân Cảng Nhơn Trạch trang bị 01 c ẩu Leibherr với công suất lến đến 20 cont/ngày Trải qua năm xây dựng phát triển, đến thương hi ệu TANCANG LOGISTICS trở thành th ương hiệu mạnh thị tr ường Ba năm liền công ty vinh dự đ ược “Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Chứng khốn Việt Nam - Ủy ban chứng khoán Nhà n ước” trao tặng giải thưởng “Thương hiệu chứng khốn uy tín” Đặc biệt năm 2010 TANCANG LOGISTICS vinh dự l ọt vào TOP 100 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt Bên cạnh ngành nghề kinh doanh phát huy hi ệu quả, TANCANG LOGISTICS nghiên cứu tri ển khai dự án kinh doanh m ới nhằm phát huy tối đa ưu đơn vị, cụ thể như: • Dự án đầu tư xây dựng kho lạnh, hệ thống chiếu xạ • Mở rộng phát triển dịch vụ Depot khu vực Cát Lái, Cái Mep • Nghiên cứu đầu tư xây dựng kho tập trung khu vực Đ ồng Nai, Cái Mep Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics • Nghiên cứu, xây dựng Cảng biển khu vực Cái Mep Với chiến lược phát triển lâu dài, thu hút nhân tài đ ồng th ời th ường xuyên đào tạo nâng cao chất lượng lao động, nâng cao s ức cạnh tranh tr ước yêu cầu ngày cao thị trường, lấy khách hàng làm trọng tâm, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ TANCANG LOGISTICS cam kết mang đến cho khách hàng giá trị v ượt trội, nâng cao sức c ạnh tranh cho khách hàng 2.2 Các hoạt động TANCANG LOGISTICS 2.2.1 Vận Tải Bộ Với đội xe 180 đầu keo loại (trong có 44 xe ph ục v ụ t ại cảng Cát Lái) đội ngũ lái xe có tay nghề cao ho ạt đ ộng liên t ục 24/24h ngày, TANCANG LOGISTICS đáp ứng nhu cầu khách hàng Hiện TANCANG LOGISTICS thực vận chuyển nội cảng Cát Lái vận chuyển vòng ngồi từ cảng Cát Lái đ ến khu v ực lân cận theo yêu cầu khách hàng Trong đó, sản lượng vận chuy ển trung bình tháng đạt 60,000 TEUs 2.2.2 Vận Tải Thủy Gắn liền với hoạt động khai thác cảng biển, vận tải thu y đ ược xem mạnh TANCANG LOGISTICS Hiện khai thác đưa vào sử d ụng 35 sàlan từ 24 đ ến 128 TEUs, v ới tổng s ức ch 2.400 TEUs/ lượt vận chuyển tương đương gần 28.000 hàng hóa (1 TEUs = 14 tấn), thực vận chuyển containers ến khu v ực Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics thành phố HCM lân cận, đồng thời triển khai tuyến vận chuyển đường dài HCM/Cái Mep – Cần Thơ/Mỹ Thới – Campuchia Sản l ượng v ận chuy ển đường thủy tháng đạt 40.000 TEUs 2.2.3 Xếp dỡ Containers Với nhiều phương tiện xếp dỡ đại bao gồm: • 07 cẩu bờ • 02 cẩu KE • 02 cẩu khung RTG 6+1 • 13 cẩu khung Mijack 3+1 • 56 xe nâng Cơng ty Tân Cảng Logistics đạt sản lượng xếp dỡ trung bình khoảng 500,000 TEUs / tháng bao gồm containers hàng containers rỗng, hoạt động khu vực cảng Tân Cảng, cảng Cát Lái, C ảng Tân Cảng – Cái Mep… Depot thuộc TANCANG LOGISTICS qu ản lý Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu công ty Tan Cang Logistics Với đội ngũ nhân viên tận tâm, động giàu kinh nghiệm gi ỏi nghiệp vụ trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng hạ đầy đủ, đại khách hàng hồn tồn an tâm sử dụng dịch vụ c 2.2.4 Dịch vụ Đại lý Hải Quan Với lực hoạt động có với lợi doanh nghi ệp thành viên cảng biển lớn Việt Nam, công ty Tân C ảng Logistics t ự tin có đủ khả giải vấn đề liên quan đến th ủ tục h ải quan Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics xuất nhập Quý Doanh Nghiệp Hiện nay, Đội Dịch Vụ Đại Lý Hải Quan Tân Cảng Logistics săn sàng cung cấp dịch vụ sau: • Thủ tục thơng quan hồn chỉnh tất loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm: hàng kinh doanh, hàng viện tr ợ, hàng dự án, hàng triển lãm, hàng cảnh, hàng tạm nh ập-tái xuất, hàng tạm xuất-tái nhập, hàng phi mậu dịch • Thực thủ tục khai quan điện tử • Phân loại hàng hóa • Thủ tục giao nhận Cảng • Giao nhận hàng hóa kho (Door to Door) 2.2.5 Forwarding Ngày 15.01.2009, công ty TANCANG LOGISTICS bắt đầu khai thác dịch vụ FREIGHT FORWARDING Với ưu cơng ty thành viên Tân C ảng Sài Gòn, đơn vị có kinh nghiệm hàng đầu việc khai thác – kinh doanh dịch vụ cảng, có quan hệ rộng rãi với tất hãng tàu, đ ại lý lớn giới, cộng với đội ngũ phương tiện vận tải, xếp dỡ chuyên dụng đại, hệ thống kho – bãi liên kết rộng l ớn, săn sàng đáp ứng, h ỗ trợ nhu cầu xuất nhập Quý khách hàng cách hiệu qu ả - an tâm Với mục tiêu phát triển đơn vị cung cấp dịch v ụ hàng đ ầu khu vực, TANCANG LOGISTICS cam kết mang lại giá trị sau: Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics • Giá cước ưu đãi, hấp dẫn tuyến châu Á, châu Ấu & châu Mỹ • Dịch vụ chuyên nghiệp • Chăm sóc khách hàng tận tâm • Cùng với dịch vụ cung cấp: Đại lý HQ, Vận tải & x ếp d ỡ nội địa… chúng tơi hồn thiện cung dịch v ụ Logistics tr ọn khâu Door to Door cho khách hàng 2.2.6 Khai thác kinh doanh chứa container rỗng Tổng diện tích khai thác bãi 260,000m2, dung lượng 25.000 Teus bao gồm 07 Depot: • Depot 1: Diện tích 20.000 m2, Dung lượng 2.000 Teus • Depot 5: Diện tích 29.000 m2, Dung lượng 2.700 Teus • Depot 6: Diện tích 62.000 m2, Dung lượng 6.000 Teus • Depot 7&8: Diện tích 31.000 m2, Dung lượng 3.100 Teus • Depot 9: Tổng diện tích bãi : 50,000 m2 Dung lượng : 4.600 TEUs • Depot 10: Diện tích 80.394 m2, Dung lượng 6.584 Teus Với vị trí thu ận lợi nằm xung quanh khu vực cảng Cát Lái b ố trí xe nâng tầm với tầng hoạt động 24/24h có th ể giúp khách hàng ti ết ki ệm chi phí thời gian việc hạ lấy rỗng Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics Hiện TANCANG LOGISTICS tiếp nhận container rỗng hãng tàu lớn như: MAERSK, MSC, WANHAI, CMA, YANGMING, EVERGREEN, HANJIN, RCL, OOCL, …phục vụ công tác xuất nhập tàu, xuất rỗng hạ rỗng cho khách hàng 2.2.7 Dịch vụ đong gạo  Bên đong gao Cat Lai Chính thức khai trương đưa vào hoạt đ ộng từ ngày 13/10/2010 Bến thiết kế l ắp đặt hệ th ống băng chuyền đại đóng hàng trực tiếp từ salan vào container - Diện tích bãi: 6.500 m2 - Chiều dài cầu bến: 143 m - Phương tiện làm hàng: bố trí hệ thống băng tải đại chuyên dụng, lúc xếp dỡ cho sà lan có trọng tải từ 500 – 700 - Loại hàng hóa đóng/rút: hàng bao gạo, phân bón… - Năng suất đóng/rút: 80 tấn/giờ/băng tải - Thời gian hoạt động: từ 7h sáng đến 22h ngày Bến có vị trí thuận lợi nằm lòng cảng Cát lái, n tập trung phần lớn container rỗng 70 chủ khai thác v ới nhiều hãng tàu l ớn MAERSK, WANHAI,MSC, CHINA, EVERGREEN, HANJIN, OOCL, MOL, APL …  Bên đong gao Tân Cang – Nhơn Trach Bến có vị trí thu ận lợi đặt 696 thu ộc vùng H ải Quân, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, nằm cách cảng Cát Lái kho ảng Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics km đường km đ ường sơng, thuận tiện việc giao nhận, đóng rút vận chuyển hàng hoá sàlan, bao gồm giai đo ạn: * Năng lực bên: - Cầu tàu cho sà lan chờ làm hàng: 200m - Cầu tàu cho tác nghiệp đóng rút: 60m, ti ếp nhận sà lan lên đ ến 1000T - Diện tích cho tác nghiệp đóng rút: 3000m2 - Diện tích chứa rỗng để làm hàng: 3000m2 - Phương tiện làm hàng: cẩu Liebherr - Đội ngũ quản lý, công nhân nhiều kinh nghiệm * Năng suất: - Đóng rút hàng :15-20 cont/ngày/ cẩu - Đổ hàng xá: 30-40 cont/ ngày /cẩu Việc đưa vào khai thác bến đóng rút, hàng đổ xá Tân C ảng - Nhơn Trạch tiếp tục phát huy thành cơng kinh doanh d ịch vụ đóng rút, đồng thời khẳng định vị th ế l ớn mạnh Tân Cảng Logitics thị trường Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu công ty Tan Cang Logistics 2.3 Kết hoạt động TANCANG LOGISTICS 2.3.1 Giai đoạn 2007-2011 đồng) đồng) Biểu đồ tăng trưởng Doanh thu – lợi nhu ận giai đo ạn 2007-2011 (tỷ Biểu đồ tăng trưởng Tổng tài sản Vốn ch ủ sở hữu 2007-2011 (t ỷ Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics Tổng doanh thu giai đoạn 2007-2011 đạt : : 2,791 ty; tổng lợi nhuận đạt 531,09 ty; cổ tức chia tiền mặt 110%; cổ phiếu 10% ; giá trị sổ sách ngày 31/12/2011 : 22.230đ/cổ phiếu • Trong giai đoạn 2007-2012: Công ty lần tăng vốn ều lệ (02 lần phát hành cổ phiếu tăng vốn; 01 lần chia cổ phi ếu thưởng) ; Tính đến cuối năm 2011, vốn điều lệ Công ty 209,43 ty (tăng 1,75 lần so với ngày đầu thành lập ); VCSH tăng 3,44 lần ( từ 120 ty lên 413,9 ty) ; tổng tài sản tăng 7,53 lần (từ 120 ty lên 904 ty); nộp ngân sách : 219,26 ty • Lộ trình tăng vốn điều lệ qua năm: năm 2008 tăng từ 120 ty lên 170 ty, năm 2010 tăng từ 170 lên 186,99 ty; năm 2011 tăng từ 186,99 ty lên 209,43 ty • 2.3.2 Kế hoạch 2012 Chỉ tiêu Đơn vị Thực năm 2011 Kế hoạch năm 2012 Tỷ lệ(%) A 4=3/2*100 Dich vụ xếp dỡ cầu tàu Teus 20.000 264.000 1.320,00 Dịch vụ bốc xếp container bãi Teus 4.772.000 4.440.000 93,04 Dịch vụ xếp dỡ container bến Sà lan Teus 368.628 370.000 100,37 Dịch vụ vận chuyển nội Teus (vòng ngồi + trung chuyển ) Dịch vụ vận tải thủy Teus 547.796 550.000 100,40 558.391 509.000 91,15 Dịch vụ thông qua depot 834.401 924.000 110,74 Teus Sản lượng container thông qua cảng Cát Lái dự báo ti ếp tục ổn định đạt khoảng 2,6 triệu Teus/năm • Các depot cơng ty đầu tư, nâng cấp đưa vào khai thác ổn định Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch đầu tư nâng cấp c ầu tàu, m rộng tuyến đường giao thơng ti ếp nhận tàu 5.000 DWT hội để công ty phát triển thị trường khu vực Nhơn Trạch vùng lân cận  Phương hướng hoạt động năm 2012 • Chú trọng đầu tư phát tri ển ngành ngh ề cốt lõi công ty như: xếp dỡ container, vận tải hàng hóa, khai thác Depot container, tiếp tục đầu tư đổi trang thi ết bị vận chuyển xếp dỡ phù hợp • Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics • • • • với quy hoạch lâu dài cảng Cát lái : đầu tư cẩu khung 6+1 thay xe nâng (cũ), đầu tư thêm cẩu liebherr khai thác b ến sà lan cảng Tân cảng Nhơn Trạch Tập trung phát triển dịch vụ logistics trọn khâu, thành l ập trung tâm phân phối khu vực Bắc – Trung – Nam, thuê tàu v ận t ải mở tuyến vận tải nội địa Bắc – Nam, mục tiêu đ ến năm 2015 trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics cấp độ hàng đầu Việt Nam Phấn đấu trì tốc độ tăng trưởng doanh thu tồn cơng ty tăng bình qn 15% – 20%/năm, lợi nhuận tăng từ 5% – 10%, cổ tức trì 15% - 22%/năm Tiếp tục tìm kiếm huy động nguồn vốn cho hoạt động đầu tư Công ty dự kiến nhiệm kỳ (2012-2017), VĐL tăng từ 209 ty lên 300 ty, VCSH dự ki ến tăng 413 ty lên 600 ty; tổng tài sản dự kiến tăng lên: 1.500 ty Đầu tư sở hạ tầng kho bãi, b ến cảng khu vực phía Bắc, ĐBSCL đội tàu vận tải container Bắc - Nam để làm sở phát tri ển dịch vụ logistics trọn khâu thành lập trung tâm phân ph ối khu vực kinh tế trọng điểm quốc gia Triển khai mở rộng nâng cấp cầu cảng Tân cảng Nhơn Trạch đón tàu trọng 10.000 DWT mở rộng dịch vụ khai thác khu vực KCN Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai Tổng kêt Với lịch sử phát triển lâu dài, TANCANG LOGISTICS khẳng định truyền thống hoạt động cống hiến tốt đẹp l ợi ích c khách hàng từ góp phần vào phát triển kinh tế đất nước Thương hiệu TANCANG LOGISTICS ngày lớn mạnh khẳng định, cụ thể năm 2011 Công ty tiếp tục đạt giải Sao Vàng Đất Vi ệt (n ằm Top 100) Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam bình chọn; đặc biệt năm 2011 Cơng ty Bộ Tài Chính tặng Bằng khen đơn vị th ực hi ện tốt nghĩa vụ nộp thuế Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.tancanglogistics.com.vn http://www.saigonnewport.com.vn http://vi.wikipedia.org http://cafef.vn Tài liệu đại hội cổ đơng TCL 2012 Báo cáo tài TCL 2011 Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page ... KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics Giới thiệu Công Ty TANCANG LOGISTICS 2.1 Tổng quan công ty TANCANG LOGISTICS Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng (TANCANG LOGISTICS) ... nhỏ Các công ty logistics Việt Nam chia thành ba nhóm chính: (1) Cơng ty nước với 100% vốn đầu tư nước công ty liên Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B Page Tìm hiểu cơng ty Tan Cang Logistics. .. KT09B Page Tìm hiểu công ty Tan Cang Logistics Hiện TANCANG LOGISTICS tiếp nhận container rỗng hãng tàu lớn như: MAERSK, MSC, WANHAI, CMA, YANGMING, EVERGREEN, HANJIN, RCL, OOCL, …phục vụ công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tìm hiểu về công ty tan cang logistics , Tiểu luận tìm hiểu về công ty tan cang logistics , Giới thiệu về Công Ty TANCANG LOGISTICS.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay