Một số giải pháp tích hợp gây hứng thú trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ 56 tuổi

23 28 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2018, 21:35

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƠN ĐẢO TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ  BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN Cấp sở phục vụ thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 Giải pháp:Một số giải pháp tích hợp gây hứng thú lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ 5-6 tuổi Tác giả sáng kiến :Võ Thùy Dương – Giáo viên Côn Đảo, Tháng 12/2017 NỘI DUNG TRAN G CHƯƠNG 1: CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 1.1 Sự cần thiết hình thành giải pháp 1.2 Tổng quan vấn đề liên quan đến giải pháp 1.3 Mục tiêu giải pháp 1.4 Các đề xuất giải pháp 1.5 Phương pháp thực hiện, đối tượng phạm vi áp dụng CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG GIẢI PHÁP 2.1 Quá trình hình thành nên giải pháp 2.2 Nội dung giải pháp CHƯƠNG 3: HIỆU QUẢ CỦA GIẢI PHÁP 3.1 Thời gian áp dụng 3.2 Hiệu đạt 3.3 Khả triển khai, áp dụng giải pháp 3.4 Kinh nghiệm thực tiễn áp dụng giải pháp CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ 4.1 Kết luận 4.2 Đề xuất, khuyến nghị 3 4 4-5 6-18 6-18 18- 21 18 18- 19 19 19- 20 20 20 20-21 MỤC LỤC MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP GÂY HỨNG THÚ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TRẺ 5-6 TUỔI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 1.1 Sự cần thiết hình thành giải pháp Ngơn ngữ vốn sống người, mối dây liên hệ mật thiết người với người, người với xã hội Ở lứa tuổi mầm non, việc giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ giáo viên quan tâm, nghiên cứu tìm hiểu Rất nhiều giáo viên trăn trở, để tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngôn ngữ, cho trẻ học mà chơi chơi mà học, để trẻ tiếp nhận kiến thức ngôn ngữ cách dễ dàng khắc sâu được.Theo nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, lấy trẻ làm trung tâm có nghĩa trẻ trải nghiệm, hòa nhập, vui chơi, thể tối đa khả sáng tạo trí tưởng tượng Những điều thơi thúc giáo viên chúng tơi nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp giáo dục mới, siêu tầm nội dung như: thơ, hát, vè dân gian, trò chơi dân gian, trò chơi vận động… nhằm bổ trợ cho việc tổ chức hoạt động học ngôn ngữ diễn thuận lợi, trẻ hòa vào tiết học, vui chơi thoải mái Bên cạnh đó, giáo viên có thâm niên dạy lớp 5-6 tuổi, qua nhiều năm học thấy học, lúc trẻ ý lên cô, lúc trẻ thực yêu cầu mà giáo viên đưa Chính thân người giáo viên cần phải luôn đổi mình, đổi phương pháp, đổi hình thức đặc biệt lồng ghép nội dung thích hợp vào tiết học ngơn ngữ để kích thích trẻ hứng thú tham gia tối đa Với mong muốn trẻ hòa vào tiết học, giáo viên có thêm nhiều nội dung tích hợp để lồng ghép, để tổ chức tiết học giáo dục ngôn ngữ tốt hơn, dễ dàng hơn, chất lượng tơi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp tích hợp gây hứng thú lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ 5-6 tuổi” 1.2 Tổng quan vấn đề liên quan đến giải pháp Đã có nhiều giáo viên, giảng viên trường nghiên cứu đề tài này, tham khảo qua nhiều sách báo, mạng internet, thử nghiệm tình hình thực tế lớp tơi giảng dạy để đề giải pháp phù hợp với tình hình thực tế lớp, giai đoạn phát triển trẻ Bên cạnh cần trẻ tập trung, biết lắng nghe, tích cực hoạt động Để làm điều giáo viên cần phải ln nhanh nhẹn, nhiệt tình, tích cực với trẻ, nắm bắt tốt đặc điểm tâm sinh lý, sở thích cá nhân trẻ, sáng tạo hoạt động giáo dục ngơn ngữ thực ứng dụng tốt giải pháp 1.3 Mục tiêu giải pháp Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, tơi mong muốn tìm số giải pháp nhằm giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục ngôn ngữ Trẻ tạo tâm thoải mái, vui vẻ, học mà chơi chơi mà học Trẻ học tốt hoạt động giáo dục ngôn ngữ Giáo viên có thêm kho liệu thơ, hát, trò chơi giúp tích hợp vào nội dung giảng dạy Thơng qua q trình nghiên cứu trợ giúp, góp ý đồng nghiệp ban giám hiệu tơi rút thêm nhiều kinh nghiệm cho thân nhằm chăm sóc, giáo dục trẻ tốt 1.4 Các đề xuất giải pháp 1.4.1 Cơ sở lý luận Để tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngôn ngữ cho trẻ, giáo viên cần đảm bảo nội dung hứng thú trẻ.Việc lồng ghép tích hợp hoạt động giúp cho tiết học không khô cứng trẻ tiếp thu nhanh, giáo viên dễ dàng việc soạn giảng, tiết dạy trở nên khơng gò bó phát huy tích cực khả sáng tạo tư trẻ Đây mục tiêu ngành giáo dục mầm non 1.4.2 Cơ sở thực tiễn Trong q trình giảng dạy tơi thường xun sử dụng thơ ngắn, trò chơi để gây hứng thú cho trẻ, kích thích khả sáng tạo, khả ngôn ngữ trẻ.Tuy nhiên năm học việc tìm hệ thống trò chơi , thơ, ca dao, vè, hát tích hợp vào tiết dạy phù hợp với chủ đề gây không khó khăn cho giáo viên Chính thân tơi tìm tòi sưu tầm sáng tác số thơ, vè, trò chơi nhỏ, hoạt động tích hợp đóng góp vào kho kiến thức chung phục vụ cho công tác giảng dạy giáo viên tốt 1.5 Phương pháp thực hiện, đối tượng phạm vi áp dụng 1.5.1 Phương pháp thực Giáo viên nghiên cứu chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ 5-6 tuổi, từ đưa nhận định ban đầu chung khả phát triển giai đoạn phát triển trẻ để đưa hình thức, nội dung hoạt động phù hợp Thường xuyên quan sát, kiểm tra khả tập trung, ý trẻ hoạt giáo dục ngơn ngữ Dùng tốn thống kê phân tích số liệu, rút kết luận Tham khảo ý kiến đồng nghiệp ban giám hiệu để điều chỉnh giải pháp cho phù hợp hoàn thiện 1.5.2 Đối tượng “Một số nội dung tích hợp gây hứng thú hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ 5-6 tuổi” thực lớp 5-6 tuổi B – trường mầm non Tuổi Thơ - huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Với tổng số trẻ 30 cháu Nam: 14 cháu - Nữ: 16 cháu Và áp dụng với tất trẻ 5-6 tuổi 1.5.3 Phạm vi áp dụng Đề tài áp dụng cho tất trẻ 5-6 tuổi tất trường mầm non CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CỦA GIẢI PHÁP 2.1 Quá trình hình thành nên giải pháp 2.1.1 Thực trạng: - Được quan tâm sâu sát phòng Giáo dục Huyện, ban giám hiệu nhà trường, đóng góp ý kiến đồng nghiệp - Cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ, phòng ốc rộng rãi, thống mát - Giáo viên lớp đạt trình độ chuẩn, có thâm niên dạy lớp 5-6 tuổi - Bản thân có tinh thần học hỏi, nâng cao lực thân, thường xuyên sáng tạo hình thức giảng dạy làm đồ dùng đồ chơi - Hội phụ huynh học sinh lớp nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cần thiết 2.1.2 Mâu thuẫn - Giáo viên muốn lồng ghép nội dung sinh động vào tiết dạy chưa có nhiều hình thức tích hợp mới, sinh động - Một số trẻ chưa có nề nếp tốt nên tham gia hoạt động chưa nghiêm túc, ảnh hưởng đến hoạt động trẻ khác - Bản thân có nhỏ nên việc tự học tập nâng cao lực chuyên môn chưa thường xuyên - Ở xa đất liền nên việc học tập chuyên đề giáo dục ngôn ngữ, hình thức dạy sáng tạo đổi chưa cập nhật thường xuyên 2.2 Nội dung giải pháp Giải pháp 1: Ứng dụng văn hóa dân gian vào tích hợp hoạt động giáo dục ngôn ngữ Dân gian nét văn hóa gần gũi, dễ sâu vào lòng người, biết sử dụng văn hóa dân gian hợp lý làm cho hoạt động giáo dục thêm sinh động mà giúp trẻ dễ nhớ dễ thuộc Ví dụ: đưa hò vè, đồng dao vào tiết học nhận biết chữ cái, trẻ dễ dàng ghi nhớ sâu học Đồng dao chữ Tròn bóng Chữ I cười vang Chính chữ o T, c tươi trẻ Thêm mũ đội đầu Chữ u buồn bả Chứ ô bạn với chữ Thêm râu nhẹ Chữ d nhanh chân Ở phía đầu Đ chậm chạp Chữ mau mau P hay nói Cười tươi bạn H trầm ngâm Chữ a vui vẻ r hát hay Chữ ă ham làm Chữ k hâm mộ Chữ â vội vàng Y dài thích kẻo trễ với chữ B Chữ e thỏ thẻ Bạn nhớ xong chưa Chữ ê rộn ràng Ta học chữ Trong hoạt động kể truyện “cây khế” giáo viên lồng ghép ca dao khế để trẻ dễ hình dung, liên tưởng “Trèo lên khế nửa ngày, Ai làm chua xót lòng này, khế ! Mặt trăng sánh với mặt trời Sao Hôm sánh với Mai chằng chằng Mình có nhớ ta chăng? Ta Vượt chờ trăng trời” “Trèo lên khế nửa ngày Ai làm chua xót lòng mày khế Khế chua mà nấu ốc nhồi Cái nước xám mùi ngon” Một số ca dao tục ngữ ca ngợi công ơn ba mẹ, tình yêu thương anh chị em, đơn giản, dễ nhớ dễ thuộc phù hợp với hoạt động phát triển ngơn ngữ theo chủ đề gia đình • Cơng cha núi Thái Sơn • Anh em phải người xa Nghĩa mẹ nước nguồn Cùng chung bác mẹ, nhà thân chảy Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu đạo •Ngó lên nuộc lạt mái nhà, Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà nhiêu Yêu thể tay chân Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy • Ngày em bé cỏn Bây em lớn khôn Cơm cha, áo mẹ, công thầy Nghĩ cho bỏ ngày ước ao • Đi khắp gian, khơng tốt mẹ Gánh nặng đời, không khổ cha Nước biển mênh mơng khơng đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng khơng phủ kín lòng cha Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi khôn lớn Mang thân gầy cha che chở đời Ai mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe Đêm ngủ giấc tròn Mẹ gió suốt đời Hoặc chủ đề quê hương đất nước bác hồ giáo viên khéo léo tích hợp lồng ghép câu ca dao ca ngoại Bác Hồ: Tháp 10 đẹp sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Con đêm trường Nhờ Cha soi đuốc dẫn đường cho Công Cha nước, non Như gương Hồ Thủy, Thái Sơn Cụ Hồ lòng dân Tuy xa, xa lắm, gần, gần ghê, Mỗi thư Cụ gửi Rộn ràng khắp chợ q đón mừng, Ai ngồi mn dặm trùng dương Cũng thường nhận tình thương Cụ Hồ Giáo viên lồng ghép điệu lý để giúp tiết học nhẹ nhàng gần gũi như: “ Lý kéo chài” lồng ghép vào thơ “Đoàn thuyền đánh cá” nhà thơ Huy Cận; Bài hát “ Lý bơng” lồng ghép vào thơ “ màu hoa.” Kho tàng dân gian rộng lớn quý báu, giáo viên khai thác tối đa chất liệu dân gian áp dụng vào tiết dạy giáo dục chữ với đặc thù có vần điệu dễ nhớ dễ thuộc, trẻ dễ dàng tiếp thu hứng thú với tiết học Giải pháp 2: Khơi gợi giáo viên trẻ sáng tạo không ngừng nghỉ Trên chất liệu có sẵn, thêm chút sáng tạo tạo mẻ để kích thích ý tích cực học tập trẻ Ví dụ đặt lời cho nhạc phù hợp với nội dung giảng dạy Không giáo viên sáng tạo mà khuyến khích trẻ sáng tạo với cô để tạo hiệu tốt cho nội dung học hứng thú trẻ : nhạc hát “ nhà tôi” giáo viên trẻ đặc lời cho hát tương ứng với đề dạy thơ “ bát xinh xinh” “Đố bạn biết , chúng tơi có Xin trả lời, bát hoa Cái bát đó, gần gũi yêu thương Cái bát đó, chúng tơi.” Với đề tài thơ “ Mùa xuân” đặt lời theo giai điệu hát “đi cấy” “Xuân miền quê Xuân miền q người nơ nức đón xuân Hoa khắp nơi đón mừng mùa xuân, đón chào mùa xuân Bao loài hoa quý ngát hương thơm lừng, ngát hương thơm lừng í cầu cho cầu cho tốt tươi đón chào mùa xuân.” Với đề tài thơ “ đội hành quân mưa” đặt lời đội dựa theo giai điệu hát “ lý kéo chài” • “ Hát lên chiến sĩ Hãy ta hát câu ca (hò ơi) Cùng ta bước xơng pha(khoan khoan hò) Hát lên (mà) tiến bước ơ hò Mong cho nước mình, ln ln n bình hò hò hò ơ….” Trong đề tài thơ “ Dưới ánh trăng thu” đặt lời nhạc lý đa “ Cùng ca hát,nhảy múa hội đêm rằm, thật vui ta nô đùa ca múa ánh trăng rằm Ải ta đến tùng tùng đêm ngày rằm,vui Cuội chị Hằng ca múa cho thật yêu đời, vui nói đêm trung thu” Ngồi nội dung có sẵn có giáo viên sáng tác tác phẩm hay, gần gũi với trẻ, kích thích trẻ sáng tạo, học tập cô, với nội dung phong phú đa dạng VÈ CÂY KHẾ Ngày xửa Từ người em Một gia đình Trở nên giàu có 10 Có hai anh em Người anh thấy Mẹ cha sớm Liền lòng tham Người anh tham lam Đổi lấy mảnh vườn Người em thật Và khế nhỏ Tất tài sản Chim lại bay tới Người anh lấy hết Ăn khế trả vàng Chỉ em Anh lấy nhiều Một mảnh vườn nhỏ Chim bay không Và khế Liền nghiêng đơi cánh Có chim Khiến cho người anh Từ đâu bay tới Và túi vàng Ăn khế trả vàng Cùng rơi xuống biển ( Sáng tác Cô Đỗ Thị Diệu Hiền – 5-6 tuổi A trường MN Tuổi Thơ Đề tài truyện khế) VÈ CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ Nghe vẻ nghe ve Nghĩ lại nói Nghe vè khăn đỏ Hãy hái thêm hoa Một hôm mẹ bảo Mang sang biếu bà Mang bánh cho bà Bà vui Khăn đỏ vội Còn chạy Khơng lời mẹ Đến nhà bà Khu rừng hoa nở Ăn thịt không tha Bướm bay chập chờn Cả hai bà cháu Khăn đỏ May nhờ thợ Thì gặp chó sói Đến kịp thời “Này bé khăn đỏ Cho sói búa Đi đẩu đâu Thế chết tươi 11 Tôi đến thăm bà May cứu người Mang theo chút bánh” Cả hai bà cháu Sói già gian ác Từ khăn đỏ Lập kế thâm sâu Hết sức chăm ngoan Ta phải ăn Yêu thương bà nhiều Cả hai bà cháu Luôn lời mẹ (Sáng tác cô Võ Thùy Dương, lớp 5-6 tuổi B, trường MN Tuổi Thơ, đề tài kể truyện sáng tạo Cô bé quàng khăn đỏ) VÈ BA CHÚ LỢN CON Nghe vẻ nghe ve Anh anh hai Nghe vè kể Thật run sợ Anh em nhà lợn Nhà xô đỗ Rủ xây nhà Cả hai lợn anh Anh nhanh Tìm em cầu cứu Xây nhà rơm rạ Ngôi nhà gạch Anh hai lấy gỗ To lớn vững vàng Đóng ngơi nhà Chó sói giang tham Còn lại lợn em Khơng vào nhà Xây nhà gạch Từ nhà lợn Nhà xây lâu Cùng sống vui tươi Hai anh chê cười Bên nhà Rồi hôm Được xây gạch Chó sói đến nhà (Sáng tác Võ Thùy Dương, lớp 5-6 tuổi B, trường MN Tuổi Thơ, đề tài đóng kịch Ba lợn con) 12 Một số câu hát ngắn chữ cách đánh vần, giáo viên tích hợp vào chơi trò chơi chữ hát theo giai điệu tích hợp tiết học chữ • • Ư ư Nét móc, nét thẳng Tơi có chữ u Tơi có chữ Hãy đọc tơi Nào bạn đọc U u…u u…quả đu đủ • Viên bi viên bi Tôi bắt sư tử • Là nét thẳng dài I I i Đó chữ Tơi có chữ I y l…y ly Tơi có chữ y • Tròn tròn bóng Là chữ o • Con dê dê Cho đội thêm mũ d ê…dê Thành chữ Tơi có chữ ê Cho đeo thêm râu Thành chữ O,ô,ơ…o,ô,ơ Cùng học chữ o,ô ,ơ Giải pháp 3: Đưa âm nhạc vào hoạt động giáo dục ngôn ngữ cách phù hợp Có nhiều nghiên cứu cho thấy tầm ảnh hưởng quan trọng âm nhạc phát triển khí não trẻ em người lớn, giáo viên phải lựa chọn loại âm phù hợp với trẻ, đoạn nhạc có êm dịu, có cao trào để thu hút trẻ tham gia vào hoạt động học Ví dụ mở đầu thơ câu truyện cho trẻ hát nhảy múa đoạn nhạc sôi động, q trình bé tập viết chữ kể truyện giáo viên nên khéo léo lồng ghép nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm Những điều 13 giúp bé dễ dàng cảm thụ tình cảm tác phẩm thơ truyện, dễ dàng ghi nhớ kiến thức hơn, đồng thời giáo viên khuyến khích trẻ nhảy múa phút giải lao hoạt động Hoặc tiết thơ giáo viên cho trẻ đọc thơ theo giai điệu: Ví dụ thơ “trăng sáng” giáo viên mở đoạn nhạc có giai điệu du dương nhẹ nhàng để trẻ đọc thơ theo giai điệu Giáo viên làm đoạn nhạc với giai điệu nhanh chậm, rộn ràng, nhẹ nhàng tình cảm trẻ đọc theo tiết tấu giai điệu Hoặc với thơ “ bát xinh xinh” giáo viên phổ nhạc lời thơ để trẻ hát nội dung thơ theo nhạc nhẹ nhàng tình cảm, điều giúp trẻ điều chỉnh tơng giọng phù hợp với nhạc nội dung thơ Với câu truyện giáo viên lúc kể cho trẻ kể mở nhạc nhàng để trẻ kể nhạc êm dịu điều giúp trẻ có giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm Giáo viên lựa chọn hát có sẵn phù hợp với nội dung đề tài để tích hợp thêm nhiều màu sắc cho hoạt động học Ví dụ như: Với thơ “chú đội hành quân mưa lồng ghép với hát “ giọt mưa em bé, cháu yêu đội…” Với câu truyện “tích chu” giáo viên lồng ghép với hát “ cháu yêu bà” Âm nhạc chất kích thích hứng thú trẻ lớn, giáo viên nên tận dụng cách phù hợp để có hiệu học tập cho trẻ tốt Giải pháp 4: Tạo hứng thú học tập thông qua hoạt động chơi đóng vai Trò chơi đóng vai nhu cầu khơng thể thiếu trẻ, thơng qua trò chơi đóng vai trẻ trãi nghiệm sống xung quanh, học hỏi học quan hệ xã hội, tập làm “người lớn” theo nhu cầu bắt chước trẻ, đưa trò chơi đóng vai vào hoạt động giáo dục ngơn ngữ điều tự nhiên cần thiết 14 Giáo viên tạo tình đóng để trẻ nhập vai vào nhân vật thể hiện, tạo tình mở để trẻ tự sáng tạo theo ý thích, ví dụ thơ “tết vào nhà”, giáo viên cho trẻ hóa thân thành em bé thơ đọc thơ với giọng điệu trẻ vui tươi, sau hóa thân thành mẹ đọc thơ với giọng điệu nhẹ nhàng tình cảm, hóa thân thành ơng đọc thơ với giọng điệu người già Trẻ trãi nghiệm cảm xúc vai chơi bên cạnh trẻ không cảm thấy chán phải đọc thơ nhiều lần Tương tự với tiết kể truyện cô bé quàng khăn đỏ, giáo viên cho trẻ kể truyện sáng tạo thơng qua việc đóng vai nhân vật câu truyện Ví dụ chó sói kể truyện, bác thợ săn kể truyện… trẻ liên tưởng nhìn nhận nội dung truyện theo nhiều hướng khác nhau, thơng qua trẻ khắc sâu nội dung học Giải pháp 5: Lồng ghép trò chơi vận động vào hoạt động phát triển ngôn ngữ Đối với hoạt động giáo dục ngôn ngữ đa phần hoạt động tĩnh nhiều, giáo viên cần lồng ghép trò chơi vận động cách hợp lý vào nội dung dạy, giúp trẻ hoạt động theo phương thức tĩnh động tĩnh Giúp trẻ vừa khắc sâu kiến thức, vừa thoải mái vận động Ví dụ hoạt động kể truyện “Tích Chu”, xen kẽ với nội dung kể truyện, giáo viên cho trẻ chơi chuyền nước, ghép tranh kết hợp với vận động xoay người, bật, nhảy lò cò…để chuyển tiếp hoạt động, việc phối hợp hợp lý giúp trẻ tăng cường tập chung, ghi nhớ học cách tự nhiên Giáo viên vận dụng trò chơi sẵn có bổ sung số nội dung phù hợp với dạy để trẻ chơi, tự sáng tác trò chơi ứng dụng vào nội dung giáo dục Ví dụ : Đề tài truyện “chú dê đen”, giáo viên cho trẻ chơi trò chơi chạy vượt chướng ngại vật lên ghép tranh truyện kể lại nội dung câu truyện Hoặc thơ Đàn gà con, tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “gà mẹ chim đại bàng” 15 - Luật chơi: 8-10 trẻ; gà mẹ phải bảo vệ đàn Chim đại bàng phải bắt cho gà Ai bị bắt phải lượt chơi làm chim đại bàng lượt chơi sau - Cách chơi: trẻ làm gà mẹ bảo vệ ơm sau lưng, đại bàng tìm cách bắt gà phía sau lưng gà mẹ - Trò chơi bắt thỏ con, tích hợp đề tài truyện “ đáng khen nhiều hơn” - Luật chơi : Thỏ bị bắt lồng thua, phải lượt chơi kể lại đoạn truyện mà thích - Cách chơi: Trẻ đứng thành vòng tròn, có lồng thỏ bạn nắm tay tạo thành, có nhạc lên trẻ theo vòng tròn, nhạc kết thúc lồng sập xuống, thỏ lồng thua Trò chơi ong tìm đường tổ tích hợp nội dung giáo dục thơ “ ong bướm, bướm xinh - Luật chơi: Trẻ phải vượt qua chướng ngại vật cô xếp đem ghép tranh lại thành nội dung thơ, đội ghép xong trước giành chiến thắng - Cách chơi, trẻ chia thành nhóm, tìm cách chui qua chướng ngại vật đem tranh cho đội Giải pháp 6: Dùng câu hỏi mở, khuyến khích mạnh dạn tự tin trẻ Câu hỏi mở dạng câu hỏi khơi gợi trẻ nhiều nhất, trẻ nói theo suy nghĩ mình, nói lên cảm nhận thay trả lời đáp án cô Ở không nên đặt nặng vấn đề trẻ trả lời hay không, mà trẻ mạnh dạn trả lời hay không Khi giáo viên đặt câu hỏi mở cho trẻ thường xuyên, trẻ vận dụng ngôn ngữ diễn đạt theo cách hiểu trẻ thường xuyên, cách bồi dưỡng kĩ diễn đạt cho trẻ tốt Ví dụ đề tài thơ “ em yêu nhà em” giáo viên đặt số câu hỏi mở sau: - Con kể cho cô bạn nhà sinh sống ? 16 - Nghĩ ngơi nhà cảm thấy nào? - Con làm để ngơi nhà thêm đẹp hơn? - Con thích câu thơ nhất? thích? Trong đề tài truyện “ thỏ cụt đi”, giáo viên đặt câu hỏi mở như: - Con nghĩ mà bạn thỏ lại bị đuôi? - Nếu bạn thỏ, qua đường nào? - Con nghĩ câu truyện có kết thúc nào, bạn thỏ qua đường quy định? - Thông qua nội dung câu truyện liên tưởng đến điều Trong hoạt động học chữ cái, trò chuyện với trẻ câu hỏi mở: - Khi quan sát chữ liên tưởng đến điều gì? - Con thường thấy chữ tên gọi đồ vật gì? - Con thích chữ nào? Vì thích? Bên cạnh cổ vũ động viên giáo viên có vai trò to lớn hứng thú học tập trẻ Giáo viên động viên trẻ khen ngợi tin tưỡng vào khả trẻ như: - Cơ tin kể lại câu truyện không - Cô nghĩ đọc thơ hay để hay thử phát âm rõ số từ - Cô nghĩ làm tốt biết làm tốt nửa không Giáo viên cần sử dụng lời khen cách hợp lý không nên khen đà , khen ngợi đà đem lại hiệu ngược trẻ tự kiêu với thân, khơng ý theo học nghĩ thân làm tốt Lời khen, động viên liều lượng vừa đủ nguồn động lực to lớn cho trẻ tự hoàn thiện thân 17 CHƯƠNG 3: HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP 3.1 Thời gian áp dụng: Đề tài áp dụng thực từ tháng năm 2017- 2018 năm 3.2 Hiệu đạt được: Sau áp dụng giải pháp vào thực tiễn cho thấy : - Trẻ hứng thú hoạt động phát triển ngôn ngữ - Trẻ ghi nhớ tốt hơn, mạnh dạng tích cực học - Giáo viên có nhiều nội dung tích hợp hay hơn, đa dạng hơn, gần gũi với trẻ - Trẻ tự tin sáng tạo, biết cách dùng từ, làm đa dạng vốn ngôn từ Khảo sát đầu năm: Tháng 8/2017 Trẻ hứng thú tham gia hoạt động giáo dục ngôn ngữ: Tháng 12 năm 2017 Trẻ hứng thú tham gia hoạt động giáo dục ngôn ngữ: 95% So sánh Tăng : 25 % 70% Trẻ ghi nhớ tốt hơn, mạnh Trẻ ghi nhớ tốt hơn, mạnh Tăng 20 dạn tích cực học:70 dạn tích cực học: % % 90 % Trẻ tự tin sáng tạo, biết Trẻ tự tin sáng tạo, biết cách Tăng 18 : cách dùng từ, làm đa dạng vốn dùng từ, làm đa dạng vốn ngôn 15 % ngôn từ : 80 % từ.: 95 % 3.3 Khả triển khai áp dụng giải pháp: Các giải pháp nêu áp dụng lớp 5-6 tuổi B, trường mầm non Tuổi Thơ, áp dụng với tất nhóm lớp 5-6 tuổi trường mầm non 3.4 Kinh nghiệm thực tiễn áp dụng giải pháp: Đa phần trẻ thích trải nghiệm cảm giác mẻ, ứng dụng nội dung giải pháp trẻ hứng thú, tích cực hoạt động Một số trẻ nhỏ hay có xu hướng tăng động, giáo viên ngồi dùng giải pháp nêu cần giáo dục nề nếp lớp cho trẻ tốt hơn, để không ảnh hưởng đến hoạt động học trẻ khác Một số trẻ thụ động tính nhút nhát, giáo viên cần thường xuyên trò chuyện với trẻ, tạo niềm tin cho trẻ mạnh dạn thể thân Trẻ nhỏ học ngôn từ nhanh, dễ bị ảnh hưởng xấu, ngơn từ xấu, giáo viên cần phối hợp tốt với phụ huynh để giáo dục ngôn ngữ cho trẻ tốt CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ 4.1 Kết luận 19 Sự hứng thú trẻ tiết học đóng vai trò quan trọng, có hứng thú trẻ dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn, có hứng thú trẻ tích cực tham gia hoạt động hơn, trẻhứng thú tiết học trở nên sinh động , lý thú nhiều, thân tơi ln mong muốn kho tàng kiến thức tích hợp cho hoạt động giáo dục đầy thêm nửa, hỗ trợ tối ưu cho việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tốt Kho tàng văn hóa dân gian sáng tạo người vơ hạn , thân giáo viên phải không ngừng trau dồi lực sáng tạo thân để đem lại nội dung giáo dục phù hợp với trẻ nhất.Khơi gợi trẻ sáng tạo tuyệt vời Bản thân tơi có nhỏ, thời gian đầu tư nghiên cứu không nhiều nên tơi hi vọng tương lai gần, có thêm nhiều thời gian nửa để đầu tư, sâu vào giải pháp cụ thể để nhằm chăm sóc giáo dục ngơn ngữ cho trẻ tốt 4.2 Đề xuất, khuyến nghị Rất mong cấp tạo điều kiện để giáo viên mầm non giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm nhiều nửa Đặc biệt tham gia lớp tập huấn giáo dục chuyên đề, nghiên cứu giáo dục khoa học hay, phù hợp với chuyên ngành giáo dục mầm non Ngoài việc tổ chức thi sáng tác cho trẻ mầm non ý tưởng hay có lợi cho việc học trẻ sáng tạo giáo viên, nâng cao kho tàng kiến thức ứng dụng, tích hợp hoạt động giáo dục Chính tơi mong cấp tổ chức hoạt động thi sáng tác tác phẩm mầm non để giáo viên mầm non chúng tơi có sân chơi lí thú bổ ích 20 Cơn Đảo, ngày 14 tháng 12 năm 2017 Xác nhận hiệu trưởng Người viết báo cáo sáng kiến Võ Thùy Dương TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình giáo dục mầm non Một số trang web giáo dục mầm non: mamnon.edu, thư viện violet, vuisốngkhỏe com Sách tục ngữ, ca dao Việt Nam; tham khảo trang wed khotangcadao.com Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi Tham khảo ý kiến đóng góp đồng nghiệp khối 5-6 tuổi 21 22 23 ... dung tích hợp để lồng ghép, để tổ chức tiết học giáo dục ngôn ngữ tốt hơn, dễ dàng hơn, chất lượng tơi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp tích hợp gây hứng thú lĩnh vực phát triển. .. GIẢI PHÁP TÍCH HỢP GÂY HỨNG THÚ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TRẺ 5-6 TUỔI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 1.1 Sự cần thiết hình thành giải pháp Ngôn ngữ vốn sống người, mối dây liên hệ... nội dung tích hợp gây hứng thú hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ 5-6 tuổi thực lớp 5-6 tuổi B – trường mầm non Tuổi Thơ - huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Với tổng số trẻ 30 cháu Nam:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp tích hợp gây hứng thú trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ 56 tuổi, Một số giải pháp tích hợp gây hứng thú trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ 56 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay