Đại cương xương khớp

45 27 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2018, 21:10

Đại cương xương khớp ĐẠI CƯƠNG TỔNG CÔNG: 206 SỌ & MẶT : 23 CỘT SỐNG: 26 CHI TRÊN: 64 CHI DƯỚI : 62 XƯƠNG NHĨ: CHỨC NĂNG BẢO VÊ NÂNG ĐỠ VẬN ĐỘNG TẠO MÁU XƯƠNG DÀI, XƯƠNG NGÁN, XƯƠNG DẸT, BẤT ĐỊNH, XƯƠNG VỪNG ĐẦU - MẶT ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ XƯƠNG MĂT Vòm sọ Nền sọ Vòm sọ Vòm sọ Xương trán Xương trán Ụ trán Đường thái dương Đường khớp trán Cung mày Mỏm gò má Glabella Gai mũi Khuyết ổ mắt Bờ ổ mắt Xương đỉnh Mặt bờ dọc góc trán góc bướm góc chũm rãnh xoang tĩnh mạch sigma rãnh động mạch não góc chẩm rãnh xoang tĩnh mạch dọc Xương đỉnh Mặt Ụ đỉnh; Đường thái dương trên; Đường thái dương dưới; BỜ chẩm; GÓC chũm; BỜ trai; GÓC bướm; BỜ trán XƯƠNG CHI TRÊN 4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.1- XƯƠNG QUAY: 4.1.2- ĐẦU DƯỚI: CHỎM XƯƠNG TRỤ MÕM TRÂM QUAY DIỆN KHỚP XƯƠNG THUYỀN KHUYẾT TRỤ MÕM TRÂM TRỤ 4- XƯƠNG CẲNG TAY: XƯƠNG CHI TRÊN 4.2- XƯƠNG TRỤ: 4.2.1- ĐẦU TRÊN: MÕM KHUỶU KHUYẾT RÒNG RỌC KHUYẾT QUAY MÕM VẸT LỒI CỦ TRỤ CHỎM TRỤ MÕM TRÂM TRỤ XƯƠNG CỔ TAY NGUYỆT THUYỀN THANG THÁP ĐẬU MÓC THÊ CẢ 6- XƯƠNG BÀN TAY: XƯƠNG CHI TRÊN XƯƠNG CỔ TAY NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN CHỎM ĐỐT GẦN XƯƠNG ĐỐT NGÓN ĐỐT GIỮA ĐỐT XA XƯƠNG CHI DƯỚI Xương chậu Xương đùi Xương bánh chè Xương chày Xương mác Các xương cổ chân: Các xương bàn chân, ngón chân XƯƠNG CHÂU MÀO CHẬU GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN GAI CHẬU SAU TRÊN GAI CHẬU TRƯỚC DƯỚI GAI CHẬU SAU DƯỚI GÒ CHẬU MU KHUYẾT NGỒI LỚN GAI NGỒI CỦ MU KHUYẾT NGỒI BÉ Ụ NGỒI XƯƠNG CHẬU HỐ Ổ CỐI ĐƯỚNG MÔNG SAU ĐƯỜNG MÔNG TRÊN DIỆN NGUYỆT ĐƯỜNG MÔNG DƯỚI CỦ MU ỔỔCỐI CỐI MÀO BỊT LỔ BỊT XƯƠNG ĐÙI ĐẦU TRÊN BỜ TRONG BỜ NGOÀI MÉP TRONG MẶT TRƯỚC MÉP NGOÀI THÂN M Ặ T TR G ON NG O ÀI T MẶ ĐƯỜNG RÁP BỜ SAU ĐƯỜNG RÁP ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI CHỎM MẤU CHUYỂN LỚN CỔ HỐ CHỎM ĐÙI HỐ GIAN MẤU MẤU CHUYỂN BÉ MÀO GIAN MẤU LỒI CỦ CƠ MÔNG ĐƯỜNG GIAN MẤU ĐƯỜNG LƯỢC MẶT TRƯỚC MẶT SAU XƯƠNG ĐÙI MẶT TRƯỚC CỦ TRÊN LỒI CẦU NGOÀI DIỆN BÁNH CHÈ ĐƯỜNG RÁP CỦ TRÊN LỒI CẦU TRONG MẶT SAU DIỆN KHOEO CỦ CƠ KHÉP LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI HỐ GIAN LỒI CẦU XƯƠNG CẲNG CHÂN BỜ TRƯỚC X MÁC O N X CHÀY G MẶT SAU BỜ GIAN CỐT MẶT SAU BỜ TRONG T HÂ N TR MẶ T ẶT T H ÂN MẶ T N G OÀI M NG T RO BỜ TRƯỚC MẶT NG OÀ I ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY XƯƠNG MÁC BỜ NGOÀI ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CẲNG CHÂN CỦ GIAN LỒI CẦU NGOÀI CỦ GIAN LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI DIỆN KHỚP TRÊN NGOÀI LỒI CẦU TRONG DIỆN KHỚP TRÊN TRONG LỒI CỦ GERDY LỒI CỦ CHÀY MẶT TRƯỚC DIỆN KHỚP MÁC MẶT SAU XƯƠNG CẲNG CHÂN RÃNH NƠI BÁM CƠ CHÀY SAUCƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI KHUYẾT MÁC DIỆN KHỚP DƯỚI MẶT TRƯỚC MẮT CÁ TRONG DIỆN KHỐP MẮT CÁ MẶT SAU XƯƠNG CỔ CHÂN XƯƠNG GÓT XƯƠNG SÊN HÀNG SAU XƯƠNG GHE XƯƠNG HỘP HÀNG TRƯỚC XƯƠNG CHÊM NGOÀI XƯƠNG CHÊM GIŨA XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG CHÊM TRONG XƯƠNG ĐỐT NGÓN ... KHUYẾT SƯỜN Chi Xương đòn Xương vai Xương cánh tay Xương trụ Xương quay Xương cổ tay Xương đốt bàn tay Xương đốt ngón tay XƯƠNG ĐỊN BỜ SAU ĐẦU CÙNG VAI DIỆN KHỚP CÙNG VAI TH MẶT TRÊN ÂN... Xương cùng: mỏng, khơng có cung đốt sống Lồng ngực Xương sống Xương ức 12 đôi xương sườn  đôi xương sườn thật  đôi sườn giả XƯƠNG ỨC KHUYẾT ĐÒN KHUYẾT TĨNH MẠCH CẢNH KHUYẾT SƯỜN Chi Xương. ..ĐẠI CƯƠNG TỔNG CÔNG: 206 SỌ & MẶT : 23 CỘT SỐNG: 26 CHI TRÊN: 64 CHI DƯỚI : 62 XƯƠNG NHĨ: CHỨC NĂNG BẢO VÊ NÂNG ĐỠ VẬN ĐỘNG TẠO MÁU XƯƠNG DÀI, XƯƠNG NGÁN, XƯƠNG DẸT, BẤT ĐỊNH, XƯƠNG VỪNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương xương khớp , Đại cương xương khớp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay