Giao án các môn học lớp 5 tuần 11

20 28 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2018, 18:01

Tuần 11 Thứ hai, Ngày soạn:29 tháng 10 năm 2011 Ngày dạy: 31 tháng 10 năm 2011 TẬP ĐỌC Tiết 2: CHUYỆN MỘT KHU VUỜN NHỎ Bài 21(21): I.Mục đích yêu cầu: Đọc diễn cảm văn với giọng hồn nhiên( bé thu ); giọng hiền từ (người ông ) Hiểu nội dung:Tình cảm yêu quý thiên nhiên hai ông cháu Rèn kỹ đọc diễn cảm văn kể Giáo dục:Tình yêu thiên nhiên II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ học.Tranh minh hoạ chủ điểm III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên 1.Bài cũ: Nhắc lại chủ điểm học 2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài: 2.2.Luyện đọc: -Gọi HS đọc bài.NX -Chia thành phần để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (Lưu ý tiếng dễ lẫn (săm soi,rủ rỉ,nhọn hoắt…) -GV đọc mẫu toàn giọng đọc giọng hồn nhiên cháu,giọng hiền từ người ông;Nhấn giọng từ ngữ gọi tả 2.3.Tìm hiểu bài: Tổ chức cho học sinh đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk Lồng ghép GDMT: Qua câu trả lời HS liên hệ GD: Loài chim bay đến sinh sống,làm tổ,cát nơi có cối,có mơi trường thiên nhiên đẹp.Mỗi phải có ý thức u q,bảo vệ ,giữ gìn mơi trường thiên nhiên Xanh- Sạch –Đẹp Chốt ý rút nội dung bài(Yêu cầu1,ý2) 2.4.Luyện đọc diễn cảm:-Hướng dẫn giọng đọc -Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá Hoạt động học sinh HS nhắc lại chủ điểm học HS quan sát tranh,NX -1HS đọc toàn -HS luyện đọc nối tiếp đoạn Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn Đọc giải sgk -HS nghe,cảm nhận -HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi sgk -HS liên hệ phát biểu -Đọc lại nội dung -HS luyện đọc nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc 3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống · Nhận xét tiết học · Dặn HS chuẩn bị bài:Tiếng vọng HS liên hệ,phát biểu Tiết 3: TOÁN LUYỆN TẬP Bài 51(51) I.Mục đích yêu cầu: 1.Biết tính tổng nhiều số thập phânbằng cách thuận tiện So sánh số thập phân,giải toán với số thập phân 3.GD:Tính cẩn thận,trình bày đẹp,khoa học II.Đồ dùng: -Bảng nhóm III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Bài cũ: HS lên bảng làm ý c,d 1;ý b,d tập3 +GV kiểm tra BT nhà HS 2.Bài mới: 2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học 2.2.Hướng dẫn HS làm luyện tập: Tổ chức cho học sinh làm tập trang 52sgk Bài 1: Tổ chức cho HS làm ,Gọi HS lên bảng làm.GV Nhận xét chữa · Đáp án đúng: a) 4,68+6,03+3,97=4,68+(6,03+3,97)=4,68+10=14,68; b) b)6,9+8,4+3,1+0,2=(6,9+3,1)+(8,4+0,2)=10+8,2=18,2 Bài 3: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào SGK.Gọi HS lên điền bảng lớp;giải thích cách làm.GV nhận xét,chữa bài(Cột1) · nhận xét,chữa Đáp án đúng: a) 65,45 b)47,66 ; Bài 2:Tổ chức cho HS làm ýa,b,YCHS lên bảng chữa · HS lên bảng làm.Lớp Đáp án đúng: 3,6+5,8 > 8,9 ; 7,56 < 4,2+3,4 Bài 4: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm,chấm,chữa Giải: Ngày thứ hai người dệt số vải là: 28,4+2,2= 30,6(m) Ngày thứ ba người dệt số vải là: 30,6+1,5= 32,6(m) Cả ngày người dệt số vải là: 28,4+30,6+32,1= 91,1(m) Đáp số:91,1m 2.4.Củng cố dăn dòHệ thống · Yêu cầu HS nhà làm lại · Nhận xét tiết học -HS làm vàovở,chữa bảng lớp -HS làm vở.Chữa bảng lớp -HS điền vào SGK,chữa bảng -HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa thống kết Tiết LỊCH SỬ Bài 11(11): ÔN TẬP:HƠN 80 NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐƠ HỘ(1858 – 1945) I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : Nắm mốc thời gian,những kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 -1945 Rèn kĩ ghi nhớ kiện lịch sử u thích mơn lịch sử.Tự hào lịch sử dân tộc II.Đồ dùng -Bản đồ hành Việt Nam -Bảng thống kê kiện học(Tữ bài1đến 10) III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên 1.Bài cũ: HS1:Tường thuật lại buổi lễ Tuyên ngôn Đọc lập? +H S2:Bản Tuyên ngôn Đọc lập khẳng định điều gì? -GV nhận xét ghi điểm 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2: Tổ chức cho HS thảo luận trả lời câu hỏi -Gọi HS trả lời miệng câu hỏi 1,2,3;Trình bày vào bảng thống kê câu hỏi -GV nhận xét,bổ sung Ghi tóm tắt lên bảng lớp kiện chín h: +Năm 1858:Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta +Nửa cuối TK XIX:Phong trào đấu tranh chống Pháp Trương Định phong trào Cần Vương +Đầu TKXX:Phong trào Đông Du Phân Bội Châu +Ngày3/2/1930:Đảng Cộng sản Việt Nam đời +Ngày 19/8/1945:Khởi nghĩa giành quyền HN +Ngày 2/9/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Hoạt động học sinh -2HS lên bảng trả lời -Lớp nhận xét bổ sung HS theo dõi -HS thảo luận lần lựot thực câu hỏi yêu cầu sgk - Đọc lại bảng thống kê kiện lịch sử bảng Hoạt động3: Tìm nhà sử học qua câu hỏi trả lời nhanh: +Người phong Bình Tây Đại ngun sối? +Người lãnh đạo phong trào trào Cần Vương? +Người khởi xướng phong trào Đông Du? +Nơi Bác Hồ tìm đường cứu nước? +Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập? Hoạt động cuối: Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS Dặn HS học theo câu hỏi sgk Tiết 5: Bài(T11) I.Mục đích u cầu: ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ I -HS trả lời nhanh vào bảng HS liên hệ phát biểu 1 Kiến thức:Củng cố hiểu biết chuẩn mực hành vi đạo đức mối quan hệ với thân;gia đình nhà trường Kĩ năng:Rèn kĩ ứng xử mối quan hệ với thân,gia đình,nhà trường Thái độ: Có hành vi đạo đức phù hợp với lứa tuổi II.Đồ dùng:: Hệ thống câu hỏi tình Thẻ màu,đồ đóng vai III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài cũ:-Gọi số HS đọc thơ kể chuyện…nói chủ đề: Tình bạn +GV nhận xét,bổ sung Bài mới: Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đạo đức học: Em - Một số HS trình bày -Lớp nhận xét bổ sung HS nhắc lại học học sinh lớp 5; Có trách nhiệm việc làm mình;Có chí nên; Nhớ ơn tổ tiên;Tình bạn +Gọi HS nhắc lại đạo đức học +GV ghi tên học lên bảng Hoạt động Chia lớp thành nhóm,Mỗi nhóm thảo luận đưa tình liên quan đến hành vi học -HS thảo luận nhóm,trình bày kết thảo luận đạo đức +Gọi nhóm trình bày kết thảo luận.Nhận xét đánh giá nhóm Hoạt động 3:Tổ chức cho HS thi trả lời nhanh câu hỏi tình : +GV hỏi,HS ghi câu trả lời nhanh vào bảng con.(Đúng -HS suy nghĩ ghi câu trả lời nhanh vào bảng Sai) -HS lớp cần thực tốt điều Bác Hồ dạy? - Không nên làm theo việc làm xấu? -Cần cố gắng vượt qua khó khăn để học tập tốt? -Không cần coi trọng kỉ vật gia đình,dòng họ? - Khi bạn làm điều sai vào hùa theo bạn? +Nhận xét,tuyên dương HS có câu trả lời Hoạt động cuối:Hệ thống HS liên hệ thân · Nhận xét tiết học Thứ ba, Ngày soạn:30tháng 10 năm 2011 Ngày dạy:01 tháng 11 năm 2011 Tiết1: TOÁN TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN Bài52(52): I Mục đích yêu cầu: Biết trừ hai số thập phân Vận dụng giải bải tốn có nội dung thực tế GD tính cẩn thận,trình bày khoa học II.Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên 1.Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm tập tiết trước -Gọi số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2.Hướng dẫn HS cách thực phép trừ hai số thập phân qua ví dụ sgk: +HS thực ví dụ,nêu nhận xét.Nhắc lại cách thực phép trừ ( sgk.trang 53) Hoạt động3: Thực tập trang 54 sgk Bài 1: Cho HS dùng bút chì điền vào sgk,Nhận xét,chữa Đáp án đúng: a) 68,4 b) 46,8 ‾ 25,7 ‾ 9,34 42,7 37,46 Bài 2: Yêu cầu HS làm vào vở,2 HS lên bảng làm ý a,b.Nhận xét,chữa Đáp án đúng: a) 72,1 b) 5,12 ‾ 30,4 ‾ 0,68 41,7 4,44 Bài 3:Hướng dẫn HS khai thác đề toán.Yêu cầu HS làm vào Bài giải: Sô đường lấy hai lần là: Hoạt động học sinh -1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung -Một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài -HS thực ví dụ sgk Nhắc lại cách thực phép trừ số TP -HS làm vào sgk Chữa bảng -HS làm vào vở,chữa bảng -HS làm vào vở,chữa bảng lớp 10,5+8 =18,5(kg) Số đường bán lại thùng là: 28,75 – 18,5 =10,65(kg) Đáp số:10,65kg Hoạt động cuối:Hệ thống · Dăn HS nhà làm ý c,bài 1,2sgk vào · Nhận xét tiết học HS nhắc lại cách trừ số thập phân Tiết2: CHÍNH TẢ LUẬT BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG Bài11(11): (Nghe-Viết) I Mục đích yêu cầu: –HS viết đúng,trình bày Luật bảo vệ môi trường -HS làm tập (2) a/b, BT(3) a/b BTCT phương ngữ GV soạn GD tính cẩn thận * GDBVMT: Khơng săn bắt lồi động vật rừng, góp phần giữ gìn vẻ đẹp mơi trường thiên nhiên II.Đồ dùng:Bảng phụ,Vở tập Tiếng Việt III Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1:-HS viết bảng từ theo gv yêu cầu -GV nhận xét Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết tả: -GV đọc viết với giọng rõ ràng,phát âm xác -Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài: +Nội dung Điều 3,khoản 3,Luật bảo vệ mơi trường nói gì? GDMT:Luật Bảo vệ môi trường văn pháp luật nhà nước quy định,mọi công dân ph cần khai thác hợp lý Liên hệ phát biểu -HS liên hệ thân Hoạt động cuối:Hệ thống bài,Liên hệ giáo dục · YCHS tìm hiểu làng nghề thủ công tre,mây ,song · Nhận xét tiết học Tiết 2: TỐN LUYỆN TẬP Bài53(53): I.Mục đích u cầu: Biết trừ số thập phân - Tìm thành phần chưa biết cảu phép cộng, phép trừ số Tp - Cách trừ số cho tổng GD tính cẩn thận,trình bày khoa học II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng nhóm III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên HOẠT ĐÔNG CỦA HS Bài cũ : -Gọi HS làm ý c 1,bài tiết trước -Kiểm tra tập nhà HS -GV nhận xét ,chữa HS lên bảng.Lớp nhận xét,chữa 2 Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu Hoạt động2 Tổ chức HS làm luyện tập(tr54 sgk) Bài 1: Cho HS làm vào vở.Gọi 4HS làm bảng lớp.GV nhận xét,Chữa c) 75,5 d ) 60 ‾ 30,26 ‾ 12,45 45,24 47,55 Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a,ý c vào vở.một HS làm vào bảng nhóm.Chấm vở,nhận xét chữa bảng nhóm: c) x – 3,64 = 5,86 x = 5,86 +3,64 x = 9,5 Bài4: HS dùng bút chì điền vào sgk ý a HS làm bảng phụ.nhận xét chữa bài: a b c a – b –c a- (b+ c) 8,9 2,3 3,5 8,9-2,3-3,5=6,6-3,5 = 3,1 8,9-(2,3+3,5)=8,95,8=3,1 12,38 4,3 2,0 12,38- 4,3-2,08=8,082,08=6 12,38-(4,3+2,08)=12,386,38=6 16,72 8,4 3,6 16,72-8,4-3,6=8,323,6=14,72 16,72-(8,4+3,6)=16,412=14,72 - HS làm vở,đổi chữa -HS làm vở.chữa bảng nhóm -HS làm sgk,nhận xét chữa bảng phụ -Nhắc lại cách thực phép cộng,trừ số thập phân Hoạt động cuối: · Hệ thống · Dặn HS nhà làm cácý lại tập 2,4 tập sgk vào · Nhận xét tiết học Tiết Bài 11(11) : KỂ CHUYỆN NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI I.Mục đích yêu cầu: 1.HS kể lại đoạn câu chuyện, theo tranh ;kể nối tiếp đoạn câu chuyện 2.Rèn kĩ kể chuyện theo tranh · GDMT: Bảo vệ,không săn bắt thú rừng II.Đồ dùng: -Tranh minh hoạ chuyện III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên 1.Bài cũ: Kiểm tra chuẩn bị HS 2.Bài mới: 2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học 2.2.Giáo viên kể: Hoạt động học sinh Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung + GV kể lần 1,tóm tắt nội dung chuyện -HS Nghe ,quan sát tranh +GV kể lần kết hợp tranh minh hoạ 2.3.Hướng dẫn HS kể: +Gọi HS đọc gợi ý sgk +Yêu cầu HS đọc gợi ý tranh +Hướng dẫn HS tóm tắt nội dung truyện theo tranh +Hướng dẫn HS tập kể theo tranh.Gọi học sinh kể tóm tắt theo tranh 2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện -Tổ chức cho HS tập kể nối tiếp đoạn nhóm,trao đổi -HS đọc yêu cầu sgk.Đọc gợi ý tranh -HS tập kể ,trao đổi nhóm.Thi kể trước lớp nhóm -Tổ chức thi kể nối tiếp đoạn trước lớp -Tổ chức cho HS thảo luận nội dung ý nghĩa câu chuyện,tìm phần kết cho câu chuyện -HS nối tiếp nêu cảm nghĩ · GDMT: +Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? * Hãy bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên,hãy biết quý trọng thiên nhiên -GV nhận xét tuyên dương HS kể chuyện hay hấp dẫn,biết kể tiếp phần kết hợp lý 3.Củng cố-Dặn dò: · Liên hệ LGGD:Em cần làm để bảo vệ thú rừng ngăn -HS liên hệ phát biểu chặn tình trạng săn bắn thú rừng bừa bãi? · Nhận xét tiết học · Dặn HS chuẩn bị tiết sau:Kể câu chuyện có liên quan đến môi trường Tiết 4: TẬP ĐỌC TIẾNG VỌNG ( Không dạy ) Bài 22(22): Thứ năm,Ngày soạn:02 tháng 11 năm 2011 Ngày dạy:03 tháng 11 năm 2011 Tiết 2: TỐN LUYỆN TẬP CHUNG Bài 54(54): I.Mục đích yêu cầu: Biết cộng trừ số thập phân; tính giá trị biểu thức,tìm thành phần chưa biết phép tính Vận dụng tính chất phép cộng,trừ tính cách thuận tiện GD tính cẩn thận,trình bày khoa học II.Đồ dùng: -Bảng nhóm III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Bài cũ : +HS làm tập tiết trước +Kiểm tra tập nhà HS -GV nhận xét 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm luyện tập Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở.3 HS làm bảng lớp.Nhận xét chữa a)605,26+217,3= 822,56 b)800,56 – 384,48 = 416,08 c) 16,39 + 5,25 -10,3 = 21,64 – 10,3 =11,34 Bài Yêu cầu HS làm vở,Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa - 1HS lên bảng.Lớp nhận xét chữa -HS theo dõi a)x – 5,2 =3,8 b)x+2,7 = 8,7+ 4,9 -HS làm vở.Nhận xét chữa bảng x = 3,8+ 5,2 x =13,6 – 2,7 x =9 x = 10,9 Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Chấm nhận xét chữa bài: a)12,45+6,98+7,55=(12,45+7,55)+6,98=20+6,98=26,08 b)42,37-28,73-11,27=42,37-(28,73+11,27)=42,37-40=2,37 HS làm vở,bảng nhóm.Chữa Hoạt động cuối: · Hệ thống · Hướng dẫn HS nhà làm 4,5 sgk · Nhận xét tiết học -HS làm vở,chữa bảng nhóm Nhắc lại cách thực hiệnphép cộng,trừ số thập phân Tiết TẬP LÀM VĂN TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH Bài 21(21) I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Biết rút kinh nghiệm viết văn (bố cục,trình tự,cách diễn đạt,dùng từ…) Viết lại đoạn cho hay GD ý thức tự nhận lỗi sửa lỗi II.Đồ dùng: -Vở tập TV -Bảng phụ,bảng nhóm III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên 1.Bài cũ : Gọi HS nhắc lại cấu tạo văn tả cảnh -GV nhận xét 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Hoạt động học sinh -Một số HS trả lời.Lớp nhận xét bổ sung Hoạt động2: Nhận xét hướng dẫn HS chữa số lỗi -HS theo dõi điển hình: +Ghi lại đề kiểm tra kì I:Tả lại cảnh đẹp địa phương + Nêu nhận xét chung kết làm lớp +Treo bảng phụ ghi số lỗi điển hình,Gọi HS lên bảng -HS đọc lại đề -Chữa bảng phụ chữa.GV nhận xét,chữa lại cho phấn màu Hoạt động3: Trả hướng dẫn HS chữa +Yêu cầu HS đọc lại bài,tìm thêm lỗi viết mình,ghi lại lỗi +Sửa xếp lại bố cục cho hợp lý -HS sửa lỗi viết +Yêu cầu HS đổi cho bạn bên cạnh soát lại việc sửa lỗi Hoạt động3: Tổ chức viết lại đoạn văn bài: +GV đọc cho HS đọc số đoạn văn,bài văn hay +Tổ chức cho HS tìm hay đoạn văn mẫu,bài văn mẫu -HS nhận xét đoạn văn mẫu,bài văn mẫu +Tổ chức cho HS chọn viết lại đoạn +Gọi số HS đọc đoạn viết lại +GV nhận xét,bổ sung Hoạt động cuối: Hệ thống · Dặn HS viết chưa đạt nhà viết lại · Nhận xét tiết học Tiết 4: -HS viết lại đoạn văn -HS đọc lại đoạn văn viết LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài 22(22): I.Mục đích yêu cầu: QUAN HỆ TỪ Bước đầu nắm khai niệm quan hệ từ Nhận biết quan hệ từ câu,xác định cặp quan hệ từ mối quan hệ chúng.Đặt câu với quan hệ từ GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm học tập · GDMT:Bảo vệ rừng,yêu thiên nhiên II Đồ dùng -Bảng phụ - Vở tập Tiếng Việt III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Bài cũ : Gọi HS nhắc lại ghi nhớ đại từ xưng hô HS nhắc lại ghi nhớ tiết -GV nhận xét ghi điểm 2.Bài mới:Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm tập nhận xét Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT,Phát biểu ý kiến trước -Lớp nhận xét bổ sung -HS theo dõi a)Từ có tác dụng nối say ngây với ấm nóng b) Từ nối tiếng hót dìu dặt với hoạ mi -HS thảo luận trả lời,thống ý c)Từ nối không đậm đặc với hoa đào nối câu đoạn văn Bài 2:HS đọc đề yêu cầu trả lời HS gạch cặp từ Lời giải a)nếu …thì b) tuy…nhưng GDMT:Cần ngăn chặn hành vi chặt phá rừng.Bảo vệ môi -HS trao đổi trả lời,thống ý trường lành trồng chăm sóc xanh *Rút Ghi nhớ( trang 110 sgk) Hoạt động3:Tổ chức HS làm luyện tập: Bài 1: Tổ chức cho HS đọc thầm thảo luận nhóm đơi làm vào BT.Gọi số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.GV chốt ý đúng: Lời giải: a)và ; b) và; c) với; Bài 2:Yêu cầu HS làm.Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét chữa bài: HS liên hệ,phát biểu +Vì…nên biểu thị nguyên nhân –kết + Tuy…nhưng biểu thị tương phản Bài3:YCHS đặt 1câu vào vở,nối tiếp đọc câu vừa đặt.GV nhận xét ,tuyên dương HS có câu hay Hoạt động cuối: Hệ thống - YCHS làm lại tập -HS làm vở,chữa bảng nhóm · Nhận xét tiết học -Đọc ghi nhớ sgk HS trao đổi trả lời.Thống ý -HS làm.Nối tiếp đọc Nhắc lại ghi nhớ Thứ sáu,Ngày soạn:03 tháng 11 Năm 2011 Ngày dạy:04 tháng 11 năm 2011 Tiết 2: TOÁN Bài 50(50): NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN I.Mục đích yêu cầu: Biết cách nhân số thập phân với số tự nhiên Vận dụng giải toán nhân số thập phân với số tự nhiên GD tính cẩn thận,trình bày khoa học II.Đồ dùng: -Bảng phụ -Bảng nhóm III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Bài cũ : Gọi HS Lên bảng làm tập tiết trước GV nhận xét, chữa 2.Bài mới: -1 HS làm bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS thực ví dụ trang55,56 sgk +Vẽ Hình VD1 vào bảng phụ.Hướng dẫn HS khai thác đề giải +Hướng dẫn HS đặt tính tính - HS thực ví +GV chốt ý,Yêu cầu HS đọc cách thực phép nhân trang dụ sgk.Nêu nhận 56sgk Hoạt động 3:Tổ chức cho HS làm luyện tập Bài 1: Tổ chức cho HS làm vở,Gọi HS lên làm bảng lớp,nhận xét chữa xét.Đọc cách thực phép nhân sgk Đáp án đúng: a) 2,5 b)4,18 c) 0,256 d) 6,8 × × × × 15 17,5 20,9 2,048 102 Bài 3: Tổ chức cho HS làm vở.Một HS làm bảng nhóm Chấm,nhận xét,chữa -HS làm vở,nhận xét chữa bảng lớp Bài giải: Trong tơ là: 42,6 × =170,4(km) Đáp số:170,4 km -HS lảm vở,chữa bảng nhóm Hoạt động cuối: · Hệ thống · Dặn HSvề nhà làm tập vào · Nhận xét tiết học Tiết 3: -NHắc lại cách thực phép nhân TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN Bài 22(22) I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Viết đơn(kiến nghị)đúng thể thức,ngắn gọn,rõ ràng,nêu lý kiến nghị,thể đày đủ nội dung cầ thiết Rèn kĩ viết,trình bày đơn Vận dụng viết đơn từ cần thiết · GDMT: Ý thức,trách nhiệm bảo vệ môi trường · GDKNS:Ra định ( làm đơn kiến nghị ngăn chặn hành vi phá hoại môi trường) II.Đồ dùng: -Bảng phụ viết mẫu đơn -Vở tập III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Bài cũ : Gọi số HS đọc lại đoạn văn viết lại -Một số HS đọc đoạn văn viết lại văn tả cảnh đẹp địa phương -GV nhận xét 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu Hoạt động2: Hướng dẫn HS viết đơn: Đề 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề -GV treo bảng phụ ghi sẵn mẫu đơn,yêu cầu HS đọc lại -HS theo dõi -HS đọc yêu cầu đề -Thảo luận nội dung đơn -Yêu cầu HS thảo luận nội dung đơn +Tên đơn:Đơn kiến nghị + Nơi nhận: UỶ ban nhân dân xã +Giới thiệu thân:Lưu ý người đứng tên trưởng thôn nơi em viết -Viết vào vở,một HS viết vào bảng phụ Lần lượt đọc Nhận xét,chữa +Lý viết đơn:(Tình hình thực tế;Những tác động xấu xảy xảy ra) -Yêu cầu HS viết vào BT.Một HS viết vào bảng phụ -Gọi HS nối tiếp đọc đơn -Nhận xét chấm điểm -Nhận xét, chữa bảng phụ · GDMT: Khi thấy hành động phá hoại môi trường cần phải lên tiếng ngăn chặn kịp thời Hoạt động cuối:Hệ thống · Dặn HS nhà làm lại vào · Nhận xét tiết học Tiết 4: -Liên hệ việc bảo vệ môi trường địa phương -HS nhắc lại cách trình bày đơn kiến nghị ĐỊA LÝ LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN Bài 11(11): I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Nêu số đặc điểm bật tình hình phát triển phân bố lâm nghiệp thuỷ sản nước ta 2.Sử dụng bảng số liệu,biểu đồ,bản đồ,lược đồ để bước đầu nhận xét cấu phân bố lâm nghiệp thuỷ sản 3.Có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên rừng,tài nguyên biển II.Đồ dùng : - Bản đồ kinh tế Việt Nam - Tranh ảnh trồng bảo vệ rừng,khai thác nuôi trồng thuỷ sản III.Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Bài cũ : Kể số vật ni ,cây trồng nước ta.? Một số HS trả lời.Lớp 2.Bài mới: nhận xét,bổ sung Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu Hoạt động2:Tìm hiểu đặc điểm lâm nghiệp nước ta · Kết luận:Lâm nghiệp gồm có ngành trồng rừng khai thác gỗ lâm sản.Từ năm 1980 – 1995 diện tích rừng bị giảm khai thác bừa bãi,đốt rừng làm nương rẫy.Từ năm 1995 –nay,diện tích rừng tăng Nhà nướ nhân dân tích cực trồng bảo vệ rừng.Rừng trồng chủ yếu miền núi,trung du ven biển.(Chỉ đồ kinh tế nơi trồng rừng) · GDMT:Liên hệ việc khai thác trồng bảo vệ rừng địa phương -HS đọc sgk.trả lời.Nhận xét,bổ sung thống ý kiến Hoạt động3: Tìm hiểu ngành thuỷ sản : -Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi mục sgk +Gọi đại diện nhóm trả lời.Nhận xét ,bổ sung +GV cho HS quan sát tranh ảnh khai thác nuôi trồng thuỷ sản -HS liên hệ phát biểu · Kết luận:Ngành thuỷ sản gồm đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản.Sản lượng thuỷ sản ngày tăng,trong sản lượng nuôi trồng tăng nhanh đánh bắt.Các loại thuỷ sản đựoc ni -HS đọc sgk,thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trồng nhiều loài cá nước ngọt,các nước lợ,và lồi tơm….Ngành thuỷ sản phát triển mạnh vùng ven biển Hoạt động cuối:Hệ thống bài, · Dặn HS học chuẩn bị sau · Nhận xét tiết học -HS nhắc lại kết luận sgk TUẦN 12 Từ 07/11/2011 đến 11/11/2011 BÀI DẠY MÔN CHÀO CỜ HAI BA TƯ TẬP ĐỌC Mùa thảo TOÁN LỊCH SỬ ĐẠO ĐỨC Nhân số thập phân với 10, 100, 1000 TỐN CHÍNH TẢ KHOA HỌC LUYỆN TỪ & CÂU KỸ THUẬT Luyện tập KHOA HỌC Đồng hợp kim đồng TOÁN KỂ CHUYỆN TẬP ĐỌC ÂM NHẠC Nhân số thập phân với số thập phân Vượt qua tình hiểm nghèo Kính già, yêu trẻ Nghe – viết : Mùa thảo Sắt, gang, thép Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Cắt, khâu, thêu, nấu ăn tự chọn Kể chuyện nghe, đọc Hành trình bầy ong THỂ DỤC NĂM TOÁN TẬP LÀM VĂN LUYỆN TỪ & CÂU MỸ THUẬT Luyện tập Cấu tạo văn tả người Luyện tập quan hệ từ THỂ DỤC SÁU TOÁN TẬP LÀM VĂN ĐỊA LÝ SINH HOẠT LỚP Luyện tập Luyện tập tả người Công nghiệp Sinh hoạt lớp tuần 12 ... vở,chữa bảng lớp 10 ,5+ 8 =18 ,5( kg) Số đường bán lại thùng là: 28, 75 – 18 ,5 =10, 65( kg) Đáp số:10,65kg Hoạt động cuối:Hệ thống · Dăn HS nhà làm ý c,bài 1,2sgk vào · Nhận xét tiết học HS nhắc lại cách trừ...ét tiết học -Đọc ghi nhớ sgk HS trao đổi trả lời.Thống ý -HS làm.Nối tiếp đọc Nhắc lại ghi nhớ Thứ sáu,Ngày soạn:03 tháng 11 Năm 2 011 Ngày dạy:04 tháng 11 năm 2 011 Tiết 2: TOÁN Bài 50 (50 ): NHÂN M...ài: a)12, 45+ 6,98+7 ,55 =(12, 45+ 7 ,55 )+6,98=20+6,98=26,08 b)42,37-28,73 -11, 27=42,37-(28,73 +11, 27)=42,37-40=2,37 HS làm vở,bảng nhóm.Chữa Hoạt động cuối: · Hệ thống · Hướng dẫn HS nhà làm 4 ,5 sgk · Nhận x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao án các môn học lớp 5 tuần 11 , Giao án các môn học lớp 5 tuần 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay