Quản lý nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết quảng bình

147 26 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2018, 00:03

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ PHƯƠNG HIỀN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ỌC TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NG ĐẠ IH XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH TR ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ PHƯƠNG HIỀN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ỌC XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH ĐẠ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ MÃ SỐ: 34 04 10 NG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ TS HOÀNG TRIỆU HUY TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình” thực hướng dẫn trực tiếp Thầy giáo TS Hồng Triệu Huy Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Các số liệu thơng tin trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực phép công bố TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Tác giả i Kính thưa: Các Thầy, Cơ giáo! KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, ý thức trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ quý báu nhiệt tình từ nhiều phía Với tình cảm chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, phòng ban chức năng, Thầy, Cô giáo tạo điều kiện, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Hồng Triệu Huy, người hướng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Qua hướng dẫn Thầy, không học ỌC nhiều kiến thức bổ ích mà học Thầy phương pháp nghiên cứu khoa học, thái độ tinh thần làm việc nghiêm túc q trình IH Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo cán nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn, cung ĐẠ cấp tài liệu thực tế thông tin cần thiết để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, gia đình, bạn bè NG nhiệt tình giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn Huế, ngày 15 tháng năm 2018 TR ƯỜ Tác giả ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ Họ tên học viên: Lê Phương Hiền Chuyên ngành: Quản kinh tế ; Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG TRIỆU HUY Tên đề tài: QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Để tồn phát triển, doanh nghiệp khơng có đường khác phải đầu tư quản nguồn nhân lực cách có hiệu Trong việc quản tốt nguồn nhân lực tảng bền vững cho thành công doanh nghiệp Để đáp ứng mục tiêu tăng thu cho ngân sách nhà nước, phát triển ổn định bền vững doanh nghiệp bối cảnh kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, vấn đề đặt cho Cơng ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình phải làm tốt công tác quản nguồn nhân lực đồng thời sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả, nhằm nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu kinh doanh, lành mạnh hố mơi trường kinh doanh, nâng cao doanh số Xuất phát từ ý nghĩa luận thực tiễn vấn đề, chọn đề tài: “Quản nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập số liệu (thứ cấp cấp), Phương pháp tổng hợp xử số liệu, Phương pháp phân tích (thống kê mơ tả, so sánh, chuỗi thời gian) Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Nghiên cứu đánh giá công tác quản nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình Theo đó, nội dung công tác tác giả phân tích như: (1) Hồn thiện cơng tác hoạch định nguồn nhân lực; (2) Hồn thiện cơng tác thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực; (3) Hồn thiện cơng tác phân tích thiết kế cơng việc; (4) Hồn thiện công tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực; (5) Hồn thiện cơng tác đánh giá mức độ thực cơng việc; (6) Hồn thiện cơng tác lương, thưởng sách đãi ngộ Bên cạnh đó, kết khảo sát cán công nhân viên công tác quản nguồn nhân lực Công ty luận văn trình bày rõ Từ việc phân tích đánh giá thực trạng quản nguồn nhân lực, kết hợp với kết đánh giá đối tượng khảo sát, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ Ban chấp hành Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm y tế Bộ Lao động Thương binh Xã hội Bộ Tài Cán cơng nhân viên Chun mơn nghiệp vụ Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước Điểm giao dịch Giá trị gia tăng Giá trị phát hành Hoạt động kinh doanh Hợp đồng lao động Hệ số Kế toán trưởng Một thành viên Nguồn nhân lực Nghiệp vụ Năng suất lao động Ngân sách Nhà nước Phụ cấp Quyết định Quản nguồn nhân lực Quỹ tiền lương Sản xuất kinh doanh Tiền lương người lao động Tiền lương Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Thông tư Tiêu thụ đặc biệt Ủy ban Ủy ban nhân dân Văn phòng đại diện Viên chức quản Xổ số kiến thiết TR ƯỜ NG BCH BHXH BHTN BHYT BLĐTBXH BTC CBCNV CMNV DN DNNN ĐGD GTGT GTPH HĐKD HĐLĐ HS KTT MTV NNL NV NSLĐ NSNN PC QĐ QLNNL QTL SXKD TLNLĐ TLCB TNHH TP TT TTĐB UB UBND VPĐD VCQL XSKT iv MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 ỌC Kết cấu luận văn .5 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .6 ĐẠ 1.1 Tổng quan quản nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm vai trò nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm vai trò quản nguồn nhân lực NG 1.1.3 Mục tiêu nguyên tắc quản nguồn nhân lực 10 1.1.4 Các mô hình quản nguồn nhân lực 11 1.1.5 Chức quản nguồn nhân lực 13 ƯỜ 1.2 Những nội dung chủ yếu công tác quản nguồn nhân lực 14 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 14 1.2.2 Tuyển dụng lao động .16 TR 1.2.3 Phân tích thiết kế cơng việc 17 1.2.4 Phát triển đào tạo nguồn nhân lực 18 1.2.5 Đánh giá mức độ thực công việc 19 v 1.2.6 Lương, thưởng sách đãi ngộ lao động 22 KIN HT ẾH UẾ 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản nguồn nhân lực 24 1.3.1 Nhóm yếu tố ảnh hưởng thuộc mơi trường bên ngồi 24 1.3.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng thuộc mơi trường bên 27 1.4 Các tiêu đánh giá công tác quản nguồn nhân lực 28 1.5 Kinh nghiệm quản nguồn nhân lực 30 1.5.1 Kinh nghiệm quản nguồn nhân lực Cơng ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh 30 1.5.2 Quản nguồn nhân lực Công ty cổ phần Lilama 31 1.5.3 Bài học kinh nghiệm .33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH 35 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Bình tổng quan thị ỌC trường chung XSKT khu vực miền Trung 35 2.1.1 Giới thiệu Cơng ty TNHH MTV XSKT Quảng Bình 35 IH 2.1.2 Tổng quan thị trường chung XSKT khu vực miền Trung 37 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết 40 ĐẠ 2.2 Thực trạng công tác quản nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình .49 2.2.1 Công tác hoạch định nguồn nhân lực 49 NG 2.2.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 55 2.2.3 Cơng tác phân tích thiết kế công việc 59 2.2.4 Công tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực .63 ƯỜ 2.2.5 Công tác đánh giá mức độ thực công việc 64 2.2.6 Công tác lương, thưởng sách đãi ngộ .67 2.3 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác quản nguồn nhân lực Công TR ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình 74 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 74 vi 2.3.2 Thống kê đánh giá công tác quản nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV KIN HT ẾH UẾ Xổ số kiến thiết Quảng Bình thơng qua giá trị trung bình 76 2.4 Đánh giá chung công tác quản nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Bình 82 2.4.1 Những kết đạt 82 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 83 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH 87 3.1 Định hướng, mục tiêu .87 3.1.1 Định hướng Công ty 87 3.1.2 Mục tiêu công tác hoàn thiện QLNNL 88 3.2 Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình .89 ỌC 3.2.1 Hồn thiện cơng tác hoạch định nguồn nhân lực 89 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực 90 IH 3.2.3 Hồn thiện cơng tác phân tích thiết kế cơng việc .92 3.2.4 Hồn thiện cơng tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực .94 3.2.5 Hồn thiện cơng tác đánh giá mức độ thực công việc 95 ĐẠ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 Kết luận 99 Kiến nghị .100 NG 2.1 Kiến nghị Bộ Tài 100 2.2 Kiến nghị Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Bình 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 ƯỜ PHỤ LỤC 103 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN TR NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Lịch phát hành doanh số phát hành công ty 38 Bảng 2.2: Doanh thu tiêu thụ vé XSKT kỳ vé địa bàn miền Trung 39 Bảng 2.3: Quy mô, cấu doanh thu công ty từ năm 2015 - 2017 .40 Bảng 2.4: Tình hình doanh thu vé XSKT công ty phát hành tiêu thụ thứ KIN HT ẾH UẾ Bảng 2.1: Năm hàng tuần từ 2015-2017 41 Bảng 2.5: Cơ cấu doanh thu XSKT địa bàn Công ty từ 2015 - 2017 .43 Bảng 2.6: Doanh số khốn chi phí khốn Văn phòng đại diện tính đến năm 31/12/2017 .45 Bảng 2.7: Tình hình nộp thuế khoản phải nộp khác năm 2015 - 2017 .46 Bảng 2.8: Kết hoạt động kinh doanh công ty từ 2015 - 2017 47 Bảng 2.9: Thống kê kế hoạch thực tế nguồn nhân lực Công ty giai đoạn Bảng 2.10: ỌC 2015 - 2017 50 Cơ cấu lao động chia theo chức danh công việc Công ty giai đoạn 2015 - 2017 51 Quy mô cấu NNL Công ty chia theo độ tuổi giới tính giai IH Bảng 2.11: đoạn 2015 - 2017 52 Biến động cấu lao động theo trình độ Cơng ty giai đoạn 2015 - ĐẠ Bảng 2.12: 2017 .53 Bảng 2.13: Thống kê nguồn tuyển dụng vị trí làm việc Công ty giai NG đoạn 2015 - 2017 58 Tình hình bố trí nguồn nhân lực phận Công ty 62 Bảng 2.15: Thống kê chi phí đào tạo Cơng ty giai đoạn 2015 - 2017 63 ƯỜ Bảng 2.14: Bảng 2.16: Một số tiêu đánh giá mức độ thực công việc Công ty giai Bảng 2.17: Hệ số lương chức danh cán Công ty 69 TR đoạn 2015 - 2017 66 Bảng 2.18: Cơ cấu mức lương Công ty giai đoạn 2015 - 2017 .71 Bảng 2.19: Mức thưởng Công ty giai đoạn 2015 - 2017 72 Bảng 2.20: Đặc điểm mẫu khảo sát 75 viii KIN HT ẾH UẾ Có hệ thống thang điểm đánh giá chất lượng lao động Cumulative Frequency Valid Không đồng ý Percent Valid Percent Percent 1.9 1.9 1.9 7.8 7.8 9.7 Đồng ý 56 54.4 54.4 64.1 Hoàn toàn đồng ý 37 35.9 35.9 100.0 103 100.0 100.0 Bình thường Total Bố trí nhân viên phù hợp với sở trường, lực làm việc Cumulative Frequency Hồn tồn khơng đồng ý Valid Percent Percent 1.0 1.0 1.0 Không đồng ý 10 9.7 9.7 10.7 Bình thường 11 10.7 10.7 21.4 Đồng ý 63 61.2 61.2 82.5 18 17.5 17.5 100.0 103 100.0 100.0 ỌC Valid Percent Hồn tồn đồng ý IH Total Bố trí nhân viên phù hợp với ngành nghề đào tạo Cumulative Valid Khơng đồng ý Bình thường NG Đồng ý ĐẠ Frequency Hồn tồn đồng ý Khơng đồng ý Valid Percent Percent 21 20.4 20.4 20.4 6.8 6.8 27.2 44 42.7 42.7 69.9 31 30.1 30.1 100.0 103 100.0 100.0 Bố trí nhân viên cân đối nhân phận Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 8.7 8.7 8.7 Bình thường 11 10.7 10.7 19.4 Đồng ý 62 60.2 60.2 79.6 Hoàn toàn đồng ý 21 20.4 20.4 100.0 TR Valid ƯỜ Total Percent 121 103 100.0 100.0 KIN HT ẾH UẾ Total Thuyên chuyển nhân viên hợp phận Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 24 23.3 23.3 23.3 Bình thường 25 24.3 24.3 47.6 Đồng ý 42 40.8 40.8 88.3 Hoàn toàn đồng ý 12 11.7 11.7 100.0 103 100.0 100.0 Total CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Statistics Công ty Công ty Cơng ty xây thường dựng xun cử chương trình chuyên đào tạo, tập Công ty đề nhân viên đào tạo gia tham gia huấn kỹ bạt nhân đào tạo chức danh mở lớp Công ty Nhân viênviên theo chun mơn cơng việc tập huấn đào gắn liền với nhiều hội quy phù hợp với tạo ngắn hạn thực tế công thăng tiến định tiêu vị trí cơng tác nghiệp vụ việc Công ty chuẩn đề 103 103 103 103 103 0 0 0 4.0874 4.0291 4.3301 4.0874 4.2913 4.2136 định kỳ Valid 103 Missing NG Mean ỌC ĐẠ N Các khóa xuyên mời IH nghiệp vụ thường Công ty thường xuyên cử nhân viên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ định kỳ Bình thường Frequency Percent Valid Percent Percent 2.9 2.9 2.9 Đồng ý 88 85.4 85.4 88.3 Hoàn toàn đồng ý 12 11.7 11.7 100.0 103 100.0 100.0 ƯỜ Valid Cumulative TR Total Cơng ty xây dựng chương trình đào tạo chức danh công việc phù hợp với vị trí cơng tác 122 Cumulative Valid Khơng đồng ý Percent Valid Percent Percent KIN HT ẾH UẾ Frequency 2.9 2.9 2.9 8.7 8.7 11.7 Đồng ý 73 70.9 70.9 82.5 Hoàn toàn đồng ý 18 17.5 17.5 100.0 103 100.0 100.0 Bình thường Total Cơng ty thường xun mời chuyên gia tham gia mở lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ Cumulative Frequency Valid Không đồng ý Percent Valid Percent Percent 1.9 1.9 1.9 Bình thường 13 12.6 12.6 14.6 Đồng ý 37 35.9 35.9 50.5 Hoàn toàn đồng ý 51 49.5 49.5 100.0 103 100.0 100.0 ỌC Total IH Các khóa đào tạo, tập huấn kỹ Công ty gắn liền với thực tế công việc Frequency Không đồng ý Bình thường Đồng ý ĐẠ Valid Hồn tồn đồng ý NG Total Cumulative Percent Valid Percent Percent 1.9 1.9 1.9 15 14.6 14.6 16.5 58 56.3 56.3 72.8 28 27.2 27.2 100.0 103 100.0 100.0 Valid ƯỜ Nhân viên có nhiều hội thăng tiến Cơng ty Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 1.9 1.9 1.9 Bình thường 1.0 1.0 2.9 65 63.1 63.1 66.0 35 34.0 34.0 100.0 103 100.0 100.0 TR Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total 123 KIN HT ẾH UẾ Công ty đề bạt nhân viên theo quy định tiêu chuẩn đề Cumulative Frequency Valid Không đồng ý Percent Valid Percent Percent 6.8 6.8 6.8 8.7 8.7 15.5 Đồng ý 42 40.8 40.8 56.3 Hoàn toàn đồng ý 45 43.7 43.7 100.0 103 100.0 100.0 Bình thường Total CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC Statistics Cơng ty có hệ thống tiêu Việc đánh giá kết Việc đánh giá kết công việc phù việc thực việc giúp cho nhân giá mức độ thực hợp với chức cách viên Công ty nâng công việc danh vị trí cơng khách quan, cơng cao chất lượng Công ty việc hợp công việc hợp IH N Valid Missing 103 103 103 103 0 0 4.0971 4.2233 4.0874 4.0388 ĐẠ Mean ỌC chuẩn đánh giá kết thực công thực công Phương pháp đánh công việc Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 1.0 1.0 1.0 Bình thường 19 18.4 18.4 19.4 Đồng ý 52 50.5 50.5 69.9 Hoàn toàn đồng ý 31 30.1 30.1 100.0 103 100.0 100.0 ƯỜ Không đồng ý TR Valid NG Cơng ty có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết công việc phù hợp với chức danh vị trí Total 124 KIN HT ẾH UẾ Việc đánh giá kết thực công việc thực cách khách quan, công hợp Cumulative Frequency Valid Không đồng ý Percent Valid Percent Percent 2.9 2.9 2.9 Bình thường 12 11.7 11.7 14.6 Đồng ý 47 45.6 45.6 60.2 Hoàn toàn đồng ý 41 39.8 39.8 100.0 103 100.0 100.0 Total Việc đánh giá kết thực công việc giúp cho nhân viên Công ty nâng cao chất lượng công việc Cumulative Frequency Valid Percent Percent Bình thường 24 23.3 23.3 23.3 Đồng ý 46 44.7 44.7 68.0 33 32.0 32.0 100.0 103 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý IH Total ỌC Valid Percent Phương pháp đánh giá mức độ thực công việc Công ty hợp Cumulative Valid Bình thường Đồng ý ĐẠ Frequency NG Hoàn toàn đồng ý Valid Percent Percent 19 18.4 18.4 18.4 61 59.2 59.2 77.7 23 22.3 22.3 100.0 103 100.0 100.0 TR ƯỜ Total Percent 125 CÔNG TÁC LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ KIN HT ẾH UẾ Statistics Quy chế phân phối tiền lương, N Anh/Chị hài thưởng Các chế độ lòng với Cơng ty bảo hiểm chế độ khác hợp Tiền lương, (BHXH, Công ty công thưởng đảm với chức BHYT, quan tâm Thực tốt sức khỏe bảo mức BHTN) hỗ trợ nhân sách định kỳ, tập danh, vị trí sống cho Cơng ty thực viên gặp khen thưởng huấn an toàn cơng việc nhân viên đầy đủ khó khăn – kỷ luật lao động, … Valid 103 103 0 4.0291 3.7864 Missing Mean như: khám 103 103 103 103 0 0 4.1456 3.4078 3.8252 3.8252 ỌC Quy chế phân phối tiền lương, thưởng Công ty hợp công với chức danh, vị trí cơng việc Frequency Bình thường Đồng ý Total ĐẠ Hoàn toàn đồng ý Percent Valid Percent Percent 28 27.2 27.2 27.2 44 42.7 42.7 69.9 31 30.1 30.1 100.0 103 100.0 100.0 IH Valid Cumulative Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Khơng đồng ý 15 14.6 14.6 14.6 Bình thường 10 9.7 9.7 24.3 Đồng ý 60 58.3 58.3 82.5 Hoàn toàn đồng ý 18 17.5 17.5 100.0 103 100.0 100.0 ƯỜ Valid NG Tiền lương, thưởng đảm bảo mức sống cho nhân viên TR Total 126 Các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) Công ty thực đầy đủ Frequency Valid Không đồng ý KIN HT ẾH UẾ Cumulative Percent Valid Percent Percent 2.9 2.9 2.9 6.8 6.8 9.7 Đồng ý 65 63.1 63.1 72.8 Hoàn toàn đồng ý 28 27.2 27.2 100.0 103 100.0 100.0 Bình thường Total Cơng ty ln quan tâm hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn Cumulative Frequency Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Total Valid Percent Percent 10 9.7 9.7 9.7 22 21.4 21.4 31.1 12 11.7 11.7 42.7 34 33.0 33.0 75.7 25 24.3 24.3 100.0 103 100.0 100.0 ỌC Hoàn toàn đồng ý Percent IH Thực tốt sách khen thưởng – kỷ luật Cumulative Frequency Valid Percent Percent Hồn tồn khơng đồng ý 1.0 1.0 1.0 Không đồng ý 6.8 6.8 7.8 21 20.4 20.4 28.2 54 52.4 52.4 80.6 20 19.4 19.4 100.0 103 100.0 100.0 Bình thường NG Đồng ý ĐẠ Valid Percent Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 16 15.5 15.5 15.5 Bình thường 16 15.5 15.5 31.1 Đồng ý 41 39.8 39.8 70.9 Hoàn toàn đồng ý 30 29.1 29.1 100.0 103 100.0 100.0 TR Valid ƯỜ Anh/Chị hài lòng với chế độ khác như: khám sức khỏe định kỳ, tập huấn an tồn lao động, … Total 127 CƠNG TÁC QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC KIN HT ẾH UẾ Statistics Công tác quản N Công tác quản nguồn nhân lực nguồn nhân lực làm thay đổi chất Doanh nghiệp có Nhìn chung Cơng thúc đẩy việc học lượng nguồn nhân nguồn nhân lực đủ tác quản nguồn tập có tính tổ chức lực mặt trí lực, lực để thực nhân lực đáp góp phần nâng cao thể lực đạo đức mục ứng nhu cầu hoạt suất lao động tác phong công tiêu phát triển động sản xuất kinh Công ty nghiệp Công ty doanh Công ty Valid 103 Missing Mean 4.1262 103 103 103 0 4.0485 4.1845 4.0097 Công tác quản nguồn nhân lực thúc đẩy việc học tập có tính tổ chức góp phần nâng cao suất lao động Cơng ty ỌC Cumulative Frequency Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Percent 1.9 1.9 1.9 22 21.4 21.4 23.3 40 38.8 38.8 62.1 39 37.9 37.9 100.0 103 100.0 100.0 ĐẠ Total Valid Percent IH Valid Percent Công tác quản nguồn nhân lực làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực mặt trí lực, thể lực Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Khơng đồng ý 1.0 1.0 1.0 Bình thường 20 19.4 19.4 20.4 Đồng ý 55 53.4 53.4 73.8 Hoàn toàn đồng ý 27 26.2 26.2 100.0 103 100.0 100.0 ƯỜ Valid NG đạo đức tác phong công nghiệp TR Total 128 KIN HT ẾH UẾ Doanh nghiệp có nguồn nhân lực đủ lực để thực mục tiêu phát triển Công ty Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Bình thường 10 9.7 9.7 9.7 Đồng ý 64 62.1 62.1 71.8 Hoàn toàn đồng ý 29 28.2 28.2 100.0 103 100.0 100.0 Total Nhìn chung Cơng tác quản nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cumulative Frequency Không đồng ý Valid Percent Percent 2.9 2.9 2.9 Bình thường 20 19.4 19.4 22.3 Đồng ý 53 51.5 51.5 73.8 27 26.2 26.2 100.0 103 100.0 100.0 ỌC Valid Percent Hoàn toàn đồng ý Total IH KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH TỔNG THỂ ONE SAMPLE’S TEST One-Sample Statistics ĐẠ N Mean Std Deviation Std Error Mean Cơng ty ln có kế hoạch kịp thời nhằm điều chỉnh bổ sung 103 3.4951 99876 09841 103 4.0388 76597 07547 103 3.7379 77915 07677 103 3.5825 96532 09512 103 3.9320 74442 07335 103 3.7767 80357 07918 nguồn nhân lực có nhu cầu NG Cơng ty ln thực hoạch định nguồn nhân lực dựa kế hoạch ngắn hạn, dài hạn Công tác dự báo nhu cầu lao ƯỜ động thực tốt Công ty có kế hoạch tuyển dụng lao động hợp Cơng ty có văn quy định TR tuyển dụng nhân viên rõ ràng chặt chẽ Công tác tuyển dụng đảm bảo tính cơng khai, minh bạch 129 Kết tuyển dụng đảm bảo 103 nhu cầu công việc cơng ty Cơng ty có lập mơ tả tiểu chuẩn công việc cách 103 06286 4.1650 67297 06631 4.2427 67832 06684 3.8447 86043 08478 3.8252 1.07946 10636 3.9223 81276 08008 3.4078 97455 09603 4.0874 37329 03678 103 4.0291 61765 06086 103 4.3301 77191 07606 103 4.0874 70163 06913 103 4.2913 58797 05793 103 4.2136 87055 08578 103 4.0971 72104 07105 103 công việc 103 chất lượng lao động Bố trí nhân viên phù hợp với sở 103 trường, lực làm việc Bố trí nhân viên phù hợp với 103 ngành nghề đào tạo Bố trí nhân viên cân đối nhân 103 phận Thuyên chuyển nhân viên hợp 103 ỌC phận Công ty thường xuyên cử nhân viên đào tạo chuyên môn 103 Công ty xây dựng chương trình IH nghiệp vụ định kỳ đào tạo chức danh công việc ĐẠ phù hợp với vị trí cơng tác 07662 63797 Thực tốt phương pháp Có hệ thống thang điểm đánh giá 77756 4.1553 hợp thu thập thơng tin phân tích 4.3010 KIN HT ẾH UẾ đối tượng phù hợp với Công ty thường xuyên mời chuyên gia tham gia mở lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn NG nghiệp vụ Các khóa đào tạo, tập huấn kỹ Công ty gắn liền với thực tế cơng việc ƯỜ Nhân viên có nhiều hội thăng tiến Công ty Công ty đề bạt nhân viên theo quy định tiêu chuẩn đề TR Cơng ty có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết công việc phù hợp với chức danh vị trí cơng việc 130 Việc đánh giá kết thực công việc thực hợp Việc đánh giá kết thực công việc giúp cho nhân viên 103 Công ty nâng cao chất lượng 07315 4.0388 64050 06311 4.0291 75998 07488 3.7864 90370 08904 103 4.1456 66285 06531 103 3.4078 1.32426 13048 103 3.8252 85666 08441 103 3.8252 1.02352 10085 103 4.1262 81264 08007 103 4.0485 70542 06951 103 4.1845 58991 05813 103 hợp Quy chế phân phối tiền lương, 103 công với chức danh, vị trí cơng việc Tiền lương, thưởng đảm bảo mức 103 sống cho nhân viên đầy đủ Công ty quan tâm hỗ trợ Thực tốt sách khen thưởng – kỷ luật ĐẠ Anh/Chị hài lòng với chế độ IH nhân viên gặp khó khăn ỌC Các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) Công ty thực khác như: khám sức khỏe định 07549 74237 Phương pháp đánh giá mức độ thưởng Công ty hợp 76610 4.0874 công việc thực công việc Công ty 4.2233 KIN HT ẾH UẾ 103 cách khách quan, công kỳ, tập huấn an tồn lao động, … Cơng tác quản nguồn nhân lực NG thúc đẩy việc học tập có tính tổ chức góp phần nâng cao suất lao động Công ty Công tác quản nguồn nhân lực ƯỜ làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực mặt trí lực, thể lực đạo đức tác phong cơng nghiệp Doanh nghiệp có nguồn nhân lực TR đủ lực để thực mục tiêu phát triển Cơng ty 131 Nhìn chung Cơng tác quản nguồn nhân lực đáp ứng nhu doanh Công ty 4.0097 76048 07493 KIN HT ẾH UẾ 103 cầu hoạt động sản xuất kinh One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of t df Công ty có kế hoạch kịp thời nhằm điều chỉnh bổ sung 5.031 102 8891 1.1885 102 000 73786 5856 8901 102 000 58252 3939 7712 12.707 102 000 93204 7865 1.0775 9.810 102 000 77670 6196 9337 16.980 102 000 1.30097 1.1490 1.4529 Công tác dự báo nhu 9.611 ĐẠ tốt 6.124 NG Cơng ty có văn quy định tuyển dụng nhân 102 IH hạn ỌC hoạch ngắn hạn, dài hợp Upper 1.03883 13.764 000 Lower 000 hoạch định nguồn nhân tuyển dụng lao động Difference 6903 Cơng ty ln thực Cơng ty có kế hoạch tailed) the Difference 2999 nhu cầu cầu lao động thực Mean 49515 nguồn nhân lựclực dựa kế Sig (2- viên rõ ràng chặt chẽ Cơng tác tuyển dụng ƯỜ đảm bảo tính cơng khai, minh bạch Kết tuyển dụng đảm bảo đối TR tượng phù hợp với nhu cầu công việc cơng ty 132 Cơng ty có lập mô công việc cách hợp 18.379 102 17.570 102 18.593 102 9.963 102 7.759 102 11.517 102 Thực tốt phương pháp thu thập thông tin phân tích 1.2966 000 1.24272 1.1101 1.3753 000 84466 6765 1.0128 000 82524 6143 1.0362 000 92233 7635 1.0812 000 40777 2173 5982 102 000 1.08738 1.0144 1.1603 102 000 1.02913 9084 1.1498 17.488 102 000 1.33010 1.1792 1.4810 15.729 102 000 1.08738 9503 1.2245 Bố trí nhân viên phù lực làm việc Bố trí nhân viên phù nhân phận Thuyên chuyển nhân viên hợp 4.246 Công ty thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ định kỳ Công ty xây dựng chương trình đào tạo 16.910 NG chức danh cơng 29.563 ĐẠ cử nhân viên đào tạo 102 IH phận ỌC đào tạo Bố trí nhân viên cân đối 1.2800 1.0335 động hợp với ngành nghề 1.0307 1.16505 Có hệ thống thang điểm hợp với sở trường, 1.15534 000 công việc đánh giá chất lượng lao 000 KIN HT ẾH UẾ tả tiểu chuẩn việc phù hợp với vị trí cơng tác Cơng ty thường xun ƯỜ mời chuyên gia tham gia mở lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ TR Các khóa đào tạo, tập huấn kỹ Cơng ty gắn liền với thực tế công việc 133 Nhân viên có nhiều 22.288 102 14.148 102 15.442 102 16.206 102 14.865 102 Công ty Công ty đề bạt nhân viên theo quy định 1.3837 000 1.09709 9562 1.2380 000 1.22330 1.0736 1.3730 000 1.08738 9423 1.2325 102 000 1.03883 9137 1.1640 102 000 1.02913 8806 1.1777 8.832 102 000 78641 6098 9630 17.541 102 000 1.14563 1.0161 1.2752 3.125 102 002 40777 1490 6666 hợp với chức danh vị trí cơng việc Việc đánh giá kết thực công việc cách khách quan, công hợp Việc đánh giá kết Công ty nâng cao chất lượng công việc việc Công ty IH Phương pháp đánh giá 16.461 lương, thưởng Công ty hợp 13.743 NG công với chức ĐẠ hợp Quy chế phân phối tiền ỌC thực công việc mức độ thực công 1.4062 1.0435 tiêu chuẩn đánh giá giúp cho nhân viên 1.1763 1.21359 Cơng ty có hệ thống thực 1.29126 000 tiêu chuẩn đề kết công việc phù 000 KIN HT ẾH UẾ hội thăng tiến danh, vị trí cơng việc Tiền lương, thưởng đảm bảo mức sống cho ƯỜ nhân viên Các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) Công ty thực TR đầy đủ Công ty quan tâm hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn 134 Thực tốt 9.777 102 8.183 102 14.065 102 15.085 102 luật Anh/Chị hài lòng với chế độ khác như: khám sức khỏe định kỳ, tập huấn an tồn lao động, … Cơng tác quản nguồn nhân lực thúc đẩy việc học tập có tính tổ chức góp phần nâng cao suất lao động Công ty Công tác quản nguồn nhân lực làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực mặt trí lực, thể phong cơng nghiệp Doanh nghiệp có nguồn IH nhân lực đủ lực để thực 20.378 mục tiêu phát triển quản nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu 6578 9927 000 82524 6252 1.0253 000 1.12621 9674 1.2850 000 1.04854 9107 1.1864 13.475 102 000 1.18447 1.0692 1.2998 102 000 1.00971 8611 1.1583 NG hoạt động sản xuất kinh ĐẠ Công ty Nhìn chung Cơng tác 82524 ỌC lực đạo đức tác 000 KIN HT ẾH UẾ sách khen thưởng – kỷ TR ƯỜ doanh Công ty 135 ... HỌC KINH TẾ LÊ PHƯƠNG HIỀN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ỌC XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH ĐẠ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 34 04 10 NG LUẬN VĂN THẠC... Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực 30 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh 30 1.5.2 Quản lý nguồn nhân lực Công ty cổ phần... đề lý luận thực tiến quản lý nguồn nhân lực; Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình; Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết quảng bình , Quản lý nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay