Kế hoạch kiến tập chủ nhiệm

3 51 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 23:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA Trường THPT Thuận Châu KẾ HOẠCH KIẾN TẬP CHỦ NHIỆM Tại lớp 12H - Trường THPT Thuận Châu I Những để xây dựng kế hoạch : - Căn vào kế hoạch kiến tập sư phạm năm 2015-2016 trường đại ĐH Tây Bắc; - Căn vào hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2015-2016 kế hoạch thực nhiệm vụ đề trường THPT Thuận Châu ; - Căn vào tình hình lớp học , nhà trường , thuận lợi khó khăn ; Tôi xây dựng kế hoạch hướng dẫn kiến tập chủ nhiệm lớp 12H sau : II Nội dung kế hoạch : Thời gian : 11/01/2016 – 30/01/2016 Giáo viên hướng dẫn sinh viên kiến tập - Giáo viên hướng dẫn : Lê Anh Bình – chủ nhiệm lớp 12H - Sinh Viên kiến tập : Bùi Thái Hà – ĐHSP Lịch Sử Mục đính đợt kiến tập - Thơng qua hoạt động kiến tập sư phạm , sinh viên có điều kiện chủ động ,sáng tạo việc vận dụng kiến thức học , rèn luyện kĩ giáo dục dạy học thực tế nhà trường , từ hình thành lực sư phạm cho e - Góp phần rèn luyện tư cách , tác phong sư phạm ,nâng cao phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên trước bước vào nghề - Phát triển , hồn thiện kĩ sư phạm đào tạo trường đại học , đặc biệt công tác chủ nhiệm lớp học Kế hoạch quy trình thực Tuần Tuần 01 (1116 / 01) Ngày Sáng 11/1 Chiều 11/1 Sáng 12/1 Nội dung công việc Người thực Đoàn kiến tập mắt trước toàn trường : Đoàn kiến tập dự tiết chào cờ, lễ sơ kết học kì I làm quen với trường lớp … Giáo viên, Giáo sinh Họp ban đạo đoàn kiến tập Giáo viên, Giáo sinh Giáo viên, Giáo sinh Sv kiến tập mắt lớp chủ nhiệm Họp GV hướng dẫn chủ nhiệm với nhóm chủ nhiệm kiến tập lớp 12 H Thời gian thực 7h10’ Thời gian hoàn thành 8h00’ 15h00’ 7h00’ Địa điểm Sân trường khu B Phòng hội đồng 10h00’ Phòng hội đồng - Giới thiệu tình hình chung lớp ,vị trí lớp học ,đặc điểm lớp,những điểm mạnh điểm yếu … + Giới thiệu đội ngũ cán lớp ,cán chi đồn + Sĩ số + Thuận lợi ,khó khăn - Công việc sinh viên kiến tập … +Cách lên lớp nắm bắt thông tin học sinh : sĩ số , nề nếp tác phong ,… + Các loại văn giấy tờ liên quan tới công tác chủ nhiệm - Lập kế hoạch chủ nhiệm Chiều 12/1 - Lập kế hoạch chủ nhiệm Giáo sinh 10h Ngày 13/1 13/114/1 - Đôn đốc học sinh vệ sinh lớp học , chăm sóc bồn hoa , quản lý học sinh 15 phút đầu - Nộp kế hoạch chủ nhiệm - Làm giáo án sinh hoạt lớp ( Tuần 1) Giáo sinh 7h00’ 17h15’ Lớp 12H Sáng 15/1 - Đôn đốc học sinh vệ sinh lớp học , chăm sóc bồn hoa , quản lý học sinh 15 phút đầu - Nộp giáo án sinh hoạt (tuần 1) Giáo sinh 7h00’ 17h15’ Lớp 12H - Hoạt động lên lớp + Nắm sĩ số học sinh + Quản lý học sinh nghiêm túc tham gia - Duyện giáo án sinh hoạt tuần - Duyệt kế hoạch chủ nhiệm Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh - Đôn đốc học sinh vệ sinh lớp học , chăm sóc bồn hoa , quản lý học sinh 15 phút đầu - Dự tiết sinh hoạt mẫu - Nắm tiến trình tiết sinh hoạt - Nội dung tiến trình Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh Chiều 15/1 Sáng 16/1 8h00’ 14h00 Sau hoạt động NGLL 7h00’ Sân trường khu B Lớp 12H 7h15’ Lớp 12H 10h45’ Chiều 16/1 - Rút khinh nghiệm tiết sinh hoạt mẫu(tuần 1) Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh 14h30’ 15h30’ Lớp 12H Thận Châu , Ngày 13 Tháng 01 Năm 2016 Người lập kế hoạch Bùi Thái Hà ... viên kiến tập … +Cách lên lớp nắm bắt thông tin học sinh : sĩ số , nề nếp tác phong ,… + Các loại văn giấy tờ liên quan tới công tác chủ nhiệm - Lập kế hoạch chủ nhiệm Chiều 12/1 - Lập kế hoạch chủ. .. 12/1 - Lập kế hoạch chủ nhiệm Giáo sinh 10h Ngày 13/1 13/114/1 - Đôn đốc học sinh vệ sinh lớp học , chăm sóc bồn hoa , quản lý học sinh 15 phút đầu - Nộp kế hoạch chủ nhiệm - Làm giáo án sinh... số học sinh + Quản lý học sinh nghiêm túc tham gia - Duyện giáo án sinh hoạt tuần - Duyệt kế hoạch chủ nhiệm Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh - Đôn đốc học sinh vệ sinh lớp học , chăm sóc bồn hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch kiến tập chủ nhiệm, Kế hoạch kiến tập chủ nhiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay