Nghiên cứu công nghệ tác tử di động và xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm

136 22 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 23:12

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRỊNH HỒNG NAM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TÁC TỬ DI ĐỘNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM LUẬN VĂN THẠC SĨ: KHOA HỌC MÁY TÍNH THÁI NGUN, NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRỊNH HỒNG NAM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TÁC TỬ DI ĐỘNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 0101 LUẬN VĂN THẠC SĨ: KHOA HỌC MÁY TÍNH HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THẾ QUẾ THÁI NGUYÊN, NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ~i~ LỜI CAM ĐOAN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TÁC TỬ DI ĐỘNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu công nghệ tác tử di động xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm” sản phẩm riêng cá nhân, khơng chép lại người khác Trong tồn nội dung luận văn, điều trình bày cá nhân tổng hợp, nghiên cứu từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ trích dẫn rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2015 Học viên Trịnh Hồng Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ~ ii ~ LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy TS Phạm Thế Quế, người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông - Đại học Thái Nguyên giảng dạy cung cấp cho kiến thức bổ ích thời gian học cao học, giúp tơi có tảng tri thức để phục vụ nghiên cứu khoa học sau Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo đồng nghiệp đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến gia đình bạn bè, người quan tâm, động viên khuyến khích tơi q trình học tập Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2015 Trịnh Hồng Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ~ iiiiii ~ MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÁC TỬ DI ĐỘNG ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM 1.1 Giới thiệu tác tử di động 1.1.1 Giới thiệu 1.1.2 Sự tến hóa từ mơ hình ứng dụng phân tán 1.1.3 Khái niệm tác tử di động 1.1.4 Các đặc tính tác tử di động 1.1.5 Phân loại tác tử di động 10 1.2 Nguyên lý hoạt động tác tử di động 11 1.2.1 Các phương pháp thực thi mã nguồn môi trường mạng 11 1.2.2 Vòng đời tác tử di động 12 1.3 Các lợi ích tác tử di động 14 1.3.1 Giảm tải mạng 14 1.3.2 Khắc phục trễ mạng 14 1.3.3 Thi hành không đồng tự trị 14 1.3.4 Thích ứng nhanh 15 1.3.5 Khắc phục tình trạng khơng đồng 15 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ~ iviv ~ 1.3.6 Mạnh mẽ có khả chế ngự lỗi cao 15 1.4 Các ứng dụng tác tử di động 15 1.4.1 Tìm kiếm, thu thập thơng tin nhiều nơi 15 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.4.2 Theo dõi thông tn 16 1.4.3 Giám sát phổ biến thông tin 16 1.4.4 Phân tải 16 1.4.5 Tự động đàm phán 17 1.4.6 Thương mại điện tử 17 1.4.7 Giải trí 17 1.4.8 Tự động cập nhật phần mềm 17 1.5 Ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm 18 CHƯƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN TÁC TỬ DI ĐỘNG GẮN VỚI ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM 20 2.1 Phân tích hệ thống tác tử di động 20 2.1.1 Tác tử di động môi trường thi hành 20 2.1.1.1 Thành phần tác tử di động 20 2.1.1.2 Môi trường thi hành 22 2.1.2 Các thao tác tác tử di động 23 2.1.2.1 Tạo hủy tác tử di dộng 23 2.1.2.2 Di chuyển tác tử di động 25 2.1.3 Trao đổi, liên lạc tác tử di động 26 2.1.4 Một số hệ thống tác tử di động 27 2.1.4.1 Aglets 27 2.1.4.2 Voyager 28 2.1.4.3 Mole 30 2.1.4.4 ZEUS 31 2.2 Một số thuật toán tác tử di động Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 33 2.2.1 Thuật toán tạo giao nhiệm vụ cho tác tử di động 33 2.2.1.1 Mơ tả thuật tốn 33 2.2.1.2 Sơ đồ khối 34 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2.1.3 Giả mã 35 2.2.2 Thuật toán kiểm tra phiên phần mềm 35 2.2.2.1 Mơ tả thuật tốn 35 2.2.2.2 Sơ đồ khối 36 2.2.2.3 Giả mã 37 2.2.3 Thuật toán thi hành nhiệm vụ tải phần mềm 37 2.2.3.1 Mơ tả thuật tốn 37 2.2.3.2 Sơ đồ khối 39 2.2.3.3 Giả mã 40 2.2.4 Thuật toán thi hành nhiệm vụ cập nhật phần mềm 40 2.2.4.1 Mô tả thuật toán 41 2.2.4.2 Sơ đồ khối 42 2.2.4.3 Giả mã 43 2.2.5 Thuật tốn tác tử trao đổi thơng điệp với máy chủ 43 2.2.5.1 Mô tả thuật toán 43 2.2.5.2 Sơ đồ khối 45 2.2.5.3 Giả mã 46 2.2.6 Thuật toán gửi tác tử di động 46 2.2.6.1 Mơ tả thuật tốn 46 2.2.6.2 Sơ đồ khối 47 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2.6.3 Giả mã 48 2.2.7 Thuật toán nhận tác tử di động 48 2.2.7.1 Mơ tả thuật tốn 48 2.2.7.2 Sơ đồ khối 49 2.2.7.3 Giả mã 49 2.2.8 Thuật toán liên lạc tác tử di động 50 2.2.8.1 Mô tả thuật toán 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3.3 Thiết kế sở liệu 3.3.3.1 Thiết kế chung Cơ sở liệu ứng dụng chia thành phần chính: - Dữ liệu phần mềm - Dữ liệu khách hàng quản lý tập trung - Dữ liệu tác tử di động - Dữ liệu phần mềm, khách hàng quản lý phân tán 3.3.3.2 Danh sách bảng − Bảng phan_mem: Lưu trữ thông tn phần mềm, phiên file cài đặt − Bảng khach_hang: Lưu trữ thông tin khách hàng − Bảng khach_hang_phan_mem: Lưu trữ thông tin phiên phần mềm cài đặt cho khách hàng, thông tn khác lần cuối cài đặt, tên máy, địa ip, tình trạng tại… − Bảng tac_tu_di_dong: Lưu trữ thông tin tác tử di động hoạt động máy chủ máy tính khách hàng 3.3.3.3 Quan hệ bảng Hình 3.9 Quan hệ bảng sở liệu 3.3.3.4 Mô tả bảng - Bảng phan_mem: Thuộc tính Kiểu liệu Null Mơ tả phan_mem_id int No Là khóa bảng ten_phan_mem nvarchar(50) Yes Chứa tên phần mềm ma_phan_mem nvarchar(50) Yes Chứa mã phần mềm phien_ban nvarchar(50) Yes Chứa phiên phần mềm link_file nvarchar(50) Yes Chứa đường dẫn đến file cài đặt phiên - Bảng khach_hang: Thuộc tính Kiểu liệu Null Mơ tả khach_hang_id Int No Là khóa bảng, chứa mã khách hàng ten_khach_hang nvarchar(50) Yes Chứa tên khách hàng dia_chi nvarchar(50) Yes Chứa địa khách hàng - Bảng khach_hang_phan_mem: Thuộc tính Kiểu liệu Null Mơ tả khach_hang_phan_mem_id Int No Là khóa bảng khach_hang_id Yes Chứa khóa ngoại, mã Int khách hàng phan_mem_id Int Yes Chứa khóa ngoại mã sản phẩm phien_ban_hien_tai nvarchar(50) Yes Chứa phiên phần mềm may_tinh_cai_dat nvarchar(50) Yes Chứa tên máy tính khách hàng sử dụng để cài đặt phần mềm ip_may_cai_dat nvarchar(50) Chứa địa ip máy tính khách hàng cài đặt phần mềm tinh_trang nvarchar(50) Chứa thông tin tình trạng phần mềm vận hành máy tính khách hàng - Bảng tac_tu_di_dong: Thuộc tính Kiểu liệu Null Mơ tả tac_tu_di_dong_id Int No Là khóa bảng dinh_danh_tac_tu Int Yes Chứa định danh tác tử tinh_trang nvarchar(50) Yes Chứa tình trạng tác tử khach_hang_id Int Yes Chứa mã khách hàng mà tác tử làm việc nhiem_vu Int Yes Chứa nhiệm vụ mà người quản trị giao cho tác tử thực với khách hàng 3.5 Kết đạt Kết sau lập trình theo thiết kế, ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm cài đặt sử dụng thử nghiệm Phân hệ quản lý người quản trị cài đặt máy chủ có địa tên miền riêng Các tác tử di động thực thi, vận hành máy tính trạm có kết nối internet khơng Q trình thử nghiệm ứng dụng vận hành tốt, đáp ứng yêu cầu đặt 3.5.1 Mã nguồn số module phần mềm Module quản lý danh sách sản phẩm phần mềm: Tên khách hàng Tên máy cài đặt Phiên tại IP máy cài đặt Cập nhật lần cuối Tình trạng Module kiểm tra phiên phần mềm: url2request = url + getCurrentVersion(); WebRequest request = WebRequest.Create(url2request); WebResponse response = request.GetResponse(); Stream dataStream = response.GetResponseStream(); StreamReader reader = new StreamReader(dataStream); string responseFromServer = reader.ReadToEnd(); if (responseFromServer.Equals("1")) { updatesoftware(); } tmer1.Interval = 30000; tmer1.Start(); Module thực tải phần mềm: string remoteUri = serverName+softwareName; string fileName = getCurrentSoftware(); if (File.Exists(fileName)) File.Delete(fileName); WebClient myWebClient = new WebClient(); myWebClient.DownloadFile(remoteUri, fileName); 3.5.2 Một số hình ảnh giao diện phần mềm − Giao diện trang web quản lý danh sách phần mềm: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3.10 Giao diện trang web quản lý danh sách phần mềm − Hình ảnh giao diện cập nhật phiên cho phần mềm: Hình 3.11 Hình ảnh giao diện cập nhật phiên phần mềm − Hình ảnh tác tử di động máy tính khách hàng phát có phiên phần mềm: Hình 3.12 Hình ảnh tác tử di động tm thấy phiên phần mềm − Hình ảnh tác tử di động thông báo download phiên phần mềm: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3.13 Hình ảnh tác tử di động thơng báo download phần mềm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn − Hình ảnh tác tử di động thông báo cập nhật phần mềm: Hình 3.14 Hình ảnh tác tử di động thơng báo cập nhật phần mềm − Hình ảnh tác tử di động thông báo cập nhật thành công phần mềm: Hình 3.15 Hình ảnh tác tử di động thơng báo cập nhật thành cơng − Hình ảnh máy chủ thông báo tác tử di động hoạt động máy tính khách hàng tìm thấy phiên mới: HÌnh 3.16 Hình ảnh máy chủ thông báo tác tử tm thấy phiên phần mềm − Hình ảnh máy chủ thơng báo tác tử di động hoạt động máy tính khách hàng download phần mềm: Hình 3.17 Hình ảnh máy chủ thông báo tác tử di động download Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn phần mềm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn − Hình ảnh máy chủ thơng báo tác tử di động hoạt động máy tính khách hàng thực nhiệm vụ cập nhật phần mềm: Hình 3.18 Hình ảnh máy chủ thơng báo tác tử di động cập nhật − Hình ảnh máy chủ thông báo tác tử di động thực thành cơng nhiệm vụ: Hình 3.19 Hình ảnh máy chủ thông báo tác tử di động cập nhật thành công phiên phần mềm 3.5.3 Đánh giá, so sánh với phương pháp khác Kết luận văn xây dựng phần mềm đáp ứng yêu cầu toán phân tán cập nhật phần mềm Phần mềm tự động nhận biết có phiên nhà cung cấp, tự động tải thực cài đặt đồng thời đồng tnh trạng cài đặt, cập nhật phần mềm lên máy chủ để người quản trị hệ thống nhận biết, quản lý So sánh với phương pháp cập nhật truyền thống khác: − Sản phẩm luận văn cập nhật phần phần mềm − Sản phẩm luận văn có khả mang phần mềm di chuyển mạng nội thực cập nhật máy không nối mạng internet Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết thực luận văn tìm hiểu vấn đề tác tử, tác tử di động, đặc điểm thành phần tác tử, phối hợp tác tử hệ đa tác tử để xử lý vấn đề thực tế Tác tử với ưu điểm vượt trội khả tự trị, tự chủ hành động mà khơng cần có can thiệp trực tiếp người Dựa vào kết nghiên cứu lý thuyết, đề tài xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, chức đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên, lực thời gian làm luận văn có hạn nên sản phẩm số hạn chế chức cập nhật phần mềm chậm, chưa phát huy hết khả tác tử, tính di động chưa thật cao Hướng phát triển đề tài khắc phục hạn chế chưa đạt được, từ xây dựng ứng dụng hồn chỉnh để thương mại hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO A Fuggetta, G Vigna, (1998), “Understanding Code Mobility”, IEEE Transactions on Sofware Engineering, 24(5),342-361 D B Lange, M Oshima (1998), Programming and Deploying Java Mobile Agents with Aglets, Addison-Wesley, USA Fabio Bellifemine, Giovanni Caire, Dominic Greenwood, (2007), Developing Multi-Agent Systems with JADE, John Wiley and Sons Ltd Gerhard Weiss, (1999), “ Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence”, The MIT Press N R Jennings, K Sycara, M Wooldridge (1998), A Roadmap of Agent Research and Development, Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, pp 275-306 http://en.wikipedia.org/wiki/Clientserver http://en.wikipedia.org/wiki/Software_agent http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Agent_Development_Framework Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... ĐOAN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TÁC TỬ DI ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM Tôi xin cam đoan luận văn Nghiên cứu công nghệ tác tử di động xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm ... Nghiên cứu công nghệ tác tử di động xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm nhằm nắm nguyên tắc thiết kế Tác tử di động từ xây dựng ứng dụng phân tán tự động cập nhật phần mềm Mục têu nghiên. .. cập nhật phần mềm, phân tích, thiết kế, từ xây dựng ứng dụng phân tán tự động cập nhật phần mềm Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn tác tử di động phạm vi xây dựng ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ tác tử di động và xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm, Nghiên cứu công nghệ tác tử di động và xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay