sinh lý hệ dẫn truyền

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 08:24

Tự luận4 KL nút thắt staniusMô tả biểu hiện giải thích thỏ duỗi cứng mất nãoMô tả giải thích tiêm adrenalin lần 1Đặc điểm sử dụng đường mô nãoTN1.Lấy máu bệnh nhân vào lúc nào tốt (sáng lúc chưa ăn)2,3 Chọn câu sai về kháng nguyên kháng thể( học kĩ KN kháng thể 4 nhóm máu)4.Có mấy pp xác định Hct (2pp)5.Hct lấy máu kim đâm bao nhiêu mm (2mm)6.Ống chất dẻo Hct quay vào trong hay ra ngoài.(ngoài)7.Điều chỉnh đúng thời gian vận tốc , không phải quay bnhiu vòng thì quay.8.Có bnhiu giai đoạn cầm máu ban đầu(2)9.Định nghĩa TS đúng hay sai? (học kĩ)10.Ts phản ánh chức năng cầm máu của ? ( Mao mạch và tiểu cầu)11.TC: nội sinh là tổn thương mô ? Đ hay S (Máu)12.Nhĩ co là đoạn?( BC)13.Dẫn truyền nút xoang nút nhĩ thất, purkinje là của ếch Đ hay S (S của người)14,15,16,17.4 câu đúng sai về 4 kết luận nút thắt stanius (học thật kĩ)18.Cách mắc chuyển đạo DI. 19.V4 cách mắc20.Mắc nhằm dây ở P DI
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh lý hệ dẫn truyền, sinh lý hệ dẫn truyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay