MỨC CHẾT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

29 6 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 08:23

Định nghĩaHiện tượng tự nhiên (gđ lịch sử: mức và nguyên nhân khác nhau)Sống, chết hai mặt đối lập của sinh vật (thai chết lưu)WHO: “Chết là sự mất đi vĩnh viễn mọi biểu hiện của sự sống sau thời gian sinh sống”LHQ: sự kiện sinh sống “ lấy ra khỏi cơ thể người mẹ một sản phẩm thai nghén sau một thời gian mang thai..”Sự kiện chết phân biệt chết bào thaiSớm (28w)Định nghĩaChết trẻ em từ 14 tuổi (juvenile death): là sự kiện chết xảy ra trong khoảng thời gian từ 1 đến 4 năm sau khi đứa trẻ sinh sống.Chết trẻ em < 5 tuổi: chết xảy ra trong khoảng thời gian sau khi đứa trẻ sinh sống cho đến khi tròn 60 tháng tuổi.Các sự kiện chết ở lứa tuổi khác thì sẽ gọi tên theo độ tuổi mà người đó đã sống.Phân loại mức độ tử vongCDR < 10‰: tử vong thấp 10‰ CDR < 15‰: tử vong TB15‰ CDR < 25‰: tử vong caoCDR  25‰: tử vong rất caoẢnh hưởng cơ cấu tuổinước ft > nước đang ftDs già (ft) trẻ (đng ft)Thấp, ổn địnhEx: Thụy Điển – VN: 11%8%7866 tuổi MỨC CHẾT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ts.Bs Dương Phúc Lam MỤC TIÊU  Nêu định nghĩa và quan niệm tượng chết  Tính tốn số đo lường mức chết  Trình bày ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng số sức khoẻ đo lường mức tử vong  Nêu yếu tố ảnh hưởng mức tử vong ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC QUAN NIỆM VỀ TỬ VONG Định  Hiện nghĩa tượng tự nhiên (gđ lịch sử: mức nguyên nhân khác nhau)  Sống, chết hai mặt đối lập sinh vật (thai chết lưu)  WHO: “Chết vĩnh viễn biểu sống sau thời gian sinh sống”  LHQ: kiện sinh sống “ lấy khỏi thể người mẹ sản phẩm thai nghén sau thời gian mang thai ”  Sự kiện chết phân biệt chết bào thai  Sớm (28w) ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC QUAN NIỆM VỀ TỬ VONG Định nghĩa Chết sớm sau sinh - sơ sinh (neonatal death): Là kiện chết xảy khoảng thời gian từ người sinh đến tròn 30 ngày tuổi Chết muộn sau sinh (post-neonatal death): chết xảy 11 tháng sau sinh trước tròn tuổi Chết trẻ em tuổi (infant death): chết xảy khoảng thời gian từ có kiện sinh sống tròn 12 tháng tuổi ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC QUAN NIỆM VỀ TỬ VONG Định nghĩa Chết trẻ em từ 1-4 tuổi (juvenile death): kiện chết xảy khoảng thời gian từ đến năm sau đứa trẻ sinh sống Chết trẻ em < tuổi: chết xảy khoảng thời gian sau đứa trẻ sinh sống tròn 60 tháng tuổi Các kiện chết lứa tuổi khác gọi tên theo độ tuổi mà người sống ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC QUAN NIỆM VỀ TỬ VONG  Sự cần thiết nghiên cứu mức chết Đánh giá mức chết nhóm dân cư Tìm ngun nhân chết, tìm cách tác động giảm mức chết Những ảnh hưởng (tăng ds, cấu, dự báo ds - phát triển KTXH, chương trình YTCC giảm mức chết, bảo hiểm xã hội) CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC CHẾT Tỷ suất chết thô (Crude Death Rate - CDR) : Tỷ lệ TS người chết năm địa phương so với DSBQ năm: TS người chết năm khu vực x 1000 CDR = -DSBQ năm   TS người chết năm tất người chết nguyên nhân từ ngày 1/1 đến 24 ngày 31/12 năm CDR cho biết số người chết TB năm so với 1.000 dân TỶ SUẤT CHẾT THÔ VIỆT NAM CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC CHẾT  Tỷ suất chết thô Việt Nam chia theo vùng ktxh 1999, 2009 nơi cư trú/ vùng kinh tế - xã hội Toàn quốc Thành thị Nông thôn Vùng kinh tế - xã hội Trung du miền núi phía Bắc Đồng sơng Hồng Bắc trung duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng Bằng Sông Cửu Long 1999 5,6 4,2 6,0   6,7 5,0 6,6 6,4 8,7 4,4 4,9 2009 6,8 5,5 7,4   6,6 7,2 7,1 6,1 6,3 6,8 CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC CHẾT  Phân loại mức độ tử vong  CDR < 10‰ : tử vong thấp  10‰ CDR < 15‰ : tử vong TB  15‰ CDR < 25‰ : tử vong cao  CDR  25‰ : tử vong cao  Ảnh hưởng cấu tuổi/nước ft > nước ft  Ds già (ft) trẻ (đng ft)  Thấp, ổn định  Ex: Thụy Điển – VN: 11%-8%/78-66 tuổi CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC CHẾT Tỷ suất tử vong TE < tuổi (Infant Mortality Rate - IMR) : TS TE chết < tuổi năm x1000 IMR= -TS trẻ sinh sống năm  Chỉ số ý đánh giá tình hình SKTE phản ảnh nhiều yếu tố liên quan mật thiết  Tình trạng ni dưỡng tập thể  Mức độ khiết môi trường  Hiệu chương trình chăm sóc SKTE CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC CHẾT Tỷ suất chết trẻ em tuổi Việt Nam Nơi cư trú/ vùng kinh tế - xã hội 1999 2009 2010 Toàn quốc Thành thị Nông thôn Vùng kinh tế - xã hội Trung du miền núi phía Bắc Đồng sơng Hồng Bắc trung bộ, duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đong Nam Bộ Đồng Bằng Sông Cửu Long 36,7 18,3 41,0   43,8 6,5 38,4 64,4 23,6 38,0 16,0 9,4 18,7   24,5 12,4 17,2 27,3 10,0 13,3 15,8 9,2 18,2   24,3 12,3 17,1 26,8 9,6 12,8 CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC CHẾT Tỷ suất tử vong chu sinh (Perinatal Mortality Rate PMR) TS TE chết thg cuối th kỳ +
- Xem thêm -

Xem thêm: MỨC CHẾT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN, MỨC CHẾT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay